Ahle Sunnah, werkelijke of misleide moslims?

 

 

Rashied Soebratie, 31 juli 2005 / 23 Jumada al-Thani 1426

 

 

 

In de Islam kent men verschillende groeperingen met verschillende denkwijze en handelingen. Je merkt dan dat er geen eenheid bestaat in de Islam. Ook modder gooien naar elkander toe is een normale verschijnsel. Dit brengt de jongeren in de war en zoeken hun toevlucht elders. Zo vraag ik mij af wat eigenlijk de leer is in de Islam? De vragen die ik hieronder stel, is specifiek gericht aan de Moslims van Surinaamse afkomst met de bedoeling om zelf erover na te denken.

 

 

O Ahle Sunnah! Wat is de definitie van Ahle Sunnah?

 

O Ahle sunnah! Vergis ik mij als ik zeg dat het betekent: Familie die het voorbeeld volgt van de profeet (SAW), de Ashaab en de nakomelingen?

 

O Ahle Sunnah! De profeet (SAW) heeft gezegd dat je door aan te houden aan de vijf zuilen in de Islam, je het Paradijs zal bereiken. Waarom moet ik dan aan de rituelen van jullie houden om het Paradijs te bereiken?

{Zie: Muslim, vol.1, hadith 4:9}

 

O Ahle Sunnah! Heeft de profeet (SAW) niet gezegd dat Allah naar de intentie en niet naar de handelingen kijkt van een moslim? Waarom kijken jullie naar de handelingen van iemand anders?

 

O Ahle Sunnah! Als jij iemand een kafir betiteld, hoe komt het dat je in staat bent om in de harten van anderen te kunnen kijken en gedachten kan lezen?

{zie: koran 72:26 'Allah geeft aan niemand duidelijkheid over de Verborgenheid die aan Hem behoort'}

 

O Ahle Sunnah! Sinds wanneer ben je gemachtigd door Allah om een ander te veroordelen?

{zie: Koran 6:57 'Het oordeel komt slecht aan Allah toe'; Koran 42:10 'Het oordeel over welk meningsverschil ook behoort aan Allah' en Koran 22:69 'Op de Laatste Dag velt Allah oordeel over de geschillen'}

 

O Ahle Sunnah! Valt dit onder Taqwa (vrees voor Allah)?

 

O Ahle Sunnah! Als Allah zegt in de Koran dat Hij verschillende mensen heeft geschapen, zodat wij elkander leren kennen, waarom veroordeel je anderen dan?

{zie: Koran 2:168; 13:4 en 15:20}

 

O Ahle Sunnah! Als het zingen van Naat een belangrijk ritueel is, hadden de Ashaab en de nakomelingen dat ook gedaan?

 

O Ahle Sunnah! Als je antwoord hierop 'Nee' is, valt dit niet onder Bidat (innovatie)?

 

O Ahle Sunnah! Als de profeet door middel van Fatiha te lezen een wonder had verricht, hoe kunnen wij als zondige, onvolmaakte stervelingen hem hierin evenaren?

 

O Ahle Sunnah! Tijdens het lezen van Fatiha, worden de etenswaren en dranken geopend voor zegeningen. Als ze dicht zijn, heeft Allah de kracht niet om het te zegenen?

 

O Ahle Sunnah! Was Salatus Salaam (die jullie met z'n allen staande verrichten) een sunnah van de Ashaab en de nakomelingen?

 

O Ahle Sunnah! Waarom doen jullie aan Ziyarat en ondernemen jullie Urs?

 

O Ahle Sunnah! Had de profeet (SAW) het niet verboden om van zijn graf geen bedevaartsoort te maken?

{zie: Al-Muwatta van Imam Malik 9.24.88}

 

O Ahle Sunnah! Waarom luisteren jullie altijd naar de geleerden uit India en Pakistan?

 

O Ahle Sunnah! Als jullie geleerden volgen die uit India en Pakistan komen, waarom heerst er verdeelheid in hun landen?

 

O Ahle Sunnah! Controleren jullie hun uitspraken?

 

O Ahle Sunnah! Kunnen die geleerden onderscheid maken tussen zwakke en sterke Hadith?

 

O Ahle Sunnah! Lezen jullie zelf de Koran en bestuderen jullie de Ahadith?

 

O Ahle Sunnah! Hebben jullie er de tijd voor of hebben jullie alleen tijd voor Bidat?

 

O Ahle Sunnah! Als jullie anderen veroordelen, hoe willen jullie intregreren in deze samenleving?

 

O Ahle Sunnah! Waarom houden jullie preken in het Urdu terwijl onze kinderen Nederlands spreken?

 

O Ahle Sunnah! Als de Katholieken om dit soort redenen hun kerken verlaten, hoe willen jullie hen in de Islam bekeren?

 

O Ahle Sunnah! Hoe kunnen jullie Allah, de Barmhartige noemen, wanneer anders denkenden in de Islam die zich houden aan de vijf zuilen toch in hel belanden?

{zie: Muslim, vol.1, hadith 4:9}

 

O Ahle Sunnah! Als jullie Ahle Sunnah zijn, waarom vervloeken jullie 'Ali niet, netals de Umayaden?

{zie:Muslim vol. 4, pag. 1284, hadith 5915 en Muslim vol. 4, pag. 1287, hadith 5924}

 

O Ahle Sunnah! Als onze profeet (SAW) voor jullie zo perfekt was en nog steeds is, waarom was hij een Koranvers vergeten die aan hem geopenbaard was?

{zie: Muslim vol.1, hadith 1720 en 1721}

 

O Ahle Sunnah! Als hij een bovennatuurlijk persoon was, waarom noemt de Koran hem een mens?

{zie: Bukhari, hadith 3261 en Mishkat ul-Masabih, vol.2, hadith 1305 en Koran 6:50 en 71:88}

 

O Ahle Sunnah! Waarom zegt de Koran tegen hem om vergiffenis te vragen?

{zie: Koran 47:19 en 48:2}

 

O Ahle Sunnah! Waarom werd hij misleid door Shaitaan en dacht dat de duivelsverzen openbaringen waren van Allah?

{zie: Koran 22:51 en specifiek 53:19-23 waarin de duivelsverzen werden afgeschrapt! "Tilka al-gharaaniqoe 'l 'oelaa wa inna shafaa 'atahoenna laa toerta ghaa" en zie ook: "Sirat Rasul Allah" van ibn Ishaq en voltooid door Ibn Hisham, Engelse vertaling pag. 165 en 166}

 

O Ahle Sunnah! Vaak tijdens jullie preken horen wij dat mensen die geen Nikaah hebben gelezen en kinderen krijgen, bastaarden zijn. Waarom las onze profeet (SAW) geen Nikaah met Maryam? Beiden een zoon kregen genaamd Ibrahim, was hij geen bastaard zoon?

{zie: "Muhammad" his life based on the earliest sources van Martin Lings, pag. 277 en 317; Koran 66:1-5 zie ook Tafsier van Ibn Kathir, Engelse vertaling}

 

O Ahle Sunnah! Als onze profeet (SAW) Noer was, wat is het verschil met de Noer van Allah? Wie zijn wij dan?

{zie: As-Seerah An-Nabawiyah van Imam Ibn kathir op pag. 231, Engelse vertaling, waar hij Imam Baihaqi citeert dat hij het een zwakke hadith vindt (Da'if)}

 

O Ahle Sunnah! Waarom keert alles terug naar Allah?

{zie: 21:56; 10:46 en 70; 11:4; 19:40}

 

O Ahle Sunnah! Had de profeet (SAW) niet gezegd dat hij zelf niet weet wat er met hem op de dag des oordeels zal gebeuren?

{zie: Bukhari, hadith 81:81 en Muslim, hadith 50:71; vertaling van Wim Raven, hadith 48; Engelse versie van Bukhari vol.9, pag.109, hadith 131 en Mishkat ul-Masabih, vol.2, hadith 1305}

 

O Ahle Sunnah! Als tijdens jouw preek de kinderen jou storen en je laat het blijken, waarom onderbrak de profeet (SAW) zijn preek als zijn kleinkinderen naar binnen kwamen en met hun ging spelen?

{Overgeleverd door Tirmidhi, zie: "De eerste moslimvrouwen", pag. 119 van uitgeverij: Project Dien; Bukhari vol.4, pag.528, hadith 823}

 

O Ahle Sunnah! Waarom nemen jullie deze Sunnah niet over van hem?

 

O Ahle Sunnah! Waarom geloven jullie dat onze profeet (SAW), Allah heeft gezien tijdens de Mi'raadj?

{zie: Muslim, vol.1, hadith 79:341 en 79:343}

 

O Ahle Sunnah! Waarom geloven jullie dat hij zonder navelstreng en besneden werd geboren? Wisten jullie dat Imam Ibn Kathier dit heeft veroordeeld?

{zie: As-Seerah An-Nabawiyah op pag. 149, Engelse vertaling}

 

O Ahle Sunnah! Jullie Sunnah rituelen zijn vaak gebasseerd op overleveringen van Abu Hurairah! Weten jullie dat hij een leugenaar werd genoemd, volgens de Ashaab en 'Aisha (RAH)?

{zie: Volgens Ibn Qutayba in zijn “Ta’wil-e-Mukhtalifu ‘l-Hadith” en "Sahih al-Buchari, vol.5, Hadith 57, pag.47” }

 

O Ahle Sunnah! Als ik de geschiedenis ken, hoe komt het dat jullie die niet kennen?

 

O Ahle Sunnah! Als jullie anderen veroordelen, mag ik jullie dan ook veroordelen?

 

O Ahle Sunnah! In deze tijd met moderne onderzoek is het tijd om bewust te worden en je eigen geschiedenis te kennen. Wanneer worden jullie wakker?

 

O Ahle Sunnah! Waarom kunnen jullie niet zelf op onderzoek gaan, in plaats van schelden via de mail?

 

Abu Dawud in zijn Sunan, Hadith 4234:

 

Het is overgeleverd door Nasr ibn Asim al-Laythi dat Hudayfah aan de Boodschapper van Allah vroeg: 'O Boodschapper van Allah, zal er onheil komen na deze goede?' Hij antwoordde: "Er zullen verdeeldheid en onheil zijn". Ik vroeg: 'O Boosdschapper van Allah, zal er goede zijn na deze onheil?' Hij antwoordde: "Leer het Boek van Allah, Hudayfah, en hou je aan zijn inhoud vast". 'dit zei hij drie keer'...

Als u mijn vragen kunt beantwoorden, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Klik hier