Amirali Azizahmad
Ladjie Mia
Geb: 05-04-1883
Ovl: 25-08-1955

Getrouwd
met 1E Vrouw
Karamdani

Familie Ameer Ally

Toelichting.

In een 121 jaar oud, verpulverd, doch origineel van Sarfrajan `Beeb`, verkregen van haar kleinzoon Moh. Rafi Janmohamed, ..meer..

Gegevens wat ontbreken kunt u mij doorgeven door het te Emailen.


 

Getrouwd
met
2E Vrouw
Gatitjan

 

Karamdani
Geb: 30-09-1898
Ovl: 08-02-1934

         


 

 

 

     

Gatitjan
Geb: ...
Ovl: 02-02-1934

Getrouwd
1E Man
...
met 4 kinderen

1E Man
Geb:
Ovl:

   

 

Getrouwd
2E Man
Amirali Azizahmad
met 3 kinderen

Amirali Azizahmad
Ladjie Mia
Geb: 05-04-1883
Ovl: 25-08-1955

   

 

Mohamed Amien
Geb: 22-04-1907
Ovl: 29-06-1986

 

 

Gatoennisa Nankie
Geb: 29-02-1912
Ovl: 29-05-1983

Koelsoemnisa Betjeya
Geb:
Ovl:

Mohamed Joesoef Waan
Geb: 22-03-1920
Ovl: 28-10-1994

 

Mohamed Jasin Bomaan
Geb: 30-09-1922
Ovl: 09-03-2006

Gairoennisa Tjin
geb: 17-10-1924

Nazir Mandal
Geb: 20-12-1930
Ovl: 26-03-2013

 

 
 

 

 

Djieyan
Geb:

Nankie
Geb:

Baktali
Geb:

Tjeliga
Geb:

 

Warzanaghatoen Fahiem
Geb: 22-08-1935
Ovl: 03-02-2000

Rahiel
Geb: 28-08-1937

Henna
Geb: 04-10-1941

 

Getrouwd
met
1E Vrouw en kinderen

Getrouwd
met
3E Vrouw en kinderen

Getrouwd
met
 9E Vrouw

Getrouwd
met
... en kinderen

Getrouwd
met
... en kinderen

Getrouwd
met
1E Vrouw en kinderen

Getrouwd
met
2E Vrouw en kinderen

Getrouwd
met
... en kinderen

Getrouwd
met
Abdoelrahim Soebratie

Getrouwd
met
1E Vrouw en kinderen

2E Vrouw
en
 kinderen

3E Vrouw
en
kinderen

Getrouwd
met
4E Vrouw

         

Getrouwd
met
... en kinderen

 

Getrouwd
18-12-1950
1E Vrouw en kinderen

Getrouwd
met

Getrouwd
met

 

Sarivan
Geb:

Amiran
Geb:

Maryam Khadjanie Dinmohamed
Geb: 03-11-1912
Ovl: 16-03-2006

Mohamed Ali Nazir
Geb:

...
Geb:

Sarivan Imambaks
Geb: 02-12-1925

Tjainab Hoesinali
Geb:

Hamidan Nanekhan
Geb:
Ovl:

Abdoelrahim Soebratie
Geb: 5-05-1921
Ovl: 26-03-1999

Aminagatoen Sultan Kora
Geb: 08-05-1932

Alice Lalmohamed
Geb:

Maria Takoer
Geb:

Dhanradjie Bhattoe
Geb:

         

...
Geb:

 

Mohamed Hanief Sheikkariem
Geb: 23-01-1927
Ovl: 04-10-1991 

Abdoel Latief Mahmood
Geb: 21-12-1932
Ovl:

Rudolf Galiboel Rahman
Niamat
Geb: 26-01-1936

 

Akiel
Geb:

...
Geb:

 

Nankie
Geb:
Ovl:

...
Geb:

Malka Mehar Nigha Vera
Geb: 11-02-1948

Ansarie
Geb:

Sies
Geb:

Malka Marjina (Bitia)
Geb: 09-04-1942
Ovl:

Ewal
Geb: 12-12-1952

Ronald
Geb: 10-05-1961

Sandra
Geb:

           

...
Geb:

 

Mohameddawoed
Geb: 22-12-1953

Farish
Geb:

Quraish Fazroul Rahman
Geb: 15-05-1964

 

Boeboewa
Geb:

   

Baso
Geb:
Ovl:

 

Sheikh Mohamed Wassy Fharoek
Geb: 22-01-1950

Imran
Geb:

Lienna
Geb:

Hoesnabanoe (Mien)
Geb: 12-08-1945

Zoebaidagatoen Trees
Geb: 13-03-1955

Robby
Geb: 10-06-1962

Boyke
Geb:

               

Zarina
Geb:

Rabia
Geb:

Shariahnaaz
Geb: 29-05-1968

 

Tjatje
Geb:

   

Zakina
Geb:

 

Sheikh Mohamed Rafi
Geb: 03-03-1952
Ovl: 21-10-1953

...
Geb:

Fili
Geb:

Badroennisa (Lien)
Geb: 23-07-1947

Zalinagatoen
Geb: 09-08-1957

Saira
Geb: 03-10-1964

                   

Maroef
Geb:

Sayid Raoel Rahman
Geb: 21-04-1970

 

Vasiel
Geb:

   

Matina
Geb:
Ovl: 

 

Sheikh Mohamed Wally
Geb: 14-04-1954

 

Erene
Geb:

Djaiboenisaa (Bea)
Geb: 19-04-1951

Shaidagatoen
Geb: 19-10-1958

                     

Kausar
Geb:

Galid Nazroul Rahman
Geb: 11-07-1970

 

Habiel
Geb:

   

Oliman
Geb:

 

Malka Mehar Sitaab Nimmi
Geb: 04-06-1956

 

Astar
Geb:

Safinabanoe
Geb: 09-02-1956

Basier Rabba
geb: 13-11-1961

                         
 

 

   

Biebie
Geb:

 

Sheikh Mohamed Sharief
Geb: 28-12-1958

 

Asif
Geb:

Mohameddawoed Haroen
Geb: 29-10-1958

Rasied
Geb: 22-03-1963

                         
       

Ishaak
Geb:

 

Sheikh Moh Kamaal
Geb: 04-03-1959
Ovl: 26-08-1983

 

Tasliman
Geb:

Mohamed Haziem Siefried
Geb: 15-06-1960

Zaheeda
Geb: 22-01-1965

                         
       

Liene
Geb:

 

Ramon Abdoel Cayoem
Geb: 08-11-1945

 

Faizal
Geb:

Sairabanoe
Geb: 21-12-1965

                           
       

Eddie
Geb:

 

Satya Zinora Gatoen
Geb: 22-08-1940

                                 
       

Jose
Geb:

                                     
 

 

   

Johan Hanief
Geb: