ameerally (public_html/stamboom/aziz)

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


FAMILIE AMEER ALLY

In een 121 jaar oud, verpulverd, doch origineel van Sarfrajan `Beeb`, verkregen van haar kleinzoon Moh. Rafi Janmohamed, konden - met behulp van een vergrootglas - de naam van AMEERALLY (Cacao Mia), vader van (1) Mohamedajoeb (Moektiaar), (2) Sarfrajab (Beeb) en (3) Azizahamed (Ladjie Mia), afkomstig uit Demirara (Brits-Guyana) worden achterhaald. Het aantonen van Ameerally als stamvader van Mohamedajoeb was het moeilijkste speurwerk, aangezien hij als vrijwilliger uit Brits-Guyana en niet als contractarbeider uit India naar Suriname kwam; raadplegen van het vreemdelingeregister van CBB was noodzakelijk. Hierbij is de spontane medewerking van de te Welgedacht C wonende Mohamed Jasin Azizahamad (Bomaan), zoon van Ladjie Mia, van onschatbare waarde geweest.

Tot voor kort was niet bekend dat:

  1. Ameerally, afkomstig uit Demirara (het voormalige Brits-Guyana), de stamvader is van MOHAMEDAJOEB;
  2. Ameerally de Cacao Mia is, die de drie kinderen Moektiaar, Beeb en Ladjie met zich meenam naar Suriname, hetgeen op mondelinge aanwijzing van Koresakhatoen Mohamedajoeb (gehuwd met Fateh Ghafoerkhan), wonende aan de Maagdenstraat in Paramaribo en Mohamed Jasin Azizahamad, wonende op Welgedacht C, als volgt kon worden bewezen;
  3. Moektiaar, die vroeger Moohomedi Acub heette en later Mohamedajoeb als geslachtsnaam koos, zoon was van Cacao Mia en broer van Beeb (Sarfrajan) en Ladjie Mia (azizahmed).

De foto van Sarfrajan (Beeb) en Azizahmad (Ladjie Mia) zijn beschikbaar gesteld door Mohamed Jasin (Bomaan), wonende aan de welgedacht C.
Ameerally is de stamvader van:

  1. Moektiaar, die de eerste drager en overdrager is van familienaam Mohamedajoeb;
  2. Sarfrajan, die ook geen voortzetter is van de naam van Ameerally, en
  3. Amierali, die de eerste drager en overdrager is van de familienaam Azizahmad en niet van Ameerally.
De eerste drager en overdrager van de familienaam Mohamedajoeb is dus Moektiaar, zoon van Ameerally, die de stamvader is.

AMEERALLY (CACAO MIA)

CBB / NO. 640 VR
GEBOREN WAARSCHIJNLIJK IN FIJI.....GEHUWD MET .... OVERLEDEN IN SURINAME OP DE LEEFTIJD VAN 78 JAAR TE WELGEDACHT C VAN DEMIRARA (GUYANA) NAAR SURINAME GEEMIGREERD MET MEDENEMING VAN 3 KINDEREN IN DE LEEFTIJD 10 - 12 JAAR: MOOHOMEDI ACUB (Mohamedajoeb), SARFRAJAN (Beeb) en AZIZAHMAD AMIERALI (Ladjie Mia).

MOHAMEDAJOEB (MOEKTIAAR)

CBB / NO. 1383 VR
ZOON VAN AMEERALLY VOORHEEN MOOHOMEDI ACUB, GEBOREN IN DEMERARA (GUYANA).....+/- 1873 ANETRONA VILLAG E C.R.186 NI, OVERLEDEN OP 5 DECEMBER 1928 TE WELGEDACHT C, GEHUWD OP 21 MEI 1903 MET MAROO 883/R
7 KINDEREN: GAFOERAN, MOHAMEDJACOB, KORESAKHATOEN, MOHAMED MOESLIM, JAMILAKHATOEN, MOHAMED JOENOES EN SAIRAGATOEN.

SARFRAJAN (BEEB)

CBB / NO. 642 VR FOLIO 692 AKTE 1383
DOCHTER VAN AMEERALLY, GEBOREN IN DEMIRARA (GUYANA) OMSTREEKS HET JAAR....1880.
OVERLEDEN OP 9 AUGUSTUS 1967 TE PARAMARIBO.
GEHUWD MET JANMOHAMED, 4 KINDEREN: MOHAMED HANIF, MOHAMED KASIM (GARIEB), DJAINAB EN HARRY HALBOEBAKAR (KLEERMAKER).