Haroen Soebratie

In naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

Woedoe en Ghoesl


Woedoe

Kleine rituele wassing

Deze wassing bestaat uit 4 verplichte onderdelen:

1. Het gezicht wassen vanaf de haargrens tot onder de kin en van oor tot oor;
2. De armen tot en met de ellebogen wassen;
3. Minstens een kwart gedeelte van het hoofd bevochtigen, door met de natte hand(en) erover te strijken;
4. De voeten tot en met de enkels wassen.

Het verrichten van de woedoe is noodzakelijk na:

De natuurlijke behoeften
Het bloeden of etteren van een wond
Bewusteloosheid
Het laten ontsnappen van wind langs de achterzijde (puffen)
Uitgestrekt of op iets geleund slapen
Meer dan een mondvol braken
Tijdens het gebed voor anderen hoorbaar lachen
Het bloeden van tandvlees, waardoor in de mond meer - of evenveel - bloed als speeksel ontstaat.

HET VERRICHTEN VAN DE "WOEDOE"

Hoewel de vier verplichte onderdelen van de woedoe genoemd worden, wordt deze wassing in de praktijk gebracht naar het voorbeeld van de Profeet (vzmh) verricht, en wel als volgt:

Men zegt BISMILLAHI WAL HAMDOE LILLAHI - in de naam van Allah de barmhartige, de Genadevolle, en wast dan:
1. Drie maal de handen, waarbij men de vingers ineenstrengelt, zodat vingers van de ene hand het tussen de vingers van de andere hand gelegen gedeelte reinigen. Hierbij denkt men zichzelf goed in waarom de woedoe gedaan wordt en smeekt Allah om reinheid.


2. Drie maal spoelt men dan de mond en reinigt de tanden met een bortel of desnoods met een vinger.

3. Drie maal wast men de neus, door enig water in en uit te snuiven.
4. Hierna wast men driemaal het gezicht, van de haargrens tot onder de kin en van oor tot oor. De baard, indien aanwezig, kamt men met een vochtige hand.

5. Driemaal wast men dan de armen tot en met de ellebogen, eerst de rechterarm.
6. Dan maakt men met vochtige handen minstens een kwart gedeelte van het hoofd nat, beter is het met beide handen vanaf het voorhoofd het hele hoofd te bestrijken, zoals op de tekening, en weer terug naar het voorhoofd.7. In een beweging gaat men nu door met het wassen van de oren, door met de wijsvinger de binnenkant en met de duimen de buitenkant te masseren. Ook kan men opnieuw de vingers vochtig maken.


8. Hierna wast men de voeten en de enkel drie maal, eerst de rechtervoet. Islam leer alles wat je doet, doe je eerst rechts, eten met rechterhand, uit toilet met rechtervoet, in met linkervoet, slapen aan de rechterzijde, bijna alles.

Het is goed steeds deze volgorde aan te houden.

Nadat je BISMILLAHIR - RAHMANIR - RAHIEM heb gezegd en je ben begonnen met de Woedoe is het ook "SOENNAH" tijdens de woedoe steeds de geloofsbelijdenis te herhalen totdat je klaar ben:

ASJHADOE ANLAA ILAAHA ILLALLAAH WADAHOE LA SARIKA LAHOE WA ASJHADOE ANNA MOEHAMMADAN ABDOEHOE WA RASOELOEH. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: degene die deze dua leest worden alle acht deuren van de Djannat open gesteld. [Hadith Moeslim]

Vertaling: Ik getuig dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Moehammad Zijn dienaar en boodschapper is.

Na de woedoe moet je 2 rakaat namaaz verrichten voor de woedoe.

De Profeet heeft de ledematen nooit meer dan driemaal gewassen, de neus met de rechterhand gesnoten, of water in het gezicht geslagen tijdens het wassen hiervan; De ISLAM noemt dit, zoals alle door de Profeet afgekeurde handelingen: "MAKROEH". Men moet altijd met schoonwater de woedoe verrichten, stilstaand water waarin iets vuils is gevallen of water dat lang in de zon heeft gestaan is ongeschikt voor de woedoe.
"Gebruikt water", dus water dat tijdens het wassen opgevangen wordt, kan niet nog eens voor de wassing gebruikt worden.

In de Islam worden ook nog de volgende persoonlijke regels voor hygienie nageleefd:
Het regelmatig schoonhouden van de tanden.
Het kort en schoonhouden van de nagels, vrouwen denk eraan.
Het verwijderen van schaamhaar en okselhaar bij mannen en vrouwen.
De besnijdenis is voor de mannen een belangrijke vorm van hygiene en hoewel "SOENNAH" dus vrijwillig, wordt het in elke moeslim samenleving als verplicht beschouwd.
Moeslim mannen die hun baard laten staan, moeten hem goed schoon houden en de snor kort knippen.

Top

Ghoesl

Grote rituele wassing.

Deze wassing bestaat uit drie verplichte onderdelen:

1. De mond inwendig grondig wassen.
2. De neus inwendig grondig wassen (door water diep in en uit te snuiven).
3. Het hele lichaam grondig wassen (waarbij van de huid geen plekje ter grootte van een speldeknop droog mag blijven).

De intentie voor de GHOESL.

ALLAHOEMMA INNIE OERIEDOEL-GHOESL LIRAFI IEL-DJANAABATI WAL-KARAAHATI, ALLAHOEMMA TAHHIR QALBIE WA DJISMIE MINAL-DJANAABATI WAL-KARAAHATI.

Vertaling: O Allah! Ik wil werkelijk voorzeker de grote wassing verrichten, om mij zo te reinigen van dat waar ik afkeer van heb en wat onrein is. O Allah! Reinig mijn hart en mijn lichaam van onreinheid en dat wat afkeer opwekt.

Naar het voorbeeld van de Profeet wordt punt drie als volgt uitgevoerd:

Na de intentie reinigt men zorgvuldig het onderlichaam. Dan neemt men de woedoe.
Hierna begint men water over zich heen te gieten, eerst driemaal vanaf het hoofd, daarna driemaal de rechterzijde en driemaal de linkerzijde van het lichaam. Met het water masseert men het hele lichaam. Een douche voldoet ook aan de eisen.

Deze complete wassing is voor mannen en vrouwen noodzakelijk na geslachtgemeenschap en na elke vorm van zaadlozing, en voor vrouwen na afloop van de menstruatie, en na afloop van de bloedingen bij een geboorte.

Het is "SOENNAH", dus vrijwillig, om op deze manier te baden voor de feestgebeden, het vrijdagsgebed en de gezegende nachten, en als iemand moeslim wordt.

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina