Haroen Soebratie

Vertaling Urdu naar Nederlands

Op alfabetisch volgorde:

< A > < B > < C > < D > < E > < F > < G > < H > < I > < J > < K > < L > < M > < N > < O > < P > < Q > < R > < S > < T > < U > < V > < W > < X > < Y > < Z >

aam taur si - algemeen
aap haddje ikraam kiya tha - haddj verricht
abu Bakr ies takat nehe rak sakta - heeft de kracht niet
abu Bakr ki djithre ukhar djahe - verbrijselen
adjar - beloning
adjhi kaam - het beste aanvaardt
adjib baat hogheye - iets verwonderlijks
admi badghooy par zabaan khole - openlijk slechte woorden worden gesproken
aduli - afwenden / afleren
adurie - onvolmaakt
agirat - hiernamaals
ahad - beloven
ahaliyath pawo - bemerken dat zij (hiertoe) geschikt zijn
ahammiyat ki andasa - belangrijkheid (waarde)
ahmiyat - waarde
ahraam ki ek tjadar pahani tahaban ki sakal me - ehraam gedragen op de wijze zoals het hoort
ahsaan - voor de gunsten
ahteraam - zachtmoedigheid
aisi asul aur saaf se bajaan farmaye hai - zei duidelijk
aisi moor nasuk aur eham par bhool djate hai - zo'n belangrijk moment
aitbaar - vertrouwen
aitbaar na kere ghe - wij zullen jullie nooit geloven
akid - goedheid
al kitaab ki tafsil hai - uitleg van de Schrift
albatta - dus
albatta ehraam - dus ehraam gedragen
alhamdulillah - in de naam van Allah
Allah ki kasam hai - zweren
Allah wadahu la sarik kalam - het woord van Allah de enige en de ondeelbaar
alvaas - woorden (teksten)
amal kero - werken zien
aman aur shantie - vrede en rust
amanath - bezittingen
amraas ki sjifa hai dilo me - genezing voor wat in jullie harten is
amwaal - bezittingen
ane wali naslu ki liye misale rah hai - de komende nakomelingen een voorbeeld is
apni apni sirko ki talook se - zijn eigen inovatie
apni bande ko madat ki - zijn dienaar helpen
apni marsie si wo falsave - eigen idn crereren
apni saath se farma rehe hai - op zichzelf verzinnen
arzuwo - ijdelheden
asa - staf
asal misaadj - goeie daden
asimo sjaan kamiyabi hai - geweldige overwinning
asmaisj - beproeving
astagfirullah - moge Allah ons vergeven
ataraas ki kooy ghundjaisj nehe hai - hen van zonde te beschuldigen
atkal paddjo - niet kunnen bevatten
aulaad - kinderen
aur doseri riwayat me hai - andere overlevering
aur mai tjalan ki saath kehata ho - ik zeg het uitdaging
auwkaat - status
auwrat ki saramgha - de kuisheid bewaken van de vrouw
auwrato ki iessat aur makaam - de eer en de plaats van de vrouwen
auwrato ki mamili - de kwestie v d vrouwen
auwrato martale ki leye - de zwakheid v d vrouwen
azaab Allah ka taraf se- voorbeeldige straf
azaadi - vrijheid
azsarane maharbaan ho djaye - hun berouw aanvaardt

baath pakare howi - woorden vast houden
ba barkat kiya - gezegend
bad dua farmai - vervloeken
badale nagaasta gardj karte hai - behalve met weerzin (afkeer)
badbagt - slecht mens
badjuz farib - misleiding
badka - verdwaald
badkari ki murtakib - ontucht pleegt / onzedelijkheid
badsha - koning
baghawat - buitensporig
baghi aur sarkas - opstand en ongehoorzaam
bagil - gierig
bagsj di - vergeef mij
baham igtalaaf - reeds zijn beslist
bahaterin rizk - edele voorziening
bakarahat - willig of onwillig
baks dhi - vergeeft hem
bakswa na saka - niet vergeven
baksne - vergevingsgezind
bala wo bartar hai - heilig is Hij en Verheven
balaai ki saath khilauw - op een goede manier voeden
balaai ki saath oeni pahanauw - op een goede manier kleden
banda - een gelovige
bandaghi - om aanbeden te worden
bara adjar - geweldige beloning
barabari - gelijke behandeling / vergelijking
baras - leeftijd
barawung gha - uitstrekken
barbadi - vernietiging
bari azaab - grote straf ontvangen
barisauw ragbat - beledigende aanmerkingen maken
barpa - verderf
basjarat di do - verkondigt een verheugende tijding
basjarat hi basjarat hai - verheugende tijding
batadaridj - geleidelijk
batil kiye diya hai - teniet gedaan
bhalaai - iets goed doen
bi adbhi hai - ongerespecteerd
bighaar - vernietiging
bigharte hai oes ki ander ki alama wal habieb - verdwaald / verwend
bimari ki iestela milti hai - ziekte herkenbaar
bimisaal gutbah hai - onvergelijkbaar
binaay - horen
biradarane qaum - zijn volk
bisak - voorwaar
bisjabaat ka ghar par utaye - op de rand van een ravijn
bistar par na talap kere - niet iemand in het wensen / toelaten / geen behoefte koesteren
bisumaar - heelveel
bogal - gierig
borudbaar - zachtaardig / zachtmoedig
buri kamo - slechte daden

dagil - aanwezigd
dalil kiya hai - bewijs
darbaar Allah ke - Huis van Allah
dardjo ko buland farmata - hoge nieveau (waarderen)
dardnaak azaab - pijnlijke straf
darghuzar - wissen
darghuzar karne wala - vergevensgezind
darhaqiqat - voorwaar
darm - religie
darmiyaan - onder jullie laat ik de Quraan achter
dartey - vreest
dawami azaab - blijvende straf
dhaye taraf - rechts
dhil - uitstel
dhool - beker
diladdar - het kwaad
dilsjaad hai - verheugen zich
dimaak aur mizaadj - hersenen en geheugen
din ki tarab - geloof nastreven
djaale na djalo Quraan me - geen streken uithalen
djaan badjaye - leven schenk
djaar phook tak ki liye mahafoos rekkha hai - veilig gesteld
djaat - volk
djada afsal - grote voorkeur
djahaliyat - onwetendheid
djahannam ke mustahaq hai - bewoners van de Hel zijn
djahil - onwetend
djahile ras aur riwaat ki nasli ki gaye hai - onwetend manier
djahyliyat ka gynie inteqaam - bloedwraak in onwetendheid beeindigd
djais honi ki saboot - toegestaan bewijs
djalan - jaloers
djalsi aur djalus - bijenkomst en optoch
djama taksiem ki taur pe attha kiya - samen verdeeld en gedaan
djamaat - vereneging
dja'na - gebaard
djanabe ali - O meneer
djanasjini karna - vervangen
djanazah - overlijdensgebed
djane mane - gelovige
djahil - onwetend
djaukadi - waarschuwen
djawaan - volwassenheid
djhutlaya - loochenen
djihaad - strijden
djismani masjaqqat - vermoeienis
djo adj tak aur qiyamat ki subah tak - dat vandaag tot de `s-morgensdag des oordeel
djo ane wale tamaam nasli insani ki liye - voor de toekomstige nakomelingen
djo djabaran djabar djasti - verplicht wordt
djordaro me lepith kar - hoeveelheid wierook samen bundelen
djumle ko ghaur ki djiye - zin opletten
djunaandje - dus / uiteindelijk
dozag - hel
dua - smeekbede
dukh - verdriet
duniya - aardse leven
duniya ki andar sab se ek Ideal hai - in de wereld is het een Idoll (favoriete)

falsave - voordelen
falah nehe paya - niet winnen
fasal - gunst
fasal se nawaazta hai - hij treft
fasiq - zware zondaren / verderfzaaiers
faraisha - verplichtingen
faramoos - bedrieger
farmaya - zei
farma rawaay ka'inaat ki taraf se hai - hij komt van de Heer der Werelden
fasalo karam si - genade en barmhartigheid
fasiqo - de zwaar zondigen
fasilat - zegeningen
fitna - breng geen onheil
fatwa - iemand die met bewijzen komt
fatwi - regels / uitspraak
faudj ni kiyaam kiya - leger werd gestationeerd / slapen
fazaad - wanorde
farmaanbardaro - behoor tot de gelovigen
filwaqih - voorzeker

gaandaan - familie
gaandaan ki bunyadi ikaai - tot het diepdste
gaas muddat tak - tot een bepaald tijdstip
gaas taur par - in het bijzonder
gaas taur se nisalle rah hai - uitsluiten het rechte pad
gair gah - raadgevers
galaash - klaar
gatam - beeindigd
gauf zadah loogh hai - lafhartig volk
ghab - verzonnen (grappenmaken)
ghafil - achteloos
ghahaware - wieg
ghair - vreemde
gham - verdriet (zorgen)
ghandaghi - onrein
ghandi paledi - stinkende bevuile
ghani kaaba ki tawaaf kiya - kabba rondjes gemaakt
gharas kehene ka matlab ye hai - uiteindelijk
ghardankesj - arrogant
gharli - verzonnen
ghawaar ho - afkeer van
ghawara - niet mogelijk
ghirdo nawah - in de omgeving verblijven
ghoos aur kudj ko bhairi Madini ki ghalliyo me raundi - de wolven de vlees verbrijstelen in de omgeving v Madina
ghoya hala wo barbaad ho - uiteindelijk vernietig worden
ghoya ye asal me - in werkelijkheid
ghulam ki bithi thi - zoon v e slaaf
ghumra - dwalen
ghumrahi me mobtala - dwalen
ghumrahiya aur dalate - verkeerd pad afgedwaald
ghuna - overtreding / zonde (strafbaar)
ghunahghar - schuldige
ghunaho ka maaf farmaje zonde vergeven
ghunaho ko maaf kar - vergeving van zonden
ghustafi Rasul hai - belediging op het adres van Rasullallah Sallallah Alaihi Wa Sallam
ghutbah / Nasihate - lezing
gidmat - zorgen / behulpzaam (helpen)
gidmet ghuzaar - gehoorzaam
gidmet guzarie - verzorgen
gilaaf - verboden
giyanat - verraad plegen
giyanat ghaar - verraderlijk
goon ki badle - bloedwraak
guda ka banda - dienaar van Allah
gusjki aur tari me djalata hai - over land en over de zee te reizen
gusjnama - schoonschijnend gemaakt
gusjnamayo ke talab - versiering wensen
gususi taur pe zikr kiya - heel speciale manier bekend gemaakt
gutbah ki ittada - begin
guwaan - tafel

habib - profeet noemt men ook habib
halat - situatie
haddj ko kabul farmaje - aanvaard
hadiya - leiding
hadse ghuzar djane walo - voor de buitensporigen
hakimo dana hai - is Alwetend, Alwijs
halaal - geoorloofd / toegelaten / niet verboden
halake - voorwaar
hamare darmiyaan aise bhi shaitaan, shifat - onderons heb je vrienden als shaitaan
hamare sahano dimaak me nehe - mijn verstand te boven
hamare sino me mauwdjud nehe - borst / hart
hamiyat - partij nemen (steun geven)
hamrangh - hetzelfde
haq - verplichting
haqiqat - voorwaar
haqiqi Rab - ware Heer
haqooq - rechten
haqooq ka bayaan aur taskira - bekendmaking v d rechten en beschreven
har tjies ka qadir hai - macht over alle dingen
hara bala ho mppgt - slagen
haraam - verboden
hawaladaar - bewaker
hazino djamilo - mooi
hidayat - geleid / gedirigeerd / gegidst / gerund
hidjarat - uitgeweken
hittatun hittatun - vergeving
hukmara - wetgeving
hukmurano itaat aur farmabardarie - accepteren en gehoorzamen
hukum - opdracht
hukum diya - bevolen
husni saluk - goed behandelen

ibadat - bidden
ibadat aur bandegie kero - aanbidden en smeekbede
ilm - kennis
iemaan - geloof
iepteda - begin
ies apni amal ko Umra karaar dhilih - deze gunst umra verklaart
ies makaam par toemse phier dobara mulakaat kar se kong gha - op deze plek jullie nogmaals zal ontmoeten
ies tere ki iestalaaf maudtjud hai - meningverschillen
ies tere ye haddj djo tamatto ki dalil thi - totale hadj
iesk - liefde / verliefheid
iesk wiesk - liefde enzevoorts
igtalaaf karte rehe hai - van mening over verschilden
ittelaaf, koi mahatjebie aur koi intesar maudtjud nehe hai - eenheid, geloof en geen wachtende / geduld aanwezig
ittakaab wo kar rehe hai - plachten te zijn / gewend zijn iets te doen
iftara - verzinnen
ikatha kare gha - hen bijeenbrengt / verzamelen
iktasaab - verrichten
insaan - mensen
insane masere aur insanie zusaitie - menselijk beweging en hun gemeenschap
insano ka thathi marta howa semander hai - golven te keer gaan
inteha - eind
iradah bhi kare - vervolgens herhalen
isafa hi kiya hai - het geloof toegenomen
isale sawaab - smeekbede voor de overledene
islaam ki usool aur sato - islam leefregels
isjtagfaar - vergeving vragen
itaraaf kar liya hai - hun zonden hebben bekend
ita'at - gehoorzaamt
itarasaat karte hai - aanmerkingen maken

kaam - werken
kabu - macht
kadam kadam par sirke - telkens naast Allah aanbidden
kadam kadam pe iestasaar ki ummat sikaar ho djuki hai - stap voor stap slachtoffer geworden
kafi - voldoende
kafil - toezichthouder
kafirun - ongelovigen
kalmi ki sar - belangrijkste geloofovertuiging
kam nasiek - minder
kamiyabi - geweldige overwinning
kamzoor - zwak
kandjus - zuinig
karib talash - toenadering
kasmasate howe aate hai - schoorvoetend / niet graag / tegenstribbelend
kasrat ki saath - met nadrukkelijk
kehni legha - begon te vertellen
kidhar piriy dja rehe ho - worden afgeleid
kina palni wala - nafrat aur nuqsaan pahudjane wala / iemand die een ander haat en nadeel brengt
kisam ki akida - manier van zweren
kjouki - want
kjouki Aap karim thi - want je was barmhartig
koi intesar - wachten
koi mahadjabi - geloof / religie
kuffaro musrikien haddj ki ajaam - ongelovige en de hypokrieten tijdens de haddj dagen
kufre ki fatwie - ongelovigen wetten
kuwat wa hakumat - Almachtig, alwijs

labaik pukarte - aanwezig
lanat - vloek
laut - terugkeer
likien - maar / voorwaar

maani - gehoorzaam
maayyat - nimmer
madani Arafat me - vlakte
madini kabail - plaatst
madj bhi taur par ye awaar ghie - slechte daden
madjbur keri - dwingen
madjhab - religie / geloof
madjlies - bijeenkomst
madjma hai - veel drukte
magfirat karte hai - vergeveving van zonde vragen
maglook - schepping
mahas batil hai - verloren gegaan
maharbaan ho djaye - hun berouw aanvaarden
maharbani - vergevingsgezind / Barmhartigheid
mahire fan djadoghar - vakkundige tovenaars
mahas qayaaso ghumaan ke pidji - volgen niets dan een vermoeden
mahas qiyaas arayya karte hai - zij doen niets dan liegen
mai djalan ki saath keheta ho - met uitdaging
maine ye karya aap tak pahudjaye hai - ik heb de versen aan jullie overdracht
makaam aur marterba - verhevenheid en plaats
makbool - geaccepteerd
makki ki balaai hiessi me - een deel van Makka
malik hai arsji asim ka - Hij is de Heer van de Geweldige Troon
mamlook - slavinnen
man mani - eigenwijs / eigenwil
man mani apni apni djamaat - zijn eigen eigen verreniging
man mani taswihe - eigendenken
mansoob kere - verzinnen
maqdarat nehe rakhte - bijdrage te besteden
magfirat - vergeving
marasmi abodiyat - mijn aanbidding
mardood - vervloekt
marhum rehena - zegeningen krijgen
marsi djalane - eigenwil doen
marsi ki gilaaf nikalo - tegen je wil in
masbood amal - goeie daden
masiyat pisja ho - zondig is
masjiyyat - het had gewild
matlab - bedoellingen
maudjoda waqt me - juiste tijd
mauzo - voldoende
mayoos hota hai - wanhopige
mazaaq urao - spotten
mehanat - moeite
mekaam aur wo martaba - plaats en de verhevenheid
mera baath ghawr si soennoe - luister aandachtig
meraadj zindaghi - hemelvaartse leven
mere pauw tale rauw diye hai - onder me voeten verbrijstelen
merie dua qabul farma - aanvaardt mijn gebed
metgezellenen van de profeet worden genoemd - radi Allah anha (ra)
mezboetie - krachtig vasthouden
mielo tak paila howa - mijlen verspreid
misarie Haraam ageye - binnen Kaba
mobarak wadie - heilig gebied
mobtala hai - begrijpen het niet
modjarrat - ongetrouwd
mofid - gelooft
mogalifat - tegenwerkt
mohabbat ka misaadj nehe reha - liefdevolle daden zijn er niet meer
mohabbat karna - liefde hebben
mohabbat ki awaaz - erkennen
mohabbat ki naam - liedes naam
mohadjiri sahaba bewoners van Makka
mohaidah - verbond
mohar kardi - verhardt hun
mohasjinin - weldoeners
mohasjino ka haqulgidmat - beloning van de weldoeners
mokarrar - bepalingen
molakaat - ontmoeting
momino - gelovigen
monkerine haq - ongelovigen
montasar -
mosallat - zenden
mosiyyat - gewild had
motaliq - verblijfplaats
motanaffis - geen ziel kan geloven
motawalli - beheerders
mubashrat biwi ke sath - gemeenschap hebben met vrouw
mudjh ko taklief di - leer om mij dankbaar te zijn
mudjid - schepper
mudjrimin - misdadigers
mudjirim loogh - misdadig volk
mufsido - verderfzaaiers
mufti - hoog geleerde
mugalif - is iemand die een hele andere gedachten heeft
mugatab - informeren
mugtalif - rechtschapenen
mugtasar sie tjalkiya thi - heel weinig zichbaar
muhayya - bouwen
muhutaram naserien - geachte aanwezigen
mulbi - voorganger
mulko - landen
mullawo ni - geleerden
munafiqun - huichelaars / mensen die niet in Allah geloven
muntagab - kiezen (koos)
muntasir - verwachten
muqaddas shahar - heilige stad
murdu ko baks ni baks wane ki liye - vergeving v d doden
musallih si nikal kar - gebedskleed
musalmano - O jullie die geloven
musalsal wekoe farmaja - onafgebroken doorgaan
musibet - problemen
musjriko - veelgodenaanbidders
mustahiq - bewoners
mustehaq - belangrijkste
mutaraddid - twijfel heen en weer geslingerd worden
mutma'ien hogheye hai - die zich er gerust in voelen
muwafik - andere betekenis
muzzim - gebedsoproeper

na m - Ja
nabiye ummi - ongeletterde Profeet
nafrat - haat
nafs - kwade neiging
nagalaf - opvolgers
nakaam - ongeschikt
niki - daad
nare laghana ies Allah ke ghar ki bi adbhi hai - met luidestem in het huis van Allah is ongerespecteerd
nasarye si samtjo - denkwijze
nasihat - vermanen - iemand aanraden / wijsheid bijbrengen
nasik - verwend
nasjukere - ondankbare
nasmi alaam ki tadbir - wie verordent het bestuur
nasrin - helper
nawaaz - gegeven
nawaqif rehe - niet te kennen
nazil howe - neergezonden is / sturen (heenzenden)
nifaaq - huichelarij
nifaaq me taaq ho gheye hai - volharden in hun huichelarij
nihait hi djani mani tarike se - op een heel goede manier
nihayat hi benazir - werkelijk / voortreffelijk
nihayat hi djami - werkelijk
nihayat hi mani - betekend
nihayete mugtasar - erg uitgebreid
nihayeti khadtiya - erg misselijk
nik kar - rechtschapen
nik seluk - vriendelijk en goed
nomodaar - tekenen
nuqsaan - slechts
nuqsaan pani walo - van de verliezers

oen ki djied do djahad ko kebul farmaye - vragen en aanbod geaccepteerd
oes admi ki naak gaak alud ho - erg ongelukkig
oes ki hamd do sena aur tarif beyaan karni wali hai - zijn grootheid en hem prijzen
oes ki khanthi bena bena kar logo ko taksim kero - tawies als bel

Paakbaaz - reinigen
paakizghi - reinheid
paigham - bericht
paighambere islam - profeet van Islam
pakizah qayaamgha - goede woonplaatsen
parastisj kar rehe hai - wat hen niet schaadt en niet baat
parwardighar - Allah
pasbaan - toezichthouder
paziman aur sarminda - berouw
pesand - behagen (houden van)
phir ayami tasrik ki daryami - tussen
pieth - rug
pith - buik (schoot)
pithkaar - vervloekt
posjidah sarghusjya - vertrouwlijke gesprekken
pota, lakar pota - kleinzoon, kleinkleinzoon
pura karwa, pura kafilah - hele caravan, hele groep

qabul - verrichten (aanvaarden)
qaim ho djaye - opdat de macht
qatai djhute hai - zeker leugenaars zijn
qayinaat - heellal
qiyamat - dag des oordeel
quraan ki ehkemaat - de wijze van Quraan
qurbani - offer

raastbazi ke saath - volgden in goede daden
Rab ki darbaar me sadjdah karni wali hai - Allah's domein doe je sadjdah
Rabbul Izzat - Allah
rafiq - leiders
rafiqulqalb - nederig
raham farmane wala hai - meest Barmhartig
rahanoma - Leiding / waarheid
rahiraast par na the - waren geen rechtgeleiden
rahmat - begenadigd / barmhartigheid / zegen
rahmat ki dua - dua van zegeningen
rahmat nazil farma - stuurt zegeningen
randje tha - uit droefheid
randjidah na kere - jou niet bedroeven
reham - genadevol
reham farma - barmhartigheid tonen
rewaanghi ka sehara - verantwoordelijkheid
riste Quraan si kat djuke - buiten wetten van de Quraan
riwayat - gewoonte
riza aur gusnudi - tevredenheid en blijdschap
rizq - voorzieningen
rusiyyahi - grauwheid
ruswa - teleurstellen
ruswakun saza - vernederende bestraffing

saaf sjahadat - duidelijk bewijs
saath - samen
sabar - geduldig
sabiq nadjasat - hen stapelt op
sabit - bevestigd
sabse djada ala ho gaye - het hoogste geworden
sabse masbood nehe - geen krachtig daad
sada - smeken
saddji izzat wo sarfarazi hai - er is een eervolle plaats
sadiq agheye - bewaarheid
sagi - iemaand die oordeelt neemt
sagt maar na maarna - niet te hard slaan
sahabe makaam aur martaba - plaats en levensrvaring / rang
sahibe maqdarat the - de welgestelden onder hen
sakoon - rust
salaf - geleerde / voorgaande
salamati dini wala - goeie wens
salimo - onrechtplegers
saltanat - heerschappij
samaat aur binaay - het horen en het zien
sanad - bewijs
sar zamin ko rauw kar ki djale awo - de grond gelijkmaken
sara nizaam dharham bharham ho djuka hai - alle voorbereidingen is vernietig
sarbar awardah logho - zijn vooraanstaanden
sarfi nasar hi karlo - wendt jullie dan van hen af
sarkasj - onderdrukker
sarro sarro par anware ilahi ki barga ho rehe the - kleine kleine zegeningen dalen neer
saupa djata hai - vastgelegd
shaitaan - duivel (Iblis)
sifaarsji - voorspreker
sifa'at naseeb hoghi - gezondheid / pleidooi aanvaard / verzoek doen
sifarisj - verzoek doen
simme liya howa hai - mijn verantwoording
sirat en tariq - karakter en geschiedenis
sirif - alleen
sirke - bijgelovige
sirko - veelgodenaanbidders
siyasat ke naam par nafrat - haat op de naam van politiek
sjafa'at - voorspreker
sjafaqqat - zachtmoedigheid
sjafiq aur rahim hai - liefdevol en barmhartig
sjahadat di ghe - zullen zeggen
sjak nehe - geen twijfel
sooth gatam kar reha ho - rente beeindigen
sunnah - wijze (manier)
suradj tulu honi si kabal - voor zonopkomst
surba piya - saus gedronken

tabe ien - mensen die na de metgezellen zijn gekomen
tabe tabe ien - mensen die na tabi ien gekomen
tabis - talisman
tadjawuz - overtreedt
tafsir - uitleg
tagliq ki ibtada - de schepping beginnen
tagti hukumat par djalwah ghar howa - Hij zetelde zich op de Troon
tahzib - manieren / nederigheid
takit thi - opvolgen
taklif - straffen
taku ki sinat benaye howe hai - hoge plaatst gezet
talim - onderwijs / kennis over brengen
talimaat - kennis v d Quraan
tamaam duniya ke liye - voor de hele aardse leven / hele wereld
tamaam naslu ke liye - voor alle nakomemlingen
tanbi - waarschuwingen baten niet
tane tanha Allah sare kuffar ki djamato ko sikas ata farmaya - alleen heeft Allah vijandelijke groepen vernederd
tanomand - gestalten
taqarrob ka zarya hai - middel tot toenadering
taqwa walo - rechtvaardigen
tardjuma - vertaling
tarif - lofprijzen
tarzi amal ko dikhi gha - jullie daden zien
tasdiq - bevestiging
taskera aya - benoemen (gedenken)
tasnif - verzonnen
taubah - berouwvol
taubah karni wali hai Rab ki bargha me - vergiffenis vragen naar Allah's domein
taufa - beloning
taufik - intentie
taufik - mogelijkheid
tauheed ki ander madjbool rehe - binnen de waarheid bezig
tawafe efada - de regels van tawaaf (rondgang Kabba)
tawise bena bena kar - talisman
thure dardji djale gaye - tot aan de horizon
tilawat reciteerd
tirsat - 63
to mai hadie - offerdier
tum apni marsi ki gilaaf nikalo - niet uit eigen wil
tume makhloop kardinghi - verbannen

udj ka elaan - vraag bekendmaken
uluma - geleerde
ummat - volgelingen
umra karaar dita aur halaal ho dja tha - Umra verklaart werd en wat geoorloofd is
uzaraat pisj kere ghi - verontschuldigen aanbieden

wadje - wijze
wadje taskin hoghi - geruststelling voor hen
wahabi - zijn goeie gelovigen
wahadaye hai - eenheid van Allah
wahadu lasarik - Allah is in zijn soort
wasila - bron van hulp
weha ayame tasrik - dagen van Hadj

yaad dahane - een vermaning
yaha tak ki wo faudj musalsal weha qayaam hoti hai - tot zo verre de leger voordurend daar werd gestationeerd
yakayak - totdat
yakinan - voorwaar / voorzeker
yani - dus
ye gutbah tarikhi - wijze preek
ye Haddj me Umrih ki ibahiyat ti - in deze Haddj Umra toegestaan is

zalil - vernederen
zalimo - misdadiger
zamin wa asmaan ke badshah - koningrijk der hemelen en aarde
zan wo sjo - geslachtsgemeenschap
ziba nehe - past niet
zillat - vernedering
zimadari - aansprakelijk
zinat aur amwaal - versieringen en bezittingen
zinda - leven
zindaghi ki ittadaai marhale thi - levens dagen
zodjiyat - rechtvaardig (te kunnen) verzorgen
zulum - overtreders

Top Home