Haroen Soebratie

Vertaling Urdu naar Nederlands

Op alfabetisch volgorde:

< A > < B > < C > < D > < E > < F > < G > < H > < I > < J > < K > < L > < M > < N > < O > < P > < Q > < R > < S > < T > < U > < V > < W > < X > < Y > < Z >

aam taur si - algemeen
aap haddje ikraam kiya tha - haddj verricht
abawo adjdaad - voorvaderen
abu Bakr ies takat nehe rak sakta - heeft de kracht niet
abu Bakr ki djithre ukhar djahe - verbrijselen
adjar - beloning
adjib baat hogheye - iets verwonderlijks
adjie kaam - het beste aanvaardt
adjila ka gahisjmand ho - wie het vergankelijke wenst
adjizi igtiyaar - nederig
admi badghooy par zabaan khole - openlijk slechte woorden worden gesproken
aduli - afwenden / afleren
adurie - onvolmaakt
agirat - hiernamaals
ahad - beloven
ahaliyath pawo - bemerken dat zij (hiertoe) geschikt zijn
ahalkaro - wakers
ahalo ayaal - zijn familie
ahammiyat ki andasa - belangrijkheid (waarde)
ahmiyat - waarde
ahraam ki ek tjadar pahani tahaban ki sakal me - ehraam gedragen op de wijze zoals het hoort
ahasaan - voor de gunsten / dienst
ahasanoel galieqien - beste der Scheppers
ahteraam - zachtmoedigheid
araasta - versierd
aisi asul aur saaf se bajaan farmaye hai - zei duidelijk
aisi moor nasuk aur eham par bhool djate hai - zo'n belangrijk moment
aitbaar - vertrouwen
aitbaar na kere ghe - wij zullen jullie nooit geloven
akarat - mislukken
akid - goedheid
al kitaab ki tafsil hai - uitleg van de Schrift
albatta - dus
albatta ehraam - dus ehraam gedragen
alhamdoe lillah - in de naam van Allah
Allah ki kasam hai - zweren
Allah wadahu la sarik kalam - het woord van Allah de enige en de ondeelbaar
alauw - branstapel
alvaas - woorden (teksten)
amal kero - werken zien
aman aur shantie - vrede en rust
amanat daar - betrouwbare
amanath - bezittingen
amraas ki sjifa hai dilo me - genezing voor wat in jullie harten is
amwaal - bezittingen
ane wali naslu ki liye misale rah hai - de komende nakomelingen een voorbeeld is
anqarieb maloem - spoedig weten / herinneren
apni apni sirko ki talook se - zijn eigen inovatie
apni bande ko madat ki - zijn dienaar helpen
apni marsie si wo falsave - eigen idčččn crereren
apni saath se farma rehe hai - op zichzelf verzinnen
aqidat par djam na gheye hote - geduldig met hen gebleven waren
aqoebat - afkeuring
arsjda - slang
arzuwo - ijdelheden
asa - staf
asal misaadj - goeie daden
asimo sjaan kamiyabi hai - geweldige overwinning
asjaar - gebouwen
asjraat - sporen
asmaisj - beproeving
astagfiroellah - moge Allah ons vergeven
ata'at ghoezaar - gehoorzamend
ataraas ki kooy ghundjaisj nehe hai - hen van zonde te beschuldigen
atkal paddjo - niet kunnen bevatten
aulaad - kinderen
aule - hagel
aur doseri riwayat me hai - andere overlevering
aur mai tjalan ki saath kehata ho - ik zeg het uitdaging
auwkaat - status
auwrat ki saramgha - de kuisheid bewaken van de vrouw
auwrato ki iessat aur makaam - de eer en de plaats van de vrouwen
auwrato ki mamili - de kwestie v d vrouwen
auwrato martale ki leye - de zwakheid v d vrouwen
azaab Allah ka taraf se- voorbeeldige straf
azaadi - vrijheid
aziyyat - kwetsen / beledigen
aziyyat risani ki - schenk geen aandacht aan hun kwelling
azsarane maharbaan ho djaye - hun berouw aanvaardt

Top Home
baath pakare howi - woorden vast houden
babarkat kiya - gezegend
bad dua farmai - vervloeken
badale nagaasta gardj karte hai - behalve met weerzin (afkeer)
badar djaha fauqiyat - verhieven sommigen
badbagt - ongelukkig / slecht mens
badjoez - behalve
badjoez farib - misleiding
badka - verdwaald
badkari - gruweldaden
badkari ki murtakib - ontucht pleegt / onzedelijkheid
badkirdaar loogh - zwaar zondig volk
badsha - koning
badtarien umar - vernederende leeftijd
baghawat - buitensporig
baghi aur sarkas - opstand en ongehoorzaam
bagil - gierig
bagilaaf - en degenen
bagsj di - vergeef mij
baham igtalaaf - reeds zijn beslist
baharhaal - voorwaar
baid - trouw / hopelijk
bakarah - maagdelijk
bakarahat - willig of onwillig
bakirah - maagd zijn
baks dhi - vergeeft hem
baksne - vergevingsgezind
bakswa na saka - niet vergeven
bala wo bartar hai - heilig is Hij en Verheven
balaai ki saath khilauw - op een goede manier voeden
balaai ki saath oeni pahanauw - op een goede manier kleden
banda - een gelovige
bandaghi - om aanbeden te worden / aanbid
bara adjar - geweldige beloning
barabari - gelijke behandeling / vergelijking
baras - leeftijd
barawung gha - uitstrekken
barbadi - vernietiging
barghasta - doen afdwalen
barghoezieda - kiezen / deelgenoten toekennen
barhaq - waarheid
bari azaab - grote straf ontvangen
barisauw ragbat - beledigende aanmerkingen maken
barpa - verderf
bartari - uit te blinken
batadaridj - geleidelijk / neerzending
badbatin loogh - vernietigd volk
batil kiye diya hai - teniet gedaan
batil parast loogh - de ontkenners
baula - bezeten
bayyanaat le kar aya - met duidelijke Tekenen gekomen
bazpoes - ondervraagd
bhalaai - iets goed doen
bi adbhi hai - onbeschoft
bigauf wagatar - in vrede en veiligheid
bighaar - vernietiging
bigharte hai oes ki ander ki alama wal habieb - verdwaald / verwend
bigkani kar dhalo - doen dwalen
bihaterien rizk - edele voorziening
bihatarien thikana - slechtste plaats
bihisaab - zonder berekening
bilasjoeba - voorwaar
bilyaqin - voorwaar
bimari ki iestela milti hai - ziekte herkenbaar
bimisaal gutbah hai - onvergelijkbaar
binaay - horen
biniyaaz - niet nodig
biradarane qaum - zijn volk
bisjak - voorwaar
bisjabaat ka ghar par utaye - op de rand van een ravijn
bisjarat dine wala - als een verkondigers van verheugende tijdingen
bisjarat hi bisjarat hai - verheugende tijding
bistar par na talap kere - niet iemand in het wensen / toelaten / geen behoefte koesteren
bisumaar - heelveel
boegtane asiem - geweldig verzinsel
boeroedj banaye - sterrenstelsels in de hemel heeft gemaakt
bogal - gierig
bohotaan - laster
bood - afstand
borudbaar - zachtaardig / zachtmoedig
buri kamo - slechte daden
Top Home
dagil - aanwezigd
daliel kiya hai - bewijs
danisjmand logho - bezitters van kennis
darbaar Allah ke - Huis van Allah
dardjo ko buland farmata - hoge nieveau (waarderen)
dardnaak azaab - pijnlijke straf
darghoezar karne wala - vergevensgezind
darhaqiqat - voorwaar
darm - religie
darmiyaan - onder jullie laat ik de Quraan achter
dartey - vreest
dawami azaab - blijvende straf
dhamkata - waarschuwer
dhaye taraf - rechts
dhil - uitstel
dhitkaar do - wegjagen
dhoelak na djaye - wankelen
dhool - beker
diladdar - het kwaad
dilsjaad hai - verheugen zich
dimaak aur mizaadj - hersenen en geheugen
din ki tarab - geloof nastreven
djaale na djalo Quraan me - geen streken uithalen
djaalzaas badkaar - zondige leugenaar
djaan badjaye - leven schenk
djaanfasjani - moeilijkheden
djaar phook tak ki liye mahafoes rekkha hai - veilig gesteld
djaat - volk
djabar - dwingt
djada afsal - grote voorkeur
djahaliyat - onwetendheid
djahannam ke mustahaq hai - bewoners van de Hel zijn
djahil - onwetend
djahil - onwetend
djahile ras aur riwaat ki nasli ki gaye hai - onwetend manier
djahyliyat ka gynie inteqaam - bloedwraak in onwetendheid beeindigd
djais honi ki saboot - toegestaan bewijs
djalan - jaloers
djalsi aur djalus - bijenkomst en optoch
djama taksiem ki taur pe attha kiya - samen verdeeld en gedaan
djamaal - schoonheid
djamaat - vereneging
dja'na - gebaard
djanabe ali - O meneer
djanasjien banaya - nacht en de dag doet afwisselen
djanasjini karna - vervangen
djanazah - overlijdensgebed
djane mane - gelovige
djasjam barah - wachtende
djaspa - bewaarheid
djate daar - een groep
djaukadi - waarschuwen
djauwkanna - voorzichtig
djawaan - volwassenheid
djaye qaraar - verblijfplaats
djihaad - strijden
djismani masjaqqat - vermoeienis
djo adj tak aur qiyamat ki subah tak - dat vandaag tot de `s-morgensdag des oordeel
djo ane wale tamaam nasli insani ki liye - voor de toekomstige nakomelingen
djo djabaran djabar djasti - verplicht wordt
djoenandje - dus / uiteindelijk
djoenoen lahaq - bezeten
djordaro me lepith kar - hoeveelheid wierook samen bundelen
djumle ko ghaur ki djiye - zin opletten
djutlaya - loochenen
dozag - hel
dua - smeekbede
dukh - verdriet
duniya - aardse leven
duniya ki andar sab se ek Ideal hai - in de wereld is het een Idoll (favoriete)
Top Home
fahosj - gruweldaad
falah nehe paya - niet winnen
falsave - voordelen
faraham kar rakha hai - een edele beloning bereid
faraisha - verplichtingen
faramoosj - bedrieger
farieq - groep
faristade - onze gezanten (Engelen)
farma bardari kere - gehoorzaamt
farma rawaay - het oordeel
farma rawaay ka'inaat ki taraf se hai - hij komt van de Heer der Werelden
farmabardaro - behoor tot de gelovigen / gewillig
farmaya - zei
farsoedah kahaniya hai - fabels van de vroegeren
faryado foegha - wederzijds geroep
fasaad - verderf
fasal - gunst / bemiddeld
fasal - gunst
fasal se nawaazta hai - hij treft
fasalo karam si - genade en barmhartigheid
fasieq - zware zondaren / verderfzaaiers
fasihat - schande
fasilat - zegeningen
fasiqo - zwaar zondigen
fatwa - iemand die met bewijzen komt
fatwi - regels / uitspraak
faudj ni kiyaam kiya - leger werd gestationeerd / slapen
fazaad - wanorde
filwaqih - voorzeker / voorwaar
fitna - breng geen onheil
Top Home
gaandaan - familie
gaandaan ki bunyadi ikaai - tot het diepdste
gaas muddat tak - tot een bepaald tijdstip
gaas taur par - in het bijzonder
gaas taur se nisalle rah hai - uitsluiten het rechte pad
gahisje nafs - zijn begeerten
gair gah - raadgevers
galaash - klaar
galal - wierp
galisatan - uitzondering
galq - schiep
galq ki ibtada - schepping begonnen
gasare - verliezers
gatam - beeindigd
gauf zadah loogh hai - lafhartig volk
ghab - verzonnen (grappenmaken)
ghafil - achteloos / onachtzaam
ghahaware - wieg
ghair - vreemde
ghalib - overwinnaars
gham - verdriet (zorgen)
ghamkien - bedroefd
ghandaghi - onrein
ghandi paledi - stinkende bevuile
ghani kaaba ki tawaaf kiya - kabba rondjes gemaakt
gharaq hone wale hai - verdronken worden
gharas kehene ka matlab ye hai - uiteindelijk
gharat kar diya - volledige vernietiging
ghardankesj - arrogant
gharli - verzonnen
ghawaar ho - afkeer van
ghawara - niet mogelijk
ghebarahat - angst
ghini djuni muddat - voor een vastgestelde termijn
ghirani paida kar dite hai - doofheid in hun oren
ghirdo nawah - in de omgeving verblijven
ghirdo pisj - vooraanstaanden rondom hem
ghoeftaghoe - redetwisten
ghoelam ki bithe the - zoon v e slaaf
ghoelistano - in de Tuinen
ghoemaan - zichzelf gedacht / veronderstelden
ghoemrah - dwalen
ghoemrahi me mobtala - dwalen
ghoemrahiya aur dalate - verkeerd pad afgedwaald
ghoenah - overtreding / zonde (strafbaar)
ghoenahghar - schuldige
ghoenaho ka maaf farmaye – zonde vergeven
ghoestafi Rasul hai - belediging op het adres van Rasullallah Sallallah Alaihi Wa Sallam
ghoetbah / Nasihate - lezing
ghoos aur kudj ko bhairi Madini ki ghalliyo me raundi - de wolven de vlees verbrijstelen in de omgeving v Madina
ghoya hala wo barbaad ho - uiteindelijk vernietig worden
ghoya ye asal me - in werkelijkheid
gidmat - zorgen / behulpzaam (helpen)
gidmet ghuzaar - gehoorzaam
gidmet guzarie - verzorgen
gilaaf - verboden
giyanat - verraad plegen
giyanat ghaar - verraderlijk
goeda ka banda - dienaar van Allah
goesjki aur tari me djalata hai - over land en over de zee te reizen
goesjnoma - schoonschijnend gemaakt / prachtig
goesjnomayo ke talab - versiering wensen
goesjoeh - nederig zijn
goesoesi taur pe zikr kiya - heel speciale manier bekend gemaakt
goetbah ki ittada - begin
goewaan - tafel
goon ki badle - bloedwraak
Top Home
habib - profeet noemt men ook habib
haddj ko kabul farmaje - aanvaard
hadse ghuzar djane walo - voor de buitensporigen
hadya - geschenk
hakimo dana hai - is Alwetend, Alwijs
halaal - geoorloofd / toegelaten / niet verboden
halakat - uitroeiing
halake - voorwaar
halat - situatie
hamare darmiyaan aise bhi shaitaan, shifat - onderons heb je vrienden als shaitaan
hamare sahano dimaak me nehe - mijn verstand te boven
hamare sino me mauwdjud nehe - borst / hart
hamiyat - partij nemen (steun geven)
hamla awar ghiroh - bondgenoten
hamnasjien - een vriend
hamrangh - hetzelfde
haq - verplichting
haq ka ilka - openbaart de Waarheid
haqiqat - voorwaar
haqiqi Rab - ware Heer
haqooq - rechten
haqooq ka bayaan aur taskira - bekendmaking v d rechten en beschreven
har tjies ka qadir hai - macht over alle dingen
haraam - verboden
harkare - bijeenroepers
hasad - jaloers
haul - in angst verkeren
hawaladaar - bewaker / voogd
hazino djamilo - mooi
hidayat - geleid / gedirigeerd / gegidst / gerund
hidayat - leiding
hidjarat - uitgeweken / uitwijker
hikmat - met wijsheid
hittatun hittatun - vergeving
hoeddjate - vergelijkingen
hukmara - wetgeving
hukmurano itaat aur farmabardarie - accepteren en gehoorzamen
hukum - opdracht
hukum diya - bevolen
husan - schoonheid
husni saluk - goed behandelen
Top Home
iadah kere gha - wekt Hij haar op / vervolgens herhaald
ibadat - bidden
ibadat aur bandegie kero - aanbidden en smeekbede
ibadat ghuzaar - aanbiddend
idjarah - macht
idjtamah - bijeengekomen
idjtanaab - vemijden
iemaan - geloof
iepteda - begin
ies apni amal ko Umra karaar dhilih - deze gunst umra verklaart
ies makaam par toemse phier dobara mulakaat kar se kong gha - op deze plek jullie nogmaals zal ontmoeten
ies tere ki iestalaaf maudtjud hai - meningverschillen
ies tere ye haddj djo tamatto ki dalil thi - totale hadj
iesk - liefde / verliefheid
iesk wiesk - liefde enzevoorts
iffat ma'abi igtiyaar kere - het huwelijk kuis blijven
iftara - verzinnen
igradj - verdrijven
igtalaaf karte rehe hai - van mening verschillen / redetwisten
igtiyaar - reinigen
ikatha kare gha - hen bijeenbrengt / verzamelen
iktadaar - geen macht
iktasaab - verrichten
illa ye - tenzij
ilm - kennis
ilmi ihata - kennis omvatten
imanatdaar - betrouwbare
inaad - vijandig
insaan - mensen
insane masere aur insanie zusaitie - menselijk beweging en hun gemeenschap
insano ka thathi marta howa semander hai - golven te keer gaan
inteha - eind
iqbaal - bij de eer
iqtadaar - heerschappij / vestigden
iradah bhi kare - vervolgens herhalen
isafa hi kiya hai - het geloof toegenomen / afkeer
isale sawaab - smeekbede voor de overledene
isjtagfaar - vergeving vragen
islaam ki usool aur sato - islam leefregels
islah - beterde
iesjtakbaar - hoogmoedigen
ita'at - gehoorzamen
itaraaf kar liya hai - hun zonden hebben bekend
itarasaat karte hai - aanmerkingen maken
itminaan - veilig
ittadaar - geen macht
ittakaab wo kar rehe hai - plachten te zijn / gewend zijn iets te doen
ittelaaf, koi mahatjebie aur koi intesar maudtjud nehe hai - eenheid, geloof en geen wachtende / geduld aanwezig
izan - toestemming
Top Home
kaam - werken
kabu - macht
kadam kadam par sirke - telkens naast Allah aanbidden
kadam kadam pe iestasaar ki ummat sikaar ho djuki hai - stap voor stap slachtoffer geworden
kadj goelq aqa - meesters behoort
kafi - voldoende
kafil - toezichthouder
kafirun - ongelovigen
kahin - waarzegger
kalmi ki sar - belangrijkste geloofovertuiging
kam nasiek - minder
kamiyabi - geweldige overwinning
kamzoor - zwak
kandjus - zuinig
karib talash - toenadering
karighar - schepper / werker
karindé - bewakers
kasjrat - veelvuldig
kasjrat ki saath - met nadrukkelijk
kasmasate howe aate hai - schoorvoetend / niet graag / tegenstribbelend
kazzaab - leugenaar
kehni legha - begon te vertellen
khaliyaan - neergemaaid
kidhar piriy dja rehe ho - worden afgeleid
kina palni wala - nafrat aur nuqsaan pahudjane wala / iemand die een ander haat en nadeel brengt
kisam ki akida - manier van zweren
kjoeki - want
kjoeki Aap karim thi - want je was barmhartig
koendjiya - sleutels
koesjadah - ruimte
koi intesar - wachten
koi mahadjabi - geloof / religie
kuffaro musrikien haddj ki ajaam - ongelovige en de hypokrieten tijdens de haddj dagen
kufre ki fatwie - ongelovigen wetten
kuwat wa hakumat - Almachtig, alwijs
Top Home
labaik pukarte - aanwezig
Laghwiyaat - nutteloos
lamahala - voorwaar
lanat - vloek
laut - terugkeer
Laziem - verplicht / moet gebeuren
likien - maar / voorwaar
Top Home
maani - gehoorzaam
maayyat - nimmer
mabghoes - zonder dat een bewijs
madani Arafat me - vlakte
madini kabail - plaatst
madj bhi taur par ye awaar ghie - slechte daden
madjbur keri - dwingen
madjhab - religie / geloof
madjlies - bijeenkomst
madjma hai - veel drukte
magfirat - vergeving
magfirat karte hai - vergeveving van zonde vragen
magloek - schepping / geschapen
mahafoes - bescherming / veilig
maharbaan ho djaye - hun berouw aanvaarden
maharbani - vergevingsgezind / Barmhartigheid / gunst
mahas afsanahay parina hai - slechts fabels van de vroegeren
mahas batil hai - verloren gegaan
mahas qayaaso ghumaan ke pidji - volgen niets dan een vermoeden
mahas qiyaas arayya karte hai - zij doen niets dan liegen
mahire fan djadoghar - vakkundige tovenaars
mai djalan ki saath keheta ho - met uitdaging
maine ye karya aap tak pahudjaye hai - ik heb de versen aan jullie overdracht
maisjat par itara gheye the - overdreven met hun genietingen
makaam aur marterba - verhevenheid en plaats
makabatat - vrijbrief
makar - list
makboel - geaccepteerd
makki ki balaai hiessi me - een deel van Makka
malamat - tegen wie er geen weg (tot bestraffing) is
male ghanimat - oorlogsbuit
malik hai arsji asim ka - Hij is de Heer van de Geweldige Troon
mamloek - slavinnen
man mani - eigenwijs / eigenwil
man mani apni apni djamaat - zijn eigen eigen verreniging
man mani taswihe - eigendenken
mangharath - verzonnen
mansifana baat hai - rechtvaardiger
mansoeb kere - verzinnen
manzilat ki tamana - positie wensten
maqamaat - waarlijk bekend geworden
maqdarat - rijk
maqdarat nehe rakhte - bijdrage te besteden
maqoel wadje - duidelijke reden
marasmi abodiyat - mijn aanbidding
mardoed - vervloekt
marhum rehena - zegeningen krijgen
markaz - hoofstad
marsi djalane - eigenwil doen
marsi ki gilaaf nikalo - tegen je wil in
masboed amal - goeie daden
masiyat pisja ho - zondig is
masjaqqat - moeite
masjiyyat - het had gewild
masjkoer hoghi - hun streven wordt beloond
maskan - woonplaats
maslomana qatal - onrechtvaardig gedood wordt
mastaqar - vestiging
mataye hayaat - gaf zelfs genietingen
matlab - bedoellingen
maudjoda waqt me - juiste tijd
mauzo - voldoende
mawiesiyo - vee
mayoes hota hai - wanhopige
mazaaq urao - bespotten
mazied - volle beloning
mazboetie - krachtig vasthouden
mehanat - moeite
mekaam aur wo martaba - plaats en de verhevenheid
mera baath ghawr si soennoe - luister aandachtig
meraadj zindaghi - hemelvaartse leven
mere pauw tale rauw diye hai - onder me voeten verbrijstelen
merie dua qabul farma - aanvaardt mijn gebed
metgezellenen van de profeet worden genoemd - radi Allah anha (ra)
mieaad - belofte
mielo tak paila howa - mijlen verspreid
milkiyyat - aangewezen / aandeel / beschikken deelgenoten
misarie Haraam ageye - binnen Kaba
misjale - vergelijkingen maken
mobahasja - van gedachten wisselen
mobarak wadie - heilig gebied
moebarak - gezegend
moebashrat biwi ke sath - gemeenschap hebben met vrouw
moebassjir - een brenger van verbeugende tijdingen
moebtala - voorgeleid worden / tegenspoed / behoren /begrijpen het niet
moedjarrat - ongetrouwd
moedjid - schepper
moedjirim loogh - misdadig volk
moedjrimo - misdadigers
moefsido - verderfzaaiers
moefti - hoog geleerde
moegalif - is iemand die een hele andere gedachten heeft
moegalif samto se kathwawo gha - tegenovergestelde kanten afhakken
moegatab - informeren
moegtalif - rechtschapenen
moegtasar sie tjalkiya thi - heel weinig zichbaar
moehabbat - liefde
moehalat - uitstel
moehayya - bouwen / bereid
moekarrar - bepalingen / toegestaan
moelazamat kero - in dienst komt
moelakaat - ontmoeting
moelbi - voorganger
moelko - landen
moellawo ni - geleerden
moeltafit - wendden
moenafiq - huichelaars / mensen die niet in Allah geloven
Top Home
moenhamik hai - er de spot mee drijven
moenharif - afwendt
moenkarien - ongelovig zijn
moentagab - kiezen (koos)
moentaharrien - gereinigden
moentasamien - bewaker
moentasir - verwachten
moetawakih -
moeqabala - verzet
moeqadame - oordeelt
moeqaddas shahar - heilige stad
moeqarrabien - nabijen behoren
moeqarrar - aangesteld / gemaakt
moeqarrar moeddat - vastgestelde termijn
moegtalif - verschillende kleuren
moerattab - rijen opgesteld
moerdu ko baks ni baks wane ki liye - vergeving v d doden
moersalien - gezondenen
moesafate - mogelijk
moesaggar - dienstbaar
moesallat - overmeesterd
moesallih si nikal kar - gebedskleed
moesalmano - O jullie die geloven
moesalsal wekoe farmaja - onafgebroken doorgaan
moesjabe - niets is aan Hem gelijk
moesjdah - verkondig
moesibat - problemen
moesjaqqat - vermoeidheid
moesjiriek -
moesjrikien - veelgodenaanbidders
moesjtariek - bijelkaar zijn
moestahaq - belangrijkste
moestahiq - bewoners
moetahaqiq - dwalen
moetabbarak - gezegend
moetaffariq - niet verdeeld raken
moetagasim farieq - twee groepen die met elkaar redetwistten.
moetakabbir / moetakabbarien - hoogmoedigen
moetalba karte hai - laten bespoedigen
moetanabbe - waarschuwen / op de hoogte gebracht
moetanaffis - ziel / levend wezen
moetaraddid - twijfel heen en weer geslingerd worden
moetawaddje - tot elkaar / voortdurend / wendde
moetawakih -
moetih - overgeven
moetma'ien hogheye hai - die zich er gerust in voelen
moewafik - andere betekenis
moewafqat - kant
moewiesjiyo - vee
moezzim - gebedsoproeper
mofied - gelooft / zichzelf
mogalifat - tegenwerkt / verzetten
mohabbat ka misaadj nehe reha - liefdevolle daden zijn er niet meer
mohabbat ki awaaz - erkennen
mohadjiri sahaba – bewoners van Makka
mohafisat - onderhouden
mohaidah - verbond
mohalat di djaye ghe - geen uitstel krijgen
mohar kardi - verhardt hun
mohasjirin - weldoeners
mohasjino ka haqulgidmat - beloning van de weldoeners
mohatadj - behoefte
mohotaram naserien - geachte aanwezigen
mokammal - vervolmaak
momayyas - een duidelijke uitleg uiteengezet
momino - gelovigen
monkerine haq - ongelovigen
moqaddar - besloten
mosaggar - dienstbaar
mosai'ika nehe hai - het is geen zonde
mosallat - zenden
mosiyyat - gewild had
mosjaqqat - vermoeidheid
motaliq - verblijfplaats
motawalli - beheerders
motier - overgegevenen
mozayyan - versierd
mudjh ko taklief di - leer om mij dankbaar te zijn
Top Home
na ám - Ja
nabiye ummi - ongeletterde Profeet
naboewwat - profeetschap
nadanistaghi - onnadenkenden behoorde
nadjaat - genade
nafrat - haat
nafs - kwade neiging
nagalaf - opvolgers
naiem - tuin
nakaam - ongeschikt
namona - voorbeeld
nare laghana ies Allah ke ghar ki bi adbhi hai - met luidestem in het huis van Allah is ongerespecteerd
naromadah - in paren
nasarye si samtjo - denkwijze
nasihat - waarschuwing / iemand aanraden / wijsheid bijbrengen
nasik - verwend
nasjukere - ondankbare
nasmi alaam ki tadbir - wie verordent het bestuur
nasrin - helper
nataidj - daden
nawaaz - gegeven
nawaqif rehe - niet te kennen
nazier - waarschuwer
nazil howe - neergezonden is / sturen (heenzenden)
nifaaq - huichelarij
nifaaq me taaq ho gheye hai - volharden in hun huichelarij
nigharaan hai - waakt
nigharani - toezicht
nighibaan hai - beschermer / toezichthouder
nihait hi djani mani tarike se - op een heel goede manier
nihayat hi benazir - werkelijk / voortreffelijk
nihayat hi djami - werkelijk
nihayat hi mani - betekend
nihayete mugtasar - erg uitgebreid
nihayeti khadtiya - erg misselijk
nik kar - rechtschapen
nik seluk - vriendelijk en goed
niki - daad
noemaya sadane mamoeriyat - duidelijk bewijs gezonden
noesrat ata farmata hai - hulp
nomodaar - tekenen
nuqsaan - slechts
nuqsaan pani walo - van de verliezers
Top Home
oedj ka elaan - vraag bekendmaken
oedjarat - beloning
oeloelazmi - aanbevolen daden
oeloema - geleerde
oemmat - volgelingen
oemmidwaar - hoop
oen ki djied do djahad ko kebul farmaye - vragen en aanbod geaccepteerd
oesjare asjier - geen tiende hadden bereikt
oes admi ki naak gaak alud ho - erg ongelukkig
oes ki hamd do sena aur tarif beyaan karni wali hai - zijn grootheid en hem prijzen
oes ki khanthi bena bena kar logo ko taksim kero - tawies als bel
ozimma - onschuldig
Top Home
paakbaas - reinigen
paakizghi - reinheid
paidje oetha liye - trok haar gewaad
paigham - bericht
paighambere islam - profeet van Islam
pairwie - volgen
pakizah qayaamgha - goede woonplaatsen
pamaal - doden
pamaal na kiya tha - nog niet betreden hebben
parastisj kar rehe hai - wat hen niet schaadt en niet baat
parwardighar - Allah
pasand - behagen (houden van)
pasbaan - toezichthouder
paziman aur sarminda - berouw
phatrauw karne wala - storm van hagelstenen
phir ayami tasrik ki daryami - tussen
phitkaar - vervloekt / gestenigd worden
piesjwa - leiders
pieth - rug
pith - buik (schoot)
poegta - bevestigt
poera karwa, pura kafilah - hele caravan, hele groep
posjiedah - onwaarneembaar
posjiedah sarghusjya - vertrouwlijke gesprekken
pota, lakar pota - kleinzoon, kleinkleinzoon
Top Home
qabl - voordat
qabul - verrichten (aanvaarden)
qaim ho djaye - opdat de macht
qarabat ki moehabbat - liefde voor de naaste verwanten
qasiyya - bestraft
qatai djhute hai - zeker leugenaars zijn
qawwi aikal - een Ifrit
qayinaat - heellal
qiyamat - dag des oordeel
qoewato ka Malik - bezitter van kracht
qauwwat - sterk
quraan ki ehkemaat - de wijze van Quraan
qurbani - offer
Top Home
raast aur droest dien - juiste godsdienst
raastbazi ke saath - volgden in goede daden
Rab ki darbaar me sadjdah karni wali hai - Allah's domein doe je sadjdah
Rabbul Izzat - Allah
rafiq - leiders
rafiqulqalb - nederig
rahabaniyat - monnikwezen (celibaat <>het zich vrijwillig onthouden van seks<>)
raham farmane wala hai - meest Barmhartig
rahamat - begenadigd / barmhartigheid / zegen
rahamat ki dua - dua van zegeningen
rahamat nazil farma - stuurt zegeningen
rahanomaay hasil kere - leiding volgen / waarheid /overtuigd
rahazani karte ho - struikroverij bedrijven
rahiraast igtiyaar kere - wie leiding volgt
rahiraast par na the - waren geen rechtgeleiden
randje tha - uit droefheid
randjidah na kere - jou niet bedroeven
rausjan nisjaniya - duidelijke bewijzen
razqi kariem - edele voorziening
reham - genadevol
reham farma - barmhartigheid tonen
rewaanghi ka sehara - verantwoordelijkheid
riste Quraan si kat djuke - buiten wetten van de Quraan
riwayat - gewoonte
riza aur gusnudi - tevredenheid en blijdschap
rizq - eet van de voorzieningen
roedjoeh karte howe - berouwvollen tot Allah / keer ik weer
roeghardani - afgewend
roesiyyahi - grauwheid
roeswa na kero - vernedert mij niet - teleurstellen
roeswakoen saza - vernederende bestraffing
rokawathe dhaalne wale hai - belemmeren
Top Home
saaf sjahadat - duidelijk bewijs
saath - samen
sababe randje - een bron van droefenis
sabaq - lering
sabar - geduldig
sabiq nadjasat - hen stapelt op
sabir wo sjakir - geduldige dankbare
sabit - bevestigd
sabse djada ala ho gaye - het hoogste geworden
sabse masbood nehe - geen krachtig daad
sada - smeken
saddji izzat wo sarfarazi hai - er is een eervolle plaats
sadiq agheye - bewaarheid
safier - gezant
sagi - iemaand die oordeelt neemt
sagt maar na maarna - niet te hard slaan
sahabe makaam aur martaba - plaats en levensrvaring / rang
sahibe farasat hai - degenen die er lering uit trekken
sahibe maqdarat the - de welgestelden onder hen
salahiyyat - beslissende uitspraken
saliho - rechtschapenen
sakienat - vrede
sakoen - rust
salaf - geleerde / voorgaande
salaho ke saath mila - verenig mij met de rechtschapenen
salamati dini wala - goeie wens
salehien - tot de oprechten
salimo - onrechtplegers
saltanat - heerschappij / koninkrijk
samaat aur binaay - het horen en het zien
sanad - bewijs
sanghsaar - gestenigd
sapur da ghi - onderwerping
saqit karde - uitwissen
sarghoes sjit - enkele geschiedenissen
sarghosjiya - gefluister
sarparast - beschermers
sarzamin ko rauw kar ki djale awo - de grond gelijkmaken
sara nizaam dharham bharham ho djuka hai - alle voorbereidingen is vernietig
sarbar awardah logho - zijn vooraanstaanden
sarf - mislukken
sarfi nasar hi karlo - wendt jullie dan van hen af
sarkasjo - onderdrukker / overtreders
sarro sarro par anware ilahi ki barga ho rehe the - kleine kleine zegeningen dalen neer
satih moertafah - hooggelegen plaats
sauf ki halaat se - uit een zwak (vocht)
saupa djata hai - vastgelegd
shaitaan - duivel (Iblis)
sifaarsji - voorspreker
sifa'at naseeb hoghi - gezondheid / pleidooi aanvaard / verzoek doen
sifarisj - verzoek doen
simme liya howa hai - mijn verantwoording
sirat en tariq - karakter en geschiedenis
sirif - alleen
sirke - bijgelovige
sirko - veelgodenaanbidders
siyahi - verbitterd
siyasat ke naam par nafrat - haat op de naam van politiek
sjabghoen - nachtelijke aanval
sjabit qadam - standvastig zijn
sjadawo farha - in een hof worden verblijd
sjadied tar - groter is
sjadied tar azaab - hardste bestraffing
sjafa'at - voorspreker
sjafaqqat - zachtmoedigheid
sjafiq aur rahim hai - liefdevol en barmhartig
sjafieh - voorsprekers
sjaghoen - zijn lotsbestemming
sjahadat di ghe - getuigen
sjahir - tovenaar
sjak nehe - geen twijfel
sjaoer se kaam lo - het maar zouden beseffen
sjaraf - een eer
sjarmghaho - kuisheid / schaamte bewaken
sjifa - geneest
sjirkat - aandeel
sjo'ara - dichters
sjoeghoen - lot
sjoekar - dankbaar
soennah - wijze (manier)
soeradj tulu honi si kabal - voor zonopkomst
soerba piya - saus gedronken
sooth gatam kar reha ho - rente beeindigen
Top Home
thaath mein -
ta'addjub - beschikking
tabdili - veranderd
tabe ien - mensen die na de metgezellen zijn gekomen
tabe tabe ien - mensen die na tabi ien gekomen
tabis - talisman
taddjup - verbaast
tadjassoes - bespioneert
tadjawuz - overtreedt
tadjwies - toekennen
tafsir - uitleg
tagfief ki djaye ghi - niet lichter gemaakt worden
taghafoel baraqta hai - wie nalating is
tagier - uitstellen
taglieq ki ibtada - begon de schepping
tagliye - persoonlijk gesprek
tagt - troon
tagti hukumat par djalwah ghar howa - Hij zetelde zich op de Troon
táham - behalve even
tahzib - manieren / nederigheid
taied - versterkten
takabboer - hoogmoedig / eigendunk
takayyolaat - volgden hun begeerten
takied - opvolgen / aanbevolen daden
taklif - straffen
taku ki sinat benaye howe hai - hoge plaatst gezet
talim - onderwijs / kennis over brengen
talimaat - kennis v d Quraan
talloeq - verantwoordelijk
talpath kar ke rakh diya - ondersteboven
tamaam duniya ke liye - voor de hele aardse leven / hele wereld
tamaam naslu ke liye - voor alle nakomemlingen
tammul - geaarzeld
tanbiehaat - waarschuwing
tane tanha Allah sare kuffar ki djamato ko sikas ata farmaya - alleen heeft Allah vijandelijke groepen vernederd
tangh dast mohatadj - voedt de arme behoeftige
tanoer oebal pare - de oven overkookt
tanomand - gestalten
taqarroeb ka moeqaam - onze nabijheid
taqarroeb ka zarya hai - middel tot toenadering
taqoeb - achtervolgden
taqwa walo - rechtvaardigen
tardjuma - vertaling
tarif - lofprijzen
tarzi amal ko dikhi gha - jullie daden zien
tasdiq - bevestiging
taskera aya - benoemen (gedenken)
tasnif - verzonnen
taubah - berouwvol
taubah karni wali hai Rab ki bargha me - vergiffenis vragen naar Allah's domein
taufa - beloning
taufik - intentie
taufik - mogelijkheid
tauheed ki ander madjbool rehe - binnen de waarheid bezig
tawafe efada - de regels van tawaaf (rondgang Kabba)
tawakkoel ke liye - is voldoende
tawaqoh - hopelijk
tawise bena bena kar - talisman
thok - oordeel
thure dardji djale gaye - tot aan de horizon
tilawat – reciteerd
tirsat - 63
to mai hadie - offerdier
tum apni marsi ki gilaaf nikalo - niet uit eigen wil
tume makhloop kardinghi - verbannen
Top Home
umra karaar dita aur halaal ho dja tha - Umra verklaart werd en wat geoorloofd is
uzaraat pisj kere ghi - verontschuldigen aanbieden

wadje - wijze
wadje taskin hoghi - geruststelling voor hen
waha ayame tasrik - dagen van Hadj
wahabi - zijn goeie gelovigen
wahadaye hai - eenheid van Allah
wahadu lasarik - Allah is in zijn soort
warisj - warisj
wasila - bron van hulp
Top Home
yaad dahane - een vermaning
yaha tak ki wo faudj musalsal weha qayaam hoti hai - tot zo verre de leger voordurend daar werd gestationeerd
yakayak - totdat
yakienan - voorwaar / voorzeker
yaksa - gelijk
yani - dus
ye gutbah tarikhi - wijze preek
ye Haddj me Umrih ki ibahiyat ti - in deze Haddj Umra toegestaan is

zabardast - Almachtige
zaliel - vernederen
zalielo haqier - verachtelijke
zalimo - misdadiger
zamin wa asmaan ke badshah - koningrijk der hemelen en aarde
zan wo sjo - geslachtsgemeenschap
zarra barabar - over het gewicht van een mosterdzaadje
zaudjiyyat - rechtschapenen van onder Onze dienaren
ziba nehe - past niet
zillat - vernedering
zimaadari - aansprakelijk /aandeel
zinat aur amwaal - versieringen en bezittingen
zinda - leven
zindaghi ki ittadaai marhale thi - levens dagen
zodjiyat - rechtvaardig (te kunnen) verzorgen
zorawar - almachtig
zulum - overtreders
Top Home