Haroen Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Vragen en Islam.

AL HAMDULILLAHI RABBIL `ALAMIEN 
AS SALAATU WASSALAAMU `ALA RASULENAA MUHAMMED
WA `ALAA AALIHIE WE SAHBIHIE ADJMA`IEN.

Wie is de Heer der werelden?
Wat is je geloof?
Wat zijn de namen van de Profeet?
Wat zijn de zuilen van de Islam?
Hoeveel namaaz is voor ons verplicht?
Hoeveel hemelse boeken zijn er?
Op welke Profeten zijn de boeken geopenbaard?
Hoe heten de 4 Engelen en wat was hun taken?
Hoeveel namen van de Profeten zijn genoemd in de Koran?
Wie zijn de 'Ulu'l-'Azm' ofwel de aartsprofeten?
Mag je de Koran oppakken er lezen zonder woedoe.
Hoeveel delen heeft Koran?
Hoeveel hoofdstukken heeft de Koran?
Welke is de grootste hoofstuk van de Koran?
Welke is de kleinste Surah van de Koran?
Welke hoofstuk is de hart van de Koran?
Hoeveel keer kom de naam Mohammad in de Koran voor?
Hoeveel sadjdah komen in de Koran?
Wanneer kom Ramadaan?
Mogen vrouwen bidden tijdens hun ongesteldheid?
Bidden na ongesteldheid.
Mogen vrouwen zonder sokken bidden in huis of bij familie?
Kan men na een erectie bidden?

Top
Wie is de Heer der werelden?

Allah is de Heer der werelden.

Wat is je geloof?

Mijn geloof is Islam.

Wat zijn de namen van de Profeet?

1. Mohammed Sallalla Alai Ho Wa Sallam / De zeer geprezene
2. Ahmed / De prijzenswaardige
3. Mahi / De vernietiger
4. Haasjir / De samenbrenger
5. 'Aqib / De laatste
6. Fatih / Degene die open maakt / De veroveraar / De veroveraar der harten / De overwinnaar
7. Ghatim / De beeindiger / Het zegel
8. Abul Qasim / De verdeler
9. Taha / De uitnodiger
10. Yasin

Wat zijn de zuilen van de Islam?

Namaaz, Roza, Hadjj, Zakaat en Tauheed.

Hoeveel namaaz is voor ons verplicht?

5 namelijk, Fadr, Dhudr, Asr, Magrib en Isha.

Hoeveel hemelse boeken zijn er?

4 namelijk, Saboer, Taurat, Intjiel en Koran.

Op welke Profeten zijn de boeken geopenbaard?

Saboer op Dawoed Alaihe Salaam
Taurat op Moesa Alaihe Salaam
Intjil op Isa Alaihe Salaam
Koran op Mohammed Sallala Alai Ho Wa Sallam.

Hoe heten de 4 Engelen en wat was hun taken?

Djiebriel ailai hie salaam, bracht de boodschappen aan de Profeten.
Israiel ailai hie salaam, neemt de zielen mee.
Mikaiel ailai hie salaam
Israfiel ailai hie salaam, breng de regen.

Hoeveel namen van de Profeten zijn genoemd in de Koran?

25 namen namelijk:
1. Adam
2. Idries
3. Noeh
4. Hoed
5. Saalih
6. Ibrahim
7. Loeth
8. Isma'iel
9. Ishaak
10. Jaqoeb
11. Yusuf
12. al-Yasa
13. Shu`aib
14. Ayyoeb
15. Zulkifl
16. Moesa
17. Haroen
18. Dawoed
19. Sulayman
20. Ilyaas
21. Yunus
22. Zakariyya
23. Yahya
24. Isa
25. Mohammed Sallala Alai Ho Wa Sallam.

Top
Wie zijn de 'Ulu'l-'Azm' ofwel de aartsprofeten?

Mohammed
Ibrahiem
Moesa
Isa
Adam
Noeh

Mag je de Koran oppakken er lezen zonder woedoe.

Zonder reinheid (woedoe) is het niet toegestaan om de Koran vast te pakken. Dat blijkt uit Surah Al Waqi'ah Vers 78 en 79:
“In een welbewaard (beschermd) Boek, Dat niemand aanraakt dan de gereinigden”.

Het is toegestaan om Koran te reciteren zonder woedoe. Alleen mag je het niet aanraken. Ook kan Koran gewoon uit het hoofd gelezen worden.

Hoeveel delen heeft Koran?

Koran heeft 30 delen.

Hoeveel hoofdstukken heeft de Koran?

Koran heeft 114 hoofdstukken.

Welke is de grootste Surah van de Koran?

Surah 2 Baqarah.

Welke is de kleinste Surah van de Koran?

Surah 108 Al Kautsar

Welke hoofstuk is de hart van de Koran?

Surah 36 Ya Sin is de hart van de Koran?

Hoeveel keer kom de naam Mohammad in de Koran voor?

4 keer, kom de naam Mohammad in de Koran voor?

Hoeveel sadjdah komen in de Koran?

15 sadjdah komen in de Koran?
Surah 7 al A`raf, Vers 206
Surah 13 ar Ra`d, Vers 15
Surah 16 an Nahl, Vers 50
Surah 17 al Isra, Vers 109
Surah 19 Maryam, Vers 58
Surah 22 al Haddj, Vers 18 en 77
Surah 25 al Foerqan, Vers 60
Surah 27 an Naml, Vers 26
Surah 32 as Sadjdah, Vers 15
Surah 38 Shad, Vers 24
Surah 41 Foesshilat, Vers 38
Surah 53 an Nadjm, Vers 62
Surah 84 al Insjiqaq, Vers 21
Surah 96 al `Alaq, Vers 19

Wanneer kom Ramadaan?

In de maand Ramadaan.
Islamitische jaartelling begint met de emigratie van profeet Muhammed saw naar Jasrib, in de Christelijke jaartelling 622. Het is ook bekend dat de Qur'an is geopenbaard in het jaar 610, dus 12 jaar voor Hijri. Berekening uitgaande van de 27e Ramadan in het jaar min 12 (12 jaren voor jaar 1 -een- van hijri), is de Qur'an in het Christelijke jaar geopenbaard op 24 augustus 610.

Mogen vrouwen bidden tijdens hun ongesteldheid?

Vrouwen die ongesteld zijn of tot een periode van zes weken na het baren van een kind, mogen gedurende deze periode niet bidden.

Onze Profeet (v.z.m.h.) heeft tegen Fatima binti Ebi Hoebeysh het volgende gezegd:
“Wanner je bloed ziet, stop dan met het gebed en wanneer het bloeden stopt, maak dit schoon, doe de grote rituele wassing en bid.”

Boekhari heeft het volgende overgeleverd: “Zolang je ongesteld bent, laat het gebed achterwege, verricht daarna de grote rituele wassing en bid.”

Een vrouw die ongesteld is, hoeft het gemiste gebed niet in te halen; het vasten hoort echter wel ingehaald te worden. Aisha (r.a.) heeft het volgende overgeleverd: “Wij werden tijdens de periode van de Profeet (v.z.m.h.) ongesteld. Terwijl wij niet werden verplicht het gemiste gebed in te halen, werden wij wel verplicht met het inhalen van het gemiste vasten.”

Top
Bidden na ongesteldheid.

Ongestelsheid duurt tien dagen. Het bloed dat daarna komt, is geen ongesteldheidsbloed. Na tien dagen kan men dus weer bidden.

Mogen vrouwen zonder sokken bidden in huis of bij familie?

De private delen van vrouwen is het hele lichaam met uitzondering van het gezicht, handen en voeten. Het is daarom volgens sommige Islamitische geleerden afkeurenswaardig voor vrouwen om zonder sokken te bidden, al is het gebed wel geldig.
Voor mannen is het geen enkel probleem om zonder sokken te bidden of het gebed te leiden.

Kan men na een erectie bidden?

Een persoon die de puberteit heeft bereikt, kent vier soorten wateren die het lichaam scheidt.

1- Urine
2- Sperma
3- Voorvocht: dit is dun vocht en komt vrij wanneer men’s lusten beginnen op te komen
4- Vocht na de urine: dit vocht is dik en wit

Enkel na het klaarkomen, dus punt twee, behoort men de grote wassing te doen; bij de resterende drie punten is het doen van de kleine wassing genoeg om te kunnen bidden, wat dus ook nodig is. Klaarkomen heeft drie kenmerken:

1- Het vocht komt er spuitend uit
2- Het vocht geeft een lekker gevoel
3- Wanneer het nat is, ruikt het naar deeg; wanneer het droog is, ruikt het naar eiwit

Het vocht dat bij een vrouw vrijkomt, wordt ‘kazi’ genoemd. Haar vasten wordt hiermee niet verbroken en enkel de kleine wassing is genoeg om te kunnen bidden.

Wanneer men de grote wassing hoort te doen.

1) Gemeenschap: Al komen zij beiden niet klaar, de grote wassing is wel nodig wanneer de geslachtsorganen elkaar raken. De Profeet (v.z.m.h.) zei hierover: “Wanneer de man’s en vrouw’s geslachtsorganen elkaar raken en de eikel niet meer te zien is, dan is de grote wassing nodig.”

2) Klaarkomen: Wanneer de man of de vrouw in zijn/haar slaap of gewekte staat met een lekker gevoel klaarkomt, dan is ook de grote wassing nodig. Aan de Profeet (v.z.m.h.) werd gevraagd: “Wie een natte vlek op zijn kleding vindt, maar hij zich niet herinnert dat hij is klaargekomen, behoort hij dan de grote wassing te doen?”. De Profeet zei hierop: “Ja, dat is nodig.” Vervolgens werd de Profeet gevraagd of men de grote wassing behoort te doen wanneer hij een natte droom krijgt, maar geen natte vlek op zijn kleding kan vinden. De Profeet (v.z.m.h.) zei hierop: “Hij hoeft geen grote wassing te doen.”

WAL HAMDULILLAHI RABBIL `ALAMIEN

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina