Door: Haroen Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Asselam Alaikum

Zoals gezocht heb ik hier 3 Hadith, die gaan over opstaan voor de Profeet uit respect wat verboden is, maar alleen voor Allah".

Chapter 1658: Retaliation Of A Ruler On Himself For Striking Someone [Respect opstaan]

Narrated AbuSa'id al-Khudri:

When the Messenger of Allah was distributing something, a man came towards him and bent down on him. The Messenger of Allah struck him with a bough and his face was wounded. The Messenger of Allah said to him: Come and take retaliation. He said: no, I have forgiven, Messenger of Allah!.

Toen de Boodschapper van Allah iets aan het verdelen was, kwam een man naar hem en boog zich voor hem neer. De Boodschapper van Allah sloeg hem met een grote dikke tak en zijn gezicht was gewond. De Boodschapper van Allah zei tot hem: Kom en neem vergelding. Hij zei: nee, ik heb u vergeven, Boodschapper van Allah !

GradeSahih (Darussalam)
Reference : Sunan Abi Dawud 4536
In-book reference : Book 41, Hadith 43
English translation : * Book 39, Hadith 4521:

Chapter 16: Standing up to honor a person [Respect opstaan]

Narrated Abu Umamah:

The Messenger of Allah came out to us leaning on a stick. We stood up to show respect to him. He said: Do not stand up as foreigners do for showing respect to one another.

De Boodschapper van Allah kwam naar buiten, leunend op een stok. Wij stonden op uit respect voor hem. Hij zei: "Sta niet op zoals de buitenlanders dat doen onderling uit respect".

Opmerking: Dit gebeurde in de laatste dagen van de profeet toen hij ernstig ziek was.

Reference : Sunan Abi Dawud 5230
In-book reference : Book 43, Hadith 458
English translation : Book 41, Hadith 5211:

Volume 1, Parts II.86.23

Musa Ibn Dawud informed us; Ibn Lahi`ah informed us on the authority of al-Harith Ibn Yazid, he on the authority of 'Ali Ibn Rablah; Verily a person heard 'Ubadah Ibn al-Samet saying:

The Prophet came out to us, thereupon Abu Bakr said: [Get up! we should seek the succour of the Apostle of Allah against this hypocrite. The Apostle of Allah said: "None should stand for me but he should stand for Allah".

Musa Ibn Dawud vertelde aan ons; Ibn Lahi`ah informeerde ons op autoriteit van al-Harith Ibn Yazid, hij op autoriteit van 'Ali Ibn Rablah; een zekere persoon hoorde 'Ubadah Ibn al-Samet zeggen:

De profeet kwam naar ons toe en Abu Bakr zei: Sta op! wij moeten een opvolger van de Boodschapper van Allah zoeken tegen deze hypocriet. De Boodschapper van Allah zei: "Niemand moet voor mij opstaan, maar alleen voor Allah".

Opmerking: Geen enkele volk staat voor een dode uit respect wat niet zichtbaar is, behalve de Pakistanen en de Surinaamse Sunnie, één van de GHUSTAGE RASUL SALLALLAH ALAIHI WA SALLAM, ze hebben hun slechte bestemming al gereserveerd voor de AGIRA.


WAL HAMDULILLAHI RABBIL `ALAMIEN

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina