Door: Haroen Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Asselam Alaikum

Zoals gevraagd heb ik hier 3 Hadith die over opstaan gaat voor de Profeet (vzmh) uit respect.

Book 39, Number 4521: Abu-Dawud
Overgeleverd door AbuSa'id al-Khudri:
Toen de Boodschapper van Allah iets aan het verdelen was, kwam een man naar hem en boog zich voor hem neer. De Boodschapper van Allah sloeg hem met een grote dikke tak en zijn gezicht was gewond. De Boodschapper van Allah zei tot hem: Kom en neem vergelding. Hij zei: nee, ik heb u vergeven, Boodschapper van Allah!

Book 41, Number 5211: Abu-Dawud
Overgeleverd door Abu Umamah:
De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam naar buiten, leunend op een stok. Wij stonden op uit respect voor hem. Hij zei: "Sta niet op zoals de buitenlanders dat doen onderling uit respect".
Uitleg: Dit gebeurde in de laatste dagen van de profeet toen hij ernstig ziek was.

Volume 1, Parts II.86.23: IBN SA'D'S KITAB AL-TABAQAT AL-KABIR
Musa Ibn Dawud vertelde aan ons; Ibn Lahi`ah informeerde ons op autoriteit van al-Harith Ibn Yazid, hij op autoriteit van 'Ali Ibn Rablah; een zekere persoon hoorde 'Ubadah Ibn al-Samet zeggen:
De Profeet (vzmh) kwam naar ons toe en Abu Bakr zei: Sta op! (Get up)! wij moeten een opvolger van de Boodschapper van Allah (vzmh) zoeken tegen deze hypocriet. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Niemand moet voor mij opstaan, maar alleen voor Allah".

WAL HAMDULILLAHI RABBIL `ALAMIEN

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina