Haroen Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Hadith Index

1. Algemeen
2. Bid’a (Innovatie in religie)
3. Doden en stenigen
4. Dragen van ...
5. Janaza gebed
6. Koran
7. Meningverschil
8. Moskee
9. Paradijs
10. Planeten
11. Profeet
12. Ramadan
13. Salaat
14. Sterven
15. Vertellen iets
16. Vrouwen
17 Wonderen

1. Algemeen
Als je luistert naar het kraaien van de haan, vraag Allah om Zijn gunst want het ziet Engelen, Muslim 035.6581
Er zijn zeven nog soorten van martelaren naast die gedood werd in de weg van Allah, Muwatta 16.12.36
Ieder kind is geboren op de fitra (wat is fitra) en het is zijn ouders die aan hem een Jood of een Christen maakt, Muwatta 16.16.53
Gedragen jullie niet als ongelovigen na mij door de keel van een ander door te snijden, Bukhari 002.026.797
Alcoholische dranken en het gebruik van muziekinstrumenten, als wettig, Bukhari 007.069.494v
Een jongen is onder gelofte in Aqiqah. Een offer wordt voor hem gedaan op de zevende dag, zijn hoofd wordt geschoren en wordt besmeurd met bloed, Abu Dawud 15.2831

2. Bid’a (Innovatie in religie)
Daarop zei ‘Umar: “Wat een uitstekende Bid’a (Innovatie in religie) is dit, Bukhari 003.032.227
‘Aisha, dat zij het volledige gebed verrichte (tijden een reis), Bukhari 002.020.196
Uthman verbood vaak de mensen om de Hajj-at-Tamattu’ en Hajj-al-Qiran (Hajj en ‘Umra tegelijk), Bukhari 002.026.634 en 002.026.640

3. Doden en stenigen
Ga naar de vrouw van deze (man) en stenig haar ter dood.” Bukhari 003.049.860
Ga naar de vrouw van deze (man) en als zij haar schuld belijdt, stenig haar ter dood.” Bukhari 003.050.885
De Profeet zei: ‘Als iemand (een moslim) zijn religie afwerpt, dood hem.’ Bukhari 004.052.260
De profeet zei: “Wie is er klaar voor om Ka’b bin Ashraf (een jood) te doden. Bukhari 004.052.271
De Profeet zei toen (tot zijn metgezellen): “Ga en stenig hem ter dood. Bukhari 007.063.196
Allah’s Apostel gebood dat de twee (zondaar) ter dood gestenigd moeten worden, Bukhari 008.082.809
Ik zal niet gaan zitten totdat ik hem gedood heb, Bukhari 009.089.271

4. Dragen van ...
Verboden goudenringen te dragen, Muwatta 3.6.29 Bukhari 007.072.755/756 Muslim 024.5129 + 024.5178

5. Janaza gebed
Breng het (lijk) in de moskee zodat ik ('A'isha) gebed voor hem aanbied, Muslim 004.2123 t/m 2125
Over de dode, zowel mannen als vrouwen heeft gebeden, Muwatta 16.9.24
De doden worden gekweld door het huilen van de levende, Muwatta 16.12.37
De Profeet (vzmh) weigerde om het gebed te leiden van een schuldenaar, Bukhari 003.037.492

6. Koran
Ik reciteerde voor Allah’s Boodschapper (vzmh) meer dan zeventig hoofdstukken van de Koran zonder dat erin fout bevond, Muslim 031.6022
Veel van de koran versen zijn verloren gegaan, Bukhari 005.059.379 + 006.060.060 Muwatta 8.8.26/27

7. Meningverschil
A'isha zei, 'Het is niet zoals Abu Hurayra het gezegd heeft, Muwatta 18.4.11

8. Moskee
Wanneer u de moskee binnengaat, zou u twee rakat's moeten bidden alvorens u gaat zitten, Muwatta 9.18.60
Verbied de slavinnen van Allah niet naar de moskeeën van Allah, Muwatta 14.5.12 Bukhari 002.013.023
De vrouw van Umar ibn Al-Khattab, vroeg aan hem voor toestemming om naar de moskee te gaan, Muwatta 14.5.14

9. Paradijs
Als je Allah ergens om vraagt, vraag Hem dan om de Firdaus, Bukhari 009.093.519

10. Planeten
De zon en de maan zijn tekenen van Allah; zij verduisteren niet omdat iemand overleden is, Bukhari 002.018.170

11. Profeet
Ik streefde naar toestemming om vergiffenis voor mijn moeder te vragen, maar werd geweigerd, Muslim 004.2129/2130
De Profeet vroeg Abu Bakr om de hand van ‘Aisha, Bukhari 007.062.018
Niemand moet voor mij opstaan, maar alleen voor Allah, Ibn Sa'd's 01.2.86.23
De Profeet sloeg hem met een grote dikke tak en zijn gezicht was gewond, omdat hij voor hem ging buigen, Abu Dawud 39.4521
"Sta niet op zoals de buitenlanders dat doen onderling uit respect", Abu Dawud 41.5211
Mohammed biedt Offervlees aan Zaid Offervlees
De Profeet (vzmh) bood vlees aan die niet was geofferd op Allah's naam, voor zijn Profeetschap, Bukhari 007.067.407
De Profeet Adam (vzmh) was ongeveer 30 meters lang, Bukhari 004.055.543 + 008.074.246
De zegel van Profeetschap tussen zijn schouders, Muslim 030.5789/5790/5792/5793 Bukhari 001.004.189 + 004.052.305 + 004.056.741 + 007.070.574 + 008.073.022 + 008.075.363
Hoe vraag je zegeningen voor de Profeet (vzmh) (darood sharief), Muwatta 9.22.69/70 Muslim 004.0803

12. Ramadan
De Profeet (vzmh) heeft 8 Rakat's gelezen tijdens Ramadan, Muwatta 7.2.9
De Boodschapper van Allah las vaak elf Rakat in de nachtelijke uren en dat was zijn nachtelijke gebeden, Bukhari 002.016.108
Tijdens Ramadan werd drieëntwintig rakat's gelezen in de tijd van Umar ibn al-Khattab, Muwatta 6.2.5
Jullie zijn nog steeds aan het opdringen (voor Tarawih gebed in de moskee), Bukhari 008.073.134 en 009.092.393

13. Salaat
Van welke daad houdt Allah het meest? Bukhari 008.073.001
De Profeet onderhield Tahajjud namaaz, geen Tarabie namaaz, Bukhari 002.013.046
Als iemand van u zegt “Amin” en de engelen in de hemel zeggen hetzelfde, Bukhari 004.054.446
In de Helige Qur'an komen veertien verzen voor, waarbij men de "Sadjdah" moet verrichten, Muwatta 15.5.12
Handen opheffen na Takbir (Allah-O-Akbar), na buigen (ruku) en terug van (ruku), Muslim 004.0758 t/m 0763 Muwatta 3.4.17 Bukhari 002.012.702/705/706 Abu Dawud 3.0743
Hef je je rechter wijsvinger een beetje op, Muslim 004.1201/1203
Nooit gehoord Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim hardop reciteren., Muslim 004.0786
De zegel van Profeetschap tussen zijn schouders, Muslim 030.5789/5790/5792/5793
Twee mensen die bidden moeten op een rij staan, Muwatta 9.9.35 + 8.4.15
Voor iemand voorbij gaan wanneer hij bidt, Muwatta 9.10.37
Als de Imam een fout maakt, zegt de mannen 'Subhan-Allah' en vrouwen moeten applaudisseren, Muwatta 9.20.64 Muslim 004.0845
Het weeskind en ik vormden een rij achter de Profeet (vzmh) en de oude vrouw stond achter ons te bidden, Muwatta 9.9.34
Dhikr (lofprijzen aan Allah) na elk gebed, Muwatta 15.7.22
Bilal riep de Adhan tweemaal en Iqama eenmaal behalve "Qad-qamat-is-Salat", Bukhari 001.011.579-580
Doewa na de Ahdaan, Bukhari 001.011.588

14. Sterven
Wanneer u sterft, zal uw plaats aan u s'morgens en s'avond getoond worden, Muwatta 16.16.48

15. Vertellen iets
Allah wist verkeerde acties en verhoogt rangen, Muwatta 9.18.58
Ibn sad Volume 1, Parts 1.2.1

16. Vrouwen
De sluier was uitsluitend op Mohammeds vrouwen van toepassing Sluier
Talibaan - fundamentalisten die vrouwen dwongen volledig gesluierd te zijn Gesluierd
De vrouwen van de profeet schreeuwen tegen hem en sommigen van hun, spreken niet tegen hem voor een gehele dag tot aan de nacht, Bukhari 003.043.648
Is het getuigenis van een vrouw gelijk aan de helft van dat van een man? Bukhari 003.048.826
Allah's apostel zei: "Een slecht voorteken is in de vrouwen, het huis en het paard," Bukhari 007.062.030
Ik zag enorme massa's van jullie (vrouwen) onder de bewoners van de hel, Muslim 001.0142 Muhammad (vzmh) sloeg 'A'isha op de borst die haar pijn veroorzaakte, en zei toen: Muslim 004.2127

17. Wonderen
Ik zag water komen uit (Profeet's vzmh) vingers, Muwatta 2.6.33 Bukhari 007.069.543 Muslim 030.5656/5657/5658
Daarna zette hij het terug in de bron en de bron stroomde met een overvloed van water, Muwatta 9.1.2Top