Haroen Soebratie
Google
www soebratie.nl

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Sahih Muslim

De Hadith's wat vertaald is in nederlands, is aangeduidt met een * (ster). Wil u het zoeken druk u Ctrl+F en tikt u de * en [ in het scherm en u kunt doorzoeken in het hele bestand.

 • Bronnen van de Hadith`s
 • Wijze van zoeken
 • Sahih al-Bhukari in Nederlands

 • 1. Het Boek van Geloof (Kitab Al-Iman) 0001-0431 Deels Nederlands
  2. Het Boek van Zuivering (Kitab Al-Taharah) 0432-0576
  3.Het Boek van Menstruatie (Kitab Al-Haid) 0577-0734 Deels Nederlands
  4.Het Boek van Gebeden (Kitab Al-Salat) 0735-2133 Deels Nederlands
  5.Het Boek van Zakat (Kitab Al-Zakat) 2134-2360
  6.Het Boek van het Vasten (Kitab Al-Sawm) 2361-2646
  7.Het Boek van Bedevaart (Kitab Al-Hajj) 2647-3230
  8.Het Boek van Huwelijk (Kitab Al-Nikah) 3231-3472 Deels Nederlands
  9.Het Boek van Scheiding (Kitab Al-Talaq) 3473-3607
  10.Het Boek van Transacties (Kitab Al Buyu) 3608-3927
  11.Het Boek Behorend tot de Regels van Erfenis (Kitab Al Farai`d) 3928-3948
  12.Het boek van Geschenken (de Kitab Al-Hibat) 3949-3986
  13.Het Boek van Legaten (Kitab Al-Wasiyya) 3987-4016
  14.Het Boek van Geloften (Kitab Al-Nadhr) 4017-4034
  15.Het Boek van Eden (Kitab Al-Aiman) 4035-4118
  16.Het Boek Behorend tot de Eed, voor het Vestigen van de Verantwoordelijkheid van Moorden, Vechten, Requital en Bloed-Verstand (Kitab Al-Kitab Al-Qasama wa'l-Muharaba wa'l-Qisas wa'l-Diyat) 4119-4174
  17.Het Boek dat Straffen Behorend tot Voorschreef door Islam (Kitab Al-Hudud) 4175-4243
  18.Het Boek Behorend tot Gerechtelijke Beslissing (Kitab Al-Aqdiyya) 4144-4291
  19.Het Boek van Jihad en Expeditie (Kitab Al-Jihad wa`l-Siyar) 4292-4472
  20.Het Boek op Regering (Kitab Al-Imara) 4473-4731
  21.Het Boek van spelen en de dieren die misschien geslacht en gegeten worden (Kitab-us-Said wa'l-Dhaba'ih wa ma Yu'kalu min Al-Hayawan) 4732-4817
  22.Het Boek van Offers (Kitab Al-Adahi) 4818-4878
  23.Het Boek van Dranken (Kitab Al-Ashriba) 4879-5125
  24.Het Boek Behorend tot Kleren en Decoratie (Kitab Al-Libas wa`l-Zinah) 5126-5313
  25.Het Boek op Algemene Gedrag (Kitab Al-Adab) 5314-5373
  26.Het Boek op Begroetingen en Groet (Kitab As-Salam) 5374-5579
  27.Aangaande het Gebruik van Correcte Woorden (Kitab Al-Alfaz min Al-Adab wa Ghairiha) 5580-5601
  28.Het Boek van Pozie (Kitab Al Sh`ir) 5602-5612
  29.Het Boek van Visie (Kitab Al-Ruya) 5613-5652
  30.Het Boek dat de Uitstekende Kwaliteiten van de Heilige Profeet (vzmh) en Zijn Metgezellen (Kitab Al-Fada'il) 5653-5867
  31.Het Boek dat de Verdiensten van de Metgezellen (Kitab Al-Fada'il Al-Sahabah) 5868-6179
  32.Het Boek van Deugd, Goede Manieren en Nemend van de Banden van Verhouding (Kitab Al-Birr was-Salat-I-Wa'l-Adab) 6180-6389
  33.Het Boek van Lot (Kitab-ul-Qadr) 6390-6441
  34.Het Boek van Kennis (Kitab Al Ilm) 6442-6470
  35.Het Boek dat de Herinnering van Allah Behorend tot, Verzoekschrift, het Berouw en Zoekene de Vergevingsgezindheid (Kitab Al-Dhikr) 6471-6595
  36.Het Boek van het Hart-Smelten Van Tradities (Kitab Al-Riqaq) 6596-6609
  37.Het Boek dat Berouw en Vermaning naar Berouw (Kitab Al-Tauba) 6610-6676
  38.Behorend tot De Charateristics Van De Hypocrites En het Bevel Aangaande Hen (Kitab Sifat Al-Munafiqin Wa Ahkamihim) 6677-6697
  39.Het Boek dat de Beschrijving van de Dag des Oordeel, Paradijs en Hel geeft (Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna de n-Nar) 6698-6777 Nederlands
  40.Het Boek dat Paradijs Behoort tot, Zijn Beschrijving, Zijn Premies en Zijn Vertelt (Kitab Al-Jannat wa Sifat Na'imiha wa Ahliha) 6778-6880
  41.Het Boek dat de Beroering en Voortekens van het Vorige Uur (Kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa`ah) 6881-7057
  42.Het Boek dat Behorend tot Vroomheid en van Harten Verzachtend (Kitab Al-Zuhd wa Al-Raqa'iq) 7058-7150
  43.Het Boek van Commentaar (Kitab Al-Tafsir) 7151-7190


  De Hadith, de heilige overlevering

  Naast het heilige woord van Allah zoals deze aan Mohammed was geopenbaard en de Koran werd vastgelegd, circuleerden in de eerste eeuwen na de dood van Mohammed nog een grote verzameling van uitspraken en overleveringen die aan Mohammed en zijn meest nabije volgelingen werden toegeschreven. Deze werden door verschillende islamitische schriftgeleerden verzameld in geschriften die bekend staan als de hadith, de overlevering', en deze gelden, na de Koran, als de heilige boeken van de tweede rang.

  Aanvankelijk werden deze teksten geordend naar hun herkomst en een dergelijke verzameling, waarin voor iedere overlevering een volledige opsomming van de keten van getuigen (isnad) wordt opgegeven, staat bekend als een musnad. Onder de oudste hadith verzamelingen van deze soort genieten met name de twee volgende een hoog aanzien:

  Later werden de overleveringen meer naar onderwerp in hoofdstukken geordend en een dergelijke hadith verzameling staat bekend als een musannaf (geordend'). Hiervan worden zes traditioneel als het meest betrouwbaar geacht en deze staan bekend als de al-kutub al-sitta (de zes boeken') of de zessahih's (de gezonde' of betrouwbare' boeken). Deze verzamelingen, die allen dateren uit de laatste helft van de negende en het begin van de tiende eeuw van de westerse jaartelling, zijn de volgende:

  Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim, die ook het meeste aanzien genieten, staan bekend als de al-sahihan (de twee sahih's).

  Daarnaast wordt ook nog vaak verwezen naar de volgende latere hadith verzamelingen:


  Sahih Muslim, Book 1 Number 0001:0431

  1. Het Boek van Geloof (Kitab Al-Iman)

  Top Index
  1. Hoofdstuk 1
  2. Wat is Imaan en wat zijn de kenmerken
  3. Gebed (Salaat) is een van de pijlers van Islam
  Hoofdstuk 4:Betreffende geloof in Allah
  Hoofdstuk 5:Betreffende Iman waardoor een persoon hemel zou ingaan
  Hoofdstuk 6:Betreffende het zegen van Profeet: Islam wordt gebaseerd op vijf (fundamenten)
  Hoofdstuk 7:Met betrekking tot het bevel voor geloof in Allah en zijn Profeet en de wetten van Islam en het uitnodigen van mensen aan Islam
  Hoofdstuk 8:Het roepen van mensen aan getuigenis en de regel van Islam
  Hoofdstuk 9:Het bevel voor het vechten tegen de mensen mits zij beweren dat er geen God is behalve Allah en Muhammad zijn Boodschapper is
  Hoofdstuk 10:Degene die Islam accepteerd bij sterf-bed, voor de daadwerkelijke doodsstrijd, is voor een moslim verboden zegeningen voor polytheists te smeken. Degene die sterft als polytheist is een bewoner van hel en geen middelen zouden doeltreffend genoeg zijn om hem daaruit te krijgen.
  Hoofdstuk 11:Degene die zijn Heer ontmoet en blind geloof zou hemel binnengaan en de vuur zou hem verboden worden
  Hoofdstuk 12:Hij genoot van de smaak van Iman wie met Allah behaagd werd als zijn Heer
  Hoofdstuk 13:CONCERNING THE BRANCHES OF IMAN
  Hoofdstuk 14:CONCERNING THE COMPREHENSIVE ATTRIBUTES OF ISLAM
  Hoofdstuk 15:CONCERNING THE EMINENCE OF ISLAM AND OF THE AFFAIRS WHICH ARE EXCELLENT
  Hoofdstuk 16:CONCERNING THE ATTRIBUTES BY WHICH ONE GETS THE RELISH OF IMAN
  Hoofdstuk 17:IT IS OBLIGATORY TO LOVE THE PROPHET MORE THAN THE MEMBERS OF ONE'S HOUSEHOLD: ONE'S CHILD, FATHER OR EVEN THE WHOLE OF HUMANITY
  Hoofdstuk 18:CONCERNING THE FACT THAT IT IS ONE OF THE CHARACTERISTICS OF IMAN THAT ONE SHOULD LIKE THE SAME THING FOR ONE'S BROTHER-IN-ISLAM AS ONE LIKES FOR ONE'S SELF
  Hoofdstuk 19:CONCERNING THE PROHIBITION TO HARM NEIGHBOUR
  Hoofdstuk 20:CONCERNING EXHORTATION TO ACCORD HONOUR AND RESPECT TO THE NEIGHBOUR AND TO THE GUEST AND OBLIGATION TO OBSERVE SILENCE EXCEPT IN GOODNESS, AND ALL THESE QUALITIES COME WITHIN THE ORBIT OF IMAN
  Hoofdstuk 21: CONCERNING THE FACTS THAT INTERDICTION AGAINST ABOMINABLE IS A PART OF FAITH, THAT FAITH INCREASES AND DIMINISHES; ENJOINING THAT WHICH IS GOOD AND FORBIDDING THAT WHICH IS ABOMINABLE ARE OBLIGATORY (ACTS)
  Hoofdstuk 22:PRECEDENCE OF THE BELIEVERS OVER ONE ANOTHER AND THE SUPERIORITY OF THE PEOPLE OF YEMEN IN THIS RESPECT
  Hoofdstuk 23:CONCERNING THE FACT THAT NO ONE WILL ENTER PARADISE EXCEPT BELIEVERS, THAT LOVE FOR BELIEVERS IS (A CHARACTERISTIC FEATURE OF) FAITH AND GIVING CURRENCY TO (THE PRACTICE OF PAYING SALUTATION BY SAYING) AS-SALAMU'ALAIKUM (PEACE BE UPON YOU) IS THE MEANS TO ACHIEVE IT (FAITH)
  Hoofdstuk 24:DIN IS SINCERITY AND GOOD-WILL
  Hoofdstuk 25:CONCERNING DIMINUTION OF BELIEF DUE TO SINS AND ITS SEPARATION FROM THE SINNER: NEGATION OF THE EXCELLENCE OF IMAN AT THE TIME OF COMMITTING SIN
  Hoofdstuk 26:CONCERNING THE PECULIARITIES OF A HYPOCRITE
  Hoofdstuk 27:THE CONDITION OF THE FAITH OF ONE WHO CALLS HIS BROTHER MUSLIM AN UNBELIEVER
  Hoofdstuk 28:THE CONDITION OF THE FAITH OF ONE WHO KNOWINGLY DENIES HIS TRUE PARENTAGE
  Hoofdstuk 29: ABUSING A MUSLIM IS AN OUTRAGE AND FIGHTING AGAINST HIM IS UNBELIEF
  Hoofdstuk 30:DON'T BECOME UNBELIEVERS AFTER ME BY STRIKING THE NECKS OF ONE ANOTHER
  Hoofdstuk 31:THE USE OF THE WORD" UNBELIEF" IN CASE OF SLANDERING (ANYONE) OR ONE'S LINEAGE, AND LAMENTATION
  Hoofdstuk 32:CALLING THE FUGITIVE SLAVE AS INFIDEL
  Hoofdstuk 33:THE UNBELIEF OF ONE WHO SAID: WE GOT RAINFALL BY THE MOVEMENT (OF THE STARS)
  Hoofdstuk 34:THE LOVE OF ANSAR (HELPERS) AND 'ALI (MAY ALLAH BE PLEASED WITH ALL OF THEM) IS (AN INGREDIENT) OF IMAN AND (ONE OF) ITS SIGNS, AND HATRED AGAINST THEM IS A SIGN OF DISSEMBLANCE
  Hoofdstuk 35:DIMINUTION OF IMAN BY FAILING IN SUBMISSION AND THE USE OF THE WORD" KUFR" FOR THINGS BESIDES UNBELIEF OF ALLAH, FOR EXAMPLE UNGRATEFULNESS AND INGRATITUDE
  Hoofdstuk 36:APPLICATION OF THE WORD" KUFR" TO ONE WHO NEGLECTS PRAYER
  Hoofdstuk 37:BELIEF IN ALLAH IS THE BEST OF DEEDS
  Hoofdstuk 38:POLYTHEISM IS THE MOST SHAMEFUL OF SINS AND THE MENTIONING OF THE GRAVEST SIN NEXT TO IT
  Hoofdstuk 39:MAJOR SINS AND THE GRAVEST AMONG THESE
  Hoofdstuk 40:FORBIDDANCE OF PRIDE
  Hoofdstuk 41:HE WHO DIES ASSOCIATING NONE WITH ALLAH WOULD ENTER PARADISE AND HE WHO DIES AS A POLYTHEIST WOULD ENTER THE FIRE OF HELL
  Hoofdstuk 42:PROHIBITION OF THE KILLING OF AN INFIDEL AFTER HE SAYS:" THERE IS NO GOD BUT ALLAH"
  Hoofdstuk 43:THE UTTERANCE OF THE APOSTLE (MAY PEACE BE UPON HIM): HE WHO TAKES, UP ARMS AGAINST US IS NOT OF US (I. E. HE CEASES TO RE A MUSLIM)
  Hoofdstuk 44:THE UTTERANCE OF THE APOSTLE (PEACE BE UPON HIM): HE WHO ACTED DISHONESTLY TOWARDS US IS NOT OF US (I. E. HE IS NOT TO BE COUNTED AMONGST MUSLIMS)
  Hoofdstuk 45:BEATING OF THE CHEEKS, TEARING OF THE FRONT OPENING OF THE SHIRT, AND CALLING THE CALLS OF THE JAHILIYA (IGNORANCE) ARE FORBIDDEN
  Hoofdstuk 46:SERIOUS PROHIBITION OF TALE-CARRYING
  Hoofdstuk 47:SERIOUS PROHIBITION OF LETTING DOWN THE LOWER GARMENT, OF LAYING OBLIGATION, OF SELLING GOODS BY FALSE OATHS, AND DESCRIPTION OF THOSE THREE- (PERSONS) WITH WHOM ALLAH WOULD NOT SPEAK ON THE DAY OF RESURRECTION, NOR WOULD HE SEE TOWARDS THEM NOR WOULD ABSOLVE THEM, AND FOR THEM IS A PAINFUL CHASTISEMENT
  Hoofdstuk 48:SUICIDE IS THE GRAVEST SIN
  Hoofdstuk 49:STRICT FORBIDDANCE OF ACTING DISHONESTLY IN RESPECT OF THE SPOILS OR BOOTY. THE BELIEVERS ALONE WOULD ENTER PARADISE
  Hoofdstuk 50:
  Hoofdstuk 79:Betreffende zijn (Profeet`s) woorden: Hij is een licht; Hoe zou ik hem kunnen zien? - En zijn woorden: Ik zag het licht
  Hoofdstuk 92:This ummah (Ummah of Islam) would constitute half of the inhabitants of Paradise


  Hoofdstuk 1
  Book 001, Number 0001:
  Top

  Het is overgeleverd door Yahya bin Ya'mur dat de eerste persoon die over voorbeschikking (Goddelijk Besluit) in Basra sprak Ma'bad al Juhani was. Ik was samen met Humaid bin 'Abdur-Rahman Himyari voor bedevaart van 'Umrah en ik zei: "Als wij in contact komen met n van de Metgezellen van de Boodschapper van Allah (vzmh) dan zullen wij aan hem vragen over Taqdir (Goddelijk Besluit)". Toevallig kwamen wij Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab tegen, terwijl hij de moskee binnenging. Mijn metgezel en ik omringden hem. n van ons bevond zich aan zijn rechtzijde en de andere aan zijn linkerzijde. Ik verwachtte dat mijn metgezel mij zou toelaten om te spreken. Ik zei daarom: "Abu Abdur Rahman! Er vertoeven sommige mensen in ons land die de Heilige Qur'an reciteren en kennis nastreven. En na over hun persoonlijke zaken besproken te hebben, beweren zij (deze mensen) dat er niets is zoiets als Goddelijk Besluit (voorbeschikking) en dat gebeurtenissen niet voorbestemd zijn". Hij (Abdullah ibn Umar) zei: "Wanneer je dergelijke mensen tegenkomt, vertel hen dat ik niets te maken heb met hen en zij niets te doen hebben met mij. En zij op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor mij (mijn geloof)". Abdullah ibn Umar zwoer bij Hem (Allah) en hij zei: "Als iemand van hun (degenen die niet in het Goddelijke Besluit geloven) goud bij zich zou hebben gelijk als de bulk (zo groot als) van de berg Uhud en deze zou schenken (in naam van Allah), dan nog zou Allah zijn schenking niet accepteren, tenzij hij in zijn geloof overtuigd is van het Goddelijk Besluit.

  Hij (Abdullah ibn Umar) zei verder: Mijn vader, Umar ibn al-Khattab, vertelde me: "Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met hagelwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was geen tekenen van het reizen aan hem te zien. Niemand van ons herkende hem. Tenslotte ging hij voor de Profeet zitten, plaatste zijn knien tegen diens knien, legde z'n handen op zijn dijen en zei: "O Mohammad, vertel mij over de Islam." De Profeet vzmh antwoordde: De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammad de Boodschapper is van Allah, (en) dat je het gebed onderhoudt, (en) dat je de Zakaah (armenbelasting) geeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Kabah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent. (Waarop) hij (de ondervrager) zei: "Je hebt de waarheid gesproken." Het verbaasde ons dat hij (eerst) vragen stelde en daarna zelf de antwoorden bevestigde. Daarna zei hij (de ondervrager): "Vertel mij over (de betekenis van) Imaan (geloof)". Hij (de Profeet, vzmh) antwoordde: "Dat je standvastig gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, van zowel het goede als het slechte".

  Hij (de ondervrager) zei: "Je hebt de waarheid gesproken. Hij (de ondervrager )zei vervolgens: "Vertel mij over (de betekenis van) Ihsaan (vervulling van goede daden)". Hij (de Heilige Profeet) zei: "Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en hoewel je Hem niet ziet, Hij ziet jou zeker wel". Hij (de ondervrager) zei nogmaals: "Vertel mij over het laatste Uur (de dag des oordeels)". De Heilige Profeet, vzmh antwoordde: "Degene die wordt ondervraagd weet niet meer dan de degene die (daarover) ondervraagt". Toen zei hij: "Vertel mij over sommige van haar tekenen". Hij antwoordde: "Dat de slavin haar meesteres en meester zal baren en dat je gaat zien dat op blote voeten, behoeftige schapenhoeders met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen". Hij (de overleveraar Umar ibn al-Khattab) zei: "Hierna ging hij (de ondervrager) weg maar ik bleef lange tijd bij hem (de Heilige Profeet) zitten. Toen zei hij (de Heilige Profeet): "O Umar, weet jij wie deze ondervrager was?" Ik antwoordde: "Allah en Zijn Boodschapper weten het beste". Hij zei: "Dat was Djibriel, hij kwam naar jullie om jullie te onderrichtten over aangelegenheden van (jullie) geloof ".


  Book 001, Number 0002:

  Het is overgeleverd op gezag van Yahya bin Ya'mur dat toen Ma'bad het probleem betreffende Goddelijk Besluit (voorbeschikking) besprak, wij dat tegenspraken. Hij (de overleveraar) zei: Ik en Humaid bin Abdur-Rahman Himyari gingen redetwisten. En zij vervolgden het gesprek over bewering van de hadith overgeleverd door Kahmas en zijn keten van overleveraars ook, en er is enige variatie in woordspelingen.


  Book 001, Number 0003:

  Het is overgeleverd op gezag van Yahya bin Ya'mur en Humaid bin 'Abdur-Rahman dat zij zeiden: Wij ontmoetten Abdullah bin 'Umar en wij spraken over het Goddelijke Besluit, en wat zij erover spraken en hij vertelde de hadith die door 'Umar van de Heilige Profeet vzmh is overgeleverd. Er is een geringe variatie in dat.


  Chapter 2: WHAT IS IMAN AND WHAT ARE ITS CHARACTERISTICS
  Hoofdstuk 2: WAT IS IMAAN EN WAT ZIJN DE KENMERKEN
  Book 001, Number 0004:
  Top

  Abu Huraira reported: One day the Messenger of Allah (may peace be upon him) appeared before the public that a man came to him and said: Prophet of Allah, (tell me) what is Iman. Upon this he (the Holy Prophet) replied: That you affirm your faith in Allah, His angels, His Books, His meeting, His Messengers and that you affirm your faith in the Resurrection hereafter. He (again) said: Messenger of Allah, (tell me) what does al-Islam signify. He (the Holy Prophet) replied: Al-Islam signifies that you worship Allah and do not associate anything with Him and you establish obligatory prayer and you pay the obligatory poor-rate (Zakat) and you observe the fast of Ramadan. He (the inquirer) again said: Messenger of Allah, what does al-Ihsan imply? He (the Holy Prophet) replied: That you worship Allah as if you are seeing Him, and in case you fail to see Him, then observe prayer (with this idea in your mind) that (at least) He is seeing you. He (the inquirer ) again said: Messenger of Allah, when would there be the hour (of Doom)?

  He (the Holy Prophet) replied: The one who is asked about it is no better informed than the inquirer. I, however, narrate some of its signs (and these are): when the slave-girl will give birth to his master, when the naked, barefooted would become the chiefs of the people - these are some of the signs of (Doom). (Moreover) when the shepherds of the black (camels) would exult themselves in buildings, this is one of the signs of (Doom). (Doom) is one of the five (happenings wrapped in the unseen) which no one knows but Allah. Then he (the Messenger of Allah) recited (the verse):" Verily Allah! with Him alone is the knowledge of the hour and He it is Who sends (down the rain) and knows that which is in the wombs and no person knows whatsoever he shall earn tomorrow, and a person knows not in whatsoever land he shall die. Verily Allah is Knowing, Aware. He (the narrator, Abu Huraira) said: Then the person turned back and went away. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Bring that man back to me. They (the Companions of the Holy Prophet present there) went to bring him back, but they saw nothing there. Upon this the Messenger of Allah remarked: he was Gabriel, who came to teach the people their religion.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: n dag verscheen de Boodschapper van Allah (vzmh) vr het publiek dat een man aan hem kwam en zei: Profeet van Allah, (vertel me) wat is Iman. Op dit antwoordde hij (Heilige Profeet): Dat u uw geloof in Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn vergadering, Zijn Boodschappers bevestigt en dat u uw geloof in de hierna Verrijzenis bevestigt. Hij zei (opnieuw): Boodschapper van Allah, (vertel me) wat is Islam. Hij (Heilige Profeet) antwoordde: Islam betekent dat u Allah aanbidt en om het even wat niet met hem associeert en u onderhoudt verplicht gebed en u betaalt het verplichte slecht-tarief (Zakat) en u neemt deel aan Ramadan waar. Hij (de onderzoeker) zei opnieuw: Boodschapper van Allah, wat impliceert al-ihsan? Hij (Heilige Profeet) antwoordde: Dat u Allah aanbidt alsof u hem ziet, en voor het geval dat u er niet in slaagt om hem te zien, dan gebed (met dit idee in uw mening) waarnemen dat (minstens) Hij u ziet. Hij (de onderzoeker) zei opnieuw: Boodschapper van Allah, wanneer zou er het uur zijn (van Noodlot)?

  Hij (Heilige Profeet) antwoordde: Wie over het wordt gevraagd is niet beter genformeerd dan de onderzoeker. Ik, echter, vertel sommige van zijn tekens (en deze zijn): wanneer het slavin geboorte aan zijn meester zal geven, wanneer het naakte, op blootvoeten de leiders van de mensen zou worden - dit zijn enkele tekens van (Noodlot). (Bovendien) wanneer de herders van de zwarte (kamelen) zichzelf juichen in gebouwen, dit is n van de tekens van (Noodlot). (Noodlot) is n van vijf (gebeurtenissen verpakt in het ongeziene) die niemand weet dan Allah. Dan reciteerde hij (de Boodschapper van Allah) (vers):" Heel Allah! bij hem alleen is de kennis van het uur en hij het is wie (beneden de regen) stuurt en weet wat in de baarmoeder is en geen persoon weet wat hij morgen zal verdienen, en een persoon weet niet in welke land hij zal sterven. Heel Allah weet het, Bewust. Hij (verteller, Abu Huraira) zei: Dan keerde de persoon terug en ging weg. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Breng die man terug naar me. Zij (de Metgezellen van het Heilige Profeet) gingen achter hem aan, maar zij zagen daar niets. Op dit merkte de Boodschapper van Allah op: hij was Gabriel, die de mensen hun godsdienst kwam onderwijzen.


  Book 001, Number 0005:

  This hadith is narrated to us on the authority of Muhammad b. 'Abdullah b. Numair, on the authority of Muhammad b. Bishr, on the authority of Abd Hayyan al-Taymi with the exception that in this narration (instead of the words (Iza Waladat al'amah rabbaha), the words are (Iza Waladat al'amah Ba'laha), i, e, when slave-girl gives birth to her master.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt verteld aan ons op gezag van Muhammad b.'Abdullah b. Numair, op gezag van Muhammad b. Bishr, op gezag van Abd Hayyan al-taymi met de uitzondering dat in dit verhaal (in plaats van de woorden (Iza Waladat al'amah rabbaha), zijn de woorden (Iza Waladat al'amah Ba'laha), dwz, wanneer het slavin geboorte aan haar meester geeft.


  Book 001, Number 0006:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Ask me (about matters pertaining to religion), but they (the Companions of the Holy Prophet) were too much overawed out of profound respect for him to ask him (anything). In the meanwhile a man came there, and sat near his knees and said: Messenger of Allah, what al-lslam is? -to which he (the Holy Prophet) replied: You must not associate anything with Allah, and establish prayer, pay the poor-rate (Zakat) and observe (the fasts) of Ramadan. He said: You (have) told the truth. He (again) said: Messenger of Allah, what al-Iman (the faith) is? He (the Holy Prophet) said: That you affirm your faith in Allah, His angels, His Books, His meeting, His Apostles, and that you believe in Resurrection and that you believe in Qadr (Divine Decree) in all its entirety, He (the inquirer) said: You (have) told the truth. He (again) said: Messenger of Allah, what al-Ihsan is? Upon this he (the Holy Prophet) said: (Al-Ihsan implies) that you fear Allah as if you are seeing Him, and though you see Him not, verily He is seeing you. He (the inquirer) said: You (have) told the truth. He (the inquirer) said: When there would be the hour (of Doom)? (Upon this) he (the HolyProphet said: The one who is being asked about it is no better informed than the inquirer himself. I, however, narrate some of its signs (and these are): when you see a slave (woman) giving birth to her master - that is one of the signs of (Doom) ; when you see barefooted, naked, deaf and dumb (ignorant and foolish persons) as the rulers of the earth - that is one of the signs of the Doom.

  And when you see the shepherds of black camels exult in buildings - that is one of the signs of Doom. The (Doom) is one of the five things (wrapped) in the unseen. No one knows them except Allah. Then (the Holy Prophet) recited (the folowing verse):" Verily Allah! with Him alone is the knowledge of the hour and He it is Who sends down the rain and knows that which is in the wombs and no person knows whatsoever he shall earn on morrow and a person knows not in whatsoever land he shall die. Verily Allah is Knowing, Aware. He (the narrator, Abu Huraira) said: Then the person stood up an (made his way). The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Bring him back to me. He was searched for, but they (the Companions of the Holy Prophet) could not find him. The Messenger of Allah (may peace be upon him) thereupon said: He was Gabriel and he wanted to teach you (things pertaining to religion) when you did not ask (them yourselves).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei: Vraag me (over aangelegenheden op het gebied van religie), maar zij (de metgezellen van de Heilige Profeet) waren te veel overawed uit respect voor hem om hem (iets) te vragen. Ondertussen kwam een man er zat bij zijn knien en zei: Messenger van Allah, wat is lslam? -Waaraan hij (de Heilige Profeet) antwoordde: u moet niet koppelen aan iets met Allah, en gebed, betalen de armen de prijs (Zakat) en let op (we) van de Ramadan. Hij zei: Jullie (hebben) de waarheid vertelt. Hij (nogmaals) gezegd: Messenger van Allah , wat al-Iman (geloof) is? Hij (de Heilige Profeet) zei: dat u bevestigt uw geloof in Allah, zijn engelen, zijn Boeken, zijn ontmoeting, zijn Boodschapper en dat u in rencarnatie en dat u gelooft dat Qadr (Goddelijk Decreet) in al haar onderdelen, Hij (de inquirer) zei: u (heb) de waarheid vertelt. Hij zei (nogmaals): Messenger van Allah, wat al-Ihsan is? Dat hij (de Heilige Profeet) zei: ( Al-Ihsan impliceert) waarvan u vermoedt dat ze Allah alsof je hem ziet, en ook al zie je hem niet, hij verily ziet u. Hij (de inquirer) zei: u (heb) de waarheid vertelt. Hij (de inquirer) zei: Wanneer zou het uur (Doom)? (Bij deze) hij (de HolyProphet zei: degene die gevraagd wordt is geen beter genformeerd dan de inquirer zelf. Ik woeste postpunk volspelen sommige van haar tekenen (en deze zijn): wanneer je een slaaf ( vrouw) de bevalling aan haar master - dat is n van de tekenen van (Doom); wanneer u zie barefooted, naakte, doofstommen (onwetend en dwaas personen) als de heersers van de aarde - dat is n van de tekenen van de Doom.

  En als je de herders van zwarte kamelen zou in gebouwen - dat is n van de tekenen van Doom. De (zogezegde) is n van de vijf dingen (verpakt) in het onzichtbare. Weet niemand behalve Allah. Daarna (de Heilige Profeet) opgegeven (de navolgende verzen) :" Verily Allah! Met Hem alleen is de kennis van het uur en hij is het Die stuurt de regen en weet dat die zich in de wombs en niemand weet welke hij sparen morrow en een persoon weet niet in welke land moet hij sterven. Verily Allah is weten, bewust. Hij ( de verteller, Abu Huraira) zei: de persoon stond een (zijn trouwens). De boodschapper van Allah (vzmh) zei: Zet hem terug aan mij. Hij werd gezocht, maar zij (de metgezellen van de Heilige Profeet) niet kon hem nergens vinden. De boodschapper van Allah (vzmh) zei daarop: hij was Gabril en hij wilde leren u (zaken met betrekking tot religie) wanneer u het niet gehad (ze zelf).


  Chapter 3: ON PRAYER (SALAT) WHICH IS ONE OF THE PILLARS OF ISLAM
  Hoofdstuk 3: GEBED (SALAAT) IS N VAN DE PIJLERS VAN ISLAM
  Book 001, Number 0007:
  Top

  It is reported on the authority of Talha b. 'Ubaidullah that a person with dishevelled hair, one of the people of Nejd, came to the Messenger of Allah (may peace be upon him). We heard the humming of his voice but could not fully discern what he had been saying, till he came nigh to the Messenger of Allah (may peace be upon him). It was then (disclosed to us) that he was asking questions pertaining to Islam. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Five prayers during the day and the night. (Upon this he said: Am I obliged to say any other (prayer) besides these? He (the Holy Prophet, ) said: No, but whatever you observe voluntarily, out of your own free will, and the fasts of Ramadan. The inquirer said: Am I obliged to do anything else besides this? He (the Holy Prophet) said: No, but whatever you do out of your own free will. And the Messenger of Allah told him about the Zakat (poor-rate). The inquirer said: Am I obliged to pay anything else besides this? He (the Holy Prophet) said: No, but whatever you pay voluntarily out of your own free will. The man turned back and was saying: I would neither make any addition to this, nor will decrease anything out of it. The Prophet remarked: He is successful, if he is true to what he affirms.

  Vertaling:

  Het wordt overgeleverd op gezag van Talha b. 'Ubaidullah kan dat een persoon met slordig haar, n van de mensen van Nejd, aan de Boodschapper van Allah kwam (vzmh). Wij hoorden het zoemen van zijn stem maar konden niet volledig onderscheiden wat hij had gezegd, tot hij nigh aan de Boodschapper van Allah kwam (vzmh). Het was toen (onthuld aan ons) dat hij vragen betreffende Islam stelde. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Vijf gebeden tijdens de dag en de nacht. (Op dit zei hij: ik word verplicht om een ander (gebed te zeggen) naast deze? Hij (Heilige Prophet) zei: Nr, maar wat u vrijwillig waarneemt, uit uw eigen vrij zal, en vast van Ramadan. De onderzoeker zei: Word ik verplicht om iets anders naast dit te doen? Hij (Heilige Prophet) zei: Nr, maar wat u uit uw eigen vrij doet zal. En de Boodschapper van Allah vertelde hem over Zakat (slecht-tarief). De onderzoeker zei: Ben ik verplicht om iets anders naast dit te betalen? Hij (Heilige Prophet) zei: Nr, maar wat u vrijwillig uit uw eigen vrij betaalt zal. De man keerde terug en zei: Ik zou noch om het even welke toevoeging aan dit, maken noch zal om het even wat uit het verminderen. Prophet merkte op: Hij is succesvol, als hij waar is aan wat hij bevestigt.


  Book 001, Number 0008:

  Another hadith, the like of which has been narrated by Malik (b. Anas) (and mentioned above) is also reported by Talha b. 'Ubaidullah, with the only variation that the Holy Prophet remarked: By his father, he shall succeed if he were true (to what he professed), or: By his father, he would enter heaven if he were true (to what he professed).

  Vertaling:

  Een andere hadith, dergelijke waarvan door Malik is verteld (b.Anas)(en hier boven vermeld) wordt ook gemeld door Talha b. 'Ubaidullah, met de enige variatie die Heilige Prophet opmerkte: Door zijn vader, zal hij slagen als hij (aan wat hij) beweerde, of waar was: Door zijn vader, zou hij hemel ingaan als hij waar was (aan wat hij beweerde).


  Chapter 4: PERTAINING TO FAITH IN ALLAH
  Hoofdstuk 4: BETREFFENDE GELOOF IN ALLAH
  Book 001, Number 0009:
  Top

  It is reported on the authority of Anas b. Malik that he said: We were forbidden that we should ask anything (without the genuine need) from the Holy Prophet. It, therefore, pleased us that an intelligent person from the dwellers of the desert should come and asked him (the Holy Prophet) and we should listen to it. A man from the dwellers of the desert came (to the Holy Prophet) and said: Muhammad, your messenger came to us and told us your assertion that verily Allah had sent you (as a prophet). He (the Holy Prophet) remarked: He told the truth. He (the bedouin) said: Who created the heaven? He (the Holy Prophet) replied: Allah. He (the bedouin again) said: Who created the earth? He (the Holy Prophet) replied: Allah. He (the bedouin again) said: Who raised these mountains and who created in them whatever is created there? He (the Holy Prophet) replied: Allah. Upon this he (the bedouin) remarked: By Him Who created the heaven and created the earth and raised mountains thereupon, has Allah (in fact) sent you? He (the Holy Prophet) said: Yes. He (the bedouin) said: Your messenger also told us that five prayers (had been made) obligatory for us during the day and the night. He (the Holy Prophet) remarked: He told you the truth. He (the bedouin) said: By Him Who sent you, is it Allah Who ordered you about this (i. e. prayers)? He (the Holy Prophet) said: Yes. He (the bedouin) said: Your messenger told us that Zakat had been made obligatory in our riches. He (the Holy Prophet) said. He has told the truth. He (the bedouin) said: By Him Who sent you (as a prophet), is it Allah Who ordered you about it (Zakat)? He (the Holy Prophet) said: Yes. He (the bedouin) said: Your messenger told us that it had been made obligatory for us to fast every year during the month of Ramadan. He (the Holy Prophet) said: He has told the truth. He (the bedouin) said: By Him Who sent you (as a prophet), is it Allah Who ordered you about it (the fasts of Ramadan)? He (the Holy Prophet) said: Yes. He (the bedouin) said: Your messenger also told us that pilgrimage (Hajj) to the House (of Ka'bah) had been made obligatory for him who is able to undertake the journey to it. He (the Holy Prophet) said: Yes. The narrator said that he (the bedouin) set off (at the conclusion of this answer, but at the time of his departure) remarked: 'By Him Who sent you with the Truth, I would neither make any addition to them nor would I diminish anything out of them. Upon this the Holy Prophet remarked: If he were true (to what he said) he must enter Paradise.

  Vertaling:

  Het wordt overgeleverd op gezag van Anas b. Malik die hij zei: Wij werden verboden dat wij om het even wat (zonder de echte behoefte) van Heilige Prophet zouden moeten vragen. Het, daarom, stelde ons tevreden dat een intelligente persoon van de bewoners van de woestijn zou moeten komen en hem vroeg (Heilige Prophet) en wij zou moeten aan het luisteren. Een mens van de bewoners van de woestijn kwam (aan Heilige Prophet) en zei: Muhammad, uw boodschapper kwam aan ons en vertelde ons uw bewering dat verily Allah u had gestuurd (als prophet). Hij (Heilige Prophet) merkte op: Hij vertelde de waarheid. Hij (bedouin) zei: Wie creerde de hemel? Hij (Heilige Prophet) antwoordde: Allah. Hij (bedouin opnieuw) zei: Wie creerde de aarde? Hij (Heilige Prophet) antwoordde: Allah. Hij (bedouin opnieuw) zei: Wie ophief deze bergen en wie creerde in hen wat er ook daar wordt gecreeerd? Hij (Heilige Prophet) antwoordde: Allah. Op dit merkte hij (bedouin) op: Door hem heeft die de hemel creerde en de aarde en de opgeheven bergen daarop creerde, Allah (in feite) stuurde u? Hij (Heilige Prophet) zei: Ja. Hij (bedouin) zei: Uw ook vertelde boodschapper ons dat vijf gebeden (was gemaakt) verplicht voor ons tijdens de dagen de nacht. Hij (Heilige Prophet) merkte op: Hij vertelde u de waarheid. Hij (bedouin) zei: Door hem die u stuurde, is het Allah wie die u wordt bevolen over dit (d.w.z. gebeden)? Hij (Heilige Prophet) zei: Ja. Hij (bedouin) zei: Uw boodschapper vertelde ons dat Zakat in onze rijkdom verplicht was gemaakt. Hij (Heilige Prophet) zei. Hij heeft de waarheid verteld. Hij (bedouin) zei: Door hem die u (alsprophet) stuurde, is het Allah wie die u wordt bevolen over het (Zakat)? Hij (Heilige Prophet) zei: Ja. Hij (bedouin) zei: Uw boodschapper vertelde ons dat het voor ons snel elk jaar tijdens de maand van Ramadan verplicht was gemaakt. Hij (Heilige Prophet) zei: Hij heeft de waarheid verteld. Hij (bedouin) zei: Door hem die u (als prophet) stuurde, is vast het Allah wie die u wordt bevolen over het (van Ramadan)? Hij (Heilige Prophet) zei: Ja. Hij (bedouin) zei: Uw boodschapper vertelde ons ook dat de bedevaart (Hajj) aan het Huis (van Ka'bah) voor hem verplicht was gemaakt die de reis aan het kan ondernemen. Hij (Heilige Prophet) zei: Ja. Narrator zei dat hij (bedouin) (bij de conclusie van dit antwoord, maar op het tijdstip van zijn vertrek) opgemerkt vertrok: 'By hem die u met de Waarheid stuurde, zou ik noch om het even welke toevoeging aan hen maken noch zou ik om het even wat uit hen verminderen. Op dit Heilige merkte Prophet op: Als hij zegt wat waar is zal hij de Paradijs ingaan.


  Book 001, Number 0010:

  It is narrated on the authority of Thabit that Anas said: We were forbidden in the Holy Qur'an that we should ask about anything from the Messenger of Allah (may peace be upon him) and then Anas reported the hadith in similar words.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Thabit die Ana zeiden: Wij werden verboden in Heilige Qur'an die wij over om het even wat van de Boodschapper van Allah (vzmh) zouden moeten vragen en toen meldde Ana hadith in gelijkwaardige woorden.


  Chapter 5: CONCERNING IMAN BY WHICH A PERSON WOULD ENTER HEAVEN
  Hoofdstuk 5: BETREFFENDE IMAN WAARDOOR EEN PERSOON HEMEL ZOU INGAAN
  Book 001, Number 0011:
  Top

  It is narrated on the authority of Abu Ayyub Ansari that once during the journey of the Holy Prophet (may peace of Allah be upon him) a bedouin appeared before him and caught hold of the nosestring of his she-camel and then said, Messenger of Allah (or Muhammad), inform me about that which takes me near to Paradise and draws me away from the Fire (of Hell). He (the narrator) said: The Prophet (may peace be upon him) stopped for a while and cast a glance upon his companions and then said: He was afforded a good opportunity (or he had been guided well). He (the Holy Prophet) addressing the bedouin said: (Repeat) whatever you have uttered. He (the bedouin) repeated that. Upon this the Apostle (may peace be upon him) remarked: The deed which can draw you near to Paradise and take you away from Hell is, that you worship Allah and associate none with Him, and you establish prayer and pay Zakat, and do good to your kin. After having uttered these words, the Holy Prophet asked the bedouin to release the nosestring of his she-camel.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Ayyub Ansari dat verscheen zodra tijdens de reis van Heilige Prophet (vzmh) bedouin vr hem en greep van het nose string van zijn zij-kameel en dan gezegd ving, Boodschapper van Allah (of Muhammad), informeert me over dat die me dichtbij aan Paradijs neemt en me vanaf de Brand trekt (van Hel). Hij (narrator) zei: Prophet (vzmh) hield voor een tijdje op en goot een blik op zijn metgezellen en zei toen: Hij werd geboden een goede kans (of hij was goed begeleid). Hij die (Heilige Prophet) bovengenoemd bedouin richt: (Herhaling) wat ook hebt u zijn geuit. Hij (bedouin) herhaalde dat. Op dit merkte Apostle (vzmh) op: De akte die u kan naderen aan Paradijs en u nemen vanaf Hel is, dat u Allah en verwant niets met hem aanbidt, en u vestigt gebed en betaalt Zakat, en doet goed aan uw verwanten. Na deze woorden geuit te hebben, vroeg de Heilige Prophet (vzmh) bedouin om het nosestring van zijn zij-kameel vrij te geven.


  Book 001, Number 0012:

  This hadith is transmitted by Muhammad b. Hatim on the authority of Abu Ayyub Ansari.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt overgebracht door Muhammad b. Hatim op het gezag van Abu Ayyub Ansari.


  Book 001, Number 0013:

  It is narrated on the authority of Abu Ayyub that a man came to the Prophet (may peace be upon him) and said: Direct me to a deed which draws me near to Paradise and takes me away from the Fire (of Hell). Upon this he (the Holy Prophet) said: You worship Allah and never associate anything with Him, establish prayer, and pay Zakat, and do good to your kin. When he turned his back, the Messenger of Allah (may peace be upon him) remarked: If he adheres to what he has been ordered to do, he would enter Paradise.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Ayyub kan dat een mens aan Prophet (vzmh) kwam en zei: Direct me aan een akte die me aan Paradijs nadert en me vanaf de Brand (van Hel) neemt. Op dit zei hij (Heilige Prophet): U aanbidt Allah en nooit vennoot om het even wat met hem, gebed, vestig en Zakat, betaal en goed aan uw verwanten doe. Toen hij zijn rug draaide, merkte de Boodschapper van Allah (vzmh) op: Als hij aanhangt wat hij is bevolen om te doen, zou hij Paradijs ingaan.


  Book 001, Number 0014:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that a bedouin came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and said: Messenger of Allah, direct me to a deed by which I may be entitled to enter Paradise. Upon this he (the Holy Prophet) remarked: You worship Allah and never associate anything with Him, establish the obligatory prayer, and pay the Zakat which is incumbent upon you, and observe the fast of Ramadan. He (the bedouin) said: By Him in Whose hand is my life, I will never add anything to it, nor will I diminish anything from it. When he (the bedouin) turned his back, the Prophet (may peace be upon him) said: He who is pleased to see a man from the dwellers of Paradise should catch a glimpse of him.

  Vertaling:

  Het wordt gemeld op gezag van Abu Huraira kan dat bedouin aan de Boodschapper van Allah (vzmh) kwam en zei: De boodschapper van Allah, leidt me aan een akte waardoor ik kan het recht hebben om Paradijs in te gaan. Op dit merkte hij (Heilige Prophet) op: U aanbidt Allah en nooit vennoot om het even wat met hem, het verplichte gebed, vestig en Zakat die op u zittend is, betaal en snel van Ramadan waarneem. Hij (bedouin) zei: Door hem in Wiens hand mijn leven is, zal ik nooit om het even wat aan het toevoegen, noch ik om het even wat van het zal verminderen. Toen hij (bedouin) zijn rug draaide, zei Prophet (vzmh): Hij die pleased is om een mens aan de bewoners van Paradijs te merken zou een glimp van hem moeten vangen.


  Book 001, Number 0015:

  It is narrated on the authority of Jabir that Nu'man b. Qaufal came to the Holy Prophet (may peace be upon him) and said: Would I enter Paradise if I say the obligatory prayers and deny myself that which is forbidden and treat that as lawful what has been made permissible (by the Shari'ah)? The Holy Prophet (may peace be upon him) replied in the affirmative.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Jabir kan dat Nu'man b. Qaufal aan Heilige Prophet (vzmh) kwam en zei: Zou ik Paradijs ingaan als ik de verplichte gebeden zeg en zelf dat die verboden is ontken en dat aangezien wettig behandel wat toelaatbaar is gemaakt (door Shari'ah)? Heilige Prophet (vzmh) antwoordde in bevestigend.


  Book 001, Number 0016:

  A similar hadith is narrated on Jabir's authority in which the following words are added: I will do nothing more.

  Vertaling:

  Een gelijkaardige hadith is overgeleverd op gezag van Jabir's in wie de volgende woorden worden toegevoegd: Ik zal niets meer doen.


  Book 001, Number 0017:

  It is narrated on the authority of Jabir that a man once said to the Messenger of Allah (may peace be upon him): Shall I enter Paradise in case I say the obligatory prayers, observe the (fasts) of Ramadan and treat that as lawful which has been made permissible (by the Shari'ah) and deny myself that what is forbidden, and make no addition to it? He (the Holy Prophet) replied in the affirmative. He (the inquirer) said: By Allah, I would add nothing to it.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Jabir die een mens eens aan de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: (Vast) zal ik Paradijs voor het geval dat ik de verplichte gebeden zeg, waarneem van Ramadan en behandel dat aangezien wettig die ingaan (door Shari'ah) toelaatbaar is gemaakt en dat ontzegd wat verboden is, en maak geen toevoeging aan het? Hij (Heilige Prophet) antwoordde inbevestigend. Hij (de onderzoeker) zei: Door Allah, zou ik niets aan het toevoegen.


  Chapter 6: CONCERNING THE SAYING OF THE APOSTLE: ISLAM IS FOUNDED ON FIVE (FUNDAMENTS)
  Hoofdstuk 6: BETREFFENDE HET ZEGGEN VAN APOSTLE: ISLAM WORDT GEBASEERD OP VIJF (FUNDAMENTEN)
  Book 001, Number 0018:
  Top

  It is narrated on the authority of ('Abdullah) son of Umar (may Allah be pleased with them) that the Holy Prophet (may peace of Allah be upon him) said: (The superstructure of) al-Islam is raised on five (pillars), i. e. the oneness of Allah, the establishment of prayer, payment of Zakat, the, fast of Ramadan, Pilgrimage (to Mecca).

  A person said (to 'Abdullah b. Umar the narrator): Which of the two precedes the other-Pilgrimage or the fasts of Rarnadan? Upon this he (the narrator) replied: No (it is not the Pilgrimage first) but the fasts of Ramadan precede the Pilgrimage.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van ('Abdullah) zoon van Umar die Heilige Prophet (vzmh) zei: (De bovenbouw van) het al-islam wordt opgeheven op vijf (pijlers), d.w.z. oneness van Allah, de tot standbrenging van gebed, betaling van Zakat, snel van Ramadan, Bedevaart (aan Mekka).

  Een persoon zei (aan 'Abdullah b. Umar narrator): Welke van twee voorafgaat de ander-bedevaart of vast van Ramadan? Op dit antwoordde hij (narrator): Geen (het is niet de Bedevaart eerst) maar vast van Ramadan voorafgaan de Bedevaart.


  Book 001, Number 0019:

  It is narrated on the authority of ('Abdullah) son of 'Umar, that the Holy Prophet (may peace of Allah be upon him) said: (The superstructure of) al-Islam is raised on five (pillars), i. e. Allah (alone) should be worshipped, and (all other gods) beside Him should be (categorically) denied. Establishment of prayer, the payment of Zakat, Pilgrimage to the House, and the fast of Ramadan (are the other obligatory acts besides the belief in the oneness of Allah and denial of all other gods).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van ('Abdullah) zoon van 'Umar, die Heilige Prophet (vzmh) zei: (De bovenbouw van) het al-islam wordt opgeheven op vijf (pijlers), d.w.z. (zou alleen) Allah moeten worden aanbeden, en (alle andere goden) naast hem (categorisch) zou moeten worden ontkend. Onderneming van gebed, de betaling van Zakat, Bedevaart aan het Huis, en snel van Ramadan (zijn de andere verplichte handelingen naast het geloof in oneness van Allah en ontkenning van alle andere goden).


  Book 001, Number 0020:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah son of 'Umar that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: (The superstructure of) al-Islam is raised on five (pillars), testifying (the fact) that there is no god but Allah, that Muhammad is His bondsman and messenger, and the establishment of prayer, payment of Zakat, Pilgrimage to the House (Ka'ba) and the fast of Ramadan.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van zoon 'Abdullah van 'Umar die de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: (De bovenbouw van) het al-islam wordt opgeheven op vijf (pijlers), het getuigen (het feit) dat er geen god maar Allah zijn, die Muhammad Zijn borg en boodschapper, en tot standbrenging van gebed, betaling van Zakat, Bedevaart aan het Huis (Ka'ba) en snel van Ramadan is.


  Book 001, Number 0021:

  It is reported on the authority of Ta'us that a man said to 'Abdullah son of 'Umar (may Allah be pleased with him). Why don't you carry out a military expedition? Upon which he replied: I heard the messenger of Allah (may peace be upon him) say: Verily, al-Islam is founded on five (pillars): testifying the fact that there is no god but Allah, establishment of prayer, payment of Zakat, fast of Ramadan and Pilgrimage to the House.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Ta'us die een mens aan zoon' Abdullah van 'Umar zei: Waarom uitvoert u niet een militaire expeditie? Op wat hij antwoordde: Ik hoorde kunnen de boodschapper van Allah (vzmh) zegt: Verily, wordt het al-islam gebaseerd op vijf (pijlers): getuigend het feit dat er geen god maar Allah, onderneming van gebed, betaling van Zakat zijn, snel van Ramadan en Bedevaart aan het Huis.


  Chapter 7: RELATING TO THE COMMAND FOR BELIEF IN ALLAH AND HIS PROPHET AND THE LAWS OF ISLAM AND INVITING (PEOPLE TO) THEM
  Hoofdstuk 7: MET BETREKKING TOT HET BEVEL VOOR GELOOF IN ALLAH EN ZIJN PROPHET EN DE WETTEN VAN ISLAM EN HET UITNODIGEN VAN MENSEN AAN ISLAM
  Book 001, Number 0022:
  Top

  It is narrated on the authority of Ibn 'Abbas that a delegation of Abdul Qais came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and said: Messenger of Allah, verily ours is a tribe of Rabi'a and there stand between you and us the unbelievers of Mudar and we find no freedom to come to you except in the sacred month. Direct us to an act which we should ourselves perform and invite those who live beside us. Upon this the Prophet remarked: I command you to do four things and prohibit you against four acts. (The four deeds which you are commanded to do are): Faith in Allah, and then he explained it for them and said: Testifying the fact. that there is no god but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah, performance of prayer, payment of Zakat, that you pay Khums (one-fifth) of the booty fallen to your lot, and I prohibit you to use round gourd, wine jars, wooden pots or skins for wine. Khalaf b. Hisham has made this addition in his narration: Testifying the fact that there is no god but Allah, and then he with his finger pointed out the oneness of the Lord.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Ibn 'Abbas kan dat een delegatie van Abdul Qais aan de Boodschapper van Allah (vzmh) kwam en zei: De boodschapper van Allah, verily van ons is een stam van Rabi'a en daar tribune tussen u en ons de ongelovigen van Mudar en wij vinden geen vrijheid aan u behalve in de heilige maand te komen. Direct ons aan een handeling die zouden wij zelf zij uitvoeren en moeten uitnodigen die naast ons leven. Op dit merkte Prophet op: Ik beveel u om vier dingen te doen en u te belemmeren tegen vierhandelingen. (De vier akten die u wordt bevolen om te doen zijn): Geloof in Allah, en verklaarde hij het toen voor hen en zei: Het getuigen van het feit dat er geen god maar Allah zijn, dat Muhammad de boodschapper van Allah is, prestaties van gebed, betaling van Zakat, die u betaalt Khums (n vijfde) van booty gevallen aan uw partij, en ik belemmer u om om pompoen, wijnkruiken, houten potten of huiden voor wijn te gebruiken. Khalaf b. Hisham heeft deze toevoeging in zijn verhaal gemaakt: Het getuigen van het feit dat er geen god maar Allah zijn, en toen wees hij met zijn vinger op oneness van Lord.


  Book 001, Number 0023:

  Abu Jamra reported: I was an interpreter between Ibn Abbas and the people, that a woman happened to come there and asked about nabidh or the pitcher of wine. He replied: A delegation of the people of 'Abdul-Qais came to the Messenger of Allah (may peace be upon him). He (the Holy Prophet) asked the delegation or the people (of the delegation about their identity). They replied that they belonged to the tribe of Rabi'a. He (the Holy Prophet) welcomed the people or the delegation which were neither humiliated nor put to shame. They (the members of the delegation) said: Messenger of Allah, we come to you from a far-off distance and there lives between you and us a tribe of the unbelievers of Mudar and, therefore, it is not possible for us to come to you except in the sacred months. Thus direct us to a clear command, about which we should inform people beside us and by which we may enter heaven. He (the Holy Prophet) replied: I command you to do four deeds and forbid you to do four (acts), and added: I direct you to affirm belief in Allah alone, and then asked them: Do you know what belief in Allah really implies? They said: Allah and His Messenger know best. The Prophet said: It implies testimony to the fact that there is no god but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah, establishment of prayer, payment of Zakat, fast of Ramadan, that you pay one-fifth of the booty (fallen to your lot) and I forbid you to use gourd, wine jar, or a receptacle for wine. Shu'ba sometimes narrated the word naqir (wooden pot) and sometimes narrated it as muqayyar. The Holy Prophet also said: Keep it in your mind and inform those who have been left behind.

  Vertaling:

  Abu Jamra heeft overgeleverd: Ik was een tolk tussen Ibn Abbas en de mensen, dat een vrouw daar gebeurde te komen en over nabidh of de waterkruikwijn vroeg. Hij antwoordde: Een delegatie van de mensen van'Abdul-qais kwam aan de Boodschapper van Allah (vzmh). Hij (Heilige Prophet) vroeg de delegatie of de mensen (van de delegatie over hun identiteit). Zij antwoordden dat zij tot de stam van Rabi'a behoorden. Hij (Heilige Prophet) heette de mensen of dedelegatie welkom die noch vernederd waren noch zette aan schande. Zij (de leden van de delegatie) zeiden: Boodschapper van Allah, komen wij aan u uit een ver-weg afstand en daar het leven tussen u en ons een stam van de ongelovigen van Mudar en, daarom, is het niet mogelijk voor ons om aan u behalve in de heilige maanden te komen. Leid ons aldus aan een duidelijk bevel, waarover wij mensen naast ons en waar zouden moeten informeren door wij hemel kunnen ingaan. Hij (Heilige Prophet) antwoordde: Ik beveel u om vier akten te doen en u te verbieden om vier (handelingen) te doen, en toegevoegd: Ik geef opdracht aan u om geloof in alleen Allah te bevestigen, en vroeg hen toen: Weet u welk geloof in Allah werkelijk impliceert? Zij zeiden :Allah en Zijn Boodschapper kennen beste. Prophet zei: Het impliceert verklaring aan het feit dat er geen god maar Allah zijn, en dat Muhammad de boodschapper van Allah is, onderneming van gebed, betaling van Zakat, snel van Ramadan, dat u betaal n vijfde van booty (die aan uw partij is gevallen) en ik u verbied om pompoen, wijnkruik, of een vergaarbak voor wijn te gebruiken. Shu'ba vertelde soms het woord naqir (houten pot) en vertelde het soms muqayyar. Heilige Prophet zei ook: Houd het in uw mening en informeer hen die erachter zijn verlaten.


  Book 001, Number 0024:

  There is another hadith narrated on the authority of Ibn Abbas (the contents of which are similar to the one) narrated by Shu'ba in which the Holy Prophet (may peace be upon him) said: I forbid you to prepare nabidh in a gourd, hollowed block of wood, a varnished jar or receptacle. Ibn Mu'adh made this addition on the authority of his father that the Messenger of Allah said to Ashajj, of the tribe of 'Abdul-Qais: You possess two qualities which are liked by Allah: insight and deliberateness.

  Vertaling:

  Er is een andere hadith die op gezag van Ibn Abbas (de inhoud wordt verteld waarvan aan) gelijkaardig zijn die door Shu'ba wordt verteld in wie Heilige Prophet (vzmh) zei: Ik verbied u om na bidh in een pompoen, een uitgehold blok van hout, een geverniste kruik of een vergaarbak voorbereidingen te treffen. Ibn Mu'adh maakte deze toevoeging op gezag van zijn vader die de Boodschapper van Allah aan Ashajj, van de stam van 'Abdul-qais zei: U bezit twee kwaliteiten die door Allah worden gehouden van: inzicht en deliberateness.


  Book 001, Number 0025:

  It is reported on the authority of Qatada that one among the delegates of the 'Abdul-Qais tribe narrated this tradition to him. Sa'id said that Qatada had mentioned the name of Abu Nadra on the authority of Abu Sa'id Khudri who narrated this tradition: That people from the- tribe of 'Abdul-Qais came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and said: Messenger of Allah, we belong to the tribe of Rabi'a and there live between you and us the unbelievers of the Mudar tribe and we find it impossible to come to you except in the sacred months; direct us to a deed which we must communicate to those who have been left behind us and by doing which we may enter heaven. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I enjoin upon you four (things) and forbid you to do four (things): worship Allah and associate none with Him, establish prayer, pay Zakat, and observe the fast of Ramadan, and pay the fifth part out of the booty. And I prohibit you from four (things): dry gourds, green-coloured jars, hollowed stumps of palm-trees, and receptacles. They (the members of the delegation) said: Do you know what al-naqir is? He replied: Yes, it is a stump which you hollow out and in which you throw small dates. Sa'id said: He (the Holy Prophet) used the word tamar (dates). (The Holy Prophet then added): Then you sprinkle water over it and when its ebullition subsides, you drink it (and you are so intoxicated) that one amongst you, or one amongst them (the other members of your tribe, who were not present there) strikes his cousin with the sword. He (the narrator) said: There was a man amongst us who had sustained injury on this very account due to (intoxication), and he told that he tried to conceal it out of shame from the Messenger of Allah (may peace be upon him). I, however, inquired from the Messenger of Allah (it we discard those utensils which you have forbidden us to use), then what type of vessels should be used for drink? He (the Holy Prophet) replied: In the waterskin the mouths of which are tied (with a string). They (again) said: Prophet of Allah, our land abounds in rats and water-skins cannot remain preserved. The holy Prophet of Allah (may peace be upon him) said: (Drink in water-skins) even if these arenibbled by rats. And then (addressing) al-Ashajj of 'Abdul-Qais he said: Verily, you possess two such qualities which Allah loves: insight and deliberateness.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Qatada dat onder de afgevaardigden van de stam 'Abdul-qais deze traditie aan hem vertelde. Sa'id zei dat Qatada de naam van Abu Nadra op gezag van Abu Sa'id Khudri had vermeld die deze traditie vertelde: Dat mensen van - de stam van' Abdul-qais kwam aan de Boodschapper van Allah (vzmh) en zei: Boodschapper van Allah, behoren wij tot de stam van Rabi'a en er tussen u en ons leven de ongelovigen van de stam Mudar en wij vinden het onmogelijk om aan u behalve in de heilige maanden te komen; direct ons aan een akte die wij aan hen moeten meedelen die achter ons en door te doen zijn verlaten die wij hemel kunnen ingaan. Op dit zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Ik leg op u vier (dingen) op en verbied u om vier (dingen) te doen: de verering Allah en de vennoot niets met hem, gebed vestigt, betalen Zakat, en nemen snel van Ramadan waar, en betalen het vijfde deel uit booty. En ik belemmer u van vier (dingen): de drogepompoenen, groen-gekleurde kruiken, holden stompen van palm-bomen, en vergaarbakken uit. Zij (de leden van de delegatie) zeiden: Weet u wat al -al-naqir is? Hij antwoordde: Ja, is het een stomp die hol u uit en waarin u kleine data werpt. Sa'id zeiden: Hij (Heilige Prophet) gebruikte het woord Tamar (data). (Heilige dan toegevoegd Prophet): Dan bestrooit u water over het en wanneer zijn ebullition zakt, drinkt u het (en u wordt zo bedwelmd) dat onder u, of onder hen (de andere leden van uw stam, die niet aanwezig daar) waren stakingen zijn neef met het zwaard. Hij (narrator) zei: Er was een mens onder ons die had ondersteund verwonding voor deze eigenlijke rekening toe te schrijven aan (intoxicatie), en hij vertelde kan dat hij probeerde om het uitschande van de Boodschapper van Allah (vzmh) te verbergen. I, nochtans, die van de Boodschapper van Allah (het verwerpen wij zou die werktuigen wordt onderzocht die u ons hebt verboden om te gebruiken), dan welk type van schepen voor drank moeten worden gebruikt? Hij (Heilige Prophet) antwoordde: In waterskin de monden waarvan gebonden zijn (met een koord). Zij (opnieuw) zeiden: Prophet van Allah, ons land is aan ratten rijk en de water-huiden kunnen niet bewaard blijven. Heilige Prophet van Allah (vzmh) zei: (Drank in water-huiden) zelfs als deze door ratten arenibbled. En toen (richtend) al-ashajj van 'Abdul-qais die hij heeft gezegd: Verily, bezit u twee dergelijke kwaliteiten die van Allah houdt: inzicht en deliberateness.


  Book 001, Number 0026:

  It is narrated on the authority of Abu Said al-Khudri that when the delegation of the tribe of Abdul-Qais came to the Prophet of Allah (may peace be upon him), (its members) said: Apostle of Allah, may God enable us to lay down our lives for you, which beverage is good for us? He (the Prophet) said: (Not to speak of beverages, I would lay stress) that you should not drink in the wine jars. They said: Apostle of Allah, may God enable us to lay down our lives for you, do you know what al-naqir is? He (the Holy Prophet) replied: Yes, it is a stump which you hollow out in the middle, and added: Do not use gourd or receptacle (for drink). Use water-skin the mouth of which is tied with a thong (for this purpose).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Boven genoemde al-khudri dat toen de delegatie van de stam van Abdul-Qais aan Prophet van Allah kwam (vzmh), (zijn leden) gezegd: Apostle van Allah, kan de Godons om ons leven voor u, welke drank is goed voor ons te bepalen toelaten? Hij (Prophet) zei: (Om te spreken niet van dranken, zou ik spanning leggen) dat u niet in de wijnkruiken zou moeten drinken. Zij zeiden: Apostle van Allah, kan de God ons om ons leven voor u, u te bepalen toelaten weet wat al -al-naqir is? Hij (Heilige Prophet) antwoordde: Ja, is het een stomp die u hol uit in het midden, en toegevoegd: Gebruik pompoen of geen vergaarbak (voor drank). De water-huid van het gebruik de mond waarvan met tong gebonden is (met deze bedoeling).


  Chapter 8: CALLING PEOPLE TO TESTIFICATIONS AND THE CANONS OF ISLAM
  Hoofdstuk 8: HET ROEPEN VAN MENSEN AAN TESTIFICATIONS EN DE CANONS VAN ISLAM
  Book 001, Number 0027:
  Top

  It is reported on the authority of Ibn 'Abbas that Mu'adh said: The Messenger of Allah sent me (as a governor of Yemen) and (at the time of departure) instructed me thus: You will soon find yourself in a community one among the people of the Book, so first call them to testify that there is no god but Allah, that I (Muhammad) am the messenger of Allah, and if they accept this, then tell them Allah has enjoined upon them five prayers during the day and the night and if they accept it, then tell them that Allah has made Zakat obligatory for them that it should be collected from the rich and distributed among the poor, and if they agree to it don't pick up (as a share of Zakat) the best of their wealths. Beware of the supplication of the oppressed for there is no barrier between him and Allah.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Ibn 'Abbas die Mu'adh zei: De Boodschapper van Allah stuurde me (als gouverneur van Yemen) en (op het tijdstip van vertrek) instrueerde me zo: U zult zich spoedig incommunautaire onder de mensen van het Boek vinden, zodat de eerste vraag hen om te getuigen dat er geen god is maar Allah, dat Muhammad de boodschapper van Allah is, en als zij dit goedkeuren, vertelt hen dat Allah op hen vijf gebeden tijdens de dag heeft opgelegd en de nacht en als zij het goedkeuren, vertel hen dan dat Allah Zakat voor hen verplicht heeft gemaakt dat het zou moeten uit de rijken worden bijeen gezocht en onder de armen worden verdeeld, en als zij met het akkoord gaan nemen don't (als aandeel van Zakat) het beste van hun wealths op. Beware van supplication van daar onderdrukt voor is geen barrire tussen hem en Allah.


  Book 001, Number 0028:

  It is narrated on the authority of Ibn 'Abbas that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) sent Mu'adh towards Yemen (as governor) he said to him: Verily you would reach a community of the people of the Book, the very first thing to which you should call them is the worship of Allah, may His Glory be Magnificent, and when they become fully aware of Allah, instruct them that He has enjoined five prayers on them during the day and the night, and when the begin observing it, then instruct them that verily Allah has made Zakat obligatory for them which would be collected from the wealthy amongst them and distributed to their needy ones, and when they submit to it, then collect it from them and avoid (the temptation) of selecting the best (items) of their riches.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Ibn 'Abbas dat toen de Boodschapper van Allah (vzmh) verzonden Mu'adh naar Yemen (als gouverneur) hij aan hem zei: Verily zou u een gemeenschap van de mensen van het Boek, het allereerste ding bereiken waaraan u hen zou moeten roepen bent de verering van Allah, Prachtig kunt Zijn Glorie zijn, en wanneer zij van Allah volledig bewust worden, hen instrueer dat hij vijf gebeden op hen tijdens de dag en de nacht heeft opgelegd, en wanneer begin waarnemend het, dan instrueer hen dat verily Allah Zakat voor hen verplicht heeft gemaakt welke uit rijk onder hen worden bijeengezocht en zou verdeeld worden aan hun behoeftige degenen, en wanneer zij aan het voorleggen, dan zoek het uit hen bijeen en vermijd (de verleiding) van het selecteren van het beste (punten).


  Chapter 9: COMMAND FOR FIGHTING AGAINST THE PEOPLE SO LONG AS THEY DO NOT PROFESS THAT THERE IS NO GOD BUT ALLAH AND MUHAMMAD IS HIS MESSENGER
  Hoofdstuk 9: HET BEVEL VOOR HET VECHTEN TEGEN DE MENSEN MITS ZIJ BEWEREN DAT ER GEEN GOD IS DAN ALLAH EN MUHAMMAD ZIJN BOODSCHAPPER IS.
  Book 001, Number 0029:
  Top

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) breathed his last and Abu Bakr was appointed as his successor (Caliph), those amongst the Arabs who wanted to become apostates became apostates. 'Umar b. Khattab said to Abu Bakr: Why would you fight against the people, when the Messenger of Allah declared: I have been directed to fight against people so long as they do not say: There is no god but Allah, and he who professed it was granted full protection of his property and life on my behalf except for a right? His (other) affairs rest with Allah. Upon this Abu Bakr said: By Allah, I would definitely fight against him who severed prayer from Zakat, for it is the obligation upon the rich. By Allah, I would fight against them even to secure the cord (used for hobbling the feet of a camel) which they used to give to the Messenger of Allah (as zakat) but now they have withheld it. Umar b. Khattab remarked: By Allah, I found nothing but the fact that Allah had opened the heart of Abu Bakr for (perceiving the justification of) fighting (against those who refused to pay Zakat) and I fully recognized that the (stand of Abu Bakr) was right.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira dat toen de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn laatste en Abu Bakr werd benoemd aangezien zijn opvolger (Caliph) ademde, die onder de Arabieren die wilden worden apostates apostates werden. 'Umar b.Khattab boven genoemd aan Abu Bakr: Waarom u tegen de mensen zou vechten, toen de Boodschapper van Allah verklaarde: Aan ik ben opdracht gegeven om tegen mensen te vechten mits zij niet zeggen: Beweerde dat er geen god is dan Allah, en werd hij die het verleend volledige bescherming van zijn bezit en leven uit mijn naam behalve een recht? Zijn (andere) zaken rusten met Allah. Op dit Abu zei Bakr: Door Allah, zou ik absoluut tegen hem die gebed van Zakat scheidde, voor het ben de verplichting op de rijken vechten. Door Allah, zou ik tegen hen zelfs vechten om het koord (dat voor het hobbling van de voeten van een kameel wordt gebruikt) te beveiligen dat gebruikten te geven zij om aan de Boodschapper van Allah (als zakat) maar nu hebben zij het ingehouden. Umar b. Khattab merkte op: Door Allah, vond ik niets maar het feit dat Allah het hart van Abu Bakr voor (waarnemendde rechtvaardiging van) het vechten had geopend (tegen hen die weigerden om Zakat) te betalen en ik erkende volledig dat (tribune van Abu Bakr) juist was.


  Book 001, Number 0030:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah said: I have been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no god but Allah, and he who professed it was guaranteed the protection of his property and life on my behalf except for the right affairs rest with Allah.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira die de Boodschapper van Allah zei: Ik ben bevolen om tegen mensen te vechten mits zij verklaren dat er geen god is dan Allah, en hij die beweerde het was gewaarborgd de bescherming van zijn bezit en het leven uit mijn naam behalve de juiste zaken rust met Allah.


  Book 001, Number 0031:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that he heard the Messenger of Allah say: I have been commanded to fight against people, till they testify to the fact that there is no god but Allah, and believe in me (that) I am the messenger (from the Lord) and in all that I have brought. And when they do it, their blood and riches are guaranteed protection on my behalf except where it is justified by law, and their affairs rest with Allah.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira dat hij hoorde de Boodschapper van Allah zegt: Ik ben bevolen om tegen mensen te vechten, tot zij aan het feit dat er geen god is dan Allah, getuigen en in me geloven (dat) ik de boodschapper (van Lord) en in alles ben wat ik heb gebracht. En wanneer zij het doen, zijn hun bloeden rijkdom gewaarborgd bescherming uit mijn naam behalve waar het doorwet wordt gerechtvaardigd, en hun zaken rusten met Allah.


  Book 001, Number 0032:

  It is narrated on the authority of Jabir that the Messenger of Allah said: I have been commanded that I should fight against people till they declare that there is no god but Allah, and when they profess it that there is no god but Allah, their blood and riches are guaranteed protection on my behalf except where it is justified by law, and their affairs rest with Allah, and then he (the Holy Prophet) recited (this verse of the Holy Qur'an):" Thou art not over them a warden" (lxxxviii, 22).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Jabir dat de Boodschapper van Allah zei: Ik ben bevolen dat ik tegen mensen zou moeten vechten tot zij verklaren dat er geen god is dan Allah, en wanneer zij het beweren dat er geen god is dan Allah, zijn hun bloed en rijkdom gewaarborgd bescherming uit mijn naam behalve waar het door wet wordt gerechtvaardigd, en hun zaken rusten met Allah, en toen reciteerde hij (Heilige Prophet) (dit vers van Heilige Qur'an):" Thou kunst niet over hen een warden" (lxxxviii, 22).


  * Book 001, Number 0033:

  Is overgeleverd op gezag van Abdullah bin Umar dat de Boodschapper van Allah zei:

  Ik ben bevolen om tegen de mensen te vechten totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah, dat Muhammed de boodschapper van Allah is, en zij bidden, en de Zakaat betalen en als zij dat doen, worden hun bloed en bezit namens mij gegarandeerd behalve wanneer gerechtvaardigd door de wet, en hun zaak ligt bij Allah.


  Book 001, Number 0034:

  It Is narrated on the authority of Abu Malik: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: He who professed that there is no god but Allah and made a denial of everything which the people worship beside Allah, his property and blood became inviolable, an their affairs rest with Allah.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Malik: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vzmh) zeggen: Hij die beweerde dat er geen god is dan Allah en gemaakt tot een ontkenning van alles die de mensen verering naast Allah, zijn bezit en bloed onschendbaar werd, rusten hun zaken met Allah.


  Book 001, Number 0035:

  Abu Malik narrated on the authority of his father that he heard the Apostle (may peace be upon him) say: He who held belief in the unity of Allah, and then narrated what has been stated above.

  Vertaling:

  Abu Malik heeft overgeleverd op gezag van zijn vader wordt verteld kan dat hij Apostle (vzmh) hoorde zeggen: Hij die geloof in de eenheid van Allah hield, en vertelde toen wat hierboven is verklaard.


  Chapter 10: HE WHO ACCEPTS ISLAM AT THE DEATH-BED, BEFORE THE ACTUAL AGONY OF DEATH, IS A MUSLIM IT IS FORBIDDEN TO SUPPLICATE BLESSINGS FOR THE POLYTHEISTS. HE WHO DIES AS A POLYTHEIST IS ONE AMONG THE DENIZENS OF HELL AND NO MEANS WOULD BE EFFECTIVE ENOUGH TO GET HIM OUT OF THAT
  Hoofdstuk 10: DIEGENE DIE ISLAM ACCEPTEERD BIJ STERF-BED, VR DE DAADWERKELIJKE DOODSSTRIJD, IS VOOR EEN MOSLIM VERBODEN AAN ZEGEN SUPPLICATE VOOR POLYTHEISTS. DIEGENE DIE STERFT ALS POLYTHEIST N ONDER DENIZENS VAN HEL IS EN GEEN MIDDELEN GENOEG EFFICINT ZOUDEN ZIJN OM HEM DAARUIT TE KRIJGEN.
  Book 001, Number 0036:
  Top

  It is reported by Sa'id b. Musayyib who narrated it on the authority of his father (Musayyib b. Hazm) that when Abu Talib was about to die, the Messenger of Allah (may peace be upon him) came to him and found with him Abu Jahl ('Amr b. Hisham) and 'Abdullah b. Abi Umayya ibn al-Mughirah. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: My uncle, you just make a profession that there is no god but Allah, and I will bear testimony before Allah (of your being a believer), Abu Jahl and 'Abdullah b. Abi Umayya addressing him said: Abu Talib, would you abandon the religion of 'Abdul-Muttalib? The Messenger of Allah (may peace be upon him) constantly requested him (to accept his offer), and (on the other hand) was repeated the same statement (of Abu Jahl and 'Abdullah b. Abi Umayya) till Abu Talib gave his final decision and be stuck to the religion of 'Abdul-Muttalib and refused to profess that there is no god but Allah. Upon this the Messenger of Allah remarked: By Allah, I will persistently beg pardon for you till I am forbidden to do so (by God), It was then that Allah, the Magnificent and the Glorious, revealed this verse:

  " It is not meet for the Prophet and for those who believe that they should beg pardon for the polytheists, even though they were their kith and kin, after it had been made known to them that they were the denizens of Hell" (ix. 113)

  And it was said to the Messenger of Allah (may peace be upon him):

  " Verily thou canst not guide to the right path whom thou lovest. And it is Allah Who guideth whom He will, and He knoweth best who are the guided" (xxviii, 56).

  Vertaling:

  Het wordt overgeleverd door Sa'id b. Musayyib die het op gezag van zijn vader (Musayyib b. Hazm) vertelde dat toen Abu Talib op het punt stond te sterven, de Boodschapper van Allah (vzmh) bij hem kwam en met hem Abu Jahl ('Amr b. Hisham) en 'Abdullah b. AbiUmayya ibn al-mughirah vond. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Mijn oom, u maakt enkel een beroep dat er geen god is dan Allah, en ik zal verklaring dragen alvorens Allah (van uw het zijn believer), Abu Jahl en 'Abdullah b. dat Abi Umayya hem richt zeiden: Abu Talib, zou u de godsdienst van 'Abdul-muttalib verlaten? De Boodschapper van Allah (vzmh) verzocht om hem (om zijn aanbieding goed te keuren constant), en (enerzijds) werd herhaald de zelfde verklaring (van Abu Jahl en 'Abdullah b. Abi Umayya) tot Abu Talib gaf zijn definitief besluiten aan de godsdienst van 'Abdul-muttalib wordt gehouden en weigerde om te beweren dat er geen god is dan Allah. Op dit merkte de Boodschapper van Allah op: Door Allah, zal ik voortdurend gratie voor u tot ik om (door God) word verboden dit te doen bedelen, was het toen dat Allah, Prachtige en Glorious, dit vers openbaarden:

  "Het is de profeet en de gelovigen niet geoorloofd om vergiffenis te vragen voor de afgodendienaren, zelfs al waren dezen verwanten, nadat hun (de gelovigen) duidelijk is geworden, dat zij (afgodendienaren) de bewoners van de hel zijn". (Soerah at Taubah 9:113)

  En het werd gezegd aan de Boodschapper van Allah (vzmh):

  Waarlijk, jij kunt degene die jij liefhebt geen leiden geven, maar Allah leidt wie Hij wil; en Hij kent hen het beste die geleid willen worden. (Soerah Al Qashash 28:56)


  Book 001, Number 0037:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah said to his uncle at the time of his death: Make a profession of it that there is no god but Allah and I will bear testimony (of your being a Muslim) on the Day of judgment. But he (Abu Talib) refused to do so. Then Allah revealed this verse:

  " Verily thou canst not guide to the right path whom thou lovest. And it is Allah Who guideth whom He will and He knoweth best who are the guided" (xxviii. 56).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira die de Boodschapper van Allah aan zijn oom op het tijdstip van zijn dood zei: Maak een beroep van het dat er geen god is dan Allah en ik zal verklaring (van uw het zijn een Moslim) op de Dag van oordeel dragen. Maar hij (AbuTalib) weigerde dit te doen. Dan openbaarde Allah dit vers:

  Waarlijk, jij kunt degene die jij liefhebt geen leiden geven, maar Allah leidt wie Hij wil; en Hij kent hen het beste die geleid willen worden. (Soerah Al Qashash 28:56)


  Book 001, Number 0038:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah said to his uncle (at the time of his death): Make a profession of it that there is no god but Allah and I will bear testimony (of your being a Muslim) on the Day of judgment. He (Abu Talib) said: Were it not the fear of the Quraysh blaming me (and) saying that it was the fear of (approaching death) that induced me to do so, I would have certainly delighted your eyes. It was then that Allah revealed:

  " Verily thou canst not guide to the right path whom thou lovest. And it is Allah Who guideth whom He will and He knoweth best who are the guided" (xxviii-56).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira die de Boodschapper van Allah aan zijn oom (op het tijdstip van zijn dood) zei: Maak een beroep van het dat er geen god is dan Allah en ik zal verklaring (van uw het zijn een Moslim) op de Dag van oordeel dragen. Hij (AbuTalib) zei: Was het niet de vrees voor Quraysh beschuldigend me die (en) zegt dat het de vrees voor (het naderbij komen dood) dat bewoog tot me om dit te doen was, zou ik zeker uw ogen verrukt hebben. Het was toen dat Allah openbaarde:

  Waarlijk, jij kunt degene die jij liefhebt geen leiden geven, maar Allah leidt wie Hij wil; en Hij kent hen het beste die geleid willen worden. (Soerah Al Qashash 28:56)


  Chapter 11: HE WHO MEETS HIS LORD WITH IMPLICIT FAITH WOULD ENTER HEAVEN AND FIRE WOULD BE FORBIDDEN HARM HIM
  Hoofdstuk 11: DIEGENE DIE ZIJN HEER ONTMOET MET IMPLICIET GELOOF ONTMOET ZOU HEMEL INGAAN EN DE BRAND WORDEN VERBODEN BEROKKENT HEM
  Book 001, Number 0039:

  It is narrated on the authority of 'Uthman that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said. He who died knowing (fully well) that there is no god but Allah entered Paradise.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van 'Uthman die de Boodschapper van Allah (vzmh) zei. Hij die het wetend stierf (volledig goed) dat er geen god is dan Allah zal het Paradijs ingaan.


  Book 001, Number 0040:

  It is narrated on the authority of Humran that he heard Uthman saying this: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) uttering these words (as stated above).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Humran dat hij Uthman hoorde zeggen dat: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vzmh) uitend deze woorden (zoals hierboven verklaard).  Book 001, Number 0041:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira: We were accompanying the Apostle (may peace be upon him) in a march (towards Tabuk). He (the narrator) said: The provisions with the people were almost depleted. He (the narrator) said: (And the situation became so critical) that they (the men of the army) decided to slaughter some of their camels. He (the narrator) said: Upon this Umar said: Messenger of Allah, I wish that you should pool together what has been left out of the provisions with the people and then invoke (the blessings of) Allah upon it. He (the narrator) said: He (the Holy Prophet) did it accordingly. He (the narrator) said: The one who had wheat in his possession came there with wheat. He who had dates with him came there with dates. And Mujahid said: He who possessed stones of dates came there with stones. I (the narrator) said: What did they do with the date-stones. They said: They (the people) sucked them and then drank water over them. He (the narrator said): He (the Holy Prophet) invoked the blessings (of Allah) upon them (provisions). He (the narrator) said: (And there was such a miraculous increase in the stocks) that the people replenished their provisions fully. He (the narrator) said: At that time he (the Holy Prophet) said: I bear testimony to the fact that there is no god but Allah, and I am His messenger. The bondsman who would meet Allah without entertaining any doubt about these (two fundamentals) would enter heaven.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira: Wij begeleidden Apostle (vzmh) in maart (naar Tabuk). Hij (narrator) zei: De bepalingen met de mensen werden bijna uitgeput. Hij (narrator) zei: (En de situatie werd zo kritiek) dat zij (de mensen van het leger) beslisten sommige van hun kamelen te slachten. Hij (narrator) zei: Op dit bovengenoemde Umar: Boodschapper van Allah, wens ik dat u samen zou moeten samenvoegen wat uit de bepalingen met de mensen is verlaten en dan (de zegen van) Allah op het aanhaalt. Hij (narrator) zei: Hij (Heilige Prophet) deed dien overeenkomstig het. Hij (narrator) zei:Wie tarwe in zijn bezit had kwam daar met tarwe. Hij die data met hem had kwam daar met data. En Mujahid zei: Hij die stenen van data bezat kwam daar met stenen. I (narrator) zei: Wat zij met de datum-stenen deed. Zij zeiden: Zij (de mensen) zogen hen en dronken toen water over hen. Hij (bovengenoemd narrator): Hij (Heilige Prophet) haalde de zegen (van Allah) op hen (bepalingen) aan. Hij (narrator) zei: (En er was een dergelijke wonderbare verhoging van de voorraden) dat de mensen hun bepalingen volledig bijvulden. Hij(narrator) zei: Op dat ogenblik zei hij (Heilige Prophet): Ik draag verklaring aan het feit dat er geen god is dan Allah, en ik ben Zijn boodschapper. De borg die Allah zou ontmoeten zonder enige twijfel over deze (twee grondbeginselen) te onderhouden zou hemel ingaan.


  * Book 001, Number 0042:

  It is narrated either on the authority of Abu Huraira or that of Abu Sa'id Khudri. The narrator A'mash has narrated this hadith with a little bit of doubt (about the name of the very first narrator who was in direct contact with the Holy Prophet. He was either Abu Huraira or Abu Sa'id Khudri. Both are equally reliable transmitters of the traditions). He (the narrator) said: During the time of Tabuk expedition, the (provisions) ran short and the men (of the army) suffered starvation; they said: Messenger of Allah, would you permit us to slay our camels? We would eat them and use their fat. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Do as you please. He (the narrator) said: Then 'Umar came there and said: Messenger of Allah, if you do that (if you give your consent and the men begin to slay their camels), the riding animals would become short. But (I would suggest you to) summon them along with the provisions left with them Then invoke Allah's blessings on them (different items of the provisions) It is hoped Allah shall bless them. The Messenger of Allah replied in the affirmative. (the narrator) said: He called for a leather mat to be used as a table cloth and spread it out. Then he called people along with the remaining portions of their provisions. He (the narrator) said: Someone was coming with handful of mote, another was coming with a handful of dates, still another was coming with a portion of bread, till small quantities of these things were collected on the table cloth. He (the narrator said): Then the messenger of Allah invoked blessing (on them) and said: Fill your utensils with these provisions. He (the narrator) said: They filled their vessel to the brim with them, and no one amongst the army (which comprised of 30,000 persons) was left even with a single empty vessel. He (the narrator) aid: They ate to their fill, and there was still a surplus. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) remarked: I bear testimony that there is no god but Allah and I am the messenger of Allah. The man who meets his Lord without harboring any doubt about these two (truths) would never be kept away from Paradise.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd of op gezag van Abu Huraira of dat van Abu Sa'idKhudri. Narrator A'mash heeft dit hadith met een weinig twijfel verteld (ongeveer de naam van allereerste narrator die in direct contact met Heilige Prophet was. Hij was of Abu Huraira of AbuSa'id Khudri. Allebei zijn even betrouwbare zenders van de tradities). Hij (narrator) zei: Tijdens de tijd van expeditie Tabuk, (bepalingen) liep plotseling en de mensen (van het leger) leden aan verhongering; zij zeiden: Boodschapper van Allah, zou u ons toelaten om onze kamelen te doden? Wij zouden hen eten en zouden hun vet gebruiken. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Aangezien u gelieve te doen. Hij (narrator) zei: Dan kwam 'Umar daar en zei: De boodschapper van Allah, als u dat (als u uw toestemming geeft en de mensen beginnen hun kamelen) te doden doet zou, de het berijden dieren kort worden. Maar (ik zou u voorstellen) roep hen samen met de bepalingen verlaten met hen bijeen aanhalen dan zegen Allah's op hen (de verschillende punten van de bepalingen) Men hoopt Allah hen zal zegenen. De Boodschapper van Allah antwoordde in bovengenoemd bevestigend (narrator): Hij verzocht voor een leermat dat als lijstdoek moet worden gebruikt en het uit uitspreiden. Dan riep hij mensen samen met de resterende gedeelten van hun bepalingen. Hij (narrator) zei: Iemand kwam met handvol van mote, kwam een andere met een handvol data, nog kwam een andere met een gedeelte van brood, tot de kleine hoeveelheden deze dingen op de lijstdoek werden verzameld. Hij (bovengenoemd narrator): Dan haalde de boodschapper van Allah zegen (op hen) aan en zei: Vul uw werktuigen met deze bepalingen. Hij (narrator) zei: Zij vulden hun schip aan de rand met hen, en niemand onder het leger (dat van 30.000 personen) bestond uit werd verlaten zelfs met n enkel leeg schip.Hij (narrator) helpt: Zij aten aan hun vulling, en er was nog een surplus. Op dit merkte de Boodschapper van Allah (vzmh) op: Ik draag verklaring dat er geen god is dan Allah en ik ben de boodschapper van Allah. De man die zijn Lord ontmoet zonder enige twijfel over deze twee (truths) harboring zou nooit weg gehouden worden van het Paradijs.


  * Book 001, Number 0043: [Paradise, Eight doors]

  It is narrated on the authority of Ubadah b. Samit that the messenger of Allah (may peace be upon him) observed: He who said:" There is no god but Allah, He is One and there is no associate with Him, that Muhammad is his servant and His messenger, that Christ is servant and the son of His slave-girl and he (Christ) His word which He communicated to Mary and is His Spirit, that Paradise is a fact and Hell is a fact," Allah would make him (he who affirms these truths enter Paradise through any one of its eight doors which he would like.)

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Ubadah b. Samit dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) waarnam: Hij die zei: "Er is geen God behalve Allah, Hij is En en er is geen medewerker met Hem, dat Mohammed zijn dienaar en Zijn boodschapper is, dat Christus is dienaar en de zoon van Zijn slavin en hij (Christus) Zijn woord dat Hij aan Maria heeft meegedeeld en Zijn Geest is, dat het Paradijs een feit is en de hel een feit is, "Allah zou hem maken (hij die deze waarheden bevestigt, zal het Paradijs betreden via een van de acht deuren die hij zou willen.)


  Book 001, Number 0044:

  It is narrated on the authority of Umar b. Hani with the same chain of transmitters with the exception of these words: Allah would make him (he who affirms these truths) enter Paradise through one of the eight doors which he would like.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Umar b. Hani met de zelfde keten van overleveraars met uitzondering van deze woorden: Allah zou hem (hij die deze truths) maken bevestigt Paradijs door n van de acht deuren ingaan die van hij zou houden.


  Book 001, Number 0045:

  It is narrated on the authority of Sunabihi that he went to Ubada b. Samit when he was about to die. I burst into tears. Upon this he said to me: Allow me some time (so that I may talk with you). Why do you weep? By Allah, if I am asked to bear witness, I would certainly testify for you (that you are a believer). Should I be asked to intercede, I would certainly intercede for you, and if I have the power, I would certainly do good to you, and then observed: By Allah, never did I hear anything from the Messenger of Allah (may peace be upon him) which could have been a source of benefit to you and then not conveyed it to you except this single hadith. That I intend to narrate to you today, since I am going to breathe my last. I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: He who testifies that there is no god but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah, Allah would prohibit the fire of Hell for him.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Sunabihi dat hij naar Ubada b. Samit ging toen hij op het punt stond te sterven. Ik barstte in scheuren. Op dit zei hij aan me: Sta me wat tijd (zodat ik met u) toe kan spreken.Waarom huilt u? Door Allah, als ik om word gevraagd te bewijzen, zou ik zeker voor u (dat u believer bent) getuigen. Indien ik om word gevraagd te bemiddelen, zou ik zeker voor u bemiddelen, en als ik de macht heb, zou ik zeker goed aan u doen, en dan opgemerkt: Door Allah, nooit hoorde ik om het even wat van de Boodschapper van Allah (vzmh) die een bron van voordeel aan u kon geweest zijn en dan het niet vervoerd hebben aan u behalve dit enige hadith. Dat ben ik aan u vandaag te vertellen van plan, aangezien ik mijn laatste ga ademen. Ik hoorde kunnen de Boodschapper van Allah (vzmh)zeggen: Hij die getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Muhammad de boodschapper van Allah is, zou Allah de brand van Hel voor hem belemmeren.


  Book 001, Number 0046:

  It is narrated on the authority of Mu'adh b. Jabal: I was riding behind the Prophet (may peace be upon him) and there was nothing between him and me but the rear part of the saddle, when he said: Mu'adh b. Jabal: To which I replied: At your beck and call, and at your pleasure, Messenger of Allah! He moved along for a few minutes, when again he said: Mu'adh b. Jabal: To which I replied: At your beck and call, and at your pleasure, Messenger of Allah! He then again moved along for a few minutes and said: Mu'adh b. Jabal: To which I replied. At your beck and call, and at your pleasure. Messenger of Allah He, (the Holy Prophet) said: Do you know what right has Allah upon His servants? I said: Allah and His Messenger know best. He (the Holy Prophet) said: Verily the right of Allah over His servants is that they should worship Him, not associating anything with Him. He (the Holy Prophet) with Mu'adh behind him, moved along for a few minutes and said: Mu'adh b. Jabal: To which I replied: At your beck and call, and at your pleasure, Messenger of Allah! He (the Holy Prophet) said: Do you know what rights have servants upon Allah in case they do it (i. e. they worship Allah without associating anything with Him)? I (Mu'adh b. Jabal) replied: Allah and His Messenger know best. (Upon this) he (the Holy Prophet) remarked: That He would not torment them (with the fire of Hell).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Mu'adh b. Jabal: Ik bereed achter Prophet (vzmh) en er waren niets tussen hem en mij maar het achterdeel van het zadel, toen hij zei: Mu'adh b. Jabal: Aan welk ik antwoordde: Bij uw wenk en vraag, en bij uw genoegen, Boodschapper van Allah! Hij bewoog zich voor een paar notulen, toen opnieuw hij zei: Mu'adh b. Jabal: Aan welk ik antwoordde: Bij uw wenk en vraag, en bij uw genoegen, Boodschapper van Allah! Hij bewoog zich toen opnieuw voor een paar notulen en zei: Mu'adh b. Jabal: Aan welk ik antwoordde. Bij uw wenk en vraag, en bij uw genoegen. Boodschapper van Allah He, (Heilige Prophet) gezegd: Weet u welk recht Allah op Zijn bedienden heeft? Ik zei: Allah en Zijn Boodschapper kennen beste. Hij (Heilige Prophet) zei: Verily is het recht van Allah over Zijn bedienden dat zij hem zouden moeten aanbidden, associren dom het even wat niet met hem. Hij (Heilige Prophet) met Mu'adh achter hem, bewogen voor een paar notulen en gezegd: Mu'adh b. Jabal: Aan welk ik antwoordde: Bij uw wenk en vraag, en bij uw genoegen, Boodschapper van Allah! Hij (Heilige Prophet) zei: Weet u welke rechten bedienden op Allah hebben voor het geval dat zij het doen (d.w.z. aanbidden zij Allah zonder om het even wat met hem) te associren? I (Mu'adh b. Jabal) antwoordde: Allah en Zijn Boodschapper kennen beste. (Op dit) hij (Heilige Prophet) merkte op: Dat hij hen (met de brand van Hel) niet zou kwellen.


  Book 001, Number 0047:

  It is narrated on the authority of Mu'adh b. Jabal that he observed: I was riding behind the Messenger of Allah (may peace be upon him) on an ass known as 'Ufair. He (Mu'adh) observed: He (the Holy Prophet) said: Mu'adh, do you know what right has Allah over His bondsmen and what right have His bondsmen over Him? Mu'adh added: I replied: Allah and his Messenger know best. Upon this he (the Holy Prophet remarked: The right of Allah over His bondsmen is that they should worship Allah and should not associate anything with Him, and the right of His bondsmen over Allah, Glorious and Sublime, is that He does not punish him who associates not anything with Him. He (Mu'adh) added: I said to the Messenger of Allah: Should I then give the tidings to the people? He (the Holy Prophet) said: Do not tell them this good news, for they would trust in it alone.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Mu'adh b. Jabal die hij waar nam: Ik bereed achter de Boodschapper van Allah (vzmh) op een ezel die als 'Ufair wordt bekend. Hij (Mu'adh) merkte op: Hij (Heilige Prophet) zei: Mu'adh, weet u welk recht Allah over Zijn borgen heeft en welk recht Zijn borgen over hem heeft? Mu'adh voegde toe: Ik antwoordde: Allah en zijn Boodschapper kennen beste. Op dit hij (Heilige opgemerkt Prophet: het recht van Allah over Zijn borgen is dat zij Allah zouden moeten aanbidden en niet om het evenwat met hem zouden moeten associren, en het recht van Zijn borgen over Allah, Glorious en Subliem, is dat hij hem niet straft die niet om het even wat met hem associert. Hij (Mu'adh) voegde toe: Ik zei aan de Boodschapper van Allah: Zou ik tidings aan de mensen dan moeten geven? Hij (Heilige Prophet) zei: Vertel hen dit niet goed nieuws, want zij op daarin alleen zouden vertrouwen.


  Book 001, Number 0048:

  It is narrated on the authority of Mu'adh b. Jabal that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Mu'adh, do you know the right of Allah over His bondsmen? He (Mu'adh) said: Allah and His Apostle know best. He (the Messenger of Allah) said: That Allah alone should be worshipped and nothing should be associated with Him. He (the Holy Prophet) said: What right have they (bondsmen) upon Him in case they do it? He (Mu'adh) said: Allah and His Apostle know best. He (the Holy Prophet) said: That He would not punish them.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Mu'adh b. Jabal die de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Mu'adh, kent u het recht van Allah over Zijn borgen? Hij (Mu'adh) zei: Allah en Zijn Apostle kennen beste. Hij (de Boodschapper van Allah) zei: Die Allah zou alleen moeten worden aanbeden en niets zou met hem moeten worden geassocieerd. Hij (Heilige Prophet) zei: Welk recht heeft zij (borgen) op hem voor het geval dat zij het doen? Hij (Mu'adh) zei: Allah en Zijn Apostle kennen beste. Hij (Heilige Prophet) zei: Dat hij hen niet zou straffen.


  Book 001, Number 0049:

  It is narrated on the authority of Aswad b. Hilal that he heard Mu'adh say this: The Messenger of Allah (may peace be upon him) called, me and I replied to him. He (the Holy Prophet) said: Do you know the right of Allah upon the people? and then followed the hadith (mentioned above).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Aswad b. Hilal die hij hoorde Mu'adh dit zeggen: De Boodschapper van Allah (vzmh) riep, me en ik antwoordde op hem. Hij (Heilige Prophet) zei: Kent u het recht van Allah op de mensen? en dan gevolgd (hierboven)vermelde hadith.


  Book 001, Number 0050:

  It is reported on the authority of Abu Huraira: We were sitting around the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him). Abu Bakr and Umar ibn Khattab were also there among the audience. In the meanwhile the Messenger of Allah got up and left us. He delayed in coming back to us, which caused anxiety that he might be attacked by some enemy when we were not with him; so being alarmed we got up. I was the first to be alarmed. I, therefore, went out to look for the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) and came to a garden belonging to the Banu an-Najjar, a section of the Ansar went round it looking for a gate but failed to find one. Seeing a rabi' (i. e. streamlet) flowing into the garden from a well outside, drew myself together, like a fox, and slinked into (the place) where God's Messenger was. He (the Holy Prophet) said: Is it Abu Huraira? I (Abu Huraira) replied: Yes, Messenger of Allah. He (the Holy Prophet) said: What is the matter with you? replied: You were amongst us but got up and went away and delayed for a time, so fearing that you might be attacked by some enemy when we were not with you, we became alarmed. I was the first to be alarmed.

  So when I came to this garden, I drew myself together as a fox does, and these people are following me. He addressed me as Abu Huraira and gave me his sandals and said: Take away these sandals of mine, and when you meet anyone outside this garden who testifies that there is no god but Allah, being assured of it in his heart, gladden him by announcing that he shall go to Paradise. Now the first one I met was Umar ibn Khattab. He asked: What are these sandals, Abu Huraira? I replied: These are the sandals of the Messenger of Allah with which he has sent me to gladden anyone I meet who testifies that there is no god but Allah, being assured of it in his heart, with the announcement that he would go to Paradise. Thereupon 'Umar ibn Khattab struck me on the breast and I fell on my back. He then said: Go back, Abu Huraira. So I returned to the Messenger of Allah (may peace be upon him), and was about to break into tears.

  'Umar ibn Khattab followed me closely and there he was behind me. The Messenger of Allah (may peace and blessings be on him) said: What is the matter with you, Abu Huraira? I said: I happened to meet 'Umar ibn Khattab and conveyed to him the message with which you sent me. He struck me on my breast which made me fall down upon my back and ordered me to go back. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: What prompted you to do this, 'Umar ibn Khattab? He said: Messenger of Allah, my mother and father be sacrificed to thee, did you send Abu Huraira with your sandals to gladden anyone he met and who testified that there is no god but Allah, and being assured of it in his heart, with the tidings that he would go to Paradise? He said: Yes. Umar ibn Khattab said: Please do it not, for I am afraid that people will trust in it alone; let them go on doing (good) deeds. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Well, let them.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira: Wij zaten rond de Boodschapper van Allah (vzmh). Abu Bakr en Umar ibn Khattab was ook daar onder het publiek. In ondertussen stond de Boodschapper van Allah (vzmh) op en verliet ons. Hij stelde uit naar ons terug te komen, die bezorgdheid veroorzaakte dat hij door n of andere vijand zou kunnen worden aangevallen toen wij niet met hem waren; zo ongerust stonden wij op. Ik was als eerste ongerust. Ik, daarom, ging uit om de Boodschapper van Allah (vzmh) te zoeken en kwam naar een tuin die tot Banu an-Najjar behoort, een sectie van Ansar ging rond om een poort te zoeken maar slaagde er niet in om een te vinden. Zag een rabi' (d.w.z. stroompje) goed stromend buiten in de tuin, trok zich, als een vos samen, en slinked in (de plaats) waar de Boodschapper van de God was. Hij (Heilige Profeet) zei: Is het Abu Huraira? Ik (Abu Huraira) antwoordde: Ja, Boodschapper van Allah. Hij (Heilige Profeet) zei: Wat is er aan de hand met u? Antwoorde: U was onder ons maar stond op en ging weg en na enige een tijd, zo vrezend dat u door n of andere vijand zou kunnen worden aangevallen toen wij niet met u waren, werden wij ongerust. Ik was als eerste ongerust.

  Zo toen ik aan deze tuin kwam, trok ik me samen zoals een vos, en deze mensen volgden me. Hij sprak me als Abu Huraira en gaf me zijn sandalen en zei: Neem deze sandalen van mijn, en wanneer u iemand buiten deze tuin ontmoet dat wanneer hij uit zijn hart getuigt dat er geen god is behalve Allah, wordt verzekerd dat hij het Paradijs zal betreden. Nu de eerste persoon die ik tegenkwam was Umar ibn Khattab. Hij vroeg: Wat zijn deze sandalen, Abu Huraira? Ik antwoordde: Dit zijn sandalen van de Boodschapper van Allah waarmee hij mij heeft gestuurd iemand blij te maken die uit zijn hart getuigt dat er geen god is behalve Allah en mer deze zekerheid in zijn hart het Paradijs zal betreden. Derhalve Umar ibn Khattab sloeg mij borst en ik viel op mijn rug. Hij zei toen: Ga terug, Abu Huraira. Zo keerde ik terug naar de Boodschapper van Allah (vzmh), en barste ik in tranen.

  ' Umar ibn Khattab volgde mij dichtbij en daar was hij achter mij. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wat is er aan de hand met u, Abu Huraira? Ik zei: Het gebeurde dat ik Umar ibn Khattab ontmoette en bracht het bericht over waarmee u me stuurde. Hij sloeg me op mijn borst en viel op mijn rug en gaf opdracht om terug te gaan. Op dit zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Wat aanspoorde u dit te doen, Umar ibn Khattab? Hij zei: Boodschapper van Allah, mijn moeder en vader worden opgeofferd voor u, zond u Abu Hurairah met uw sandalen om iemand blij te maken die uit zijn hart getuigt dat er geen God is bahalve Allah en met deze zekerheid in zijn hart het Paradijs zal betreden? Hij zei: Ja. Umar ibn Khattab zei: Alsublieft, doe het niet, ik vrees dat de mensen alleen op dit zullen rekenen; laat hen (goede) daden doen. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Goed, laat hen dat maar doen.


  Book 001, Number 0051:

  It is reported on the authority of Anas b. Malik that the Prophet of Allah (may peace and blessings be upon him) addressed Mu'adh b. Jabal as he was riding behind him to which he replied: At thy beck and call, and at thy pleasure, Messenger of Allah. He again called out: Mu'adh, to which he (again) replied: At thy beck and call, and at thy pleasure. He (the Holy Prophet) addressed him (again): Mu'adh, to which he replied: At thy beck and call, and at thy pleasure, Messenger of Allah. Upon this he (the Holy Prophet) observed: If anyone testifies (sincerely from his heart) that there is no god but Allah, and that Muhammad is His bondsman and His messenger, Allah immuned him from Hell. He (Mu'adh) said: Messenger of Allah, should I not then inform people of it, so that they may be of good cheer? He replied: Then they would trust in it alone. Mu'adh told about it at the time of his death, to avoid sinning.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Anas b. Malik kan dat Prophet van Allah (vzmh) Mu'adh b. Jabal richtte aangezien hij achter hem bereed waarop hij antwoordde: Bij thy wenk en vraag, en bij thy genoegen, Boodschapper van Allah. Hij riep opnieuw uit: Mu'adh, waarop hij (opnieuw) antwoordde: Bij thy wenk en vraag, en bij thy genoegen. Hij (Heilige Prophet) richtte hem (opnieuw): Mu'adh, waarop hij antwoordde: Bij thy wenk en vraag, en bij thy genoegen, Boodschapper van Allah. Op dit merkte hij (Heilige Prophet) op: Als iedereen getuigt (oprecht van zijn hart) dat er geen god is dan Allah, en dat Muhammad Zijn borg en Zijn boodschapper is, immuned Allah hem van Hel. Hij (Mu'adh) zei: Boodschapper van Allah, zou ik toen geen mensen over het moeten informeren, zodat zij van goede cheer kunnen zijn? Hij antwoordde: Dan zouden zij op daarin vertrouwen alleen. Mu'adh vertelden over het op het tijdstip van zijn dood, om sinning te vermijden.


  Book 001, Number 0052:

  It is narrated on the authority of 'Itban b. Malik that he came to Medina and said: Something had gone wrong with my eyesight. I, therefore, sent (a message to the Holy Prophet): Verily it is my ardent desire that you should kindly grace my house with your presence and observe prayer there so, that I should make that corner a place of worship. He said: The Prophet (may peace be upon him) came there, and those amongst the Companions whom Allah willed also accompanied him. He entered (my place) and offered prayer at my residence and his Companions began to talk amongst themselves (and this conversation centered round hypocrites), and then the conspicuous one, Malik b. Dukhshum was made the target and they wished that he (the Holy Prophet) should curse him and he should die or he should meet some calamity. In the meanwhile the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) completed his prayer and said: Does Malik b. Dukhshum not testify the fact that there is no god but Allah and verily I am the messenger of Allah. They replied: He makes a profession of it (no doubt) but does not do it out of (sincere) heart. He (the Holy Prophet) said: He who testifies that there is no god but Allah and I am the messenger of Allah would not enter Hell or its (flames) would not consume him. Anas said: This hadith impressed me very much and I told my son to write it down.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van 'Itban b. Malik dat hij aan Medina kwam en zei: Iets was verkeerd met mijn zicht gegaan. Ik, daarom, verzond (een bericht aan Heilige Prophet): Verily is het mijn vurige wens dat u mijn huis met uw aanwezigheid vriendelijk zou moeten vereren en gebed waarnemen daar zo, dat ik tot die hoek een plaats van verering zou moeten maken. Hij zei: Prophet (vzmh) kwam daar, en die onder de Metgezellen die Allah ook begeleid hem willed. Hij ging (mijn plaats) en bood gebed in bij mijn woonplaats aan en zijn Metgezellen begonnen onder zich (en dit gesprek centreerde om hypocrites), en toen opvallende te spreken, werd Malik b. Dukhshum gemaakt tot het doel en zij wensten dat hij (Heilige Prophet) zouden moeten hem vervloeken en hij zou moeten sterven of hij zou n of andere ramp moeten ontmoeten. In de ondertussen Boodschapper van voltooid zijn gebed en bovengenoemde Allah (vzmh): Doet Malik b. Dukhshum het feit dat niet getuigen er geen god is danAllah en verily ben ik de boodschapper van Allah. Zij antwoordden: Hij maakt een beroep van het (geen twijfel) maar doet het niet uit (oprecht) hart. Hij (Heilige Prophet) zei: Hij die getuigt dat er geen god is dan Allah en ik ben de boodschapper van Allah zou ingaan geen Hel of zijn (vlammen) hem niet zou verbruiken. Bovengenoemde Ana: Dit hadith maakte indruk zeer op me en ik vertelde mijn zoon om het neer te schrijven.


  Book 001, Number 0053:

  It is narrated on the authority of Anas that 'Itban b. Malik told him that he became blind. He sent a message to the Messenger of Allah (may peace be upon him) that he should come and mark a place of worship for him. Thereupon came the Messenger of Allah (may peace be upon him) and his people and then there was a discussion among them about a man who was known as Malik b. Dukhshum, and subsequently the narrator described the hadith of Sulaiman b. Mughira as stated above.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Ana dat 'Itban b. Malik hem vertelde dat hij blind werd. Hij verzond een bericht naar de Boodschapper van Allah (vzmh) dat hij zou moeten komen en een plaats van verering voor hem merken. Kwam derhalve de Boodschapper van Allah (vzmh) en zijn mensen en toen was er een bespreking onder hen over een mens die Malik b. Dukhshum genoemd werd, en later beschreef narrator hadith van Sulaiman b.Mughira zoals hierboven verklaard.


  Chapter 12: HE RELISHED THE FLAVOR OF IMAN WHO WAS PLEASED WITH ALLAH AS HIS LORD
  Hoofdstuk 12: HIJ SMAAKTE HET AROMA VAN IMAN WIE MET ALLAH ALS ZIJN LORD PLEASED WAS
  Book 001, Number 0054:

  It is narrated on the authority of 'Abbas b. 'Abdul-Muttalib that he heard the Messenger of Allah saying: He relished the flavor of faith (Iman) who became the book of faith pleased with Allah as Lord, with al-Islam as the code of life and with Muhammad as the Messenger (of Allah).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van 'Abbas b. ' Abdul-Muttalib dat hij hoorde de boodschapper van Allah zeggen: Hij heb genoten de smaak van geloof (Iman) die werd het boek vertrouwen blij met Allah als Lord, met al-Islam als de code van het leven en met Muhammad als Messenger ( van Allah).


  Chapter 13: CONCERNING THE BRANCHES OF IMAN
  Hoofdstuk 13: BETREFFENDE DE TAKKEN VAN IMAN
  Book 001, Number 0055:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Prophet (may peace be upon him) said: Iman has over seventy branches, and modesty is a branch of Iman.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira dat de Profeet (vzmh) zei: Iman heeft meer dan zeventig takken en bescheidenheid is een tak van Iman.


  Book 001, Number 0056:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) said: Faith has over seventy branches or over sixty branches, the most excellent of which is the declaration that there is no god but Allah, and the humblest of which is the, removal of what is injurious from the path: and modesty is the branch of faith.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Abu Huraira dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei: Geloof heeft meer dan zeventig takken en meer dan zestig filialen, de meest voortreffelijke van die is de verklaring dat er geen god, maar Allah, en de humblest is de verwijdering van wat schadelijk is van de baan: en bescheidenheid is een tak van trouw.


  Book 001, Number 0057:

  Salim reported on the authority of his father that the Prophet (may peace and blessings be upon him) heard a man instruction his brother about modesty. Upon this the Prophet remarked: Modesty is an ingredient of Iman (faith).

  Vertaling:

  Salim heeft overgeleverd op gezag van zijn vader dat de Profeet (vzmh) hoorde een man instructie zijn broer over bescheidenheid. Dat de Profeet heeft gezegd: Bescheidenheid is een ingredint van Iman (trouw).


  Book 001, Number 0058:

  Zuhri has narrated this hadith with the addition of these words: He (the Holy Prophet) happened to pass by a mass of Ansar who was instructing his brother (about modesty).

  Vertaling:

  Zuhri heeft overgeleverd deze hadith met de toevoeging van deze woorden: Hij (de Heilige Profeet) er toevallig een massa van Ansar die instructie was zijn broer (over bescheidenheid).


  Book 001, Number 0059:

  It is narrated on the authority of 'Imran b. Husain that the Prophet (may peace and blessings be upon him) said: Modesty brings forth nothing but goodness. Bushair b. Ka'b said: It is recorded in the books of wisdom, there lies sobriety in it and calmness of mind in it, Imran said: I am narrating to you the tradition of the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) and you talk of your books.

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van 'Imran b. Husain fataal afliep dat de Profeet (vzmh) zei: Bescheidenheid heen brengt niets dan goeds. Bushair b. Ka'b zei: het is vastgelegd in de boeken van de wijsheid, daar ligt in soberheid en rust van geest in hem, Imran zei: ik ben betovering tot u de traditie van de boodschapper van Allah (vzmh) en spreekt u van uw boeken.


  Book 001, Number 0060:

  It is narrated on the authority of Qatada. We were sitting with 'Imran b. Husain in a company and Bushair ibn Ka'b was also amongst us. 'Imran narrated to us that on a certain occasion the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) said: Modesty is a virtue through and through, or said: Modesty is a goodness complete. Upon this Bushair ibn Ka'b said: Verily we find in certain books or books of (wisdom) that it is God-inspired peace of mind or sobriety for the sake of Allah and there is also a weakness in it. Imran was so much enraged that his eyes became red and he said: I am narrating to you the hadith of the Messenger of Allah (may peace be upon him) and you are contradicting it. He (the narrator) said: Imran reported the hadith, He (the narrator) said: Bushair repeated, (the same thing). Imran was enraged. He (the narrator) said: We asserted: Verily Bushair is one amongst us. Abu Nujaid! There is nothing wrong, with him (Bushair).

  Vertaling:

  Het is overgeleverd op gezag van Qatada. Wij zaten met 'Imran b. Husain fataal afliep in een bedrijf en Bushair ibn Ka'b was ook onder ons. 'Imran voorgelezen dat op een bepaald moment de boodschapper van Allah (vzmh) zei: Bescheidenheid is een deugd door en door, of zei: Bescheidenheid is een god. Dit Bushair ibn Ka'b zei: Verily vinden we terug in bepaalde boeken of boekjes (wijsheid) dat God genspireerde gemoedsrust of soberheid ter wille van Allah en er is ook een zwak punt. Imran was zo boos dat zijn ogen werd rood en hij zei: ik ben betovering tot u de hadith van de boodschapper van Allah (vzmh) en u worden tegengesproken. Hij ( de verteller) zei: Imran gemeld de hadith, Hij ( de verteller) zei: Bushair herhaald (hetzelfde). Imran was woedend. Hij ( de verteller) zei: We hebben uitgedragen, Verily Bushair is n van ons. Abu Nujaid! Er is niets mis met hem (Bushair).


  Book 001, Number 0061:

  Ishaq b. Ibrahim narrates this hadith of the Holy Prophet on the authority of Imran b. Husain, like the one narrated by Hammad b. Zaid.


  Chapter 14: CONCERNING THE COMPREHENSIVE ATTRIBUTES OF ISLAM

  Book 001, Number 0062:

  It is narrated on the authority of Sufyan b. 'Abdulla al-Thaqafi that he said: I asked the Messenger of Allah to tell me about Islam a thing which might dispense with the necessity of my asking anybody after you. In the hadith of Abu Usama the (words) are: other than you. He (the Holy Prophet) remarked: Say I affirm my faith in Allah and then remain steadfast to it.

  Vertaling:


  Chapter 15: CONCERNING THE EMINENCE OF ISLAM AND OF THE AFFAIRS WHICH ARE EXCELLENT

  Book 001, Number 0063:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah b. 'Amr that a man asked the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) which of the merits (is superior) in Islam. He (the Holy Prophet) remarked: That you provide food and extend greetings to one whom you know or do not know.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0064:

  'Abdullah b. Amr b. al-As is reported to have said: Verily a person asked the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) who amongst the Muslims was better. Upon this (the Holy Prophet) remarked: From whose hand and tongue the Muslims are safe.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0065:

  It is narrated on the authority of Jabir that he heard the (Holy Prophet) say: A Muslim is he from whose hand and tongue the Muslim's are safe.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0066:

  It is narrated on the authority of Abu Musa Ash'ari: I asked the Messenger of Allah which (attribute) of Islam is more excellent. Upon this he remarked: One in which the Muslims are safe, protected from the tongue and hand of (other Muslims). Ibrahim b. Sa'id al-Jauhari has narrated this hadith with the same words in addition to these. The Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) was asked as to who amongst the Muslims is better, and the rest of the hadith was narrated like this.

  Vertaling:


  Chapter 16: CONCERNING THE ATTRIBUTES BY WHICH ONE GETS THE RELISH OF IMAN

  Book 001, Number 0067:

  It is reported on the authority of Anas that the Prophet of Allah (may peace and blessings be upon him ) said: There are three qualities for which anyone who is characterised by them will relish the sweetness of faith: he to whom Allah and His Messenger are dearer than all else; he who loves a man for Allah's sake alone; and he who has as great an abhorrence of returning to unbelief after Allah has rescued him from it as he has of being cast into Hell.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0068:

  It is reported on the authority of Anas that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: There are three qualities for which any one who is characterised by them will relish the savour of faith: that he loves man and he does not love him but for Allah's sake alone; he is to whom Allah and His Messenger are dearer than all else; he who prefers to be thrown into fire than to return to unbelief after Allah has rescued him out of it.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0069:

  A similar hadith has been reported on the authority of Anas (with another chain of transmitters) with the exception of these words: that he again becomes a Jew or a Christian.

  Vertaling:


  Chapter 17: IT IS OBLIGATORY TO LOVE THE PROPHET MORE THAN THE MEMBERS OF ONE'S HOUSEHOLD: ONE'S CHILD, FATHER OR EVEN THE WHOLE OF HUMANITY


  Book 001, Number 0070:

  It is reported on the authority of Anas that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: No bondsman believes, and, in the hadith narrated by Abdul Warith, no person believes, till I am dearer to him than the members of his household, his wealth and the whole of mankind.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0071:

  It is reported on the authority of Anas b. Malik that the Messenger of Allah said: None of you is a believer till I am dearer to him than his child, his father and the whole of mankind.

  Vertaling:


  Chapter 18: CONCERNING THE FACT THAT IT IS ONE OF THE CHARACTERISTICS OF IMAN THAT ONE SHOULD LIKE THE SAME THING FOR ONE'S BROTHER-IN-ISLAM AS ONE LIKES FOR ONE'S SELF  Book 001, Number 0072:

  It is arrested on the authority of Anas b. Malik that the Prophet (may peace and blessings be upon him) observed: one amongst you believes (truly) till one likes for his brother or for his neighbour that which he loves for himself.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0073:

  It is narrated on the authority of Anas that the Prophet (may peace blessings be upon him) observed: By Him in whose Hand is my life, no, bondsman (truly) believes till he likes for his neighbour, or he (the Holy Prophet) said: for his brother, whatever he likes for himself.

  Vertaling:


  Chapter 19: CONCERNING THE PROHIBITION TO HARM NEIGHBOUR  Book 001, Number 0074:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessing be upon him) observed: He will not enter Paradise whose neighbour is not secure from his wrongful conduct.

  Vertaling:


  Chapter 20: CONCERNING EXHORTATION TO ACCORD HONOUR AND RESPECT TO THE NEIGHBOUR AND TO THE GUEST AND OBLIGATION TO OBSERVE SILENCE EXCEPT IN GOODNESS, AND ALL THESE QUALITIES COME WITHIN THE ORBIT OF IMAN  Book 001, Number 0075:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: He who believes in Allah and the Last Day should either utter good words or better keep silence; and he who believes in Allah and the Last Day should treat his neighbour with kindness and he who believes in Allah and the Last Day should show hospitality to his guest.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0076:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: He who believes in Allah and the Last Day does not harm is neighbour, and he who believes in Allah and the Last Day shows hospitality to his guest and he who believes in Allah and the Last Day speaks good or remains silent.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0077:

  Another hadith similar to one narrated (above) by Abu Husain is also reported by Abu Huraira with the exception of these words: He (the Prophet) said: He should do good to the neighbour.


  Book 001, Number 0078:

  It is narrated on the authority of Abu Shuraih al-Khuzai' that the Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him) observed: He who believes in Allah and the Last Day should do good to his neighbour and he who believes in Allah and the Last Day should show hospitality to the guest and he who believes in Allah and the Last Day should either speak good or better remain silent.

  Vertaling:


  Chapter 21: CONCERNING THE FACTS THAT INTERDICTION AGAINST ABOMINABLE IS A PART OF FAITH, THAT FAITH INCREASES AND DIMINISHES; ENJOINING THAT WHICH IS GOOD AND FORBIDDING THAT WHICH IS ABOMINABLE ARE OBLIGATORY (ACTS)  Book 001, Number 0079:

  It is narrated on the authority of Tariq b. Shihab: It was Marwan who initiated (the practice) of delivering khutbah (address) before the prayer on the 'Id day. A man stood up and said: Prayer should precede khutbah. He (Marwan) remarked, This (practice) has been done away with. Upon this Abu Sa'id remarked: This man has performed (his duty) laid on him. I heard the Messenger of Allah as saying: He who amongst you sees something abominable should modify it with the help of his hand; and if he has not strength enough to do it, then he should do it with his tongue, and if he has not strength enough to do it, (even) then he should (abhor it) from his heart, and that is the least of faith.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0080:

  The same hadith of the Holy Prophet (may peace and blessings be upon him) has been reported by Abu Sa'id al-Khudri in connection with the story of Marwan.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0081:

  It is narrated on the authority 'Abdullah b. Mas'ud that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: Never a Prophet had been sent before me by Allah towards his nation who had not among his people (his) disciples and companions who followed his ways and obeyed his command. Then there came after them their successors who said whatever they did not practise, and practised whatever they were not commanded to do. He who strove against them with his hand was a believer: he who strove against them with his tongue was a believer, and he who strove against them with his heart was a believer and beyond that there is no faith even to the extent of a mustard seed. Abu Rafi' said: I narrated this hadith to 'Abdullah b. 'Umar; he contradicted me. There happened to come 'Abdullah b. Mas'ud who stayed at Qanat, and 'Abdullah b 'Umar wanted me to accompany him for visiting him (as 'Abdullah b. Mas'ud was ailing), so I went along with him and as we sat (before him) I asked Ibn Mas'ud about this hadith. He narrated it in the same way as I narrated it to Ibn 'Umar.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0082:

  The same hadith has been transmitted by another chain of narrators on the authority of 'Abdullah b. Mas'ud who observed: Never was there one among the prophets who had had not disciples who followed his direction and followed his ways. The remaining part of the hadith is like that as narrated by Salih but the arrival of Ibn Mas'ud and the meeting of Ibn 'Umar with him is not mentioned.

  Vertaling:


  Chapter 22: PRECEDENCE OF THE BELIEVERS OVER ONE ANOTHER AND THE SUPERIORITY OF THE PEOPLE OF YEMEN IN THIS RESPECT  Book 001, Number 0083:

  It is narrated on the authority of Ibn Mas'ud that the Apostle of Allah (may peace and blessings be upon him) pointed towards Yemen with his hand and said: Verily Iman is towards this side, and harshness and callousness of the hearts is found amongst the rude owners of the camels who drive them behind their tails (to the direction) where emerge the two horns of Satan, they are the tribes of Rabi'a and Mudar.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0084:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah observed: There have come the people of Yemen; they are tender of hearts, the belief is that of the Yemenites, the understanding (of the faith) is that of the Yemenites and sagacity is that of the Yemenites.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0085:

  Abu Huraira reported the same hadith which is transmitted to us by another chain of transmitters, e. g. Muhammad b. al-Muthanna, Ishaq b. Yusuf Azraq, Ibn 'Aun, etc.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0086:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: There came to you the people from Yemen; they are tender of hearts and mild of feelings, the understanding is Yemenite, the sagacity is Yemenite.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0087:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) remarked: The summit of unbelief is towards the East and the pride and conceitedness is found among the owners of horses and camels who are rude and uncivil, people of the tents, and tranquillity is found among those who rear goats and sheep.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0088:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: The belief is among the Yemenites, and the unbelief is towards the East, and tranquillity is among those who rear goats and sheep, and pride and simulation is among the uncivil and rude owners of horses and camels.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0089:

  It is reported on the authority of Abu Huraira: I heard the Messenger of Allah saying this: Pride and conceitedness is found among the uncivil owners of the camels and tranquillity is found among the owners of sheep and goats.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0090:

  The same hadith has been narrated by Zuhri with the same chain of authorities with the addition: The belief is among the Yemenites, the sagacity is that of the Yemenites.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0091:

  Abu Huraira said: I heard the Prophet (may peace and blessings be upon him) saying: There came the people of Yemen, they are tender of feelings and meek of hearts. The belief is that of the Yemenites, the sagacity is that of the Yemenites, the tranquillity is among the owners of goats and sheep, and pride and conceitedness is among the uncivil owners of the camels, the people of the tents in the direction of sunrise.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0092:

  It is reporter on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: There came the people of Yemen who are soft of hearts, tender in feelings: the belief is that of the Yemenites, the sagacity is that of the Yemenites and the summit of unbelief is towards the East.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0093:

  Qutaiba b. Sa'id and Zubair b. Harb say: Jarir narrated this on the authority of A'mash with the same chain of narrators (as mentioned above).

  Vertaling:


  Book 001, Number 0094:

  Shu'ba narrated the hadith as reported by Jarir with the same chain of narrators with this addition: Pride and conceitedness is among the owners of the camels and tranquillity and sobriety is found amongst the owners of sheep.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0095:

  It is reported on the authority of Jabir b. Abdullah that the Messenger of Allah (may peace and, blessings be upon him) observed: The callousness of heart and sternness is in the East and faith is among the people of the Hijaz.

  Vertaling:


  Chapter 23: CONCERNING THE FACT THAT NO ONE WILL ENTER PARADISE EXCEPT BELIEVERS, THAT LOVE FOR BELIEVERS IS (A CHARACTERISTIC FEATURE OF) FAITH AND GIVING CURRENCY TO (THE PRACTICE OF PAYING SALUTATION BY SAYING) AS-SALAMU'ALAIKUM (PEACE BE UPON YOU) IS THE MEANS TO ACHIEVE IT (FAITH)  Book 001, Number 0096:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace and blessing be upon him) observed: You shall not enter Paradise so long as you do not affirm belief (in all those things which are the articles of faith) and you will not believe as long as you do not love one another. Should I not direct you to a thing which, if you do, will foster love amongst you: (i. e.) give currency to (the practice of paying salutation to one another by saying) as-salamu alaikum.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0097:

  Zuhair b. Harb said: Jarir reported on the authority of A'mash with this chain of transmitters that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: By him in Whose hand is my life, you shall not enter Paradise unless you believe. The rest of the hadith is the same as narrated by Abd Mu'awiya and Waki'.

  Vertaling:


  Chapter 24: DIN IS SINCERITY AND GOOD-WILL  Book 001, Number 0098:

  It is narrated on the authority of Tamim ad-Dari that the Apostle of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: Al-Din is a name of sincerity and well wishing. Upon this we said: For whom? He replied: For Allah, His Book, His Messenger and for the leaders and the general Muslims.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0099:

  Muhammad b. Hatim and others narrate the same hadith of the Apostle (may peace and blessings be upon him) on the authority of Tamim ad-Dari.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0100:

  Umayya b. Bistam narrates the same hadith of the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) on the authority of Tamim ad-Dari.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0101:

  It is narrated on the authority of Jarir that he observed I gave pledge of allegiance to the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) on the observance of prayer, payment of Zakat, and sincerity and well-wishing for every Muslim.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0102:

  Sufyan narrated on the authority of Ziyad b. 'Ilaqa that he heard Jarir b. 'Abdullah saying: I pledged allegiance to the Apostle of Allah may peace and blessings be upon him) on sincerity and well-wishing for every Muslim.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0103:

  It is narrated on the authority of Jarir that he observed: I owed allegiance to the Apostle of Allah (may peace and blessings be upon him) on hearing ( is commands) and obeying (them) and the Prophet) instructed me (to act) as lay in my power, and sincerity and goodwill for every Muslim.

  Vertaling:


  Chapter 25: CONCERNING DIMINUTION OF BELIEF DUE TO SINS AND ITS SEPARATION FROM THE SINNER: NEGATION OF THE EXCELLENCE OF IMAN AT THE TIME OF COMMITTING SIN  Book 001, Number 0104:

  Abu Huraira reported that the Messenger of Allah observed: The fornicator who fornicates is not a believer so long as he commits it and no thief who steals is a believer as long as he commits theft, and no drunkard who drinks wine is a believer as long as he drinks it. 'Abdul-Malik b. Abi Bakr' narrated this on the authority of Abu Bakr b. Abdur-Rahman b. Harith and then said: Abu Huraira made this addition: No plunderer who plunders a valuable thing that attracts the attention of people is a believer so long as he commits this act.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0105:

  'Abdul-Malik b. Shu'aib narrated this hadith on the authority of Abu Huraira that he observed: The Messenger of Allah said that a fornicator does not fornicate, and then narrated the hadith like this, and he also made mention of plundering too, but did not mention of a thin having value. Ibn Shihab said: Sa'id b. al-Musayyib and Abu Salama narrated this hadith on the authority of Abu Huraira a hadith like that of Abu Bakr with the exception of (the mention) of plundering.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0106:

  Muhammad b. Mihran narrates this hadith on the authority of Abu Huraira and made mention of plundering but did not talk of (a thing) having value.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0107:

  Imam Muslim has reported this hadith by Hasan b. 'Ali al-Halwani and other traditions.

  Vertaling:


  Book 001, Number 0108:

  It is reported on the authority of Qutaiba b. Sa'id who reported on the authority of Abu Huraira the hadith like that narrated from Zuhri with this exception that in the hadith narrated by 'Ala ' and Safwan b. Sulaim there is no mention of: People raise there eyes towards him, and in the hadith narrated by Hammam: The believers raise their eyes towards him, and such like words, so long as he plunders (is not) a believer, and these words were added: And no exploiter who makes an exploitation is a believer as long as he exploits It; therefore avoid and shun (these evils).


  Book 001, Number 0109:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira: A fornicator who fornicates is not a believer as long as he commits fornication, and no one who steals is a believer as long as he commits theft, and no one who drinks wine is a believer as long as he drinks it, and repentance may be accepted after that.


  Book 001, Number 0110:

  Muhammad b. Rafi', Abdur-Razzaq, Sufyan, A'mash narrated this hadith like one narrated by Shu'ba, on the authority of Abu Huraira tracing, it (right to the Holy Prophet).


  Chapter 26: CONCERNING THE PECULIARITIES OF A HYPOCRITE  Book 001, Number 0111:

  It is narrated on the authority of Abdullah b. 'Amr that the Prophet observed: Four characteristics made anyone who possessed them, a sheer hypocrite; anyone who possessed one of them possessed a characteristic of hypocrisy till be abandons it: when he talked he lied, when he made a covenant he acted treacherously, and when he quarreled he deviated from the truth.


  Book 001, Number 0112:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) said: Three are the signs of a hypocrite: when he spoke he told a lie, when he made a promise he acted treacherously against it, when he was trusted he betrayed.


  Book 001, Number 0113:

  Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: There are three characteristics of a hypocrite: when he spoke he told a lie, when he made promise he acted treacherously, and when he was trusted he betrayed.


  Book 001, Number 0114:

  'Uqba b. Mukarram al-'Ami reported that he heard 'Ala' b. 'Abdur-Rahman narrating this hadith with this chain of transmitters and he said: Three are the signs of a hypocrite, even if he observed fast and prayed and asserted that he was a Muslim.


  Book 001, Number 0115:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings of Allah be upon him) made observations like them embodied in the hadith narrated by Yahya b. Muhammad on the authority of 'Ala', and added to it: even if he observed fast and prayed and asserted that he was a Muslim.


  Chapter 27: THE CONDITION OF THE FAITH OF ONE WHO CALLS HIS BROTHER MUSLIM AN UNBELIEVER  Book 001, Number 0116:

  It is reported on the authority of Ibn 'Umar that the Apostle (may peace and blessings be upon him) observed: When a man calls his brother an unbeliever, it returns (at least) to one of them.


  Book 001, Number 0117:

  It is reported on the authority of Ibn 'Umar that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) said: Any person who called his brother: or unbeliever (has in fact done an act by which this unbelief) would return to one of them. If it were so, as he asserted (then the unbelief of man was confirmed but if it was not true), then it returned to him (to the man who labeled it on his brother Muslim).


  Chapter 28: THE CONDITION OF THE FAITH OF ONE WHO KNOWINGLY DENIES HIS TRUE PARENTAGE  Book 001, Number 0118:

  It is reported on the authority of Abu Dharr that he heard the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) saying: No person who claimed knowingly anyone else as his father besides (his own) committed nothing but infidelity, and he who made a claim of anything, which (in fact) did not belong to him, is not amongst us; he should make his abode in Fire, and he who labeled anyone with unbelief or called him the enemy of Allah, and he was in fact not so, it rebounded on him.


  Book 001, Number 0119:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: Do not detest your fathers; he who detested his father committed infidelity.


  Book 001, Number 0120:

  It is reported on the authority of Sa'd b. Abi Waqqas: Both of my ears heard the Messenger of Allah saying this: He who claimed the fatherhood of anyone else besides his real father knowingly (committed a great sin) ;Paradise is forbidden to him. Abu Bakra asserted that he too heard it from the Messenger of Allah (may peace be upon him ).


  Book 001, Number 0121:

  Sa'd and Abu Bakra each one of them said: My ears heard and my hearing preserved it that Muhammad (peace and blessings be upon him) observed: He who claimed for another one his fatherhood besides his own father knowingly that he was not his father-to him Paradise is forbidden.


  Chapter 29: ABUSING A MUSLIM IS AN OUTRAGE AND FIGHTING AGAINST HIM IS UNBELIEF  Book 001, Number 0122:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah b. Mas'ud that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: Abusing a Muslim is an outrage and fighting against him is unbelief. Zubaid said: I asked Abu Wa'il: Did you hear it from Abdullah narrating if from the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him)? He replied: Yes. But there is mention of the talk between Zubaid and Abu Wa'il in the hadith narrated by Shu'ba.


  Book 001, Number 0123:

  Abu Bakr b. Abu Shaiba narrated a hadith like this from the Apostle (may peace and blessings be upon him) on the authority of Abdullah.


  Chapter 30: DON'T BECOME UNBELIEVERS AFTER ME BY STRIKING THE NECKS OF ONE ANOTHER
  Book 001, Number 0124:

  It is narrated on the authority of Jarir b. 'Abdullah that the Apostle of Allah (may peace and blessings be upon him) asked him on the occasion of the Farewell Pilgrimage to make the people silent and then said: Do not return to unbelief after me by striking the necks of one another.


  Book 001, Number 0125:

  Abdullah b. Mu'adh narrated from the Apostle (may peace and blessings be upon him) a hadith like this on the authority on Ibn Umar.


  Book 001, Number 0126:

  It is narrated on the authority of Abdullah b. Umar that the Apostle (may peace and blessings be upon him) observed on the occasion of the Farewell Pilgrimage Woe unto you distress unto you! Don't turn back as unbelievers after me by striking the necks of one another.


  Book 001, Number 0127:

  Harmala b. Yahya, Abdullah b. Wahb, Umar b. Muhammad, Ibn Umar narrated like the hadith reported by Shu'ba on the authority of Waqid.


  Chapter 31: THE USE OF THE WORD" UNBELIEF" IN CASE OF SLANDERING (ANYONE) OR ONE'S LINEAGE, AND LAMENTATION  Book 001, Number 0128:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: Two (things) are found among men which are tantamount to unbelief: slandering one's lineage and lamentation on the dead.


  Chapter 32: CALLING THE FUGITIVE SLAVE AS INFIDEL  Book 001, Number 0129:

  It is narrated on the authority of Jarir that he heard (the Holy Prophet) saying, The slave who fled from his master committed an act of infidelity as long as he would not return to him. Mansur observed: By God, this hadith was narrated from the Apostle (may peace and blessings be upon him), but I do not like that this should be narrated on my authority here in Basra.


  Book 001, Number 0130:

  It is narrated on the authority of Jarir that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: The slave who fled from his master, responsibility with regard to him was absolved.


  Book 001, Number 0131:

  Jarir b. Abdullah reported it from the Holy Prophet: When the slave runs away from his master, his prayer is not accepted.


  Chapter 33: THE UNBELIEF OF ONE WHO SAID: WE GOT RAINFALL BY THE MOVEMENT (OF THE STARS)  Book 001, Number 0132:

  It is narrated on the authority of Zaid b. Khalid al-Juhani: The Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) led the morning prayer at Hudaybiya. There were some marks of the rainfall during the night. At the conclusion of prayer he turned towards people and observed: Do you know what your Lord has said? They replied: Allah and His Messenger know best. Upon this he (the Holy Prophet) remarked: He (Allah) said: Some of My bondsmen entered the morning as My believers and some as unbelievers. He who said: We have had a rainfall due to the Blessing and Mercy of Allah, he is My believer and a disbeliever of stars, and who said: We have had a rainfall due to the rising of such and such (star) disbelieved Me and affirmed his faith in the stars.


  Book 001, Number 0133:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) said: Don't you know what your Lord said? He observed: I have never endowed My bondsmen with a favor, but a section amongst them disbelieved it and said: Stars, it was due to the stars.


  Book 001, Number 0134:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessing be upon him) observed: Allah does not shower His blessings from the heaven that in the morning a group of men disbelieve it (to be a blessing from Allah). Allah sends down rain, but they (the disbelievers) say: Such and such star (is responsible for that).


  Book 001, Number 0135:

  It is reported on the authority of Ibn 'Abbas that there was (once) a downpour during the life of the Apostle (may peace and blessings be upon him Upon this the Apostle (may peace and blessings be upon him) observed: Some people entered the morning with gratitude and some with ingratitude (to Allah). Those who entered with gratitude said: This is the blessing of Allah, and those who entered with ingratitude said: Such and such asterism was right. It was upon this that the verse was revealed:

  I swear by the setting of the stars to the end and make your provision that you should disbelieve it.


  Chapter 34: THE LOVE OF ANSAR (HELPERS) AND 'ALI (MAY ALLAH BE PLEASED WITH ALL OF THEM) IS (AN INGREDIENT) OF IMAN AND (ONE OF) ITS SIGNS, AND HATRED AGAINST THEM IS A SIGN OF DISSEMBLANCE  Book 001, Number 0136:

  It is reported on the authority of Anas that the Messenger of Allah (may peace and blessings Be upon him) observed: The sign of a hypocrite is the hatred against the Ansar and the sign of a believer is the love for the Ansar.


  Book 001, Number 0137:

  It is narrated on the authority of Anas that the Apostle (may peace and blessings be upon him) said: The love of the Ansar is the sign of faith and hatred against them is the sign of dissemblance.


  Book 001, Number 0138:

  Al-Bara reported it from the Apostle (may peace and blessing be upon him) that he observed with regard to the Ansar, None but the believer loves them, none but the hypocrite hates them. He who loved them loved Allah and he who hated them hated Allah. I (the narrator) said: Did you hear this hadith from al-Bara'? He said: To me, he narrated it.


  Book 001, Number 0139:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) said: A person who believes in Allah and the Last Day never nurses a grudge against the Ansar.


  Book 001, Number 0140:

  It is narrated on the authority of Abu Sa'id Khudri that the Messenger of Allah observed: The person who believes in Allah and the Last Day never nurses a grudge against the Ansar.


  Book 001, Number 0141:

  Zirr reported: 'Ali observed: By Him Who split up the seed and created something living, the Apostle (may peace and blessings be upon him) gave me a promise that no one but a believer would love me, and none but a hypocrite would nurse grudge against me.


  Chapter 35: DIMINUTION OF IMAN BY FAILING IN SUBMISSION AND THE USE OF THE WORD" KUFR" FOR THINGS BESIDES UNBELIEF OF ALLAH, FOR EXAMPLE UNGRATEFULNESS AND INGRATITUDE  * Book 001, Number 0142:

  Op gezag van 'Abdullah bin Umar wordt verteld dat de boodschapper van Allah zei:

  "O vrouwen, jullie moeten liefdadigheid geven en veel vergeving vragen, want ik zag enorme massa's van jullie onder de bewoners van de hel." Een wijze vrouw onder hen zei: " Waarom, Boodschapper van Allah, zijn wij in zulke grote aantallen vertegenwoordigd in de hel?" Hierop antwoordde de profeet: "Jullie vloeken te veel, en jullie zijn je echtgenoten niet dankbaar. Ik heb niemand gezien met minder verstand dan jullie, of die meer faalden in hun religie." Hierop vroeg de vrouw: "Wat is er mis met ons gezond verstand en onze religie?" De profeet zei: "Jullie gebrek aan verstand kan worden afgeleid van het feit dat de getuigenis van twee vrouwen gelijk is aan dat van n man, dat is het bewijs van het gebrek aan verstand. En jullie bidden een paar dagen en nachten per maand niet, of jullie vasten niet in de maand Ramadan, tijdens jullie periode: daarom falen jullie in de religie." Deze hadith is verteld op gezag van Abu Tahir met deze keten van overdragers.


  Book 001, Number 0143:

  A hadith like this as narrated by Ibn 'Umar has also been transmitted by Abu Huraira.


  Chapter 36: APPLICATION OF THE WORD" KUFR" TO ONE WHO NEGLECTS PRAYER  Book 001, Number 0144:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that when, the son of Adam recites the Ayat of Sajdah (prostration) and then falls down in prostration, the Satan goes into seclusion and weeps and says: Alas, and in the narration of Abu Kuraib the words are: Woe unto me, the son of Adam was commanded to prostrate, and he prostrated and Paradise was entitled to him and I was commanded to prostrate, but I refused and am doomed to Hell.


  Book 001, Number 0145:

  A'mash narrated this hadith with the same chain of transmitters, with this change of words that he (the Satan) said: I disobeyed and I am doomed to Hell.


  Book 001, Number 0146:

  It is narrated on the authority of Jabir that he heard the Apostle (may peace and blessings be upon him) saying. Verily between man and between polytheism and unbelief is the negligence of prayer.


  Book 001, Number 0147:

  It is narrated on the authority of Abu Zubair that he heard Jabir b. 'Abdullah saying. I heard the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observing this: Between man and polytheism and unbelief is the abandonment of salat.


  Chapter 37: BELIEF IN ALLAH IS THE BEST OF DEEDS  Book 001, Number 0148:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah was asked about the best of deeds. He observed: Belief in Allah. He (the inquirer) said: What next? He (the Holy Prophet) replied: Jihad (struggle to the utmost) in the cause of Allah. He (the inquirer) again said: What next? He (the Holy Prophet) replied: Pilgrimage accepted into the grace of the Lord. In the. tradition narrated on the authority of Muhammad b. Ja'far (the words are) that he (the Holy Prophet) said: Belief in Allah and His Messenger. Muhammad b. Rafi and 'Abd b. Humaid, 'Abdur-Razzaq and Ma'mar and Zuhri have narrated a hadith like this on the authority of the same chain of transmitters.


  Book 001, Number 0149:

  Abu Dharr reported: I said: Messenger of Allah, which of the deeds is the best? He (the Holy Prophet) replied: Belief in Allah and Jihad in His cause. I again asked: Who is the slave whose emancipation is the best? He (the Holy Prophet) replied: One who is valuable for his master and whose price is high. I said: If I can't afford to do it? He (the Holy Prophet) replied: Help an artisan or make anything for the unskilled (labourer). I (Abu Dharr) said: Messenger of Allah, you see that I am helpless in doing some of these deeds. He (the Holy Prophet) replied: Desist from doing mischief to the people. That is the charity of your person on your behalf.


  Book 001, Number 0150:

  Muhammad b. Abu Rafi' narrated the hadith on the authority of Abu Dharr with a slight difference.


  Book 001, Number 0151:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah b. Mas'ud that he observed. I asked the Messenger of Allah (may peace be upon him) which deed was the best. He (the Holy Prophet) replied: Prayer at its appointed hour. I (again) said: Then what? He (the Holy Prophet) replied: Kindness to the parents. I (again) said: Then what? He replied: Earnest endeavour (Jihad) in the cause of Allah. And I would have not ceased asking more questions but out of regard (for his feelings).


  Book 001, Number 0152: Internationale nr: 85b

  'Abdullah b. Mas'ud reported: I said: Messenger of Allah, which of the deeds (takes one) nearer to Paradise? He (the Holy Prophet) replied: Prayer at its proper time, I said: What next, Messenger of Allah? He replied: Kindness to the parents. I said: What next? He replied: Jihad in the cause of Allah.


  Book 001, Number 0153: Internationale nr: 85c Bukhari Volume 1, Book 10, Number 505

  It was heard from Abu 'Amr Shaibani that, pointing towards the house of Abdullah, he said: The owner of this house told me that he asked the Messenger of Allah (may peace be upon him): Which of the deeds are liked by Allah? He (the Holy Prophet) observed: Prayer at its proper time. I (again) said: What next? He replied: Then goodness to the parents. I (again) said: What then? He replied: Then Jihad in the cause of Allah. He ('Abdullah) said: This is what I was told (by the Holy Prophet). Had I questioned further, he would have made additions for me.


  Book 001, Number 0154:

  This hadith has been transmitted by Muhammad b. Bashshar, Muhammad b. Ja'far Shu'ba with this chain of narrators, with the addition that he pointed towards the house of 'Abdullah, but he did not mention his name for us.


  Book 001, Number 0155:

  It is reported on the authority of 'Abdullah that the Apostle of Allah observed: The best of' the deeds or deed is the (observance of) prayer at its proper time and kindness to the parents.


  Chapter 38: POLYTHEISM IS THE MOST SHAMEFUL OF SINS AND THE MENTIONING OF THE GRAVEST SIN NEXT TO IT


  Book 001, Number 0156:

  'Abdullah reported: I asked the Messenger of Allah (may peace be upon him): Which sin is the gravest in the eye of Allah? He (the Holy Prophet) replied: That you associate a partner with Allah (despite the fact) that He has created you. He (the reporter) said: I told him (the, Holy Prophet): Verily it is indeed grave. He (the reporter) said: I asked him what the next (gravest sin) was. He (the Holy Prophet) replied: That you kill your child out of fear that he shall join you in food. He (the reporter) said: I asked (him) what the next (gravest sin) was. He (the Holy Prophet) observed: Then (the next gravest sin) is that you commit adultery with the wife of your neighbour.


  Book 001, Number 0157:

  It is narrated on the authority of Abdullah b. Mas'ud that a man said: Messenger of Allah, which offence is the most grievous in the eye of Allah? He (the Holy Prophet) replied: That you associate a partner with Allah (despite the fact) that He created you. He (the man) said: What next? He (the Holy Prophet) replied: That you kill your child out of fear that he would join you in food. He (the inquirer) said (again): What next? He (the Holy Prophet) replied: That you commit adultery with the wife of your neighbour. And the Almighty and Exalted Lord testified it (with this verse):

  All those who call not unto another god along with Allah, and slay not any soul which Allah has forbidden, except in the cause of justice, nor commit fornication, and he who does this shall meet a requital of sin (xxv. 68).


  Chapter 39: MAJOR SINS AND THE GRAVEST AMONG THESE


  Book 001, Number 0158:

  It is narrated on the authority of 'Abdur-Rahman b. Abu Bakra that his father said: We were in the company of the Messenger of Allah (may peace be upon him) that he observed: Should I not inform you about the most grievous of the grave sins? (The Holy Prophet) repeated it three times, and then said: Associating anyone with Allah, disobedience to parents, false testimony or false utterance. The Holy Prophet was reclining, then he sat up, and he repeated it so many times that we wished that he should become silent.


  Book 001, Number 0159:

  Anas narrated from the Apostle (may peace be upon him) about the major sins. He (the Holy Prophet) observed: Associating anyone with Allah, disobedience to parents, killing a person and false utterance.


  Book 001, Number 0160:

  Ubaidullah b. Abu Bakr said: I heard Anas b. Malik saying: The Messenger of Allah (may peace be upon him) talked about the major sins, or he was asked about the major sins. Upon this he observed: Associating anyone with Allah, killing of a person, disobedience to parents. He (the Holy Prophet further) said: Should I not inform you about the gravest of the major sins, and (in this connection) observed: False utterance or false testimony. Shu'ba said. It was most probably" false testimony".


  Book 001, Number 0161:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Avoid the seven noxious things. It was said (by the hearers): What are they, Messenger of Allah? He (the Holy Prophet) replied: Associating anything with Allah, magic, killing of one whom God has declared inviolate without a just cause, consuming the property of an orphan, and consuming of usury, turning back when the army advances, and slandering chaste women who are believers, but unwary.


  Book 001, Number 0162:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah b. Amr b. al-'As that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Abusing one's parents is one of the major sins. They (the hearers) said: Messenger of Allah, does a man abuse his parents too? He (the Holy Prophet) replied: Yes, one abuses the father of another man, who in turn abuses his father. One abuses his mother and he in turn abuses his (the former's) mother.


  Book 001, Number 0163:

  This hadith has also been transmitted on the authority of Sa'd b. Ibrahim with this chain of narrators.


  Chapter 40: FORBIDDANCE OF PRIDE


  Book 001, Number 0164:

  It Is narrated on the authority of Abdullah b. Mas'ud that the Apostle of Allah (may peace be upon him), observed: He who has in his heart the weight of a mustard seed of pride shall not enter Paradise. A person (amongst his hearers) said: Verily a person loves that his dress should be fine, and his shoes should be fine. He (the Holy Prophet) remarked: Verily, Allah is Graceful and He loves Grace. Pride is disdaining the truth (out of self-conceit) and contempt for the people.


  Book 001, Number 0165:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah b. Mas'ud that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: None shall enter the Fire (of Hell) who has in his heart the weight of a mustard seed of Iman and none shall enter Paradise who has in his heart the weight of a mustard seed of pride.


  Book 001, Number 0166:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah that the Apostle of Allah (may peace be upon him) observed: He who as in his heart the weight of a mustard seed of pride shall not enter Paradise.


  Chapter 41: HE WHO DIES ASSOCIATING NONE WITH ALLAH WOULD ENTER PARADISE AND HE WHO DIES AS A POLYTHEIST WOULD ENTER THE FIRE OF HELL


  Book 001, Number 0167:

  It is narrated on the authority of Abdullah b. Mas'ud that Waki told (him) that the Messenger of Allah had observed and Ibn Numair asserted: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: He who dies associating anything with Allah would enter the Fire (of Hell). 'Abdullah b. Mas'ud said: I say that he who died without associating anything with Allah entered Paradise.


  Book 001, Number 0168:

  It is narrated on the authority of Jabir that a man came to the Apostle of Allah (may peace be upon him) and said: Messenger of Allah, what are the two things quite unavoidable? He replied: He who dies without associating anyone with Allah would (necessarily) enter Paradise and he who dies associating anything with Allah would enter the (Fire of) Hell.


  Book 001, Number 0169:

  It is narrated on the authority of Jabir b. Abdullah: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: He who met Allah without associating anything with Allah entered Paradise and he who met Him associating (anything) with Him entered Fire.


  Book 001, Number 0170:

  The same hadith has been narrated by Ishaq b. Mansur on the authority of Jabir with another chain of transmitters.


  Book 001, Number 0171:

  I heard Abu Dharr narrating it from the Apostle (may peace be upon him) that he observed: Gabriel came to me and gave me the tidings: Verily he who died amongst your Ummah without associating anything with Allah would enter Paradise. I (the narrator) said: Even if he committed adultery and theft. He (the Holy Prophet) said: (Yes), even if he committed adultery and theft.


  Book 001, Number 0172:

  Abu Dharr reported,: I came to the Apostle (may peace be upon him ) and he was asleep with a white mantle over him. I again came, he was still asleep, I came again and he had awakened. I sat by his side and (the Holy Prophet) observed: There is none among the bondsmen who affirmed his faith in La illaha ill-Allah there is no God but Allah) and died in this state and did not enter Paradise. I (Abu Dharr) said: Even if he committed adultery and theft? He (the Holy Prophet) replied: (Yes) even though he committed adultery and theft. I (again said): Even if he committed adultery and theft? He replied: (Yes) even though he committed adultery and theft. (Th Holy Prophet repeated it three times) and said for the fourth time: In defiance of Abu Dharr. Abu Dharr then went out and he repeated (these words): In defiance of Abu Dharr.


  Chapter 42: PROHIBITION OF THE KILLING OF AN INFIDEL AFTER HE SAYS:" THERE IS NO GOD BUT ALLAH"


  Book 001, Number 0173:

  It is narrated on the authority of Miqdad b. Aswad that he said. Messenger of Allah, you just see (here is a point): If I encountered a person amongst the infidels (in the battlefield) and he attacked me and struck me and cut off one of my hands with the sword. Then he (in order to protect himself from me) took shelter of a tree and said: I become Muslim for Allah's sake. Messenger of Allah, can I kill him after he had uttered this? The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Do not kill him. I (the narrator) said: Messenger of Allah, he cut off my hand and uttered this after amputating it; should I then kill him? The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Don't kill him, for I you kill him, verily he would be in a position where you had been before killing him and verily you would be in a position where he had been before uttering (kalima).


  Book 001, Number 0174:

  The same hadith has been transmitted by the same chain of narrators. The hadith transmitted by Auza'i and Ibn Juraij contains these words: I embraced Islam for Allah's sake. and in the hadith narrated by Ma'mar the words are: I knelt down to kill him, that he said; There is no god but Allah.


  Book 001, Number 0175:

  It is narrated by Miqdad, and he was an ally of B. Zuhra and was of those who participated in the Battle of Badr along with the Messenger of Allah, that he said: Messenger of Allah, here is a point: If I happened to encounter a person amongst the infidels (in the battle). Then he narrated a hadith similar to the one transmitted by Laith.


  Book 001, Number 0176:

  It is narrated on the authority of Usama b. Zaid that the Messenger of Allah (may peace be upon him) sent us in a raiding party. We raided Huraqat of Juhaina in the morning. I caught hold of a man and he said: There is no god but Allah, I attacked him with a spear. It once occurred to me and I talked about it to the Apostle (may peace be upon him). The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Did he profess" There is no god but Allah," and even then you killed him? I said: Messenger of Allah, he made a profession of it out of the fear of the weapon. He (the Holy Prophet) observed: Did you tear his heart in order to find out whether it had professed or not? And he went on repeating it to me till I wished I had embraced Islam that day. Sa'd said: By Allah, I would never kill any Muslim so long as a person with a heavy belly, i. e., Usama, would not kill. Upon this a person remarked: Did Allah not say this: And fight them until there is no more mischief and religion is wholly for Allah? Sa'd said: We fought so that there should be no mischief, but you and your companions wish to fight so that there should be mischief.


  Book 001, Number 0177:

  It is narrated on the authority of Usama b. Zaid: The Messenger of Allah may peace be upon him) sent us to Huraqat, a tribe of Juhaina. We attacked that tribe early in the morning and defeated them and I and a man from the Ansar caught hold of a person (of the defeated tribe). When we overcame him, he said: There is no god but Allah. At that moment the Ansari spared him, but I attacked him with my spear and killed him. The news had already reached the Apostle (peace be upon him), so when we came back he (the Apostle) said to me: Usama, did you kill him after he had made the profession: There is no god but Allah? I said. Messenger of Allah, he did it only as a shelter. The Holy Prophet observed: Did you kill him after he had made the profession that there is no god but Allah? He (the Holy Prophet) went on repeating this to me till I wished I had not embraced Islam before that day.


  Book 001, Number 0178:

  It is narrated by Safwan b. Muhriz that Jundab b. 'Abdullah al-Bajali during the stormy days of Ibn Zubair sent a message to 'As'as b. Salama: Gather some men of your family so that I should talk to them. He ('As'as) sent a messenger to them (to the members of his family). When they had assembled, Jundab came there with a yellow hooded cloak on him, He said: Talk what you were busy in talking. The talk went on by turns, till there came his (Jundab's) turn. He took off the hooded cloak from his head and said: I have come to you with no other intention but to narrate to you a hadith of your Apostle: Verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) sent a squad of the Muslims to a tribe of the polytheists. Both the armies confronted one another. There was a man among the army of polytheists who (was so dashing that), whenever he intended to kill a man from among the Muslims, he killed him. Amongst the Muslims too was a man looking forward to (an opportunity of) his (the polytheist's) unmindfulness. He (the narrator) said: We talked that he was Usama b, Zaid. When he raised his sword, he (the soldier of the polytheists) uttered:" There is no god but Allah," but he (Usama b. Zaid) killed him. When the messenger of the glad tidings came to the Apostle (may peace be upon him) he asked him (about the events of the battle) and he informed him about the man (Usama) and what he had done He (the Prophet of Allah) called for him and asked him why he had killed him. He (Usama) said: Messenger of Allah, he struck the Muslims and killed such and such of them. And he even named some of them. (He continued): I attacked him and when he saw the sword he said: There is no god but Allah. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Did you kill him? He (Usama) replied in the affirmative. He (the Holy Prophet) remarked: What would you do with:" There is no god but Allah," when he would come (before you) on the Day of Judgment? He (Usama) said: Messenger of Allah, beg pardon for me (from your Lord). He (the Holy Prophet) said: What would you do with:" There is no god but Allah" when he would come (before you) on the Day of Judgment? He (the Holy Prophet) added nothing to it but kept saying: What would you do with:" There is no god but Allah," when he would come (before you) on the Day of Judgment?


  Chapter 43: THE UTTERANCE OF THE APOSTLE (MAY PEACE BE UPON HIM): HE WHO TAKES, UP ARMS AGAINST US IS NOT OF US (I. E. HE CEASES TO RE A MUSLIM)


  Book 001, Number 0179:

  It is narrated on the authority of Abdullah b. Umar who narrates from the Prophet of Allah (may peace be upon him) who said: He who took up arms against us is not of us.


  Book 001, Number 0180:

  Iyas b. Salama narrated from his father that the Apostle (may peace be upon him) observed: He who draws the sword against us is not of us.


  Book 001, Number 0181:

  It is narrated on the authority of Abu Musa Ash'ari: He who took up arms against us is not of us.


  Chapter 44: THE UTTERANCE OF THE APOSTLE (PEACE BE UPON HIM): HE WHO ACTED DISHONESTLY TOWARDS US IS NOT OF US (I.E. HE IS NOT TO BE COUNTED AMONGST MUSLIMS)


  Book 001, Number 0182:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: He who took up arms against us is not of us and he who acted dishonestly towards us is not of us.


  Book 001, Number 0183:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) happened to pass by a heap of eatables (corn). He thrust his hand in that (heap) and his fingers were moistened. He said to the owner of that heap of eatables (corn): What is this? He replied: Messenger of Allah, these have been drenched by rainfall. He (the Holy Prophet) remarked: Why did you not place this (the drenched part of the heap) over other eatables so that the people could see it? He who deceives is not of me (is not my follower).


  Chapter 45: BEATING OF THE CHEEKS, TEARING OF THE FRONT OPENING OF THE SHIRT, AND CALLING THE CALLS OF THE JAHILIYA (IGNORANCE) ARE FORBIDDEN


  Book 001, Number 0184:

  It is narrated on the authority of Abdullah b. Mas'ud that the Holy Prophet observed: He is not one of us (one among the Ummah of Islam) who beat the cheeks or tore the front opening of the shirt or uttered the slogans of (the days of) Jahiliya (ignorance). Ibn Numair and Abu Bakr said (instead of the word" au" (or) it is" wa" and the words are) and tore and uttered (the slogans) of Jahiliya without" alif".


  Book 001, Number 0185:

  This hadith has been narrated by A'mash with the same chain of narrators and the transmitters said: He tore and called.


  Book 001, Number 0186:

  It is narrated on the authority of Abu Burda b. Abu Musa that Abu Musa was afflicted with grave pain and he became unconscious and his head was in the lap of a lady of his household. One of the women of his household walled. He (Abu Musa) was unable (because of weakness) to say anything to her. But when he was a bit recovered he said: I have no concern with one with whom the Messenger of Allah (may peace be upon him) has no concern, Verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) has no concern with that woman who wails loudly, shaves her hair and tears (her garment in grief).


  Book 001, Number 0187:

  It is narrated on the authority of Abu Burda that Abu Musa fell unconscious and his wife Umm Abdullah came there and wailed loudly. When he felt relief he said: Don't you know? -and narrated to her: Verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I have no concern with one who shaved her hair, lamented loudly and tore (her clothes in grief).


  Book 001, Number 0188:

  This hadith is narrated on the authority of Abu Musa with this change only: That (the Holy Prophet) did not say that he had no concern but said: He is not one of us.


  Chapter 46: SERIOUS PROHIBITION OF TALE-CARRYING


  Book 001, Number 0189:

  It is reported from Hudhaifa that news reached him (the Holy Prophet) that a certain man carried tales. Upon this Hudhaifa remarked: I heard Allah's Messenger (may peace be upon him) saying: The tale-bearer shall not enter Paradise.


  Book 001, Number 0190:

  It is reported on the authority of Hammam b, al-Harith that a man used to carry tales to the governor. We were sitting in the mosque. the people said: He is one who carries tales to the governor. He (the narrator) said: Then he came and sat with us. Thereupon Hudhaifa remarked: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: The beater of false tales would never enter heaven.


  Book 001, Number 0191:

  It is narrated on the authority of Hammam b. al-Harith: We were sitting with Hudhaifa in the mosque. A man came and sat along with us. It was said to Hudhaifa that he was the man who carried tales to the ruler. Hudhaifa remarked with the intention of conveying to him: I have heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: The tale-bearer will not enter Paradise.


  Chapter 47: SERIOUS PROHIBITION OF LETTING DOWN THE LOWER GARMENT, OF LAYING OBLIGATION, OF SELLING GOODS BY FALSE OATHS, AND DESCRIPTION OF THOSE THREE- (PERSONS) WITH WHOM ALLAH WOULD NOT SPEAK ON THE DAY OF RESURRECTION, NOR WOULD HE SEE TOWARDS THEM NOR WOULD ABSOLVE THEM, AND FOR THEM IS A PAINFUL CHASTISEMENT


  Book 001, Number 0192:

  It is narrated o the authority of Abu Dharr that the Messenger of Allah (may ace he upon him) observed: Three are the (persons) with whom Allah would neither speak on the Day of Resurrection, nor would look at them nor would absolve the and there is a painful chastisement for them. The Messenger of Allah (may peace be upon him) repeated it three times. Abu Dharr remarked: They failed and they lost; who are these persons, Messenger of Allah? Upon this he (the Holy) Prophet) observed: They are: the dragger of lower garment, the recounter of obligation the seller of goods by false oath.


  Book 001, Number 0193:

  It is narrated on the authority of Abu Dharr who narrates that the Prophet (may peace be upon him) observed: Three are the persons with whom Allah would not speak on the Day of Resurrection: the bestower of gift who does not give anything but by laying obligation on him, the seller of goods who sells them by taking false oath and one who hangs low his lower garment.


  Book 001, Number 0194:

  Bishr b. Khalid has narrated this hadith on the authority of Sulaiman with the same chain of transmitters with this addition: Allah shall neither speak nor look at nor absolve then, and there is a tormenting punishment for them.


  Book 001, Number 0195:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Three (are the persons) with whom Allah would neither speak, nor would He absolve them on the Day of Resurrection. Abu Mu'awiya added: He would not look at them and there is grievous torment for them: the aged adulterer, the liar king and the proud destitute.


  Book 001, Number 0196:

  Abu Huraira narrated on the authority of Abu Bakr that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Three are the persons with whom Allah would neither speak on the Day of Resurrection, nor would He look towards them, nor would purify them (from sins), and there would be a tormenting chastisement for them: a person who in the waterless desert has more water (than his need) and he refuses to give it to the traveller and a person who sold a commodity to another person in the afternoon and took an oath of Allah that he had bought it at such and such price and he (the buyer) accepted it to be true though it was not a fact, and a person who pledged allegiance to the Imam but for the sake of the world (material gains). And if the Imam bestowed on him (something) out of that (worldly riches) he stood by his allegiance and if he did not give him, he did not fulfil the allegiance.


  Book 001, Number 0197:

  The same hadith has been transmitted by another chain of transmitters with the exception of these words: He offered for sale a commodity to another person.


  Book 001, Number 0198:

  This hadith has been narrated on the authority of Abu Huraira that he (the Apostle of Allah) observed: Three are the persons with whom Allah would neither speak (on the Day of Resurrection) nor would He look at them, and there would be a painful chastisement for them, a person who took an oath on the goods of a Muslim in the afternoon and then broke it. The rest of the hadith is the same as narrated by A'mash.


  Chapter 48: SUICIDE IS THE GRAVEST SIN


  Book 001, Number 0199:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: He who killed himself with steel (weapon) would be the eternal denizen of the Fire of Hell and he would have that weapon in his hand and would be thrusting that in his stomach for ever and ever, he who drank poison and killed himself would sip that in the Fire of Hell where he is doomed for ever and ever; and he who killed himself by falling from (the top of) a mountain would constantly fall in the Fire of Hell and would live there for ever and ever.


  Book 001, Number 0200:

  This hadith has been narrated by another chain of transmitters.


  Book 001, Number 0201:

  Thabit b. Dahhak reported that he pledged allegiance to the Messenger of Allah (may peace be upon him) under the Tree, and verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: He who took an oath of a religion other than Islam, in the state of being a liar, would became so, as he professed. He who killed himself with a thing would be tormented on the Day of Resurrection with that very thing. One is not obliged to offer votive offering of a thing which is not in his possession.


  Book 001, Number 0202:

  It is narrated on the authority of Thabit b. al-Dahhak that the Apostle of Allah (may peace be upon him) observes: None is obliged to give votive offering (of a thing) which is not in his possession and the cursing of a believer is tantamount to killing him, and he who killed himself with a thing in this world would be tormented with that (very thing) on the Day of Resurrection, and he who made a false claim to increase (his wealth), Allah would make no addition but that of paucity, and he who perjured would earn the wrath of God


  Book 001, Number 0203:

  It is narrated on the authority of Thabit b. Dahhak that the Apostle of Allah (may peace be upon him) observed: He who took deliberately a false oath on a religion other than Islam would become that which he had professed. And he who killed himself with anything Allah would torment him with that in the Fire of Hell.


  Book 001, Number 0204:

  In the hadith narrated by Shu'ba the words are: Verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: He who took an oath on a religion other than Islam as a liar would become so as he said, and he who slaughtered himself with a thing would be slaughtered with that on the Day of Resurrection.


  Book 001, Number 0205:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira: We participated in the Battle of Hunain along with the Messenger of Allah (may peace be upon him). He (the Holy Prophet) said about a man who claimed to be a Muslim that he was one of the denizens of the Fire (of Hell). When we were in the thick of the battle that man fought desperately and was wounded. It was said: Messenger of Allah, the person whom you at first called as the denizen of Fire fought desperately and died. Upon this the Apostle of Allah (may peace be upon him) remarked: He was doomed to the Fire (of Hell). Some men were on the verge of doubt (about his fate) when it was said that he was not dead but fatally wounded. When it was night he could not stand the (pain of his) wound and killed himself. The Apostle (may peace be upon him) was informed of that. He (the Holy Prophet) observed: Allah is Great, I bear testimony to the fact that I am the servant of Allah and His messenger. He then commanded Bilal to announce to the people that none but a Muslim would enter Paradise. Verily Allah helps this faith even by a sinful person.


  Book 001, Number 0206:

  It is reported on the authority of Sahl b. Sa'd al-Sa'idi that there was an encounter between the Messenger of Allah (may peace be upon him) and the polytheists, and they fought (against one another). At the conclusion of the battle the Messenger of Allah (may peace be upon him) bent his steps towards his army and they (the enemies) bent their steps towards their army. And there was a person (his name was Quzman and he was one of the hypocrites) among the Companions of the Messenger of Allah (may peace be upon him) who did not spare a detached (fighter of the enemy) but pursued and killed him with the sword. They (the Companions of the Holy Prophet) said: None served us better today than this man Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) remarked: Verily he is one of the denizens of Fire. One of the people (Muslims) said: I will constantly shadow him. Then this man went out along with him. He halted whenever he halted, and ran along with him whenever he ran. He (the narrator) said: The man was seriously injured. He (could not stand the pain) and hastened his own death. He placed the blade of the sword on the ground with the tip between his chest and then pressed himself against the sword and killed himself. Then the man (following him) went to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and said: I bear testimony that verily thou art the Messenger of Allah, He (the Holy Prophet) said: What is the matter? He replied: The person about whom you just mentioned that he was one among the denizens of Fire and the people were surprised (at this) and I said to them that I would bring (the news about him) and consequently I went out in search of him till I (found him ) to be very seriously injured. He hastened his death. He placed the blade of the sword upon the ground and its tip between his chest and then pressed himself against that and killed himself. Thereupon the Messenger of Allah (may peace be upon him) remarked: A person performs the deeds which to the people appear to be the deeds befitting the dweller of Paradise, but he is in fact one of the denizens of Hell. And verily a person does an act which in the eyes of public is one which is done by the denizens of Hell, but the person is one among the dwellers of Paradise.


  Book 001, Number 0207:

  It is reported on the authority of Hasan: A person belonging to the people of the past suffered from a boil, when it pained him, he drew out an arrow from the quiver and pierced it. And the bleeding did not stop till he died. Your Lord said: I forbade his entrance into Paradise. Then he (Hasan) stretched his hand towards the mosque and said: By God, Jundab transmitted this hadith to me from the Messenger of Allah (may peace be upon him) in this very mosque.


  Book 001, Number 0208:

  It is reported on the authority of Hasan: Jundab b. 'Abdullah al-Bajali narrated this hadith in this mosque which we can neither forget and at the same time we have no apprehension that Jundab could attribute a lie to the Messenger of Allah (may peace be upon him). He (the Holy Prophet) observed: A person belonging to the people of the past suffered from a boil, and then the rest of the hadith was narrated.


  Chapter 49: STRICT FORBIDDANCE OF ACTING DISHONESTLY IN RESPECT OF THE SPOILS OR BOOTY. THE BELIEVERS ALONE WOULD ENTER PARADISE


  Book 001, Number 0209:

  It is narrated on the authority of 'Umar b. Khattab that when it was the day of Khaibar a party of Companions of the Apostle (may peace be upon him) came there and said: So and so is a martyr, till they happened to pass by a man and said: So and so is a martyr. Upon this the Messenger of Allah remarked: Nay, not so verily I have seen him in the Fire for the garment or cloak that he had stolen from the booty, Then the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Umar son of Khattab, go and announce to the people that none but the believers shall enter Paradise. He ('Umar b. Khattab) narrated: I went out and proclaimed: Verily none but the believers would enter Paradise.


  Book 001, Number 0210:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira: We went to Khaibar along with the Apostle (may peace be upon him) and Allah granted us victory. We plundered neither gold nor silver but laid our hands on goods, corn and clothes, and then bent our stops to a valley; along with the Messenger of Allah (may peace be upon him) there was a slave who was presented to him by one Rifa'a b. Zaid of the family of Judham, a tribe of Dubayb. When we got down into the valley the slave of the Messenger of Allah stood up and began to unpack the saddle-bag and was suddenly struck by a (stray) arrow which proved fatal. We said: There is a greeting for him, Messenger of Allah, as he is a martyr. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) remarked: Nay, not so. By Him in Whose hand is the life of Muhammad, the small garment which he stole from the booty on the day of Khaibar but which did not (legitimately) fall to his lot is burning like the Fire (of Hell) on him. The people were greatly perturbed (on hearing this). A person came there with a lace or two laces and said: Messenger of Allah, I found (them) on the day of Khaibar. He (the Holy Prophet) remarked: This is a lace of fire or two laces of fire.


  Chapter 50: ARGUMENT IN FAVOUR OF THE FACT THAT HE WHO KILLS HIMSELF DOES NOT BECOME UNBELIEVER


  Book 001, Number 0211:

  It is narrated on the authority of Jabir that Tufail son of Amr al-Dausi came to the Apostle (may peace be upon him) and said: Do you need strong, fortified protection? The tribe of Daus had a fort in the pre-Islamic days. The Apostle (may peace be upon him) declined this offer, since it (the privilege of protecting the Holy Prophet) had already been reserved for the Ansar. When the Apostle (may peace be upon him) migrated to Medina, Tufail son of Amr also migrated to that place, and there also migrated along with him a man of his tribe. But the climate of Medina did not suit him, and he fell sick. He felt very uneasy. So he took hold of an iron head of an arrow and cut his finger-joints. The blood streamed forth from his hands, till he died. Tufail son of Amr saw him in a dream. His state was good and he saw him with his hands wrapped. He (Tufail) said to him: What treatment did your Allah accord to you? He replied. Allah granted me pardon for my migration to the Apostle (may peace be upon him): He (Tufail) again said: What is this that I see you wrapping up your hands? He replied: I was told (by Allah): We would not set right anything of yours which you damaged yourself. Tufail narrated this (dream) to the Messenger of Allah (may peace be upon him). Upon this he prayed: O Allah I grant pardon even to his hands.


  Chapter 51: CONCERNING THE WIND WHICH WOULD BLOW NEAR THE DAY OF RESURRECTION AND WOULD CAUSE TO DIE ANYONE HAVING ANKTHING LIKE FAITH IN HIS HEART


  Book 001, Number 0212:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Verily Allah would make a wind to blow from the side of the Yemen more delicate than silk and would spare none but cause him to die who, in the words of Abu 'Alqama, has faith equal to the weight of a grain; while Abdul-'Aziz said: having faith equal to the weight of a dust particle.


  Chapter 52: EXHORTATION TO BE PROMPT IN DOING GOOD DEEDS BEFORE THE APPEARANCE OF TURBULANCE


  Book 001, Number 0213:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Be prompt in doing good deeds (before you are overtaken) by turbulence which would be like a part of the dark night. During (that stormy period) a man would be a Muslim in the morning and an unbeliever in the evening or he would be a believer in the evening and an unbeliever in the morning, and would sell his faith for worldly goods.


  Chapter 53: PERTAINING TO THE FEAR OF A BELIEVER LEST HIS DEEDS SHOULD BE LOST


  Book 001, Number 0214:

  It is narrated on the authority of Anas b. Malik that when this verse:" O ye who believe I raise not your voices above the voice of the Prophet, nor shout loud unto him in discourse, as ye shout loud unto one another, lest your deeds should become null and void, while you perceive not" (xlix. 2-5), was revealed. Thabit b. Qais confined himself in his house and said: I am one of the denizens of Fire, and he deliberately avoided coming to the Apostle (may peace be upon him). The Apostle (may peace be upon him) asked Sa'd b, Mu'adh about him and said, Abu Amr, how is Thabit? Has he fallen sick? Sa'd said: He is my neighbour, but I do not know of his illness. Sa'd came to him (Thabit), and conveyed to him the message of the Messenger of Allah (may peace be upon him). Upon this Thabit said: This verse was revealed, and you are well aware of the fact that, amongst all of you, mine is the voice louder than that of the Messenger of Allah, and so I am one amongst the denizens of Fire, Sa'd Informed the Holy Prophet about it. Upon this the Messenger of Allah observed: (Nay, not so) but he (Thabit) is one of the dwellers of Paradise.


  Book 001, Number 0215:

  This hadith has been narrated on the authority of Anas b. Malik by another chain of transmitters in which these words are found: Thabit b. Qais was the orator of the Ansar, when this verse was revealed: the rest of the hadith is the same with the exception that there is no mention of Sa'd b. Mu'adh in it. This hadith is also transmitted by Ahmad b. Sa'id, Habban, Sulaiman b. Mughira on the authority of Anas who said: When the verse was revealed:" Do not raise your voice louder than the voice of the Apostle," no mention was made of Sa'd b, Mu'adh in it.


  Book 001, Number 0216:

  This hadith is narrated on the authority of Anas by another chain of transmitters in which there is no mention of Sa'd b. Mu'adh, but the following words are there: We observed a man, one of the dwellers of Paradise, walking about amongst us.


  Chapter 54: WOULD (PEOPLE) BE HELD RESPONSIBLE FOR THE DEEDS COMMITTED DURING THE STATE OF IGNORANCE?


  Book 001, Number 0217:

  It is narrated on the authority of Abdullah b. Mas'ud that some people said to the Messenger of Allah (may peace be upon him): Messenger of Allah, would we be held responsible for our deeds committed in the state of ignorance (before embracing Islam)? Upon his he (the Holy Prophet) remarked: He who amongst you performed good deeds in Islam, He would not be held responsible for them (misdeeds which he committed in ignorance) and he who committed evil (even after embracing Islam) would be held responsible or his misdeeds that he committed in the state of ignorance as well as in that of Islam.


  Book 001, Number 0218:

  It is narrated on the authority of Abdullah b. Mas'ud: We once said: Messenger of Allah, would we be held responsible for our deeds committed in the state of ignorance? He (the Holy Prophet) observed: He who did good deeds in Islam would not be held responsible for what he did in the state of ignorance, but he who committed evil (after having come within the fold of Islam) would be held responsible for his previous and later deeds.


  Book 001, Number 0219:

  This hadith has been transmitted by Minjab b. al-Harith Tamimi with the same chain of transmitters.


  Chapter 55: ISLAM EFFACES ALL THE PREVIOUS MISDEEDS AND SO DO MIGRATION AND PILGRIMAGE


  Book 001, Number 0220:

  It is narrated on the authority of Ibn Shamasa Mahri that he said: We went to Amr b. al-As and he was about to die. He wept for a long time and turned his face towards the wall. His son said: Did the Messenger of Allah (may peace be upon him not give you tidings of this? Did the Messenger of Allah (may peace be upon him) not give you tidings of this? He (the narrator) said: He turned his face (towards the audience) and said: The best thing which we can count upon is the testimony that there is no god but Allah and that Muhammad is the Apostle of Allah. Verily I have passed through three phases. (The first one) in which I found myself averse to none else more than I was averse to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and there was no other desire stronger in me than the one that I should overpower him and kill him. Had I died in this state, I would have been definitely one of the denizens of Fire. When Allah instilled the love of Islam in my heart, I came to the Apostle (may peace be upon him) and said: Stretch out your right hand so that may pledge my allegiance to you. He stretched out his right hand, I withdrew my hand, He (the Holy Prophet) said: What has happened to you, O 'Amr? replied: I intend to lay down some condition. He asked: What condition do you intend to put forward? I said: should be granted pardon. He (the Holy Prophet) observed: Are you not aware of the fact that Islam wipes out all the previous (misdeeds)? Verily migration wipes out all the previous (misdeeds), and verily the pilgrimage wipes out all the (previous) misdeeds. And then no one as or dear to me than the Messenger of Allah and none was more sublime in my eyes than he, Never could I, pluck courage to catch a full glimpse of his face due to its splendour. So if I am asked to describe his features, I cannot do that for I have not eyed him fully. Had I died in this state had every reason to hope that I would have bee among the dwellers of Paradise. Then we were responsible for certain things (in the light of which) I am unable to know what is in store for me. When I die, let neither female mourner nor fire accompany me. When you bury me, fill my grave well with earth, then stand around it for the time within which a camel is slaughtered and its meat is distributed so that I may enjoy your intimacy and (in your company) ascertain what answer I can give to the messengers (angels) of Allah.


  Book 001, Number 0221:

  It is narrated on the authority of Ibn 'Abbas that some persons amongst the polytheist had committed a large number of murders and had excessively indulged in fornication. Then they came to Muhammad (may peace be upon him) and said: Whatever you assert and whatever you call to is indeed good. But if you inform us that there is atonement of our past deeds (then we would embrace Islam). Then it was revealed:

  And those who call not unto another god along with Allah and slay not any soul which Allah has forbidden except in the cause of justice, nor commit fornication; and he who does this shall meet the requital of sin. Multiplied for him shall be the torment on the Day of Resurrection, and he shall therein abide disgraced, except him who repents a believes and does good deeds. Then these! for the Allah shall change their vices into virtues. Verily Allah is Ever Forgiving, Merciful (xxv. 68-70).

  Say thou: O my bondsmen woo have committed extravagance against themselves despair not of the Mercy of Allah I Verily Allah will forgive the sins altogether. He is indeed the Forgiving, the Merciful (xxxix. 53).


  Chapter 56: PERTAINING TO THE VIRTUOUS ACT OF A MAN BEFORE EMBRACING ISLAM


  Book 001, Number 0222:

  Hakim b. Hizam reported to 'Urwa b. Zubair that he said to the Messenger of Allah: Do you think that there is any thing for me (of he reward with the Lord) for the deed of religious purification that I did in the state of ignorance? Upon this he (the Apostle of Allah) said to him: You accepted Islam with all the previous virtues that you practised.


  Book 001, Number 0223:

  Hakim b. Hizam reported to 'Urwa b. Zubair that he said to the Messenger of Allah (may peace be upon him): Messenger of Allah, do you think if there is any reward (of the Lord with me on the Day of Resurrection) for the deeds of religious purification that I performed in the state of ignorance, such as charity, freeing a slave, cementing of blood-relations? Upon this he (the Apostle of Allah) said to him: You have accepted Islam with all the previous virtues that you had practised.


  Book 001, Number 0224:

  It is narrate on the authority of Hakim b. Hizam: I said: Messenger of Allah, I did so some of the deeds in the state of ignorance. (One of the transmitters Hisham b. Urwa explained them as acts of piety. Upon this the Messenger, of Allah remarked: You have embraced Islam with all the previous acts of virtue. I said: By God, I would leave nothing undone in Islam the like of which I did in the state of ignorance.


  Book 001, Number 0225:

  Hisham b. Urwa narrated it on the authority of his father: Hakim b. Hizam freed one hundred slave and donated one hundred camels (for the sake of Allah) during the state of ignorance. Then he freed one hundred slaves and donated one hundred camel (for the sake of Allah) after) he had embraced Islam. He subsequently came to the Apostle (may peace be upon him). The rest of the hadith is the same as narrated above.


  Chapter 57: THE VERACITY OF FAITH AND ITS SINCERITY


  Book 001, Number 0226:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah (b. Mas'ud) that when this verse was revealed:" It is those who believe and confound not their belief with wrongdoing" (vi. 82), the Companions of the Messenger of Allah wore greatly perturbed. They said: Who amongst us (is so fortunate) that he does not wrong himself? Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) remarked: It does not mean that which you presume It implies that which Luqman said to his son: O my son, do not associate anything with Allah, for indeed it is the gravest wrongdoing (xxxi. 13).


  Book 001, Number 0227:

  This hadith is narrated by another chain of transmitters, (namely) lshaq b. Ibrahim. Ibn Idris says: My father transmitted it from Aban b. Taghlib who heard it from A'mash; then I heard it also from him (A'mash).


  Chapter 58: CONCERNING THE WORDS OF ALLAH WHETHER YOU MANIFEST WHATEVER IS IN YOUR MIND OR HIDE IT


  Book 001, Number 0228:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that when it was revealed to the Messenger of Allah (may peace be upon him): To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth and whether you disclose that which is in your mind or conceal it, Allah will call you to account according to it. Then He forgives whom He pleases and chastises whom He Pleases; and Allah is over everything Potent" (ii. 284). the Companions of the Messenger of Allah (may peace be upon him) felt it hard and severe and they came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and sat down on their knees and said: Messenger of Allah, we were assigned some duties which were within our power to perform, such as prayer, fasting, struggling (in the cause of Allah), charity. Then this (the above-mentioned) verse was revealed unto you and it is beyond our power to live up to it. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Do you intend to say what the people of two books (Jews and Christians) said before you:" We hear and disobey"? You should rather say:" We hear and we obey, (we seek) Thy forgiveness, our Lord! and unto Thee is the return." And they said:" We hear and we obey, (we seek) Thy forgiveness, Our Lord! and unto Thee is the return." When the people recited it and it smoothly flowed on their tongues, then Allah revealed immediately afterwards:" The Apostle believes in that which is sent down unto him from his Lord, and so do the believers. Each one believes in Allah and His Angels and His Books and His Apostles, saying: We differentiate not between any of His Apostles and they say: We hearken and we obey: (we seek) Thy forgiveness, our Lord! and unto Thee is the return" (ii. 285). When they did that, Allah abrogated this (verse) and the Great, Majestic Allah revealed:" Allah burdens not a soul beyond its capacity. It gets every good that it earns and it suffers every ill that it earns. Our Lord, punish us not if we forget or make a mistake." (The Prophet said: ) Yes, our Lord! do not lay on us a burden as Thou didst lay on those before us. (The Prophet said: ) Yes, our Lord, impose not on us (burdens) which we have not the strength to bear (The Prophet said: ) Yes, and pardon us and grant us protection! and have mercy on us. Thou art our Patron, so grant us victory over the disbelieving people" (ii. 286). He (the Lord) said: Yes.


  Book 001, Number 0229:

  It is narrated on the authority of Ibn 'Abbas: When this verse:" Whether you disclose that which is in your mind or conceal it, Allah will call you to account according to it" (ii 284), there entered in their minds something (of that fear) such as had never entered their hearts (before). The Apostle (may peace be upon him) observed: Say: We have heard and obeyed and submitted ourselves. He (the reporter) said: Allah instilled faith in their hearts and He revealed this verse:" Allah burdens not a soul beyond its capacity. It gets every good that it earns and it suffers every ill that it earns. Our Lord, call us not to account if we forget or make a mistake. He the (Lord) said: I indeed did it. Our Lord! do not lay on us a burden as Thou didst lay on those before us. He (our Lord) said: I indeed did it. And pardon us, have mercy on us. Thou art our Protector" (ii. 286). He said: I indeed did it.


  Chapter 59: ALLAH DISREGARDS THE PREMONITION OR THE EVIL PROMPTINGS OF THE HEART SO LONG AS THEY DO NOT TAKE A FIRM ROOT


  Book 001, Number 0230:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Verily Allah forgave my people the evil promptings which arise within their hearts as long as they did not speak about them or did not act upon them.


  Book 001, Number 0231:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Verily the Great and Mighty Allah forgave my people the evil promptings arising in their minds, but they neither talked about them nor acted upon them.


  Book 001, Number 0232:

  The same hadith has been narrated by Zuhair b. Harb, Waki, Ishaq b. Mansur, Husain b. 'Ali.


  Chapter 60: WHENEVER A PERSON INTENDS TO DO A GOOD DEED, IT IS RECORDED BUT WHENEVER HE INTENDS TO COMMIT EVIL, IT IS NOT WRITTEN


  Book 001, Number 0233:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The Great and the Glorious Lord said (to angels): Whenever My bondsman intends to corn it an evil, do not record it against him, but if he actually commits it, then write it as one evil. And when he intends to do good but does not do it, then take it down is one act of goodness, but if he does it, then write down ten good deeds (in his record).


  Book 001, Number 0234:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Allah, the Great and Glorious, said: Whenever my bondsman intends to do good, but does not do it, I write one good act for him, but if he puts it into practice I wrote from ten to seven hundred good deeds in favour of him. When he intends to commit an evil, but does not actually do it, do not record it. But if he does it, I write only one evil.


  Book 001, Number 0235:

  Abu Huraira reported that Muhammad, the Messenger of Allah (may peace be upon him), said: When it occurs to my bondsman that he should do a good deed but he actually does not do it, record one good to him, but if he puts it into practice, I make an entry of ten good acts in his favour. When it occurs to him to do evil, but he does not commit it, I forgive that. But if he commits it, I record one evil against his name. The Messenger of Allah (may peace be upon him) observed. The angels said: That bondsman of Yours intends to commit evil. though His Lord is more Vigilant than he. Upon this He (the Lord) said: Watch him; if he commits (evil), write it against his name but if he refrains from doing it, write one good deed or him, for he desisted from doing it for My sake. The Messenger of Allah said: He who amongst you is good of faith, all his good acts are multiplied from ten to seven hundred times (and are recorded in his name) and all the evils that he commits are recorded as such (i, e. without increase) till he meets Allah.


  Book 001, Number 0236:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: He who intended to do good, but did not do it, one good was recorded for him, and he who intended to do good and also did it, ten to seven hundred good deeds were recorded for him. And he who intended evil, but did not commit it, no entry was made against his name, but if he committed that, it was recorded.


  Book 001, Number 0237:

  It is narrated on the authority of Ibn Abbas that the Messenger of Allah (may peace be upon him) transmitted it from the Blessed and Great Lord: Verily Allah recorded the good and the evil and then made it clear that he who intended good but did not do it, Allah recorded one complete good in his favour, but if he intended it and also did it, the Glorious and Great Allah recorded ten to seven hundred virtues and even more to his credit. But it he intended evil, but did not commit it, Allah wrote down full one good in his favour. If he intended that and also committed it, Allah made an entry of one evil against him.


  Book 001, Number 0238:

  This hadith has been narrated with another chain of transmitters with the addition of these words: Allah would even wipe out (the evil committed by a man) and Allah does not put to destruction anyone except he who is doomed to destruction.


  Chapter 61: PERTAINING TO EVIIL SUGGESTION OR PROMPTING IN FAITH AND WHAT SHOULD BE SAID WHEN IT OCCURS TO THE MIND OF A MAN


  Book 001, Number 0239:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that some people from amongst the Companions of the Apostle (may peace be upon him) came to him and said: Verily we perceive in our minds that which every one of us considers it too grave to express. He (the Holy Prophet) said: Do you really perceive it? They said: Yes. Upon this he remarked: That is the faith manifest.


  Book 001, Number 0240:

  The same hadith has been transmitted by Muhammad b. 'Amr, Abu Baker b. Ishaq, Abu'l-Jawwab, A'mash and Abu Huraira.


  Book 001, Number 0241:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah b. Mas'ud that the Apostle (may peace be upon him) was asked about evil prompting, to which he replied: It is pure faith.


  Book 001, Number 0242:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Men will continue to question one another till this is propounded: Allah created all things but who created Allah? He who found himself confronted with such a situation should say: I affirm my faith in Allah.


  Book 001, Number 0243:

  This hadith has been transmitted by Mahmud b. Ghailan by another chain of transmitters (and the words are): The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The Satan will come to everyone of you and say: Who created the heaven, who created the earth? (And the man) replies: It is Allah, Then the remaining part of the hadith was narrated as mentioned above and the words 'His prophets" were added to it.


  Book 001, Number 0244:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah may peace be upon him) observed: The Satan comes to everyone. of you and says: Who created this and that? till he questions: Who created your Lord? When he comes to that, one should seek refuge in Allah and keep away (from such idle thoughts).


  Book 001, Number 0245:

  This hadith is transmitted by Urwa b. Zubair on the authority of Abu Huraira (and the words are): The Satan comes to the bondsman (of Allah) and says: Who created this and that? The remaining part of the hadith is the same.


  Book 001, Number 0246:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Apostle of Allah (may peace be upon him) observed: People will constantly ask you questions pertaining to knowledge till they would say: Allah created us, but who created Allah? he (the narrator) says: he (Abu Huraira) was (at the time of narrating this hadith) catching hold of the hand of a man and he said: Allah and the Messenger told the truth. Two persons have already put me this question, and this is the third one, or he said: One man has put me this question and he is the second one.


  Book 001, Number 0247:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that he said: The people will constantly, and the rest of the hadith is the same as that transmitted by 'Abdul-Warith with the exception that there is no mention of the Apostle of Allah in that, but he observed at the end of the hadith: Allah and His Messenger told the truth.


  Book 001, Number 0248:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said to me: they (the people) till constantly ask you, Abu Huraira, (about different things pertaining to religion) the they would say: Well, there is Allah, but after all who created Allah? He (Abu Huraira) narrated: Once we were in the mosque that some of the Bedouins came there and said: Well, there is Allah, but who created Allah? He (the narrator) said: I took hold of the pebbles in my fist and flung at them and remarked: Stand up, stand up (go away) my friend (the Holy Prophet) told the truth.


  Book 001, Number 0249:

  Yazid b. al-Asamm said: I heard Abu Huraira saying that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: people will certainly ask you about everything till they will propound: Allah created every thing, but who created Allah?


  Book 001, Number 0250:

  Anas b. Malik transmitted it from the Messenger of Allah (may peace be upon him) that the Great and Glorious Allah said: Verily your people would constantly question about this and that till they would say: Well, it is Allah Who created the creation, but who created Allah?


  Book 001, Number 0251:

  This hadith has been narrated by another chain of transmitters with the exception that Ishaq made no mention of this: Allah said: Verily your people.


  Chapter 62: WARNING FOR ONE APPROPRIATING THE RIGHT OF A MUSLIM BY TAKING A FALSE OATH: THE FIRE (OF HELL) IS HIS CHASTISEMENT


  Book 001, Number 0252:

  It is narrated on the authority of Abu Umama that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: He who appropriated the right of a Muslim by (swearing a false) oath, Allah would make Hell-fire necessary for him and would declare Paradise forbidden for him. A person said to him: Messenger of Allah, even if it is something insignificant? He (the Holy Prophet) replied: (Yes) even if it is the twig of the arak tree.


  Book 001, Number 0253:

  This hadith has been transmitted by another chain of narrators: Abu Bakr b. Abi Shaiba, Ishaq b. Ibrahim, Harun b. Abdullah, Abi Usama, Walid b. Kathir, Muhammad b. Ka'b, his brother Abdullah b. Ka'b and Abi Usama.


  Book 001, Number 0254:

  It is narrated on the authority of Abdullah (b. Umar) that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: He who perjured with a view to appropriating the property of a Muslim, and he is in fact a liar and would meet Allah in a state that He would be angry with him. He (the narrator) said: There came Ash'ath b. Qais and said (to the people): What does Abu Abdur-Rahman (the Kunya of Abdullah b. Umar) narrate to you? They replied: So and so. Upon this he remarked: Abu Abdur-Rahman told the truth. This (command) has been revealed in my case. There was a piece of land in Yemen over which I and another person had a claim. I brought the dispute with him to the Apostle of Allah (to decide) He (the Holy Prophet) said: Can you produce an evidence (in your support)? I said: No. He (the Holy Prophet) observed: (Then the decision would be made) on his oath. I said: He would readily take an oath. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) remarked: He who perjured for appropriating the wealth of a Muslim, whereas he is a liar, would meet Allah while He would be angry with him. This verse was then revealed:" Verily those who barter Allah's covenant and their oaths at a small price..." (iii 77).


  Book 001, Number 0255:

  It is narrated on the authority of Abdullah that he heard the Prophet (may peace be upon him) saying: He who took an oath in order to entitle himself (to the possession) of a property, whereas he is a liar, would meet Allah in a state that He would be very much angry with him. Then the remaining part of the hadith was narrated as transmitted by A'mash but with the exception of these words: There was a dispute between me and another person in regard to a well. We referred this dispute to the Messenger of Allah (may peace be upon him). Upon this he remarked: Either (you should produce) two witnesses (to support your contention) or his oath (would be accepted as valid).


  Book 001, Number 0256:

  Ibn Mas'ud says: I heard the Messenger of Allah observing: He who took an oath on the property of a Muslim without legitimate right would meet Allah and He would be angry, with him. Then the Messenger of Allah (may peace be upon him) in support of his contention recited the verse:" Verily those who barter Allah's covenant and their oaths at a small price.


  Book 001, Number 0257:

  It is narrated on the authority of Wa'il that there came a person from Hadramaut and another one from Kinda to the Apostle (may peace be upon him). One who had come from Hadramaut said: Messenger of Allah, only this man has appropriated my land which belonged to my father. The one who had came from Kinda contended. This is my land and is in my possession: I cultivate it. There is no right for him in it. The Messenger of Allah said to the Hadramite: Have you any evidence (to support you)? He replied in the negative. He (the Apostle of Allah) said: Then your case is to be decided on his oath. He (the Hadramite) said: Messenger of Allah, he is a liar and cares not what he swears and has no regard for anything. Upon this he (the Messenger of Allah) remarked: For you then there is no other help to it. He (the man from Kinda) set out to take an oath. When he turned his back the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: If he took an oath on his property with a view to usurping it, he would certainly meet his Lord in a state that He would turn away from him.


  Book 001, Number 0258:

  Wa'il reported it on the authority of his father Hujr: I was with the Messenger of Allah (may peace be upon him) that two men came there disputing over a piece of land. One of them said: Messenger of Allah, this man appropriated my land without justification in the days of ignorance. The (claimant) was Imru'l-Qais b. 'Abis al-Kindi and his opponent was Rabi'a b. 'Iban He (the Holy Prophet) said (to the claimant): Have you evidence (to substantiate your claim)? He replied: I have no evidence. Upon this he (the Messenger of Allah) remarked: Then his (that is of the defendant) is the oath. He (the claimant) said: In this case he (the defendant) would appropriate this (the property). He (the Holy Prophet) said: There is than no other way left for you but this. He (the narrator) said: When he (the defendant) stood up to take oath, the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: He who appropriated the land wrongfully would meet Allah in a state that He would be angry with him. Ishaq in his narration mentions Rabi'a b. 'Aidan (instead of Rabi'a b. 'Ibdan).


  Chapter 63: CONCERNING THE FACT THAT VIOLABLE IS THE BLOOD OF ONE WHO MAKES AN ATTEMPT TO TAKE POSSESSION OF THE PROPERTY OF ANOTHER WITHOUT ANY LEGITIMATE RIGHT. IF SUCH MAN IS KILLED HIS ABODE IS FIRE AND HE WHO DIES IN PROTECTING HIS PROPERTY IS A MARTYR


  Book 001, Number 0259:

  Abu Huraira reported: A person came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and said: Messenger of Allah, what do you think if a man comes to me in order to appropriate my possession? He (the Holy Prophet) said: Don't surrender your possession to him. He (the inquirer) said: If he fights me? He (the Holy Prophet) remarked: Then fight (with him). He (the inquirer) again said: What do you think if I am killed? He (the Holy Prophet) observed: You would be a martyr. He (the inquirer) said: What do you think of him (Messenger of Allah) If I kill him. He (the Holy Prophet) said: he would be in the Fire.


  Book 001, Number 0260:

  It is narrated on the authority of Thabit, that when 'Abdullah b. 'Amr and 'Anbasa b. Abi Sufyan were about to fight against each other, Khalid b. 'As rode to 'Abdullah b. 'Amr and persuaded him (not to do so). Upon this Abdullah b. 'Amr said: Are you not aware that the Messenger of Allah (may peace be upon him) had observed:" He who died in protecting his property is a martyr."

  This hadith has been narrated by Muhammad b. Hatim, Muhammad b. Bakr, Ahmad b. 'Uthman Naufali, Abu 'Asim, Ibn Juraij.


  Chapter 64: THE RULER WHO, IS UNJUST TO HIS SUBJECTS DESERVES PUNISHMENT OF FIRE


  Book 001, Number 0261:

  Hasan reported: 'Ubaidullah b. Ziyad paid a visit to Ma'qil b. Yasar Muzani in his illness of which he (later on) died. (At this juncture) Ma'qil said: I am going to narrate to you a hadith which I have heard from the Messenger of Allah (may peace be upon him) and which I would not have transmitted if I knew that I would survive. Verily I have heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: There is none amongst the bondsmen who was entrusted with the affairs of his subjects and he died in such a state that he was dishonest in his dealings with those over whom he ruled that the Paradise is not forbidden for him.


  Book 001, Number 0262:

  Hasan reported: Ubaidullah b. Ziyad went to see Ma'qil b. Yasir and he was ailing. He ('Ubaidullah) inquired (about his health) to which he (Ma'qil) replied: I am narrating to you a hadith which I avoided narrating to you (before). Verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Allah does not entrust to his bondsman the responsibility of managing the affairs of his subjects and he dies as a dishonest (ruler) but Paradise is forbidden by Allah for such a (ruler). He (Ibn Ziyad) said: Why did you not narrate it to me before this day? He replied: I (in fact) did not narrate it to you as it was not (fit) for me to narrate that to you.


  Book 001, Number 0263:

  Hasan reported: We were with Ma'qil b. Yasar inquiring about his health that Ubaidullah b. Ziyad came there. Ma'qil said to him: Verily I am going to narrate to you a hadith which I heard from the Messenger of Allah (may peace be upon him). Then he narrated the hadith like those two (mentioned above).


  Book 001, Number 0264:

  It is narrated on the authority of Abu Malih that Ubaidullah b. Ziyad visited Ma'qil b. Yasar in his illness. Ma'qil said to him: I am narrating to you a hadith which I would have never narrated to you had I not been in death-bed. I heard Allah's apostle (may peace be upon him) say: A ruler who has been entrusted with the affairs of the Muslims but he makes no endeavors ( for the material and moral uplift) and does not sincerely mean (their welfare) would not enter Paradise along with them.


  Chapter 65: REMOVAL OF TRUSTWORTHINESS AND FAITH FROM SOME HEARTS AND APPEARANCE OF DISCORD THEREIN


  Book 001, Number 0265:

  Hudhaifa reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) narrated to us two ahadith. I have seen one (crystallized into reality), and I am waiting for the other. He told us: Trustworthiness descended in the innermost (root) of the hearts of people. Then the Qur'an was revealed and they learnt from the Qur'an and they learnt from the Sunnah. Then he (the Holy Prophet) told us about the removal of trustworthiness. He said: The man would have a wink of sleep and trustworthiness would be taken away from his heart leaving the impression of a faint mark. He would again sleep and trustworthiness would be taken away from his heart leaving an impression of a blister, as if you rolled down an ember on your foot and it was vesicled. He would see a swelling having nothing in it. He (the Holy Prophet) then took up a pebble and rolled it down over his foot and (said): The people would enter into transactions amongst one another and hardly a person would be left who would return (things) entrusted to him. (And there would be so much paucity of honest persons) till it would be said: There in such a such tribe is a trustworthy man. And they would also say about a person: How prudent he is, how broad-minded he is and how intelligent he is, whereas in his heart there would not be faith even to the weight of a mustard seed. I have passed through a time in which I did not care with whom amongst you I entered into a transaction, for if he were a Muslim his faith would compel him to discharge his obligations to me and it he were a Christian or a Jew, the ruler would compel him to discharge his obligations to me. But today I would not enter into a transaction with you except so and so.


  Book 001, Number 0266:

  This hadith has been transmitted by another chain of transmitters: Ibn Numair, Waki', Ishaq b. Ibrahim, 'Isa b. Yunus on the authority of A'mash.


  Book 001, Number 0267:

  It is narrated on the authority of Hudhaifa: We were sitting in the company of Umar and he said: Who amongst you has heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) talking about the turmoil? Some people said: It is we who heard it. Upon this be remarked: Perhaps by turmoil you presume the unrest of man in regard to his household or neighbour, they replied: Yes. He ('Umar) observed: Such (an unrest) would be done away with by prayer, fasting and charity. But who amongst you has heard from the Apostle (may peace be upon him) describing that turmoil which would come like the wave of the ocean. Hudhaifa said: The people hushed into silence, I replied: It is I. He ('Umar) said: Ye, well, your father was also very pious. Hudhaifa said: I heard the Messenger of Allah (may peace be, upon him ) observing: Temptations will be presented to men's hearts as reed mat is woven stick by stick and any heart which is impregnated by them will have a black mark put into it, but any heart which rejects them will have a white mark put in it. The result is that there will become two types of hearts: one white like a white stone which will not be harmed by any turmoil or temptation, so long as the heavens and the earth endure; and the other black and dust-coloured like a vessel which is upset, not recognizing what is good or rejecting what is abominable, but being impregnated with passion. Hudhaifa said: I narrated to him ('Umar): There is between you and that (turmoil) a closed door, but there is every likelihood of its being broken. 'Umar said: Would it be broken? You have, been rendered fatherless. Had it been opened, it would have been perhaps closed also. I said: No, it would be broken, and I narrated to him: Verily that door implies a person who would be killed or die. There is no mistake in this hadith. Abu Khalid narrated: I said to Sa'd, O Abu Malik, what do you mean by the term" Aswad Murbadda"? He replied: High degree of whiteness in blackness. I said: What is meant by" Alkoozu Mujakhiyyan"? He replied: A vessel turned upside down.


  Book 001, Number 0268:

  It is narrated on the authority of Rib'i (b. Hirash). When Hudhaifa came from 'Umar he sat down to narrate to us and said: Verily yesterday when I was sitting with the Commander of the believers he asked his companions: When amongst you retains in his memory the utterance of the Messenger of Allah (may peace be upon him) with regard to the turmoil? -and he cited the hadith like the hadith narrated on the authority of Abu Khalid, but he did not mention the exposition of his words (Murbaddan) and (Mujakhiyyan).


  Book 001, Number 0269:

  It is transmitted by Rib'i b. Hirash. who narrated it on the authority of Hudhaifa that verily 'Umar said: Who would narrate to us or who amongst you would narrate to us (and Hudhaifa was one amongst them) what the Messenger of Allah (may peace be upon him) had said about the turmoil? Hudhaifa said: I will, and recited the hadith like that transmitted by Abu Malik on the authority of Rib'i and he observed in connection with this hadith that Hudhaifa remarked: I am narrating to you a hadith and it has no mistake, and said: That it is transmitted from he Messenger of Allah (may peace be upon him).


  Chapter 66: ISLAM WAS INITIATED AS SOMETHING STRANGE, AND IT WOULD REVERT TO ITS (OLD POSITION) OF BEING STRANGE, AND IT WOULD CONCENTRATE BETWERN THE TWO MOSQUES


  Book 001, Number 0270:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Islam initiated as something strange, and it would revert to its (old position) of being strange. so good tidings for the stranger.


  Book 001, Number 0271:

  It is narrated on the authority of Ibn 'Umar ('Abdullah b. 'Umar) that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Verily Islam started as something strange and it would again revert (to its old position) of being strange just as it started, and it would recede between the two mosques just as the serpent crawls back into its hole.


  Book 001, Number 0272:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Verily the faith would recede to Medina just as the serpent crawls back into its hole.


  Chapter 67: THE EFFACING OF FAITH IN THE LATER AGE


  Book 001, Number 0273:

  It is narrated on the authority of Anas that verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: The Hour (Resurrection) would not come so long as Allah is supplicated in the world.


  Book 001, Number 0274:

  It is narrated on the authority of Anas that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The Hour (Resurrection) would not come upon anyone so long as he supplicates Allah.


  Chapter 68: PERMISSIBILITY OF CONCEALING THE FAITH OF ONE WHO FEARS


  Book 001, Number 0275:

  Hudhaifa reported: We were in the company of the Messenger of Allah (may peace be upon him) when he said. Count for me those who profess al-Islam. We said: Messenger of Allah, do you entertain any fear concerning us and we are (at this time) between six hundred and seven hundred (in strength). He (the Holy Prophet) remarked: You don't perceive; you may be put to some trial, He (the narrator) said: We actually suffered trial so much so that some of our men were constrained to offer their prayers in concealment.


  Chapter 69: TO HABITUATE THE HEART WITH FAITH WHICH DUE TO ITS WEAKNESS, IS SCARED AND THE FORBIDDANCE TO CALL POSITIVELY ONE A BELIEVER WITHOUT A DEFINITE PROOF


  Book 001, Number 0276:

  Sa'd narrated it on the authority of his father (Abi Waqqas) that he observed: The Messenger of Allah (may peace be upon him) distributed shares (of booty among his Companions). I said: Messenger of Allah! Give it to so and so, for verily he is a believer. Upon this the Apostle of Allah remarked: Or a Muslim. I (the narrator) repeated it (the word" believer" ) thrice and he (the Holy Prophet) turned his back upon me (and substituted the word)" Muslim," and then observed: I bestow it (this share) to a man out of apprehension lest Allah should throw him prostrate into the fire (of Hell) whereas in fact the other man is dearer to me than he.


  Book 001, Number 0277:

  It is narrated on the authority of Sa'd that the Messenger of Allah (may peace be upon him) bestowed upon a group of persons (things), and Sa'd was sitting amongst them. Sa'd said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) ignored some of them. And he who was ignored seemed to be more deserving in my eyes (as compared with others). I (Sa'd) said: Messenger of Allah I why is it that you did not give to such and such (man)? Verily I see him a believer. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Or a Muslim? I kept quiet for some time but I was again impelled (to express) what I knew about him. I said: Messenger of Allah why is it that you did not give it to such and such? Verily, by Allah, see him a believer. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) remarked: (Nay, not a believer) but a Muslim. He (Sa'd) said: I again kept quite for some time but what I knew about him again impelled me (to express my opinion) and I said: Why is it that you did not give (the share) to so and so: By Allah, verily I see him a believer. The Messenger of Allah (may peace be upon him) remarked; (Nay, not so) but a Muslim. Verily (at times) I give (a share) to a certain man apprehending that he may not be thrown prostrate in the Fire, whereas the other man (who is not given) is dearer to me (as compared with him).


  Book 001, Number 0278:

  Sa'd reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) bestowed upon a group of persons (booty) and I was sitting with them. The remaining part of the hadith is the same as mentioned (above) with the additionI stood up and went to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and whispered to him: Why did you omit such and such a man?


  Book 001, Number 0279:

  The same hadith has been narrated on the authority of Muhammad b Sa'd and these words (are also there): The Messenger of Allah (may peace be upon him) gave a stroke on my neck or between my two shoulders and said: Sa'd, do you fight with me simply because I gave (a share) to a man?


  Chapter 70: THE HEART IS MORE SATISFIED ON SEEING EVIDENCE


  Book 001, Number 0280:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: We have more claim to doubt than Ibrahim (may peace be upon him) when he said: My Lord! Show me how Thou wilt quicken the dead. He said: Believeth thou not? He said: Yes! But that my heart may rest at ease. He (the Holy Prophet) observed: May Lord take mercy on Lot, that he wanted a strong support, and had I stayed (in the prison) as long as Yusuf stayed, I would have responded to him who invited me.


  Book 001, Number 0281:

  'Abdullah b. Muhammad narrated the same hadith on the authority of Abu Huraira and in the transmission by Malik the words are that he (the Holy Prophet) recited the verse:" but that my heart may rest at ease" and completed it.


  Book 001, Number 0282:

  This hadith has also been narrated by Abd b. Humaid Ya'qub, i. e. son of Ibrahim b. Sa'd, Abu Uwais, Zuhri, like the one narrated by Malik with the same chain of transmission and said: He recited this verse till he completed it.


  Chapter 71: THE NECESSITY OF AFFIRMING THE PROPHETHOOD OF OUR APOSTLE MUHAMMAD (MAY PEACE BE UPON HIM) WHO IS THE APOSTLE SENT TO THE WHOLE OF HUMANITY, AND THE ABROGATION OF OTHER RELIGIONS WITH HIS RELIGION


  Book 001, Number 0283:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: There has never been a Prophet amongst the prophets who was not bestowed with a sign amongst the signs which were bestowed (on the earlier prophets). Human beings believed in it and verily I have been conferred upon revelation (the Holy Qur'an) which Allah revealed to me. I hope that I will have the greatest following on the Day of Resurrection.


  Book 001, Number 0284:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: By Him in Whose hand is the life of Muhammad, he who amongst the community of Jews or Christians hears about me, but does not affirm his belief in that with which I have been sent and dies in this state (of disbelief), he shall be but one of the denizens of Hell-Fire.


  Book 001, Number 0285:

  It is narrated on the authority of Sha'bi that one among the citizens of Khurasan asked him: 0 Abu! some of the people amongst us who belong to Khurasan say that a person who freed his bondswoman and then married her is like one who rode over a sacrificial animal. Sha'bi said: Abu Burda b. Abi Musa narrated it to me on the authority of his father that verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: There are three (classes of persons) who would be given a double reward. One who is amongst the People of the Book and believed in his apostle and (lived) to see the time of Apostle Muhammad (may peace be upon him) and affirmed his faith in him and followed him and attested his truth, for him is the double reward; and the slave of the master who discharges all those obligations that he owes to Allah and discharges his duties that he owes to his master, for him there is a double reward. And a man who had a bondswoman and fed her and fed her well, then taught her good manners, and did that well and later on granted her freedom and married her, for him is the double reward. Then Sha'bi said: Accept this hadith without (giving) anything. Formerly a man was (obliged) to travel to Medina even for a smaller hadith than this.


  Book 001, Number 0286:

  This hadith has been narrated by another chain of transmitters like Abu Bakr b. Abi Shaiba, 'Abda b. Sulaiman Ibn Abi 'Umar Sufyan, 'Ubaidullah b. Mu'adh, Shu'ba; all of them heard it from Salih b. Salih.


  Chapter 72: THE DESCENT OF JESUS SON OF MARY, AND HE WILL JUDGE ACCORDING TO THE SHARIIAH OF OUR APOSTLE, MUHAMMAD (MAY PEACE BE UPON HIM)


  Book 001, Number 0287:

  Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: By Him in Whose hand is my life, the son of Mary (may peace be upon him) will soon descend among you as a just judge. He will break crosses, kill swine and abolish Jizya and the wealth will pour forth to such an extent that no one will accept it.


  Book 001, Number 0288:

  The same hadith is transmitted from Zuhri with the same chain of transmission. But in the tradition narrated by Ibn 'Uyaina the words are:" impartial leader and just judge" and in the tradition narrated by Yunus: the" judge judging with justice" and" impartial leader" are not mentioned. And in the hadith narrated by Salih like the one transmitted by Laith the words are:" impartial judge". And in the hadith transmitted by Ziyad the words are:" Till one sajda is better than the worldand what it contains. Then Abu Huraira used to say," recite" if you like: Not one of the People of the Book will fail to believe in him before his death.


  Book 001, Number 0289:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger or Allah (may peace be upon him) observed: I swear by Allah that the son of Mary will certainly descend as a just judge and he would definitely break the cross, and kill swine and abolish Jizya and would leave the young she-camel and no one would endeavour to (collect Zakat on it). Spite, mutual hatred and jealousy against one another will certainly disappear and when he summons people to accept wealth, not even one would do so.


  Book 001, Number 0290:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: What will be your state when the son of Mary descends amongst you and there will be an Imam amongst you?


  Book 001, Number 0291:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that he heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) as saying: What would you do when the son of Mary would descend and lead you?


  Book 001, Number 0292:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: What would you do when the son of Mary would descend amongst you and would lead you as one amongst you? Ibn Abi Dhi'b on the authority of Abu Huraira narrated: Your leader amongst you. Ibn Abi Dhi'b said: Do you know what the words:" He would lead as one amongst you" mean? I said: Explain these to me. He said: He would lead you according to the Book of your: Lord (hallowed be He and most exalted) and the Sunnah of your Apostle (may peace be upon him).


  Book 001, Number 0293:

  Jabir b. 'Abdullah reported: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: A section of my people will not cease fighting for the Truth and will prevail till the Day of Resurrection. He said: Jesus son of Mary would then descend and their (Muslims') commander would invite him to come and lead them in prayer, but he would say: No, some amongst you are commanders over some (amongst you). This is the honour from Allah for this Ummah.


  Chapter 73: DESCRIPTION OF THE PERIOD IN WHICH IMAN WOULD NOT BE ACCEPTABLE TO ALLAH


  Book 001, Number 0294:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The (Last) Hour shall not came till the sun rises from the place of its setting And on the day when it rises from the place of its setting even if all the people together affirmed their faith, it would not be of any avail to one who did not believe previously and derived no good out of his belief.


  Book 001, Number 0295:

  This hadith has been narrated by another chain of transmitters, Abu Bakr b. Abi Shaiba, Ibn Numair, Abu Kuraib, Ibn Fudail.


  Book 001, Number 0296:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: When three things appear faith will not benefit one who has not previously believed or has derived no good from his faith: the rising of the sun in its place of setting, the Dajjal, and the beast of the earth.


  Book 001, Number 0297:

  It is narrated on the authority of Abu Dharr that the Messenger of Allah (may peace be upon him) one day said: Do you know where the sun goes? They replied: Allah and His Apostle know best. He (the Holy Prophet) observed: Verily it (the sun) glides till it reaches its resting place under the Throne. Then it falls prostrate and remains there until it is asked: Rise up and go to the place whence you came, and it goes back and continues emerging out from its rising place and then glides till it reaches its place of rest under the Throne and falls prostrate and remains in that state until it is asked: Rise up and return to the place whence you came, and it returns and emerges out from it rising place and the it glides (in such a normal way) that the people do not discern anything ( unusual in it) till it reaches its resting place under the Throne. Then it would be said to it: Rise up and emerge out from the place of your setting, and it will rise from the place of its setting. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said. Do you know when it would happen? It would happen at the time when faith will not benefit one who has not previously believed or has derived no good from the faith.


  Book 001, Number 0298:

  It is narrated on the authority of Abu Dharr that the Apostle of Allah (may peace be upon him) one day said: Do you know where the sun goes? The remaining part of the hadith is the same.


  Book 001, Number 0299:

  Abu Dharr reported: I entered the mosque and the Messenger of Allah (may peace be upon him) was sitting there. When the sun disappeared (from the sight) he said: O Abu Dharr! Do you know where it goes? He (the narrator) said: Allah and His Apostle know best. He (the Holy Prophet) said. Verily it goes and begs permission, for prostration (to Allah) and the permission is granted to it. Once it would be said: Return to the place whence you came, and then it would rise from its setting place. Then he, after the recitation of 'Abdullah recited it: And that is its appointed term.


  Book 001, Number 0300:

  Abu Dharr reported: I asked the Messenger of Allah (may peace be upon him) the (implication of the) words of Allah, the Exalted: The sun glides to its appointed resting place. He replied: Its appointed resting place is under the Throne.


  Chapter 74: THE BEGINNING OF REVELATION TO THE MESSENGER OF ALLAH (MAY PEACE BE UPON HIM)


  Book 001, Number 0301:

  A'isha, the wife of the Apostle of Allah (may peace be upon him), reported: The first (form) with which was started the revelation to the Messenger of Allah was the true vision in sleep. And he did not see any vision but it came like the bright gleam of dawn. Thenceforth solitude became dear to him and he used to seclude himself in the cave of Hira', where he would engage in tahannuth (and that is a worship for a number of nights) before returning to his family and getting provisions again for this purpose. He would then return to Khadija and take provisions for a like period, till Truth came upon him while he was in the cave of Hira'. There came to him the angel and said: Recite, to which he replied: I am not lettered. He took hold of me (the Apostle said) and pressed me, till I was hard pressed; thereafter he let me off and said: Recite. I said: I am not lettered. He then again took hold of me and pressed me for the second time till I was hard pressed and then let me off and said: Recite, to which I replied: I am not lettered. He took hold of me and pressed me for the third time, till I was hard pressed and then let me go and said: Recite in the name of your Lord Who created, created man from a clot of blood. Recite. And your most bountiful Lord is He Who taught the use of pen, taught man what he knew not (al-Qur'an, xcvi. 1-4). Then the Prophet returned therewith, his heart was trembling, and he went to Khadija and said: Wrap me up, wrap me up! So they wrapped him till the fear had left him. He then said to Khadija: O Khadija! what has happened to me? and he informed her of the happening, saying: I fear for myself. She replied: It can't be. Be happy. I swear by Allah that He shall never humiliate you. By Allah, you join ties of relationship, you speak the truth, you bear people's burden, you help the destitute, you entertain guests, and you help against the vicissitudes which affect people. Khadija then took him to Waraqa b. Naufal b. Asad b. 'Abd al-'Uzza, and he was the son of Khadija's uncle, i. e., the brother of her father. And he was the man who had embraced Christianity in the Days of Ignorance (i. e. before Islam) and he used to write books in Arabic and, therefore, wrote Injil in Arabic as God willed that he should write. He was very old and had become blind Khadija said to him: O uncle! listen to the son of your brother. Waraqa b. Naufal said: O my nephew! what did you see? The Messenger of Allah (may peace be upon him), then, informed him what he had seen, and Waraqa said to him: It is namus that God sent down to Musa. Would that I were then (during your prophetic career) a young man. Would that I might be alive when your people would expel you! The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Will they drive me out? Waraqa said: Yes. Never came a man with a like of what you have brought but met hostilities. If I see your day I shall help you wholeheartedly.


  Book 001, Number 0302:

  This hadith has been narrated on the authority of 'A'isha with another chain of narrators like one transmitted by Yunus, i. e. the first thing with which the revelation was initiated with the Messenger of Allah (may peace be upon him) except the words: By Allah, Allah would never humiliate you, and Khadija said: O son of my uncle! Listen to the son of your brother.


  Book 001, Number 0303:

  This hadith has been reported from 'A'isha by another chain of transmitters and the words are: He (the Holy Prophet) came to Khadija an his heart was trembling. The rest of the hadith has been narrated like one transmitted by Yunus and Ma'mar, but the first part is not mentioned, i. e. the first thing with which was started the revelation to the Holy Prophet was the true vision. And these words like those transmitted by Yunus are mentioned thus: By Allah, Allah would never humiliate you. And there is also a mention of the words of Khadija: O son of my uncle! Listen to the son of your brother.


  Book 001, Number 0304:

  Jabir b. 'Abdullah al-Ansari who was one of the Companions of the Messenger of Allah (may peace be upon him) reportedThe Messenger of Allah (may peace be upon him) told about the intermission of revelation and narrated While I was walking I heard a voice from the sky, and raising my head I saw the angel who had come to me in Hira', sitting on a Throne between heaven and earth I was terror-stricken on that account and came back (to my family) and said: Wrap me up, wrap me up! So they wrapped me up, and the Blessed and Most Exalted Allah sent down:" You who are shrouded, arise and deliver warning, your Lord magnify, your clothes cleanse, and defilement shun," and" defilement" means idols; and then the revelation was followed continuously.


  Book 001, Number 0305:

  It is narrated on the authority of Jabir b. Abdullah that he heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) says: The wahi was intermitted for me for a small span of time and while I was walking, and then the hadith like the one narrated by Yunus was transmitted but with the exception of these words: I was terror-stricken till I fell on the ground. Abu Salama said: Defilement means idols. After this the revelation was speeded up and followed rapidly.


  Book 001, Number 0306:

  This hadith, the like of one narrated by Yunus has also been transmitted by Ma'mar on the authority of al-Zuhri who narrated: Allah the Most Glorious and Exalted revealed this:" You who are shrouded, arise and deliver warning, your Lord magnify, your clothes cleanse and defilement shun," before making the prayer obligatory. I felt terror-stricken as narrated by Uqail.


  Book 001, Number 0307:

  Yahya reported: I asked Abu Salama what was revealed first from the Qur'an. He said:" 0, the shrouded one." I said: Or" Recite." Jabir said: I am narrating to you what was narrated to us by the Messenger of Allah (may peace be upon him). He said: I stayed in Hira' for one month and when my stay was completed, I come down and went into the heart of the valley. Somebody called me aloud. I looked in front of me, behind me, on the right of my side and on my left, but I did not see any body. I was again called and I looked about but saw nothing. I was called again and raised my head, and there on the Throne in the open atmosphere he, i. e. Gabriel (peace be upon him) was sitting. I began to tremble on account of fear. I came to Khadija and said: Wrap me up. They wrapped me up and threw water on me and Allah, the Exalted and Glorious, sent down this: you who are shrouded! arise and deliver warning, your Lord magnify, your clothes cleanse."


  Book 001, Number 0308:

  Yahya b Abi Kathir has reported this hadith with the same chain of transmitters and narrated: And there he was sitting on the Throne between the heaven and the earth.


  Chapter 75: NIGHT JOURNEY OF THE MESSENGER OF ALLAH (MAY PEACE BE UPON HIM) TO HEAVEN, AND THE PRAYER MADE OBLIGATORY


  Book 001, Number 0309:

  It is narrated on the authority of Anas b. Malik that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I was brought al-Buraq Who is an animal white and long, larger than a donkey but smaller than a mule, who would place his hoof a distance equal to the range of version. I mounted it and came to the Temple (Bait Maqdis in Jerusalem), then tethered it to the ring used by the prophets. I entered the mosque and prayed two rak'ahs in it, and then came out and Gabriel brought me a vessel of wine and a vessel of milk. I chose the milk, and Gabriel said: You have chosen the natural thing. Then he took me to heaven. Gabriel then asked the (gate of heaven) to be opened and he was asked who he was. He replied: Gabriel. He was again asked: Who is with you? He (Gabriel) said: Muhammad. It was said: Has he been sent for? Gabriel replied: He has indeed been sent for. And (the door of the heaven) was opened for us and lo! we saw Adam. He welcomed me and prayed for my good. Then we ascended to the second heaven. Gabriel (peace be upon him) (asked the door of heaven to be opened), and he was asked who he was. He answered: Gabriel; and was again asked: Who is with you? He replied: Muhammad. It was said: Has he been sent for? He replied: He has indeed been sent for. The gate was opened. When I entered 'Isa b. Maryam and Yahya b. Zakariya (peace be upon both of them), cousins from the maternal side. welcomed me and prayed for my good Then I was taken to the third heaven and Gabriel asked for the opening (of the door). He was asked: Who are you? He replied: Gabriel. He was (again) asked: Who is with you? He replied Muhammad (may peace be upon him). It was said: Has he been sent for? He replied He has indeed been sent for. (The gate) was opened for us and I saw Yusuf (peace of Allah be upon him) who had been given half of (world) beauty. He welcomed me prayed for my well-being. Then he ascended with us to the fourth heaven. Gabriel (peace be upon him) asked for the (gate) to be opened, and it was said: Who is he? He replied: Gabriel. It was (again) said: Who is with you? He said: Muhammad. It was said: Has he been sent for? He replied: He has indeed been sent for. The (gate) was opened for us, and lo! Idris was there. He welcomed me and prayed for my well-being (About him) Allah, the Exalted and the Glorious, has said:" We elevated him (Idris) to the exalted position" (Qur'an xix. 57). Then he ascended with us to the fifth heaven and Gabriel asked for the (gate) to be opened. It was said: Who is he? He replied Gabriel. It was (again) said: Who is with thee? He replied: Muhammad. It was said Has he been sent for? He replied: He has indeed been sent for. (The gate) was opened for us and then I was with Harun (Aaron-peace of Allah be upon him). He welcomed me prayed for my well-being. Then I was taken to the sixth heaven. Gabriel (peace be upon him) asked for the door to be opened. It was said: Who is he? He replied: Gabriel. It was said: Who is with thee? He replied: Muhammad. It was said: Has he been sent for? He replied: He has indeed been sent for. (The gate) was opened for us and there I was with Musa (Moses peace be upon him) He welcomed me and prayed for my well-being. Then I was taken up to the seventh heaven. Gabriel asked the (gate) to be opened. It was said: Who is he? He said: Gabriel It was said. Who is with thee? He replied: Muhammad (may peace be upon him.) It was said: Has he been sent for? He replied: He has indeed been sent for. (The gate) was opened for us and there I found Ibrahim (Abraham peace be upon him) reclining against the Bait-ul-Ma'mur and there enter into it seventy thousand angels every day, never to visit (this place) again. Then I was taken to Sidrat-ul-Muntaha whose leaves were like elephant ears and its fruit like big earthenware vessels. And when it was covered by the Command of Allah, it underwent such a change that none amongst the creation has the power to praise its beauty.

  Then Allah revealed to me a revelation and He made obligatory for me fifty prayers every day and night. Then I went down to Moses (peace be upon him) and he said: What has your Lord enjoined upon your Ummah? I said: Fifty prayers. He said: Return to thy Lord and beg for reduction (in the number of prayers), for your community shallnot be able to bear this burden. as I have put to test the children of Isra'il and tried them (and found them too weak to bear such a heavy burden). He (the Holy Prophet) said: I went back to my Lord and said: My Lord, make things lighter for my Ummah. (The Lord) reduced five prayers for me. I went down to Moses and said. (The Lord) reduced five (prayers) for me, He said: Verily thy Ummah shall not be able to bear this burden; return to thy Lord and ask Him to make things lighter. I then kept going back and forth between my Lord Blessed and Exalted and Moses, till He said: There are five prayers every day and night. O Muhammad, each being credited as ten, so that makes fifty prayers. He who intends to do a good deed and does not do it will have a good deed recorded for him; and if he does it, it will be recorded for him as ten; whereas he who intends to do an evil deed and does not do, it will not be recorded for him; and if he does it, only one evil deed will be recorded. I then came down and when I came to Moses and informed him, he said: Go back to thy Lord and ask Him to make things lighter. Upon this the Messenger of Allah remarked: I returned to my Lord until I felt ashamed before Him.


  Book 001, Number 0310:

  It is narrated on the the outhority of Anas b. Malik that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: (the angels) came to me and took me to the Zamzam and my heart was opened and washed with the water of Zamzam and then I was left (at my place).


  Book 001, Number 0311:

  Anas b. Malik reported that Gabriel came to the Messenger of Allah (may peace be upo him) while he was playing with his playmates. He took hold of him and lay him prostrate on the ground and tore open his breast and took out the heart from it and then extracted a blood-clot out of it and said: That was the part of Satan in thee. And then he washed it with the water of Zamzam in a golden basin and then it was joined together and restored to it place. The boys came running to his mother, i. e. his nurse, and said: Verily Muhammad has been murdered. They all rushed toward him (and found him all right) His color was changed, Anas said. I myself saw the marks of needle on his breast.


  Book 001, Number 0312:

  Anas b. Malik, while recountig the Night journey of the Holy Prophet (may peace be upon him), from the mosque of Ka'bah, reported: Three beings (angels) came to him in the osque of the Ka'bah, while he was sleeping in the sacred mosque before it (the Command of Night Journey and Accension) was revealed to him. The rest of the hadith is narrated like that of Thabit. However, some portions have occurred before and some of them have occurred after; some have been added and some deleted.


  Book 001, Number 0313:

  Anas b. Malik reported: Abu Dharr used to relate that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The roof of my house was cleft when I was in Mecca and Gabriel descended and opened my heart and then washed it with the water of Zamzam. He then brought a gold basin full of wisdom and faith and after emptying it into my breast, he closed it up. Then taking me by he hand, he ascended with me to th heaven, and when we came to the lowest heaven, Gabriel said to the guardian of the lowest heaven: Open. He asked who was there? He replied. It is Gabriel. He again asked whe he there was someone with him. He replied: Yes, it is Muhammad with me. He was asked if he had been sent for, He (Gabriel) said: Yes. Then he opened (the gate). When we ascended the lowest heaven (I saw) a man seated with parties on his right side and parties on his left side. When he looked up to his right, he laughed and when he looked to his left, he wept. He said: Welcome to the righteous apostle and the righteous son. I asked Gabriel who he was and he replied: He is Adam (peace be upon him) and these parties on his right and on his left are the souls of his descendants. Those of them on his right are the inmates of Paradise and the parties which are on his left side are the inmates of Hell; so when he looked towards his right side, he laughed, and when he looked towards his left side, he wept. Then Gabriel ascended with me to the second heaven. He asked its guardian to open (its gate), and its guardian replied in the same way as the guardian of the lowest heaven had said. He (opened it). Anas b. Malik said: He (the Holy Prophet) mentioned that he found in the heavens Adam, Idris, Jesus, Moses and Abraham (may peace be on all of them), but he did not ascertain as to the nature of their abodes except that he had found Adam in the lowest heaven and Abraham in the sixth heaven. When Gabriel and the Messenger of Allah (may peace be upon him) passed by Idris (peace be upon him) he said: Welcome to the righteous apostle and righteous brother. He (the narrator) said: He then proceeded and said: Who is he? Gabriel replied: It is Idris. Then I passed by Moses (peace be upon him) and he said: Welcome tothe righteous apostle and righteous brother. I said to (Gabriel): Who is he? He replied: It is Moses. Then I passed by Jesus and he said: Welcome to the righteous apostle and righteous brother. I said (to Gabriel): Who is he? He replied: Jesus, son of Mary. He (the Holy Prophet) said: Then I went to Ibrahim (peace be upon him). He said: Welcome to the righteous apostle and righteous son. I asked: Who is he? He (Gabriel) replied: It is Abraham. Ibn Shihab said: Ibn Hazm told me that Ibn 'Abbas and Abd Habba al-Ansari used to say that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Thereafter he ascended with me till I was taken to such a height where I heard the scraping of the pens. Ibn Hazm and Anas told that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Allah then made fifty prayers obligatory for my Ummah and I returned with that and passed by Moses. Moses, (peace be upon him) said: What has thy Lord enjoined on thy people? I said: Fifty prayers have been made obligatory on them. Moses (peace be upon him) said: Return to thy Lord, for thy Ummah would not be able to bear this burden. Then I came back to my Lord and He remitted a portion out of thut. I then again went to Moses (peace be upon him) and informed him about it He said: Return to thy Lord, for thy Ummah shall not be able to bear this burden. I then went back to my Lord and He said: They are five and at the same time fifty, and what has been said will not be changed. I then returned to Moses and he said: Go back to thy Lord. whereupon I said: I feel ashamed of my Lord. Gabriel then travelled with me till we came to the farthest lote-tree Many a colour had covered it which I do not know. Then I was admitted to Paradise and saw in it domes of pearls, and its soil of musk.


  Book 001, Number 0314:

  Anas b. Malik reported on the authority of Malik b. Sa sa', perhaps a person of his tribe, that the Prophet of Allah (may peace be upon him) said: I was near the House (i. e. Ka'bah) in a state between sleep and wakefulness when I heard someone say: He is the third among the two persons. Then he came to me and took me with him. Then a golden basin containing the water of Zamzam was brought to me and my heart was opened up to such and such (part). Qatada said: I asked him who was with me (i e. the narrator) and what he meant by such and such (part). He replied: (It means that it was opened) up to the lower part of his abdomen (Then the hadith continues): My heart was extracted and it was washed with the water of Zamzam and then it was restored in its original position, after which it was filled with faith and wisdom. I was then brought a white beast which is called al-Buraq, bigger than a donkey and smaller than a mule. Its stride was as long as the eye could reach. I was mounted on it, and then we went forth till we reached the lowest heaven. Gabriel asked for the (gate) to be opened, and it was said: Who is he? He replied: Gabriel. It was again said: Who is with thee? He replied: Muhammad (may peace be upon him). It was said: Has he been sent for? He (Gabriel) said: Yes. He (the Prophet) said: Then (the gate) was opened for us (and it was said): Welcome unto him! His is a blessed arrival. Then we came to Adam (peace be upon him). And he (the narrator) narrated the whole account of the hadith. (The Holy Prophet) observed that he met Jesus in the second heaven, Yahya (peace be on both of them) in the third heaven, Yusuf in the third, Idris in the fourth, Harun in the fifth (peace and blessings of Allah be upon them). Then we travelled on till we reached the sixth heaven and came to Moses (peace be upon him) and I greeted him and he said: Welcome unto righteous brother and righteous prophet. And when I passed (by him) he wept, and a voice was heard saying: What makes thee weep? He said: My Lord, he is a young man whom Thou hast sent after me (as a prophet) and his followers will enter Paradise in greater numbers than my followers. Then we travelled on till we reached the seventh heaven and I came to Ibrahim. He (the narrator) narrat- ed in this hadith that the Prophet of Allah (may peace be upon him) told that he saw four rivers which flowed from (the root of the lote-tree of the farthest limits): two manifest rivers and two hidden rivers. I said: ' Gabriel! what are these rivers? He replied: The two hidden rivers are the rivers of Paradise, and as regards the two manifest ones, they are the Nile and the Euphrates. Then the Bait-ul-Ma'mur was raised up to me. I said: O Gabriel! what is this? He replied: It is the Bait-ul-Ma'mur. Seventy thousand angels enter into it daily and, after they come out, they never return again. Two vessels were then brought to me. The first one contained wine and the second one contained milk, and both of them were placed before me. I chose milk. It was said: You did right. Allah will guide rightly through you your Ummah on the natural course. Then fifty prayers daily were made obligatory for me. And then he narrated the rest of the hadith to the end.


  Book 001, Number 0315:

  It is reported on the authority of Malik b. Sa'sa' that the Messenger of Allah (may peace be upon him) narrated the hadith (mentioned above) and added to it: I was brought a gold basin full of wisdom and faith, and then the (part of the body) right from the upper end of the chest to the lower part of the abdomen was opened and it was washed with the water of Zamzam and then flled with wisdom and faith.


  Book 001, Number 0316:

  Qatada reported that he heard Abu al-'Aliya saying that the cousin of your Prophet (may peace be upon him), i. e. Ibn Abbas, told him: The Messenger of Allah (may peace be upon him), while narrating his night journey observed: Musa (peace be upon him) was a man of high stature as if he was of the people of the Shanu'a (tribe), and Jesus was a well-built person having curly hair. He also mentioned Malik, the guardian of Hell, and Dajjal.


  Book 001, Number 0317:

  Abu al-'Aliya reported: Ibn Abbas, the son of your Prophet's uncle, told us that the Messenger of Allah (may peace be upon him) had observed: On the night of my night journey I passed by Moses b. 'Imran (peace be upon him), a man light brown in complexion, tall. well-built as if he was one of the men of the Shanu'a, and saw Jesus son of Mary as a medium-statured man with white and red complexion and crisp hair, and I was shown Malik the guardian of Fire, and Dajjal amongst the signs which were shown to me by Allah. He (the narrator) observed: Then do not doubt his (i. e. of the Holy Prophet) meeting with him (Moses). Qatada elucidated it thus: Verily the Apostle of Allah (may peace be upon him), met Moses (peace be upon him).


  Book 001, Number 0318:

  Abu al-'Aliya narrated it on the authority of Ibn 'Abbas that the Messenger of Allah (may peace be upon him) passed through the valley of Azraq, and he asked: Which valley is this? They said: This is the valley of Azraq, and he observed: (I perceive) as if I am seeing Moses (peace be upon him) coming down from the mountain track, and he is calling upon Allah loudly (saying: Here I am! at your service!). Then he came to the mountain track of Harsha. He (the Holy Prophet) said: Which is this mountain track? They said: It is the mountain track of Harsha. He observed (I feel) as If I am seeing Yunus (Jonah-peace be upon him) son of Matta on a well- built red dromedary, with a cloak of wool around him and the rein of his dromedary is made of the fibres of date-palm, and he is calling upon Allah (saying: Here I am! at your service, my Lord!). Ibn Hanbal said in the hadith narrated by him: Hushaim said that the meaning of khulba was fibre of date-palm.


  Book 001, Number 0319:

  Abu al-'Aliya narrated it on the authority of Ibn 'Abbas that he said: We travelled with the Messenger of Allah (may peace be upon him) between Mecca and Medina and we passed by a valley. He (the Holy Prophet) asked: Which valley is this? They said: This is the valley of Azraq Upon this he (the Holy Prophet) remarked: (I feel) as if I am seeing Moses (peace be upon him), and then he described something about his complexion and hair, which Diwud (the narrator) could not remember. He (Moses, as described by the Holy Prophet) was keeping his fingers in his ears and was responding loudly to Allah (saying: I am as Thy service, my Lord) while passing through that valley. We then travelled (further) till we came to the mountain trail. He (the Holy Prophet) said: Which mountain trail is this? They said: It is the Harsha or Lift. He (the Holy Prophet) said: (I perceive) as if I am seeing Yunus on a red camel, with a cloak of wool around him. The halter of his camel was that of the fibre of date-palm, and he was passing through the valley saying: I am at Thy service! my Lord.


  Book 001, Number 0320:

  It is narrated on the authority of Mujahid that he said: We were with Ibn 'Abbas and (the people) talked about al-Dajjal. (One of them remarked. There is written between his eyes (the word) Kafir (infidel). The narrator said: Ibn 'Abbas remarked: I did not hear him (the Holy Prophet) say it, but he said: So far as Ibrahim is concerned. you may see your companion and so far as Moses is concerned, he is a well-built man with wheat complexion (riding) on a red camel with its halter made of the fibre of date-palm (and I perceive) as if I am seeing towards him as he is going down in the valley saying: I am at Thy service! my Lord.


  Book 001, Number 0321:

  It is narrated on the authority of Jabir that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: There appeared before me the apostles, and Moses was among men as if he was one of the people of Shanu'a, and I saw Jesus son of Mary (peace be upon him) and I saw nearest in resemblance with him was 'Urwa b. Mas'ud, and I saw Ibrahim (blessings of Allah be upon him) and I see your companions much in resemblance with him, i.e. his personality, and I saw Gabriel (peace be upon him) and I saw Dihya nearest in resemblance to him; but in the narration of Ibn Rumh it is Dihya b. Khalifa.


  Book 001, Number 0322:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Apostle of Allah (may peace be upon him) said: When I was taken for the night journey I met Moses peace be upon him). The Apostle of Allah (may peace be upon him) gave his description thus: He was a man, I suppose-and he (the narrator) was somewhat doubtful (that the Holy Prophet observed): (Moses) was a man erect in stature with straight hair on his head as it he was one of the men of the Shanu'a; and I met Jesus and the Apostle of Allah (may peace be upon him) described him as one having a medium stature and a red complexion as if he had (just) come out of the bath He observed: I saw Ibrahim (peace be upon him) and amongst his children I have the greatest resemblance with him. He said: There were brought to me two vessels. In one of them was milk and in the other one there was wine. And it was said to me: Select any one you like. So I selected the vessel containing milk and drank it. He (the angel) said: You have been guided on al-fitra or you have attained al-fitra. Had you selected wine, your Ummah would have been misled.


  Chapter 76: PERTAINING TO JESUS SON OF MARY AND AL-MASIH AL-DAJJAL


  Book 001, Number 0323:

  It is narrated on the authority of 'Abdullah b. Umar that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I found myself one night near the Ka'bah, and I saw a man with wheat complexion amongst the fair-complexioned men that you ever saw. He had a lock of hair the most beautiful of the locks that you ever saw. He had combed it. Water was trickling out of them. He was leaning on two men, or on the shoulders of two men, and he was circumscribing the Ka'bah. I asked, What is he? It was said: He is al-Masih son of Mary. Then I saw another person, stout and having too much curly hair, and blind in his right eye as if it was a full swollen grape. I asked Who is he? It was said: He is al-Masih al-Dajjal.


  Book 001, Number 0324:

  It is narrated on the authority of 'Abdulldh b. Umar that one day the Messenger of Allah (may peace be upon him) mentioned in the presence of people about al-Masih al-Dajjal. He said: Verily Allah (hallowed be He and High) is not blind of one eye. Behold, but the Masih al-Dajjal is blind of right eye as if his eye is like a swollen grape, and the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I was shown in a dream in the night that near the Ka'bah there was a man fair-complexioned, fine amongst the white-complexioned men that you ever saw, his locks of hair were falling on his shoulders. He was a man whose hair were neither too curly nor too straight, and water trickled down from his head. He was placing his bands on the shoulders of two persons and amidst them was making a circuit around the Ka'bah. I said: Who is he? They replied: Al-Masih son of Mary. And I saw behind him a man with intensely curly hair, blind of right eye. Amongst the persons I have ever seen Ibn Qatan has the greatest resemblance with him. He was making a circuit around the Ka'bah by placing both his hands on the shoulders of two persons. I said: Who is he? They said; It is al-Masih al-Dajjal.


  Book 001, Number 0325:

  It is narrated on the authority of Ibn 'Umar that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I saw near the Ka'bah a man of fair complexion with straight hair, placing his hands on two persons. Water was flowing from his head or it was trickling from his head. I asked: Who is he? They said: He is Jesus son of Mary or al-Masih son of Mary. The narrator) says: I do not remember which word it was. He (the Holy Prophet) said: And I saw behind him a man with red complexion and thick curly hair, blind in the right eye. I saw in him the greatest resemblance with Ibn Qitan I asked: Who is he? They replied: It is al-Masih al-Dajjal.


  Book 001, Number 0326:

  It is narrated on the authority of Jabir b. 'Abdullah that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When the Quraish belied me, I was staying in Hatim and Allah lifted before me Bait-ul-Maqdis and I began to narrate to them (the Quraish of Mecca) its signs while I was in fact looking at it.


  Book 001, Number 0327:

  'Abdullah reported on the authority of his father 'Umar b. Khattab that he heard from the Messenger of Allah (may peace he upon him) say: I was sleeping when I saw myself making circuit around the Ka'bah, and I saw there a man of fair complexion with straight hair between two men. Water was flowing from his head or water was falling from his head. I said: Who is he? They answered: He is the son of Mary. Then I moved forward and cast a glance and there was a bulky man of red complexion with thick locks of hair on his head, blind of one eye as it his eye was a swollen grape. I asked: Who is he? They said: He is Dajjal. He had close resemblance with Ibn Qatan amongst men.


  Book 001, Number 0328:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I found myself in Hijr and the Quraish were asking me about my might journey. I was asked about things pertaining to Bait-ul-Maqdis which I could not preserve (in my mind). I was very much vexed, so vexed as I had never been before. Then Allah raised it (Bait-ul-Maqdis) before my eyes. I looked towards it, and I gave them the information about whatever they questioned me I also saw myself among the group of apostles. I saw Moses saying prayer and found him to be a well-built man as if he was a man of the tribe of Shanu'a. I saw Jesus son of Mary (peace be upon him) offering prayer, of all of men he had the closest resemblance with 'Urwa b. Masu'd al-Thaqafi. I saw Ibrahim (peace be upon him) offering prayer; he had the closest resemblance with your companion (the Prophet himself) amongst people. When the time of prayer came I led them. When I completed the prayer, someone said: Here is Malik, the keeper of the Hell; pay him salutations. I turned to him, but he preceded me in salutation.


  Chapter 77: CONCERNING SIDRAT-UL-MUNTAHA (REMOTEST LOTE-TREE)


  Book 001, Number 0329:

  It is narrated on the authority of Abdullah (b. Umar) that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) was taken for the Night journey, he was taken to Sidrat-ul-Muntaha, which is situated on the sixth heaven, where terminates everything that ascends from the earth and is held there, and where terminates every- thing that descends from above it and is held there. (It is with reference to this that) Allah said:" When that which covers covered the lote-tree" (al-Qur'an, Iiii. 16). He (the narrator) said: (It was) gold moths. He (the narrator further) said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) was given three (things): he was given five prayers, be was given the concluding verses of Sura al-Baqara, and remission of serious Sins for those among his Ummah who associate not anything with Allah


  Book 001, Number 0330:

  Al-Shaibini reported to us: I asked Zirr b. Hubaish about the words of Allah (the Mighty and Great):" So he was (at a distance) of two bows or nearer" (al-Qur'an, Iiii 8). He said: Ibn Mas'ud informed me that, verily, the Apostle of Allah (may peace be upon him) saw Gabriel and he had six hundred wings.


  Book 001, Number 0331:

  Al-Shaibani narrated on the authority of Zirr who narrated it on this authority of Abdullah that the (words of Allah):" The heart belied not what he saw" (al Qur'an, Iiii. 11) imply that he saw Gabriel (peace be upon him) and he had six hundred wings.


  Book 001, Number 0332:

  Zirr b. Hubaish narrated it on the authority of 'Abdullah (that the words of Allah):" Certainly he saw of the greatest signs of Allah" (al-Qur'an, liii. 18) imply that he saw Gabriel in his (original) form and he had six hundred wings.


  Book 001, Number 0333:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the (words of Allah):" And certainly he saw him in another descent" (al-Qur'an, Iiii. 13) imply that he saw Gabriel.


  Chapter 78: THE MEANING OF THE WORDS OF ALLAH:" HE SAW HIM IN ANOTHER DESCENT" (AL-QUR'AN, LIII. 13). DID THE APOSTLE (MAY PEACE BE UPON HIM) SEE HIS LORD ON THE NIGHT OF HIS JOURNEY (TO HEAVEN)?


  Book 001, Number 0334:

  It is narrated on the authority of Ibn 'Abbas that he (the Holy Prophet) saw (Allah) with, his heart.


  Book 001, Number 0335:

  It is narrated on the authority of Ibn Abbas that the words:" The heart belied not what he saw" (al-Qur'an, Iiii. 11) and" Certainly he saw Him in another descent" (al-Qur'an, Iiii. 13) imply that he saw him twice with his heart.


  Book 001, Number 0336:

  Abu Bakr b. Abi Shaiba narrated it on the same authorities.


  Book 001, Number 0337:

  It is narrated on the authority of Masruq that he said: I was resting at (the house of) 'A'isha that she said: O Abu 'A'isha (kunya of Masruq), there are three things, and he who affirmed even one of them fabricated the greatest lie against Allah. I asked that they were. She said: He who presumed that Muhammad (may peace be upon him) saw his Lord (with his ocular vision) fabricated the greatest lie against Allah. I was reclining but then sat up and said: Mother of the Faithful, wait a bit and do not be in a haste. Has not Allah (Mighty and Majestic) said:" And truly he saw him on the clear horizon" (al-Qur'an, lxxxi. 23) and" he saw Him in another descent" (al-Qur'an, iiii. 13)? She said: I am the first of this Ummah who asked the Messenger of Allah (may peace be upon him) about it, and he said: Verily he is Gabriel. I have never seen him in his original form in which he was created except on those two occasions (to which these verses refer) ; I saw him descending from the heaven and filling (the space) from the sky to the earth with the greatness of his bodily structure. She said: Have you not heard Allah saying." Eyes comprehend Him not, but He comprehends (all) vision. and He is Subtle, and All-Aware" (al-Qur'an, v. 104)? (She, i. e. 'A'isha, further said): Have you not heard that, verily, Allah says:" And it is not vouchsafed to a human being that Allah should speak unto him otherwise than by revelation, or from behind a veil, or that He sendeth a messenger (angel), so that he revealth whatsoever He wills. Verily He is Exalted. Wise" (al. Qur'an, xii. 51) She said: He who presumes that the Messengerof Allah (may peace be upon him) concealed anything, from the Book, of Allah fabricates the greatest lie against Allah. Allah says:" O Messenger! deliver that which has been revealed to thee from thy Lord, and if thou do (it) not, thou hast not delivered His message" (al-Qur'an, v. 67). She said: He who presumes that he would inform about what was going to happen tomorrow fabricates the greatest lie against Allah. And Allah says" Say thou (Muhammad): None in the heavens and the earth knoweth the unseen save Allah" (al-Qur'an, xxvii 65).


  Book 001, Number 0338:

  Dawud reported on the same authorities the hadith as narrated above by Ibn 'Uliyya and added: She ('A'isha) said: If Muhammad were to conceal anything which was sent to him, he would have certainly concealed this verse:" And when thou saidst to him on whom Allah had conferred favour and thou too had conferred favour: Keep thy wife to thyself and fear Allah, and thou wast concealing in thy heart that which Allah was going to disclose, and thou wast fearing men while Allah has a better right that thou shouldst fear Him."


  Book 001, Number 0339:

  Masruq reported: I asked 'A'isha if Muhammad (may peace be upon him) had seen his Lord. She replied: Hallowed be Allah, my hair stood on end when you said this, and he (Masruq) narrated the hadith as narrated above. The hadith reported by Diwud is more complete and longer.


  Book 001, Number 0340:

  Masruq reported: I said to 'A'isha: What about the words of Allah:" Then he drew nigh and came down, so he was at a distance of two bows or closer still: so He revealed to His servant what He revealed" (al-Qur'an, liii. 8-10)? She said: It implies Gabriel. He used to come to him (the Holy Prophet) in the shape of men; but he came at this time in his true form and blocked up the horizon of the sky.


  Chapter 79: PERTAINING TO HIS (PROPHET'S) WORDS: HE IS A LIGHT; HOW COULD I SEE HIM? -AND HIS WORDS: I SAW THE LIGHT
  Hoofdstuk 79: BETREFFENDE ZIJN (PROFEET'S) WOORDEN: HIJ IS EEN LICHT; HOE ZOU IK HEM KUNNEN ZIEN? - EN ZIJN WOORDEN: IK ZAG HET LICHT
  Book 001, Number 0341:
  Top

  Het wordt verteld op gezag van Abu Dharr: Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh): Zag u de Heer? Hij zei: Hij is Licht; hoe kan ik hem zien?


  Book 001, Number 0342:

  Abdullah b. Shaqiq reported: I said to Abu Dharr: Had I seen the Messenger of Allah, I would have asked him. He (Abu Dharr) said: What is that thing that you wanted to inquire of him? He said: I wanted to ask him whether he had seen his Lord. Abu Dharr said: I, in fact, inquired of him, and he replied: I saw Light.

  Vertaling:

  Abdullah b. Shaqiq heeft overgeleverd: Ik zei aan Abu Dharr: Heeft u de Boodschapper van Allah gezien, ik zou hem wat vragen. Hij (Abu Dharr) zei: Wat is dat ding dat u van hem wilde onderzoeken? Hij zei: Ik wilde hem vragen of hij zijn Heer had gezien. Abu Dharr zei: Ik vroeg inderdaad van hem na en hij antwoordde: Ik zag het Licht.


  Book 001, Number 0343:

  Abu Musa reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) was standing amongst us and he told us five things. He said: Verily the Exalted and Mighty God does not sleep, and it does not befit Him to sleep. He lowers the scale and lifts it. The deeds in the night are taken up to Him before the deeds of the day. and the deeds of the day before the deeds of the night. His veil is the light. In the hadith narrated by Abu Bakr (instead of the word" light" ) it is fire. If he withdraws it (the veil), the splendour of His countenance would consume His creation so far as His sight reaches.

  Vertaling:

  Abu Musa heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) bevond zich onder ons en hij vertelde ons vijf dingen. Hij zei: Heel de Verheven en Machtige God slaapt niet, en het past hem niet aan slaap. Hij laat de schaal neer en heft hem op. De daden in de nacht worden genomen tot hem vr de daden van de dag en de daden van de dag vr de daden van de nacht. Zijn sluier is het licht. In hadith die door Abu Bakr wordt verteld (in plaats van het woord "licht") het is vuur. Indien Hij hem (de sluier) terugtrekt, zou de pracht van Zijn uitdrukking Zijn creatie voor zover Zijn uitzicht bereikt.


  Book 001, Number 0344:

  A'mash has narrated this hadith on the same authority and said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) was standing amongst us and he told us four things. He then narrated the hadith like the one reported by Abu Mua'wiya, but did not mention the words" His creation" and said: His veil is the light.

  Vertaling:

  A'mash heeft dit hadith op het zelfde gezag verteld en gezegd: De Boodschapper van Allah (vzmh) bevond zich onder ons en hij vertelde ons vier dingen. Hij vertelde toen hadith als gemeld door Abu Mua'wiya, maar vermeldde niet de woorden "Zijn creatie" en zei: Zijn sluier is het licht.


  Book 001, Number 0345:

  Abu Musa reported: The Messenger of Allah (znay peace be upon him) was standing amongst us and (he said) four (things): Verily Allah do not sleep and it does not befit Him to sleep. He raises the scale and lowers it. The deeds of the day are presented to Him in the night and the deeds of the night in the day.

  Vertaling:

  Abu Musa heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) bevond zich onder ons en (hij zei) vier (dingen): Heel Allah slaapt niet en het past aan Hem niet te slapen. Hij heft de schaal op en laat hem neer. De daden van de dag worden voorgesteld aan hem in de nacht en de daden van de nacht in de dag.


  Chapter 80: IN PROOF OF THE FACT THAT THE BELIEVERS WOULD SEE THEIR LORD (HALLOWED BE HE AND EXALTED) ON THE LAST DAY

  Book 001, Number 0346:
  Top

  'Abdullah b. Qais transmitted on the authority of his father (Abu Musa Ash'ari) that the Apostle (may peace be upon him) said: There would be two gardens (in Paradise) the vessels and contents of which would be of silver, and two gardens whose vessels and contents would be of gold. The only thing intervening to hinder the people from looking at their Lord will be the mantle of Grandeur over His face in the Garden of Eden.


  Book 001, Number 0347:

  Suhaib reported the Apostle (may peace be upon him) saying: When those deserving of Paradise would enter Paradise, the Blessed and the Exalted would ask: Do you wish Me to give you anything more? They would say: Hast Thou not brightened our faces? Hast Thou not made us enter Paradise and saved us from Fire? He (the narrator) said: He (God) would lift the veil, and of things given to them nothing would he dearer to them than the sight of their Lord, the Mighty and the Glorious.


  Book 001, Number 0348:

  Hammad b. Salama narrated it on the same authority and added: He then recited the verse:" Those who do good will have the best reward and even more" (x. 26)


  Chapter 81: THE WAY IN WHICH THE BELIEVERS WOULD SEE THE LORD


  Book 001, Number 0349:

  Abu Haraira reported: The people said to the Messenger of Allah (may peace be upon him): Messenger of Allah, shall we see our Lord on the Day of Resurrection? The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Do you feel any trouble in seeing the moon on the night when it is full? They said: Messenger of Allah, no. He (the Messenger) further said: Do you feel any trouble in seeing the sun, when there is no cloud over it? They said: Messenger of Allah. no. He (the Holy Prophet) said: Verily you would see Him like this (as you see the sun and the moon). God will gather people on the Day of Resurrection and say: Let every people follow what they worshipped. Those who worshipped the sun would follow the sun, and those who worshipped the moon would follow the moon, and those who worshipped the devils would follow the devils. This Ummah (of Islam) alone would be left behind and there would be hypocrites too amongst it. Allah would then come to them in a form other than His own Form, recognisable to them, and would say: I am your Lord. They would say: We take refuge with Allah from thee. We will stay here till our Lord comes to us. and when our Lord would come we would recognise Him. Subsequently Allah would come to them in His own Form, recognisable to them, and say: I am your Lord. They would say: Thou art our Lord. And they would follow Him, and a bridge would be set over the Hell; and I (the Holy Prophet) and my Ummah would be the first to pass over it; and none but the messengers would speak on that day, and the prayer of the messengers on that day would be: O Allah! grant safety, grant safety. In Hell, there would be long spits like the thorns of Sa'dan He (the Holy Prophet) said: Have you seen Sa'dan? They replied: Yes, Messenger of Allah. He said: Verily those (hooks) would be like the thorns of Sa'dan, but no one knows their size except Allah. These would seize people for their misdeeds. Some of them would escape for their (good) deeds, and some would be rewarded for their deeds till they get salvation. When Allah would finish judging His bondsmen and because of His mercy decide to take out of Hell such people as He pleases. He would command the angels to bring out those who had not associated anything with Allah; to whom Allah decided to show mercy. those who would say: There is no god but Allah. They (the angels) would recognise them in the Fire by the marks of prostration, for Hell-fire will devour everything (limb) of the sons of Adam except the marks of prostration. Allah has forbidden the fire to consume the marks of prostration. They will be taken out of the Fire having been burnt, and the water of life would be poured over them, and they will sprout as seed does In the silt carried by flood.

  Then Allah would finish judging amongst His bondsmen; but a man who will be the last to enter Paradise will remain facing Hell and will say: O my Lord I turn my face away from Hell, for its air has poisoned me ard its blaze has burnt me. He will then call to Allah as long as Allah would wish that he should call to Him. Then Allah, Blessed and Exalted, would say: If I did that, perhaps you would ask for more than that. He would say: I would not ask You more than this, and he would give his Lord covenants and agreements as Allah wished, and so He would turn his face away from the Fire When he turns towards the Paradise and sees it, he will remain silent as long as Allah wishes him to remain so. He will then say: O my Lord I bring me forward to the gate of the Paradise. Allah would say to him: Did you not give covenants and agreements that you would not ask for anything besides what I had given you. Woe to thee! O son of Adam, how treacherous you are! He would say: O my Lord! and would continue calling to Allah till He would say to him: If I grant you that, perhaps you will ask for more. He will reply: No, by Thy greatness, and he will give His Lord promises and covenants as Allah had wished. He would then bring him to the gate of the Paradise, and when he would stand at the gate of the Paradise, it would lay open before him. and he would see the bounty and the joy that there is in it. He would remain quiet as long as Allah would desire him to remain silent. He would then say: O my Lord, admit me to Paradise. Allah. Blessed and Exalted, would say: Did you not give covenants and agreements that you would not ask for anything more than what I had granted you? Woe to you! son of Adam, how treacherous you are! And he would say: O my Lord, I do not wish to be the most miserable of Thy creatures. He would continue calling upon Allah till Allah, Blessed and Exalted, would laugh. When Allah would laugh at him, He would say: Enter the Paradise. When he would enter, Allah would say: State your wish. He would express his wishes till Allah would remind him (the desire of) such and such (things). When his desires would be exhausted Allah would say: That is for thee and, besides it, the like of it also. 'Ata' b. Yazid said: Abu Sa'id al-Khudri was with Abu Huraira and be did not reject anything from the hadith narrated by him, but when Abu Huraira narrated:" Allah said to that man; ind its like along with it," Abu Sa'id said:" Ten like it along with it," O Abu Huraira. Abu Huraira said: I do not remember except the words:" That is for you and a similar one along with it." Abu Sa'id said: I bear witness to the fact that I remembered from the Messenger of Allah (may peace be upon him) his words:" That is for thee and ten like it." Abu Huraira said: That man was the last of those deserving of Paradise to enter Paradise.


  Book 001, Number 0350:

  Abu Huraira reported: The people said to the Apostle of Allah (may peace be upon him): Messenger of Allah I shall we see our Lord on the Day of Resurrection? The rest of the hadith was narrated according to the narration of Ibrahim b. Sa'd.


  Book 001, Number 0351:

  Hammam b. Munabbih said: This is what Abu Huraira transmitted to us from the Messenger of Allah (may peace be upon him), and he narrated many of them;- one of them was: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The lowest in rank among you in Paradise would be asked: Desire (whatever you like). And he would express his desire and again and again express a desire. tHe would be asked: Have you expressed your desire? He would say: Yes. Then He (Allah) would say: For thee is (granted) what thou desirest, and the like of it along with it.


  Book 001, Number 0352:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: Some people during the lifetime of the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Messenger of Allah! shall we see our Lord on the Day of Resurrection? The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Yes, and added: Do you feel any trouble in seeing the sun at noon with no cloud over it, and do you feel trouble in seeing the moon (open) in the full moonlit night with no cloud over it? They said: No, Messenger of Allah! He (the Holy Prophet) said: You will not feel any trouble in seeing Allah on the Day of Resurrection any more than you do in seeing any one of them. When the Day of Resurrection comes a Mu'adhdhin (a proclaimer) would proclaim: Let every people follow what they used to worship. Then all who worshipped idols and stones besides Allah would fall into the Fire, till only the righteous and the vicious and some of the people of the Book who worshipped Allah are left. Then the Jews would be summoned, and it would be said to them: What did you worship? They will say: We worshipped 'Uzair, son of Allah. It would be said to them: You tell a lie; Allah had never had a spouse or a son. What do you want now? They would say: We feel thirsty, O our Lord! Quench our thirst. They would be directed (to a certain direction) and asked: Why don't you go there to drink water? Then they would be pushed towards the Fire (and they would find to their great dismay that) it was but a mirage (and the raging flames of fire) would be consuming one another, and they would fall into the Fire. Then the Christians would be summoned and it would be said to them: What did you worship? They would say: We worshipped Jesus, son of Allah. It would be said to them: You tell a lie; Allah did not take for Himself either a spouse or a son. Then it would be said to them: What do you want? They would say: Thirsty we are, O our Lord! Quench our thirst. They would be directed (to a certain direction) and asked: Why don't you go there to get water? But they would be pushed and gathered together towards the Hell, which was like a mirage to them, and the flames would consume one another. They would fall Into the Fire, till no one is left except he who worshipped Allah, be he pious or sinful. The Lord of the Universe, Glorified and Exalted, would come to them in a form recognisable to them and say; What are you looking for? Every people follow that which they worshipped. They would say: Our Lord, we kept ourselves separate from the people in the world, though we felt great need of them; we, however, did not associate ourselves with them. He would say: I am your Lord. They would say: We take refuge with Allah from thee and do not associate anything with Allah. They would repeat it twice or thrice, till some of them would be about to return. It would be said: Is there any sign between you and Him by which you will recognise Him? They would say: Yes. and the things would be laid bare. Those who used to prostrate themselves before God of their own accord would be permitted by God to prostrate themselves. But there would remain none who used to prostrate out of fear (of people) and ostentation but Allah would make his back as one piece, and whenever he would attempt to prostrate he would fall on his back. Then they would raise their heads and He would assume the Form in which they had seen Him the first time and would say: I am your Lord. They would say: Thou art our Lord. Then the bridge would be set up over the Hell and intercession would be allowed and they will say: O God, keep safe, keep safe.

  It was asked: Messenger of Allah, what is this bridge? He said: The void in which one Is likely to slip. There would be hooks, tongs, spits like the thorn that is found in Najd and is known as Sa'dan. The believers would then pass over within the twinkling of an eye, like lightning, like wind, like a bird, like the finest horses and camels. Some will escape and be safe, some will be lacerated and let go, and some will be pushed into the fire of Hell till the believers will find rescue from the Fire. By One in Whose hand is my life, there will be none among you more eager to claim a right than the believers on the Day of Resurrection for (saying their) brethren in the Fire who would say: O our Lord, they were fasting along with us, and praying and performing pilgrimage. It will be said to them: Take out those whom you recognise. Then their persons would be forbidden to the Fire; and they would take out a large number of people who had been overtaken by Fire up to the middle of the shank or up to the knees. They would then say: O our Lord I not one of those about whom Thou didst give us command remains in it. He will then say: Go back and bring out those in whose hearts you find good of the weight of a dinar Then they will take out a large number of people. Then they would say: O our Lord! we have not left anyone about whom You commanded us. He will then say: Go back and bring out those in whose hearts you find as much as half a dinar of good. Then they will take out a large number of people, and would say: O our Lord! not one of those about whom Thou commanded us we have left in it. Then He would say: Go back and in whose heart you find good to the weight of a particle bring him out. They would bring out a large number of people, and would then say: O our Lord, now we have not left anyone in it (Hell) having any good in him.

  Abu Sa'id Khudri said: If you don't testify me in this hadith, then recite if you like:" Surely Allah wrongs not the weight of an atom; and if it is a good deed. He multiplies it and gives from Himself a great reward" (al-Qur'an, iv. 40). Then Allah, Exalted and Great, would say: The angels have interceded, the apostles have interceded and the believers have interceded, and no one remains (to grant pardon) but the Most Merciful of the mercifuls. He will then take a handful from Fire and bring out from it people who never did any good and who had been turned into charcoal, and will cast them into a river called the river of life, on the outskirts of Paradise. They will come out as a seed comes cut from the silt carried by flood. You see it near the stone or near the tree. That which is exposed to the sun is yellowish or greenish and which is under the shade is white. They said: Messenger of Allah! it seems as if you had been tending a flock in the jungle. He (the Holy Prophet) said: They will come forth like pearls with seals on their necks. The inhabitants of Paradise would recognise them (and say): Those are who have been set free by the Compassionate One. Who has admitted them into Paradise without any (good) deed that they did or any good that they sent in advance Then He would say: Enter the Paradise; whatever you see in it is yours. They would say: O Lord, Thou hast bestowed upon us (favours) which Thou didst not bestow upon anyone else in the world. He would say: There is with Me (a favour) for you better than this. They would say: O our Lord! which thing is better than this? He would say: It is My pleasure. I will never be angry with you after this


  Book 001, Number 0353:

  It is narrated on the authority of Abu Sa'id al-Khudri: We said: Messenger of Allah, shall we see our Lord? The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Do you feel any trouble in seeing the sun on a cloudless day? We said: No. And the remaining part of the hadith has been narrated to the end like the hadith transmitted by Hafs b. Maisara with the addition of these words: Without the deed that they did or any good that they had sent before. It would be said to them: For you is whatever you see (in it) and with it the like of it. Abu Sa'id said: I have come to know that the bridge would be thinner even than the hair and sharper than the sword; and in the hadith narrated by Laith these words are not found: They would say, O our Lord! Thou hast bestowed upon us (favours) which thou didst not bestow on anyone else in the world.


  Book 001, Number 0354:

  Abu Bakr b. Abi Shaiba, Ja'far b. 'Aun, Hisham b. Sa'd, Zaid b. Aslam narrated the hadith as transmitted by Hafs b. Maisara, with certain additions and omissions.


  Chapter 82: AFFIRMATION OF INTERCESSION AND RESCUE FROM FIRE OF THE BELIEVERS IN ONENESS OF ALLAH


  Book 001, Number 0355:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: Verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Allah will admit into Paradise those deserving of Paradise, and He will admit whom He wishes out of His Mercy, and admit those condemned to Hell into the Fire (of Hell). He would then say: See, he whom you find having as much faith in his heart as a grain of mustard, bring him out. They will then be brought out burned and turned to charcoal, and would be cast into the river of life, and they would sprout aj does a seed in the silt carried away by flood. Have you not seen that it comes out yellow (fresh) and intertwined?


  Book 001, Number 0356:

  This hadith is transmitted by 'Amr b. Yahya with the same chain of transmitters who narrated: They would be cast into the river which is called (the river of) life, and (both the narrators) did not doubt the hadith. The text transmitted by Khalid is: just as seeds sprout beside the flood water; and in the hadith of Wuhaib it is: Just as the seed sprouts in the silt or deposit left by flood.


  Book 001, Number 0357:

  It is reported by Abu Sa'id that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The (permanent) inhabitants of the Fire are those who are doomed to it, and verily they would neither die nor live in it (al-Qur'an, xx. 47; lxxxvii. 13). But the people whom the Fire would afflict (temporarily) on account of their sins, or so said (the narrator)" on account of their misdeeds," He would cause them to die till they would be turned into charcoal. Then they would be granted intercession and would be brought in groups and would be spread on the rivers of Paradise and then it would be said: O inhabitants of Paradise, pour water over them; then they would sprout forth like the sprouting of seed in the silt carried by flood. A man among the people said: (It appears) as if the Messenger of Allah lived in the steppe.


  Book 001, Number 0358:

  Abu Nadra narrated it from Abu Sa'id al-Khudri who reported it from the Apostle (may peace be upon him) a similar (hadith) up to the words:" in the mud of the flood," and he did not mention (the words narrated) after it.


  Book 001, Number 0359:

  Abdullah b. Mas'ud reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I know the last of the inhabitants of Fire to be taken out therefrom, and the last of the inhabitants of Paradise to enter it. A man will come out of the Fire crawling. Then Allah, the Blessed and Exalted will say to him: Go and enter Paradise. So he would come to it and it would appear to him as if it were full. He would go back and say: O my Lord! I found it full. Allah, the Blessed and Exalted, would say to him: Go and enter Paradise. He would come and perceive as if it were full. He would return and say: O my Lord! I found it full. Allah would say to him: Go and enter Paradise, for there is for you the like of the world and ten times like it, or for you is ten times the like of this world. He (the narrator) said. He (that man) would say: Art Thou making a fun of me? or Art Thou laughing at me. though Thou art the King? He (the narrator) said: I saw the Messenger of Allah laugh till his front teeth were visible. And it was said: That would be the lowest rank among the inhabitants of Paradise.


  Book 001, Number 0360:

  It is narrated on the authority of Abdullah b. Mas'ud that the Messenger of Allah (may peace be upon him said: I recognise the last of the inhabitants of Fire to be taken out thereof. A man will come out of it crawling. It will be said to him: Go and enter Paradise. He (the Holy Prophet) said: He would go there to enter Paradise, but would find persons who have already occupied all its apartments. It would be said to him: Do you recall the time when you were in it (in the Hell)? He would say: Yes. It would be said to him: Express any desire. And he would express the desire. It would be said to him: For thee is that which thou desireth and ten times the world (worldly resources). He (the Holy Prophet) said: He would say: Art Thou making a fun of me, though Thou art the King? I saw the Messenger of Allah laugh till his front teeth were visible.


  Book 001, Number 0361:

  Ibn Mas'ud reported: Verily the Messenger of Allah said: The last to enter Paradise would be a man who would walk once and stumble once and be burnt by the Fire once. Then when he gets beyond it, he will turn to it and say: Blessed is He Who has saved me from thee. Allah has given me something He has not given to any one of those in earlier or later times. Then a tree would be raised up for him and he will say: O my Lord I bring me near this tree so that I may take shelter in its shade and drink of its water. Allah, the Exalted and Great, would say: O son of Adam, if I grant you this, you will ask Me for something else. He would say: No. my Lord. And he would promise Him that he would not ask for anything else. His Lord would excuse him because He sees what he cannot help desiring; so He would bring him near it, and he would take shelter in its shade and drink of its water. Afterwards a tree more beautiful than the first would be raised up before him and he would say: O my Lord! bring me near this tree in order that I may drink of its water and take shelter in its shade and I shall not ask Thee for anything else. He (Allah) would say: O son of Adam, if I bring you near it you may ask me for something else. He would promise Him that he would not ask for anything else. His Lord will excuse him because He would see something he cannot help desiring. So He would bring him near it and he would enjoy its shade and drink its water. Then a tree would be raised up for him at the gate of the Paradise, more beautiful than the first two. He would say: O my Lord! bring me near this (tree) so that I may enjoy its shade and drink from its water. I shall not ask Thee for anything else. He (Allah) would say: O son of Adam! did you not promise Me that you would not ask Me anything else? He would say: Yes, my Lord, but I shall not ask Thee for anything else. His Lord would excuse him for He sees something the temptation of which he could not resist. He (Allah) would bring him near to it, and when He would bring him near it he would hear the voices of the inhabitants of the Paradise. He would say: O my Lord! admit me to it. He (Allah) would say: O son of Adam, what will bring an end to your requests to Me? Will it please you if I give you the whole world and a like one along with it? He will say: O my Lord! art Thou mocking at me, though Thou art the Lord of the worlds? Ibn Mas'ud laughed and asked (the hearers): Why don't you ask me what I am laughing at. They (then) said: Why do you laugh? He said: It is in this way that the Messenger of Allah (may peace be upon him) laughed. They (the companions of the Holy Prophet) asked: Why do you laugh. Messenger of Allah? He said: On account of the laugh of the Lord of the universe, when he ldesirer of Paradise) sai Thou mocking at me though Thou art the Lord of the worlds? He would say: I am not mocking at you, but I have power to do whatever I will.


  Chapter 83: THE LOWEST OF THE RANKS IN PARADISE


  Book 001, Number 0362:

  It is transmitted from Abu Sa'id al-Khudri that, verily, the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Amongst the inhabitants of Paradise the lowest in rank will be the person whose face Allah would turn away from the Fire towards the Paradise, and make a shady tree appear before him. He would say: O my Lord! direct my steps to this tree so that I (should enjoy) its shade; and the rest of the hadith is like that narrated by Ibn Mas'ud, but he did not mention:" He (Allah) would say: O son of Adam! what will bring an end to your making requests to Me" to the end of the tradition. In it, he added: Allah will remind him: Ask such and such, and when his expectations would be realised, Allah would say: That is for you, and ten times as much. He said that he would then enter his house and his two wives with large and dark eyes would enter after him. They will say: Praise be to Allah, Who has created you for us and us for you. He will say: No one has been given the like of what I have been given.


  Book 001, Number 0363:

  It is reported on the authority of al-Mughira b. Shu'ba that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Moses asked his Lord: Who amongst the inhabitants of Paradise is the lowest to rank? He (Allah) said: The person who would be admitted into Paradise last of all among those deserving of Paradise who are admitted to it. I would be said to him: Enter Paradise. He would gay: O my Lord! how (should I enter) while the people have settled in their apartments and taken the shares (portions)? It would be said to him: Would you be pleased if there be for you like the kingdom of a king amongst the kings of the world? He would say: I am pleased my Lord. He (Allah) would say: For you is that, and like that, and like that, and like that, and that. He would say at the fifth (point): I am well pleased. My Lord. He (Allah) would say: It is for you and, ten times like it, and for you is what your self desires and your eye enjoys. He would say: I am well pleased, my Lord. He (Moses) said: (Which is) the highest of their (inhabitants of Paradise) ranks? He (Allah) said: They are those whom I choose. I establish their honour with My own hand and then set a seal over it (and they would be blessed with Bounties) which no eye has seen, no ear has heard and no human mind has perceived: and this is sub- stantiated by the Book of Allah, Exalted and Great:" So no soul knows what delight of the eye is hidden for them; a reward for what they did" (xxxii. 17).


  Book 001, Number 0364:

  Sha'bi reported he had heard al-Mughira b. Shu'ba say on the pulpit that Moses (peace be upon him) had asked Allah, Exalted and Great, about the reward of the lowest of the inhabitants of Paradise, and the remaining part of hadith is the same (as narrated) above.


  Book 001, Number 0365:

  Abu Dharr reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) said: I know the last of the inhabitants of Paradise to enter it and the last of the inhabitants of Hell to come out of it. He is a man who would be brought on the Day of Resurrection and it will be said: Present his minor sins to him, and withhold from him his serious Sins. Then the minor sins would be placed before him, and it would be said: On such and such a day you did so and so and on such and such a day you did so and so. He would say: Yes. It will not be possible for him to deny, while he would be afraid lest serious sins chould be presented before him. It would be said to him: In place of every evil deed you will have good deed He will say: My Lord! I have done things I do not see here. I indeed saw the Messenger of Allah laugh till his front teeth were exposed.


  Book 001, Number 0366:

  This hadith is also narrated by another chain of narrators, i. e. Ibn Numair, Abu Mu'awiya, Waki', Abu Bakr b. Abi Shaiba, Abu Kuraib, A'mash.


  Book 001, Number 0367:

  It is reported on the authority of Abu Zubair that he heard from Jabir b 'Abdullah, who was asked about the arrival (of people on the Day of Resurrection). He said. We would come on the Day of Resurrection like this, like this, and see. carefully. that which concerns" elevated people". He (the narrator) said: Then the people would be summoned along with their idols whom they worshipped, one after another. Then our Lord would come to us and say: Whom are you waiting for? They would say: We are waiting for our Lord. He would say: I am your Lord. They would say: (We are not sure) till we gaze at Thee, and He would manifest Himself to them smilingly, and would go along with them and they would follow Him; and every person, whether a hypocrite or a believer, would be endowed with a light, and there would be spikes and hooks on the bridge of the Hell, which would catch hold of those whom Allah willed. Then the light of the hypocrites would be extinguished, and the believers would secure salvation. and the first group to achieve it would comprise seventy thousand men who would have the brightness of full moon on their faces, and they would not be called to account. Then the people immediately following them would have their faces as the brightest stars in the heaven. This is how (the groups would follow one after another). Then the stage of intercession would come, and they (who are permitted to intercede) would intercede, till he who had declared:" There is no god but Allah" and had in his heart virtue of the weight of a barley grain would come out of the Fire. They would be then brought in the courtyard of Paradise and the inhabitants of Paradise would begin to sprinkle water over them till they would sprout like the sprouting of a thing in flood water, and their burns would disappear. They would ask their Lord till they would be granted (the bounties) of the world and with it ten more besides it.


  Book 001, Number 0368:

  Jabir reported that he had heard with his ears the Apostle (may peace be upon him) saying: Allah will bring out people from the Fire and admit them into Paradise.


  Book 001, Number 0369:

  Hammad b. Zaid, reported: I said to 'Amr b. Dinar: Did you hear Jabir b. 'Abdullah narrating from the Messenger of Allah (may peace be upon him) that Allah would bring out people from the Fire through intercession. He said: Yes.


  Book 001, Number 0370:

  Jabir b. 'Abdullah repotted: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Verily people would be brought out from the Fire, and they would be burnt except the exterior (surfaces, fronts) of their faces; and they would enter Paradise.


  Book 001, Number 0371:

  Yazid al-Faqir said: This view of the Khwarij (i. e. those who commit major sins and would be eternally doomed to Hell) had obsessed me, and we set out in a large group intending to perform the hajj and then going to the people (for the propagation of the views of the Khwarij). He (the narrator) said: We happened to past by Medina and found there Jabir b. 'Abdullah sitting near a column narrating to the people (the ahadith of) the Holy Prophet (may peace be upon him). When he mentioned the inhabitants of Hell, I said: O companion of the Messenger of Allah what is this that thou narrateth, whereas Allah sayeth:" Verily whomsoever Thou shall commit to the Fire, Thou indeed humillateth him" (al-Qur'an, iii. 192) ; and All those who endeavoured to get out of that would be thrown back into it" (al-Qur'an, xxxi i. 20)? So what is it that you say? He said: Have you read the Qur'an? I said: Yes. He said: Have you heard about' the (exalted) position of Muhammad (may peace be upon him), i. e. to which Allah would raise, him? I said: Yes. He said: Verily the position of Muhammad (may peace be upon him) is that of great glory and that is by which Allah would bring out whornsoever He would wish to bring out. He then described the Path (the Bridge) and the passing of the people over it, and said: I am afraid I may not have remembered (other things) but this much is still in my memory that people would come out of the Hell after having gone into it, and he said: They would come out of it as if they were the wood of the ebony tree. He (the narrator said: They would enter a river, one or the rivers of Paradise, and would bathe in it, and then come out as if they were (white like) paper. We then turned back and said: Woe be upon you! How can this old man tell a lie against the Messenger of Allah (may peace be upon him)? We turned back (from the views of the Khwarij), and by God every one of us abandoned this (band of Khwarij) except one man. A similar statement has been made by Abu Nu'aim.


  Book 001, Number 0372:

  It is narrated on the authority of Anas b. Malik that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Four persons would be brought out from the Fire and would be presented to Allah. One of them would turn (towards the He) ) ) and say: O my Lord, when Thou hast brought me out from it, do not throw me back into it, and Allah would rescue him from it.


  Book 001, Number 0373:

  Anas b Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Allah would gather people on the Day of Resurrection and they would be concerned about it, and Ibn Ubaid said. They would get a Divine inspiration about it, and would say: If we could seek intercession with our Lord, we may be relieved from this predicament of ours. He (the Holy Prophet) said: They would come to Adam andsay, Thou art Adam, the father of mankind. Allah created thee with His own hand and breathed unto thee of His Spirit and commanded the angels and they prostrated before thee. So intercede for us with thy Lords, that He may relieve us from this position of ours. He would say: I am not in a position to do this, and would recall his error, and would fight shy of his Lord on account of that; go to Noah the first messenger (after me) sent by Allah. He (the Holy Prophet) said: So they would come to Noah (peace be upon him). He would say: I am not in a position to do that for you, and recall his fault which he had committed, and would fight shy of his Lord on account of that, (and would say): You better go to Ibrahim (peace be upon him) whom Allah took for a friend. They would come to Ibrahim (peace be upon him) and he would say: I am not in a position to do that for you, and would recall his fault that he had committed and would, therefore, fight shy of his Lord on that account (and would say): You better go to Moses (peace be upon him) with whom Allah conversed and con- ferred Torah upon him. He (the Holy Prophet) said: So they would come to Moses (peace be upon him) He would say: I am not in a position to do that for you, and would recall his fault that he had committed and would fight shy of his Lord on account of that (and would say): You better go to Jesus, the Spirit of Allah and His word He would say: I am not in a position to do that for you; you better go to Muhammad (may peace be upon him), a servant whose former and later sins have been forgiven. He (the narrator) said: The Messenger or Allah (may peace be upon him) observed: So they would come to me and I would ask the permission of my Lord and it would be granted to me, and when I would see Him, I would fall down in prostration, and He (Allah) would leave me thus as long as He would wish, and then it would be said: O Muhammad, raise your head, say and you would be heard; ask and it would be granted; intercede and intercession would be accepted. Then I would raise my head and extrol my Lord with the praise which my Lord would teach me. I shall then inter- cede, but a limit would be set for me I would bring them out from the Fire and make them enter Paradise (according to the limit). I shall return then ard fall down in pros- tration and Allah would leave me (in that position) as long as He would wish to leave me it would be said: Rise, O Muhammad, say and you would be heard; ask and it would be conferred; intercede and intercession would be granted. I would raise my head and extrol my Lord with praise that He would teach me. I would theft intercede and a limit would be set for me. I would bring them out of the Fire (of Hell) and make them enter Paradise. He (the narrator) said: I do not remember whether he (the Holy Prophet) said at tLe third time or at the fourth time: O my Lord, none has been left in the Fire, but thise restrained by the Holy Qur'an, i e. those who were eternally doomed. Ibn Ubaid said in a narration: Qatada observed: whose everlasting stay was imperative".


  Book 001, Number 0374:

  Anas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The believers would gather on the Day of Resurrection, and they would be concerned about it, or would be made mindful of it (i. e. the trjuble for it), (and the remaining part of the hadith w, ) uld be narrated) like the one transmitted by Abu Uwana, and he said in the hadith: Then I would come for the fourth time, or I would return the fourth time, and would say: O my Lord, no one has been left but he whom the Holy Qur'an has restrained.


  Book 001, Number 0375:

  Anas b. Malik reported: The Prophet of Allah (may peace be, upon him) said: Allah will gather the believers on the Day of Resurrection and they would be made mindful of it; and the rest (of the hadith) is like the one narrated above; and then he mentioned the fourth time: And I (the Holy Prophet) would say: O my Lord, no one is left in the Fire except he whom the Qur'an has restrained, i e. eternally doomed.


  Book 001, Number 0376:

  Anas b. Malik reported: Verily the Apostle (may peace be upon him) said: He who professed: There is no god but Allah, would be brought out of the Fire even though he has in his heart virtue equal to the weight of a barley grain. Then he who professed: There is no god but Allah, would come out of the Fire, even though he has in his heart virtue equal to the weight of a wheat grain. He would then bring out from the Fire he who professed: There is no god but Allah, even though he has in his heart virtue equal to the weight of an atom. Ibn Minhal has made an addition (of these words) in his narration: Yazid said: I met Shu'ba and narrated to him this hadith. Shu'ba said: Qatada transmitted to us this hadith from Anas b. Malik who heard it from the Apostle of Allah (may peace be upon him) with this alteration that he substituted the word Zurra (grain) in place of Zarra (atom). Yazid said: Abu Bistam has made a change in it.


  Book 001, Number 0377:

  Ma'bad b. Hilal al 'Anazi reported: We went to Anas b. Malik through Thabit and reached there (his house) while he was offering the forenoon prayer. Thabit sought permission for us and we entered, and he seated Thabit with him on his bedstead. He (Thabit) said to him (Anas b. Malik): O Abu Hamza (kunya of Anas b. Malik), your brothers from among the inhabitants of Basra ask you to narrate to them the hadith of intercession. He said: Muhammad (may peace be upon him) narrated to us: When it would be the Day of Resurrection, some of the people would rush to one another in bewilderment. They would come to Adam and say: Intercede (with your Lord) for your progeny. He would say: I am not fit to do this, but go to Ibrabim (peace be upon him) for he is the Friend of Allah. They would come to Ibrahim, but he would say: I am not fit to do this, but go to Moses, for he is Allah's Interlocutor. They would come to Moses, but he would say: I am not fit to do this, but you should go to Jesus, for he is the Spirit of Allah and His word. They would come to Jesus, and he would say, I am not fit to do this; you better go to Muhammad (may peace be upon him). They would come to me, and I would say: I am in a position to do that, I would go and ask the permission of my Lord and it would be granted to me. I would then stand before Him and would extol Him with praises which I am not able to do now, but with which Allah would inspire me, then I would fall in prostration and it would be said to me: O Muhammad, raise thy head, and say and it would be listened to; ask and it would be granted, intercede and it would be accepted. I shall say: My Lord, my people, my people It would be said: Go, and bring forth from it (Hell) him who has in his heart faith equal to the weight of a wheat grain or a barley seed. I would go and do that; then I would return to my Lord and extol Him with those praises (taught to me by Allah), then I would fall in prostration. It would be said to me: O Muhammad, raise your head, and say and it would be heard; ask and it would be granted; intercede and intercession would be accepted. So I would say: My people. my people. It would be said to me: Go and take out from it (Hell) him who has in his heart faith equal to the weight of a mustard seed. I would go and do that. I would again return to my Lord and extol Him with those praises. I would then fall in prostration. It would be said to me: O Muhammad, raisevour head: say, and you would be listened to; ask and it would be granted; intercede and intercession would be accepted. I would say: My Lord, my people, my people. It would be said to me: Go, and bring out of the Fire him who has in his heart as much faith as the smallest, smallest, smallest grain of mustard seed. I would go and do that.

  This is the hadith which Anas narrated to us. We went out of his (house) and when we reached the upper part of Jabban (graveyard) we said: Would that we meet Hasan and salute him and he was hiding in the house of Abu Khalifa. He (Ma'bad b. Hilal, the narrator) said: We went to him and greeted him and we said: O Abu Sa'id, we come from your brother Abu Hamza (kunya of Anas), and we have never heard a hadith like this relating to intercession, which he has narrated to us. He said: Narrate it, we narrated the hadith. He said: Narrate it (still further). We said: He did not (narrate it) before us more than this. He said: He (Anas) had narrated it to us twenty years back, when he was strong and healthy. He has in fact missed something. I cannot make out whether the old man has forgotten or he has (intentionally) avoided to narrate it to you lest you should rely (absolutely) upon it (and abandon doing good deeds). We said to him: Relate that to us, and he laughed and said: There is haste in the nature of man. I did not make mention of it to you but for the fact that I wanted to narrate that to you (and added that the Holy Prophet said): I would then return to my Lord for the fourth time and extol Him with these praises. I would then fall in prostration. It would be said to me: O Muhammad, raise your head: say and it will be listened to; ask and it will be granted; intercede and intercession would be accepted. I would say: O my Lord, permit me regarding him who professed: There is no god but Allah. He (the Lord) would say: That is not for thee or that is not what lies with thee, but by My Honour, Glory, Greatness and Might, I would certainly take him out who professed it: There is no god but Allah. He (the narrator, Ma'bad) said: I hear testimony to the fact that the hadith transmitted to us-by Hasan was heard by him from Anas b. Malik and I can see that he reported it twenty years back, when he was hale and hearty.


  Book 001, Number 0378:

  Abu Huraira reported: Meat was one day brought to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and a foreleg was offered to him, a part which he liked. He sliced with his teeth a piece out of it and said: I shall be the leader of mankind on the Day of Resurrection. Do you know why? Allah would gather in one plain the earlier and the later (of the human race) on the Day of Resurrection. Then the voice of the proclaimer would be heard by all of them and the eyesight would penetrate through all of them and the sun would come near. People would then experience a degree of anguish, anxiety and agony which they shall not be able to bear and they shall not be able to stand. Some people would say to the others: Don you see in which trouble you are? Don't you see what (misfortune) has overtaken you? Why don't you find one who should intercede for you with your Lord? Some would say to the others: Go to Adam. And they would go to Adam and say: O Adam, thou art the father of mankind. Allah created thee by His own Hand and breathed in thee of His spirit and ordered the angels to prostrate before thee. Intercede for us with thy Lord Don't you see in what (trouble) we are? Don't you see what (misfortune) has overtaken us? Adam would say: Verily, my Lord is angry, to an extent to which He had never been angry before nor would He be angry afterward. Verily, He forbade me (to go near) that tree and I disobeyed Him. I am concerned with my own self. Go to someone else; go to Noah. They would come to Noah and would say: O Noah, thou art the first of the Messengers (sent) on the earth (after Adam), and Allah named thee as a" Grateful Servant," intercede for us with thy Lord. Don't you see in what (trouble) we are? Don't you see what (misfortune) has overtaken us? He would say: Verily, my Lord is angry today as He had never been angry before, and would never be angry afterwards. There had emanated a curse from me with which I cursed my people. I am concerned with only myself, I am concerned only with myself; you better go to Ibrahim (peace be upon him). They would go to Ibrahim and say: Thou art the apostle of Allah and His Friend amongst the inhabitants of the earth; intercede for us with thy Lord. Don't you see in which (trouble) we are? Don't you see what (misfortune) has overtaken us? Ibrahim would say to them: Verily, my Lord is today angry as He had never been angry before and would never be angry afterwards. and (Ibrahim) would mention his lies (and then say): I am concerned only with myself, I am concerned only with myself. You better go to someone else: go to Moses. They would come to Moses (peace be upon him) and say: O Moses, thou art Allah's messenger, Allah blessed thee with His messengership and His conversation amongst people. Intercede for us with thy Lord. Don't you see in what (trouble) we are? Don't you see what (misfortune) has overtaken us? Moses (peace be upon him) would say to them: Verily. my Lord is angry as He had never been angry before and would never be angry afterwards. I, in fact, killed a person whom I had not been ordered to kill. I am concerned with myself, I am concerned with myself. You better go to Jesus (peace be upon him). They would come to Jesus and would say: O Jesus, thou art the messenger of Allah and thou conversed with people in the cradle, (thou art) His Word which I-Ie sent down upon Mary. and (thou art) the Spirit from Him; so intercede for us with thy Lord. Don't you see (the trouble) in which we are? Don't you see (the misfortune) that has overtaken us? Jesus (peace be upon him) would say: Verily, my Lord is angry today as He had never been angry before or would ever be angry afterwards. He mentioned no sin of his. (He simply said: ) I am concerned with myself, I am concerned with myself; you go to someone else: better go to Muhammad (may peace be upon him).

  They would come to me and say: O Mahammad, thou art the messenger of Allah and the last of the apostles. Allah has pardoned thee all thy previous and later sins. Intercede for us with thy Lord; don't you see in which (trouble) we are? Don't you see what (misfortune) has overtaken us? I shall then set off and come below the Throne and fall down prostrate before my Lord; then Allah would reveal to me and inspire me with some of His Praises and Glorifications which He had not revealed to anyone before me. He would then say: Muhammad, raise thy head; ask and it would be granted; intercede and intercession would be accepted I would then raise my head and say: O my Lord, my people, my people. It would be said: O Muhammad, bring in by the right gate of Paradise those of your people who would have no account to render. They would share with the people some other door besides this door. The Holy Prophet then said: By Him in Whose Hand is the life of Muhammad, verify the distance between two door leaves of the Paradise is as great as between Mecca and Hajar, or as between Mecca and Busra.


  Book 001, Number 0379:

  It is reported on the authority of Abu Huraira that there was placed before the Messenger of Allah a cup of soft bread, soup and meat. He took part of the foreleg which he liked most. He sliced (with his teeth) a slice (out of that) and said: I would be the leader of mankind on the Day of Resurrection. He then sliced (that meat) for the second time and said: I am the leader of mankind on the Day of Resurrection. When he saw that his companions did not ask him (about this assertion) he said: Why don't you say: How would that be? They said: How would be it, Messenger of Allah? He said: People would stand before the Lord of the worlds. And the rest of the hadith was narrated like the one transmitted by Abu Hayyan, on the authority of Abu Zur'a, and in the story of Ibrahim, this addition was made. He said and made mention of his words with regard to the star: This is my Lord. And his words with regard to their gods: But the big among them has done that. And his words: I am ailing. He (the Holy Prophet) said: By Him in Whose Hand is the life of Muhammad, the distance between two leaves of the door from their supporting frames is as the distance between Mecca and Hajar or Hajar and Mecca. I do not remember how he said it (whether Mecca and Hajar or Hajar and Mecca).


  Book 001, Number 0380:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira and Hudhaifa that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Allah, the Blessed and Exalted, would gather people. The believers would stand till the Paradise would be brought near them. They would come to Adam and say: O our father, open for us the Paradise. He would say: What turned ye out from the Paradise was the sin of your father Adam. I am not in a position to do that; better go to my son Ibrahim, the Friend of Allah. He (the Holy Prophet) said: He (Ibrahim) would say: I am not in a position to do that. Verily I had been the Friend (of Allah) from beyond, beyond; you better approach Moses (peace be upon him) with whom Allah conversed. They would come to Moses (peace be upon him), but he would say: I am not in a position to do that; you better go to Jesus, the Word of Allah and His Spirit. Jesus (peace be upon him) would say: I am not in a position to do that. So they would come to Mubammad (may peace be upon him). He would then be permitted (to open the door of Paradise). Trust worthiness and kinship would be despatched, and these would stand on the right and left of the Path and the first of you would pass with (the swiftness) of lightning. He (the narrator) said: I said, O thou who art far dearer to me than my father and my mother I which thing is like the passing of lightning? He said: Have you not seen lightning, how it passes and then comes back within the twinkling of an eye? Then (they would pass) like the passing of the wind, then like the passing of a bird, and the hastening of persons would be according to their deeds, and your Apostle would be standing on the Path saying: Save, O my Lord, save. (The people would go on passing) till the deeds of the servants would be failing in strength, till a man would come who would find it hard to go along (that Path) but crawlingly. He (the narrator) said: And on the sides of the Path hooks would be suspended ready to catch anyone whom these would be required (to catch). There would be those who would somehow or other succeed in trasversing that Path and some would be piled up in Hell. By Him in Whose Hand is the life of Abu Huraira it would take one seventy years to fathom the depth of Hell.


  Chapter 84: PERTAINING TO THE WORDS OF THE APOSTLE OF ALLAH (MAY PEACE BE UPON HIM):" I WOULD BE THE FIRST AMONG PEOPLE TO INTERCEDE IN THE PARADISE AND AMONG THE APOSTLES I WOULD HAVE THE LARGEST FOLLOWING"


  Book 001, Number 0381:

  Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I would be the first among people to intercede in the Paradise and amongst the apostles I would have the largest following (on the Day of Resurrection).


  Book 001, Number 0382:

  Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Amongst the apostles I would have the largest following on the Day of Resurrec tion, and I would be the first to knock at the door of Paradise.


  Book 001, Number 0383:

  Anas b. Malik said: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said: I would be the first intercessor in the Paradise and no apostle amongst the apostles has been testified (by such a large number of people) as I have been testified. And verily there woald be an apostle among the apostles who would be testified to by only one man from his people.


  Book 001, Number 0384:

  Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I will come to the gate of Paradise on the Day of Resurrection. and would seek its opening. and the keeper would say: Who art thou? I would say: Muhammad. He would then say: It is for thee that I have been ordered, and not to open it for anyone before thee.


  Book 001, Number 0385:

  Abu Huraira reported: Verity the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: There is for every apostle a (special) prayer with which he would pray. I wish I could reserve, my prayer for intercession of my Ummah on the Day of Resurrection.


  Book 001, Number 0386:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: There is for every apostle a prayer, and I intend (if Allah so willed) that I would reserve my prayer for the intercession of my Ummah on the Day of Resurrection.


  Book 001, Number 0387:

  'Amr b. Abu Sufyan transmitted a hadith like this from Abu Huraira who narrated it from the Messenger of Allah (may peace be upon him).


  Book 001, Number 0388:

  Amr b. Abu Sufyan reported: Abu Huraira said to Ka'b al-Ahbar that the Apostle of Allah (may peace be upon him) had said: For every apostle there Is a (special) prayer by which he would pray (to his Lord). I, however, intend (if Allah so willed) that I would reserve my prayer for the intercession of my Ummah on the Day of Resurrection. Ka'b said to Abu Huraira: Did you hear this from the Messenger of Allah (may peace be upon him)? Abu Huraira said: Yes.


  Book 001, Number 0389:

  Abu Huraira said: The Prophet of Allah (may peace be upon him) said: There is for every apostle a prayer which is granted, but every prophet showed haste in his prayer. I have, however, reserved my prayer for the intercession of my Ummah on the Day of Resurrection, and it would be granted, if Allah so willed, in case of everyone amongst my Ummah provided he dies without associating anything with Allah.


  Book 001, Number 0390:

  Abu Huraira said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Every Messenger is endowed with a prayer which is granted and by which he would (pray to his Lord) and it would he granted for him. I have, however, reserved my prayer for the intercession of my Ummab on the Day of Resurrection.


  Book 001, Number 0391:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: There was for every apostle a prayer with which he prayed for his Ummah and it was granted to him; but I wish, if Allah so wills, to defer my prayer for the intercession of my Ummah on the Day of Resurrection.


  Book 001, Number 0392:

  Anas b. Malik reported: Verily the Apostle of Allah (may peace be upon him) said: There is for every apostle a prayer with which he prays (to Allah) for his Ummah. I have reserved my prayer for the intercession of my Ummah on the Day of Resurrection.


  Book 001, Number 0393:

  This hadith is narrated with the same chain of narrators by Qatada.


  Book 001, Number 0394:

  Mis'ar transmitted it with the same chain of narrators from Qatada except that in the hadith narrated by Waki' (the Prophet) said:" He was endowed," and in the hadith reported by Abu Usama (the words are):" It is reported from the Apostle of Allah (may peace be upon him)."


  Book 001, Number 0395:

  Muhammad b. 'Abd al-A'la reported it to me: Mu'tamir narrated to us on the authority of his father who transmitted it liom Anas that verity the Apostle of Allah (may peace be upon him) said, and then narrated the hadith like the one transmitted by Qatada on the authority of Anas.


  Book 001, Number 0396:

  Abu Zubair heard Jabir b. Abdullah reporting it from the Apostle of Allah (may peace be upon him): For every apostle was a prayer with which he prayed (to his Lord) for his Ummah, but I have reserved my prayer for the intercession of my Ummah on the Day of Resurrection.


  Chapter 85: PRAYER OF THE APOSTLE (MAY PEACE BE UPON HIM) FOR HIS UMMAH AND HIS BEING MOVED TO TEARS ON ACCOUNT OF HIS AFFECTION FOR THEM


  Book 001, Number 0397:

  'Abdullah b. Amr b. al-'As reported: Verily the Apostle of Allah (may peace be upon him) recited the words of Allah, the Great and Glorious, that Ibrahim uttered. My Lord! lo! they have led many of mankind astray:" But whoso followeth me, he verily is of me" (al-Qur'an, xiv. 35) and Jesus (peace be upon him) said:" If thou punisheth them, lo! they are Thy slaves, and if Thou forgiveth them-verily Thou art the Mighty, the Wise" (al-Qur'an, v 117). Then he raised his hands and said: O Lord, my Ummah, my Ummah, and wept; so Allah the High and the Exalted said: O Gabriel, go to Muhammad (though your Lord knows it fully well) and ask him: What makes thee weep? So Gabriel (peace be upon him) came to him and asked him, and the Messenger of Allah (may peace be upon him) informed him what he had said (though Allah knew it fully well). Upon this Allah said: O Gabriel, go to Muhammad any say: Verily We will please thee with regard to your Ummah and would not displease thee.


  Chapter 86: HE WHO DIED WITH UNBELIEF WOULD BE (THROWN) INTO THE FIRE, INTERCESSION WOULD BE OF NO AVAIL TO HIM AND THE RELATIONSHIP OF HIS FAVOURITES WOULD NOT BENEFIT HIM


  Book 001, Number 0398:

  Anas reported: Verily, a person said: Messenger of Allah, where is my father? He said: (He) is in the Fire. When he turned away, he (the Holy Prophet) called him and said: Verily my father and your father are in the Fire.


  Chapter 87: REGARDING THE WORDS OF ALLAH:" AND WARN THY NEAREST KINDRED"


  Book 001, Number 0399:

  Abu Huraira reported: When this verse was revealed:" And warn thy nearest kindred (al-Qur'an, xxvi. 214), the Messenger of Allah (may peace be upon him) called the Quraish; so they gathered and he gave them a general warning. Then he made a particular (reference to certain tribes) and said: O sons of Ka'b b. Luwayy, rescue yourselves from the Fire; O sons of Murra b. Ka'b, rescue yourselves from the Fire: O sons of Abd Shams, rescue yourselves from the Fire; 0 sons of Abd Manaf rescue yourselves from the Fire; O sons of Hashim, rescue yourselves from the Fire; 0 sons of Abd al-Muttalib, rescue yourselves from the Fire; O Fatimah, rescue thyself from the Fire, for I have no power (to protect you) from Allah in anything except this that I would sustain relationship with you.


  Book 001, Number 0400:

  The same hadith is narrated by Ubaidallah b. Umar al-Qawariri from Abu 'Uwana, who transmitted it to 'Abd al-Malik b. 'Umair on the same chain of transmitter and the hadith of Jarir is more perfect and comprehensive.


  Book 001, Number 0401:

  It is narrated on the authority of 'A'isha that when this verse was revealed:" And warn thy nearest kindred," the Messenger of Allah (may peace be upon him) stood up on Safa' and said: O Fatima, daughter of Muhammad. O Safiya, daughter of 'Abd al-Muttalib, O sons of 'Abd al-Muttalib. I have nothing which can avail you against Allah; you may ask me what you want of my worldly belongings.


  Book 001, Number 0402:

  Abu Huraira reported: When (this verse) was revealed to him:" Warn your nearest kinsmen." the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: O people of Quraish, buy yourselves from Allah, I cannot avail you at all against Allah; O sons of Abd al-Muttalib. I cannot avail you at all against Allah; 0 Abbas b. 'Abd al- Muttalib, I cannot avail you at all against Allah; O Safiya (aunt of the Messenger of Allah), I cannot avail you at all against Allah; 0 Fatima, daughter of Muhammad, ask me whatever you like, but I cannot avail you at all against Allah.


  Book 001, Number 0403:

  This hadith is narrated from the Apostle (may peace be upon him) by another chain of narrators, 'Amr al-Naqid, Mu'awiya b. 'Amr, Abdullah b. Dhakwan, A'raj on the authority of Abu Huraira.


  Book 001, Number 0404:

  Qabisa b. al-Mukhariq and Zuhair b. 'Amr reported: When this verse was revealed:" And warn thy nearest kindred," the Apostle of Allah (may peace be upon him) set off towards a rock of the hill and ascended the highest of the rocks and then called: 0 sons of 'Abd Manaf! I am a warner; my similitude and your similitude is like a man who saw the enemy and went to guard his people, but, being afraid they might get there before him, he shouted: Be on your guard!


  Book 001, Number 0405:

  This hadith is narrated from the Apostle of Allah (may peace be upon him) by another chain of narrators, Muhammad b. Abd al-A'la, Mu'tamir, Abu 'Uthman, Zuhair b. 'Amr, Qabisa b. Mukhariq.


  Book 001, Number 0406:

  It is reported on the authority of Ibn 'Abbas that when this verse was revealed:" And warn thy nearest kindred" (and thy group of selected people among them) the Messenger of Allah (may peace be upon him) set off till he climbed Safa' and called loudly: Be on your guard! They said: Who is it calling aloud? They said: Muhammad. They gathered round him, and he said: O sons of so and so, O sons of so and so, O sons of 'Abd Manaf, O sons of 'Abd al-Muttalib, and they gathered around him. He (the Apostle) said: If I were to inform you that there were horsemen emerging out of the foot of this mountain, would you believe me? They said: We have not experienced any lie from you. He said: Well, I am a warner to you before a severe torment. He (the narrator) said that Abu Lahab then said: Destruction to you! Is it for this you have gathered us? He (the Holy Prophet) then stood up, and this verse was revealed:" Perish the hands of Abu Lahab, and he indeed perished" (cxi. 1). A'mash recited this to the end of the Sura.


  Book 001, Number 0407:

  This hadith was narrated by A'mash on the authority of the same chain of narrators and he said: One day the Messenger of Allah (may peace be upon him) climbed the hill of Safa' and said: Be on your guard, and the rest of the hadith was narrated like the hadith transmitted by Usama; he made no mention of the revelation of the verse:" Warn thy nearest kindred."


  Chapter 88: INTERCESSION OF THE MESSENGER OF ALLAH (MAY PEACE BE UPON HIM) FOR ABU TALIB AND SOME REMISSION FOR HIM ON THIS ACCOUNT


  Book 001, Number 0408:

  It is reported on the authority of 'Abbas b. Abd al-Muttalib that he said: Messenger of Allah, have you benefited Abu Talib in any way for he defended you and was fervent in your defence? The Messenger of Allah (may peace he upon him) said: Yes; he would be in the most shallow part of the Fire: and but for me he would have been in the lowest part of Hell.


  Book 001, Number 0409:

  Abdullah b. al-Harith reported: I heard Abbas say: I said: Messenger of Allah, verily Abu Talib defended you and helped you; would it be beneficial for him? He (the Holy Prophet) said: Yes; I found him in the lowest part of the Fire and I brought him to the shallow part.


  Book 001, Number 0410:

  This hadith is narrated from the Apostle (may peace be upon him) like one narrated by Abu 'Uwana on the authority of the chain of transmitters like Muhammad b. Hatim, Yahya b. Sa'id, Abu Sufyan, 'Abbas b. 'Abd al-Muttalib and others.


  Book 001, Number 0411:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: A mention was made of his uncle Abu Talib before the Messenger of Allah (may peace be upon him) He said: My intercession may benefit him on the Day of Resurrection and he may be placed in the shallow part of the Fire which would reach his ankles and his brain would be boiling.


  Book 001, Number 0412:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: Verily, the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The least tormented of the inhabitants of the Fire would be he who would wear two shoes of Fire and his brain would boil on account of the heat of the shoes.


  Book 001, Number 0413:

  Ibn 'Abbas reported: The Prophet (may peace be upon him) said: Among the inhabitants of the Fire Abu Talib would have the least suffering, and he would be wearing two shoes (of Fire) which would boil his brain.


  Book 001, Number 0414:

  Nu'man b. Bashir was delivering an address and saying: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: the least suffering for the inhabitants of Hell on the Day of Resurrection would be for the man under whose soles would be placed two embers and his brain would boil on account of them.


  Book 001, Number 0415:

  Nu'man b. Bashir reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Verily the least suffering for the inhabitants of Fire would be for him who would have two shoes and two laces of Fire (on his feet), and with these would boil his brain as boils the cooking vessel, and he would think that he would not see anyone in a more grievous torment than him, whereas he would be in the least torment.


  Chapter 89: PROOF IN SUPPORT OF THE FACT THAT HE WHO DIED IN UNBELIEF HIS DEED WOULD NOT BE OF ANY AVAIL TO HIM


  Book 001, Number 0416:

  'A'isha reported: I said: Messenger of Allah, the son of Jud'an established ties of relationship, fed the poor. Would that be of any avail to him? He said: It would be of no avail to him as he did not ever say: O my Lord, pardon my sins on the Day of Resurrection.


  Chapter 90: FRIENDSHIP WITH BELIEVERS AND DISSOCIATION WITH NON-BELIEVERS AND SEVERANCE FROM THEM


  Book 001, Number 0417:

  'Amr b. 'As reported: I heard it from the Messenger of Allah (may peace be upon him) quite audibly and not secretly: Behold! the posterity of my fathers, that is, so and so, are not my friends. Verily Allah and the pious believers are my friends.


  Chapter 91: THE ADMITTANCE INTO PARADISE OF A GROUP OF MUSLIMS WITHOUT RENDERING ANY ACCOUNT AND SUFFERING PUNISHMENT (TORMENT)


  Book 001, Number 0418:

  It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Apostle of Allah (may peace be upon him) said: Seventy thousand (persons) of my Ummah would enter Paradise without rendering an account. Upon this a person said: Messenger of Allah. pray to Allah that He make me one of them. He (the Holy Prophet) said: O Allah! make him one of them. Then another stood up and said: Messenger of Allah, pray to Allah that He make me one of them. He (the Holy Prophet) said: 'Ukkasha has preceded you in this matter.


  Book 001, Number 0419:

  Muhammad b. Ziyad reported: I heard Abu Huraira narrate this: I heard it from the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying a hadith like one narrated by al-Rabi'.


  Book 001, Number 0420:

  Abu Huraira reported: I heard it from the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: A group of my Ummah consisting of seventy thousand persons would enter Paradise; their faces would be as bright as the brightness of the full moon. Abd Huraira said: 'Ukkasha b. Mihsan al-Asadi then stood up wrapping the blanket around him and said: Messenger of Allah, supplicate (before) Allah that He should make me one among them. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: O Allah, make him among them. Then stood up a man from the Ansa and said: Messenger of Allah, pray to Allah that He should make me one among them. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: 'Ukkasha has preceded you in this matter.


  Book 001, Number 0421:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Seventy thousand (persons) would enter Paradise as one group and among them (there would be people) whom faces would be bright like the moon.


  Book 001, Number 0422:

  It is reported on the authority of 'Imran that the Apostle of Allah (may peace be upon him) said: Seventy thousand people of my Ummah would be admitted into Paradise without rendering any account. They (the companions) said: Who would be of those (fortunate persons)? He (the Holy Prophet) said: Those who do not cauterise and practise charm, but repose trust in their Lord, 'Ukkasha then stood up and said: Supplicate (before) Allah that He should make me one among them. He (the Holy Prophet) said: Thou art one among them He (the narrator) said: A man stood up and said: Apostle of Allah, supplicate (before) Allah that He should make me one among them. He (the Holy Prophet said: 'Ukkasha has preceded you (in this matter).


  Book 001, Number 0423:

  'Imran b. Husain reported: Verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Seventy thousand men of my Ummah would enter Paradise without rendering account. They (the companions of the Holy Prophet) said: Who would be those, Messenger of Allah? He (the Holy Prophet) said: They would be those who neither practise charm, not take omens, nor do they cauterise, but they repose their trust in their Lord.


  Book 001, Number 0424:

  Abu Hazim narrated it on the authority of Ibn Sa'd that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Seventy thousand persons or seven hundred thousand persons (Abu Hazim does not remember the exact number) would enter Paradise holding and supporting one another, and the first among them would not enter till the last among them would enter (therein) ; (they would enter simultaneously) and their faces would be bright like the full moon.


  Book 001, Number 0425:

  Husain b. 'Abd al-Rahman reported: I was with Sa'id b. Jubair when he said: Who amongst you saw a star shooting last night? I said: It was I; then I said: I was in fact not (busy) in prayer, but was stung by a scorpion (and that is the reason why I was awake and had a glimpse of the shooting star). He said: Then what did you do? I said: I practised charm. He said: What urged you to do this? I said: (I did this according to the implied suggestion) of the hadith which al-Shu'ba narrated. He said: What did al-Shu'ba narrate to you? I said: Buraida b. Husaib al-Aslami narrated to us. The charm is of no avail except in case of the (evil influence) of an eye or the sting of a scorpion. He said: He who acted according to what he had heard (from the Holy Prophet) acted rightly, but Ibn 'Abbas narrated to us from the Apostle of Allah (may peace be upon him) that he said: There were brought before me the peoples and I saw an apostle and a small group (of his followers) along with him, another (apostle) and one or two persons (along with him) and (still another) apostle having no one with him. When a very large group was brought to me I conceived as if it were my Ummah. Then it was said to me: It is Moses and his people. You should look at the horizon, and I saw a very huge group. It was again said to me: See the other side of the horizon, and there was (also) a very huge group. It was said to me: This is your Ummah, and amongst them there were seventy thousand persons who would be made to enter Paradise without rendering any account and without (suffering) any torment. He then stood up and went to his house. Then the people began to talk about the people who would be admitted to Paradise without rendering any account and without (suffering) any torment. Some of them said: They may be those who (have had the good fortune of living) in the company of the Messenger of Allah (may peace be upon him) and some of them said: They be those who were born in Islam and did not associate anything with Allah. Some people mentioned other things. Thereupon came forth the Messenger of Allah (may peace be upon him) before them and he said: What was that which you were talking about? They informed him. He said: They are those persons who neither practise charm, nor ask others to practise it, nor do they take omens, and repose their trust in their Lord. Upon this 'Ukkasha b. Mihsan stood up and said: Supplicate for me that He should make me one among them. Upon this he (Messenger of Allah) said: Thou are one among them. Then another man stood up and said: Supplicate before Allah that He should make me one among them. Upon this he said: 'Ukkisha has preceded you.


  Book 001, Number 0426:

  Ibn 'Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Peoples would be presented to me (on the Day of Resurrection), and then the remaining part of the hadith was narrated like the one transmitted by Hushaim, but he made no mention of the first portion.


  Chapter 92: THIS UMMAH (UMMAH OF ISLAM) WOULD CONSTITUTE HALF OF THE INHABITANTS OF PARADISE
  Book 001, Number 0427:

  Abdullah b. Mas'ud reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) addressing us said: Aren't you pleased that you should constitute one-fourth of the inhabitants of Paradise? He (the narrator) said: We glorified (our Lord, i. e. we called aloud Allah-o Akbar, Allah is the Greatest). He, then, again said: Aren't you pleased that you should constitute one-third of the inhabitants of Paradise? He (the narrator) said: We glorified (our Lord) and he (the Holy Prophet) then again said: I hope that you would constitute half of the inhabitants of Paradise and I shall explain to you its (reason). The believers among the unbelievers would not be more than a white hair on (the body of a) black ox or a black hair on (the body of a) white ox.


  Book 001, Number 0428:

  'Abdullah (b. Mas'ud) reported: We, about forty men, were with the Messenger of Allah (may peace be upon him) in a camp when he said: Aren't you pleased that they should constitute one-fourth of the inhabitants of Paradise? He (the narrator) said: Yes. He (the Holy Prophet) again said: Aren't you pleased that you should constitute one-third of the inhabitants of Paradise? They said: Yes. Upon this he again said: By Him in Whose Hand is my life, I hope that you would constitute one-half of the inhabitants of Paradise and the reason is that no one would be admitted into Paradise but a believer and you are no more among the polytheists than as a white hair on the skin of a black ox or a black hair on the skin of a red ox.


  Book 001, Number 0429:

  Abdullah b Mas'ud reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) addressed us and then supported his back (by reclining) against a leather tent and said: Behold, no one but a believing person would enter Paradise. O Allah, (see) have I conveyed (it not)? 0 Allah, be witness (to it that I have conveyed it). (Then addressing the companions) he said: Don't you like that you should constitute one-fourth of the inhabitants of Paradise? We said: Yes, Messenger of Allah. He again said: Don't you like that you should constitute one-third of the inhabitants of Paradise? They said: Yes, Messenger of Allah. He said: I hope that you would constitute one- half of the inhabitants of Paradise and you would be among the peoples of the world, like a black hair on (the body of) a white ox or like a white hair on the body of a black ox.


  Book 001, Number 0430:

  Abu Sa'id reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Allah, the High and Glorious, would say: O Adam I and he would say: At Thy service, at thy beck and call, O Lord, and the good is in Thy Hand. Allah would say: Bring forth the group of (the denizens of) Fire. He (Adam) would say: Who are the denizens of Hell? It would be said: They are out of every thousand nine hundred and ninety-nine. He (the Holy Prophet) said: It is at this juncture that every child would become white-haired and every pregnant woman would abort and you would see people in a state of intoxication, and they would not be in fact intoxicated but grievous will be the torment of Allah. He (the narrator) said: This had a very depressing effect upon them (upon the companions of the Holy Prophet) and they said: Messenger of Allah, who amongst us would be (that unfortunate) person (who would be doomed to Hell)? He said: Good tidings for you, Yajuj Majuj would be those thousands (who would be the denizens of Hell) and a person (selected for Paradise) would be amongst you. He (the narrator) further reported that he (the Messenger of Allah) again said: By Him in Whose Hand is thy life, I hope that you would constitute one-fourth of the inhabitants of Paradise. We extolled Allah and we glorified (Him). He (the Holy Prophet) again said: BY Him in Whose Hand is my life, I wish you would constitute one-third of the inhabitants of Paradise. We extolled Allah and Glorified (Him). He (the Holy Prophet) again said: By Him in Whose Hand is my life, I hope that you would constitute half of the inhabitants of Paradise. Your likeness among the people is the likeness of a white hair on the skin of a black ox or a strip on the foreleg of an ass.


  Book 001, Number 0431:

  The same hadith has been narrated from A'mash on the authority of the same chain of transmitters with the exception of these words: You would be no more among men (on the Day of Resurrection) but like a white hair on (the body of) a black ox, or like a black hair on (the body of) a white ox, and he made no mention of: a strip on the foreleg of an ass.


  EPILOGUE

  Before we close the" Kitab-ul-Iman," it seems necessary to bring a few facts before our readers. This book deals with the beliefs, i. e. those unseen realities which we have a strong yearning to comprehend, but which elude the grasp of our senses.

  Every person, who is endowed with consciousness, is instinctively impelled to know whence he came and where he would return. What would become of him after crossing the bar of life? Is the short span of this wordly life the culmination of all his hopes and desires and nothing remains after it? These are the questions which agitate the mind of every man, whether he is a believer or a non-believer, whether he is a monotheist or a polytheist or an atheist. We cannot silence the echoes of our souls by simply saying that nothing can be said with certainty about them. The mind yearns for definite and satisfactory answers to all of them. That is what is embedded in our very nature and so long as we are human beings we cannot afford to ignore them. We approach scientists for the solution of these spiritual problems of ours which have a direct bearing on our social life, but scientists have no definite answers to give since they are concerned only with observable facts, that is to say, the optically present source of sensation, which forms only a fraction of man's life and the vast sea of" unseen world" lies hidden before them. That is the reason why even a scientist has to fall back upon chance-a very imortant admission as to the limits of the so-called scientific knowledge and the possibility of another knowledge unknown to science and altogether different from that with the help of which we observe physical phenomena and their laws.

  Moreover, the scientific method cannot help us solve the problem of" whence" and" whither". There is always an urge in our hearts to peep across this life hemmed in by space and time and find out our ultimate destiny. Since science deals with" actual," with what is here and now, particularly what can be comprehended with the helpof senses, there is inherent in science a natural tendency to assure that man, too, like inanimate matter, is a bubble that bursts and a vision that fades. If we take this view of man, which is the inevitable conclusion of the so-called" scientific inquiry," the whole of human life in which man plays such a prominent role becomes a meaningless riddle, for he is denied the existence of spiritual yearning in him which is nothing but a sort of cruel joke with man." Life," says Dr Muhammad Iqbal (Reconstruction of Religious Thought in Islam, pp 50-1)," with its intense feeling of spontaneity constitutes a centre of indetermination, and thus falls outside, the domain of necessity... The biologist who seeks a mechanical explanation of life is led to do so because he confines his study to the lower forms of life whose behaviour discloses resemblances to mechanical action. If he studies life as manifested in himself, i. e., his own mind freely choosing, rejecting, reflecting, surveying the past and the present, and dynarnically imagining the future. he is sure to be convinced of the inadequacy of his mechancal concepts."

  The observable facts or, in other words, the physical entities form only a part of the Reality. On how to know and comprehend the other parts which concern us more intimately than the physical entities. science has nothing definite to say except a meaningful silence which betrays its natural limitation in solving these vital problems of life.

  Psychology, too, is inherently incompetent to comprehend the unseen Realities of the universe. Life, as we all know. is a great mystery everrin its biological aspects; how mysterious it is in its spiritual and moral aspects, we cannot imagine. Psychology has been-able to grope in the darkness of unconscious and, ub-conscious chambers and has not been able to bring into light the secrets of the human soul." Psychology," says Waiter Leibrecht (Religion and Culture, p. 33)," can show us what man is not. It cannot tell us what man, each one of us, is. The legitimate aim of psychology is the negative, the removal of distortions and illusions, but not the positive, the full and complete knowledge of human being." The fact is that human knowledge and intellect, in spite of their boastful claims, are by nature so much handicapped that they, unaided by revelation, cannot in any way comprehend the unseen Realities. What the intellect at the most can do is to transform the sense-data into conceptual forms, but it has to depend ultimately upon experience and is, therefore, subjected to the same limitations to which the knowledge of pysical sciences is subjected." The intellect," say Ibn Khaldun, is a correct scale. Its indications are completely certain and in no way wrong. However, the intellect should not be used to weigh such matters as the oneness of God, the Hereafter, the truth of prophecy, the real character of Divine Attributes, or anything else that lies beyond the level of the intellect. That would mean to aspire for the impossible. One might compare it with a man who sees a scale in which gold is being weighed, and wants to weigh mountains in it. This (the fact that it is impossible) does not prove that the indications of the scale are not true (when it is used for its proper purpose). However, there is a limit at which intellect must stop. It cannot go beyond its own level" (The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, Vol. III. p. 38). What a man in the cold regions of an arid intellectualism can, at his best, infer is only the existence of a Prime Cause, but to far as His Attributes, His will, His behaviour with humanity and His Creation, and our relation with Him are concerned. Intellect has nothing positive to say. It is at this stage that man instinctively feels the need of an agency which shoure provide him authentic information about unseen rmuties of life. This agencv is known as Prophethoud. The Great Lord, Who has provided man with materiaf resources for the satisfaction of his macerial needs, has also made suitable arrangements to acquaint us fully with the Unseen Realities which our souls yearn to know. This knowledge of the Unseen is vouchsafed to us through His trusted Messengers (prophets). This is an immense savour from our Lord, immeasurably more valuable then the material resources for, without it, human souls would have suffered the pangs of privation and would have ultimately died. The Qur'an says:

  All praise is due to Allah. Who guided us to this. And we would not have found the way if Allah had not guided us. Certainly the Messengers of our Lord brought the Truth (vii. 43).

  Just as the information of the Holy Prophet pertaining to our worldly life is perfectly correct judged by any standard, in the same way his revelations concerning the Unseen. e. g. the Day of Resurrection, Paradise and Hell, will also be perfectly true. because he As Amin. the Truthful. We should, however, bear in mind that since we are living in a world of senses it is, therefore, through sensory experiences that we comprehend it. A man's mind is so much hemmed in by space and time and his vision is so much limited by the material aspects of his life that it is only through material concepts that his mind is led to the knowledge of the Unseen. That is the reason why one can easily find frequent use of metaphors and similes in the language of the Holy Prophet as be explained the Unseen Realities of existence. These are not myths, but the Great undeniable Truths which our souls yearn to know, affirm and believe. but which our own intelligence fails to comprehend.


  Sahih Muslim, Book 2 Number 0432:0576


  The Book of Purification (Kitab Al-Taharah)


  Het Boek van Zuivering (Kitab Al-Taharah)

  Top Index

  INTRODUCTION

  We have read in the first Book that the love of Allah is the highest aim of a true believer. It is for the achievement of this single end that he affirms his faith in Him by renouncing all other types of godhood.

  The love of God is not something inert or lifeless; it is dynamic in the sense that it calls for a complete change in the life of man: change in his thoughts and ideas and change in his conduct and behaviour. One who claims to be a believer in Allah has to make a good deal of effort with a view to pleasing his: lord. He has to purify his soul from all evil thoughts and fancies so that the love of God should reside in it. Unless the soul is purged of all impurities one cannot achieve salvation. This is known as Tahdrah in Islam, and it is the foundation-stone of Imin. This high objective of the purification of the soul requires intentional and deliberate efforts and a good deal of sacrifice on the part of man, and the most elementary stage in this sacred path is the cleanliness of body.

  By enjoining cleanliness of body upon man Islam awakens him to the realisation of the fact that when impurities on the body of a man produce such unhealtby effects on his physical being and corrode his mental health, how miserable his life would be when his soul is polluted with impurities. The process of the purification of the soul should, therefore, start with the purification of the body.


  Chapter 1: MERIT OF WUDU'
  Book 002, Number 0432: [Zikr]

  Abu Malik at-Ash'ari reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Cleanliness is half of faith and al-Hamdu Liliah (Praise be to Allah) fills the scale, and Subhan Allah (Glory be to Allah) and al-Hamdu Liliah (Praise be to Allah) fill upwhat is between the heavens and the earth, and prayer is a light, and charity is proof (of one's faith) and endurance is a brightness and the Holy Qur'an is a proof on your behalf or against you. All men go out early in the morning and sell themselves, thereby setting themselves free or destroying themselves.


  Chapter 2: PURIFICATION IS ESSENTIAL FOR PRAYER


  Book 002, Number 0433:

  Mus'ab b. Sa'd reported: 'Abdullah son of Umar came to Ibn'Amir in order to inquire after his health as he was ailing. He said Ibn 'Umar, why don't you prayto Allah for me? He said: I heard of Allah's Messenger (may peace be upon him) say: Neither the prayer is accepted without parification nor is charity accepted out of the ill-gotten (wealth), and thou wert the (governor) of Basra.


  Book 002, Number 0434:

  A hadith like this is narrated from the Apostle (may peace be upon him) with the same chain of transmitters by Muhammad b. Muthanna, Ibn Bashshar, Muhammad b. Ja'far, Shu'ba.


  Book 002, Number 0435:

  Hammam b. Munabbih who is the brother of Wahb b. Munabbih. said: This is what has been transmitted to us by Abu Huraira from Muhammad, the Messenger of Allah (may peace be upon him) and then narrated a hadith out of them and observed that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The prayer of none amongst you would be accepted in a state of impurity till he performs ablution.


  Chapter 3: HOW TO PERFORM ABLUTION


  Book 002, Number 0436:

  Humran, the freed slave of 'Uthman, said: Uthman b. 'Affan called for ablution water and this is how he performed the ablution. He washed his hands thrice. He then rinsed his mouth and cleaned his nose with water (three times). He then washed his face three times, then washed his right arm up to the elbow three times, then washed his left arm like that, then wiped his head; then washed his right foot up to the ankle three times, then washed his left foot like that, and then said: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) perform ablution like this ablution of mine. Then the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: He who performs ablution like this ablution of mine and then stood up (for prayer) and offered two rak'ahs of prayer without allowing his thoughts to be distracted, all his previous sins are expiated. Ibn Shihab said: Our scholars remarked: This is the most complete of the ablutions performed for prayer.


  Book 002, Number 0437:

  Humran, the freed slave of 'Uthman said: I saw Uthman call for a vessel (of water) and poured water over his hands three times and then washed them. Then he put his right hand in the vessel and rinsed his mouth and cleaned his nose. Then he washed his face three times and his hands up to the elbow three times; then wiped his head, then washed his feet three times. Then he said that the Messenger of Allah (may peace be upon him) had said: He who performed ablution like this ablution of mine and offered two raklahs of prayer without allowing his thoughts to be distracted, all his previous sins would be expiated.


  Chapter 4: THE MERIT OF WUDU AND THAT OF PRAYER AFTER IT


  Book 002, Number 0438:

  Humran. the freed slave of 'Uthman. said: I heard from 'Uthman b. 'Affan and he was in the courtyard of the mosque, when the Mu'adhdhin (announcer of the prayer) came to him at the time of afternoon prayer. So the ('Uthman) called for the ablution water and performed ablution and then said: By Allah, I am narrating to you a hadith. If there were not a verse in the Book of Allah, I would have never narrated it to you. I heard Allah's Messenger (may peace be upon him) say: If a Muslim performs ablution and does it well and offers prayer, all his (sins) daring the period from one prayer to another would be pardoned by Allah.


  Book 002, Number 0439:

  This hadith is also narrated on the authority with the same chain of transmitters and in the hadith of Abu Usama the words are:" He who performed the ablution well and then offered the obligatory prayer."


  Book 002, Number 0440:

  Humran reported when 'Uthman performed ablution he said: By Allah, I am narrating to you a hadith had there not been this verse in the Book of Allah. I would not have narrated it to you. Verily I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: Not a person is there who performed ablution, and did it well, then offered prayer, but his sins (which he committed) were not pardoned between the prayer that he offered and the next one. 'Urwa said: The verse is this:" Those who suppress the clear proofs and the guidance which We have sent down"... to His words:" the Cursers" (ii. 15).


  Book 002, Number 0441:

  'Amr b Sa'id b al-As reported: I was, with Uthman that he called for ablution water and said: I heard Allah's Messenger (may peace be upon him) say: When the time for a prescribed prayer comees, if any Muslim perform ablution well and offers his prayer) with humility and bowing, it will be an expiation for his past sins, so long as he has not committed a major sin; and this applies to for all times.


  Book 002, Number 0442:

  Humran, the freed slave of 'Uthman reported: I brought for Uthman b. 'Affan the ablution water. He performed ablution and then said: Verily the people narrate from the Messenger of Allah (may peace be upon him) a hadith. I do not know what these are. but (I know this fact) that I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) perform ablution like this ablution of mine and then he said: He who performed ablution like this, all his previous sins would be expiated and his prayer and going towards the mosque would have an extra reward. In the tradition narrated by Ibn 'Abda (the words are):" I came to Uthman and he performed ablution."


  Book 002, Number 0443:

  Abu Anas reported that Uthman performed ablution at Maqi'aid and said: Should I not show you the ablution performed by Allah's Messenger (may peace be upon him)? And he then washed (the different parts of the body) three times. 4" Qutaiba has added in his narration the words:" There were with him (with Uthman) Companions of Allah's Messenger (may peace be upon him)."


  Book 002, Number 0444:

  Humran b. Abin reported: I used to fetch water for 'Uthman for his purification. Never was there a day that he did not take a bath with a small quantity of water. And Uthman said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) at the time of our returning from our prayer told us (certain things pertaining to purification). Mis'ar said: I find that it was afternoon prayer. He said: I do not know whether I should tell you a thing or keep quiet. We said: Messenger of Allah, tell us if it is good and if it is otherwise, Allah and His Apostle know better. Upon this he said: A Muslim who purifies (himself) and completes purification as enjoined upon him by Allah and then offers the prayers, that will be expiatious (of his sins he committed) between these (prayers).


  Book 002, Number 0445:

  Jami' b. Shaddad reported: I heard Humran b. Aban narrate to Abu Burda in this very mosque during the governorship of Bishr that 'Uthman b. Alfan said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: He who completed ablution as Allah, the Exalted, enjoined upon him, his obligatory prayers would be explatious (for his minor sins that he would commit) during (the interval) between them. This hadith is transmitted by Ibn Mu'adh, and in the hadith narrated by Ghundar, the words" during the governorship of Bishr" are omitted and there is no mention of the obligatory prayers.


  Book 002, Number 0446:

  Humran, the freed slave of Uthman reported: One day Uthman b. Affan performed the ablution well, and then said: I saw Allah's Messenger (may peace be upon him) perform ablution, the best ablution, and then observed: He who performed ablution like this and then went towards the mosque and nothing (but the love of) prayer urged him (to do so), all his previous (minor) sins would be expiated.


  Book 002, Number 0447:

  Humran, the freed slave of 'Uthman b. 'Affan, reported on the authority of 'Uthman b. 'Affan that he heard Allah's Messenger (may peace be upon him) say: He who performed ablution for prayer and performed it properly and then went (to observe) obligatory prayer and offered it along with people or with the congregation or in the mosque, Allah would pardon his sins.


  Book 002, Number 0448:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Five prayers and from one Friday prayer to (the next) Friday prayer is an expiation (of the sins committed in between their intervals) if major sins are not committed.


  Book 002, Number 0449:

  Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (way peace be upon him) said: Five prayers and one Friday prayer to (the next) Friday prayer are expiatious (for the sins committed in the intervals) between them.


  Book 002, Number 0450:

  Abu Huraira reported: Verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Five (daily) prayers and from one Friday prayer to the (next) Friday prayer, and from Ramadhan to Ramadhan are expiatious for the (sins) committed in between (their intervals) provided one shuns the major sins.


  Book 002, Number 0451:

  'Uqba b. 'Amir reported: We were entrusted with the task of tending the camels. On my turn when I came back in the evening after grazing them in the pastures, I found Allah's Messenger (may peace be upon him) stand and address the people. I heard these words of his: If any Muslim performs ablution well, then stands and prays two rak'ahs setting about them with his heart as well as his face, Paradise would be guaranteed to him. I said: What a fine thing is this! And a narrator who was before me said: The first was better than even this. When I cast a glance, I saw that it was 'Umair who said: I see that you have just come and observed: If anyone amongst you performs the ablution, and then completes the ablution well and then says: I testify that there is no god but Allah and that Muhammad is the servant of Allah and His Messenger, the eight gates of Paradise would be opened for him and he may enter by whichever of them he wishes.


  Book 002, Number 0452:

  Uqba b. 'Amir al-Juhani reported: Verily the Messenger of Allah (may peace be upon him) said and then narrated (the hadith) like one (mentioned above) except (this) that he said: He who performed ablution and said: I testify that there is no god but Allah, the One, there is no associate with Him and I testify that Muhammad is His servant and His Messenger.


  Book 002, Number 0453:

  'Abdullah b. Zaid b. 'Asim al-Ansari, who was a Companion (of the Holy Prophet), reported: It was said to him (by people): Perform for us the ablution (as it was performed) by the Messenger of Allah (way peace be upon him). He ('Abdullah b. Zaid) called for a vessel (of water), and poured water from it on his hands and washed them three times. Then he inserted his hand (in the vessel) and brought it (water) out, rinsed his mouth and snuffed up water from the palm of one hand doing that three times, He again inserted his hand and brought it out and washed his face three times, then inserted his hand and brought it out and washed each arm up to the elbow twice, then inserted his hand and brought it out and wiped his head both front and back with his hands. He then washed his feet up to the ankles, and then said: This is how God's Messenger (peace be upon him) performed ablution.


  Book 002, Number 0454:

  This hadith is narrated by Amr b. Yahya with the same chain of transmitters, but there is no mention of ankles.


  Book 002, Number 0455:

  Malik b. Anas narrated it from 'Amr b. Yahya with the same chain of transmitters, transmitters and mentioned the rinsing (of mouth) and snuffing (of water into the nostrils) three times, but he did not mention" from one palm," and made this addition: He moved them (his hands) for wiping to the front of his head and then the nape of his neck, then bringing them back till he reached the place from which he had begun, after which he washed his feet.


  Book 002, Number 0456:

  Babz reported: This hadith has been narrated by Wuwb on the authority of 'Amr b. Yahyi with the same chain of transmitters and it has been mentioned therein: He rinsed his mouth. snuffed up water in nostrils and cleaned the nose with three handfuls and wiped his head moving (his hand) in front and then back once. Bahz said: Wuhaib narrated this hadith to me and Wuhaib said: Amr b. Yahya narrated to me this hadith twice.


  Book 002, Number 0457:

  'Abdullah b. Zaid b. 'Asim al-Mazini reported: He saw Allah's Messenger (may peace be upon him) perform the ablution. He rinsed his mouth then cleaned his nose, then washed his face three times, then washed his right hand thrice and then the other one, thrice. He then took fresh water and wiped his head and then washed his feet till he cleaned them.


  Chapter 5: WHILE CLEANING THE NOSE AND USING OF PEBBLES IN TOILET, THE ODD NUMBER IS PREFERABLE


  Book 002, Number 0458:

  Abu Huraira reported Allah's Apostle (may peace be upon him) as saying: When anyone wipes himself with pebbles (after answering the call of nature) he must make use of an odd number and when any one of you performs ablution he must snuff in his nose water and then clean it.


  Book 002, Number 0459:

  Hammam b. Munabbih reported: This is what Abu Huraira transmitted to us from Muhammad, the Messenger of Allah (may peace be upon him), and he mentioned a number of a hadith, of which this is one: that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When anyone amongst you (performs ablution) he must snuff his nostrils with water and then clean them.


  Book 002, Number 0460:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (way peace he upon him) said: When anyone performs ablution he must clean his nose and when anyone wipes himself with pebbles (after answering the call of nature) he must do that odd number of times.


  Book 002, Number 0461:

  It has been transmitted by Abu Huraira and Abu Sa'id al-Khudri (both of them the reputed Companions of the Holy Prophet) that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said like that.


  Book 002, Number 0462:

  Abu Huraira reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said. When any one of you awakes up from sleep and performs ablution, he must clean his nose three times, for the devil spends the night in the interior of his nose.


  Book 002, Number 0463:

  Jabir b. 'Abdullah reported that he heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: When anyone wipes himself with pebbles (after answering the call of nature) he should do this odd number of times.


  Chapter 6: THE WASHING OF FEET PROPERLY IS AN INTEGRAL PART OF WUDU


  Book 002, Number 0464:

  Salim, the freed slave of Shaddad, said: I came to 'A'isha, the wife of the Holy Prophet (may peace be upon him), on the day when Sa'db. Abi Waqqas died. 'Abd al-Rahman b. Abu Bakr also came there and he performed ablution in her presence. She (Hadrat 'A'isha) said: Abd al-Rahman, complete the ablution as I heard the Allah's Messenger (may peace be upon him) say: Woe to the heels because of hell-fire.


  Book 002, Number 0465:

  Abdullah, the freed slave of Shahddad, came to 'A'isha and transmitted from her a hadith like this (which she narrated) from the Holy Prophet (may peace be upon him).


  Book 002, Number 0466:

  Salim, the freed slave of Mahri, reported: I and 'Abd al-Rahman b. Abu Bakr went out (in order to join) the funeral procession of Sa'd b. Abi Waqqas and passed by the door of the residence of 'A'isha, and then he transmitted a hadith like this from her who (narrated it) from the Holy Prophet (may peace be upon him).


  Book 002, Number 0467:

  Salim, the freed slave of Shaddad b. al-Had said: I was in the presence of 'A'isha, and then narrated on her authority a hadith like this from the Holy Prophet (way peace be upon him).


  Book 002, Number 0468:

  'Abdullah b. 'Amr reported: We returned from Mecca to Medina with the Messenger of Allah (may peace be upon him), and when we came to some water on the way, some of the people were in a hurry at the time of the afternoon prayer and performed ablution hurriedly; and when we reached them, their heels were dry, no water had touched them. The Prophet (may peace be upon him) said: Woe to (dry) heels, because of Hell-fire. Make your ablution thorough.


  Book 002, Number 0469:

  In the hadith transmitted by Shu'ba these words are not there:" Complete the Wudu," and there is the name of Abu Yahya al-A'raj (a narrator).


  Book 002, Number 0470:

  'Abdullah b. Amr reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) lagged behind us on a journey. We travelled (back) and be took him; and then came the time of the afternoon prayer, and as we were going to wipe our feet he (the Holy Prophet) called out: Woe to the heels because of Hell-fire.


  Book 002, Number 0471:

  Abu Huraira reported: Allah's Apostle (may peace be upon him) saw a man who did not wash his heel and he remarked: Woe to the heels because of hell-fire.


  Book 002, Number 0472:

  Abu Huraira reported: He saw people perform ablution with the help of a water jar and he said: Complete the Wudu for i heard Abu al-Qasim (may peace be upon him) say: Woe to the hamstrings because of hell-fire.


  Book 002, Number 0473:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Woe to the heels because of hell-fire.


  Chapter 7: IT IS OBLIGATORY TO WASH ALL PARTS OF THE BODY NECESSARY FOR PURIFICATION


  Book 002, Number 0474:

  Jabir reported: 'Umar b. Khattab said that a person performed ablution and left a small part equal to the space of a nail (unwashed). The Apostle of Allah (may peace be upon him) saw that and said: Go back and perform ablution well. He then went back (performed ablution well) and offered the prayer.


  Chapter 8: PURGING OF SINS WITH ABLUTION WATER


  Book 002, Number 0475:

  Abu Huraira reported: Allah's Messenger (may peace be upon him) said: When a bondsman-a Muslim or a believer-washes his face (in course of ablution), every sin he contemplated with his eyes, will be washed away from his face along with water, or with the last drop of water; when he washes his hands, every sin they wrought will be effaced from his hands with the water, or with the last drop of water; and when he washes his feet, every sin towards which his feet have walked will be washed away with the water or with the last drop of water with the result that he comes out pure from all sins.


  Book 002, Number 0476:

  Uthman b. 'Affan reported: The Messenger of Allah (way peace be upon him) said: He who performed ablution well, his sins would come out from his body, even coming out from under his nails.


  Chapter 9: IT IS COMMENDABLE TO INCLUDE FOREHEAD IN WASHING THE FACE AND ELBOW AND ANKLE IN WASHING THE HANDS AND FEET, WHILE PERFORMING ABLUTION


  Book 002, Number 0477:

  Nu'aim b. 'Abdullah al-Mujmir reported: I saw Abu Huraira perform ablution. He washed his face and washed it well. He then washed his right hand including a portion of his arm. He then washed his left hand including a portion of his arm. He then wiped his head. He then washed his right foot including his shank, and then washed his left foot including shank, and then said: This is how I saw Allah's Messenger (may peace be upon him) perform his ablution. And (Abu Huraira) added that the Messenger of Allah (may peace be upon him) had observed: You shall have your faces hands and feet bright on the Day of Resurrection because of your perfect ablution. He who can afford among you, let him increase the brightness of his forehead and that of hands and legs.


  Book 002, Number 0478:

  Nu'aim b. 'Abdallah reported: He saw Abu Huraira perform ablution. He washed his face and washed his hands up to the arms. He then washed his feet and reached up to the shanks and then said: I heard Allah's Messenger (may peace be upon him) say: My people would come with bright faces and bright hands and feet on account of the marks of ablution, so he who can increase the lustre of his forehead (and that of his hands and legs) should do so.


  Book 002, Number 0479:

  Abu Huraira reported: Verily Allah's Messenger (may peace be upon him) said: My Cistern has its dimensions wider than the distance between Aila and Aden, and its water is whiter than ice and sweeter than the honey diluted with milk, and its cups are more numerous than the numbers of the stars. Verily I shall prevent the (faithless) people therefrom just as a man prevents the camels of the people from his fountain. They said: Messenger of Allah, will you recognise us on that day? He said: Yes, you will have distinctive marks which nobody among the peoples (except you) will have; you would come to me with blazing forehead and bright hands and feet on account of the traces of ablution.


  Book 002, Number 0480:

  Abu Huraira reported the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: My people would come to me on the Cistern and I would drive away persons (from it) just as a person drives away other people's camels from his camels. They (the hearers) said: Apostle of Allah, would you recognize us? He replied: Yea, you would have a mark which other people will not have. You would come to me with a white blaze on your foreheads and white marks on your feet because of the traces of ablution. A group among you would be prevented from coming to me, and they would not meet me, and I would say: O my Lord, they are my companions. Upon this an angel would reply to me saying: Do you know what these people did after you.


  Book 002, Number 0481:

  Hudhaifa reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: My Cistern is bigger than the space between Aila and Aden. By Him in Whose Hand is my life, I will drive away persons (from it) just as a person drives away unknown camels from his cistern. They (the companions) said: Messenger of Allab, would you recognise us? He said: Yes, you would come to me with white faces, and white hands and feet on account of the traces of ablution. None but you would have (this mark).


  Book 002, Number 0482:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) came to the graveyard and said: Peace be upon you! the abode of the believing people and we, if God so wills, are about to join you. I love to see my brothers. They (the hearers) said: Arn't we your brothers-Messenger of Allah? He said: You are my companions, and our brothers are those who have, so far, not come into the world. They said: Messenger of Allah, how would you recognise those persons of your Ummah who have not yet been born? He said: Supposing a man had horses with white blazes on fore- heads and legs among horses which were all black, tell me, would he not recognise his own horses? They said: Certainly. Messenger of Allah. He said: They would come with white faces and arms and legs owing to ablution, and I would arrive at the Cistern before them. Some people would be driven away from my Cistern as the stray camel is driven away. I would call out. Come. come. Then it would be said (to me): These people changed themselves after you, and I would say: Be off, be off.


  Book 002, Number 0483:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace The upon him) went out to the graveyard and said: Peace be upon you, the abode of the believing people. and If Allah so wills we shall join you.... (and so on and so forth) like the hadith narrated by Isma'il b. Ja'far except the words of Malik: Then some persons would be driven away from my Cistern.


  Book 002, Number 0484:

  Abu Hazim reported: I was (standing) behind Abu Huraira and he was performing the ablution for prayer. He extended the (washing) of his hand that it went up to his armpit. I said to him: O Abu Huraira, what is this ablution? He said: O of the tribe of Faruukh, you are here; if I knew that you were here, I would have never performed ablution like this; I have heard my Friend (may peace be upon him) say. In a believer adornment would reach the places where ablution reaches.


  Book 002, Number 0485:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Should I not suggest to you that by which Allah obliterates the sins and elevates the ranks (of a man). They (the hearers) said: Yes, Messenger of Allah. He said: Performing the ablution thoroughly despite odds, tranverside of more paces towards the mosque, and waiting for the next prayer after observing a prayer, and that is mindfulness.


  Book 002, Number 0486:

  This hadith has been narrated on the authority of Ali' b. 'Abd al-Rahman with the same chain of transmitters and there is no mention of the word of al-Ribat in the hadith transmitted by Shu'ba and in the badith narrated by Malik" Ribat" has been mentioned twice. This is the" Ribat" for you, this is the" Ribat" for you.


  Chapter 10: PERTAINING TO TOOTH-STICK (brushing the teeth)


  Book 002, Number 0487:

  Abu Huraira reported: The Apostle (may peace be upon him) said: Were it not that I might over-burden the believers-and in the hadith transmitted by Zuhair" people" -I would have ordered them to use toothstick at every time of prayer.


  Book 002, Number 0488:

  Miqdam b. Shuraih narrated it from his father who said: I asked A'isha what Allah's Apostle (may peace be upon him) did first when he entered his house, and she replied: He used tooth-stick (first of all).


  Book 002, Number 0489:

  'A'isha reported: Whenever Allah's Messenger (may peace be upon him) entered his house, he used tooth-stick first of all.


  Book 002, Number 0490:

  Abu Musa reported: I went to the Apostle (may peace be upon him) and found one end of the tooth-stick upon his tongue (i. e. he was rinsing his mouth).


  Book 002, Number 0491:

  Huddaifa reported: Whenever the Messenger of Allah (may peace be upon him) got up for Tahajjud prayer, he cleansed his mouth with the tooth-stick.


  Book 002, Number 0492:

  This hadith is reported from Hudaifa by another chain of transmitters. Whenever he (the Holy Prophet) got up in the night, they (the transmitters) have not mentioned the words: for offering Tahajjud prayer.


  Book 002, Number 0493:

  (493) Hudaifa reported: Whenever he (the Holy Prophet) got up for prayer during the night, he cleansed his mouth with the tooth-stick.


  Book 002, Number 0494:

  Ibn 'Abbas reported that he spent a night at the house of the Apostle of Allah (may peace be upon him), The Apostle of Allah (way peace be upon him) got up for prayer in the latter part of the night. He went out and looked towards the sky and then recited this verse (190th) of AI-i-'Imran:" Verily in the creation of the heavens and the earth and the alternation of night and day." up to the (words)" save us from the torment of Hell." He then returned to his house, used the tooth-stick, performed the ablution, and then got up and offered the prayer. He than lay down on the bed. and again got up and went out and looked towards the sky and recited this verse (mentioned above), then returned, used the tooth-stick, performed ablution and again offered the prayer.


  Chapter 11: CHARACTERISTICS OF FITRA


  * Book 002, Number 0495:

  Abu Huraira deed verslag:

  Vijf zijn de daden erg verwant aan de Fitra, of zijn de daden van de Fitra: de besnijdenis, het scheren van de schaamstreek, het knippen van de nagels, het plukken van het haar onder de oksels en het knippen van de snor.


  * Book 002, Number 0496:

  Abu Huraira deed verslag:

  Vijf zijn de daden van Fitra: de besnijdenis, het verwijderen van de schaamstreek, het knippen van de snor, het knippen van de nagels, het plukken van het haar onder de oksels.


  * Book 002, Number 0497:

  Anas deed verslag:

  Een tijdgrens was ons voorgeschreven voor het knippen van de snor, het knippen van de nagels, het plukken van haar onder de oksels, het scheren van de schaamstreek, dat het niet moet worden veronachtzaamd voor meer dan veertig nachten.


  * Book 002, Number 0498:

  Ibn Umar zei:

  De Boodschapper van Allah zei: Trim nauwgezet de snor, en laat de baard groeien.


  * Book 002, Number 0499:

  Ibn Umar zei:

  De Boodschapper van Allah gebood ons om de snor nauwgezet te trimmen en de baard ongemoeid te laten.


  * Book 002, Number 0500:

  Ibn Umar zei:

  De Boodschapper van Allah zei: Handel tegen de polythesten, trim nauwgezet de snor en laat de baard groeien.


  * Book 002, Number 0501:

  Abu Huraira deed verslag:

  De Boodschapper van Allah zei: Trim nauwgezet de snor, en laat de baard groeien, en handel dus tegen de vuur-aanbidders.


  * Book 002, Number 0502:

  'A'isha deed verslag:

  De Boodschapper van Allah zei: Tien zijn de daden volgens Fitra: het knippen van de snor, het laten groeien van de baard, het gebruiken van tandenstokers, het snuiven van water in de neus, het knippen van de nagels, het wassen van de vingergewrichten, het plukken van het haar onder de oksels, het scheren van de schaamstreek en het reinigen van je schaamdelen met water. De verteller zei: Ik heb de tiende vergeten, maar het kan zijn het spoelen van de mond.


  Book 002, Number 0503:

  This hadith has been narrated by Mus'ab b. Shaiba with the same chain of transmitters except for these words:" His father said: I forgot the tenth one."


  Chapter 12: HOW TO CLEANSE ONESELF AFTER RELIEVING ONESELF


  Book 002, Number 0504:

  Salman reported that it was said to him: Your Apostle (may peace be upon him) teaches you about everything, even about excrement. He replied: Yes, he has forbidden us to face the Qibla at the time of excretion or urination, or cleansing with right hand or with less than three pebbles, or with dung or bone.


  Book 002, Number 0505:

  Salman said that (one among) the polytheists remarked: I see that your friend even teaches you about the excrement. He replied; Yes, he has in fact forbidden us that anyone amongst us should cleanse himself with his right hand, or face the Qibla. He has forbidden the use of dung or bone for it, and he has also instructed us not to use less than three pebbles (for this purpose).


  Book 002, Number 0506:

  Jabir reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade the use of bone or the droppings of camels for wiping (after excretion).


  Book 002, Number 0507:

  Abu Ayyub reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said: Whenever you go to the desert, neither turn your face nor turn your back towards the Qibla while answering the call of nature, but face towards the east or the west. Abu Ayyub said: When we came to Syria we found that the latrines already built there were facing towards the Qibla. We turned our faces away from them and begged forgiveness of the Lord. He said: Yes.


  Book 002, Number 0508:

  Abu Huraira said: When any one amongst you squats for answering the call of nature, he should neither turn his face towards the Qibla nor turn his back towards it.


  Book 002, Number 0509:

  Wasi' b. Habban reported: I was offering my prayer in the mosque and Abdullah b. Umar was sitting there reclining with his back towards the Qibla. After completing my prayer. I went to him from one side. Abdullah said: People say when you go to the latrine, you should neither turn your face towards the Qibla nor towards Bait-ul-Maqdis. 'Abdullah said (farther): I went up to the roof of the house and saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) squatting on two bricks for relieving himself with his face towards Bait-al-Maqdis.


  Book 002, Number 0510:

  Abdullah b. Umar said: I went up to the roof of the house of my sister Hafsa and saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) relieving himself facing Syria. with his back to the Qibla.


  Book 002, Number 0511:

  Abu Qatada reported it from his father: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: None of you should hold penis with his right hand while urinating, or wipe himself with his right hand in privy and should not breathe into the vessel (from which he drinks).


  Book 002, Number 0512:

  Abu Qatada reported it from his father that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When anyone amongst you enters the privy he should not touch his penis with his right hand.


  Book 002, Number 0513:

  Aba Qatada reported: The Messenger of Allah (way peace be upon him) forbade (us) to breathe into the venel, to touch the penis with the right hand and to wipe after relieving with right hand.


  Chapter 13: STARTING FROM THE RIGHR HAND SIDE FOR ABLUTION, ETC


  Book 002, Number 0514:

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (way peace be upon him) loved to start from the right-hand side for performing ablution, for combing (the hair) and wearing the shoes.


  Book 002, Number 0515:

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) loved to start from the right-hand side in his every act i. e. in wearing shoes, in combing (his hair) and in performing ablution.


  Chapter 14: EASING IS FORBIDDEN IN THE STREETS AND UNDER THE SHADE


  Book 002, Number 0516:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Be on your guard against two things which provoke cursing. They (the companions present there) said: Messenger of Allah, what are those things which provoke cursing? He said: Easing on the thoroughfares or under the shades (where they take shelter and rest).


  Book 002, Number 0517:

  Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) entered an enclosure while a servant was following him with a jar of water and he was the youngest amongst us and he placed it by the side of a lote-tree. When the Messenger of Allah, (may peace be upon him) relieved himself, he came out and had cleansed himself with water.


  Book 002, Number 0518:

  Anas b. Malik reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) entered the privy, a servant and I used to carry a skin of water, and a pointed staff, and he would cleanse himself with water.


  Book 002, Number 0519:

  Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) went to a far-off place in the desert (hidden from the sight of human beings) for relieving himself. Then I brought water for him and he cleansed himself.


  Chapter 15: WIPING OVER THE SOCKS


  Book 002, Number 0520:

  Hummam reported: Jarir urinated, then performed ablution and wiped over the socks. It was said to him: Do you do like this? He said: Yes, I saw that the Messenger of Allah (may peace be upon him) urinated, then performed ablution and then wiped over his shoes. A'mash said: Ibrahim had observed that this hadith was a surprise for them (the people) because Jarir had embraced Islam after the revelation of Surat al-Ma'ida.


  Book 002, Number 0521:

  This hadith is narrated on the same authority from A'mash by another chain of transmitters like one transmitted by Abu Mu'awyia. The hadith reported by 'Isa and Sufyan has these words also:" This hadith surprised the friends of Abdullab'" for Jarir had embraced Islam after the revelation of al-Ma'ida.


  Book 002, Number 0522:

  Hudhaifa reported: I was with the Apostle of Allah (may peace be upon him) when he came to the dumping ground of filth belonging to a particular tribe. He urinated while standing, and I went aside. He (the Holy Prophet) asked me to come near him and I went so near to him that I stood behind his heels. He then performed ablution and wiped over his socks.


  Book 002, Number 0523:

  Abu Wa'il reported: Abu Musa inflicted extreme rigour upon himself in the matter of urination and urinated in a bottle and said: When the skin of anyone amongst the people of Israel was besmeared with urine, he cut that portion with a cutter. Hudhaifa said: I wish that'your friend should not inflict such an extreme rigour. I and the Messenger of Allah (may peace be upon him) were going together till we reached the dumping ground of filth behind an enclosure. He stood up as one among you would stand up. and he urinated, I tried to turn away from him, but he beckoned to me, so I went to him and I stood behind him, till he had relieved himself.


  Book 002, Number 0524:

  The son of Mughira b. Shu'ba reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) went out for relieving himself. Mughira went with him carrying a jug full of water. When he (the Holy Prophet) came back after relieving himself, he poured water over him and he performed ablution and wiped over his socks; and in the narration of Ibn Rumh there is" till" instead of" when".


  Book 002, Number 0525:

  This hadith has been transmitted with the same chain of transmitters by Yahya b. Sa'id with the addition of these words:" He washed his face and hands, and wiped his head and then wiped his socks."


  Book 002, Number 0526:

  Mughira b. Shu'ba reported: I was with the Messenger of Allah (may peace be upon him) one night. He came down (from the ride) and relieved himself. He then came and I poured water upon him from the jar that I carried with me. He performed ablution and wiped over his socks.


  Book 002, Number 0527:

  Mughira b. Shu'ba reported: I was in the company of the Messenger of Allah (may peace be upon him) on a journey when he said: Mughira take hold of this jar (of water). I took hold of it and I went out with him. (I stopped but) the Messenger of Allah (may peace be upon him) proceeded on till he was out of my sight. He relieved himself and then came back and he was wearing a tight-sleeved Syrian gown. He tried to get his forearms out. but the sleeve of the gown was very narrow, so he brought his hands out from under the gown. I poured water over (his hands) and he performed ablution for prayer, then wiped over his socks and prayed.


  Book 002, Number 0528:

  Mughira b. Shu'ba reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) went out for relieving himself. When he came back I brought for him a jar (of water) and poured water upon his hands and He washed his face. He tried to wash his forearms, but as the (sleeves of the) gown were tight. He, therefore, brought them out from under the gown. He then washed them, wiped his head, and wiped his socks and then prayed.


  Book 002, Number 0529:

  'Urwa b. Mughira reported his father having said: I was one night with the Apostle of Allah (may peace be upon him) on a journey. He said to me: Have you any water with you? I said: Yes. He (the Holy Prophet) came down from his ride and went on till he disappeared in the darkness of night. He then came back and I poured water for him from the jar. He washed his face, He had a woollen gown on him and he could not bring out his forearms from it (i. e. from its sleeves) and consequently he brought them out from under his gown. He washed his forearms, wiped over his head. I then bent down to take off his socks. But he said: Leave them, for my feet were clean when I put them in, and he only wiped over them.


  Book 002, Number 0530:

  'Urwah al Mughira reported it from his father: He (Mughira) helped the Apostle (may peace be upon him) in performing the ablution, and he performed it and wiped over his shoes. He (Mughira) said to him (about the washing of the feet after putting them off), but he (the Holy Prophet) said: I put them (feet) in when these were clean.


  Chapter 16: WIPING (OVER) THE FORELOCK AND TURBAN


  Book 002, Number 0531:

  'Urwa b. al Mughira b. Shu'ba reported it on the authority of his father that he said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) lagged behind (in a journey) and I also lagged behind along with him. After having relieved himself he said: Have you any water with you? I brought to him a jar of water; he washed his palms, and face, and when he tried to get his forearms out (he could not) for the sleeve of the gown was tight. He, therefore, brought them out from under the gown and, throwing it over his shoulders, he washed his forearm. He then wiped his forelock and his turban and his socks. He then mounted and I also mounted (the ride) and came to the people. They had begun the prayer with 'Abd ar-Rabmin b. 'Anf leading them and had completed a rak'a. When he perceived the presence of the Apostle of Allah (may peace be upon him) he began to retire. He (the Holy Prophet) signed to him to continue and offered prayer along with them. Then when he had pronounced the salutation, the Apostle (may peace be upon him) got up and I also got up with him, and we offered the rak'a which had been finished before we came.


  Book 002, Number 0532:

  Ibn Mughira narrated it from his father: The Apostle of Allah (may peace be upon him) wiped over his socks and over his forehead and over his turban.


  Book 002, Number 0533:

  This hadith has been transmitted by Ibn Mughira on the authority of his father by another chain of transmitters.


  Book 002, Number 0534:

  Bakr reported that he had heard from the son of Mughira that verily the Apostle of Allah (may peace be upon him) performed ablution and wiped over his forehead and wiped over his turban and over his socks.


  Book 002, Number 0535:

  It is narrated from Bilal that the Messenger of Allah (may peace be upon him) wiped over the socks and turban, and in the hadith transmitted by 'Isa b. Yaunus the words are:" Bilal narrated it to me."


  Book 002, Number 0536:

  This tradition is transmitted by A'mash with this addition;, I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him)."


  Chapter 17: TIME LIMIT FOR WIPING OVER THE SHOES


  Book 002, Number 0537: Internationale nr: 639 [sokken]

  Shuraih b. Hani said: I came to 'A'isha to ask her about wiping over the Khuff. She said: You better ask ('Ali) son of Abu Talib for he used to travel with Allah's Messenger (may peace be upon him). We asked him and he said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) stipulated (the upper limit) of three days and three nights for a traveller and one day and one night for the resident.

  Shuraih b. Hani zei: Ik kwam naar Aisha om haar te vragen over de Khuff (sokken) te vegen. Ze zei: Je kunt het maar beter vragen aan ('Ali) zoon van Abu Talib omdat hij die heeft gebruikt om met de Boodschapper van Allah te reizen . We vroegen hem en hij zei: De Boodschapper van Allah bedong (de bovengrens) van drie dagen en drie nachten voor een reiziger en n dag en n nacht voor de bewoner.


  Book 002, Number 0538:

  This hadith is narrated by Ubaidullah b. 'Amr and Zaid b. Abu Unaisa with the same chain of transmitters.


  Book 002, Number 0539:

  Shuraib b. Hani reported: I asked 'A'isha about wiping over the shoes. She said: You better go to 'Ali, for he knows more about this than I. I, therefore, came to 'Ali and he narrated from the Apostle (may peace be upon him) like this.


  Book 002, Number 0540:

  Sulaiman b. Buraida narrated it from his father that the Apostle of Allah (may peace be upon him) offered prayers with one ablution on the day of the Conquest (of Mecca) and wiped over the socks. 'Umar said to him: You have today done something that you have not been accustomed to before. He (the Holy Prophet) said: 0 'Umar, I have done that on purpose.


  Chapter 18: IT IS UNDESIRABLE TO PUT ONE'S HAND IN THE UTENSIL BEFORE WASHING IT


  Book 002, Number 0541:

  Abu Huraira said: When anyone amongst you wakes up from sleep, he must not put his hand in the utensil till he has washed it three times, for he does not know where his hand was during the night.


  Book 002, Number 0542:

  This hadith is transmitted from Abu Huraira by another chain of transmitters.


  Book 002, Number 0543:

  Zahri and Ibn Musayyab have both transmitted a hadith like this from Abu Huraira who narrated it from the Apostle (may peace be upon him).


  Book 002, Number 0544:

  Abu Huraira reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said: When anyone amongst you wakes up from sleep, he should wash his hands three times before putting it in the utensil, for he does not know wher.. his hand was during the night.


  Book 002, Number 0545:

  This hadith has been transmitted through other chains of transmitters on the authority of Abu Huraira in which it is reported that the Apostle of Allah (may peace be upon him) made a mention of washing the hand, and did not instruct to wash it three times. But the hadith narrated from Jabir and Ibn Musayyab. Abu Salama, and Abdullah b. Shaqiq, Abu Salih, Abla Razin, there is a mention of" three times".


  Chapter 19: INSTRUCTIONS PERTAINING TO THE LICKING OF A DOG


  Book 002, Number 0546:

  Abu Huraira reported the Messenger of Allah (may peace be upon him) to have said: When a dog licks a utensil belonging to any one of you, (the thing contained in it) should be thrown away and then (the utensil) should be washed seven times.


  Book 002, Number 0547:

  This hadith has been transmitted by another chain of transmitters in which there is no mention of" throwing away".


  Book 002, Number 0548:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When a dog drinks out of a vessel belonging to any one of you, he must wash it seven times.


  Book 002, Number 0549:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The purification of the utensil belonging to any one of you, after it is licked by a dog, lies in washing it seven times, using sand for the first time.


  Book 002, Number 0550:

  Hammam b. Munabbih reported: Of the a hadith narrated by Abu Huraira from Muhammad, the Messenger of Allah (may peace be upon him), one is this: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The purification of the utensil belonging to one amongst you, after it is licked by a dog, lies in washing it seven times.


  Book 002, Number 0551:

  Ibn Mughaffal reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) ordered killing of the dogs, and then said: What about them, i. e. about other dogs? and then granted concession (to keep) the dog for hunting and the dog for (the security) of the herd, and said: When the dog licks the utensil, wash it seven times, and rub it with earth the eighth time.


  Book 002, Number 0552:

  A hadith like this has been narrated from Shu'ba with the same chain of transmitters except for the fact that in the hadith transmitted by Yahya those words are:" He (the Holy Prophet) gave concession in the case of the dog for looking after the herd, for hunting and for watching the cultivated land," and there is no mention of this addition (i. e. concession in case of watching the cultivated lands) except in the hadith transmitted by Yahya.


  Chapter 20: IT IS FORBIDDEN TO URINATE IN STAGNANT WATER


  Book 002, Number 0553:

  Jabir reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade to urinate in stagnant water.


  Book 002, Number 0554:

  Abu Huraira reported: the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: None amongst you should urinate in standing water, and then wash in it.


  Book 002, Number 0555:

  Hammam b. Munabbih said: Of the ahadith narrated to us by Abfi Huraira from Muhammad the Messenger of Allah (may peace be upon him) one is this: The Messenger or Allah (may peace be upon him) said: You should not urinate in standing water, that is not flowing, then wash in it.


  Chapter 21: IT IS FORBIDDEN TO WASH ONESELF IN STANDING WATER


  Book 002, Number 0556:

  Abu Huraira reported the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: None of you must wash in standing water when he is in a state of Junub. And Abu Huraira was asked how it was to be done; he said: It was to be taken out in handfuls.


  Chapter 22: IT IS OBLIGATORY TO CLEANSE THE MOSQUE WHEN THERE ARE IMPURITIES IN IT AND THE EARTH BECOMES CLEAN OF IMPURITIES WITH THE HELP OF WATER WITHOUT SCRAPING (THE PART OF IT)


  Book 002, Number 0557:

  Anas reported: A Bedouin urinated in the mosque. Some of the persons stood up (to reprimand him or to check him from doing so), but the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Leave him alone; don't interrupt him. He (the narrator) said: And when he had finished, he called for a bucket of water and poured it over.


  Book 002, Number 0558:

  Anas b. Malik narrated that a desert Arab (Bedouin) stood in a corner of the mosque and urinated there. The people (the Companions of the Holy Prophet who were present there) shouted, but the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Leave him alone. When he had finished, the Messenger of Allah (may peace be upon him) ordered that a bucket (of water) should be brought and poured over it.


  Book 002, Number 0559:

  Anas b. Malik reported: While we were in the mosque with Allah's Messenger (may peace be upon him), a desert Arab came and stood up and began to urinate in the mosque. The Companions of Allah's Messenger (may peace be upon him) said: Stop, stop, but the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Don't interrupt him; leave him alone. They left him alone, and when he finished urinating, Allah's Messenger (may peace be upon him) called him and said to him: These mosques are not the places meant for urine and filth, but are only for the remembrance of Allah, prayer and the recitation of the Qur'an, or Allah's Messenger said something like that. He (the narrator) said that he (the Holy Prophet) then gave orders to one of the people who brought a bucket of water and poured It over.


  Chapter 23: PERTAINING TO THE URINE OF THE SUCKLING BABE, AND HOW IT IS TO BE WASHED AWAY


  Book 002, Number 0560:

  A'isha, the wife of the Apostle (may peace be upon him) said: Babies were brought to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and he blessed them, and after having chewed (something, e. g. dates or any other sweet thing) he rubbed there with their soft palates. A baby was brought to him and he passed water over him (over his garment), so he asked water to be brought and sprinkled it, but he did not wash it.


  Book 002, Number 0561:

  A'isha reported: A suckling babe was brought to the Messenger of Allah (way peace be upon him) and he urinated in his tap. He (the Holy Prophet) sent for water and poured it over.


  Book 002, Number 0562:

  Hisham narrated the hadith like one transmitted by Ibn Numair (the above mentioned one) with the same chain of transmitters.


  Book 002, Number 0563:

  Umm Qais daughter of Mihsan reported that she came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) with her child. who was not yet weaned, and she placed him in his lap; and he urinated in his (Holy Prophet's) lap. He (the Holy Prophet) did nothing more than spraying water over it.


  Book 002, Number 0564:

  This hadith has also been narrated from al-Zuhri with the same chain of narrators. (but for the words):" He (the Holy Prophet) sent for water and sprinkled it over."


  Book 002, Number 0565:

  Ubaidullah b. Abdullah b. 'Utba b. Mas'ud said: Umm Qais, daughter of Mihsan, was among the earliest female emigrants who took the oath of allegiance to the Messenger of Allah (may peace be upon him), and she was the sister of 'Ukkasha b. Mihsan, one amongst the sons of Asad b. Khuzaima. He (the narrator) said: She (Umm Qais) told me that she came to the Messenger of Allah (may peace he upon him) with her son and he had not attained the age of eating food. He (the narrator, 'Ubaidullah), said: She told me that her son passed urine in the lap of the Messenger of Allah (may peace be upon him). The Messenger of Allah (may peace be upon him) sent for water and sprayed it over his garment (over that part which was contaminated with the urine of the child) and he did not wash it thoroughly.


  Chapter 24: WASHING AWAY OF'THE SEMEN FROM THE GARMENT AND ITS SCRAPING


  Book 002, Number 0566:

  Alqama and Aswad reported: A person stayed in the house of A'isha and in the morning began to wash his garment. A'isha said: In case you saw it (i. e. drop of semen), it would have served the purpose (of purifying the garment) if you had simply washed that spot; and in case you did not see it, it would have been enough to sprinkle water around it, for when I saw that on the garment of the Messenger of Allah (may peace be upon him). I simply scraped it off and he offered prayer, while putting that on.


  Book 002, Number 0567:

  Al-Aawad and Hammam reported A'isha as saying: I used to scrape off the (drop of) semen from the garment of the Messenger of Allah (may peace be upon him).


  Book 002, Number 0568:

  Qutaiba b. Sa'id, Ishaq b. Ibrahim, Ibn Abi 'Aruba, Abu Ma'shar, Abu Bakr b. Abu Shaiba, Mansur and Mughira have all transmitted from Ibrahim, who transmitted it on the authority of A'isha's narration pertaining to the scraping off of the (drop) of semen from the garment of the Messenger of Allah (may peace be upon him) like the hadith of Khalid on the authority of Abu Ma'shar.


  Book 002, Number 0569:

  Hammam narrated the hadith from A'isha like the (above-mentioned) traditions.


  Book 002, Number 0570:

  'Amr b. Maimun said: I asked Sulaiman b. Yasir whether the semen that gets on to the garment of a person should be washed or not. He replied: A'isha told me: The Messenger of Allah (may peace be upon him) washed the semen, and then went out for prayer in that very garment and I saw the mark of washing on it.


  Book 002, Number 0571:

  Abu Kuraib, Ibn al-Mubarak, Ibn Abu Za'ida all of them narrated from Amr b. Maimun with the same chain of transmitters. Ibn Abu Za'ida narrated as was transmitted from Ibn Bishr that the Messenger of Allah (may peace be upon him) washed semen, and in the hadith transmitted on the authority of Ibn Mabarak and Abdul Wahid the words are:" She (A'isha) reported: I used to wash it from the garment of the Messenger of Allah (may peace be upon him)."


  Book 002, Number 0572:

  Abdullah b. Shihab al-Khaulani reported: I stayed in the house of 'A'isha and had a wet dream (and perceived its effect on my garment), so (in the morning) I dipped both (the clothes) in water. This (act of mine) was watched by a maid-servant of A'isha and she informed her. She (Hadrat A'isha) sent me a message: Whatprompted you to act like this with your clothes? He (the narrator) said: I told that I saw in a dream what a sleeper sees. She said: Did you find (any mark of the fluid) on your clothes? I said: No. She said: Had you found anything you should have washed it. Incase I found that (semen) on the garment of the Messenger of Allah (may peace be upon him) dried up, I scraped it off with my nails.


  Chapter 25: THE IMPURITY OF THE BLOOD OF MENSES AND ITS WASHING


  Book 002, Number 0573:

  Asma (daughter of Abu Bakr) reported: A woman came to the Apostle of Allah (may peace be upon him) and said: What should one do if the blood of menses smears the garment of one amongst us? He (the Holy Prophet) replied: She should scrape it, then rub it with water, then pour water over it and then offer prayer in it.


  Book 002, Number 0574:

  This tradition is narrated by Abu Kuraib, Ibn Numair, Abu Tahir, Ibn Wahb, Yahya b. 'Abdullah b. Salim, Malik b. Anas, 'Amr b. Harith on the authority of Hisham b. 'Urwa, with the same chain of transmitters like one transmitted by Yahya b. Sa'id like the above-mentioned.


  Chapter 26: PROOF OF THE IMPURITY OF URINE AND THAT IT IS OBLIGATORY TO SAFEGUARD ONESELF FROM IT


  Book 002, Number 0575:

  Ibn Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) happened to pass by two graves and said: They (their occupants) are being tormented, but they are not tormented for a grievous sin. One of them carried tales and the other did not keep himself safe from being defiled by urine. He then called for a fresh twig and split it into two parts, and planted them on each grave and then said: Perhaps, their punishment way be mitigated as long as these twigs remain fresh.


  Book 002, Number 0576:

  This hadith is transmitted from A'mash by Abmad b. Yusuf al-Azdi, Mu'alla b. Asad, Abd al-Wahid, Sulaiman with the same chain of transmitters but for the words:" The other did not keep himself safe from being defiled by urine."


  Sahih Muslim, Book 3 Number 0577:0734

  Het Boek van Menstruatie (Kitab Al-Haid)

  Top Index

  Hoofdstuk 1:Het liggen met in menstruatie boven de taille-omslag
  Hoofdstuk 2:De menstrueerde vrouw wordt toegelaten om het hoofd van haar echtgenoot te wassen, zijn haar te kammen, en wordt toegelaten om in haar overlapping te doen leunen en Qur'an te reciteren
  Hoofdstuk 3:Op Al-Madhi
  Hoofdstuk 4:Wassen van gezicht en handen na het ontwaken
  Hoofdstuk 5:Het is toegestaan voor een persoon om te gaan slapen na seksuele gemeenschap (zonder een bad te nemen) en de wenselijkheid van wassing voor hem, en wassen van het seksuele orgaan wanneer hij van plan is om te eten, drinken of van plan is te gaan slapen of voor een geslachtgemeenschap
  Hoofdstuk 6:Baden is verplicht voor een vrouw na het ervaren van orgasme in droom
  Hoofdstuk 7:Het kenmerk van de mannelijke reproductieve substantie (sperma) en vrouwelijk reproductieve substantie (ovum), en dat de nakomelingen door de bijdrage van allebei worden geproduceerd
  Hoofdstuk 8:Het baden na seksuele gemeenschap of zaaduitstoot
  Hoofdstuk 9:De hoeveelheid water die door een bad wegens seksuele gemeenschap, het baden van het mannetje en het wijfje met een schip in de zelfde voorwaarde en het wassen van een van hen met de linkerzijde van andere wenselijk is
  Hoofdstuk 10:De wenselijkheid van water driemaal op het hoofd en andere delen (van het lichaam) te gieten
  Hoofdstuk 11:De wet van Shari'ah betreffende het gevlochten haar van de vrouw die een bad neemt
  Hoofdstuk 12:De wenselijkheid om muskus bij de vlek van bloed te gebruiken terwijl het baden na menstruatie
  Hoofdstuk 13:De vrouw die een verlengde stroom van bloed heeft, haar baden en het gebed
  Hoofdstuk 14:Het is verplicht voor een menstruerende vrouw om de verlaten vasten te voltooien maar niet de verlaten gebeden
  Hoofdstuk 15:Men zou rond een gordijn moeten trekken tijdens het nemen van een bad
  Hoofdstuk 16:Het is verboden om de prive delen van iemand anders te zien
  Hoofdstuk 17:Is het toelaatbaar om een bad te nemen, naakt in volledige privisie?
  Hoofdstuk 18:Uiterste zorg voor het prive-houden van verborgen delen van het lichaam
  Hoofdstuk 19:Het verbergen van prive delen one's terwijl het verlichten van
  Hoofdstuk 20:Uitstoot van sperma uitvoeringen maakt baden verplicht
  Hoofdstuk 21:Afschaffing van (het bevel dat) baden verplicht is (slechts) wegens zaaduitstoot en inplaats daarvan maakt het contact van de gereinigde delen baden verplicht
  Hoofdstuk 22:De wassing is essentieel wanneer een taizes iets met behulp van vuur kookte
  Hoofdstuk 23:Afschaffing van hadith dat de wassing voor hem verplicht is wie iets neem om te koken met behulp van vuur
  Hoofdstuk 24:De kwestie van wassing na het van kameelvlees
  Hoofdstuk 25:Een man die zeker van zijn zuivering is, maar vermaakt twijfel van iets die hem breekt, kam veilig het gebed zonder optreden van een nieuwe wassing aanbieden
  Hoofdstuk 26:Reinigen van de huiden van de dode dieren door hen te looien
  Hoofdstuk 27:Tayammum (reiniging met zuivere aarde)
  Hoofdstuk 28:Een moslim is niet bezoedeld
  Hoofdstuk 29:Herinnering van Allah zelfs in een staat van seksuele bezoedeling
  Hoofdstuk 30:Het is niet toelaatbaar om zonder wassing te eten en er zijn geen afschuw daarin en uitvoeren van wassing onmiddelijk (na dat) is niet essentieel
  Hoofdstuk 31:Wat zou binnengaan terwijl het ingaan van de betrokkene moeten zijn?
  Hoofdstuk 32:De wassing breekt niet door in een houding van de zitting te sluimeren


  Hoofdstuk 1: HET LIGGEN MET IN MENSTRUATIE BOVEN DE TAILLE-OMSLAG
  Book 003, Number 0577:
  Top

  'A'isha heeft overgeleverd: Toen iedereen onder ons (onder de vrouwen van Heilige Profeet) menstrueerde, vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) haar om een taille-omslag om haar (lichaam) te binden en omhelste haar toen.


  Book 003, Number 0578:

  'A'isha heeft overgeleverd: Toen iedereen onder ons menstrueerde vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) haar de taille-omslag  te binden toen het menstruatie bloed overvloedig stroomde en haar omhelste; en zij ('A'isha) merkte op: En wie onder u controle kan hebben over zijn verlangens zoals de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn verlangens onder controle had.


  Book 003, Number 0579:

  Maimuna (de vrouw van Heilige Profeet) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) knuffelde en omhelste zijn vrouwen over de taille-omslag toen zij menstrueerden.


  Book 003, Number 0580:

  Kuraib, de bevrijdde slaaf van Ibn Abbas heeft overgeleverd: Ik hoorde het van Maimuna, de vrouw van Boodschapper van Allah (vzmh), de Boodschapper van Allah (vzmh) had de gewoonte om met mij te liggen toen ik menstrueerde, met een doek tussen mij en hem.


  Book 003, Number 0581:

  Umm Salama heeft overgeleverd: Toen ik met de Boodschapper van Allah (vzmh) in bed lag, menstrueerde ik. Ik gleed onder de dekens vandaan en ik pakte de kleren op (die ik droeg) ten tijde van mijn menstruatie. Hierop zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Menstrueer je? Ik zei: Ja. Hij riep me en liet me weer liggen.


  Hoofdstuk 2: DE MENSTRUERENDE VROUW WORDT TOEGELATEN OM HET HOOFD VAN HAAR ECHTGENOOT TE WASSEN, ZIJN HAAR TE KAMMEN, EN MEN WORDT TOEGELATEN OM OP HAAR SCHOOT TE LEUNEN EN DE QUR'AN TE RECITEREN
  Book 003, Number 0582:
  Top

  Men heeft overgeleverd van 'A'isha dat zij heeft opgemerkt: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) in I'tikaf was, neigde hij zijn hoofd naar me en ik kamde zijn haar, en hij ging het huis niet in behalve voor de natuurlijke behoefte (toilet).


  Book 003, Number 0583:

  'Amra de dochter van 'Abd al-Rahman heeft overgeleverd: 'A'isha, vrouw van de Profeet van Allah (vzmh) merkte op: Toen ik (in I'tikaf) was, ging ik het huis in voor de natuurlijke behoefte (toilet), en terwijl ik passeerde, informeerde ik naar de gezondheid van de zieken (in de familie). En toen de Boodschapper van Allah (vzmh) (in I'tikaf) was, bewoog hij zijn hoofd naar me, terwijl hij zelf in de moskee was, en ik kamde zijn haar; en hij ging het huis niet in behalve voor natuurlijke behoefte (toilet) zo lang hij in I'tikaf was; en Ibn Rumh verklaarde: Zolang zij (de Profeet en zijn vrouwen) onder de waarnemers van I'tikaf waren.


  Book 003, Number 0584:

  'A'isha, de vrouw van Profeet (vzmh) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zette, vanuit de moskee, zijn hoofd voor me aangezien hij in I'tikaf was, en ik waste het ondanks dat ik menstrueerde.


  Book 003, Number 0585:

  'Urwa heeft overgeleverd dat 'A'isha zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) neigde zijn hoofd naar me van uit de moskee toen ik in mijn woning was en ik kamde zijn haar ondanks dat ik menstrueerde.


  Book 003, Number 0586:

  Al-Aswad heeft verteld dat 'A'isha zei: Ik waste het hoofd van de Boodschapper van Allah (vzmh), terwijl ik in een staat van menstruatie was.


  Book 003, Number 0587:

  'A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei tegen mij: Breng mij de mat van de moskee. Ik zei: Ik menstrueer. Hierop zei hij: Jouw menstruatie is niet in jouw (eigen) hand.


  Book 003, Number 0588:

  'A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) gaf me opdracht om de mat van de moskee te halen en het naar hem te brengen. Ik zei: Ik menstrueer. Hij (Heilige Profeet) zei: Breng me dat, jouw menstruatie is niet in jouw hand.


  Book 003, Number 0589:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) in de moskee was, zei hij: O 'A'isha, breng me dat kledingstuk. Zij zei: Ik menstrueer. Hierop zei hij: Jouw menstruatie is niet in jouw hand, dus gaf zij hem dat.


  Book 003, Number 0590:

  'A'isha heeft overgeleverd: Ik wilde wat drinken toen ik menstrueerde, waarna ik de beker overhandigde aan de Profeet (vzmh) en hij zette zijn mond op de plek waar ik de mijne toen ik dronk. Ook at ik vlees van een been toen ik menstrueerde, gaf het aan de Profeet (vzmh) en hij at met zijn mond waar de mijne was geweest. Zuhair maakte geen melding van het drinken (zoals de Heilige Profeet dat deed).


  Book 003, Number 0591:

  'A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) leunde op mijn schoot terwijl ik menstrueerde, en reciteerde de Qur'an.


  Book 003, Number 0592:

  Thabit hoorde dat Anas zei: Onder de Joden, toen een vrouw menstrueerde, dineerden zij niet met haar, noch leefde zij met hen in hun huizen; Waarop de Metgezellen dit vroegen aan de Boodschapper en Allah (vzmh), De Verhevene openbaarde:" En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): "Het is iets onrein, blijf dus gedurende de menstruatie  weg van de vrouwen en ga niet tot haar in (gemeenschap hebben), totdat zij hersteld zijn tot aan het eind" (Qur'an, 2:222). De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Doe alles behalve gemeenschap hebben. De Joden vernamen dat en zeiden: Deze man wil ons niet laten doen wat wij willen zonder zich tegen ons daarin te verzetten. Usaid b. Hudair en Abbadb. Bishr kwamen en zeiden: O Boodschapper van Allah, de Joden zeggen deze en deze dingen. Wij zouden daarom geen contact met hen moeten hebben (zoals de Joden). Het gezicht van de Boodschapper van Allah (vzmh) onderging een dergelijke verandering dat wij dachten dat hij boos werd tegen hen, maar toen zij weggingen, kregen zij een gift van melk die bestemd was voor de Boodschapper van Allah (vzmh). Hij (de Heilige Profeet) vroeg naar hen en gaf hen te drinken, waardoor zij wisten dat hij niet boos op hun was.


  Hoofdstuk 3: OP AL-MADHI
  Book 003, Number 0593:
  Top

  'Ali heeft overgeleverd: Ik was n van degenen die veel last had van zaadlozing en ik schaamde mij om de Boodschapper (vzmh) daar over te vragen vanwege de positie van zijn dochter. Daarom vroeg ik aan Miqdad. b. al-Asad en hij vroeg het aan hem (Heilige Profeet). Hij (Heilige Profeet) zei: Hij zou zijn mannelijk orgaan moeten wassen en de rituele wassing moeten uitvoeren.


  Book 003, Number 0594:

  'Ali heeft overgeleverd: Ik schaamde mij om het vragen over zaadlozing aan de Boodschapper (vzmh) vanwege Fatimah. Ik vroeg aan al-Miqdad (om namens mij te vragen) en hij vroeg het aan hem (Heilige Profeet). Hij (Heilige Profeet) zei: De rituele wassing is verplicht in een dergelijk geval.


  Book 003, Number 0595:

  Ibn ' Abbas heeft overgeleverd dat Ali zei: Wij zonden al-Miqdad b. al-Aswad naar de Boodschapper van Allah (vzmh) om aan hem te vragen wat er bij zaadlozing moet worden gedaan die van (het priv deel van) een persoon uitvloeit. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Voer de rituele wassing uit en was uw geslachtsorgaan.


  Hoofdstuk 4: HET WASSEN VAN GEZICHT EN HANDEN NA HET ONTWAKEN
  Book 003, Number 0596:
  Top

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper (vzmh) werd s`nachts wakker, verlichtte zichzelf (van zijn natuurlijke behoeften) en waste zijn gezicht en handen en ging opnieuw slapen.


  Hoofdstuk 5: HET IS TOEGESTAAN VOOR EEN PERSOON OM TE GAAN SLAPEN NA SEKSUELE GEMEENSCHAP (ZONDER EEN BAD) EN DE WENSELIJKHEID VAN WASSING VOOR HEM, EN WASSEN VAN HET SEKSUELE ORGAAN WANNEER HIJ VAN PLAN IS OM TE ETEN, DRINKEN OF VAN PLAN IS TE GAAN SLAPEN OF VOOR EEN GESLACHTSGEMEENSCHAP
  Book 003, Number 0597:
  Top

  'A'isha heeft overgeleverd: Wanneer de Boodschapper van Allah (vzmh) plande na het hebben van seksuele gemeenschap te slapen, verrichte hij de rituele wassing zoals voor het gebed, alvorens te gaan slapen.


  Book 003, Number 0598:

  'A'isha heeft overgeleverd: Wanneer de Boodschapper van Allah (vzmh) seksuele gemeenschap had en van plan was te eten of te slapen, voerde hij de rituele wassing voor het gebed uit.


  Book 003, Number 0599:

  Deze hadith is overgeleverd door Shu'ba met de zelfde keten van overleveraars. Ibn at-Muthanna bovengenoemd in zijn verhaal: Al-Hakam vertelde aan ons die hij van Ibrahim hoorde vertellen.


  Book 003, Number 0600:

  Ibn ' Umar heeft overgeleverd: Umar zei: Is het bij een van ons toegestaan om te slapen in een staat van onzuiverheid (d.w.z. na het hebben van seksuele gemeenschap)? Hij (Heilige Profeet) zei: Ja, na het uitvoeren van de rituele wassing.


  Book 003, Number 0601:

  Ibn 'Umar zei: 'Umar vroeg om een uitspraak van de Shari'ah aan de Boodschapper (vzmh): Is het toelaatbaar voor een ieder van ons om te gaan slapen in een staat van onzuiverheid? Hij (Heilige Profeet) zei: ja, hij moet de rituele wassing uitvoeren en dan gaan slapen en een bad nemen wanneer hij dat wenst.


  Book 003, Number 0602:

  Ibn Umar heeft overgeleverd: Umar b. al-Khattab zei aan de Boodschapper van Allah (vzmh), dat hij Junbi tijdens de nacht werd. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei aan hem: Voer de rituele wassing uit, was uw geslachtsorgaan en ga dan slapen.


  Book 003, Number 0603:

  'Abdullah b. Abu'l-Qais heeft overgeleverd: Ik vroeg aan A'isha over Witr (gebed) van de Boodschapper van Allah (vzmh) en maakte vermelding van een hadith, toen zei ik: Wat deed hij na het hebben van seksuele gemeenschap? Nam hij een bad voordat hij ging gaan slapen of sliep hij zonder een bad te nemen? Zij zei: Hij deed al deze. Soms nam hij een bad en dan ging hij slapen, en soms voerde hij slechts een rituele wassing uit en ging dan slapen. Ik (verteller) zei: Alle lof aan Allah die de dingen (voor mensen) gemakkelijk heeft gemaakt.


  Book 003, Number 0604:

  Dit hadith is overgebracht met de zelfde keten van overleveraars van Mu'awyia b. Salih door Zuhair b. Harb, ' Abd al-Rahman b. Mahdi, Harunb. Sa'id al-'Aili en Ibn Wahb.


  Book 003, Number 0605:

  Abu Sa'id al-Khudri heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer iemand onder u seksuele gemeenschap met zijn vrouw heeft en hij van plan is het te herhalen, zou hij de wassing moeten uitvoeren. In een hadith die door Abu Bakr. wordt overgebracht (zijn de woorden): "tussen twee (handelingen) zou er een wassing, moeten zijn;" of hij (verteller) zei: "Dan plande hij dat het zou moeten herhaald worden".


  Book 003, Number 0606:

  Anas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) had seksuele gemeenschap met zijn vrouwen met n enkele bad.


  Hoofdstuk 6: BADEN IS VERPLICHT VOOR EEN VROUW NA HET ERVAREN VAN EEN ORGASME IN EEN DROOM
  Book 003, Number 0607:
  Top

  Anas b. Malik heeft overgeleverd: Umm Sulaim, die de grootmoeder van Ishaq was, kwam naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en in aanwezigheid van 'A'isha zei ze aan hem: Boodschapper van Allah, in het geval dat een vrouw ziet wat een man in zijn dromen ziet en zij in haar droom ervaart wat een man ervaart (d.w.z. orgasme), wat moet ik doen? Hierop zei 'A'isha: O Umm Sulaim, u brengt vernedering aan vrouwen; Moge uw rechterhand met stof bedekt zijn. Hij (Heilige Profeet) zei aan 'A'isha: Laat uw hand met stof worden bedekt, en (richtend aan Umm Sulaim) zei hij: Umm Sulaim, zij zou een bad moeten nemen als zij dat ziet (d.w.z.als zij een orgasme in haar droom ervaart).


  Book 003, Number 0608:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd dat Umm Sulaim vertelde dat zij Boodschapper van Allah (vzmh) over een vrouw vroeg die in een droom ziet wat een man ziet (seksuele droom). De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: In het geval dat een vrouw dat ziet, moet zij een bad nemen. Umm Sulaim zei: Ik was verlegen om die reden en vroeg: Gebeurt het? Hierop antwoorde de Boodschapper van Allah (vzmh): Ja (het gebeurt), hoe kan (een kind) anders op haar lijken? De ontlading (d.w.z. sperma) van een man is dik en wit en de ontlading van een vrouw is dun en geel; zo komt de gelijkenis uit waarvan de genen heersen of overheersen.


  Book 003, Number 0609:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd: Een vrouw vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) over een vrouw die in haar droom ziet wat een man in zijn droom (seksuele droom) ziet. Hij (Heilige Profeet) zei: Als zij ervaart wat een man ervaart, zou zij een bad moeten nemen.


  Book 003, Number 0610:

  Umm Salama heeft overgeleverd: Umm Sulaim ging naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en zei: Boodschapper van Allah, Allah is niet beschaamd van de waarheid. Is baden noodzakelijk voor een vrouw wanneer zij een seksuele droom heeft? Hierop zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Ja, wanneer zij de vloeistof ziet (vaginale afscheiding). Umm Salama zei: Boodschapper van Allah, heeft een vrouw seksuele dromen? Hij (Heilige Profeet) zei: Moge uw hand met stof bedekt zijn. Op welke manier zou haar kind op haar moeten lijken (gelijkenis)?


  Book 003, Number 0611:

  Deze hadith met dezelfde betekenis (zoals hierboven verteld) was overgebracht van Hisham b. 'Urwa met de zelfde keten van vertellers maar met deze toevoeging die zij (Umm Salama) zei: "U vernederde de vrouwen."


  Book 003, Number 0612:

  'A'isha de vrouw van Boodschapper (vzmh) heeft overgeleverd: Umm Sulaim, de moeder van Bani Abu Talha, kwam naar de Boodschapper van Allah (vzmh), en vertelde een hadith die door Hisham werd overgeleverd, maar met deze woorden. A'isha zei: Ik gaf blijk van afkeuring aan haar, zeggende: Ziet een vrouw een seksuele droom?


  Book 003, Number 0613:

  Men heeft overgeleverd op gezag van 'A'isha dat een vrouw naar de Boodschapper van Allah (vzmh) kwam en vroeg: Zou een vrouw zich moeten wassen wanneer zij een seksuele droom beleeft en (de tekens van) vloeistof ziet? Hij (Heilige Profeet) zei: Ja. 'A'isha zei: Moge uw hand met stof worden bedekt en verwond. Zij vertelde: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: laat haar met rust. Op welke manier zal het kind op haar lijken dan voor het feit dat, wanneer de genen die door vrouw worden bijgedragen op die van de man heersen, het kind op de moeder familie lijkt, en wanneer de genen van de mens op die van vrouw heersen lijkt het kind op de vaderlijke familie.


  Hoofdstuk 7: THE CHARACTERISTIC OF THE MALE REPRODUCTIVE SUBSTANCE (SPERM) AND FEMALE REPRODUCTIVE SUBSTANCE (OVUM), AND THAT THE OFFSPRING IS PRODUCED BY THE CONTRIBUTION OF BOTH - HET KENMERK VAN DE MANNELIJKE REPRODUCTIEVE SUBSTANTIE (SPERMA) EN VROUWELIJKE REPRODUCTIEVE SUBSTANTIE (OVUM), EN DAT DE NAKOMELINGEN DOOR DE BIJDRAGE VAN ALLEBEI WORDEN GEPRODUCEERD
  * Book 003, Number 0614:
  Top

  Thauban, the freed slave of the Messenger of Allah (may peace be upon him), said: While I was standing beside the Messenger of Allah (may peace be upon him) one of the rabbis of the Jews came and said: Peace be upon you, O Muhammad. I pushed him backwith a push that he was going to fall. Upon this he said: Why do you push me? I said: Why don't you say: O Messenger of Allah? The Jew said: We call him by the name by which he was named by his family. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: My name is Muhammad with which I was named by my family. The Jew said: I have come to ask you (something). The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Should that thing be of any benefit to you, if I tell you that? He (the Jew) said: I will lend my ears to it. The Messenger of Allah (may peace be upon him) drew a line with the help of the stick that he had with him and then said: Ask (whatever you like). Thereupon the Jew said: Where would the human beings be on the Daywhen the earth would change into another earth and the heavens too (would change into other heavens)? The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: They would be in darkness beside the Bridge. He (the Jew) again said: Who amongst people would be the first to cross (this bridge).? He said: They would be the poor amongst the refugees. The Jew said: What would constitute their breakfast when they would enter Paradise? He (the Holy Prophet) replied: A caul of the fish-liver. He (the Jew) said.

  What would be their food alter this? He (the Holy Prophet) said: A bullockwhich was fed in the different quarters of Paradise would be slaughtered for them. He (the Jew) said: What would be their drink? He (the Holy Prophet) said: They would be given drink from the fountain which is named" Salsabil". He (the Jew) said: I have come to ask you about a thing which no one amongst the people on the earth knows except an apostle or one or two men besides him. He (the Holy Prophet) said: Would it benefit you if I tell you that? He (the Jew) said: I would lend ears to that. He then said: I have come to ask you about the child.

  Vertaling:

  Thauban, de vrije slaaf van de Boodschapper van Allah (vzmh), zei:

  Toen ik naast de Boodschapper van Allah (vzmh) stond, kwam n van de Joodse rabbijnen en zei: De vrede zij met u, O Muhammad. Ik duwde hem naar achter, waardoor hij bijna viel. De rabbijn zei: Waarom duwt u me? Ik zei: Waarom zegt u niet: O Boodschapper van Allah? De Jood zei: Wij roepen hem bij de naam waardoor hij ook door zijn familie word genoemd. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Mijn naam is Muhammad waarmee ik door mijn familie word genoemd. De Jood zei: Ik ben u (iets) komen vragen. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Zou die vraag voordeel moeten hebben, als ik u dat vertel? Hij (de Jood) zei: Ik zal aandachtig luisteren naar uw woorden. De Boodschapper van Allah (vzmh) trok een lijn met behulp van de stok die hij bij zich had en zei toen: Vraag (wat u wenst te weten). De Jood vroeg: Welke van de mensen wezens op dag zijn wanneer de aarde ook zou veranderen in een andere aarde en de hemel (zou veranderen in andere hemel)? De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Zij zouden in duisternis naast de Brug zijn. Hij (de Jood) zei opnieuw: Wie zou onder de mensen zijn die eerste om (deze brug te kruisen)? Hij zei: Zij zouden de armen onder de vluchtelingen zijn. De Jood zei: Wat zou hun ontbijt vormen wanneer zij Paradijs zouden ingaan? Hij (Heilige Profeet) antwoordde: Een caul van de vis-lever. Hij (de Jood) zei.

  Wat zou hun voedsel na dit zijn? Hij (Heilige Profeet) zei: Een os die in de verschillende kwartalen van Paradijs werd gevoed, zou voor hen worden geslacht. Hij (de Jood) zei: Wat zou hun drank zijn? Hij (Heilige Profeet) zei: Zij drank van de fontein worden gegeven die "Salsabil" wordt genoemd. Hij (de Jood) zei: Ik ben u over een ding komen vragen dat niemand onder de mensen op de aarde behalve Boodschapper of n of twee mensen naast hem weten. Hij (Heilige Profeet) zei: Zou het aan u ten goede komen als ik u dat vertel? Hij (de Jood) zei: Ik zal mijn oren aandacht verlenen. Hij zei toen: Ik ben u over het kind komen vragen.

  Hij (de Heilige Profeet) zei: De voortplantingssubstantie van een man is wit en die van een vrouw is geel. Als zij gemeenschap hebben en de substantie van de man overwint die van de vrouw, het is een mannelijk kind dat wordt geschapen naar Allahs raadsbesluit. Wanneer de substantie van de vrouw de substantie die de man heeft bijgedragen overwint, wordt er naar Allahs raadsbesluit een vrouwelijk kind gevormd. De Jood zei: Wat u heeft gezegd is waar, u bent waarlijk een Boodschapper. Toen draaide hij zich om en ging weg. De Boodschapper van Allah (vrede zij hem) zei: Hij vroeg me naar allerlei zaken waar ik geen weet van had totdat Allah het me gaf.


  Book 003, Number 0615:

  This tradition has been narrated by Mu'awyia b. Salim with the same chain of transmitters except for the words: I was sitting beside the Messenger of Allah" and some other minor alterations.

  Vertaling:

  Deze traditie is verteld door Mu'awyia b. Salim met de zelfde keten van overleveraars behalve de woorden: Ik zat naast de Boodschapper van Allah en wat andere minder belangrijke wijzigingen.


  Hoofdstuk 8: BATHING AFTER SEXUAL INTERCOURSE OR SEMINAL EMISSION - HET BADEN NA SEKSUELE GEMEENSCHAP OF ZAADUITSTOOT
  Book 003, Number 0616:
  Top

  A'isha reported: When Allah's Messenger (may peace be upon him) bathed because of sexual intercourse, he first washed his hands: he then poured water with his right hand on his left hand and washed his private parts. He then performed ablution as is done for prayer'. He then took some water and put his fingers and moved them through the roots of his hair. And when he found that these had been properly mois- tened, then poured three handfuls on his head and then poured water over his body and subsequently washed his feet.

  Vertaling:

  'A'isha verhaalde: Toen Boodschapper van Allah's (vzmh) gebaad had wegens seksuele betrekkingen, waste hij eerst zijn handen: hij goot toen water met zijn rechterhand op zijn linkerhand en waste daarna zijn priv delen. Hij voerde toen de wassing uit zoals voor het gebed wordt gedaan (Wudu). Hij nam wat water en zette toen zijn vingers in zijn haar en bewoog hen door de wortels van zijn haar. En toen hij vond dat deze behoorlijk waren bevochtigd, goot hij drie handen vol op zijn hoofd en goot toen water over zijn lichaam en waste later zijn voeten.


  Book 003, Number 0617:

  This hadith is narrated by Abu Kuraib. Ibn Numair and others, all on the authority of Hisham with the same chain of transmitters, but in their narration these words are not there:" washed his feet."

  Vertaling:

  Dit hadith wordt verteld door Abu Kuraib. Ibn Numair en anderen, allen op gezag van Hisham met de zelfde keten van overleveraars, maar in hun verhaal ontbraken deze woorden: "waste zijn voeten."


  Book 003, Number 0618:

  Hisham narrated it from his father, who narrated it on the authority of 'A'isha that when the Apostle (may peace be upon him) took a bath because of sexual inter-course, he first washed the palms of his hands three times, and then the whole hadith was transmitted like that based on the authority of Abu Mu'awyia, but no mention is made of the washing of feet.

  Vertaling:

  Hisham heeft gehoord van zijn vader, die het op gezag van 'A'isha vertelde dat toen de Boodschapper (vzmh) een bad nam wegens seksuele gemeenschap, hij eerst de palmen van zijn handen drie keer waste en toen werd gehele hadith overgebracht als dat gebaseerd op gezag van Abu Mu'awyia, zonder de vermelding van het wassen van voeten.


  Book 003, Number 0619:

  'Urwa has narrated it on the authority of 'A'isha that when Allah's Messenger (may peace be upon him) took a bath because of sexual intercourse, he first washed his hands before dipping one of them into the basin, and then performed ablu- tion as is done for prayer.

  Vertaling:

  'Urwa heeft het op gezag van 'A'isha verteld dat toen de Boodschapper van Allah's (vzmh) een bad nam wegens seksuele gemeenschap, hij waste eerst zijn handen alvorens n van hen in het bassin onder te dompelen, en voerde toen wassing uit zoals voor gebed wordt gedaan.


  Book 003, Number 0620:

  Ibn 'Abbas reported it on the authority of Maimuna, his mother's sister, that she said: I placed water near the Messenger of Allah (may peace be upon him) to take a bath because of sexual intercourse. He washed the palms of his bands twice or thrice and then put his hand In the basin and poured water over his private parts and washed them with his left hand. He then struck his hand against the earth and rubbed it with force and then performed ablution for the prayer and then poured three handfuls of water on his head and then washed his whole body after which he moved aside from that place and washed his feet, and then I brought a towel (so that he may wipe his body). but he returned it.

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas verhaalde op gezag van Maimuna, zijn mother's zuster, dat zij zei: Ik plaatste water dicht bij de Boodschapper van Allah (vzmh) voor hem om een bad wegens seksuele gemeenschap te nemen. Hij waste toen tweemaal of driemaal de palmen van zijn handen en zette zijn hand in het bassin en goot water over zijn priv delen en waste hen toen met zijn linkerhand. Hij sloeg zijn hand tegen de aarde en wreef het met kracht en voerde toen wassing voor het gebed uit en toen goot drie handen vol water op zijn hoofd en waste toen zijn geheel lichaam waarna hij zich opzij bewoog van die plaats en zijn voeten wastte, en toen bracht ik een handdoek (zodat hij zijn lichaam) kon afvegen. maar hij gaf het terug.


  Book 003, Number 0621:

  This hadith is narrated by A'mash with the same chain of transmitters, but in the hadith narrated by Yahya b. Yahya and Abu Kuraib there is no mention of:" Pouring of three handfuls of water on the head." and in the hadith narrated by Waki' all the features of ablution have been recorded: rinsing (of mouth), snuffing of water (in the nostrils) ; and in the hadith transmitted by Abu Mu'awyia, there is no mention of a towel.

  Vertaling:

  Deze hadith wordt verteld door A'mash met de zelfde keten van overleveraars, maar in hadith die door Yahya b. Yahya en Abu Kuraib is er verteld geen vermelding van: "Het gieten van drie handen vol water op het hoofd." en in hadith die door Waki' wordt verteld; alle eigenschappen van wassing zijn geregistreerd: spoelend (van mond), het snuffing van water (in de neusgaten); en in hadith die door Abu Mu'awyia wordt overgebracht is er geen vermelding van een handdoek.


  Book 003, Number 0622:

  Ibn Abbas narrated It on the authority of Maimuna that the Apostle of Allah (may peace be upon him) was given a towel, but he did not rub (his body) with it, but he did like this with water, i. e. he shook it off.

  Vertaling:

  Ibn Abbas vertelde het op gezag van Maimuna dat de Boodschapper van Allah (vzmh) een handdoek werd gegeven, maar hij wreef (zijn lichaam) er niet mee, maar hij hield van dit met water, d.w.z. hij schudde het weg.


  Book 003, Number 0623:

  'A'isha reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) took a bath because of sexual intercourse, he called for a vessel and took a handful of water from it and first (washed) the right side of his head, then left, and then took a handful (of water) and poured it on his head.

  Vertaling:

  A'isha heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) een bad nam wegens seksuele gemeenschap, vroeg hij een beker en nam een handvol water van het, en eerst (waste) de juiste kant van zijn hoofd, dan links, en toen nam een handvol (van water) en goot het op zijn hoofd.


  Chapter 9: THE QUANTITY OF WATER THAT IS DESIRABLE FOR A BATH BECAUSE OF SEXUAL INTERCOURSE, BATHING OF THE MALE AND FEMALE WITH ONE VESSEL IN THE SAME CONDITION AND WASHING OF ONE OF THEM WITH THE LEFT-OVER OF THE OTHER
  Hoofdstuk 9: DE HOEVEELHEID WATER DIE VOOR EEN BAD WEGENS SEKSUELE GEMEENSCHAP, HET BADEN VAN HET MANNETJE EN HET WIJFJE MET N SCHIP IN DE ZELFDE VOORWAARDE EN HET WASSEN VAN N VAN HEN MET DE LINKERZIJDE VAN ANDERE WENSELIJK IS
  Book 003, Number 0624:
  Top

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) washed himself with water from a vessel (measuring seven to eight seers) because of sexual intercourse.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) waste zich met water van een schip die (zeven tot acht seers meten) wegens seksuele gemeenschap.


  Book 003, Number 0625:

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) took a bath from the vessel (which contained seven to eight seers, i. e. fifteen to sixteen pounds) of water And I and he (the Holy Prophet) took a bath from the same vessel. And in the hadith narrated by Sufyan the words are:" from one vessel". Qutaiba said: Al-Faraq is three Sa' (a cubic measuring of varying magnitude).

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) nam een bad van het schip (dat zeven tot acht seers bevatte, d.w.z. vijftien tot zestien ponden) van water en Ik en hij (Heilige Profeet) nam een bad van het zelfde schip. En in hadith die door Sufyan wordt verteld zijn de woorden: "van n vessel". Qutaiba zei: Al-Faraq is drie Sa' (het kubieke meten van varirende omvang).


  Book 003, Number 0626:

  Abu Salamab. 'Abd al-Rahman reported: I along with the foster brother of 'A'isha went to her and he asked about the bath of the Apostle (may peace be upon him) because of sexual intercourse. She called for a vessel equal to a Sa' and she took a bath. and there was a curtain between us and her. She poured water on her head thrice and he (Abu Salama) said: The wives of the Apostle (may peace be upon him) collectedhair on their heads and these lopped up to ears (and did rot go beyond that).

  Vertaling:

  Abu Salamab. 'Abd al-Rahman heeft overgeleverd: Ik was samen met de pleegbroer van 'A'isha ging naar haar en hij vroeg over het bad van Boodschapper (vzmh) wegens seksuele gemeenschap. Zij vroeg een schip gelijk aan een Sa' en zij nam een bad en er was een gordijn tussen ons en haar. Zij goot waterdriemaal op haar hoofd en hij (Abu Salama) zei: De vrouwen van Boodschapper (vzmh) verzameld haar op hun hoofden en deze lopped tot oren (en rotte gaan verder dan dat).


  Book 003, Number 0627:

  Salama b. Abd al-Rahman narrated it on the authority of A'isha that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) took a bath, he started from the right hand and poured water over it and washed it, and then poured water on the impurity with the right band and washed it away with the help of the left hand. and after having removed it, he poured water on his head. A'isha said: I and the Messenger of Allah (may peace be upon him) took a bath from the same vessel, after sexual intercourse.

  Vertaling:

  Salama b. Abd al-Rahman vertelde het op gezag van A'isha dat toen de Boodschapper van Allah (vzmh) een bad nam, begon hij van de rechterkant en goot water over het en waste het toen, en goot water op de onzuiverheid met de juiste band en reinigde het met behulp van de linkerhand en na het verwijderd te hebben, goot hij water op zijn hoofd. A'isha zei: Ik en de Boodschapper van Allah (vzmh) namen een bad van het zelfde schip, na seksuele gemeenschap.


  Book 003, Number 0628:

  Hafsa, daughter of 'Abd al-Rahman b. Abu Bakr, reported that 'A'isha narrated to her that she and the Apostle of Allah (may peace be upon him) took a bath from the same vessel which contained water equal to three Mudds or thereabout.

  Vertaling:

  Hafsa, dochter van ' Abd al-Rahman b. Abu Bakr, heeft overgeleverd dat 'A'isha die aan haar verteld dat zij en Boodschapper van Allah (vzmh) een bad namen van het zelfde vat dat water gelijk aan drie Mudds of thereabout bevatte.


  Book 003, Number 0629:

  'A'isha reported: I and the Messenger (may peace be upon him) took a bath from the same vessel and our hands alternated into it in the state that we had had sexual intercourse.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: Ik en de Boodschapper (vzmh) namen een bad van het zelfde schip en onze handen wisselden in het af in de staat dat wij seksuele gemeenschap hadden gehad.


  Book 003, Number 0630:

  'A'isha reported: I and the Messenger of Allah (may peace be upon him) took a bath from one vessel which was placed between me and him and he would get ahead of me, so that I would say: Spare (some water for) me, spare (some water for) me; and she said that they had had sexual intercourse.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: Ik en de Boodschapper van Allah (vzmh) namen een bad van n schip dat tussen mij en hem werd geplaatst en hij voor me zou brengen, zodat ik zou zeggen: Spaar (wat water voor) me, spaar (wat water voor) me; en zij zei dat zij seksuele gemeenschap hadden gehad.


  Book 003, Number 0631:

  Ibn Abbas said: Maimuna (the wife of the Holy Prophet) reported to me that she and the Apostle of Allah (may peace be upon him) took a bath from one vessel.

  Vertaling:

  Ibn Abbas zei: Maimuna (de vrouw van Heilige Profeet) heeft overgeleverd aan me dat zij en Boodschapper van Allah (vzmh) een bad namen van n schip.


  Book 003, Number 0632:

  Ibn Abbas reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) took a bath with the water left over by Maimuna.

  Vertaling:

  Ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) een bad nam, met het water die overgelaten was door Maimuna.


  Book 003, Number 0633:

  Zainab bint Umm Salama (the wife of the Holy Prophet) reported that Umm Salama and the Messenger of Allah (may peace be upon him) took a bath from the same vessel.

  Vertaling:

  Zainab bint Umm Salama (de vrouw van Heilige Profeet) heeft overgeleverd dat Umm Salama en de Boodschapper van Allah (vzmh) een bad namen van het zelfde schip.


  Book 003, Number 0634:

  Anas reported that the Messenger of Allah (may peace he upon him) took a bath with five Makkuks of water and performed ablution with one Makkuk. Ibn Muthanna has used the words five Makakiyya, and Ibn Mu'adh narrated it from 'Abdullah b. 'Abdullah and he made no mention of Ibn Jabr.

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverdn dat de Boodschapper van Allah (vzmh) een bad nam met vijf Makkuks van water en wassing met n Makkuk uitvoerde. Ibn Muthanna heeft woorden vijf Makakiyya gebruikt, en Ibn Mu'adh vertelde het van 'Abdullah b. 'Abdullah en hij maakte geen vermelding van Ibn Jabr.


  Book 003, Number 0635:

  Anas said: The Apostle of Allah (may peace be upon him) performed ablution with one Mudd and took bath with a Sa' up to five Mudds.

  Vertaling:

  Anas zei: Boodschapper van Allah (vzmh) voerde wassing met n Mudd uit en nam een bad met een Sa' tot vijf Mudds.


  Book 003, Number 0636:

  Safina reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) took a bath with one g' of water because of sexual intercourse and performed ablution with one Mudd.

  Vertaling:

  Safina heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) nam een bad met n g' van water wegens seksuele gemeenschap en uitvoerde wassing met n Mudd.


  Book 003, Number 0637:

  Safina reported that Abd Bakr, the Companion of the Messenger of Allah (way peace be upon him), observed: The Messenger of Allah (may peace. 1) e upon him) took a bath with one Sa' of water and performed ablution with one Mudd (of water) ; and in the hadith narrated by Ibn Hujr the words are: One Mudd sufficed for his (Holy Prophet's) ablution. And Ibn Hujr said that (his Shaikh) Isma'il was much advanced in age, and it was because of this that he could not fully rely on him for this tradition.

  Vertaling:

  Safina heeft overgeleverd dat Abd Bakr, de Metgezel van de Boodschapper van Allah (vzmh), opmerkte: De Boodschapper van Allah(vzmh) nam een bad met n Sa' van water en voerde wassing met n Mudd (van water); en in hadith die door Ibn Hujr wordt verteld zijn de woorden: n Mudd is voldoende geweest voor zijn (Heilige Profeet) wassing. En Ibn Hujr zei dat (zijn Shaikh) Isma'il veel in leeftijd werd vooruitgegaan, en het was wegens dit dat hij niet volledig op hem voor deze traditie kon vertrouwen.


  Chapter 10: THE DESIRABILITY OF POURTNG WATER THRICE ON THE HEAD AND OTHER PARTS (OF THE BODY)
  Hoofdstuk 10: DE WENSELIJKHEID VAN WATER POURTNG DRIEMAAL OP HET HOOFD EN ANDERE DELEN (VAN HET LICHAAM)
  Book 003, Number 0638:
  Top

  Jubair b. Mut'im reported: The people contended amongst themselves in the presence of the Messenger of Allah (may peace be upon him) with regard to bathing. Some of them said: We wash our heads like this and this. Upon this the Messenger (may peace be upon him) said: As for me I pour three handfuls of water upon my head.

  Vertaling:

  Jubair b. Mut'im heeft overgeleverd: De mensen vochten onder zich in aanwezigheid van de Boodschapper van Allah (vzmh) met betrekking tot het baden. Sommigen van hen zeiden: Wij wassen onze hoofden als dit en dit. Op dit zei de Boodschapper (vzmh): Zoals voor mij giet ik drie handvol water op mijn hoofd.


  Book 003, Number 0639:

  Jubair b. Mut'im reported it from the Apostle of Allah (may peace be upon him) that a mention was made before him about bathing because of sexual intercourse and he said: I pour water over my head thrice.

  Vertaling:

  Jubair b. Mut'im meldde het van Boodschapper van Allah (vzmh) dat een vermelding vr hem over het baden wegens seksuele gemeenschap werd gemaakt en hij zei: Ik giet water driemaal over mijn hoofd.


  Book 003, Number 0640:

  Jabir b. Abdullah reported: A delegation of the Thaqif said to the Apostle of Allah (may peace be upon him): Our land is cold; what about our bathing then? He (the Holy Prophet) said: I pour water thrice over my head.

  Vertaling:

  Jabir b. Abdullah heeft overgeleverd: Een delegatie van Thaqif zei aan Boodschapper van Allah (vzmh): Ons land is koud; hoe is dan voor ons over het baden? Hij (Heilige Profeet) zei: Ik giet driemaal water over mijn hoofd.


  Book 003, Number 0641:

  Ibn Salim in his narration reported:" The delegation of the Thaqif said: Messenger of Allah."

  Vertaling:

  Ibn Salim in zijn gemeld verhaal: " De delegatie van Thaqif zei: Boodschapper van Allah."


  Book 003, Number 0642:

  Jabir b. 'Abdullah reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) took a bath because of sexual intercourse, he poured three handfuls of water upon his head. Hasan b. Muhammad said to him (the narrator): My hair is thick. Upon this Jabir observed. I said to him: O son of my brother, the hair of the Messenger of Allah (may peace be upon him) was thicker than your hair and these were more fine (than yours).

  Vertaling:

  Jabir B. ' Abdullah heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) een bad nam wegens seksuele gemeenschap, goot hij drie handvol water op zijn hoofd. Hasan b. Muhammad zei aan hem (verteller): Mijn haar is dik. Op dize merkte Jabir op. Ik zei aan hem: O zoon van mijn broer, het haar van de Boodschapper van Allah (vzmh) was dikker dan uw haar en deze waren fijner (dan van u).


  Chapter 11: LAW OF SHARI'AH PERTAINING TO THE PLAITED HAIR OF THE WOMAN WHO TAKES A BATH
  Hoofdstuk 11: DE WET VAN SHARI'AH BETREFFENDE HET GEVLECHTE HAARVAN DE VROUW DIE EEN BAD NEEMT
  Book 003, Number 0643:
  Top

  Umm Salama reported: I said: Messenger of Allah, I am a woman who has closely plaited hair on my head; should I undo it for taking a bath, because of sexual intercourse? He (the Holy Prophet) said: No, it is enough for you to throw three handfuls of water on your head and then pour water over yourself, and you shall be purified.

  Vertaling:

  Umm Salama heeft overgeleverd: Ik zei: Boodschapper van Allah, ik ben een vrouw die gevlechte haar op mijn hoofd heeft; zou ik het voor het nemen van een bad, wegens seksuele gemeenschap moeten ongedaan maken? Hij (Heilige Prophet) zei: Nee, het is genoeg voor u om drie handvol water op uw hoofd te werpen en dan water over zich te gieten, en u zal worden gezuiverd.


  Book 003, Number 0644:

  This hadith has been narrated by Amr al-Naqid, Yazid b. Harun, 'Abd b. Humaid, Abd al-Razzaq, Thauri, Ayyub b. Musa, with the same chain of transmitters. In hadith narrated by Abd al-Razzaq there is a mention of the menstruation and of the sexual intercourse. The rest of the hadith has been transmitted like that of Ibn 'Uyaina.

  Vertaling:

  Dit hadith is verteld door Amr al-naqid, Yazid b. Harun, ' Abd b.Humaid, Abd al-razzaq, Thauri, Ayyub b. Musa, met de zelfde keten van overleveraars. In hadith die door Abd al-razzaq wordt verteld is er een vermelding van de menstruatie en van de seksuele gemeenschap. De rest van het hadith is overgebracht als dat van Ibn ' Uyaina.


  Book 003, Number 0645:

  This hadith is narrated by the same chain of transmitters by Ahmad al. Darimi, Zakariya b. 'Adi, Yazid, i. e. ' Ibn Zurai', Rauh b. al-Qasim, Ayyub b. Musa with the same chain of transmitters, and there is a mention of these words:" Should I undo the plait and wash it, because of sexual intercourse?" and there is no mention of menstruation.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt verteld door de zelfde keten van overleveraars door Ahmad al. Darimi, Zakariya b. 'Adi, Yazid, d.w.z. ' Ibn Zurai', Rauh b. al- qasim, Ayyub b. Musa met de zelfde keten van overleveraars, en er is een vermelding van deze woorden: "Indien ik de vlecht ongedaan maak en het was, wegens seksuele gemeenschap?" en er is geen vermelding van menstruatie.


  Book 003, Number 0646:

  'Ubaid b. Umair reported: It was conveyed to 'A'isha that 'Abdullah b. 'Amr ordered the women to undo the (plaits) of hair on their heads. She said: How strange it is for Ibn 'Amr that he orders the women to undo the plaits of their head while taking a bath; why does he not order them to shave their beads? I and the Messenger of Allah (may peace be upon him) took bath from one vessel. I did no more than this that I poured three handfuls of water over my head.

  Vertaling:

  'Ubaid b. Umair heeft overgeleverd: Het werd overgebracht aan 'A'isha dat 'Abdullah b. 'Amr tot de vrouwen opdracht gaf om (vlechten) van haar op hun hoofden ongedaan te maken. Zij zei: Hoe vreemd het voor Ibn 'Amr is dat hij tot de vrouwen opdracht geeft om de vlechten van hun hoofd ongedaan te maken tijdens het nemen van een bad; waarom geeft hij niet tot hen opdracht om hun parels te scheren? Ik en de Boodschapper van Allah (vzmh) namen bad van n schip. Ik deed niet meer dan dit dat ik drie handvol water over mijn hoofd goot.


  Chapter 12: THE DESIRABILITY OF USING MUSK AT THE SPOT OF BLOOD WHILE BATHING AFTER MENSTRUATION
  Hoofdstuk 12: DE WENSELIJKHEID OM MUSKUS BIJ DE VLEK VAN BLOED TE GEBRUIKEN TERWIJL HET BADEN NA MENSTRUATIE
  Book 003, Number 0647:
  Top

  'A'isha reported: A woman asked the Apostle of Allah (may peace be upon him) how to wash herself after menstruation. She mentioned that he taught her how to take bath and then told her to take a piece of cotton with musk and purify herself. She said: How should I purify myself with that? He (the Holy Prophet) said: Praise be to Allah, purify yourself with it, and covered his face, Sufyan b. 'Uyaina gave a demonstration by covering his face (as the Holy Prophet had done). 'A'isha reported: I dragged her to my side for I had understood what the Apostle of Allah (may peace be upon him) intended and, therefore, said: Apply this cotton with musk to the trace of blood. Ibn 'Umar in his hadith (has mentioned the words of 'A'isha thus): Apply it to the marks of blood.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: Een vrouw vroeg Boodschapper van Allah (vzmh) hoe na de menstruatie te wassen. Zij vermeldde dat hij haar onderwees hoe een bad te nemen, en toen haar vertelde om een stuk van katoen met muskus te nemen en te zuiveren. Zij zei: Hoe zou ik met dat moeten zuiveren? Hij (Heilige Profeet) zei: Het lof is aan Allah, zuivert zich met het, en behandelde zijn gezicht, gaf Sufyan b. 'Uyaina een demonstratie door zijn gezicht (aangezien Heilige Profeet had gedaan) te behandelen. 'A'isha heeft overgeleverd: Ik sleepte haar aan mijn kant want ik had begrepen wat Boodschapper van Allah (vzmh) bedoeld, en daarom zei, Boodschapper van Allah (vzmh): Pas dit katoen met muskus op het spoor van bloed toe. Ibn'Umar in zijn hadith (de woorden van 'A'isha zo heeft vermeld): Pas het op de tekens van bloed toe.


  Book 003, Number 0648:

  'A'isha reported: A woman asked the Apostle of Allah (may peace be upon him) how he should wash herself after the menstrual period. He (the Holy Prophet) said: Take a cotton with musk and purity yourself, and the rest of the hadith was narrated like that of Sufyan.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: Een vrouw vroeg Boodschapper van Allah (vzmh) hoe hij na de menstruatie periode zou moeten wassen. Hij (Heilige Prophet) zei: Neem een katoen met muskus en zuiver je zelf, en de rest van hadith werd verteld als dat van Sufyan.


  Book 003, Number 0649:

  'A'isha reported: Asma (daughter of Shakal) asked the Apostle of Allah (may peace be upon him) about washing after menstruation. He said: Everyone amongst you should use water (mixed with the leaves of) the lote-tree and cleanse herself well, and then pour water on her head and rub it vigorously till it reaches the roots of the hair. Then she should pour water on it. Afterwards she should take a piece of cotton smeared with musk and cleanse herself with it. Asma' said: How should she cleanse herself with the help of that? Upon this he (the Apostle of Allah) observed: Praise be to Allah, she should cleanse herself. 'A'isha said in a subdued tone that she should apply it to the trace of blood. She (Asma) then further asked about bathing after sexual intercourse. He (the Holy Prophet) said: She should take water and cleanse herself well or complete the ablution and then (pour water) on her head and rub it till it reaches the roots of the hair (of her) head and then pour water on her. 'A'isha said: How good are the women of Ansar (helpers) that their shyness does not prevent them from learning religion.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: Asma (dochter van Shakal) vroeg Boodschapper van Allah (vzmh) over het wassen na menstruatie. Hij zei: Iedereen onder u zou moeten (gemengd met de bladeren van) de lote-boom water gebruiken en goed reinigen, en dan water op haar hoofdgieten en het krachtig wrijven tot het de wortels van het haar bereikt. Dan zou zij water op het moeten gieten. Daarna zou zij een stuk van katoen moeten nemen dat met muskus wordt gesmeerd en reinigen met het. Asma' gezegd: Hoe zou zij met behulp van dat moeten reinigen? Op dit merkte hij (Boodschapper van Allah) op: Het lof is aan Allah, zou zij moeten reinigen. 'A'isha zei in een onderworpen toon dat zij het op het spoor van bloed zou moeten toepassen. Zij (Asma) vroeg toen verder over het baden na seksuele gemeenschap. Hij (Heilige Prophet) zei: Zij zou water moeten nemen en zich reinigen of de wassingen doen (giet water) op haar hoofd, goed moeten voltooien en het wrijven tot het de wortels van het haar (van haar) hoofd bereikt en giet dan water op haar. 'A'isha zei: Hoe goed de vrouwen van Ansar is (helpers) dat hun schuchterheid hen niet verhindert godsdienst te leren.


  Book 003, Number 0650:

  This hadith is narrated by 'Ubaidullah b. Mu'adh with the same chain of transmitters (but for the words) that he (the Holy Prophet) said: Cleanse yourself with it, and he covered (his face on account of shyness).

  Vertaling:

  Dit hadith wordt verteld door 'Ubaidullah b. Mu'adh met dezelfde keten van overleveraars (maar voor de woorden) die hij (Heilige Profeet) zei: Reinig uzelf met het, en hij behandelde (zijn gezichtwegens schuchterheid).


  Book 003, Number 0651:

  'A'isha reported: Asma' b. Shakal came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and said: Messenger of Allah, how one amongst us should take a bath after the menstruation, and the rest of the hadith is the same and there is no mention of bathing because of sexual intercourse.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: Asma' b. Shakal kwam aan de Boodschapper van Allah (vzmh) en zei: De boodschapper van Allah (vzmh), hoe zou men onder ons een bad na de menstruatie moeten nemen, en de rest van hadith is het zelfde en er is geen vermelding van het baden wegens seksuele gemeenschap.


  Chapter 13: THE WOMAN WHO HAS A PROLONGED FLOW OF BLOOD, HER BATHING AND PRAYER
  Hoofdstuk 13: DE VROUW DIE EEN VERLENGDE STROOM VAN BLOED HEEFT, HAAR BADEN EN HET GEBED
  Book 003, Number 0652:
  Top

  'A'isha reported: Fatimah b. Abu Hubaish came to the Apostle (may peace be upon him) and said: I am a woman whose blood keeps flowing (even after the menstruation period). I am never purified; should I, therefore, abandon prayer? He (the Holy Prophet) said: Not at all, for that is only a vein, and is not a menstruation, so when menstruation comes, abandon prayer, and when it ends wash the blood from yourself and then pray.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: Fatimah b. Abu Hubaish kwam aan de Boodschapper (vzmh) en zei: Ik ben een vrouw van wie het bloed blijft stromen (zelfs daarna de menstruatie periode). Ik word nooit gezuiverd; zou ik, daarom, het gebed moeten verlaten? Hij (Heilige Profeet) zei: Helemaal niet, voor dat is slechts een ader, en is geen menstruatie, zodat wanneer de menstruatie komt, verlaten je het gebed, en wanneer het bloed van zich beindigt was het en dan bidden.


  Book 003, Number 0653:

  The hadith narrated by Waki' and with its chain of narrators has been transmitted on the authority of Hisham b. 'Urwa, but in the hadith narrated by Qutaiba on the authority of Jarir, the words are:" There came Fatimah b. Abu Hubaish, b. 'Abd al-Muttalib b. Asad, and she was a woman amongst us," and in the hadith of Hammid b. Zaid there is an addition of these words:" We abandoned mentioning him."

  Vertaling:

  Hadith die door Waki ' en met zijn keten van vertellers wordt verteld is overgebracht op gezag van Hisham B. ' Urwa, maar in hadith die door Qutaiba op gezag van Jarir wordt verteld, de woorden zijn: " Er kwamen Fatimah b. Abu Hubaish, B. ' Abd al-muttalib b. Asad, en zij was een vrouw onder ons, en in hadith van Hammid b. Zaid is er een toevoeging van deze woorden: Wij verlieten het vermelden van hem.


  Book 003, Number 0654:

  'A'isha reported: Umm Habiba b. Jahsh thus asked for a verdict from the Messenger of Allah (may peace be upon him): I am a woman whose blood keeps flowing (after the menstrual period). He (the Holy Prophet) said: That is only a vein, so take a bath and offer prayer; and she took a bath at the time of every prayer. Laith b. Sa'd said: Ibn Shihab made no mention that the Messenger of Allah (may peace be upon him) had ordered her to take a bath at the time of every prayer, but she did it of her own accord. And in the tradition transmitted by Ibn Rumh there is no mention of Umm Habiba (and there is mention of the daughter of Jahsh only.)

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: Umm Habiba b. Jahsh vroeg zo om een oordeel van de Boodschapper van Allah (vzmh): Ik ben een vrouw van wie het bloed blijft stromen (na de menstruatie periode). Hij (Heilige Profeet) zei: Dat is slechts een ader, dus neemt een bad en biedt gebed aan; en zij nam een bad op het tijdstip van elk gebed. Laith b. Sa'd zei: Ibn Shihab maakte geen vermelding van dat de Boodschapper van Allah (vzmh) tot haar opdracht had gegeven om een bad op het tijdstip van elk gebed te nemen, maar zij deed het van haar eigen overeenstemming. En in de traditie die door Ibn Rumh wordt overgebracht is er geen vermelding van Umm Habiba (en er is slechts een melding van de dochter van Jahsh.)


  Book 003, Number 0655:

  'A'isha, the wife of the Messenger of Allah (may peace be upon him) reported: Umm Habiba b. Jahsh who was the sister-in-law of the Messenger of Allah (may peace be upon him) and the wife of 'Abd al-Rahman b. Auf, remained mustahada for seven years, and she, therefore, asked for the verdict of Shari'ah from the Messenger of Allah (may peace be upon him) about it The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: This is not menstruation, but (blood from) a vein: so bathe yourself and offer prayer. 'A'isha said: She took a bath in the wash-tub placed in the apartment of her sister Zainab b. Jahsh, till the redness of the blood came over the water. Ibn Shihab said: I narrated it to Abu Bakr b. 'Abd al-Rahman b. al-Harith b. Hisham about it who observed: May Allah have mercy on Hinda! would that she listened to this verdict. By Lord, she wept for not offering prayer.

  Vertaling:

  ' A'isha, de vrouw van de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft overgeleverd: Umm Habiba b. Jahsh die de schoonzuster van de Boodschapper van Allah (vzmh) was en de vrouw van ' Abd al-Rahman b. Auf, mustahada zeven jaar, en zij bleef,daarom, vroeg om het oordeel van Shari'ah van de Boodschapper van Allah (vzmh) over het de Boodschapper van Allah (vzmh): Dit is geen menstruatie, maar (bloed van) een ader: baad uzelf en bied gebed aan. ' A'isha zei: Zij nam een bad in de was-ton die in de flat van haar zuster Zainab b. Jahsh wordt geplaatst, tot de roodheid van het bloed over het water kwam. Ibn Shihab zei: Ik vertelde het aan Abu Bakr B. ' Abdal-Rahman b. al-harith b. Hisham over het, die opmerkte: Moge Allah genade op Hinda! hebben dat zij aan dit oordeel luisterde. O Heer, zij huilde voor het niet aanbieden van het gebed.


  Book 003, Number 0656:

  This hadith has been thus reported by another chain of transmitters: Umm Habiba b. Jahsh came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and she had been a mustahada for seven years, and the rest of the hadith was narrated like that of 'Amr b. al-Harith up to the words:" There came the redness of the blood over water." and nothing was narrated beyond it.

  Vertaling:

  Dit hadith is zo gemeld door een andere keten van overleveraars: Umm Habiba b. Jahsh kwam aan de Boodschapper van Allah (vzmh) en zij was een mustahada zeven jaar geweest, en de rest van de hadith werd verteld als dat van 'Amr b. al-harith tot de worden: "Er kwam de roodheid van het bloed over water." en niets werd het voorbij verteld.


  Book 003, Number 0657:

  The hadith has been narrated by 'A'isha through another chain of transmitters (in these words): I The daughter of jahsh had been mustabida for seven years," and the rest of the hadith is the same (as mentioned above).

  Vertaling:

  Hadith is verteld door 'A'isha door een andere keten van overleveraars (in deze woorden): Ik de dochter van jahsh was mustabida geweest zeven jaar, en de rest van hadith is het zelfde (zoals hierboven vermeld).


  Book 003, Number 0658:

  On the authority of 'A'isha: Umm Habiba asked the Messenger of Allah (may peace be upon him) about the blood (which flows beyond the period of menstruation). 'A'isha said: I saw her wash-tub full of blood. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Remain away (from prayer) equal (to the length of time) that your menses prevented you. After this (after the period of usual courses) bathe yourself and offer prayer.

  Vertaling:

  Op gezag van 'A'isha: Umm Habiba vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) over het bloed (dat voorbij de periode van menstruatie stroomt). 'A'isha zei: Ik zag haar was-kuip vol van bloed. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Blijf gelijk weg (van gebed) (tot aan de tijdsduur) dat uw menses u verhinderd. Na dit (na de periode van gebruikelijke cursussen) baad uzelf en bied gebed aan.


  Book 003, Number 0659:

  'A'isha, the wife of the Apostle (may peace be upon him), said: Umm Habiba b. Jahsh who was the spouse of Abd al- Rahman b. Auf made a complaint to the Messenger of Allah (may peace be upon him) about blood (which flows beyond the menstrual period). He said to her: Remain away (from prayer) equal (to the length of time) that your menstruation holds you back. After this, bathe yourself. And she washed herself before every prayer.

  Vertaling:

  ' A'isha, de vrouw van Boodschapper (vzmh), zei: Umm Habiba b. Jahsh die de echtgenoot van al Abd - Rahman b. Auf was maakte een klacht aan de Boodschapper van Allah (vzmh) over bloed (dat voorbij de menstruatie periode stroomt). Hij zei aan haar: Blijf gelijk weg (van gebed) (tot aan de tijdsduur) dat uw menstruatie u achter houdt. Na dit, baad uzelf. En zij waste zich vr elk gebed.


  Chapter 14: IT IS OBLIGATORY FOR A MENSTRUATING WOMAN TO COMPLETE THE ABANDONED FASTS BUT NOT THE ABANDONED PRAYERS
  Hoofdstuk 14: HET IS VERPLICHT VOOR EEN MENSTRUERENDE VROUW OM DE VERLATEN VASTEN TE VOLTOOIEN MAAR NIET DE VERLATEN GEBEDEN
  Book 003, Number 0660:
  Top

  Mu'adha reported: A woman asked 'A'isha: Should one amongst us complete prayers abandoned during the period of menses? 'A'isha said: Are you a Haruriya? When any one of us during the time of the Messenger of Allah (may peace be upon him) was in her menses (and abandoned prayer) she was not required to complete them.

  Vertaling:

  Mu'adha heeft overgeleverd: Een vrouw vroeg ' A'isha: Zou onder ons gebeden die tijdens de periode van menstruatie worden verlaten, moeten voltooien? 'A'isha zei: Bent u een Haruriya? Wanneer onverschillig welke van ons tijdens de tijd van de Boodschapper van Allah (vzmh) in haar menstruatie (het verlaten gebed) was zij niet vereist om hen te voltooien.


  Book 003, Number 0661:

  It is reported from Mu'adha that she asked 'A'isha: Should a menstruating woman complete the prayer (abandoned during the menstrual period)? 'A'isha said: Are you a Hurariya? The wives of the Messenger of Allah (may peace be upon him) have had their monthly courses, (but) did he order them to make compensation (for the abandoned prayers)? Muhammad b. Ja'far said: (Compensation) denotes their completion.

  Vertaling:

  Men rapporteert van Mu'adha dat zij ' A'isha vroeg: Zou een menstruerende vrouw het gebed moeten voltooien (dat tijdens de menstruatie periode wordt verlaten)? ' A'isha zei: Bent u een Hurariya? De vrouwen van de Boodschapper van Allah (vzmh)hebben hun maandelijkse cursussen gehad, (maar) hij gaf tot hen opdracht om compensatie te maken (voor de verlaten gebeden)? Muhammad b. Ja'far zei: (Compensatie) duidt hun voltooiing aan.


  Book 003, Number 0662:

  Mu'adha said: I asked 'A'isha: What is the reason that a menstruating woman completes the fasts (that she abandons during her monthly course). but she does not complete the prayers? She (Hadrat 'A'isha) said: Are you a Haruriya? I said: I am not a Haruriya, but I simply want to inquire. She said: We passed through this (period of menstruation), and we were ordered to complete the fasts, but were not ordered to complete the prayers.

  Vertaling:

  Mu'adha zeiden: Ik vroeg 'A'isha: Wat de reden is dat een menstruerende vrouw haar vasten voltooit (dat zij tijdens haar maandelijkse verloop verlaat). maar niet de gebeden voltooit? Zij (Hadrat 'A'isha) zei: Bent u een Haruriya? Ik zei: Ik ben geen Haruriya, maar ik wil eenvoudig onderzoeken. Zij zei: Wij gingen door dit (periode van menstruatie) over, en wij werden bevolen om de vasten te voltooien, maar werden niet bevolen om de gebeden te voltooien.


  Chapter 15: ONE SHOULD DRAW AROUND A CURTAIN WHILE TAKING A BATH
  Hoofdstuk 15: MEN ZOU ROND EEN GORDIJN MOETEN TREKKEN TIJDENS HET NEMEN VAN EEN BAD
  Book 003, Number 0663:
  Top

  Umm Hani b. Abu Talib reported: I went to the Messenger of Allah (may peace be upon him) on the day of the conquest (of Mecca) and found him take a bath. while his daughter Fatimah was holding a curtain around him.

  Vertaling:

  Umm Hani b. Abu Talib heeft overgeleverd: Ik ging naar de Boodschapper van Allah (vzmh) op de dag van de verovering (van Mekka) en vond hem terwijl hij een bad nam, zijn dochter Fatimah hield een gordijn rond hem.


  Book 003, Number 0664:

  Umm Hani b. Abu Talib reported: It was the day of the conquest (of Mecca) that she went to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and he was staying at a higher part (of that city). The Messenger of Allah (may peace be upon him) got up for his bath. Fatimah held a curtain around him (in order to provide him privacy). He then put on his garments and wrapped himself with that and then offered eight rak'ahs of the forenoon prayer.

  Vertaling:

  Umm Hani b. Abu Talib heeft overgeleverd: Het was de dag van de verovering (van Mekka) dat zij naar de Boodschapper van Allah (vzmh) ging en hij stond bij een hoger deel (van die stad). De Boodschapper van Allah (vzmh) stond op voor zijn bad. Fatimah hield een gordijn rond hem (om hem privisie te verstrekken). Hij zette zijn kledingstukken op en verpakte zich toen met dat en bood toen acht rak'ahs van het voormiddag gebed aan.


  Book 003, Number 0665:

  This hadith is narrated by Sa'id b. Abu Hind with the same chain of transmitters and said: His (the Holy Prophet's) daughter Fatimah provided him privacy with the help of his cloth, and when he had taken a bath he took it up and wrapped it around him and then stood and offered eight rak'ahs of the forenoon prayer.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt verteld door Sa'id b. Abu Hind met de zelfde keten van overleveraars en zei: Zijn (Heilige Profeet) dochter Fatimah verstrekte hem privacy met behulp van zijn doek, en toen hij een bad had genomen hij nam het op en verpakte het rond hem en bevond zich toen en aanbood acht rak'ahs van het voormiddag gebed.


  Book 003, Number 0666:

  Maimuna reported: I placed water for the Apostle (may peace be upon him) and provided privacy for him, and he took a bath.

  Vertaling:

  Maimuna heeft overgeleverd: Ik plaatste water voor Boodschapper (vzmh) en verstrekte privacy voor hem, en hij nam een bad.


  Chapter 16: IT IS FORBIDDEN TO SEE THE PRIVATE PARTS OF SOMEONE ELSE
  Hoofdstuk 16: HET IS VERBODEN OM DE PRIV DELEN VAN IEMAND ANDERS TE ZIEN
  Book 003, Number 0667:
  Top

  'Abd al-Rahman, the son of Abu Sa'id al-Khudri, reported from his father: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: A man should not see the private parts of another man, and a woman should not see the private parts of another woman, and a man should not lie with another man under one covering, and a woman should not lie with another woman under one covering.

  Vertaling:

  ' Abd al-Rahman, de zoon van Abu Sa'id al-khudri, heeft overgeleverd van zijn vader: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Een man zou niet de priv delen van de een andere man moeten zien, en een vrouw zou niet de priv delen van een andere vrouw moeten zien, en een man zou niet met een andere man onder n bedekking moeten liggen, en een vrouw zou niet met een andere vrouw onder n bedekking moeten liggen.


  Book 003, Number 0668:

  This hadith has been narrated by Ibn Abu Fudaik and Dabbik b. 'Uthman with the same chain of transmitters and they observed: Private parts of man are the nakedness (which is concealed).

  Vertaling:

  Dit hadith is verteld door Ibn Abu Fudaik en Dabbik b. 'Uthman metde zelfde keten van overleveraars en zij merkten op: De priv delen van man zijn de naaktheid (die verborgen is).


  Chapter 17: IT IS PERMISSIBLE TO TAKE A BATH NAKED IN COMPLETE PRIVACY
  Hoofdstuk 17: IS HET TOELAATBAAR OM EEN BAD TE NEMEN, NAAKT IN VOLLEDIGE PRIVISIE?
  Book 003, Number 0669:
  Top

  Amongst the traditions narrated from Muhammad, the Messenger of Allah (may peace be upon him) on the authority of Abu Huraira, the one is that Banu Isra'il used to take a bath naked, and they looked at the private parts of one another. Moses (peace be upon him), however, took a bath alone (in privacy) ; and they said (tauntingly): By Allah, nothing prohibits Moses to take a bath along with us, but sacrotal hernia. He (Moses) once went for a bath and placed his clothes on a stone and the stone moved on with his clothes. Moses ran after it saying: 0 stone, my clothes,0 stone, my clothes, and Banu Isra'il had the chance to see the private parts of Moses, and said: By Allah, Moses does not suffer from any ailment. The stone then stopped, till Moses had been seen by them, and he then took hold of his clothes and struck the stone. Abu Huraira said: By Allah, there are the marks of six or seven strokes made by Moses on the stone.

  Vertaling:

  Onder de tradities van Muhammad, de Boodschapper van Allah (vzmh) wordt verteld op gezag van Abu Huraira, is dat Banu Isra'il die werd gebruikt om een naakte bad te nemen, en zij bekeken de priv delen van elkaar. Mozes (de vrede is op hem), echter, nam alleen een bad (in privacy); en zij zeiden (hekelen): Door Allah, belemmert Mozes niets om een bad samen met ons te nemen, maar sacrotal ingewandsbreuk. Hij (Mozes) ging eens voor een bad en plaatste zijn kleren op een steen en de steen die met zijn kleren wordt bewogen. Mozes liep na het die zegt: steen 0, mijn kleren, steen 0, mijn kleren, en Banu Isra'il hadden de kans om de priv delen van Mozes te zien, en zeiden: Door Allah, lijdt Mozes niet aan enige kwaal. De steen houdt dan op, tot Mozes door hen was gezien, en hij nam toen greep van zijn kleren en sloeg de steen. Abu Huraira zei: Door Allah, was er de tekens van zes of zeven slagen die door Mozes op de steen werden gemaakt.


  Chapter 18: UTMOST CARE FOR KEEPING-PRIVATE PARTS OF BODY CONCEALED
  Hoofdstuk 18: UITERSTE ZORG VOOR HET PRIV-HOUDEN VAN VERBORGEN DELEN VAN HET LICHAAM
  Book 003, Number 0670:
  Top

  Jabir b. 'Abdullah reported: When the Ka'ba was constructed the Apostle of Allah (may peace be upon him) and Abbas went and lifted stones. Abbas said to the Messenger of Allah (may peace be upon him): Place your lower garment on your shoulder (so that you may protect yourself from the roughness and hardness of stones). He (the Holy Prophet) did this, but fell down upon the ground in a state of unconciousness and his eyes were turned towards the sky. He then stood up and said: My lower garment, my lower garment; and this wrapper was tied around him. In the hadith transmitted by Ibn Rafi', there is the word:" On his neck" and he did not say:" Upon his shoulder."

  Vertaling:

  Jabir B. ' Abdullah heeft overgeleverd: Toen Ka'ba Boodschapper van Allah (vzmh) werd geconstrueerd en Abbas ging en hief stenen op. Abbas zei aan de Boodschapper van Allah (vzmh): Plaats uw lager kledingstuk op uw schouder (zodat u tegen de ruwheid en de hardheid van stenen) kunt beschermen. Hij (Heilige Profeet) deed dit, maar viel neer op de grond in een staat van onbewustheid en zijn ogen werden gedraaid naar de hemel. Hij stond toen op en zei: Mijn lager kledingstuk, mijn lager kledingstuk; en deze omslag werd gebonden rond hem. In hadith die door Ibn Rafi 'wordt overgebracht, is er het woord: " Op zijn hals "en hij zei niet: "Op zijn schouder."


  Book 003, Number 0671:

  Jabir b. 'Abdullah reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) was carrying along with them (his people) stones for the Ka'ba and there was a waist wrapper around him. His uncle," Abbas, said to him: 0 son of my brother! if you take off the lower garment and place it on the shoulders underneath the stones, it would be better. He (the Holy Prophet) took it off and placed it on his shoulder and fell down unconscious. He (the narrator) said: Never was he seen naked after that day.

  Vertaling:

  Jabir B. ' Abdullah heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) droeg samen met hen (zijn mensen) stenen voor Ka'ba en er was een tailleomslag rond hem. Zijn oom, "Abbas, zei hem: O zoon van mijn broer! als u het lagere kledingstuk opstijgt en het op de schouders onderaan de stenen plaatst, zou het beter zijn. Hij (Heilige Profeet) nam het weg en plaatste het op zijn schouder en viel onderaan onbewust. Hij (verteller) zei: Nooit was hij naakt gezien na die dag.


  Book 003, Number 0672:

  Al-Miswar b. Makhrama reported: I was carrying a heavy stone and my lower garment was loose, and it, therefore, slipped off (so soon) that I could not place the stone (on the ground) and carry to its proper place. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Return to your cloth (lower garment), take it (and tie it around your waist) and do not walk naked.

  Vertaling:

  Al-Miswar heeft overgeleverd b. Makhrama: Ik droeg een zware steen en mijn lager kledingstuk was los, en het, daarom, gleed uit (zo snel) dat ik de steen niet kon (op de grond) plaatsen en aan zijn juiste plaats dragen. Op dit zei de Boodschapper van Allah (vzmh): De terugkeer naar uw doek (lager kledingstuk), neemt het (en bind het rond uw taille) en loopt niet naakt.


  Chapter 19: CONCEALING ONE'S PRIVATE PARTS WHILE RELIEVING ONESELF
  Hoofdstuk 19: HET VERBERGEN VAN PRIV DELEN ONE'S TERWIJL HET VERLICHTEN VAN
  Book 003, Number 0673:
  Top

  'Abdullah b. Ja'far reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) one day made me mount behind him and he confided to me something secret which I would not disclose to anybody; and the Messenger of Allah (may peace be upon him) liked the concealment provided by a lofty place or cluster of dates (while answering the call of nature), Ibn Asma' said in his narration: It implied an enclosure of the date-trees.

  Vertaling:

  ' Abdullah b. Ja'far heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) n dag maakte mij bestijg achter hem en hij vertrouwde aan mij iets geheim toe dat ik niet zou onthullen naar iemand; en de Boodschapper van Allah (vzmh) hield van het verbergen dat door een verhevene plaats of groep van datums (terwijl het beantwoorden van de vraag van aard) wordt verstrekt, Ibn Asma ' zei in zijn verhaal: Het impliceerde een bijlage van de datum-bomen.


  Chapter 20: EMISSION OF SEMEN MAKES BATH OBLIGATORY


  Hoofdstuk 20: UITSTOOT VAN SPERMA UITVOERINGEN MAAKT BADEN VERPLICHT
  Book 003, Number 0674:
  Top

  Sa'id al-Khudri narrated it from his father: I went to Quba' with the Messenger of Allah (may peace be upon him) on Monday till we reached (the habitation) of Banu Salim. The Messenger of Allah (may peace be upon him) stood at the door of 'Itban and called him loudly. So he came out dragging his lower garnment. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: We have made this man to make haste 'Itban said: Messenger of Allah, if a man parts with his wife suddenly without seminal emission, what is he required to do (with regard to bath)? The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: It is with the seminal emission that bath becomes obligatory.

  Vertaling:

  Sa'id al-khudri vertelde het van zijn vader: Ik ging naar Quba' met de Boodschapper van Allah (vzmh) op Maandag tot wij (de woning) van Banu Salim bereikten. De Boodschapper van Allah (vzmh) bevond zich bij de deur van 'Itban en riep hem luid. Zo kwam hij uit slepend van zijn lager kledingstuk. Op dit zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Wij hebben deze man gemaakt om haast te maken 'Itban zei: Boodschapper van Allah, indien een man met zijn vrouw plotseling zonder zaaduitstoot scheidt, wat vereist hem te doen (met achting te baden)? De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Het is met de zaaduitstoot dat het bad verplicht wordt.


  Book 003, Number 0675:

  Abu al. 'Ala' b. al-Shikhkhir said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) abrogated some of his commands by others, just as the Qur'an abrogates some part with the other.

  Vertaling:

  Abu al. ' Ala ' b. al-shikhkhir zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) schafte sommige van zijn bevelen door anderen af, enkel aangezien Qur'an n of ander deel met andere afschaft.


  Book 003, Number 0676:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) happened to pass by (the house) of a man amongst the Ansar, and he sent for him. He came out and water was trickling down from his head. Upon this he (the Holy Prophet) said: Perhaps we put you to haste. He said: Yes. Messenger of Allah. He (the Holy Prophet) said: When you made haste or semen is not emitted, bathing is not obligatory for you, but ablution is binding. Ibn Bashshir has narrated it with a minor alteration.

  Vertaling:

  Abu Sa'id al-khudri heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) het gebeurde om door (het huis) van een man onder Ansar voorbij te gaan, en hij verzond voor hem. Hij kwam uit, en het water druppelde neer van zijn hoofd. Op dit zei hij (Heilige Profeet): Misschien zetten wij u aan haast. Hij zei: Ja. Boodschapper van Allah. Hij (Heilige Profeet) zei: Toen u haast maakte of het sperma niet wordt uitgezonden, is baden niet verplicht voor u, maar de wassing is bindend. Ibn Bashshir heeft het met een minder belangrijke wijziging verteld.


  Book 003, Number 0677:

  Ubayy Ibn Ka'b reported: I arked the Messenger of Allah (may peace be upon him) about a man who has sexual intercourse with his wife, but leaves her before orgasm. Upon this he (the Holy Prophet) said: He should wash the secretion of his wife, and then perform ablution and ofier prayer.

  Vertaling:

  Ubayy Ibn Ka'b heeft overgeleverd: Ik vormde de Boodschapper van Allah (kan de vrede op hem zijn) over een man die seksuele gemeenschap had met zijn vrouw, maar verlaat haar vr orgasme.Op dit zei hij (Heilige Prophet): Hij zou de afscheiding van zijn vrouw moeten wassen, en zou dan wassing en meer ofier gebed verrichten.


  Book 003, Number 0678:

  Ubayy ibn Ka'b narrated it from the Messenger of Allah (may peace be upon him) that he said: If a person has sexual intercourse with his wife, but does not experience orgasm, he should wash his organ and perform an ablution.

  Vertaling:

  Ubayy ibn Ka'b vertelde het van de Boodschapper van Allah (vzmh) dat hij zei: Als een persoon seksuele gemeenschap met zijn vrouw heeft, maar ervaart geen orgasme, zou hij zijn orgaan moeten wassen en een wassing uitvoeren.


  Book 003, Number 0679:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) observed: Bathing is obligatory in case of seminal emission.

  Vertaling:

  Abu Sa'id al-khudri heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) merkte op: Baden is verplicht met betrekking tot zaaduitstoot.


  Book 003, Number 0680:

  Zaid b. Khalid al-Jubani reported that he askad Uthman b. 'Affan: What is your opinion about the man who has sexual intercourse with his wife, but does not experience orgasm? Uthman said: He should perform ablution as he does for prayer, and wash his organ. 'Uthmin also said: I have heard it from the Messenger of Allah (may peace be upon him).

  Vertaling:

  Zaid b. Khalid al-jubani heeft overgeleverd dat hij Uthman b. 'Affan vroeg: Wat is uw advies over de man die seksuele gemeenschap met zijn vrouw heeft, maar ervaart geen orgasme? Uthman zei: Hij zou wassing moeten uitvoeren aangezien hij voor gebed doet, en zijn orgaan wassen. 'Uthmin zei ook: Ik heb het van de Boodschapper van Allah gehoord (vzmh).


  Book 003, Number 0681:

  Abu Ayyub reported that he had heard like this from the Messenger of Allah (may peace be upon him).

  Vertaling:

  Abu Ayyub heeft overgeleverd dat hij zelfde van de Boodschapper van Allah had gehoord (kan vrede op hem zijn).


  Chapter 21: ABROGATION OF (THE COMMAND THAT) BATH IS OBLIGATORY (ONLY) BECAUSE OF SEMINAL EMISSION AND INSTEAD CONTACT OF THE CIRCUMCISED PARTS MAKES BATH OBLIGATORY
  Hoofdstuk 21: AFSCHAFFING VAN (HET BEVEL DAT) BADEN VERPLICHT IS (SLECHTS) WEGENS ZAADUISTOOT EN IN PLAATS DAARVAN MAAKT HET CONTACT VAN DE GEREINIGDE DELEN BADEN VERPLICHT
  Book 003, Number 0682:
  Top

  Abu Huraira reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said: When a man has sexual intercourse, bathing becomes obligatory (both for the male and the female). In the hadith of Matar the words are: Even if there is no orgasm. Zuhair has narrated it with a minor alteration of words.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh)zei: Wanneer een man seksuele gemeenschap heeft, wordt baden verplicht (zowel voor het mannetje als het wijfje). In hadith van Matar zijn de woorden: Zelfs als er geen orgasme is. Zuhair heeft het met een minder belangrijke wijziging van woorden verteld.


  Book 003, Number 0683:

  This hadith is narrated by Qatida with the same chain of transmitters, but with minor alterations. Here instead of the word - (jahada, (ijtahada) has been used, and the words;" Even if there is no orgasm" have been omitted.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt verteld door Qatida met de zelfde keten van overleveraars, maar met minder belangrijke wijzigingen. Hier in plaats van het woord - (jahada, (ijtahada) is gebruikt, en de woorden; "zelfs als er geen orgasme is weggelaten."


  * Book 003, Number 0684:

  Abu Musa deed verslag:

  Er kwam plotseling een verschil van mening tussen een groep Muhadjirs (Emigranten en een groep Ansar (Helpers) en het punt van discussie was) dat de Ansar zeiden: Het bad (vanwege seksuele gemeenschap) wordt verplicht alleen wanneer het zaad eruit gulpt of ejaculeert. Maar de Muhadjirs zeiden: Wanneer een man seksuele gemeenschap (met de vrouw) heeft, wordt een bad verplicht (ongeacht of er zaadafgifte of ejaculatie is). Abu Musa zei: Wel, ik stel je in deze (zaak) tevreden. Hij (Abu Musa, de verteller) zei: Ik stond op (en ging) naar 'A'isha en verzocht haar toestemming en het werd aan mij gegeven, en ik zei tot haar: Moeder, of Moeder van de Gelovigen, ik wil u iets vragen over een zaak waarover ik mij verlegen voel. Zij zei: Wees niet verlegen om mij over een ding te vragen dat je je moeder kunt vragen, die je baarde, want ik ben ook uw moeder. Hierop zei ik: Wat maakt een bad verplicht voor een persoon? Zij antwoordde: Jij bent een goed genformeerde tegengekomen! De Boodschapper van Allah zei: Wanneer iemand temidden vier delen (van de vrouw) zit en de besneden delen raken elkaar aan wordt een bad verplicht.


  Book 003, Number 0685:

  'A'isha the wife of the Apostle of Allah (may peace be upon him) reported. A person asked the Messenger of Allah (may peace be upon him) about one who has sexual intercourse with his wife and parts away (without orgasm) whether bathing is obligatory for him. 'A'isha was sitting by him. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I and she (the Mother of the Faithful) do it and then take a bath.

  Vertaling:

  'A'isha melde de vrouw van Boodschapper van Allah (vzmh). Een persoon vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) ongeveer wie seksuele gemeenschap met zijn vrouw heeft en delen weg (zonder orgasme) of baden voor hem verplicht is. 'A'isha zat bij hem. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Ik en zij (de Moeder van Gelovig) doen het en nenem dan een bad.


  Chapter 22: ABLUTION IS ESSENTIAL WHEN ONE TAIZES SOMETHING COOKED WITH THE HELP OF FIRE
  Hoofdstuk 22: DE WASSING IS ESSENTIEEL WANNEER N TAIZES IETS MET BEHULP VAN VUUR KOOKTE
  Book 003, Number 0686:
  Top

  Zaid b Thabit reported: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say this: Ablution is obligatory (for one who takes anything) touched by fire.

  Vertaling:

  Zaid B Thabit heeft overgeleverd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vzmh) dit zegt: Wassing is verplicht (voor die om het even wat) neemt die door vuur wordt de geraakt.


  Book 003, Number 0687:

  'Abdullah b. Ibrahim b. Qariz reported that he found Abu Huraira performing ablution in the mosque, who said: I am performing ablution because of having eaten pieces of cheese, for I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: Perform ablution (after eating anything) touched by fire.

  Vertaling:

  'Abdullah b. Ibrahim b. Qariz heeft overgeleverd dat hij Abu Huraira vond uitvoerend wassing in de moskee, die zei: Ik voer wassing wegens stukken uit gegeten te hebben van kaas, want ik hoorde de Boodschapper van Allah (vzmh) zegt: Voer wassing (na het eten van iets) wat aangeraakt is door vuur.


  Book 003, Number 0688:

  'Urwa reported on the authority of'A'isha, the wife of the Messenger of Allah (may peace be upon him), saying this: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said. Perform ablution (after eating) anything touched by fire.

  Vertaling:

  'Urwa heeft overgeleverd over het gezag van 'A'isha, de vrouw van de Boodschapper van Allah (vzmh), zei dit: De Boodschapper van Allah (vzmh). Voer wassing uit (na het eten) iets wat geraakt is door vuur.


  Chapter 23: ABROGATION OF THE HADITH THAT ABLUTION IS OBLIGATORY FOR HIM WHO TAKES SOMETHING COOKED WITH THE HELP OF FIRE
  Hoofdstuk 23: AFSCHAFFING VAN HADITH DAT DE WASSING VOOR HEM VERPLICHT IS WIE IETS NEEMT OM TE KOKEN MET BEHULP VAN VUUR
  Book 003, Number 0689:
  Top

  Ibn 'Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) took (meat of) goat's shoulder and offered prayer and did not perform ablution.

  Vertaling:

  Ibn ' Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) nam (vlees van) schouder van geit en bood gebed aan en voerde geen wassing uit.


  Book 003, Number 0690:

  Ibn 'Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) took flesh from the bone or meat, and then offered prayer and did not perform ablution, and (in fact) he did not touch water.

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) nam toen vlees van het been of het vlees, en aanbood gebed en voerde geen wassing uit, en (in feite) hij raakte geen water.


  Book 003, Number 0691:

  Ja'far b. Amr b. Umayya al-Damari reported on the authority of his father who said: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) take slices from goat's shoulder, and then eat them, and then offer prayer without having performed ablution.

  Vertaling:

  Ja'far heeft overgeleverd b. Amr b. Umayya al-damari op gezag van zijn vader die zei: Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) plakken van schouder van geit nemen, en dan hen eten, en dan gebed aanbieden zonder wassing uitgevoerd te hebben.


  Book 003, Number 0692:

  Ja'far b. 'Amr b. Umayya al-Damari reported on the authority of his father who said: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) take slices from goat's shoulder and then eat them. He was called for prayer and he got'up, leaving aside the knife, and offered prayer but did not perform ablution.

  Vertaling:

  Ja'far heeft overgeleverd b. 'Amr b. Umayya al-damari op gezag van zijn vader die zei: Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) plakken van schouder van geit nemen en dan hen eten. Hij werd gevraagd gebed en hij stond op, terzijde latend het mes, en aanbood gebed maar voerde geen wassing uit.


  Book 003, Number 0693:

  Ibn 'Abbas reported it on the authority of Maimuana, the wife of the Apostle of Allah (may peace be upon him), that the Apostle of Allah (may peace be upon him) took (a piece of goat's) shoulder at her place, and then offered prayer but did not perform ablution.

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas meldde het op gezag van Maimuana, de vrouw van Boodschapper van Allah (vzmh), dat Boodschapper van Allah (vzmh) (een stuk van geit) schouder op haar plaats nam, en toen aanbood gebed maar voerde geen wassing uit.


  Book 003, Number 0694:

  This hadith has been narrated by Ibn 'Abbas on the authority of Maimuna. the wife of the Apostle (may peace be upon him), by another chain of transmitters.

  Vertaling:

  Dit hadith is verteld door Ibn 'Abbas op gezag van Maimuna. de vrouw van Boodschapper (vzmh), door een andere keten van overleveraars.


  Book 003, Number 0695:

  Abu Rafi' reported: I testify that I used to roast the liver of the goat for the Messenger of Allah (may peace be tipcn him) and then he offered praver but did not perform ablution.

  Vertaling:

  Abu Rafi' gerapporteerd: Ik getuig dat ik gebruikte om de lever van de geit voor de Boodschapper van Allah (vzmh) te roosteren en toen aanbood hij gebed maar voerde geen wassing uit.


  Book 003, Number 0696:

  Ibn Abbas reported: The Apostle (may peace be upon him) took milk and then called for water and rinsed (his mouth) and said: It contains greasiness.

  Vertaling:

  Ibn Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper (vzmh) nam toen melk en vroeg water en spoelde (zijn mond) en zei: Het bevat greasiness.


  Book 003, Number 0697:

  This hadith has been narrated by another chain of transmitters.

  Vertaling:

  Dit hadith is verteld door een andere keten van overleveraars.


  Book 003, Number 0698:

  Ibn Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) dressed himself, and then went out for prayer, when he was presented with bread and meat. He took three morsels out of that, and then offered prayer along with other people and did not touch water.

  Vertaling:

  Ibn Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) kleedde zich, en ging toen voor gebed uit, toen hij met brood en vlees werd voorgesteld. Hij nam toen drie happen uit dat, en aanbood gebed samen met andere mensen en raakte geen water.


  Book 003, Number 0699:

  This hadith is narrated by Muhammad b. 'Amr b. Ata' with these words: I was with Ibn 'Abbas, and Ibn 'Abbas saw the Apostle of Allah (may peace be upon him) doing like this, and it is also said that the words are: He (the Holy Prophet) offered prayer; and the word" people" is not mentioned.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt verteld door Muhammad B. ' Amr b. Ata ' met deze woorden: Ik was met Ibn ' Abbas, en Ibn ' Abbas zag Boodschapper van Allah (vzmh) doen als dit, en men zegt ook dat de woorden zijn: Hij (Heilige Prophet) bood gebed aan; en het woord "mensen" is niet vermeld.


  Chapter 24: THE QUESTION OF ABLUTION AFTER EATING THE FLESH OF THE CAMEL
  Hoofdstuk 24: DE KWESTIE VAN WASSING NA HET ETEN VAN KAMEELVLEES
  Book 003, Number 0700:
  Top

  Jabir b. Samura reported: A man asked the Messenger of Allah (may peace he upon him) whether he should perform ablution after (eating) mutton. He (the Messenger of Allah) said: Perform ablution it you so desire, and if you do not wish, do not perform it. He (again) asked: Should I perform ablution (after eating) camel's flesh? He said: Yes, perform ablution (after eating) camel's flesh. He (again) said: May I say prayer in the sheepfolds? He (the Messenger of Allah) said: Yes. He (the narrator) again said: May I say prayer where camels lie down? He (the Holy Prophet) said: No.

  Vertaling:

  Jabir b. Samura heeft overgeleverd: Een man vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) of hij wassing na (eten) van schaap zou moeten uitvoeren. Hij (de Boodschapper van Allah) zei: Verricht wassing het u zo wenst en indien u niet wenst, verricht hem niet. Hij vroeg (opnieuw): Zou ik wassings moeten uitvoeren (na het eten) van kameelvlees? Hij zei: Ja, voer wassings uit (na het eten) van kameelvlees. Hij (opnieuw) zei: Mag ik gebed in schaapskooi zeggen? Hij (de Boodschapper van Allah) zei: Ja. Hij (verteller) zei opnieuw: Mag ik gebed zeggen waar de kamelen neer liggen? Hij (Heilige Prophet) zei: Nee.


  Book 003, Number 0701:

  This hadith is also narrated by another chain of transmitters.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt ook verteld door een andere keten van overleveraars.


  Chapter 25: A MAN WHO IS SURE OF HIS PURIFICATION, BUT ENTERTAINS DOUBT OF ANYTHING BREAKING IT, CAN SAFELY OFFER PRAYER WITHOUT PERFORMING A NEW ABLUTION
  Hoofdstuk 25: EEN MAN DIE ZEKER VAN ZIJN ZUIVERING IS, MAAR VERMAAKT TWIJFEL VAN IETS DIE HEM BREEKT, KAN VEILIG HET GEBED ZONDER OPTREDEN VAN EEN NIEUWE WASSING AANBIEDEN
  Book 003, Number 0702:
  Top

  'Abbad b. Tamim reported from his uncle that a person made a complaint to the Apostle (may peace be upon him) that he entertained (doubt) as it something had happened to him breaking his ablution. He (the Holy Prophet) said: He should not return (from prayer) unless he hears a sound or perceives a smell (of passing wind). Abu Bakr and Zuhair b. Harb have pointed out in their narrations that it was 'Abdullah b. Zaid.

  Vertaling:

  ' Abbad b. Tamim heeft overgeleverd van zijn oom dat een persoon tot een klacht aan Boodschapper maakte (vzmh) die hij onderhield (twijfel) aangezien het iets was aan hem gebeurd die zijn wassing breekt. Hij (Heilige Prophet) zei: Hij zou niet moeten terugkeren (van gebed) tenzij hij een geluid hoort of een geur waarneemt (van het overgaan van wind). Abu Bakr en Zuhair b. Harb heeft in hun verhalen erop gewezen dat het ' Abdullah b. Zaid was.


  Book 003, Number 0703:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: If any one of you has pain in his abdomen, but is doubtful whether or not anything has issued from him, be should not leave the mosque unless he hears a sound or perceives a smell.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Indien onverschillig welke waarvan u pijn in zijn buik heeft, maar twijfelachtig is of iets al of niet van hem heeft uitgebracht, zou de moskee niet moeten verlaten tenzij hij een geluid hoort of een geur waarneemt.


  Chapter 26: PURIFICATION OF THE SKINS OF THE DEAD ANIMALS BY TANNING THEM
  Hoofdstuk 26: REINIGING VAN DE HUIDEN VAN DE DODE DIEREN DOOR HEN TE LOOIEN
  Book 003, Number 0704:
  Top

  The freed slave-girl of Maimuna was given a goat in charity but it died. The Messenger of Allah (may peace be upon him) happened to pass by that (carcass). Upon this be said: Why did you not take off its skin? You could put it to use, after tanning it. They (the Companions) said: It was dead. Upon, this he (the Messenger of Allah) said: Only its eating is prohibited. Abu bakr and Ibn Umar in their narrations said: It is narrated from Maimuna (may Allah be pleased with her).

  Vertaling:

  Het bevrijde slaaf-meisje van Maimuna werd een geit gegeven in liefdadigheid maar het stierf. De Boodschapper van Allah (vzmh) gebeurde om door dat (karkas) over te gaan. Op dit wordt gezegd: Waarom heeft u zijn huid niet genomen? U zou hem kunnen zetten te gebruiken, na het looien van het. Zij (de Metgezellen) zeiden: Het was dood. Op, dit zei hij (de Boodschapper van Allah): Enkel zijn eten is verboden. Abu bakr en Ibn Umar in hun verhalen zeiden: Het wordt verteld van Maimuna.


  Book 003, Number 0705:

  Ibn 'Abbas said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) saw a dead goat, which had been given in charity to the freed slave-girl of Maimuna. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Why don't you make use of its skin? They (the Companions around the Holy Prophet) said: It is dead. Upon this he said: It is the eating (of the dead animal) which is prohibited.

  Vertaling:

  Ibn ' Abbas zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) zag een dode geit, die in liefdadigheid aan het bevrijde slaaf-meisje van Maimuna was gegeven. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Waarom maakt u niet gebruik van zijn huid? Zij (de Metgezellen rond Heilige Prophet) zeiden: Het is dood. Op dit zei hij: Het is het eten (van het dode dier) die verboden is.


  Book 003, Number 0706:

  This hadith is narrated by Ibn Shihab with the same chain of transmitters as transmitted by Yunus.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt verteld door Ibn Shihab met de zelfde keten van overleveraars zoals die door Yunus wordt overgebracht.


  Book 003, Number 0707:

  Ibn Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) happened to pass by a goat thrown (away) which had been in fact given to the freed slave-girl of Maimuna as charity. Upon this the Messenger of Allah (way peace he upon him) said: Why did they not get its skin? They had better tan it and make use of it.

  Vertaling:

  Ibn Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) gebeurde om door een geworpen geit over te gaan (weg) die infeite was gegeven aan het bevrijde slaaf-meisje van Maimuna als liefdadigheid. Op dit zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Waarom kregen zij zijn huid niet? Zij hadden beter het looien en gebruik van het maken.


  Book 003, Number 0708:

  Ibn'Abbas reported on the authority of Maimuna that someone amongst the wives of the Messenger of Allah (may peace be upon him) had a domestic animal and it died. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Why did you not take off its skin and make use of that?

  Vertaling:

  Ibn'Abbas die op gezag van Maimuna wordt gemeld, dat iemand onder de vrouwen van de Boodschapper van Allah (vzmh) een huisdier had en het stierf. Op dit zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Waarom heeft u zijn huid niet genomen en gebruik van gemaakt?


  Book 003, Number 0709:

  Ibn 'Abbas reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) happened to pass by (the dead body) of the goat which belonged to the freed slave-girl of Maimuna and said: Why did you not make use of its skin?

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) gebeurde om door (het lijk) van de geit over te gaan die tot het bevrijde slaaf-meisje van Maimuna behoorde en zei: Waarom maakte u niet van zijn huid gebruik?


  Book 003, Number 0710:

  Abdullah b. Abbas said: I heard the Apostle of Allah (may peace be upon him) say: When the skin is tanned it becomes purified.

  Vertaling:

  Abdullah b. Abbas zei: Ik hoorde Boodschapper van Allah (vzmh) zegt: Wanneer de huid wordt gelooid wordt het gezuiverd.


  Book 003, Number 0711:

  This hadith has been transmitted on the authority of Ibn 'Abbas by another chain of transmitters.

  Vertaling:

  Dit hadith is overgebracht op gezag van Ibn ' Abbas door een andere keten van overleveraars.


  Book 003, Number 0712:

  Abu al-Khair reported: I saw Ibn Wa'la al-Saba'i wear a fur. I touched it. He said: Why do you touch it? I asked Ibn 'Abbas saying: We are the inhabitants of the western regions, and there (live) with us Berbers and Magians. They bring with them rams and slaughter them, but we do not eat (the meat of the animals) slaughtered by them, and they come with skins full of fat. Upon this Ibn 'Abbas said: We asked the Messenger of Allah (may peace be upon him) about this and he said: Its tanning makes it pure.

  Vertaling:

  Abu al-khair heeft overgeleverd: Ik zag de slijtage van Ibn Wa'la al-saba'i een bont. Ik raakte het. Hij zei: Waarom raakt u het? Ik vroeg Ibn 'Abbas zeggend: Wij zijn de inwoners van de westelijke gebieden, en daar (leef) met ons Berbers en Magians. Zij brengen met hen rammen en slachten hen, maar wij eten niet (het vlees van de dieren) die door hen zijn geslacht, en zij komen met huiden die volledig zijn van vet. Op dit zei Ibn 'Abbas: Wij vroegen de Boodschapper van Allah (vzmh) over dit en hij zei: Zijn het looien maakt het zuiver.


  Book 003, Number 0713:

  Ibn Wa'la al-Saba'i reported: I asked 'Abdullah b. 'Abbas saying: We are the inhabitants of the western regions. The Magians come to us with skins full of water and fat. He said: Drink. I said to him: Is it your own opinion? Ibn Abbas said: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: Tanning purifies it (the skin).

  Vertaling:

  Ibn Wa'la al-saba'i heeft overgeleverd: Ik vroeg 'Abdullah b.'Abbas zeggend: Wij zijn de inwoners van de westelijke gebieden. Magians komt aan ons met huiden die volledig zijn van water en vet. Hij zei: Drank. Ik zei aan hem: Is het uw eigen advies? Ibn Abbas zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vzmh) zeggen: Het looien zuivert het (de huid).


  Chapter 27: TAYAMMUM
  Hoofdstuk 27: TAYAMMUM (REINIGING MET ZUIVERE AARDE)
  Book 003, Number 0714:
  Top

  'A'isha reported: We went with the Apostle of Allah (may peace be upon him) on one of his journeys and when we reached the place Baida' or Dhat al-jaish, my necklace was broken (and fell somewhere). The Messenger of Allah (way peace be upon him) along with other people stayed there for searching it. There was neither any water at that place nor was there any water with them (the Companions of the Holy Prophet). Some persons came to my father Abu Bakr and said: Do you see what 'A'isha has done? She has detained the Messenger of Allah (may peace be upon him) and persons accompanying him, and there is neither any water here or with them. So Abu Bakr came there and the Messenger of Allah (may peace be upon him) was sleeping with his head on my thigh. He (Abu Bakr) said: You have detained the Messenger of Allah (may peace be upon him) and other persons and there is neither water here nor with them. She ('A'isha) said: Abu Bakr scolded me and uttered what Allah wanted him to utter and nudged my hips with his hand. And there was nothing to prevent me from stirring but for the fact that the messenger of Allah (may peace be upon him) was lying upon my thigh. The Messenger of Allah (may peace be upon him) slept till it was dawn at a waterless place. So Allah revealed the verses pertaining to tayammum and they (the Holy Prophet and his Companions) performed tayammum. Usaid b. al-Hudair who was one of the leaders said: This is not the first of your blessings,0 Family to Abu Bakr. 'A'isha said: We made the came) stand which was my mount and found the necklace under it.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: Wij gingen met Boodschapper van Allah (vzmh) op n van zijn reizen en toen wij de plaats Baida' bereikten; of al -al-jaish Dhat, mijn halsband was gebroken (en viel ergens). De Boodschapper van Allah (vzmh) bleef samen met andere mensen daar voor het te zoeken van het. Er was noch enig water aan dat plaats noch daar enig water met hen (de Metgezellen van Heilige Prophet). Sommige personen kwamen aan mijn vader Abu Bakr en zeiden: Ziet u wat 'A'isha heeft gedaan? Zij heeft de Boodschapper van Allah (vzmh) en personen die hem begeleiden vastgehouden, en er is noch enig water hier of met hen. Zo daar kwam Abu Bakr, en de Boodschapper van Allah (vzmh) sliep met zijn hoofd op mijn dij. Hij (Abu Bakr) zei: U hebt de Boodschapper van Allah (vzmh) vastgehouden en andere personen en er is noch enig water hier noch met hen. Zij ('A'isha) zei: Abu Bakr schold mij en sprak uit wat Allah die hem wilde uitspreken en duwde mijn heupen met zijn hand. En er was niets om mij van opwinding, maar voor het feit dat de Boodschapper van Allah (vzmh) te voorkomen lag op mijn dij. De geslapen Boodschapper van Allah (vzmh) was tot het dageraad op een plaats zonder water. Zo openbaarde Allah de verzen betreffende tayammum en zij (Heilige Prophet en zijn Metgezellen) voerden tayammum uit. Usaid b. al-hudair die n van de leiders was zei: Dit is niet het eerste van uw zegeningen, O Familie van Abu Bakr. 'A'isha zei: Wij maakten tribune die mijn onderstel was en de halsband onder het vond.


  Book 003, Number 0715:

  'A'isha reported she had borrowed from Asma' (her sister) a necklace and it was lost. The Messenger of Allah (may peace be upon him) sent men to search for it. As it was the time for prayer, they offered prayer without ablution (as water was not available there). When they came to the Messenger of Allah (may peace be upon him), they made a complaint about it, and the verses pertaining to tayammum were revealed. Upon this Usaid b. Hadair said (to 'A'isha): May Allah grant you a good reward! Never has been there an occasion when you were beset with difficulty and Allah did not make you come out of that and made it an occasion of blessing for the Muslims.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: dat zij van Asma' (haar zus) een halssnoer had geleend en het werd verloren. De Boodschapper van Allah(vzmh) stuurde mannen om hem te zoek. Aangezien het de tijd voor gebed was, boden zij gebed zonder wassing (aangezien het water niet beschikbaar daar was). Toen zij aan de Boodschapper van Allah (vzmh) kwamen, maakten zij een klacht over het, en de verzen betreffende tayammum werden geopenbaard. Op dit Usaid b. Hadair zei (aan 'A'isha): Moge Allah u een goede beloning verlenen! Nooit is daar een gelegenheid geweest toen u met moeilijkheid werd bezet en Allah maakte u niet uit dat komen en tot het een gelegenheid van zegen voor de Moslims maakte.


  Book 003, Number 0716:

  Shaqiq reported: I was sitting in the company of Abdullah and Abu Musa when Abu Musa said: 0 'Abd al-Rahman (kunya of 'Abdullah b. Mas'ud), what would you like a man to do about the prayer if he experiences a seminal emission or has sexual intercourse but does not find water for a month? 'Abdullah said: He should not perform tayammum even if he does not find water for a month. 'Abdullah said: Then what about the verse in Sura Ma'ida:" If you do not find water, betake yourself to clean dust"? 'Abdullah said: If they were granted concession on the basis of this verse, there is a possibility that they would perform tayammum with dust on finding water very cold for themselves. Abu Musa said to Abdullah: You have not heard the words of 'Ammar: The Messenger of Allah (may peace be upon him) sent me on an errand and I had a seminal emission, but could find no water, and rolled myself in dust just as a beast rolls itself. I came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) then and made a mention of that to him and he (the Holy Prophet) said: It would have been enough for you to do thus. Then he struck the ground with his hands once and wiped his right hand with the help of his left hand and the exterior of his palms and his face. 'Abdullah said: Didn't you see that Umar was not fully satisfied with the words of 'Ammar only?

  Vertaling:

  Shaqiq heeft overgeleverd: Ik zat in het bedrijf van Abdullah en Abu Musa toen Abu Musa zei: 0 ' Abd al-Rahman (kunya van ' Abdullah b. Mas'ud), wat zou u een man over het gebed willen doen als hij een zaaduitstoot ervaart of heeft seksuele gemeenschap maar geen water voor een maand vindt? 'Abdullah zei: Hij zou geen tayammum moeten uitvoeren zelfs als hij geen water voor een maand vindt. ' Abdullah zei: Dan wat over het vers in Sura Ma'ida: " Als u geen water vindt, betake zelf om stof schoon te maken?" Adullah zei: Als zij concessie op basis van dit vers werden verleend, is er een mogelijkheid dat zij tayammum met stof zouden uitvoeren als ze vinden dat het water zeer koud is. Abu Musa zei aan Abdullah: U hebt de woorden van ' Ammar niet gehoord: De Boodschapper van Allah (vzmh) stuurde mij op een boodschap en ik had een zaaduitstoot, maar kon geen water vinden, en rolde me in stof enkel aangezien een dier zich rolt. Ik kwam aan de Boodschapper van Allah (vzmh) toen en maakte een vermelding van aan hem en hij (Heilige Prophet) zei: Het zou genoeg voor u geweest zijn zo te doen. Dan sloeg hij de grond eens met zijn handen en veegde zijn rechterkant met behulp van zijn linkerhand en buitenkant van zijn palmen en zijn gezicht af. ' Abdullah zei: Zag u niet dat Umar niet volledig met de woorden van Ammar enkel werd tevredengesteld?


  Book 003, Number 0717:

  This hadith is narrated by Shaqiq with the same chain of transmitters but with the alteration of these words: He (the Holy Prophet) struck hands upon the earth, and then shook them and then wiped his face and palm.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt verteld door Shaqiq met de zelfde keten van overleveraars maar met de wijziging van deze woorden: Hij (Heilige Prophet) sloeg handen op de aarde, en schudde hen toen en veegde toen zijn gezicht en palm af.


  Book 003, Number 0718:

  Abd al-Rabmin b. Abza narrated It on the authority of his father that a man came to 'Umar and said: I am (at times) affected by seminal emission but find no water. He ('Umar) told him not to say prayer. 'Ammar then said. Do you remember,0 Commander of the Faithful, when I and you were in a military detachment and we had had a seminal emission and did not find water (for taking bath) and you did not say prayer, but as for myself I rolled in dust and said prayer, and (when it was mentioned before) the Apostle (may peace be upon him) said: It was enough for you to strike the ground with your hands and then blow (the dust) and then wipe your face and palms. Umar said: 'Ammar, fear Allah. He said: If you so like, I would not narrate it.

  A hadith like this has been transmitted with the same chain of transmitters but for the words: 'Umar said: We hold you responsible for what you claim."

  Vertaling:

  Abd al-rabmin b. Abza vertelde het op gezag van zijn vader dat een man aan ' Umar kwam en zei: Ik word (af en toe) benvloed door zaaduitstoot maar vind geen water. Hij (' Umar) vertelde hem om niet gebed te zeggen. 'Ammar zei dan: Herinnert u zich, O Bevelhebber van trouwe, toen ik en u in een militair afscheiding waren hadden wij een zaaduitstoot gehad en geen water (voor het nemen van bad) gevonden en u zei geen gebed, maar zoals voor mij ik in stof rolde en gebed zei, en (toen het voordien werd vermeld) zei Boodschapper (vzmh): Het was genoeg voor u om de grond met uw handen te staken en dan (het stof) te slaan en dan uw gezicht en palmen af te vegen. Umar zei: ' Ammar, vrees Allah. Hij zei: Als u zo van houdt, zou ik hem niet vertellen.

  Een hadith als dit is overgebracht met de zelfde keten van overleveraars maar voor de woorden: ' Umar zei: Wij houden u verantwoordelijk voorwat u eist.


  Book 003, Number 0719:

  'Abd al-Rahman b. Abza mnated it on the authority of his father that a man came to Umar and said: I have had a seminal emission but I found no water, and the rest of the hadith is the same but with this addition: 'Amr said: 0 Commander of the Faithful, because of the right given to you by Allah over me, if you desire, I would not narrate this hadith to anyone.

  Vertaling:

  'Abd al-Rahman b. Abza vertelde het op gezag van zijn vader dat een man aan Umar kwam en zei: Ik heb een zaaduitstoot gehad maar ik vond geen water, en de rest van hadith is het zelfde maar met deze toevoeging: 'Amr zei: O Bevelhebber van trouwe, wegens het recht dat aan u door Allah over me wordt gegeven, als u wenst, zou ik dit hadith niet aan iedereen vertellen.


  Book 003, Number 0720:

  Umair, the freed slave of Ibn 'Abbas, reported: I and 'Abd al-Rahmin b. Yasir, the freed slave of Maimuna, the wife of the Apostle (way peace be upon him). came to the house of Abu'l-Jahm b. al-Harith al-Simma Ansari and he said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) came from the direction of Bi'r Jamal and a man met him; he saluted him but the Messenger of Allah (may peace be upon him) made no response, till he (the Holy Prophet) came to the wall, wiped his face and hands and then returned his salutations.

  Vertaling:

  Umair, de bevrijde slaaf van Ibn 'Abbas, heeft overgeleverd: Ik en ' Abdal-rahmin b. Yasir, de bevrijde slaaf van Maimuna, de vrouw van Boodschapper (vzmh). kwam aan het huis van abu'l-Jahmb. al-harith al-simma Ansari en hij zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam uit de richting van Bi'r Jamal en een man ontmoette hem; hij groette hem maar de Boodschapper van Allah(vzmh) maakte geen reactie, tot hij (Heilige Prophet) aan de muur kwam, zijn gezicht en handen afveegde en dan zijn begroetingen terugkeerde.


  Book 003, Number 0721:

  Ibn Umar reported: A person happened to pass by the Messenger of Allah (may peace be upon him) when he was making water and saluted him, but he did not respond to his salutation.

  Vertaling:

  Ibn Umar heeft overgeleverd: Een persoon gebeurde om door de Boodschapper van Allah (vzmh) over te gaan toen hij water maakt een hem groette, maar hij niet aan zijn begroeting antwoordde.


  Chapter 28: A MUSLIM IS NOT DEFILED
  Hoofdstuk 28: EEN MOSLIM IS NIET BEZOEDELD
  Book 003, Number 0722:
  Top

  Abu Huraira reported that he met the Apostle of Allah (may peace be upon him) on one of the paths leading to Medina in a state of (sexual) defilement and he slipped away and took a bath. The Apostle of Allah (may peace be upon him) searched for him and when he came, he said to him: 0 Abu Huraira, where were you? He said: Messenger of Allah, you met when I was (sexually) defiled and I did not like to sit in your company before taking a bath. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Hallowed be Allah, verily a believer is never defiled.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat hij Boodschapper van Allah (vzmh) ontmoette op n van de wegen die tot Medina in een staat van (seksuele) bezoedeling leiden en hij gleed uit en nam een bad. Boodschapper van Allah (vzmh) zocht naar hem en toen hij kwam, zei hij aan hem: 0 Abu Huraira, waar was u? Hij zei: De boodschapper van Allah, u ontmoette toen ik (seksueel) bezoedeld was en ik niet hield in uw bedrijf te zitten alvorens een bad te nemen. Op dit zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Geheiligde moge de Allah, heel een gelover is nooit bezoedeld.


  Book 003, Number 0723:

  Hudhaifa reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) happened to meet him and he was (sexually) defiled, and he slipped away and took a bath and then came and said: I was (sexually) defiled. Upon this he (the Holy Prophet) remarked: A Muslim is never defiled.

  Vertaling:

  Hudhaifa heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) gebeurde om hem te ontmoeten en hij was (seksueel) bezoedeld, en hij gleed uit en nam toen een bad en kwam en zei: Ik was (seksueel) bezoedeld. Op dit merkte hij (Heilige Prophet) op: Een Moslim is nooit bezoedeld.


  Chapter 29: REMEMBRANCE OF ALLAH EVEN IN A STATE OF SEXUAL DEFILEMENT
  Hoofdstuk 29: HERINNERING VAN ALLAH ZELFS IN EEN STAAT VAN SEKSUELE BEZOEDELING
  Book 003, Number 0724:
  Top

  'A'isha said: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to remember Allah at all moments.

  Vertaling:

  'A'isha zei: Boodschapper van Allah (vzmh) herrinnerd Allah op alle momemten.


  Chapter 30: IT IS PERMISSIBLE TO EAT WITHOUT ABLUTION AND THERE IS NO ABHORRENCE IN IT AND PERFORMING OF ABLUTION IMMEDIATELY (AFTER THAT) IS NOT ESSENTIAL
  Hoofdstuk 30: HET IS TOELAATBAAR OM ZONDER WASSING TE ETEN EN ER ZIJN GEEN AFSCHUW DAARIN EN UITVOEREN VAN WASSING ONMIDDELLIJK (NA DAT) IS NIET ESSENTIEEL
  Book 003, Number 0725:
  Top

  Ibn 'Abbas reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) came out of the privy, and he was presented with some food, and the people reminded him about ablution, but he said: Am I to say prayer that I should perform ablution?

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) kwam uit de betrokkene, en hij werd voorgesteld met wat voedsel, en de mensen herinnerden hem over wassing, maar hij zei: Moet ik gebed zeggen dat ik wassing zou moeten verrichten?


  Book 003, Number 0726:

  Ibn 'Abbas reported: We were with the Apostle of Allah (may peace be upon him) and he had come out of the privy. Food was presented to him. It was said to him (by the Companions around him): Wouldn't you perform ablution? Upon this he said: Why, am I to say prayer that I should perform ablution?

  Vertaling:

  Ibn ' Abbas heeft overgeleverd: Wij waren met Boodschapper van Allah (vzmh) en hij was uit de betrokkene gekomen. Het voedsel werd voorgesteld aan hem. Het werd gezegd aan hem (door de Metgezellen rond hem): Zou u geen wassing uitvoeren? Op dit zei hij: Waarom, moet ik gebed zeggen dat ik wassing zou moeten verrichten?


  Book 003, Number 0727:

  Ibn 'Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) went to the privy and when he came back, he was presented with food. It was said to him; Messenger of Allah, wouldn't you perform ablution. He said: Why, am I to say prayer?

  Vertaling:

  Ibn ' Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) ging naar de betrokkene en toen hij terug kwam, hij werd voorgesteld met voedsel. Het werd naar hem gezegd; De boodschapper van Allah, zou u geen wassing uitvoeren. Hij zei: Waarom, moet ik gebed zeggen?


  Book 003, Number 0728:

  Ibn Abbas, reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) came out of the privy after relieving himself, and food was brought to him and he took it, and did not touch water. In another narration transmitted by Sa'id b. al-Huwairith it is like this: It was said to the Apostle of Allah (may peace be upon him) You have not performed ablution. He said: I do not intend to say prayer that I should perform ablution.

  Vertaling:

  Ibn Abbas, heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) kwam uit de betrokkene na het verlichten van zichzelf, en het voedsel werd aan hem gebracht en hij nam het, en raakte geen water. In een ander verhaal dat door Sa'id b. al-huwairith wordt overgebracht is het als dit: Het werd gezegd aan Boodschapper van Allah (vzmh) U hebt geen wassing uitgevoerd. Hij zei: Ik ben niet van plan om gebed te zeggen dat ik wassing zou moeten uitvoeren.


  Chapter 31: WHAT SHOULD BE UTIERED WHILE ENTERING THE PRIVY?
  Hoofdstuk 31: WAT ZOU BINNENGAAN TERWIJL HET INGAAN VAN DE BETROKKENE MOETEN ZIJN?
  Book 003, Number 0729:
  Top

  Anas reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) entered the privy, and in the hadith transmitted by Hushaim (the words are): When the Messenger of Allah (may peace be upon him) entered the lavatory, be used to say: O Allah, I seek refuge in Thee from wicked and noxious things.

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) de betrokkene binnenging, en in de hadith die door Hushaim (de woorden zijn) wordt overgebracht: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) het toilet binnenging, wordt gebruikt om te zeggen: 'O Allah, ik zoek bescherming bij U tegen het slechte en schadelijke dingen'.


  Book 003, Number 0730:

  This hadith is also transmitted by 'Abd al-'Aziz with the same chain of transmitters, and the words are: I seek refuge with Allah from the wicked and noxious things.

  Vertaling:

  Dit hadith wordt ook overgebracht door 'Abd al-'Aziz met dezelfde keten van overleveraars, en de woorden zijn: Ik zoek bescherming met Allah van de slechte en schadelijke dingen.


  Chapter 32: ABLUTION DOES NOT BREAK BY DOZING IN A SITTING POSTURE
  Hoofdstuk 32: De WASSING BREEKT NIET DOOR IN EEN HOUDING VAN DE ZITTING TE SLUIMEREN
  Book 003, Number 0731:
  Top

  Anas reported: (The people) stood up for prayer and the Messenger of Allah (may peace be upon him) was whispering to a man, and in the narration of 'Abd al-Warith (the words are): The Apostle of Allah (may peace be upon him) was having a private conversation with a man, and did not start the prayer till the people dozed off.

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverd: (De mensen) stondenop voor gebed en de Boodschapper van Allah (vzmh) fluisterde naar een man, en in het verhaal van 'Abd al-warith (de woorden zijn): Boodschapper van Allah (vzmh) had een priv gesprek met een man, en begon het gebed niet tot de weg gesluimerde mensen. (stil waren)


  Book 003, Number 0732:

  Anas b. Malik reported: (The people) stood up for prayer and the Apostle of Allah (may peace be upon him) was talking in whispers with a man, and he did not discontinue the conversation till his Companions dozed off; he then came and led the prayer.

  Vertaling:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd: (De mensen) stondenop voor gebed en Boodschapper van Allah (vzmh) sprak fluisterend met een man, en hij beindigde het gesprek niet tot zijn weg gesluimerde Metgezellen; hij kwam toen en leidde het gebed.


  Book 003, Number 0733:

  Qatida reported: I heard Anas as saying that the Companion of the Messenger of Allah (may peace be upon him) dozed off and then offered prayer and did not perform ablution. He (the narrator) said: I asked him if he had actually heard it from Anas. He said: By Allah. yes.

  Vertaling:

  Qatida heeft overgeleverd: Ik hoorde Anas zoals zeggend dat de Metgezel van de Boodschapper van Allah (vzmh) sluimerde weg en toen gebed aanbood en geen wassing uitvoerde. Hij (verteller) zei: Ik vroeg hem of had hij eigenlijk het van Anas gehoord. Hij zei: Door Allah ja.


  Book 003, Number 0734:

  Anas reported: (The people) stood up for the night prayer when a man spoke forth: I need to say something. The Apostle of Allah (may peace be upon him) entered into secret conversation with him, till the people dozed off or some of the people (dozed off), and then they said the prayer.

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverd: (De mensen) stonden op voor het nachtgebed toen een man vooruit sprak: Ik moet iets zeggen. Boodschapper van Allah (vzmh) is ingegaan in geheim gesprek met hem, tot de mensen sluimerde van of sommige van de mensen (sluimerde van) en dan zeiden zij het gebed.


  Het Boek van Gebeden (Kitab Al-Salat) Sahih Muslim, Book 4 Number 0735:2133


  Het Boek van Gebeden (Kitab Al-Salat)

  Top Index

  Inleiding
  Hoofdstuk 1:Het begin van Adhan 0735-0739 Nederlands
  Hoofdstuk 2:Hoe Adhan moet worden uitgesproken 0740
  Hoofdstuk 3:Er kunnen twee Pronouncers van Adhan voor een moskee zijn 0741-0744
  Hoofdstuk 4:De Heilige Profeet onthield zich van het aanvallen van mensenleven in Dar Al-Kufr op gehoor van Adhan van hen 0745
  Hoofdstuk 5:Hij die de Adhan hoort zou moeten antwoorden alsof het, aanroept zegeningen op de Boodschapper (vzmh) en dan voor hem de Wasila moeten bedelen 0746-0749
  Hoofdstuk 6:De voortreffelijkheid van Adhan en het weglopen van Satan bij het horen van het 0750-0757
  Hoofdstuk 7:De wenselijkheid om de passende handen op te heffen de schouders ten tijde van het beginnen van het gebed en ten tijde van het tereug komen op de rechte positie na het buigen 0758-0763
  Hoofdstuk 8:Het reciteren van Takbir op het tijdstip van buigen het rijzend in gebed behalve het rijzend na Ruku, wanneer het wordt gezegd: Allah luisterde aan hem wie hem prijste 0764-0770
  Hoofdstuk 9:Het reciteren van Al-Fatiha in elke Rak'ah van gebed is verplicht 0771-0782
  Hoofdstuk 10:Geleid in gebed is verboden om luid achter de Imam te reciteren 0783-0785
  Hoofdstuk 11:Argument van degenen die zeggen dat hij (de Helige Profeet) geen bismillah (in naam van Allah) luid reciteerde 0786-0789
  Hoofdstuk 12:Het argument van degenen die beweren dat Bismillah een deel van elke Sura is behalve Sura Tauba 0790-0791
  Hoofdstuk 13:Het plaatsen van de rechterhand over de linkerhand na de eerste Takbir in gebed (TAKBIR-I-TAHRIMA) onder de borst en boven de navel en dan het plaatsen in possitie van de schouders en neerwerpen 0792
  Hoofdstuk 14:De Tashahhud in gebed 0793-0802
  Hoofdstuk 15:Zegeningen op de profeet (vzmh) na Tashahhud 0803-0808
  Hoofdstuk 16:Het reciteren van Tasmi' (Allah luistert naar hem wie hem prijst), Tabmid (O, onze Heer, voor u is het Lot), en Tamin (Amin) 0809-0816
  Hoofdstuk 17:De Muqtadi (volgelingen) zouden strikt de Imam in gebed moeten volgen. 0817-0831 Nederlands
  Hoofdstuk 18:De Imam is gemachtigd om een als zijn afgevaardige te benoemen wanneer er een geldige reden voor is (bijvoorbeeld, ziekte of reis of een ander), en als een Imam het gebed zittend leidt aangezien hij dit niet staand kan doen, zouden zijn aanhangers staand het gebed moeten zeggen op voorwaarde dat zij het zich kunnen doen en er is een afschaffing van het zeggen van het gebed zittend achter een Imam die zit 0832-0844
  Hoofdstuk 19:Indien de Imam laat aankom en er is geen gevaar van een onaangenaam gebeurtenis, kan een andere Imam aangesteld worden om het gebed te leiden 0845-0849
  Hoofdstuk 20:Indien iets in gebed gebeurt, dan zouden mannen Allah moeten verheerlijken (Shuban Allah) en de vrouwen zouden in de handen moeten klappen 0850-0852
  Hoofdstuk 21:Aanbevolen om het gebed uit te voeren, te perfectioneren en het toewijding daarin 0853-0856
  Hoofdstuk 22:Het is verboden te buigen en neer te werpen voorafgaande de Imam 0857-0861
  Hoofdstuk 23:Het is verboden om je ogen naar de hemel te richten tijdens het gebed 0862-0863
  Hoofdstuk 24:Het opdracht om het gebed met kalmte en rustig te verrichten en het verbod van het maken van gebaren met de handen en het opheffen van de handen tijdens het uitspreken van de begroeting, en het compleet maken van eerste rijen en zo dicht mogelijk tegen elkaar staan 0864-0867
  Hoofdstuk 25:Het rechtmaken van rijen en de voortreffelijkheid van de eerste rij en dan van de verdere rijen en het strijden en wedijveren met elkaar voor de eerste rij en de voorkeur van de mannen van deugden en hun nabijheid van de Imam 0868-0882
  Hoofdstuk 26:De biddende vrouwen zijn bevolen om niet de mannen vooraf te gaan in het opheffen van hun hoofden van neerwerping 0883
  Hoofdstuk 27:Vrouwen die (van hun huizen) uitkomen om naar de Moskee te gaan wanneer er geen vrees van verdorvenheid is, maar zij zouden niet geparmumeerd uit moeten komen 0884-0896
  Hoofdstuk 28:Matiging tussen luide en lage recitatie in het Jahri gebed, wanneer er een vrees voor opschudding is in het luid te reciteren 0897-0899
  Hoofdstuk 29:Het luisteren naar recitatie van de Qur'an 0900-0901
  Hoofdstuk 30:Reciteren van Qur'an luid in het dageraad gebed 0902-0907
  Hoofdstuk 31:Recitatie in de middag en namiddag gebeden 0908-0917
  Hoofdstuk 32:Recitatie s'morgens gebed 0918-0932
  Hoofdstuk 33:Recitatie in het nachtgebed 0933-0939
  Hoofdstuk 34:De plicht van Imam moet kort en perfect zijn in gebed 0940-0952
  Hoofdstuk 35:Matiging in de artikelen van het gebed en hun verkorten en perfectie 0953-0957
  Hoofdstuk 36:Volg de Imam en handel na hem 0958-0978
  Hoofdstuk 37:Wat moet in buigen en neerwerpen worden gereciteerd 0979-0988
  Hoofdstuk 38:De voortreffelijkheid van verwerpen en vermaning om het waar te nemen 0989-0990
  Hoofdstuk 39:Hoe de ledematen zouden moeten werken in neerwerpen en verbieden om kleding en haar en het vlechten van haar te vouwen in het gebed 0991-0996
  Hoofdstuk 40:Matiging in neerwerpen, die de palmen op de aarde (grond) plaatst en weg houdend ellebogen van de zijden en houdt de buik van de dijen tijdens neerwerpen 0997-1004
  Hoofdstuk 41:De voortreffelijkheid van het Gebed en de manier hoe het is begonnen en de voortreffelijkheid van Ruku' en matiging daarin, en neerwerping en matiging daarin, enz. 1005
  Hoofdstuk 42:Sutra voor Gebed 1006-1042
  Hoofdstuk 43:Gebed in n enkel kledingstuk 1043-1055
  Hoofdstuk 44:Moskeen en de plaats van verering 1056-1067
  Hoofdstuk 45:De bouw van de Profeet`s moskee in Medina 1068-1070
  Hoofdstuk 46:Verandering van Qibla van Bait-Ul-Maqdis naar Ka`ba 1071-1075
  Hoofdstuk 47:Verbied om Moskeen te bouwen op de graven en het verfraaien van hen met afbeeldingen en verbied om de graven als Moskeen te gebruiken 1076-1083
  Hoofdstuk 48:De deugd van de bouw van de Moskeen en vermaning naar het 1084-1085
  Hoofdstuk 49:Betreffende het bevel van het plaatsen van zijn handen op de knien terwijl in afschaffing Ruku`en van Al-Tatbiq 1086-1092
  Hoofdstuk 50:Het zitten op de billen 1093
  Hoofdstuk 51:Verbied van het spreken in Gebed en afschaffing van wat toelaatbaar was 1094-1103
  Hoofdstuk 52:Het is toelaatbaar om Satan te vervloeken tijdens het Gebed en naar de bescherming (van de Heer) te zoeken en minder belangrijke handelingen (van de commissie) in Gebed 1104-1106
  Hoofdstuk 53:Toelaatbaarheid kinderen in Gebed te dragen 1107-1110
  Hoofdstuk 54:De toelaatbaarheid van het bewegen van twee stappen in het gebed 1111-1112
  Hoofdstuk 55:Het is niet raadzaam om Gebed te zeggen tijdens het houden van een hand op een taille 1113
  Hoofdstuk 56:Het is verboden om kiezelstenen te verwijderen en de grond glad te maken tijdens het Gebed 1114-1115
  Hoofdstuk 57:Verboden om in de Moskee te spugen tijdens het Gebed 1116-1128
  Hoofdstuk 58:Toelaatbaarheid van het dragen van schoenen in Gebed 1129-1130
  Hoofdstuk 59:Het is niet raadzaam te bidden van het dragen van een doek die ontwerpen of noteringen ervan heeft 1131-1133
  Hoofdstuk 60:Wanneer voedsel voor een man is gebracht en hij is geneigd hem te nemen, zou hij geen Gebed moeten zeggen alvorens te eten en ongewenstheid van het bidden terwijl het voelen naar de vraag van aard 1134-1140
  Hoofdstuk 61:Verboden om knoflook, uien en iets van aanvallende geur te eten terwijl het komen van de Moskee 1141-1152
  Hoofdstuk 62:Het is verboden te huilen in de Moskee om het te weten komen van het verloren ding 1153-1158
  Hoofdstuk 63:Vergeetachtigheid in Gebed en neerwerpen als compensatie 1159-1188
  Hoofdstuk 64:Neerwerpen tijdens het reciteren van Qu`ran 1189-1200
  Hoofdstuk 65:Hoe Jalsa moet worden waargenomen 1201-1205
  Hoofdstuk 66:Taslim bij de voltooiing van het Gebed 1206-1208
  Hoofdstuk 67:Dhikr na het Gebed 1209-1211
  Hoofdstuk 68:Wenselijkheid om toevlucht van de kwelling van het graf te zoeken 1212-1225
  Hoofdstuk 69:Voortreffelijkheid van Dhikr na Gebed en zijn beschrijving 1226-1244
  Hoofdstuk 70:Wat zal er gereciteerd worden tussen takbir tahrima en recitatie van Qur'an 1245-1248
  Hoofdstuk 71:Het 1249-1254
  Hoofdstuk 72:Het 1255-1259
  Hoofdstuk 73:Het 1260-1267
  Hoofdstuk 74:Het 1268-1281
  Hoofdstuk 75:Het 1282-1292
  Hoofdstuk 76:Het 1293-1296
  Hoofdstuk 77:Het 1297-1305
  Hoofdstuk 78:Het 1306-1319
  Hoofdstuk 79:Het 1320-1327
  Hoofdstuk 80:Het 1328-1330
  Hoofdstuk 81:Het 1331-1344
  Hoofdstuk 82:Het 1345-1352
  Hoofdstuk 83:Het 1353-1359
  Hoofdstuk 84:VOORTREFFELIJKHEID VAN GEBEDEN IN GROEP EN ONVERBIDDELIJKE WAARSCHUWING VOOR HET BLIJVEN VAN WEG VAN IT 1360-1373
  Hoofdstuk 85:Het 1374-1376
  Hoofdstuk 86:Het 1377-1378
  Hoofdstuk 87:Het 1379-1383
  Hoofdstuk 88:Het 1384-1386
  Hoofdstuk 89:Het 1387-1393
  Hoofdstuk 90:Het 1394-1400
  Hoofdstuk 91:Het 1401-1412
  Hoofdstuk 92:Het 1413-1416
  Hoofdstuk 93:Het 1417-1427
  Hoofdstuk 94:Het 1428-1447
  Hoofdstuk 95:Het 1448-1457
  Hoofdstuk 96:Het 1458-1486
  Hoofdstuk 97:Het 1487-1496
  Hoofdstuk 98:Het 1497-1507
  Hoofdstuk 99:Het 1508-1514
  Hoofdstuk 100:Het1515-1524
  Hoofdstuk 101:Het1525-1528
  Hoofdstuk 102:Het1529-1530
  Hoofdstuk 103:Het1531-1537
  Hoofdstuk 104:Het1538-1539
  Hoofdstuk 105:Het1540-1542
  Hoofdstuk 106:Het1543-1545
  Hoofdstuk 107:Het1546-1561
  Hoofdstuk 108:Het1562-1578
  Hoofdstuk 109:Het1579-1583
  Hoofdstuk 110:Het1584-1601
  Hoofdstuk 111:Het1602-1629
  Hoofdstuk 112:Het1630-1631
  Hoofdstuk 113:Het1632-1649
  Hoofdstuk 114:Het1650-1651
  Hoofdstuk 115:Het1652-1655
  Hoofdstuk 116:Het1656-1661
  Hoofdstuk 117:Het1662-1670
  Hoofdstuk 118:Het1671-1696
  Hoofdstuk 119:Het1697-1699
  Hoofdstuk 120:Het1700-1702
  Hoofdstuk 121:Het1703-1709
  Hoofdstuk 122:Het1710-1717
  Hoofdstuk 123:Het1718-1719
  Hoofdstuk 124:Het1720-1727
  Hoofdstuk 125:Het1728-1735
  Hoofdstuk 126:Het1736-1738
  Hoofdstuk 127:Het1739-1742
  Hoofdstuk 128:Het1743-1744
  Hoofdstuk 129:Het1745-1746
  Hoofdstuk 130:Het1747-1749
  Hoofdstuk 131:Het1750-1754
  Hoofdstuk 132:Het1755-1756
  Hoofdstuk 133:Het1757-1759
  Hoofdstuk 134:Het1760-1765
  Hoofdstuk 135:Het1766-1768
  Hoofdstuk 136:Het1769-1773
  Hoofdstuk 137:Het1774-1776
  Hoofdstuk 138:Het1777-1781
  Hoofdstuk 139:Het1782-1790
  Hoofdstuk 140:Het1791-1796
  Hoofdstuk 141:Het1797-1802
  Hoofdstuk 142:Het1803-1811
  Hoofdstuk 143:Het1812
  Hoofdstuk 144:Het1813-1819
  Hoofdstuk 145:Het1820-1823
  Hoofdstuk 146:Het1824-1831
  Hoofdstuk 147:Het1832-1837
  Hoofdstuk 148:Het1838-1840
  Hoofdstuk 149:Het1841-1845
  Hoofdstuk 150:Het1846-1848
  Hoofdstuk 151:Het1849-1855
  Hoofdstuk 152:Het1856-1863
  Hoofdstuk 153:Het1864-1866
  Hoofdstuk 154:Het1867-1868
  Hoofdstuk 155:Het1869-1873
  Hoofdstuk 156:Het1874-1876
  Hoofdstuk 157:Het1877-1881
  Hoofdstuk 158:Het1882
  Hoofdstuk 159:Het1883-1896
  Hoofdstuk 160:Het1897-1903
  Hoofdstuk 161:Het1904
  Hoofdstuk 162:Het1905-1914
  Hoofdstuk 163:Het1915-1922
  Hoofdstuk 164:Het1923-1931
  Hoofdstuk 165:Het1932-1934
  Hoofdstuk 166:Het1935
  Hoofdstuk 167:Het1936-1937
  Hoofdstuk 168:Het1938-1946
  Hoofdstuk 169:Het1947-1954
  Hoofdstuk 170:Het1955-1960
  Hoofdstuk 171:Het1961-1965
  Hoofdstuk 172:Het1966-1972
  Hoofdstuk 173:Het1973-1995
  Hoofdstuk 174:Het1996-1998
  Hoofdstuk 175:Het1999-2001
  Hoofdstuk 176:Het2002
  Hoofdstuk 177:Het2003-2006
  Hoofdstuk 178:Het2007-2010
  Hoofdstuk 179:Het2011
  Hoofdstuk 180:Het2012-2014
  Hoofdstuk 181:Het2015-2038
  Hoofdstuk 182:Vrouwen die worden verboden om lijk te volgen 2039-2040
  Hoofdstuk 183:Het 2041-2049
  Hoofdstuk 184:Het 2050-2055
  Hoofdstuk 185:Het 2056-2057
  Hoofdstuk 186:Het 2058
  Hoofdstuk 187:Het 2059-2061
  Hoofdstuk 188:Het 2062-2070
  Hoofdstuk 189:Het 2071-2072
  Hoofdstuk 190:Het 2073-2074
  Hoofdstuk 191:Het 2075-2083
  Hoofdstuk 192:Het 2084-2089
  Hoofdstuk 193:Het 2090-2098
  Hoofdstuk 194:Het 2099-2103
  Hoofdstuk 195:Het 2104-2106
  Hoofdstuk 196:Het 2107-2109
  Hoofdstuk 197:Het 2110-2111
  Hoofdstuk 198:Het 2112-2113
  Hoofdstuk 199:Het 2114-2115
  Hoofdstuk 200:Het 2116-2118
  Hoofdstuk 201:Het 2119-2122
  Hoofdstuk 202:Begravenisgebed in de Moskee 2123-2125
  Hoofdstuk 203:Wat moet worden gezegd tijdens het bezoeken van het kerhof en het smeken over de doden die in de graven liggen 2126-2128
  Hoofdstuk 204:De Boodschapper van Allah (vzmh) vraag toestemming van de Heer, verheven en de hoogte, streeft voor het bezoeken van het graf van zijn moeder 2129-2132
  Hoofdstuk 205:Het verlaten van begravenis gebed voor hem wie zelfmoord pleegde 2133

  INLEIDING

  Top

  Het gebed is de ziel van godsdienst. Waar er geen gebed is, kan er geen reiniging van de ziel plaatsvinden. Een persoon die niet bidt wordt als een zielloze persoon beschouwd. Als je het gebed wegneemt uit de wereld, dan is het afgelopen met de godsdienst omdat juist met het gebed de mens zich bewust wordt van Gods bestaan en onbaatzuchtige liefde voor de mensheid en de mens innerlijke bewustzijn van vroomheid ervaart. Het gebed is daarom het eerste, het hoogste en het meest plechtige fenomeen en de bevestiging van godsdienst.

  De wijze waarop het gebed wordt volbracht en de woorden die daarin worden gereciteerd verklaart de ware aard van godsdienst welke de uitdrukking is van het contact van de aanbidder met God.

  Het gebed in Islam geeft in een notendop het onderwijs van Islam. Het allereerst dat in Islamitisch gebed bekend voorkomt, is dat het gebed met lichamelijke bewegingen gepaard gaat. Het impliceert dat Islam niet alleen de ziel tot aan de geestelijke hoogte opheft, maar het verlicht ook het lichaam van de aanbidder met het licht van Gods bewustzijn. En het richt zich op het zuiveren van zowel lichaam als ziel. Er is geen onderscheid tussen deze twee (lichaam en ziel). Islam beschouwt lichaam en ziel niet als twee verschillende entiteiten tegengesteld aan elkaar, of het lichaam als gevangenis van de ziel die verlangt naar vrijheid om zodoende naar de hemelse hoogten te stijgen. "De ziel is verbonden met het (levend) lichaam die deze exploiteert voor fysiologische doeleinden. Of het lichaam is een instrument van de ziel" (Iqbal, Wederopbouw van Godsdienstige Gedachte in Islam), en zo hebben beiden behoefte aan geestelijke verlichting.

  Ten tweede, beoogt het Islamitische gebed niet een dergelijk geestelijk contact met God waarin de wereld en de aanbidder zelf absoluut worden ontkend, waarin de menselijke persoonlijkheid wordt verwaarloosd, verdwijnt en door de Oneindige Heer wordt geabsorbeerd. De Islam streeft een dergelijke meditatie en absorptie niet waarin de mens om van zijn eigen zelfbewust ophoudt te zijn en zich volkomen met de Oneindige verenigt, en in een stemming van extase als volgt voelt gedentificeerd: Mijn persoon, "Ik", Is God geworden, of eerder hij is God. Islam wil het bewustzijn van de huisvesting van het licht van God in lichaam en ziel van de mens inspireren, maar staat hem/haar toe om zich in het Koninkrijk van de Oneindige te vertoeven. Hij is er van bewust in zijn gedachten dat hij de bescheiden dienaar van de Geweldige en Glorierijke Heer is en zijn geestelijke ontwikkeling en godsdienstige vroomheid in oprechte en gewillige gehoorzaamheid bij Allah ligt. De allereerste stap naar de voltooiing van deze doelstelling is, dat de mens een duidelijk inzicht van zijn eigen vergankelijkheid en de Eeuwigheid van de Heer zou moeten hebben, en duidelijk moeten inzien en van mening zijn dat hij als menselijk wezen door de Schepper, de Meester van het heelal wordt gecreerd en hij kan daarom niet een halfgod of god worden. Zijn succes ligt in het feit zichzelf te testen door zijn vooruitzichten en gedrag dat hij de ware en loyale dienaar van zijn Geweldige Meester is. Het Islamitische gebed is, daarom, het symbool van bescheiden ontzag voor de Majesteit van de Glorierijke Heer.


  Hoofdstuk 1: HET BEGIN VAN ADHAN
  Top
  Book 004, Number 0735:

  Ibn Umar heeft overgeleverd: Toen de Moslims naar Medina kwamen, verzamelden zij zich en trachtten de gebedstijden te achterhalen, maar niemand gaf daartoe de oproep. Op een dag bespraken zij de kwestie, en sommigen van hen zeiden: Gebruik (voor de oproep) zoiets als de kerkklok van de Christenen en sommigen van hen zeiden: Gebruik de blaashoorn zoals die van de Joden. Umar zei: Waarom mag niet iemand aangesteld worden die (de mensen) tot het gebed oproept? De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: O Bilal, sta op en roept (de mensen) bijn tot het gebed.


  Book 004, Number 0736:

  Anas heeft overgeleverd: Bilal werd bevolen (door Boodschapper van Allah vzmh) om de teksten van de Adhan tweemaal en in de Iqama nmaal op te roepen. De overleveraar zei: Ik maakte een melding daarvan aan Ayyub en die zei: Behalve bij het opzeggen van: Qad Qamat-is-Salat (de tijd voor gebed is gekomen).


  Book 004, Number 0737:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd: Zij (de Metgezellen) bespraken dat zij de aanvangstijden van de gebeden zouden moeten weten door aankondiging op een manier dat door iedereen herkend wordt. Sommige van hen zeiden dat vuur zou moeten worden aangestoken of met een bel zou moeten worden geluid. Maar Bilal werd bevolen om de teksten in Adhan twee keer op te roepen en n keer in de Iqama.


  Book 004, Number 0738:

  Dit hadith wordt overgebracht door Khalid Hadhdha met de zelfde keten van overleveraars (en de woorden zijn): Toen de meerderheid van de mensen hadden besproken dat zij zouden moeten weten, zoals de hadith verteld wordt door Al-Thaqafi (hierboven vermeld) behalve de woorden: "Zij (de mensen) zeiden dat vuur zou moeten worden aangestoken."


  Book 004, Number 0739:

  Anas heeft overgeleverd: Bilal werd bevolen (door de Heilige Profeet) om de teksten in Adhan te herhalen, en in de Iqama n keer uit te spreken.


  Hoofdstuk 2: HOE ADHAN MOET WORDEN UITGESPROKEN
  Book 004, Number 0740:

  Abu Mahdhura zei dat Boodschapper van Allah (vzmh) hem de Adhan zoals hier volgt vertelde: Allahu Akbaru Allahu Akbar(u) (Allah is de Grootste 2 keer); Ash hadu A(n)l laa ilaha illallahu Ash hadu A(n)l laa ilaha illallah(u) (ik getuig dat er geen god is dan Allah 2 keer); Ash hadu anna Muhammadar Rasoolullah, Ash hadu anna Muhammadar Rasoolullah (ik getuig dat Muhammad de Boodschapper van Allah is 2 keer), en daarna weer herhalen: Ash hadu A(n)l laa ilaha illallahu - 2 keer, (ik getuig dat er geen god is dan Allah 2 keer); Ash hadu anna Muhammadar Rasoolullah, 2 keer, (ik getuig dat Muhammad de Boodschapper van Allah is 2 keer). Hayya las-salaat, 2 keer (Kom tot het gebed, 2 keer), Hayya alal falah, 2 keer (Kom tot heil, 2 keer). En Ishaq voegde aan toe: "daarna" Allahu Akbaru Allahu Akbar(u) (Allah is de Grootste 2x), La ilaha illallah (er is geen god dan Allah).


  Hoofdstuk 3: ER KUNNEN TWEE PRONOUNCERS VAN ADHAN VOOR N MOSKEE ZIJN
  Book 004, Number 0741:

  Ibn Umar heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) had twee Mu'adhdhins, Bilal en 'Abdullah b. Umm Maktum (laatst genoemde), was blind.  Book 004, Number 0742:

  Dit hadith is verteld op gezag van 'A'isha door een andere keten van overleveraars.


  Book 004, Number 0743:

  A'isha heeft overgeleverd: Ibn Umm Maktum heeft Adhan in opdracht van de Boodschapper van Allah (vzmh) uitgesproken (ondanks het feit) dat hij blind was.


  Book 004, Number 0744:

  Een hadith als dit is overgeleverd door Hisham.


  Hoofdstuk 4: DE HEILIGE PROFEET ONTHIELD ZICH VAN HET AANVALLEN VAN MENSENLEVEN IN DAR AL-KUFR NA HET HOREN VAN DE ADHAN
  Top
  Book 004, Number 0745:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) placht de vijand aan te vallen bij dageraad. Hij luisterde eerst of de Adhan werd opgeroepen, en indien hij de Adhan hoorde, sloeg hij de aanval af, anders voerde hij de aanval uit. Eens hoorde hij een man opzeggen: "Allah is de Grootste, Allah is de Grootste", de Boodschapper van Allah (vzmh) merkte op: Hij volgt Al-Fitra (Al-Islam). Dan hoorde hij hem opzeggen: "Ik getuig dat er geen god is dan Allah, is er geen god dan Allah", de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "U bent van het vuur (van Hel) gered". Zij zochten hem op en ontdekten dat hij een geitenhoeder was.


  Hoofdstuk 5: HIJ DIE DE ADHAN HOORT ZOU MOETEN ANTWOORDEN ZOALS VOLGT; ROEPT AAN ZEGENINGEN OP DE BOODSCHAPPER (VZMH) EN DAN VRAAG VOOR HEM DE WASILA
  Book 004, Number 0746:

  Abu Sa'id al-Khudri heeft overgeleverd: Wanneer u de oproep (van gebed) hoort, herhaal wat de Mu'adhdhin uitspreekt.


  Book 004, Number 0747:

  'Abdullah b. Amr b. al-As heeft overgeleverd: Allah`s Boodschapper (vzmh) heeft gezegd: Wanneer u de Mu'adhdhin hoort (Adhan), herhaalt wat hij zegt, vraag dan een zegening voor mij. Iedereen die een zegening voor mij zal aanvragen, die zal tien zegeningen van Allah ontvangen; vraag dan aan Allah Al-Wasila voor mij, omdat Al-Wasila in feite een plaats in het Paradijs is die slechts aan n dienaar van Allah zal worden toegewezen, en ik vertrouw er op dat ik die dienaar zal zijn. En degene die voor mij de Al-Wasila (Maqam Mahmood) vraagt, zal voor hem mijn tussenkomst (pleitbezorging op de laatste dag) verzekerd zijn.


  Book 004, Number 0748:

  'Umar b. al-khattab heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer Mu'adhdhin (Mu'azzin) zegt: ALLAHOE AKBAR, ALLAHOE AKBAR, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, en n van u zou moeten antwoorden: ALLAHOE AKBAR, ALLAHOE AKBAR, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste; (en wanneer Mu'adhdhin) zegt: ASJHADOE ANLAA ILAHA ILLALLAH, Ik getuig dat er geen god is dan Allah, zou men moeten antwoorden: ASJHADOE ANLAA ILAHA ILLALLAH, Ik getuig dat er geen god is dan Allah, en wanneer hij zegt: ASJHADOE ANNA MOEHAMMADAR RASOELOELLAH, Ik getuig dat Muhammad de Boodschapper is van Allah, zou men moeten antwoorden: ASJHADOE ANNA MOEHAMMADAR RASOELOELLAH, Ik getuig dat Muhammad Boodschapper is van Allah. Wanneer hij (Mu'adhdhin) zegt: HAYYA ALAS SALAH, Kom tot gebed, zou men moeten antwoorden: LA HAULA WA LA QOE-WATA ILLA BIELLAAH, Er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah. Wanneer hij (Mu'adhdhin) zegt: HAYYA ALAL FALAH, Kom aan redding, zou men moeten antwoorden: LA HAULA WA LA QOE-WATA ILLA BIELLAAH, Er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah, en wanneer hij (Mu'adhdhin) zegt: ALLAHOE AKBAR, ALLAHOE AKBAR, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, geeft dan een antwoordt: ALLAHOE AKBAR, ALLAHOE AKBAR, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste. Wanneer hij (Mu'adhdhin) zegt: LA ILAHA ILLALLAH, Er is geen god dan Allah, en hij die een antwoordt geeft uit zijn hart: LA ILAHA ILLALLAH, Er is geen god dan Allah, zal hij Paradijs binnengaan.

  Uitleg: Voorwaarde is wel dat hij de regels van de Islam ook in acht neemt.


  Book 004, Number 0749:

  Sa'd b. Abu Waqqas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Indien iemand bij het horen van de Mu'adhdhin (Mu'azzin) zegt: Ik getuig dat er geen god is dan Allah alleen die geen deelgenoot heeft, en dat Muhammad Zijn dienaar en Zijn Boodschapper is, en dat ik tevreden ben met Allah als mijn Heer en met Muhammad als Boodschapper en met Islam als DIEN (code van het leven), (ASH HADU AL LAAA ILAAHA ILLALAAHU, WAH DAHOE LAA SHARIEKA LAHOE, WA ANNA MUHAMMADAN ABDUHOE WA RASOELUHOE, RADIYTU BILLAHI RABBAW, WA BI MUHAMMADIR RASOELAW, WA BIL ISLAMI DIENA), dan worden zijn zonden vergeven.
  In het verhaal dat door Ibn Rumh wordt overgeleverd zijn de woorden: "Hij die bij het horen van Mu'adhdhin de waarheid zegt en heb getuigd." Qutaiba heeft zijn woorden niet vermeld: "En Ik."


  Hoofdstuk 6: DE VOORTREFFELIJKHEID VAN ADHAN EN HET WEGLOPEN VAN SATAN BIJ HET HOREN VAN HET
  Top
  Book 004, Number 0750:

  Yahya vertelde hem op gezag van zijn oom dat hij in het gezelschap van Mu'awiya b. Abu Sufyan had gezeten toen de Mu'adhdhin (Mu'azzin) (Moslims) voor het gebed opriep. Mu'awiya zei dat: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vzmh) zeggen dat de Mu'adhdhins de langste nek op de Dag van Herrijzenis zullen hebben".


  Book 004, Number 0751:

  Abu Sufyan heeft overgeleverd het op gezag van Jabir dat hij de Boodschapper van Allah (vzmh) had horen zeggen: Wanneer Satan de oproep van het gebed hoort, vlucht hij weg naar een afstand zover als naar Rauha. Sulaimin zei: Ik vroeg hem over (de afstand naar) Rauha. Hij antwoordde: Het is op een afstand van zesendertig mijlen van Medina.


  Book 004, Number 0752:

  Abu Mu'awiya vertelde het op gezag van A'mash met de zelfde keten van overleveraars.


  Book 004, Number 0753:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: Wanneer Satan de oproep van het gebed hoort, draait hij terug en laat winden (scheetjes) om zo niet te horen dat het oproep wordt gedaan, maar wanneer de oproep beindigd is draait hij zich om en leidt (de gedachten af van degenen die bidden), en wanneer hij de Iqama hoort loopt hij opnieuw weg om de oproep (Iqama) niet te horen en wanneer het beindigd is, komt hij terug en leidt de gedachten af van degenen die staan te bidden.


  Book 004, Number 0754:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer Mu'adhdhin (Mu'azzin) tot het gebed oproept, vlucht Satan haastig weg.


  Book 004, Number 0755:

  Suhail heeft overgeleverd dat zijn vader hem naar Banu Haritha stuurde samen met een jongen of een man. Iemand riep naar hem met zijn naam van (achter) een omheining. Hij (de verteller) zei: De persoon met mij die keek naar de omheining, maar zag niets. Ik vertelde dit aan mijn vader. Hij zei dat: Indien ik wist dat je een dergelijke situatie zou tegenkomen zou ik je nooit (daar) gestuurd hebben, maar wanneer dan ook als je zo'n een geroep hoort (van de kwade geesten) spreekt de Adhan uit. Ik heb horen zeggen, zei Abu Huraira dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer Adhan wordt opgeroepen, vlucht Satan haastig weg.


  Book 004, Number 0756:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat: De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: Wanneer de oproep tot het gebed wordt gedaan, vlucht Satan weg en laat winden (scheetjes) om niet te horen naar de oproep, en wanneer de oproep is beindigd keert hij (meteen) terug. Wanneer Iqama wordt verkondigd draait hij zijn rug, en wanneer het beindigd is draait hij zich terug om de persoon in aanbidding af te leiden en te zeggen: Herinner je je zo iets en zo iets (dit en dat), verwijzend naar iets die de aanbidder (op dat moment) niet in zijn gedachte heeft, met het gevolg dat hij niet meer weet hoeveel (rakaats) hij heeft gebeden.


  Book 004, Number 0757:

  Een hadith als dit is verteld door Abu Huraira maar behalve deze woorden: Hij (de man die het gebed opzegt) weet niet hoeveel (rakaats) hij heeft gebeden.


  Hoofdstuk 7: AANBEVELING OM DE HANDEN OP TE HEFFEN TOT AAN SCHOUDERHOOGTE BIJ AANVANG VAN HET GEBED (BIJ HET OPZEGGEN VAN DE TAKBIR 'ALLAHU AKBAR') EN TEN TIJDE VAN DE BUIGING NAAR DE RUKU HOUDING (TIJDENS DE OPZEGGING VAN DE TAKBIR) EN BIJ HET WEER AANNEMEN VAN DE STAANDE HOUDING UIT DE RUKU (BIJ HET OPZEGGEN VAN SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA).
  Chapter 9: It Is Recommended To Raise The Hands Level With The Shoulders When Saying The Opening Takbir, When Bowing And When Rising From Bowing. But That Is Not To Be Done When Rising From The Prostration

  Salim narrated it on the authority of his father who reported: [Rafa-ul-Yadain 3x]

  I saw the Messenger of Allah raising his hands apposite the shoulders at the time of beginning the prayer and before bowing down and after coming back to the position after bowing. but he did not raise them between two prostrations.

  Salim vertelde het op gezag van zijn vader die heeft overgeleverd: "Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn handen opheffen tot aan de schouders, aan het begin van het gebed (begin Takbir) en (bij het uitspreken van de Takbir) vr het buigen naar beneden (ruku) en na het terugkomen uit de ruku in de staande houding. Maar hij hief zijn handen niet op tussen de twee neerwerpingen (sadjdah's).

  Reference : Sahih al-Bukhari 390 a
  In-book reference : Book 4, Hadith 24
  English translation : * Book 004, Hadith 0758:

  Abdullah Ibn Umar: [Rafa-ul-Yadain 3x]

  Ibn Umar reported that the Messenger of Allah , when he stood up for prayer, used to raise his hands apposite the shoulders and then recited takbir (Allah-o-Akbar), and when he was about to bow he again did like it and when he raised himself from the ruku' (bowing posture) he again did like it, but he did not do it at the time of raising his head from prostration.

  Abdullah Ibn Umar heeft overgeleverd over de Boodschapper van Allah (vzmh), dat als hij voor de aanvang van het gebed stond, hij zijn handen ophief tot aan zijn schouders en vervolgens de Takbir (Allah-o-Akbar) reciteerde. En wanneer hij ging buigen (voor de ruku) hij zijn handen weer ophief tot aan zijn schouders en wanneer hij van de ruku rechtop stond, deed hij dat weer handen opheffen. Maar dat deed hij niet tijdens het opheffen van zijn hoofd van uit de sadjdah.

  Reference : Sahih al-Bukhari 390 b
  In-book reference : Book 4, Hadith 25
  English translation : * Book 004, Hadith 0759:

  * Book 004, Number 0760:

  Deze hadith is overgeleverd met de zelfde keten van overleveraars als Al Zuhri zoals die door Ibn Juraij wordt verteld (die) zei. Wanneer de Boodschapper van Allah (vzmh) voor het gebed opstond, hief hij zijn handen op tot aan de hoogte van de schouders en vervolgens reciteerde hij de takbir.


  Abu Qilaba reported: [Rafa-ul-Yadain 3x]

  Abu Qilaba reported that he saw Malik b. Huwairith raising his hands at the beginning of prayer and raising his hands before kneeling down, and raising his hands after lifting his head from the state of kneeling, and he narrated that the Messenger of Allah used to do like this.

  Abu Qilaba heeft overgeleverd dat hij Malik bin Huwairith zijn handen zag opheffen aan het begin van het gebed en hem vervolgens zijn handen zag opheffen alvorens neer te buigen, en hem weer zijn handen zag opheffen na het opheffen van zijn hoofd van uit de staat van de buiging, en hij vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) dit zo heeft gedaan.

  Reference : Sahih al-Bukhari 391 a
  In-book reference : Book 4, Hadith 27
  English translation : * Book 004, Hadith 0761:

  Malik b. Huwairith reported: [Rafa-ul-Yadain 3x]

  The Messenger of Allah raised his hands apposite his ears at the time of reciting the takbir (i. e. at the time of beginning the prayer) and then again raised his hands apposite the ears at the time of bowing and when he lifted his head after bowing he said: Allah listened to him who praised Him, and did like it (raised his hands up to the ears).

  De Boodschapper van Allah (vzmh) hief zijn handen op tot aan zijn oren op het tijdstip van het reciteren van de Takbir (d.w.z. aan het begin van het gebed) en hij hief opnieuw zijn handen op tot aan zijn oren tijdens het neerbuigen (ruku) en wanneer hij zijn hoofd (na de ruku) ophief zei hij: "Allah luistert naar hen die Hem prijzen", en hij deed weer hetzelfde (zijn handen opheffen tot aan zijn oren).

  Reference : Sahih al-Bukhari 391 b
  In-book reference : Book 4, Hadith 28
  English translation : * Book 004, Hadith 0762:

  * Book 004, Number 0763:

  Deze hadith is overgeleverd door Qatada met de zelfde keten van overleveraars dat hij de Boodschapper van Allah (vzmh) dit zag doen (d.w.z. opheffen van zijn handen) tot aan zijn oren.


  Hoofdstuk 8: HET RECITEREN VAN TAKBIR TEN TIJDE VAN DE BUIGING EN HET OVEREIND KOMEN (UIT DE SAJDAH) BEHALVE BIJ HET RECHTOP STAAN NA DE RUKU, WANNEER ER WORDT GEZEGD: ALLAH LUISTERDE NAAR HEM DIE HEM HEEFT GEPREZEN
  Top
  * Book 004, Number 0764:

  Abu Salama heeft overgeleverd: Abu Huraira leidde het gebed vr hen en reciteerde de takbir toen hij zich neerboog (in ruku en sadjdah) en zich ophief (na sadjdah) en na de voltooiing (van het gebed) zei hij: Bij Allah, Ik verricht het gebed onder u dat als beste te vergelijken is met het gebed van de Heilige Profeet (vzmh).


  * Book 004, Number 0765:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Wanneer de Boodschapper van Allah (vzmh) opstond voor het gebed, zegde hij de takbir op (Allah-hu-Akbar) tijdens staande houding, vervolgens zegde hij de takbir op tijdens het neerbuigen. Vervolgens zei hij: "Allah heeft naar hem geluisterd die hem heeft geprezen" (Sami Allahu liman hamida) en wanneer hij in de staande houding na de buiging komt, zei hij tijdens het opstaan: "Aan U, onze Heer, behoort de lof," (Rabbana wa lakal hamd) vervolgens reciteerde hij dan de takbir tijdens het buigen naar de sadjdah, daarna zei hij de takbir bij het opheffen van zijn hoofd naar de zittende houding, dan zei hij de takbir bij het neerwerpen van zijn hoofd naar de sadjdah, dan zei hij de takbir bij het opheffen van zijn hoofd. Hij deed dat door het gehele gebed door totdat hij het (gebed) had voltooid, en hij zegde de takbir op wanneer hij aan het einde van de tweede rakat na de (attah-yaat) ging opstaan. Abu Huraira zei: Mijn gebed onder u is het best te vergelijken met het gebed van de Boodschapper van Allah (vzmh).


  * Book 004, Number 0766:

  Ibn al-Harith heeft overgeleverd: Hij had Abu Huraira horen zeggen: De Boodschapper van Allah (vzmh) reciteerde de takbir bij aanvang van het gebed, en de rest van de hadith is zoals overgeleverd door Ibn Juraij (hierboven) geregistreerd, maar vermelde niet dat Abu Huraira heeft gezegd: "Mijn gebed onder u is het best te vergelijken met het gebed van de Boodschapper van Allah (vzmh)."


  * Book 004, Number 0767:

  Abu Salama B. 'Abd al-Rahman heeft overgeleverd: Toen Marwan Abu Huraira als zijn afgevaardigde in Medina benoemde, reciteerde hij de takbir wanneer hij voor het verplichte gebed opstond, en de rest van de hadith is hetzelfde zoals die door Ibn Juraij is overgeleverd, met toevoeging van deze woorden: Bij voltooiing van het gebed met de begroeting, en hij draaide naar de mensen in de moskee en zei....


  * Book 004, Number 0768:

  Abu Salama heeft overgeleverd dat Abu Huraira de takbir reciteerde in het gebed bij alle gelegenheden tijdens het rijzen en het knielen. Wij zeiden: O Abu Huraira, wat is deze takbir? Hij zei: Waarlijk, het is het gebed van de Boodschapper van Allah (vzmh).


  * Book 004, Number 0769:

  Suhail heeft overgeleverd op gezag van zijn vader dat Abu Huraira de gewoonte had om de takbir te reciteren bij alle gelegenheden tijdens het rijzen en het buigen (in het gebed) en heeft verteld dat de Boodschapper van Allah (vzmh) de gewoonte had om dat te doen.


  * Book 004, Number 0770:

  Mutarrif heeft overgeleverd: Ik en 'Imran b. Husain hebben het gebed achter 'Ali b. Abu Talib verricht. Hij reciteerde de takbir toen hij zich neerwierp, en hij reciteerde de takbir toen hij zijn hoofd ophief en hij reciteerde de takbir tijdens het opstaan (van de zittende positie aan het eind van twee rak'ahs). Toen wij ons gebeden hadden beindigd, greep 'Imran mijn hand vast en zei: Hij (Hazrat Ali) heeft het gebed geleid zoals Muhammad (vzmh) of hij zei: Hij heeft in feite mij herinnerd aan het gebed van Muhammad (vzmh).


  Top
  Hoofdstuk 9: HET RECITEREN VAN AL-FATIHA IN ELKE RAK'AH VAN GEBED IS VERPLICHT
  * Book 004, Number 0771:

  'Ubada b. As-samit heeft overgeleverd op gezag van de Boodschapper van Allah (vzmh): Hij die (in het gebed) geen Fatihat-al-Kitab reciteert wordt niet geacht het gebed te hebben verricht.


  * Book 004, Number 0772:

  Ubada b. As-samit heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Hij die geen Umm-al-Qur'an reciteert (tijdens het gebed) wordt niet geacht het gebed te hebben verricht.


  * Book 004, Number 0773:

  Mahmud b. al-Rabi', op wiens gezicht de Boodschapper van Allah (vzmh) water spoot uit de put, heeft overgeleverd op gezag van 'Ubada b. As-Samit dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: Hij die geen Umm-al-Qur'an reciteert wordt niet geacht het gebed te hebben verricht.


  * Book 004, Number 0774:

  Deze hadith is ook overgeleverd door Ma'mar op gezag van al-Zuhri met de zelfde keten van overleveraars, met de toevoeging van deze woorden: "en nog iets".


  * Book 004, Number 0775:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Als iemand het gebed verricht waarin hij geen Umm-al-Qur'an reciteert, dan is het (gebed) gebrekkig en niet volmaakt (Hij zei dit drie keer). Er werd gevraagd aan Abu Huraira: En (wat te doen) op de momenten als wij achter de Imam staan? Hij zei: Reciteer (prevel) het in je zelf, want hij had de Boodschapper van Allah (vzmh) horen verklaren dat Allah de Verhevene had gezegd: "Ik heb het gebed verdeeld in twee helften tussen mij en Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal ontvangen waar hij om vraagt". Wanneer de dienaar zegt: "Het lof is aan Allah, Heer van het heelal", Allah de Meest Verhevene zegt dan: "Mijn dienaar heeft me geprezen" en wanneer hij (de dienaar) zegt: "De Barmhartige, de Genadevolle", dan zegt Allah de Meest Verhevene: "Mijn dienaar heeft in mij geloofd" en wanneer hij (de dienaar) zegt: "Meester van de Dag des oordeels", dan maakt Hij (Allah) de opmerking: "Mijn dienaar heeft me verheerlijkt" en soms zou hij zeggen: "Mijn dienaar heeft zich (zijn zaken) aan Mij toevertrouwd" en wanneer hij (de dienaar) zegt: "U aanbidden wij en U vragen wij om hulp", dan zegt Hij (Allah): "Dit is tussen Mij en Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal ontvangen waar hij om vraagt". Wanneer hij (de dienaar) zegt: "Leidt ons op het rechte pad, het pad van diegenen tegen wie U hoffelijk bent geweest en niet van diegenen die zich Uw toorn op hun halzen hebben gehaald, noch van diegenen die (van het rechte pad) zijn afgedwaald". Dan zegt Hij (Allah): "Dit is voor Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal ontvangen waar hij om vraagt". Sufyan zei: "la b. bd al-Rahman b. Ya'qub heeft dit aan mij verteld toen ik bij hem op bezoek was op het moment dat hij wegens ziekte in zijn huis verbleef en ik hem daarover vroeg".


  * Book 004, Number 0776:

  Er is overgeleverd op gezag van Abu Huraira dat hij de Boodschapper van Allah (vzmh) had horen zeggen: "Hij die het gebed verricht maar daarin de Umm-al-Qur'an niet reciteert", en de rest van de hadith is het zelfde als die door Sufyan is overgeleverd, en in deze hadith zijn de woorden: Allah de Meest Verhevene zei: "Het gebed is verdeeld in de twee helften tussen Mij en Mijn dienaar. De eerste helft is voor Mij en de andere helft is voor Mijn dienaar".


  * Book 004, Number 0777:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei; Hij die zijn gebed verricht, maar de openingshoofdstuk van Al-Kitab niet reciteert, (in dat geval) is zijn gebed onvolledig. Hij herhaalde het driemaal.


  * Book 004, Number 0778:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Het gebed wordt niet geaccepteerd zonder de recitatie van Al-Fatiha in acht genomen te hebben. Zo ook zei Abu Huraira: (Het gebed waarin) de Boodschapper van Allah (vzmh) met een luide stem reciteerde, reciteerden wij ook met luide stem voor u (en het gebed waarin) hij in zichzelf (zachtjes) reciteerde, reciteerden wij ook in ons zelf (zachtjes) voor u (om aan u een praktisch voorbeeld van het gebed van de Heilige Profeet te geven).


  * Book 004, Number 0779:

  'Ata' vertelde op gezag van Abu Huraira, die zei dat men (Al-Fatiha) in elk (rak'ah van) het gebed zou moeten reciteren. Wat wij (luidop) hoorden (d.w.z. de recitaties) van de Boodschapper van Allah (vzmh), hebben wij u (luidop) laten horen. En wat hij in zichzelf (zachtjes) reciteerde, reciteerden wij in onszelf (zachtjes) voor u. Een persoon zei tegen hem: Indien ik niets toevoeg aan (de recitatie) van Umm-Al-Qur'an (Surat Al-Fatiha), zou dat het gebed onvolledig maken? Hij (Abu Huraira) zei: Indien u daaraan toevoegt (als u wat verzen van Qur'an samen met Surat Al-Fatiha reciteert) is dat beter voor u. Maar indien u tevreden met slechts (Surat Al-Fatiha), is het voldoende voor u.


  * Book 004, Number 0780:

  'Ata' vermelde op gezag van Abu Huraira die zei: Recitatie (van Surat Al-Fatiha) in elke rak'ah van het gebed is vereist. (De recitatie) die wij (luidop) konden horen van de Boodschapper van Allah (vzmh) hebben wij ook (luidop) aan u laten horen. En datgene wat hij in zichzelf (zachtjes) reciteerde, reciteerden wij in onszelf (zachtjes) voor u. En hij die (alleen) Umm-Al-Qur'an reciteert, is het voor hem voldoende (om het gebed te voltooien), en hij die eraan toevoegt (sommige andere verzen van het Heilige Qur'an samen met Surat Al-Fatiha), is dat voor hem een betere keuze.


  * Book 004, Number 0781:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) trad de moskee binnen en een (andere) persoon trad ook (de moskee) binnen en hij verrichtte het gebed. Daarna kwam hij (naar de Heilige Profeet vzmh) en begroette hij de Boodschapper van Allah (vzmh). De boodschapper van Allah (vzmh) beantwoordde zijn begroeting en zei: Ga terug en bidt (opnieuw), je hebt het gebed niet verricht. Hij bad opnieuw, net zoals hij daarvr had gebeden, daarna kwam hij terug naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en begroette hem (opnieuw). De Boodschapper van Allah (vzmh) beantwoordde zijn begroeting en zei: Ga terug en verricht het gebed, je hebt het gebed niet verricht. Deze (handeling van het herhalen van het gebed) werd drie keer uitgevoerd. Daarop zei de persoon: Ik zweer bij Hem die u met de Waarheid heeft gezonden. Wat kan ik beter doen dan dit? Alstublieft onderricht mij. De Heilige Profeet (vzmh) zei: Wanneer je opstaat voor het gebed, reciteer dan de takbir. Reciteer daarna uit de Quran wat voor jou geriefelijk is. Buig dan neer (ruku) en blijf stil in die positie. Kom dan omhoog en ga (goed) rechtop staan. Werp je jezelf neer (sadjdah) en blijf stil in die houding. Verreis je jezelf (naar de zittende houding) en zit stil. En doe dat in al je gebeden.


  * Book 004, Number 0782:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Een persoon ging de moskee binnen en verrichtte het gebed terwijl de Boodschapper van Allah (vzmh) in een hoekje (van de moskee) zat. De rest van de hadith is het zelfde zoals hierboven staat vermeld, maar met nog deze toevoeging: "Wanneer je opstaat voor het gebed, moet je de wassing volledig hebben verricht. Richt je gezicht naar de Qibla (Ka'aba) en reciteer de takbir Allahu Akbar (Allah is de Allergrootste)."


  Hoofdstuk 10: GELEID IN GEBED IS VERBODEN OM LUID ACHTER IMAM TE RECITEREN
  Book 004, Number 0783:

  'Imran b. Husain heeft overgeleverd dat, de Boodschapper van Allah (vzmh) ons voorging in Zuhr of 'Asr gebed (middag of het namiddag gebed). Na beindiging van het gebed zei hij: Wie van jullie heeft achter mij gereciteerd surah Sabbih Isma Rabbikal-a'la (verheerlijk de naam van de Heer, de Allerhoogste)? Daarop zei n van de volgelingen: Het was ik, maar ik had de intentie van niets anders dan goede bedoelingen. "Ik had het gevoel alsof iemand van jullie met mij aan het discussiren was (of bezig was mij te ontfutselen wat ik aan het reciteren was)" zei de Heilige Profeet vzmh.


  Book 004, Number 0784:

  'Imran b. Husain heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) ging in het Zuhr gebed voor en een persoon reciteerde Sabbih Isma Rabbikal-a'la (verheerlijk de naam van de Heer, de Allerhoogste) achter hem. Toen hij (de Heilige Profeet) het gebed had beindigd zei hij: Wie van u reciteerde (het bovengenoemde vers) of wie was onder u de reciteerder? Een persoon zei: Het was ik. Daarop merkte hij (Heilige Profeet) op: ik voelde alsof iemand onder u met mij aan het discussiren was (in datgene wat ik aan het reciteren was).


  Book 004, Number 0785:

  Deze hadith is verteld door Qatada met de zelfde keten van overleveraars, dat de Boodschapper van Allah (vzmh) in het Zuhr gebed voorging en zei: Ik voelde dat iemand onder u met mij aan het discussiren was (in datgene wat ik aan het reciteren was).


  Hoofdstuk 11: ARGUMENT VAN DEGENEN DIE ZEGGEN DAT HIJ (DE HEILIGE PROFEET) GEEN BISMILLAH (IN NAAM VAN ALLAH) LUID RECITEERDE
  Top
  Book 004, Number 0786:

  Anas heeft overgeleverd: Ik verrichte het gebed met de Boodschapper van Allah (vzmh) en met Abu Bakr, Umar en Uthman (moge Allah tevreden zijn met elk van hen), maar ik heb nooit gehoord n van hen Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim hardop reciteren.


  Book 004, Number 0787:

  Shu'ba heeft hetzelfde overgeleverd met de volgende toevoeging: Ik vroeg aan Qatada: Hoorde je dit van Anas? Hij antwoordde bevestigend en zei: Wij hadden het aan hem gevraagd.


  Book 004, Number 0788: Internationale nr: 892 [Dua]

  'Abda heeft overgeleverd: 'Umar ibn Al-Khattab was gewend deze woorden hardop te reciteren: 'Subhana kallahumma wa bihamdika wa tabara kasmuka wa ta'ala djadduka wa laa ilaha ghairuk' (Volmaakt bent U, O Allah! En U komt lof toe en gezegend is Uw naam, en verheven Uw majesteit en buiten U is niets of niemand waard aanbeden te worden). Qatada informeerde schriftelijk dat Anas bin Malik aan hem het volgende had verteld: 'Ik verrichte het gebed achter de Boodschapper van Allah (vzmh) en achter Abu Bakr, Umar en 'Uthman. Zij begonnen met (hardop te reciteren): AI-hamdu lillahi Rabb al-'Alamin (Alle Lof behoort aan Allah, de Heer van de werelden) en hebben Bismilla-hir-Rahma-nir-Rahim niet (hardop) gereciteerd aan het begin van de voordracht of aan het einde daarvan.


  Book 004, Number 0789:

  Er is overgeleverd op gezag van Abu Talha dat hij Anas bin Malik dit had horen vertellen.


  Hoofdstuk 12: HET ARGUMENT VAN DEGENEN DIE BEWEREN DAT BISMILLAH EEN DEEL VAN ELKE SURA IS BEHALVE SURA TAUBA
  Book 004, Number 0790:

  Anas heeft overgeleverd: Op een dag zat de Boodschapper van Allah (vzmh) onder ons en hij sluimerde in. Hij hief toen zijn hoofd op en glimlachte. Wij zeiden: "Wat doet u glimlachen Boodschapper van Allah?" Hij zei: "Een Sura is net aan mij geopenbaard" en daarna reciteerde hij: "In naam van Allah, de Barmhartige, het Genadevolle. Voorwaar, Wij hebben de Al-Kauthar gegeven (bron van overvloed). Bid daarom tot uw Heer en (breng) offer. Voorzeker degene die u haat is zonder nageslacht en zonder naam of gedenkteken (afgesloten van het goede)". Dan zei hij (de Heilige Profeet): "Weten jullie wat Al-Kauthar is?" Wij zeiden: "Allah en Zijn Boodschapper weten het best". De Heilige Profeet (vzmh) zei: "Het (Al-Kauthar) is een kanaal dat mijn Heer, de Verhevene en de Glorierijke, mij heeft beloofd. En er is een overvloed van het goede daarin. Het is een waterreservoir en mijn mensen (volgelingen) zullen het op de Dag van Verrijzenis (des oordeels) komen (om uit te drinken), en glazen bekers daar zullen gelijk zijn aan de hoeveelheid van sterren. Een dienaar (van onder de daar verzamelde mensen) zal daar vandaan weggeleid worden". Daarop zal ik zeggen: "Mijn Heer, hij is n van mijn mensen", en Hij (De Heer) zal zeggen: "U weet niet dat hij na u innovatie van nieuwe zaken (vernieuwing in de Islam) heeft ingevoerd". Ibn Hujr heeft dit toegevoegd aan de hadith: "Hij (De Heilige Profeet) zat bij ons in de moskee, en Hij (Allah) zei: (U weet niet) wat hij vernieuwde (in de Islam) na jouw".


  Book 004, Number 0791:

  Mukhtar b. Fulful vertelde dat hij Anas b. Malik hoorde zeggen dat de Boodschapper van Allah (vzmh) insluimerde, en de rest van de hadith is het zelfde als de woorden die door Mus-hir wordt overgeleverd, behalve dat hij (De Heilige Profeet) zei: Het (Kauthar) is een kanaal dat mijn heer de Verhevene en de Glorierijke mij in het Paradijs heeft beloofd. Er is een waterreservoir, maar hij maakte geen vermelding van dat de glazen bekers daar gelijk zullen zijn aan de hoeveelheid van sterren.


  Hoofdstuk 13: HET PLAATSEN VAN DE RECHTERHAND OVER DE LINKERHAND NA DE EERSTE TAKBIR IN GEBED (TAKBIR-I-TAHRIMA) ONDER DE BORST EN BOVEN DE NAVEL EN DAN HET PLAATSEN IN POSSITIE VAN DE SCHOUDERS EN NEERWERPEN
  Top
  Book 004, Number 0792:

  Wa'il b. Hujr heeft overgeleverd: Hij zag de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn handen opheffen bij de aanvang van het gebed en hij reciteerde de takbir (Allahu Akbar). En volgens Hammam (de verteller), werden de handen opgeheven ter hoogte van de oren. Hij (De Heilige Profeet) wikkelde dan zijn handen in zijn doek en plaatste zijn rechterhand over zijn linkerhand. En wanneer hij op het punt stond neer te buigen (ruku), bracht hij zijn handen uit de doek en hief hen op. Dan reciteerde hij de takbir en ging neerbuigen en wanneer hij in de rechte positie terug kwam reciteerde hij: "Allah heeft naar hem geluisterd die Hem heeft geprezen." En wanneer hij zich neerwierp (sadjdah), deed hij dat tussen de twee (gespreide) handpalmen.


  Hoofdstuk 14: DE TASHAHHUD IN GEBED
  Book 004, Number 0793:

  'Abdullah (b. Mas'ud) zei: "Tijdens het verrichten van het gebed achter de Boodschapper van Allah (vzmh) hebben wij gereciteerd (tijdens qadah): "Vrede zij met Allah, vrede zij met die en die". Op een dag zei de Boodschapper van Allah (vzmh) aan ons: "Waarlijk, Allah is Vrede op zich. Wanneer iemand van jullie tijdens het gebed zit (in qadah), moet hij zeggen: "Alle dienstbetuigingen door woorden, door handelingen van verering en alle goede dingen zijn toe te schrijven aan Allah. Vrede zij met u, O Profeet, en mogen de genade van Allah en zegeningen u toekomen. Vrede zij met ons en met de oprechte dienaars van Allah" (attahiyat). "Wanneer hij dit (attahiyat) opzegt bereikt het alle oprechte dienaars in de hemel en op de aarde (en zeg verder): Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Muhammad Zijn dienaar en Boodschapper is (tashahhud). Daarna mag hij elke willekeurig smeekgebed kiezen dat hem behaagt en dit opzeggen."


  Book 004, Number 0794:

  Shu'ba heeft dit op gezag van Mansur met de zelfde keten van overleveraars verteld, maar hij maakte geen vermelding van dit: "Daarna mag hij elke willekeurige smeekgebed kiezen dat hem behaagt."


  Book 004, Number 0795:

  Deze hadith is verteld op gezag van Mansur met de zelfde keten van overleveraars en hij maakte een vermelding van dit: "Dan kan hij elke willekeurige smeekgebed kiezen dat hem behaagt of waarvan hij houdt."


  Book 004, Number 0796:

  Abdullah b. Mas'ud vertelde: "Wij zaten achter de Boodschapper (vzmh) tijdens het gebed" (in qadah), en de rest van de hadith is het zelfde als die door Mansur is verteld. Hij zei ook: "Na reciteren van tashahhud mag hij elke smeekgebed kiezen."


  Book 004, Number 0797:

  Over Ibn Mas'ud is gerapporteerd dat hij gezegd heeft: "De Boodschapper van Allah (vzmh) leerde mij de tashahhud terwijl hij mijn hand in zijn handpalmen hield. Op dezelfde manier zoals hij mij een Sura uit de Qur'an leerde", en hij vertelde het (de tashahhud) zoals hierboven wordt verteld.


  Book 004, Number 0798:

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) leerde ons tashahhud net zoals hij ons een Sura van de Qur'an leerde, en hij zei: Alle weergave van diensten door woorden, handelingen van verering en alle goede dingen zijn toe te schrijven aan Allah. Vrede zij met u, O Profeet, en de genade van Allah en zegeningen. Vrede zij met ons en met de oprechte dienaars van Allah. Ik getuig dat er geen god is dan Allah, en ik getuig dat Muhammad de Boodschapper is van Allah. In de overlevering van Ibn Rumb (de woorden zijn): "Zoals hij ons de Qur'an leerde."


  Book 004, Number 0799:

  Tawus vertelde het op gezag van Ibn 'Abbas, die zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft ons tashahhud geleerd net zoals hij ons een Sura van de Qur'an leerde.


  Book 004, Number 0800:

  Hattan B. ' Abdullah al-Raqiishi heeft overgeleverd: Ik verrichte het gebed achter Abu Musu al-Ash'ari, toen hij in qadah was, iemand uit de mensen zei: Het gebed is verplicht gesteld samen met vroomheid en Zakat. Hij (de verteller) zei: Toen Abu Musa het gebed had beindigd met de begroeting, draaide hij om (naar de mensen) en zei: Wie zei onder u zo iets en zo iets? Een stilte viel over de mensen. Hij zei opnieuw. Wie heeft onder u zo iets en zo iets gezegd? Een stilte viel over de mensen. Hij (Abu Musa) zei: Hattan, is het misschien u die dat gezegd heeft? Hij (Hattan) zei Nee. Ik heb het niet gezegd. Ik was bang dat u daarover op mij boos zou worden. Een persoon onder de mensen zei: Het was ik die het zei, en daarmee bedoelde ik niets dan goeds. Abu Musa zei: Weet u niet wat u in uw gebeden moet reciteren? Waarlijk, de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft ons verteld en alle aspecten daarvan aan ons uitgelegd en heeft ons geleerd hoe het gebed te verrichten (op een juiste manier).

  Hij (De Heilige Profeet) heeft gezegd: Wanneer u bidt maakt dan uw rijen recht en laat iedereen onder u de Imam volgen. Reciteer de takbir wanneer hij het reciteert en wanneer hij opzegt: "Niet (de weg) van hen, op wie Uw toorn is nedergedaald, noch van hen die zijn afgedwaald" (einde surah Fatihah-"Ghairil maghdoobi alayhim, wa lad-doaallien"), zeg: Amin. Allah zal u antwoorden. En wanneer hij (de Imam) de takbir reciteert, reciteert u ook de takbir, de Imam buigt vr u en heft zich op vr u. Dan zei de Boodschapper van Allah (vzmh): De n is gelijkwaardig aan de andere. En wanneer hij (de Imam) zegt: "Allah luistert naar hem die Hem prijst" (Sami Allahu liman hamidah), moet u zeggen: "O Allah, onze Heer, aan U behoort het lof" (Rabbana wa lakal hamd). Voorwaar Allah, de Verhevene en de Glorierijke, heeft zich verwaardigd (heeft zo goed willen zijn voor ons) door het uit te laten spreken via Zijn Boodschapper (vzmh) dat "Allah luistert naar degene die Hem prijst." En wanneer hij (de Imam) de takbir reciteert en zich neerwerpt, moet u ook de takbir reciteren en u neerwerpen, zoals de Imam zich neerwerpt vr u en zich opheft vr u. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: De n is gelijkwaardig aan de andere. En wanneer hij (de Imam) in Qada zit (voor attahiyat), de eerste woorden van ieder onder ons moet zijn: "Alle dienstbetuigingen door woorden, door handelingen van verering en alle goede dingen zijn toe te schrijven aan Allah. Vrede zij met u, O Profeet, en mogen de genade van Allah en zegeningen u toekomen. Vrede zij met ons en met de oprechte dienaars van Allah" (attahiyat). Ik getuig dat er geen god is dan Allah, en ik getuig dat Mubammad Zijn dienaar en Zijn Boodschapper is (tashahhud).


  Book 004, Number 0801:

  Qatida heeft een hadith als deze met een andere keten van overleveraars verteld. In een hadith die door Jarir op gezag van Sulaiman wordt overgeleverd, verder zijn Qatida's woorden: Wanneer (de Qur'an) wordt gereciteerd (tijdens het gebed), zou u stilte in acht moeten nemen, en (de volgende woorden zijn) niet gevonden in de hadith die door iedereen wordt verteld behalve door Abu Kamil die het van Abu 'Awina hoorde (en de woorden zijn): Waarlijk Allah heeft zich verwaardigd (heeft zo goed willen zijn voor ons) door het uit te laten spreken via Zijn Boodschapper (vzmh) dat: "Allah luistert naar hem die Hem prijst". Abu Ishaq (een student van Imam Muslim) zei:"Abu Bakr de zoon van de zuster van Abu Nadr's heeft (kritisch) deze hadith besproken". Imam Muslim zei: "Wie kunt u een authentiekere overleveraar van hadith vinden dan Sulaiman?" Abu Bakr zei aan hem (Imam Muslim): "Hoe is het met de hadith die door Abu Huraira wordt verteld?", d.w.z. de hadith dat wanneer de Qur'an wordt gereciteerd (tijdens het gebed) stilte in acht wordt genomen? Hij (Abu Bakr zei) opnieuw: "Dan, waarom heeft u hem niet omvat (in uw verzamelwerk)?" Hij (Imam Muslim) zei: "Ik heb niet in elke hadith omvat die ik authentiek acht; Ik heb alleen zulke ahadith geregistreerd waarover er een overeenkomst is (onder Muhaddithin, los van hun authenticiteit)".


  Book 004, Number 0802:

  TDeze hadith is overgeleverd door Qatida met de zelfde keten van overleveraars (en de woorden zijn): "Allah, de Verhevene en de Glorierijke, gebood het door de uitspraak van Zijn Boodschaper (vzmh): Allah luistert naar hem die Hem prijst."


  Hoofdstuk 15: ZEGENINGEN OP DE PROFEET (VZMH) NA TASHAHHUD
  Book 004, Number 0803:

  Abdullah b. Zaid aan wie de oproep (voor het gebed in een droom) werd getoond, vertelde op gezag van Mas'ad al-Ansiri die zei: Wij zaten in het gezelschap van Sa'id bin 'Ubida toen de Boodschapper van Allah (vzmh) naar ons kwam. Bashir bin. S'ad zei: Allah heeft ons bevolen om u te zegenen. Boodschapper van Allah! Maar hoe zouden wij u moeten zegenen? Hij (de verteller) zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) hield zich stil (en wij waren ongerust over zijn stilte) wij wensten dat wij hem dit niet hadden gevraagd. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei toen: (Om mij te zegenen) zeg: "O Allah, Verhef Muhammad en de familie van Muhammad zoals u Ibrahim en de familie van Ibrahim hebt verheven, U bent waarlijk geprezen, verheerlijkt. O Allah! Zegen Muhammad en de familie van Muhammad zoals u Ibrahim en de familie van Ibrahim hebt gezegend, Voorzeker! U bent waarlijk geprezen, verheerlijkt. U bent inderdaad Prijzenswaardig en Glorierijk"; en begroeting zoals jullie weten.

  Conclusie:
  De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft de Daroed Sharief gezegt:
  ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
  ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.


  Book 004, Number 0804:

  Ibn Abi Laila vertelde: Ka'b b. 'Ujra ontmoette mij en zei: Zal ik aan u niet een geschenk aanbieden? (en voegde toe), De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam naar ons en wij zeiden: Wij hebben geleerd om hoe vrede over u aan te roepen; (alstublieft vertel ons) hoe wij u zouden moeten zegenen. Hij (de Heilige Profeet) zei: Zeg: "O Allah: Zegen Muhammad en de familie van Muhammad zoals u Ibrahim en de familie van Ibrahim hebt gezegend. U bent inderdaad Prijzenswaardig en Glorierijk, O Allah."


  Book 004, Number 0805:

  Een hadith als deze is verteld door Mis'ar op gezag van al-Hakam, maar in de hadith die door Mis'ar wordt overgeleverd zijn deze woorden niet gevonden: "Zal ik aan u niet een geschenk aanbieden?"


  Book 004, Number 0806:

  Een hadith als deze is verteld door al-Hakam behalve dat hij zei: "Zegen Muhammad (vzmh)" en hij zei niet: "O Allah ik"


  Book 004, Number 0807:

  Abu Humaid as-Sa'idi vertelde: Zij (de Metgezellen van Heilige Profeet) zeiden: Boodschapper van Allah, hoe zouden wij u moeten zegenen? Hij (de Heilige Prophet) merkte op: Zeg: "O Allah! zegen Muhammad, zijn vrouwen en zijn nakomelingen zoals u Ibrahim hebt gezegend, en verhef Muhammad en zijn vrouwen en zijn nakomelingen zoals u Ibrahim en de familie van Ibrahim hebt verheven; U bent inderdaad Prijzenswaardig en Glorierijk."


  Book 004, Number 0808:

  Abu Huraira vertelde: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Hij die mij nmaal zegent, zal Allah hem tien keer zegenen.


  Hoofdstuk 16: HET RECITEREN VAN TASMI ' (ALLAH LUISTERT NAAR HEM WIE HEM PRIJST), TABMID (O, ONZE HEER, VOOR U IS HET LOF), EN TAMIN (AMIN)
  Book 004, Number 0809:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer de Imam zegt: "Allah luistert naar degene die Hem lofprijst. (Sami Allahu liman hamida)" Moet u zeggen: "O Allah, onze Heer voor U is alle lof. (Rabbana lakal hamd)" Als iemand iets opzegt wat op dat zelfde moment de engelen opzeggen, zal zijn vorige zonden hem worden vergeven.


  Book 004, Number 0810:

  Een soortgelijke hadith als deze is overgeleverd door Abu Huraira, met een andere keten van overleveraars.


  Book 004, Number 0811:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Zeg Amin wanneer de Imam Amin zegt. Indien iemand op het zelfde moment als de Engelen Amin zegt, dan zal zijn vorige zonden hem worden vergeven."


  Book 004, Number 0812:

  Abu Huraira zei: "Ik hoorde van de Boodschapper van Allah (vzmh) de hadith zoals overgeleverd door Malik", maar hij maakte geen vermelding van de woorden van Shibab.


  Book 004, Number 0813:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: "De Boodschapper van Allah (vzmh) zei": "Wanneer iemand onder jullie Amin uitspreekt in het gebed en de Engelen in de hemel ook Amin uitspreken, en dit op het zelfde moment gebeurd, worden al zijn vorige zonden hem vergeven."


  Book 004, Number 0814:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Wanneer iemand onder u Amin uitspreekt en de Engelen in de hemel ook Amin uitspreken en het moment van Amin met elkaar overeenkomt, dan worden al zijn vorige zonden hem vergeven."


  Book 004, Number 0815:

  'Een hadith zoals deze wordt overgeleverd door Ma'mar van Hammam b. Munabbih in navolging van Abu Huraira die het van de Boodschapper van Allah (vzmh) had verkondigd.


  Book 004, Number 0816:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer de Imam opzegt (surah Fatihah): 'Niet van die op wie Uw toorn is nedergedaald en niet van de afgedwaalden' (ghairil magh-doebi 'alaihim wa lad-doaallien), en de persoon achter hem (de Imam) Amin uitspreekt en zijn uitspraak (Amin) met dat van de bewoners van hemel samenvalt, zullen al zijn vorige zonden hem vergeven worden.


  Hoofdstuk 17: DE MUQTADI (VOLGELINGEN) ZOUDEN STRIKT DE IMAM IN HET GEBED MOETEN VOLGEN
  Book 004, Number 0817:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) viel van zijn paard en hij had aan zijn rechterzijde een schaafwond opgelopen. Wij gingen naar hem toe om te vragen naar zijn gezondheidstoestand bij het aanbreken van de gebedstijd. Hij ging ons in het gebed voor in een zittende houding en wij volbrachten het gebed achter hem ook in zittende houding, en toen hij klaar was met het gebed, zei hij: De Imam wordt aangesteld alleen om hem te volgen; dus wanneer hij de takbir opzegt, moet u dat ook opzeggen; wanneer hij zich neerwerpt (sajdah), moet u zich ook neerwerpen; wanneer hij opstaat, moet u ook opstaan, en wanneer hij opzegt "God luistert naar hem die hem lofprijst" (Sami Allahu Liman hamida) moet u zeggen: "Onze Heer, aan U is het lof," (Rabbana wa Lakal Hamd) en wanneer hij zittend in het gebed voorgaat, moet iedereen achter hem zittend bidden.


  Book 004, Number 0818:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) viel van zijn paard en hij had een schaafwond opgelopen, hij leidde het gebed zittend voor ons, en de rest van de hadith is het zelfde.


  Book 004, Number 0819:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) viel van zijn paard en zijn rechterzij was geschaafd, en de rest van hadith is het zelfde met de toevoeging van deze woorden: "Wanneer hij (de Imam) in het gebed staand voorgaat, moet u dit ook doen."


  Book 004, Number 0820:

  Anas heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) bereed een paard en viel naar beneden en zijn rechterzijde was geschaafd, en de rest van hadith is het zelfde, en (deze woorden) zijn daarin gevonden: Wanneer hij (de Imam) het gebed in staande houding leidt, moet u ook (het gebed) in staande houding volgen.


  Book 004, Number 0821:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) viel naar beneden van zijn paard en zijn rechterzijde was geschaafd, en de rest van hadith is het zelfde. In dit hadith zijn er geen toevoegingen (van woorden) zoals overgebracht door Yunus en Malik.


  Book 004, Number 0822:

  'A'isha heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) werd ziek en sommige van zijn Metgezellen kwamen naar zijn gezondheid informeren. De Boodschapper van Allah (vzmh) verrichte het gebed zittend, terwijl (zijn Metgezellen) die zich (achter hem) bevonden in staande houding verkeerden. Hij (Heilige Profeet) gebood hen door zijn gebaar om te gaan zitten, en zij gingen zitten (tijdens het gebed). Na beeindigen van (het gebed) zei (de Heilige Profeet): De Imam wordt aangesteld om gevolgd te worden, zo buigt u neer wanneer hij neerbuigt, en staat u op wanneer hij opstaat en volbrengt u (het gebed) zittend wanneer hij (de Imam) (het gebed) zittend volbrengt.


  Book 004, Number 0823:

  Deze hadith wordt verteld met de zelfde keten van overleveraars door Hisham b. 'Urwa.


  Book 004, Number 0824:

  Jabir heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) was ziek en wij volbrachten het gebed achter hem en hij zat. En Abu Bakr maakte zijn takbir hoorbaar aan de mensen. Aangezien hij zijn aandacht aan ons schonk zag hij ons staan en gebood (ons te gaan zitten) met een gebaar. Dus gingen wij zitten en volbrachten ons gebed achter hem in een zittende houding. Na het uitspreken van begroeting (de tasleem) zei hij: U stond deze keer op het punt een handeling te plegen als dat van de Perzen en de Romeinen. Zij staan vr hun koningen terwijl zij (hun koningen) zitten, dus doe dat niet; volg uw Imams. Als uw Imams het gebed staand verrichten, moet u dit ook zo doen, en als zij het gebed zittend verrichten, moet u ook het gebed zittend verrichten.


  Book 004, Number 0825:

  Jabir zei:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) leidde het gebed en Abu Bakr was achter hem. Wanneer de Boodschapper van Allah (vzmh) de takbir reciteerde, reciteerde Abu Bakr het ook (maar luider) om het aan ons hoorbaar te maken. En de rest van de hadith is het zelfde zoals door Laith is overgeleverd.


  Book 004, Number 0826:

  Abu Huraira heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: De Imam wordt aangesteld, opdat hij gevolgd zou moeten worden, dus wees niet tegenstrijdig met hem. Reciteer de takbir wanneer hij het reciteert; buigt u neer wanneer hij neerbuigt en wanneer hij zegt: "Allah luistert naar hem die hem lofprijst (Sami Allahu Liman hamida), dan zegt u: "O Allah, onze Heer, aan U is het Lof (Rabbana wa Lakal Hamd)." En wanneer hij (de Imam) zich neerwerpt, moet u zich ook neerwerpen, en wanneer hij het gebed zittend volbrengt, moet u allen het gebed zittend volbrengen.


  Book 004, Number 0827:

  Een hadith als deze is overgeleverd door Hammam b. Munabbih van de Boodschapper van Allah (vzmh) op gezag van Abu Huraira.


  Book 004, Number 0828:

  Abu Huraira heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) zei terwijl hij ons leerde (de principes van geloof): Probeer niet de gebedsverrichtingen voor de Imam te verrichten, reciteert u de takbir wanneer hij het reciteert en wanneer hij zegt: "Noch van degenen die afgedwaald zijn (Wa lad-daal-lien)", moet u Amin zeggen, neerbuigen wanneer hij neerbuigt, en wanneer hij zegt: Allah luistert naar hem die hem lofprijst, zegt u (Sami Allahu Liman hamida): "O Allah, onze Heer, aan U is het lof (Rabbana wa Lakal Hamd)."


  Book 004, Number 0829:

  Abu Huraira heeft overgeleverd:

  Van Boodschapper van Allah (vzmh) (een hadith) als deze, behalve de woorden: "Noch van degenen die afgedwaald zijn (Wa lad-daal-lien)", zeg "Amin" en hij voegde toe: "En sta niet op vr hem (voordat de Imam is opgestaan)."


  Book 004, Number 0830:

  Abu Huraira heeft overgeleverd:

  De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Waarlijk de Imam is een schild, verricht het gebed zittend wanneer hij het gebed zittend verricht. En wanneer hij zegt: Allah luistert naar hem die hem lofprijst (Sami Allahu Liman hamida), zegt: O Allah, onze Heer, aan U is het lof (Rabbana wa Lakal Hamd) en wanneer de manier van uiting van de (aardse) mensen met die van de wezens van de hemel (engelen) samenvloeien, zullen alle vorige zonden worden vergeven.


  Book 004, Number 0831:

  Abu Huraira meldde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:

  De Imam is aangesteld om gevolgd te worden. Dus reciteert u de takbir wanneer hij het reciteert, en buigt u neer wanneer hij neerbuigt en wanneer hij uitspreekt: "Allah luistert naar hem die hem lofprijst (Sami Allahu Liman hamida), dan zegt u "O Allah onze Heer, voor U is het lof (Rabbana wa Lakal Hamd). En wanneer hij staand bidt, moet u (achter hem) staand bidden. En wanneer hij zittend bidt, moet iedereen (achter hem) zittend bidden.


  Hoofdstuk 18: DE IMAM IS BEVOEGD OM IEMAND ALS ZIJN VERVANGER AAN TE STELLEN WANNEER ER EEN GELDIGE REDEN DAARVOOR IS (BV, ZIEKTE OF REIS OF OM ANDERE REDENEN). EN ALS EEN IMAM HET GEBED ZITTEND LEIDT AANGEZIEN HIJ DIT NIET STAAND KAN DOEN, DIENEN ZIJN VOLGELINGEN HET GEBED STAAND TE VERRICHTEN, OP VOORWAARDE DAT ZIJ IN STAAT ZIJN DIT TE KUNNEN DOEN EN HET IS NIET TOEGESTAAN OM HET GEBED ZITTEND TE VERRICHTEN ACHTER EEN IMAM DIE ZIT.
  Book 004, Number 0832:

  Ubaidullah bin Abdullah heeft overgeleverd: Ik bezocht ' A'isha en vroeg haar om over de ziekte van de Boodschapper van Allah (vzmh) te vertellen. Zij stemde in en zei: De Boodschapper (vzmh) was ernstig ziek en hij vroeg of de mensen al hadden gebeden. Wij zeiden: Nee, zij wachten op u, o Boodschapper van Allah. Hij (de Heilige Profeet) zei: Zet wat water in de tobbe voor mij. Wij deden dat desgevraagd en hij (de Heilige Profeet) nam een bad. Maar toen hij met moeite probeerde op te staan, viel hij flauw. Toen hij bijkwam, vroeg hij opnieuw: Hebben de mensen al gebeden? Wij zeiden: Nee, zij wachten op u, o Boodschapper van Allah. Hij (de Heilige Profeet) zei opnieuw: Zet wat water voor me in de tobbe. Wij deden dat desgevraagd en hij (de Heilige Profeet) nam een bad. Maar toen hij (opnieuw) met moeite probeerde op te staan, viel hij (weer) flauw. Toen hij bijkwam, vroeg hij opnieuw: Hebben de mensen al gebeden? Wij zeiden: Nee, zij wachten op u, o Boodschapper van Allah. Hij (de Heilige Profeet) zei opnieuw: Zet wat water voor me in de tobbe. Wij deden dat desgevraagd en hij (de Heilige Profeet) nam een bad. Maar toen hij (weer) met moeite probeerde op te staan, viel hij (opnieuw) flauw. Toen hij (weer) bijkwam, vroeg hij opnieuw: Hebben de mensen al gebeden? Wij zeiden: Nee, zij wachten op u, o Boodschapper van Allah. Zij (' A'isha) zei: De mensen bleven in de moskee wachten op de Boodschapper van Allah (vzmh) om het laatste (nacht)gebed door hem te laten leiden. Zij (' A'isha) zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) stuurde instructie (bericht) naar Abu Bakr om de mensen in het gebed voor te gaan. Toen de boodschapper kwam, vertelde hij hem (Abu Bakr): "De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft u aangesteld om de mensen het in gebed voor te gaan". Abu Bakr die een mens van zeer teder gevoel was vroeg Umar om het gebed te leiden. ' Umar zei: U bent daartoe meer gerechtigd. Abu Bakr leidde de gebeden tijdens die dagen. Daarna voelde de Boodschapper van Allah (vzmh) enige verlichting (in zijn ziekte) en hij ging ondersteund door twee mensen (naar de Moskee) voor het middaggebed. En van hen (de ondersteuners) was al-'Abbas. Abu Bakr leidde het gebed vr de mensen. Toen Abu Bakr hem (de H. Profeet) zag, begon hij zich terug te trekken, maar de Boodschapper van Allah (vzmh) zei tegen hem om zich niet terug te trekken. Hij vertelde zijn twee (metgezellen) om hem naast hem (Abu Bakr) te laten zitten. Zij plaatsten hem aan de zijde van Abu Bakr. Abu Bakr leidde het gebed staand terwijl hij het gebed van de Boodschapper (vzmh) volgde en de mensen het gebed achter Abu Bakr verrichtten. De Boodschapper (vzmh) zat. Ubaidullah zei: Ik bezocht 'Abdullah bin 'Abbas, en zei: "Zal ik aan u vertellen wat 'A'isha over de ziekte van Boodschapper (vzmh) heeft verteld?" Hij zei: Ga je gang maar. Ik vertelde aan hem wat door haar ('A'isha) was verteld. Hij sprak helemaal niet tegen. Hij vroeg slechts of zij ('A'isha) aan hem de naam van de man had genoemd die al-'Abbas vergezelde. Ik zei: "Nee." Hij zei: "Het was 'Ali."


  Book 004, Number 0833:

  'A'isha heeft overgeleverd: Het was in het huis van Maimuna dat de Boodschapper van Allah (vzmh) eerst ziek werd. Hij vroeg toestemming aan zijn vrouwen om bij haar ('A'isha's) in huis tijdens zijn ziekte te verblijven. Zij verleenden hem toestemming. Zij ('A'isha) vertelde: Hij (de Heilige Profeet) ging (voor het gebed) uit (naar de Moskee) met zijn hand over (de rug) van al-Fadl bin 'Abbas en aan de andere kant was er nog een persoon. Zijn voeten sleepten (door zwakte) over de grond. 'Ubaidullah zei: Ik vertelde deze hadith aan de zoon van 'Abbas ('Abdullah bin 'Abbas) en hij zei: "Weet u wie de man was wiens naam 'A'isha niet noemde? Het was 'Ali."


  Book 004, Number 0834:

  ' A'isha, de vrouw van de Boodschapper (vzmh), zei: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) ziek werd en zijn ziekte ernstig werd, vroeg hij toestemming aan zijn vrouwen om in mijn huis tijdens zijn ziekte te verblijven. Zij gaven hem toestemming om dit te doen. Hij stapte uit (van 'A'isha's appartement voor het gebed) gesteund door twee personen. Hij was zo zwak dat zijn voeten over de grond sleepten en hij door ' Abbas bin Abd al-Muttalib werd gesteund en door nog een andere persoon. 'Ubaidullah zei: Ik vertelde aan 'Abdullah (bin Abbas) over hetgeen wat A'isha had gezegd. ' Abdullah bin Abbas zei: "Weet u wie de man was wiens naam ' A'isha niet noemde?" Hij zei: "Nee." Ibn ' Abbas zei: "Het was ' Ali."


  Book 004, Number 0835:

  'A'isha, de vrouw van de Boodschapper van Allah (vzmh), zei: Ik probeerde de Boodschapper van Allah (vzmh) daarvan af te raden (d.w.z. het benoemen van Abu Bakr als Imam). Mijn aandringen daartoe was niet omdat ik in mijn gedachten ervoor vreesde dat de mensen niet van de man zouden houden die zijn (de Profeet) plaats zou innemen (d.w.z. zou worden aangewezen als zijn Khalifa), maar ik vreesde dat de mensen wantrouwig zouden worden tegenover degene die zijn plaats zou innemen. Ik, wenste daarom, dat de Boodschapper van Allah (vzmh) Abu Bakr in deze kwestie erbuiten zou moeten laten.


  Book 004, Number 0836:

  'A'isha heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) thuis bij mij kwam, zei hij: Vraag Abu Bakr om de mensen in gebed voor te gaan. 'A'isha vertelde: Ik zei, o Boodschapper van Allah, Abu Bakr is een mens van teder gevoel; Als hij de Qur'an reciteert, kan hij zijn tranen niet bedwingen. Het is beter iemand anders aan te stellen om het gebed te leiden. Ik zweer bij Allah, er is niets die me daarin stoort, maar het idee dat de mensen met een kwaad opzicht zullen opkijken naar iemand die als eerste de plaats inneemt van de Boodschapper van Allah (vzmh). Ik probeerde dit hem (de Heilige Profeet) tweemaal of driemaal af te raden (van het benoemen van mijn vader als Imam in het gebed), maar hij gaf opdracht om Abu Bakr de mensen het gebed te leiden en zei: Jullie vrouwen zijn het zelfde als die vrouwen, die Yusuf hadden omringd.


  Book 004, Number 0837:

  'A'isha heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) bedlegerig werd, kwam Bilal naar hem om hem te ontbieden voor het gebed. Hij (de Heilige Profeet) zei: Vraag Abu Bakr om de mensen te leiden in het gebed. Zij ('A'isha) heeft overgeleverd: Ik zei: O Boodschapper van Allah, Abu Bakr is een zachtmoedige man. Wanneer hij uw plaats gaat innemen zal hij zo overweldigd worden door gevoelens, dat hij niet in staat zal zijn de mensen iets te laten horen (zijn voordracht zou niet hoorbaar zijn voor de volgelingen in gebed). U zou beter Umar moeten aanstellen (om het gebed te leiden). Hij (de Heilige Profeet) zei: Vraag Abu Bakr om de mensen het gebed te leiden. Zij ('A'isha) zei: Ik vroeg Hafsa mijn gevoelens over te brengen op hem (de Heilige Profeet) dat Abu Bakr een zachtmoedige man was en als hij zich in zijn plaats zou bevinden, hij niet in staat zal zijn de mensen iets te laten horen. Hij kan beter Umar aanstellen. Hafsa bracht dit (bericht van Hazrat 'A'isha) aan hem (de Heilige Profeet) over. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: U gedraagt zich net als de wijfjes die zich rond Yusuf hadden verzameld. Vraag aan Abu Bakr om het gebed te leiden voor de mensen. Zij ('A'isha) heeft overgeleverd: Zo werd Abu Bakr aangewezen om de mensen het gebed te leiden. Zodra het gebed begon, voelde de Boodschapper van Allah (vzmh) wat verlichting. Hij stond op en verplaatste zich gesteund door twee personen en zijn voeten sleepten over de grond (wegens buitengewone zwakheid). 'A'isha heeft overgeleverd: Aangezien hij (de Heilige Profeet) de moskee binnen ging merkte Abu Bakr zijn aankomst. Hij wilde zich terugtrekken, maar de Boodschapper van Allah (vzmh) gebaarde hem met zijn hand te blijven op zijn plaats. De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam en plaatste zich aan de linkerkant van Abu Bakr. Zij ('A'isha) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) leidde de mensen het gebed zittend. Abu Bakr volgde het gebed van de Boodschapper (vzmh) in een staande houding en de mensen volgden het gebed van Abu Bakr.


  Book 004, Number 0838:

  A'mash heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) aan een ziekte leed waaraan hij stierf, en in een hadith overgeleverd door Ibn Mushir, zijn de woorden: De Boodschapper van Allah (vzmh) werd gebracht (in de moskee) waar hij werd geplaatst naast hem (Abu Bakr) en de Boodschapper van Allah (vzmh) leidde de mensen in het gebed en Abu Bakr sprak de takbir uit hoorbaar voor hun, en in een hadith overgebracht door 'A'isha (de woorden zijn): De Boodschapper van Allah (vzmh) zat en leidde de mensen het gebed en Abu Bakr was aan zijn kant en hij maakte (de takbir) aan de mensen hoorbaar.


  Book 004, Number 0839:

  'A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) gaf opdracht aan Abu Bakr om voor de mensen het gebed te leiden, tijdens zijn ziekte, en hij leidde hen in het gebed. 'Urwa zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) voelde enige verlichting (in zijn ziekte) en hij ging (naar de moskee) en Abu Bakr was bezig om voor de mensen het gebed te leiden. Toen Abu Bakr hem zag maakte hij aanstalten om zich terug te trekken, maar de Boodschapper van Allah (vzmh) gaf hem een teken om te blijven waar hij was. De Boodschapper van Allah (vzmh) zat naast Abu Bakr aan zijn (linker)zijde. Abu Bakr zei de takbir na van de Boodschapper van Allah (vzmh), en de mensen volgden het gebed van Abu Bakr.


  Book 004, Number 0840:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd, Abu Bakr leidde hen in het gebed gedurende de ziekte van de Boodschapper van Allah (vzmh) tengevolge waaraan hij is overleden. Het was een maandag en zij stonden in rijen voor het gebed. De Boodschapper van Allah (vzmh) schoof het gordijn van ('A'isha's) appartement terzijde en keek naar ons terwijl hij stond, en zijn gezicht (van de Profeet) was net zo (helder) als het papier van het Heilige Boek. De Boodschapper van Allah (vzmh) voelde zich gelukkig en hij glimlachte. En wij werden tijdens het gebed overstelpt met vreugde vanwege de aankomst (in ons midden) van de Boodschapper van Allah (vzmh). Abu Bakr trok zich terug op zijn hielen om zich te voegen in een rij voor het gebed toen hij waarnam dat de Boodschapper van Allah (vzmh) was uitgekomen voor het gebed. De Boodschapper van Allah (vzmh) gebaarde met zijn hand aan hen om hun gebed te voltooien. De Boodschapper van Allah (vzmh) ging terug (naar zijn appartement) en hij trok het gordijn dicht. Hij (de overleveraar) zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) had zijn laatste adem uitgeblazen op die dag.


  Book 004, Number 0841:

  Anas heeft overgeleverd: De laatste blik die ik heb gehad van de Boodschapper van Allah (vzmh) (vr zijn dood) was dat van toen hij op maandag het gordijn terzijde schoof. De hadith die door Salih is overgeleverd is correct en volledig.


  Book 004, Number 0842:

  Deze hadith is ook overgeleverd door Anas bin Malik via een andere keten van overleveraars.


  Book 004, Number 0843:

  Anas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam drie dagen niet naar ons toe (in de moskee). Bij aanvang van het gebed stapte Abu Bakr naar voren (om het gebed te leiden), en de Boodschapper van Allah (vzmh) hief het gordijn op (van zijn huis om te kijken). Toen het gezicht van Boodschapper van Allah (vzmh) aan ons zichtbaar werd, vonden wij dat geen enkel gezicht zo lieflijk was als het gezicht van de Boodschapper van Allah (vzmh) zoals het voor ons verscheen. De Boodschapper van Allah (vzmh) gebaarde Abu Bakr met zijn hand om vooruit te stappen (om het gebed te leiden). De Boodschapper van Allah (vzmh) schoof daarna het gordijn dicht, en wij zagen hem niet meer totdat hij was overleden.


  Book 004, Number 0844:

  Abu Musa heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) ziek werd en de ziekte ernstig werd gaf hij opdracht aan Abu Bakr om de mensen in het gebed voor te gaan. Hierop zei 'A'isha: O Boodschapper van Allah, Abu Bakr is een man van teder gevoel: Als hij in uw plaats zal staan (dan zou hij zo overweldigd worden door zorg dat) hij de mensen niet zou kunnen leiden in het gebed. Hij (de Heilige Profeet) zei: U beveelt Abu Bakr om de mensen in het gebed te leiden, en voegde toe: U gedraagt zich als de vrouwelijke metgezellen van Yusuf. Dus leidde Abu Bakr het gebed (tijdens deze periode van ziekte) in het leven van de Boodschapper van Allah (vzmh).


  Hoofdstuk 19: INDIEN DE IMAM LAAT AANKOMT EN ER IS GEEN GEVAAR VAN EEN ONAANGENAME GEBEURTENIS, KAN EEN ANDERE IMAM AANGESTELD WORDEN OM HET GEBED TE LEIDEN
  Book 004, Number 0845:

  Sahl b. Sa'd al-Sa'idi heeft overgeleverd dat; De Boodschapper van Allah (vzmh) naar de stam van Bani Amr bin Auf ging om verzoening onder hun leden te brengen, en het was tijd voor het gebed. De mu'azzin kwam naar Abu Bakr en zei: Zou u het gebed willen leiden als dat ik de takbir reciteer (Iqamah)? Hij (Abu Bakr) zei: Ja. Sahl bin Sa'd zei: Hij (Abu Bakr) begon het gebed te leiden. De mensen waren bezig achter Abu Bakr het gebed te volbrengen toen de Boodschapper van Allah (vzmh) arriveerde en een weg baande door de mensen tot hij zich in de (voorste) rij bevond. De mensen begonnen (op hun handen) te klappen, maar Abu Bakr gaf in het gebed geen aandacht daaraan. Toen de mensen krachtiger begonnen te klappen, gaf hij (Abu Bakr) toen wel aandacht daaraan. Hij keek om en hij zag de Boodschapper van Allah (vzmh) daar staan. Hij stond op het punt zich terug te trekken toen de Boodschapper van Allah (vzmh) hem een teken gaf om op zijn plaats te blijven staan. Abu Bakr hief zijn handen op en prees Allah SWT over wat de Boodschapper van Allah (vzmh) hem had bevolen en hij trok zich toch terug tot hij zich in het midden van de (voorste) rij bevond. De Boodschapper van Allah (vzmh) stapte voorwaarts en leidde het gebed verder. Toen (het gebed) ten einde was, zei de Heilige Profeet; O Abu Bakr, wat verhinderde u om op die plaats te blijven staan zoals ik u had bevolen? Abu Bakr zei: Het komt de zoon van Abu Quhafa (vader van Abu Bakr) niet toe om het gebed vr de Boodschapper van Allah (vzmh) te leiden. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei (aan de mensen) rond hem: Wat is het dat ik jullie zo krachtig zag klappen? Let op! Als er iets (vermeldenswaardig) tijdens het gebed gebeurt, zeg dan Subhan Allah. Als jullie dit uitspreken dan zal het wel de aandacht (van de imaam) trekken. Het klappen van de handen is bedoeld voor vrouwen.


  Book 004, Number 0846:

  Deze hadith is door Sahl bin Sa'd overgeleverd op dezelfde manier zoals verteld door (Imaam) Malik, met uitzondering van deze woorden: "Abu Bakr hief zijn handen op, prees Allah SWT en keerde op zijn treden terug tot hij zich in een rij bevond."


  Book 004, Number 0847:

  Sahl bin Sa'd a(l)s-Sa'idi heeft overgeleverd dat; De Boodschapper van Allah (vzmh) naar de stam van Bani Amr bin Auf ging om verzoening onder hun leden te brengen. De rest van de hadith is het zelfde maar met (de toevoeging van deze woorden): "De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam en baande zich een weg door de rijen tot hij aan de eerste rij kwam en Abu Bakr keerde op zijn schreden terug."


  Book 004, Number 0848:

  Mughira bin Shu'ba heeft overgeleverd, dat hij deelnam aan de expeditie van Tabuk samen met de Boodschapper van Allah (vzmh). De Boodschapper van Allah (vzmh) ging uit om zijn natuurlijke behoefte te doen (te plassen) vr het ochtendgebed. Ik droeg met hem een volledige kruik water mee. Toen kwam de Boodschapper van Allah (vzmh) na het verlichten van zichzelf (plassen) terug naar mij. Ik begon water op zijn handen te gieten uit de kruik en hij waste zijn handen drie keer, vervolgens waste hij zijn gezicht drie keer. Hij probeerde toen de mouwen van zijn mantel over zijn voorarmen omhoog te plooien maar aangezien de mouwen te strak waren haalde hij zijn handen uit de mantel en bracht zijn voorarmen tot de elleboog naar buiten onder de mantel, en hij veegde over zijn schoenen en toen gingen we verder. Mughira zei: Ik ging ook samen met hem verder tot hij bij de mensen kwam en hij trof daar aan dat zij hun gebed onder leiding van 'Abd al-Rahman bin 'Auf aan het verrichten waren. De Boodschapper van Allah (vzmh) kon n rakaat van de twee (de laatste rakaat) samen met de mensen volbrengen. Nadat Abd al-Rahman bin 'Auf de salaam had uitgesproken, stond de Boodschapper van Allah (vzmh) op om zijn gebed te voltooien. Dit maakte de Moslims angstig en de meesten van hen begonnen de glorie (Subhan Allah) van de Allah SWT te reciteren. Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn gebed had beindigd, draaide hij zich naar hen toe en zei toen: "Jullie hebben het goed gedaan", of zei vreugdevol: "Jullie deden juist om het gebed op het aangestelde tijd te volbrengen".

  Uitleg: Omdat de Profeet (vzmh) laat was, en de mensen bezig waren met het gebed, ging hij na het gebed zijn eerste rakaat inhalen.


  Book 004, Number 0849:

  Deze hadith is ook overgeleverd door Hamza bin Mughira door een andere keten van overleveraars (maar met de toevoeging van deze woorden): Ik was voornemens Abd al-Rahman bin 'Auf tegen te houden, maar de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Laat hem."


  Hoofdstuk 20: INDIEN IETS IN GEBED GEBEURT, DAN ZOUDEN MANNEN ALLAH MOETEN VERHEERLIJKEN (SHUBAN ALLAH) EN VROUWEN ZOUDEN IN DE HANDEN MOETEN KLAPPEN
  Book 004, Number 0850:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Verheerlijking van Allah (Subhaan Allah) is voor mannen en het klappen van handen is bedoeld voor vrouwen (als tijdens het gebed de aandacht van de Imaam wordt vereist). Harmala voegde in zijn verhaal toe dat Ibn Shihab hem vertelde: "Ik zag enkele geleerden Allah verheerlijken en handgebaren maken".


  Book 004, Number 0851:

  Deze hadith wordt verteld op gezag van Abu Huraira door een andere keten van overleveraars.


  Book 004, Number 0852:

  Deze hadith is overgeleverd door Muhammad bin Rafi', Abu'I-Razzaq. Ma'mar en Hammam op gezag van Abu Huraira met de toevoeging van (het woord) "gebed".


  Hoofdstuk 21: AANBEVOLEN OM HET GEBED GOED UIT TE VOEREN, TE PERFECTIONEREN EN MET TOEWIJDING DAARIN
  Book 004, Number 0853:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Op een dag leidde de Boodschapper van Allah (vzmh) het gebed. Dan draaide hij zich (naar zijn Metgezellen) en zei hij: "O jij, de man, waarom verricht je jou gebed niet goed? Ziet de uitvoerder van het gebed niet hoe hij het gebed uitvoert? Alsof hij het voor zichzelf uitvoert? Bij Allah (Ik zweer bij Allah), ik zie achter mij zoals ik dat voor mij zie".


  Book 004, Number 0854:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Denkt u dat ik slechts de Qibla voor mij zie? Bij Allah (Ik zweer bij Allah), uw neerbuiging en uw neerwerping blijven niet verborgen voor mijn zicht. Waarlijk, ik zie dat van achter mijn rug".


  Book 004, Number 0855:

  Anas bin Malik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Verricht uw buiging en neerwerping goed. Bij Allah (Ik zweer bij Allah), ik zie u zelfs wanneer u achter mij bent". Of hij zei. "(Ik zie u) van achter mijn rug wanneer u zich neerbuigt of neerwerpt".


  Book 004, Number 0856:

  Anas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Voltooi het buigen en neerwerpen goed (rustig aan). Bij Allah (Ik zweer bij Allah), ik zie u van achter mijn rug hoe u zich neerbuigt en neerwerpt". Of, "wanneer u zich neerbuigt en neerwerpt".


  Hoofdstuk 22: HET IS VERBODEN TE BUIGEN EN NEER TE WERPEN VOORAFGAANDE DE IMAM
  Book 004, Number 0857:

  Anas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) leidde op een dag ons in het gebed en toen hij het Gebed had voltooid draaide hij zijn gezicht naar ons toe en zei: "O Mensen, ik ben uw Imam, ga mij dus niet vooraf (voor de Imam) in neerbuiging en neerwerping en staan en het draaien (van het gezicht naar rechts en links voor de begroeting). Waarlijk, ik zie u voor mij en achter mij". En toen zei hij: "Bij Hem (Ik zweer bij Allah), in Wiens handen het leven van Muhammad (vzmh) is, als jullie konden zien wat ik heb gezien, zouden jullie weinig lachen en veel meer huilen". Zij vroegen: "Wat heeft u gezien, o Boodschapper van Allah"? Hij antwoordde: "(Ik zag) Paradijs en Hel".


  Book 004, Number 0858:

  Deze hadith is overgeleverd door Anas met een andere keten van overleveraars, en in de hadith die door Jarir wordt overgeleverd is er geen vermelding van draaien (van gezichten).


  Book 004, Number 0859:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Vreest de man niet, die zijn hoofd voor de Imam (van de sadjdah) opheft, dat Allah zijn hoofd kan veranderen in het hoofd van een ezel?"


  Book 004, Number 0860:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Vreest de man niet, die zijn hoofd vr de Imam opheft dat Allah zijn gezicht kan veranderen in dat van een ezel?"


  Book 004, Number 0861:

  Deze hadith is door Abu Huraira overgeleverd door een andere keten van overleveraars, behalve de woorden die door Rabi' bin Moslim zijn verteld: "Allah kan zijn gezicht maken zoals het gezicht van een ezel".


  Hoofdstuk 23: HET IS VERBODEN OM JE OGEN NAAR DE HEMEL TE RICHTEN TIJDENS HET GEBED
  Book 004, Number 0862:
  Top

  Jabir b. Samura heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: De mensen die hun ogen naar de hemel tijdens het Gebed richten zouden zulks moeten vermijden anders zouden zij hun gezichtsvermogen kunnen verliezen.


  Book 004, Number 0863:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Mensen zouden moeten vermijden om hun ogen te richten naar de hemel tijdens het smeken in het gebed, anders zouden hun ogen worden weggerukt.


  Hoofdstuk 24: DE OPDRACHT OM HET GEBED MET KALMTE EN RUSTIG TE VERRICHTEN EN HET VERBOD VAN HET MAKEN VAN GEBAREN MET DE HANDEN EN HET OPHEFFEN VAN DE HANDEN TIJDENS HET UITSPREKEN VAN DE BEGROETING, EN HET COMPLEET MAKEN VAN DE EERSTE RIJEN EN ZO DICHT MOGELIJK TEGEN ELKAAR STAAN
  Book 004, Number 0864:
  Top

  Jabir bin Samura heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam naar ons en zei: Hoe is het dat ik u uw handen zie opheffen zoals de staarten van halsstarrige paarden? Blijf rustig tijdens het gebed. Hij (de overleveraar) zei: Hij kwam weer naar ons toe en zag ons in cirkels zitten. Hij zei: Hoe is het dat ik u in aparte groepen zie? Hij (de overleveraar) zei: Hij kwam opnieuw naar ons en zei: Waarom stellen jullie je niet op in rijen, zoals de engelen dat in aanwezigheid van hun Heer doen? Wij vroegen: O boodschapper van Allah (vzmh), hoe stellen de engelen zich op in rijen in aanwezigheid van hun Heer? Hij (De Heilige Profeet) zei: Zij maken de eerste rijen compleet en staan zo dicht mogelijk tegen elkaar aan in de rij.


  Book 004, Number 0865:

  Deze hadith is overgeleverd door A'mash met de zelfde keten van overleveraars.


  Book 004, Number 0866:

  Jabir bin Samura heeft overgeleverd: Toen wij het gebed volbrachten achter de Boodschapper van Allah (vzmh) spraken wij (bij de vredesgroet) uit: "Vrede zij met u en de Genade van Allah, vrede zij met u en de Genade van Allah" en daarbij maakten wij gebaren met de hand naar beide kanten (rechts en links). Hierop zei de Boodschapper van Allah (vzmh): "Waarnaar wijzen jullie met jullie handen net alsof zij de staarten van koppige paarden zijn? Het is voldoende voor je dat je je handen plaatst op je dijen en de begroeting uitspreekt tegen de broeders eerst aan de rechterzijde en dan aan de linkerzijde.


  Book 004, Number 0867:

  Jabir bin Samura heeft overgeleverd: Wij verrichtten ons gebed achter de Boodschapper van Allah (vzmh) en tijdens het uitspreken van de begroetingen, maakten wij gebaren met onze handen (het wijzen bij) Vrede zij met u, Vrede zij met u. De Boodschapper van Allah (vzmh) keek naar ons en zei: Waarom maken jullie gebaren met jullie handen net als de staarten van koppige paarden? Wanneer iemand van jullie de vredesgroet (in gebed) uitspreekt moet hij slechts zijn gezicht naar zijn metgezellen (rechts en links) draaien en geen gebaar met zijn handen maken.


  Hoofdstuk 25: HET RECHTMAKEN VAN RIJEN EN DE VOORTREFFELIJKHEID VAN DE EERSTE RIJ EN DAN VAN DE VERDERE RIJEN EN HET STRIJDEN EN WEDIJVEREN MET ELKAAR VOOR DE EERSTE RIJ EN DE VOORKEUR VAN DE MANNEN VAN DEUGDEN EN HUN NABIJHEID VAN DE IMAM
  Book 004, Number 0868:
  Top

  Abu Mas'ud heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) was gewend om onze schouders in gebed aan te raken en hij zei daarbij: Houd recht, en wees niet onregelmatig anders ontstaan er meningsverschillen in uw harten. Laat degene onder jullie die rustig en voorzichtig zijn dichtbij me zijn, dan degenen die naast hun zijn, dan degenen die naast hun zijn. Abu Mas'ud zei: Tegenwoordig is er veel meningsverschil onder u.


  Book 004, Number 0869:

  Deze hadith is overgeleverd door Ibn Uyaina met de zelfde keten van overleveraars.


  Book 004, Number 0870:

  Abdullah bin Mas'ud heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Laat degenen die rustig en voorzichtig zijn dichtbij me zijn, dan degenen die naast hun zijn en blijf weg van de drukte van de markten.


  Book 004, Number 0871:

  Anas bin Malik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Maak uw rijen recht, want het recht maken van een rij is een onderdeel van de voltooiing van het gebed.


  Book 004, Number 0872:

  Anas bin Malik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Voltooi de rijen, want ik kan u van achter mijn rug zien.


  Book 004, Number 0873:

  Hammam bin Munabbih heeft overgeleverd: Dit is wat aan ons is doorverteld door Abu Huraira van de Boodschapper van Allah (vzmh), terwijl hij een aantal hadith aanhaalde, zei hij: (De Boodschapper van Allah leidde ons aldus): Vorm rijen in het gebed, het maken van een (rechte) rij is n van de verdiensten van het gebed.


  Book 004, Number 0874:

  Nu'man bin Bashir heeft overgeleverd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vzmh) zeggen: Maak uw rijen recht, anders zal Allah tweedracht onder u zaaien.


  Book 004, Number 0875:

  Nu'man bin Bashir heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) had de gewoonte om onze rijen recht te maken zoals het ligt bij het rechtmaken van een pijl met hun hulp totdat hij zag dat wij het geleerd hadden van hem. Op een dag kwam hij uit zijn huis, stond op (om het gebed te leiden) en was op het punt Allah is de Grootste (Allahoe Akbar) te zeggen, toen hij een man zag, wiens borst uitpuilde uit de rij, waarop hij zei: "Dienaars van Allah, u dient uw rijen recht te maken of Allah zal tweedracht onder u zaaien".


  Book 004, Number 0876:

  Abu ' Awana meldde deze hadith met de zelfde keten van overleveraars.


  Book 004, Number 0877:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: If the people were to know what excellence is there in the Adhan and in the first row, and they could not (get these opportunities) except by drawing lots, they would have definitely done that. And if they were to know what excellence lies in joining the prayer in the first takbir (prayer), they would have vied with one another. And if they were to know what excellence lies in the night prayer and morning prayer, they would have definitely come even if crawling (on their knees).

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Indien de mensen zouden moeten weten wat voortreffelijkheid daar in de Adhan en in de eerste rij en zij is zouden kunnen niet (krijg deze gelegenheden) behalve door tekenen van percelen, zij zouden duidelijk dat gedaan hebben. En indien zij welke voortreffelijkheidsleugens in het deelnemen van het gebed in de eerste takbir (gebed) zouden moeten weten, zouden zij met n een andere gewedijverd hebben. En indien zij welke voortreffelijkheidsleugens in de nacht gebed en ochtendgebed zouden moeten weten, zouden zij duidelijk gekomen zijn zelfs wanneer gekropen zouden hebben (op hun knien).


  Book 004, Number 0878:

  Abu Sa'id al-Khudri heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zag (een neiging) onder zijn Metgezellen om naar de rug te gaan, zodat hij aan hen zei: kom naar voren en volg mijn leiding en laat diegenen die na jullie komen uw voorbeeld volgen. Mensen zullen verdergaan met het bijhouden totdat Allah hen van de rug toekomt.


  Book 004, Number 0879:

  Abu Sa'id al-Khudri heeft overgeleverd: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zag de mensen aan het eind van de moskee, en vervolgens de (bovengenoemde hadith) is overgeleverd.


  Book 004, Number 0880:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Als je het wist, of indien zij het wisten, wat voor (uitmuntendheid) er ligt in de eerste rijen, dan zouden diegenen loten (voor de plaatsen), en Ibn Harb heeft gezegd: Voor een(deelneming) van de eerste rij zou er een loting zijn.


  Book 004, Number 0881:

  Abu Huraira zei: De beste rijen voor mannen zijn de eerste rijen en de slechtste rijen voor hen zijn de laatste en de beste rijen voor de vrouwen zijn de laatste en het slechtste voor hen zijn de eerste.


  Book 004, Number 0882:

  Deze hadith is overgeleverd door Suhail met dezelfde keten van overleveraars.


  Hoofdstuk 26: DE BIDDENDE VROUWEN ZIJN BEVOLEN OM NIET DE MANNEN VOORAF TE GAAN IN HET OPHEFFEN VAN HUN HOOFDEN VAN NEERWERPING
  Book 004, Number 0883:
  Top

  heeft overgeleverd: Ik zag mannen die (de einden) hebben gebonden van hun lagere kledingstukken rond hun halzen, zoals kinderen, wegens tekort aan doek en het aanbieden van hun gebeden achter Boodschapper van Allah (vzmh). n van de bekendmaker zei: O vrouwen volk, heft uw hoofden niet op tot de mannen (hen) opheffen.


  Hoofdstuk 27: VROUWEN DIE (VAN HUN HUIZEN) UITKOMEN OM NAAR DE MOSKEE TE GAAN WANNEER ER GEEN VREES VAN VERDORVENHEID IS, MAAR ZIJ ZOUDEN NIET GEPARFUMEERD UIT MOETEN KOMEN
  Book 004, Number 0884:
  Top

  Salim vertelde het van zijn vader ('Abdullah b. Umar) dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer de vrouwen toestemming vragen om naar de moskee te gaan, verhinder hen niet (houd hen niet tegen).


  Book 004, Number 0885:

  Abdullah b. Umar heeft overgeleverd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah's (vzmh) zeggen: Verhindert uw vrouwen niet om naar de moskee te gaan wanneer zij naar uw toestemming vragen. Bilal b. 'Abdullah zei: Bij Allah, wij zullen hen zeker verhinderen. Op dit draaide 'Abdullah b. Umar naar hem en berispte hem hard aan aangezien ik hem voordien nooit heb horen doen. Hij ('Abdullah b.Umar) zei: Ik vertel aan u dat dit uit de Boodschapper van Allah (vzmh) komt en u (heb geen recht) te zeggen: Bij Allah, wij zullen hen zeker verhinderen.


  Book 004, Number 0886:

  Ibn ' Umar heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Verhinder de werkster-dienaren van Allah niet om naar de moskee te gaan.


  Book 004, Number 0887:

  lbn Umar heeft overgeleverd: Ik hoorde Boodschapper van Allah (vzmh) zeggen: Wanneer jouw uw vrouw naar uw toestemming vraagt om naar de moskee te gaan, verleent u hen dan (toestemming).


  Book 004, Number 0888:

  Ibn ' Umar heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Verhinder de vrouwen niet om naar de moskee te gaan nachts. Een jongen zei tegen aan 'Abdullah b. Umar: Wij zouden hen nooit laten uitgaan, zodat zij misschien niet in kwaad zullen worden gevangen. Hij (verteller) zei: Ibn Umar berispte bekritiseerde hem en zei.. Ik zeg dat de Boodschapper van Allah (vzmh) dit zei, maar u zegt: Wij zouden het niet toestaan!


  Book 004, Number 0889:

  A hadith like this has been narrated by A'mash with the same chain of transmitters.


  Book 004, Number 0890:

  Ibn 'Umar reported: Grant permission to women for going to the mosque in the night. His son who was called Waqid said: Then they would make mischief. He (the narrator) said: He thumped his (son's) chest and said: I am narrating to you the hadith of the Messenger of Allah (may peace be upon him), and you say: No!


  Book 004, Number 0891:

  Ibn Umar reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Do not deprive women of their share of the mosques, when they seek permission from you. Bilal said: By Allah, we would certainly prevent them. 'Abdullah said: I say that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said it and you say: We would certainly prevent them!


  Book 004, Number 0892:

  Zainab Thaqafiya heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer iemand van u (vrouwen) aan 'Isha' gebed wil deelnemen, zou zij zichzelf die nacht niet moeten parfumeren.


  Book 004, Number 0893:

  Zainab, the wife of Abdullah (b. 'Umar), reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said to us: When any one of you comes to the mosque, she should not apply perfume.


  Book 004, Number 0894:

  Abu Huraira zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wie ooit (als vrouw) zichzelf uitrookt met parfum zou zich niet bij ons in het 'Isha' gebed zou moeten deelnemen.


  Book 004, Number 0895:

  'Amra, dochter van Abd al-Rahmin, heeft overgeleverd: Ik hoorde 'A'isha, de vrouw van de Boodschapper van Allah (vzmh) zeggen: Als de Boodschapper van Allah (vzmh) had gezien welke nieuwe dingen de vrouwen hebben gentroduceerd (op hun manier van leven) zou hij absoluut hen hebben verhinderd om naar de moskee te gaan, zoals de vrouwen van Bani Isra'il werden verhinderd.


  Book 004, Number 0896:

  This hadith has been narrated by Yahya b. Sa'id with the same chain of transmitters.


  Hoofdstuk 28: MATIGING TUSSEN LUIDE EN LAGE RECITATIE IN HET JAHRI GEBED, WANNEER ER EEN VREES VOOR OPSCHUDDING IS IN HET LUID TE RECITEREN
  Book 004, Number 0897:
  Top

  Ibn ' Abbas heeft overgeleverd: Het woord van (Allah) Groot en Glorierijk: "En zeg uw gebed niet te luid en evenmin te zacht, doch zoek een middenweg." (Qur'an 17:110) werd geopenbaard aangezien de Boodschapper van Allah (vzmh) zichzelf in Mekka verborg. Toen hij zijn Metgezellen in gebed leidde verhoogde hij zijn stem op (terwijl het reciteren van) Qur'an. En toen de polytheisten (veelgodderij) dat hoorden, zij scholden zij de Qur'an uit en aan hem het openbaarde het die (Djibriel) het hem brachte. Op deze zei Allah, de Verhevene, aan Zijn Boodschapper (vzmh): Zeg uw gebed niet te luid dat de polythesten het recitatie kunnen horen en (reciteer het) niet zo laag dat het naar uw Metgezellen onhoorbaar kan zijn. Laat hen Qur'an luid horen, maar reciteer het niet te hard, doch zoek een middenweg. Reciteer tussen luide en lage toon.


  Book 004, Number 0898:

  'A'isha reported that so far as these words of (Allah) Glorious and High are concerned:" And utter not thy prayer loudly, not be low in it" (17:110) relate to supplication (du'a').


  Book 004, Number 0899:

  A hadith like this has been narrated by Hisham with the same chain of transmitters.


  Hoofdstuk 29: HET LUISTEREN NAAR RECITATIE VAN DE QUR'AN
  Book 004, Number 0900:
  Top

  Ibn 'Abbas die met betrekking tot de woorden van Allah Geweldige en Glorierijk heeft overgeleverd: "Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig (op te nemen!)" (Qur'an 75:16) dat toen Gabriel Djibriel's openbaring naar hem bracht (Heilige Profeet) bewoog hij zijn tong en lippen bewoog (onmiddellijk het begaan van herinnering). Dit was iets hard voor hem en het was te zien (door zijn gezicht). Dat Allah, de Verhevene dit openbaarde dit: "Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig te maken" (in het onthouden van het vers). Zeker op ons, rust het verzamelen van het, en het reciteren van het (75:16). Heel het berust bij ons dat wij hem zeker in uw hart zouden bewaren en (laat u toe) om het te reciteren, u zou het reciteren wanneer wij het zouden reciteren en zo zijn recitatie zouden volgen, en hij (Allah) zei: Wij openbaarden het, dus luister zo aandachtig. Heel berust zijn tentoonstelling met ons. Wij zouden het door uw tong leveren. Zo toen Gabriel Djibriel's naar hem (aan Heilige Profeet) kwam, hield hij stil, en toen hij wegging reciteerde hij zoals Allah hem had beloofd.


  Book 004, Number 0901:

  Ibn Abbas heeft overgeleverd: Met betrekking tot de woorden: "Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig te maken," dat de Boodschapper van Allah (vzmh) het hard voelde en hij bewoog toen zijn lippen. Ibn 'Abbas zei aan me (Sa'id b. Jubair): Ik beweeg hen precies zoals de Boodschapper van Allah (vzmh) hen bewoog. Dan zei Sa'id: Ik beweeg hen precies zoals Ibn 'Abbas hen bewoog, en hij bewoog zijn lippen. Allah, de Verhevene, openbaarde dit: "Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig te maken." (Qur'an 75:16). Het is met ons dat zijn inzameling en zijn overweging rust. Hij heeft gezegd: Bewaart het in uw hart en dan uw overweging. Zo wanneer wij het reciteren, volg zijn overweging. Hij zei: Luister naar het, en blijf stil en dan berust het met ons dat u hem reciteert. Zo toen Djibriel aan de Boodschapper van Allah (vzmh) kwam, luisterde hij aandachtig naar hem, en toen Gabriel wegging, reciteerde Boodschapper van Allah (vzmh) als hij (Djibriel) het had gereciteerd.


  Chapter 30: RECITATION OF THE QUR'AN LOUDLY IN THE' DAWN PRAYER
  Hoofdstuk 30: RECITEREN VAN QUR'AN LUID IN HET DAGERAAD GEBED
  Book 004, Number 0902:
  Top

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) noch reciteerde Qur'an reciteerde aan de Djinn noch zag hij hen. De Boodschapper van Allah (vzmh) ging uit met sommige van zijn Metgezellen met de intentie om naar de bazaar van 'Ukaz te gaan. En er waren (op dat ogenblik) obstakels tussen satans en het nieuws van de Hemel geweest, en daar werd vlammen op hen gegooid. Zo ging satan ging terug naar hun mensen en zij zeiden: Wat is er gebeurd? Zij zeiden (Satan): Er zijn gecreerde obstakels tussen ons en het nieuws van de Hemel geweest. En er zijn vlammen op ons gegooid. Zij zeiden (Mensen): Het kan niet gebeuren maar voor n of ander (belangrijke) gebeurtenis. Steek zo over de oostelijke delen van de aarde en de westelijke delen en zoek uit waarom het zo is dat er gecreerde obstakels tussen ons en het nieuws van de Hemel zijn geweest. Zo gingen zij vooruit en staken het oosten van de aarde en het westen. Sommigen van hen gingen door naar Tihama en dat is een nakhl naar bazaar van 'Ukaz en hij (Heilige Profeet) leidde 's morgens het gebed met zijn Metgezellen. Zo toen zij de Qur'an hoorden luisterden zij aandachtig naar aan het en zeiden: Het is dit die de obstakel tussen ons en nieuws van de Hemel veroorzaakt heeft. Zij gingen naar hun mensen terug en zeiden: O onze mensen, wij hebben een verbazingwekkende Qur'an gehoord dat ons aan de juiste pad leidt; zo wij bevestigen ons geloof daarin en wij zouden nooit een deelgenoot aan onze Heer toekennen. En Allah, de Verhevene en Glorierijk, openbaarde aan Zijn Boodschapper Muhammad (vzmh): "Het is aan mij geopenbaard dat een groep der Djinn's heeft geluisterd (naar de Qur'an)" (Qur'an 72:1).


  Book 004, Number 0903:

  Dawud heeft overgeleverd van 'Amir die zei: Ik vroeg 'Alqama of Ibn Mas'ud met de Boodschapper van Allah (vzmh) op de nacht van Djinn aanwezig was (de nacht toen Heilige Profeet hen ontmoette). Hij (Ibn Mas'uad) zei: Nee, maar wij waren in het gezelschap van de Boodschapper van Allah (vzmh) n nacht en wij misten hem. Wij zochten naar hem in de valleien en de heuvels en zeiden. Hij is weggehaald (door de Djinn) of in het geheim gedood. Hij (verteller) zei. Wij brachten de slechtste nacht door die een mens ooit kan doorbrengen. Toen het dageraad was zagen wij hem uit de kant van Hiri' komen. Hij (verteller) heeft overgeleverd.Wij zeiden: Boodschapper van Allah, wij misten u en zochten naar u, maar wij konden u niet vinden en wij brachten de slechtste nacht door die een mens ooit kan doorbrengen. Hij (Heilige Profeet) zei: Er kwam naar me een verzoek namens de Djinn en ik ging samen met hem, en reciteerde Qur'an aan hen. Hij (de verteller) zei: Hij ging toen samen met ons en toonde ons hun sporen en sporen van hun gloeiende as. Zij (de Djinn) vroegen hem (Heilige Profeet) over hun voorziening en hij zei: Elk been waarop de naam van Allah wordt gereciteerd is uw voorziening. De tijd zal in uw handen vallen en met vlees worden bedekt, en de mest van (de kamelen) is veevoeder voor uw dieren. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Voer geen istinja met deze (dingen) want dit zijn het voedsel van uw broeders (Djinn).


  Book 004, Number 0904:

  This hadith has been reported by Dawud with the same chain of transmitters up to the word (s):" The traces of their embers." Sha'bi said: They (the Jinn) asked about their provision, and they were the Jinn of al-jazira, up to the end of the hadith, and the words of Sha'bi have been directly transmitted from the hadith of Abdullah.


  Book 004, Number 0905:

  This hadith has been narrated on the authority of 'Abdullah from the Apostle (may peace be upon him) up to the words:" The traces of the embers," but he made no mention of what followed afterward.


  Book 004, Number 0906:

  Abdullah (b. Mas'ud) said: I was not with the Messenger of Allah (may peace be upon him) but I wish I were with him.


  Book 004, Number 0907:

  Ma'n reported.. I heard it from my father who said: I asked Masruq who informed the Messenger of Allah (may peace be upon him) about the night when they heard the Qur'an. He said: Your father, Ibn Mas'ud, narrated it to me that a tree informed him about that.

  Vertaling:

  Ma'n heeft overgeleverd: Ik hoorde het van mijn vader die zei: Ik vroeg Masruq die de Boodschapper van Allah (vzmh) over de nacht informeerde toen zij Qur'an hoorden. Hij zei: Uw vader, Ibn Mas'ud, vertelde hem naar me dat een boom hem over dat informeerde.


  Chapter 31: RECITATION IN THE NOON AND AFTERNOON PRAYERS
  Hoofdstuk 31: RECITATIE IN DE MIDDAG EN NAMIDDAG GEBEDEN
  Book 004, Number 0908:

  Abu Qatada reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) led us in prayer and recited in the first two rak'ahs of the noon and afternoon prayers Surat al-Fitiha and two (other) surahs. And he would sometimes recite loud enough for us the verses. He would prolong the first rak'ah more than the second. And he acted similarly in the morning prayer.

  Vertaling:

  Abu Qatada heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) leidde ons in gebed en reciteerde in eerste twee rak'ahs van de middag en namiddag gebeden Surat al-Fitiha en twee (andere) surahs. En hij reciteren soms luid genoeg voor ons de verzen. Hij zou de eerste rak'ah meer verlengen dan de tweede. En hij handelde ook zo het 'smorgens gebed.


  Book 004, Number 0909:

  Abu Qatada reported it on the authority of his father: The Messenger of Allah (may peace be upon him) would recite in the first two rak'ahs of the noon and afternoon prayers the opening chapter of the Book and another surah. He would sometimes recite loud enough to make audible to us the verse and would recite in the last two rak'ahs Surat al-Faitiha (only).

  Vertaling:

  Abu Qatada meldde het op gezag van zijn vader: De Boodschapper van Allah (vzmh) reciteerde in eerste twee rak'ahs van de middag en namiddag gebeden het openings hoofdstuk van het Boek en een andere surah. Hij reciteerde soms luid genoeg om aan ons het vers hoorbaar te maken en zou in laatste twee rak'ahs (slechts) Surat al-Faitiha reciteren.


  Book 004, Number 0910: Internationale nr: 1014

  Abu Sa'id al-Khudri reported: We used to estimate how long Allah's Messenger (may peace be upon him) stood in the noon and afternoon prayers, and we estimated hat he stood in the first two rak'ahs of the noon prayer as long as it takes to recite Alif Lam Mim, Tanzil, i. e. as-Sajda. We estimated that he stood half that time in the last two rak'ahs; that he stood in the first two of the afternoon as long as he did in the last two at noon; and in the last two of the afternoon prayer about half that time.

  Abu Bakr in his narration has made no mention of Alif Lam Mim, Tanzil, but said: As long as it takes to recite thirty verses.

  Vertaling:

  Abu Sa'id al-khudri heeft overgeleverd: Wij hebben geschat hoe lang de Boodschapper Allah's (vzmh) zich in de middag en namiddag gebeden bevond, en wij schatten dat hij zich heeft gestaan in de eerste twee rak'ahs van het middaggebed zolang het neemt om Alif Lam Mim, Tanzil te reciteren, d.w.z. zoals-Sajda. Wij schatten dat hij zich de helft van de tijd in de laatste twee rak'ahs stond; dat hij zich in eerste twee van de middag stond zolang hij in laatste twee bij middag deed; en in de laatste twee van het middaggebed over de helft van de tijd deed.

  Abu Bakr heeft in zijn verhaal geen vermelding gemaakt van Alif Lam Mim, Tanzil, maar gezegd: Zolang het neemt om dertig verzen te reciteren.


  Book 004, Number 0911:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to recite in every rak'ah of the first two rak'ahs of the noon prayer about thirty verses and in the last two about fifteen verses or half (of the first rak'ah) and in every rak'ah of the 'Asr prayer of the first two rak'ahs about fifteen verses and in the last two verses half (of the first ones).

  Vertaling:

  Abu Sa'id al-Khudri heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gereciteerd in iedere rak'ah van eerste twee rak'ahs van het middaggebed ongeveer dertig verzen en in de laatste twee ongeveer vijftien verzen of de helft (van de eerste rak'ah) en in iedere rak'ah van het 'Asr gebed van eerste twee rak'ahs ongeveer vijftien verzen en in de laatste twee verzen helf (van de eerste).


  Book 004, Number 0912:

  Jabir b. Samura reported: The people of Kufa complained to Umar b. Khattab about Sa'id and they made a mention of his prayer. 'Umar sent for him. He came to him. He ('Umar) totd him that the people had found fault with his prayer. He said: I lead them in prayer in accorance with the prayer of the Messenger of Allah (may peace be upon him). I make no decrease in it. I make them stand for a longer time in the first two (rak'ahs) and shorten it in the last two. Upon this 'Umar remarked: This is what I deemed of thee, O Abu Ishaq

  Vertaling:

  Jabir b. Samura heeft overgeleverd: De mensen van Kufa klaagden aan Umar b. Khattab over Sa'id en zij maakten een vermelding van zijn gebed. 'Umar stuurde een bericht voor hem. Hij kwam naar hem. Hij ('Umar) vertelde hem dat de mensen fout hadden gevonden met zijn gebed. Hij zei: Ik leid hen het gebed in accorance met het gebed van de Boodschapper van Allah (vzmh). Ik maak geen vermindering daarin. Ik maak hen een langere tijd in eerste twee (rak'ahs) staan en het verkorten in laatste twee. Op dit opgemerkte 'Umar: Dit is wat ik achtte van U, O Abu Ishaq


  Book 004, Number 0913:

  This hadith his been narrated by 'Abu al-Malik with the same chain of transmitters.


  Book 004, Number 0914:

  Jabir b. Samura reported: 'Umar said to Sa'd: They complain against you in every matter, even in prayer. He (Sa'd) said: I prolong (standing) in the first two (rak'ahs) and shorten it in the last two, and I make no negligence in following the prayer of the Messenger of Allah (may peace be upon him). He ('Umar) remarked: This is what is expected of you, or, that is what I deemed of you.

  Vertaling:

  Jabir b. Samura heeft overgeleverd: 'Umar zei aan Sa'd: Zij klagen tegen u in elke kwestie, zelfs in gebed. Hij (Sa'd) zei: Ik verleng (staand) in eerste twee (rak'ahs) en verkort het in laatste twee, en ik maak geen nalatigheid in het volgen van het gebed van de Boodschapper van Allah (vzmh). Hij ('Umar) merkte op: Dit is wat ik van u verwachte, of, dat is wat ik van u achtte.


  Book 004, Number 0915:

  This hadith is narrated by Jabir b. Samura but with the addition of these words:" (Sa'd said): These bedouins presume to teach me prayer."


  Book 004, Number 0916:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: The noon prayer would start and one would go to al-Baqi' and after having relieved himself he would perform ablution and then come, while the Messenger of Allah (may peace be upon him) would be in the first rak'ah, because he would prolong it so much.

  Vertaling:

  Abu Sa'id al-khudri heeft overgeleverd: Het middaggebed zou beginnen en men zou naar al-Baqi ' gaan en na verlicht te hebben (toilet gaan) zou hij wassing uitvoeren en dan komen, terwijl de Boodschapper van Allah (vzmh) in de eerste rak'ah zou zijn, omdat hij het niet zo veel zou verlengen.


  Book 004, Number 0917:

  Qaz'a reported: I came to Abu Sa'id al-Khudri and he was surrounded by people. When the people departed from him I said: I am not going to ask you what these people have been asking you. I want to ask you about the prayer of the Messenger of Allah (may peace be upon him). He (Abu Sa'id) said: There is no good for you in this. He (Qaz'a), however, repeated (his demand). He then said: The noon prayer would start and one of us would go to Baqi' and, having relieved himself, would come to his home, then perform ablution and go to the mosque, and (he would find) The Messenger of Allah (may peace be upon him) in the first rak'ah.

  Vertaling:

  Qaz'a heeft overgeleverd: Ik kwam aan Abu Sa'id al-Khudri en hij werd omringd door mensen. Toen de mensen van hem vertrokken zei ik: Ik ga u niet vragen wat deze mensen u gevraagd hebben. Ik wil u over het gebed van de Boodschapper van Allah (vzmh) vragen. Hij (Abu Sa'id) zei: Er is geen goed voor u in dit. Hij (Qaz'a) herhaalde, echter, (zijn vraag). Hij zei toen: Het middaggebed zou beginnen en n van ons zou naar Baqi' gaan; en, zichzelf verlicht hebben, zou naar zijn huis gaan, dan wassing uitvoeren en naar de moskee gaan en (hij zou vinden) de Boodschapper van Allah (vzmh) in eerste rak'ah.


  Chapter 32: RECITATION IN THE MORNING PRAYER
  Hoofdstuk 32: RECITATIE S'MORGENS GEBED
  Book 004, Number 0918:

  Abdullah b. Sa'id reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) led us in the morning prayer in Mecca and began Sarat al-Mu'minin (xxiii ) but when he came to the mention of Moses and Aaron (verse. 45) or to the mention of Jesus (verse 50), a cough got the better of him, and he bowed. 'Abdullah b. Sa'ib was present there, and in the hadith narrated by Abd al-Razzaq (the words are): He cut short (the recitation) and bowed.

  Vertaling:

  Abdullah b. Sa'id heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) leidde ons 's morgens het gebed in Mekka en begon met Sarat al-mu'minin (23) maar toen hij naar de vermelding van Mozes en Aaron kwam (vers 45) of aan de vermelding van Jesus (vers 50), kreeg een hoest van hem, en hij boog. 'Abdullah b. Sa'ib was daar aanwezig, en in de hadith die door Abd al-Razzaq verteld wordt (de woorden zijn): Hij verkorte (de recitatie) en boog.


  Book 004, Number 0919:

  'Amr b. Huwairith reported: I heard the Apostle of Allah (may peace be upon him) recite in the morning prayer" Wa'l-lail-i-sa-as-as" (81:17).

  Vertaling:

  'Amr b. Huwairith heeft overgeleverd: Ik hoorde Boodschapper van Allah (vzmh) het 's morgens gebed reciteren "Wa'l-lail-i-sa-as-as" (En de nacht wanneer deze heengaat) (Qur'an 81:17).


  Book 004, Number 0920:

  Qutba b. Malik reported: I said prayer and the Messenger of Allah (may peace be upon him) led it and he recited" Qaf. (50). By the Glorious Qur'an," till he recited" and the tall palm trees" (50:10). I wanted to repeat it but I could not follow its significance.

  Vertaling:

  Qutba b. Malik heeft overgeleverd: Ik zei gebed en de Boodschapper van Allah (vzmh) leidde het en hij reciteerde Qaf. (50). Door Glorierijke Qur'an, tot hij reciteerde en de hoge palmbomen (50:10). Ik wilde het herhalen maar ik kon zijn betekenis niet volgen.


  Book 004, Number 0921:

  Qutba b. Malik reported that he had heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) reciting in the morning prayer this:" And the tall palm trees having flower spikes piled one above another" (50:10).


  Book 004, Number 0922:

  Ziyad b. 'Ilaqa reported it on the authority of his uncle that he said the morning prayer with the Apostle of Allah (may peace be upon him) and he recited in the first rak'ah:" And the tall palm trees having flower spikes piled one above another (50:10) or perhaps Surah Qaf.


  Book 004, Number 0923:

  Jabir b. Samura reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to recite in the morning prayer" Qaf. By the Glorious Quran." and his prayer afterward shortened.

  Vertaling:

  Jabir b. Samura heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) heeft 's morgens het gebed Qaf gereciteerd. Door Glorierijk Quran, daarna verkorte hij zijn gebed.


  Book 004, Number 0924:

  Simak asked Jabir b. Samura about the prayer of the Apostle (may peace be upon him). He said: He (the Holy Prophet) shortened the prayer and he did not pray like these people then, and he informed me that the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to recite" Qaf. By the (Glorious) Qur'an," and a passage of similar length.

  Vertaling:

  Simak vroeg Jabir b. Samura over het gebed van Boodschapper (vzmh). Hij zei: Hij (Heilige Profeet) verkortte het gebed en hij heeft niet gebeden als deze mensen, en hij deelde me meede dat de Boodschapper van Allah (vzmh) Qaf heeft gereciteerd. Door (Glorierijk) Qur'an, en een doorgang van gelijkwaardige lengte.


  Book 004, Number 0925:

  Jabir b. Samura reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to recite in the noon prayer:" By the night when it envelopes" (xcii-92), and in the afternoon like this, but he prolonged the morning prayer as compared to that (noon and afternoon prayers).

  Vertaling:

  Jabir b. Samura heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) heeft in het middaggebed gereciteerd: "Door de nacht wanneer het omslagen" (xcii-92), en in de namiddag als dit, maar hij verlengde het ochtendgebed in vergelijking met dat (middag en namiddag gebeden).


  Book 004, Number 0926:

  Jabir b. Samura reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to recite in the noon prayer:" Glorify the name of thy Most High Lord in the morning prayer longer than this" (lxxxvii-87)

  Vertaling:

  Jabir b. Samura heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) heeft in het middaggebed gereciteerd: "Verheerlijk de naam van de Hoogste Heer in het 's morgens gebed langer dan dit (lxxxvii-87)


  Book 004, Number 0927:

  Abu Barza reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to recite in the morning prayer from sixty to one hundred verses.

  Vertaling:

  Abu Barza heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft in het 's morgensgebed van zestig tot honderd verzen gereciteerd.


  Book 004, Number 0928:

  Abu Barza Aslami reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to recite from sixty to one hundred verses in the morning prayer.


  Book 004, Number 0929:

  Ibn Abbas reported: Umm al-Fadl daughter of al-Harith heard him reciting:" By those sent forth to spread goodness" (lxxvii.). (Upon this) she remarked: O my son, you reminded me by the recitation of this surah (the fact) that it was the last surah that I heard from the Messenger of Allah (may peace be upon him) and he recited it in the evening prayer.

  Vertaling:

  Ibn Abbas heeft overgeleverd: Umm Al-Fadl dochter van al-Harith hoorde hem reciteren: "Door die stuurde vooruit om goedheid uit te spreiden" (lxxvii-77). (Op dit) merkte zij op: O mijn zoon, u herinnerde me door de recitatie van dit surah (het feit) dat het de laatste surah was dat ik van de Boodschapper van Allah hoorde (vzmh) en hij reciteerde hem in het avond gebed.


  Book 004, Number 0930:

  This hadith has been narrated by Zuhri with the same chain of transmitters but with this addition:" And he did not lead the player after this till his death."

  Vertaling:

  Dit hadith is verteld door Zuhri met de zelfde keten van overleveraars maar met deze toevoeging: "En hij leidde niet de speler na dit tot zijn dood."


  Book 004, Number 0931:

  Jubair b. Mut'im reported: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) reciting Surat al-Tur (Mountain) (lii) in the evening prayer.

  Vertaling:

  Jubair b. Mut'im heeft overgeleverd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vzmh) het reciteren van Surat al-Tur (Berg) (lii-52) in het avond gebed.


  Book 004, Number 0932:

  This hadith has been narrated by Zuhri with the same chain of transmitters.


  Chapter 33: RECITATION IN THE NIGHT PRAYER
  Hoofdstuk 33: RECITATIE IN HET NACHTGEBED
  Book 004, Number 0933:

  'Adi reported: I heard al-Bara' narrating it from the Apostle of Allah (may peace be upon him) that while in a journey he said the night prayer and recited in one of the two rak'ahs:" By the Fig and the Olive" (Su'rah xcv.).

  Vertaling:

  'Adi heeft overgeleverd: Ik hoorde hem al-Bara vertellen van Boodschapper van Allah (vzmh) dat hij tijdens een reis het nachtgebed zei en reciteerde n of twee rak'ahs: "Bij de vijg en de olijf" (Su'rah xcv-95).


  Book 004, Number 0934:

  Al-Bara' b. 'Azib reported that he said prayer with the Messenger of Allah (may peace be upon him) and he recited:" By the Fig and the Olive."


  Book 004, Number 0935:

  Al-Bara' b. 'Azib reported: I heard the Apostle of Allah (may peace be upon him) reciting in the night prayer:" By the Fig and the Olive," and I have never heard anyone with a sweeter voice than he.


  Book 004, Number 0936:

  Jabir reported that Mu'adh b. jabal used to pray with the Apostle (may peace be upon him), then came and led his people in prayer. One night he said the night prayer with the Apostle of Allah (may peace be upon him). He then came to his people and led them in prayer beginning with Surat al-Baqara. A man turned aside, pronounced the taslim (salutation for concluding the prayer), then prayed alone and departed. The people said to him: Have you become a hypocrite, so and so? He said: I swear by Allah that I have not, but I will certainly go to Allah's Messenger (may peace be upon him) and will inform (him) about this. He then came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and said: Messenger of Allah, we look after camels used for watering and work by day. Mu'idh said the night prayer with you. He then came and began with Surat al-Baqara. Allah's Messenger (may peace be upon him) then turned to Mu'adh and said: Are you there to (put the people) to trial? Recite such and recite such (and such a surah). It is transmitted on the authority of Jabir, as told by Sufyan, that he (the Holy Prophet) had said:" By the Sun and its morning brightness" (Sarah xci.)," By brightness" (Surah xciii)" By the night when it spreads" (Surah xcii.), and" Glorify the name of thy most high Lord" (Surah lxxxii.).

  Vertaling:

  Jabir heeft overgeleverd dat Mu'adh b. jabal met de Boodschapper (vzmh) gebeden, dan kwam en zijn mensen leidde in het gebed. n nacht zei hij het nachtgebed met Boodschapper van Allah (vzmh). Hij kwam toen aan zijn mensen en leidde hen in gebed beginnend met Surat al-Baqara. Een man wendde terzijde, sprak de taslim uit (begroeting voor het beindigen van het gebed), dan bad alleen en vertrok. De mensen zeiden aan hem: Bent u hypocrite (huichelaar), zo en zo geworden? Hij zei: Ik zweer bij Allah dat ik het niet ben, maar ik zal zeker naar Allah's Boodschapper (vzmh) gaan en zal (hem) over dit informeren. Hij kwam toen naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en zei: Boodschapper van Allah, wij zorgen voor kamelen voor het bewateren en werken overdag. Mu'idh zei het nachtgebed met u. Hij kwam toen en begon met Surat al-Baqara. Allah's Boodschapper (vzmh) draaide toen naar Mu'adh en zei: Bent u daar (om de mensen) aan de proef te stellen? Reciteer zulke en zulke (en dergelijke surah). Het wordt overgebracht op gezag van Jabir, zoals verteld door Sufyan, die hij (Heilige Profeet) had gezegd: "Door de Zon en zijn ochtend helderheid" (Sarah Asj-Sjams xci-91), "Door helderheid" (Surah Ad-Dhohaa xciii-93) "In de nacht wanneer het uitspreidt" (Surah Al-Lail xcii-92), en "Verheerlijk de naam van U hoogste Heer" (Surah Al-Infitaar lxxxii-82).


  Book 004, Number 0937:

  Jabir reported: 'Mu'adh b jabal al-Ansari led his companions in the night prayer and prolonged it for them. A person amongst us said prayer (after having separated himself from the congregation). Mu'adh was informed of this, and he remarked that he wasa hypocrite. When it (the remark) was conveyed to the man, he went to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and informed him of what Mu'adh had said. Upon this the Apostle of Allah (may peace be upon him) said to him: Mu'adh, do you want to become a person putting (people) to trial? When you lead people in prayer, recite:" By the Sun and its morning brightness" (Surah xci.)," Glorify the name of thy most high Lord" (Surah lxxxvi.) and" Read in the name of Lord" (Surah xcvi.), and" By the night when it spreads" (Surah xcii.).


  Book 004, Number 0938:

  Jabir b. 'Abdullah reported: Mu'adh b. Jabal said the night prayer with the Messenger of Allah (may peace be upon him) and then returned to his people and then led them in this prayer.

  Vertaling:

  Jabir b. 'Abdullah heeft overgeleverd: Mu'adh b. Jabal zei het nachtgebed met de Boodschapper van Allah (vzmh) en keerde toen naar zijn mensen terug en leidde hen toen in dit gebed.


  Book 004, Number 0939:

  Jabir b. Abdullah reported: Mu'adh said the night prayer with the Messenger of Allah (may peace be upon him). He then came to the mosque of his people and led them in prayer.


  Chapter 34: THE DUTY OF THE IMAM IS TO BE BRIEF AND PERFECT IN PRAYER
  Hoofdstuk 34: DE PLICHT VAN IMAM MOET KORT EN PERFECT ZIJN IN GEBED
  Book 004, Number 0940:

  Abu Mas'ud al-Ainsari reported: A person came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and said: I keep away from the morning prayer on account of such and such (a man), because; he keeps us so long. I never saw God's Messenger (may peace be upon him) more angry when giving an exhortation than he was that day. He said: 0 people, some of you are scaring people away. So whoever of you leads the people in prayer he must be brief, for behind him are the weak, the aged, and the people who have (argent) business to attend.

  Vertaling:

  Abu Mas'ud al-Ainsari heeft overgeleverd: Een persoon kwam naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en zei: Ik blijf van het ochtendgebed weg wegens zo'n en zo'n (een man), omdat; hij houdt ons zo lang. Ik zag Allah's Boodschapper (vzmh) nooit bozer toen het geven van vermaning dan hij die dag was. Hij zei: O mensen, sommige van u laat mensen wegschrikken. Zo degene van u die de mensen in gebed leidt moet kort zijn, want achter hem zijn de zwakke, oudere, en de mensen die (urgent) zaken hebben bij te wonen.


  Book 004, Number 0941:

  This hadith like one narrated by Hashalm has been narrated from Isma'il with the same chain of transmitters.


  Book 004, Number 0942:

  Abu Huraira reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said: When any one of you leads the people in prayer, he should be brief for among them are the young and the aged, the weak and the sick. But when one of you prays by himself, he may (prolong) as he likes.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer iemand van u de mensen in gebed leidt, zou hij kort moeten zijn, onder hen is de jongelui en de oude, de zwakke en de zieken. Maar wanneer n van u alleen bidt, kan hij (verlengen) aangezien hij van houdt.


  Book 004, Number 0943:

  Hammam b. Munabbih reported: This is what Abu Huraira transmitted to us from Muhammad the Messenger of Allah (may peace be upon him), and he narrated (some) ahadith out of (these narrations and one of them is this): The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When any one of you stands to lead people In prayer, he should shorten it, for amongst them are the aged, and amongst them are the weak, but when he prays by himself, he may prolong his prayer as he likes.


  Book 004, Number 0944:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When any one of you leads people in prayer, he must shorten it for among them are the weak, the infirm and those who have business to attend.


  Book 004, Number 0945:

  Abu Bakr b. 'Abd al-Rahman reported that he had heard Abu Huraira say that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said like it, but he substituted" the aged" for 'the infirm".

  Vertaling:

  Abu Bakr b. 'Abd Al-Rahman heeft overgeleverd dat hij Abu Huraira had gehoord zeg dat de boodschapper van Allah (vzmh) als het zei, maar hij verving "het oude" voor' het zwakke".


  Book 004, Number 0946:

  Uthman b. Abu'l-'As at-Thaqafi reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said to him: Lead your people in prayer. I said: Messenger of Allah. I perceive something (disturbing) in my soul. He (the Holy Prophet) asked me to draw near him and making me sit down in front of him he placed his hand on my breast between my nipples. and then, telling me to turn round, he placed it on my back between my shoulders. He then said: Act as an Imam for your people. He who acts as Imam of the people, he must be brief, for among them are the aged, among them are the sick, among them are the weak, and among them are the people who have business to attend. But when any of you prays alone, he may pray as he likes.

  Vertaling:

  Uthman b. Abu'l-'As at-Thaqafi heeft overgeleverd: De boodschapper van Allah (vzmh) zei aan hem: Leid uw mensen in gebed. Ik zei: Boodschapper van Allah. Ik neem iets waar (die stoort) in mijn ziel. Hij (de Heilige Profeet) vroeg mij om nabij hem en te maken mij me neerzetten voor hem hij plaatste zijn hand op mijn borst tussen mijn van tepels de en dan te tekenen, vertelde dat mij rondom te draaien, plaatste hij het op mijn rug tussen mijn schouders. Hij zei dan: Handel als een Imam voor uw mensen. Hij die als Imam van de mensen handelt, moet hij kort, voor onder elkaar zijn het oude zijn, zijn onder elkaar het zieke, zijn onder elkaar het zwakke en zijn onder elkaar de mensen die zaken hebben om bij te wonen. Maar wanneer u alleen bidt, kan hij bidden zoals hij van houdt.


  Book 004, Number 0947:

  Uthman b. Abu'l-'As reported: The last thing which the Messenger of Allah (may peace be upon him) instructed me was: When you lead the people in prayer, be brief.


  Book 004, Number 0948:

  Anas reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to be brief and perfect in prayer.


  Book 004, Number 0949:

  Anas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) was among those whose prayers was brief and perfect.

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverd: De boodschapper van Allah (vzmh) was onder die wiens gebeden was kort en perfectioneer.


  Book 004, Number 0950:

  Anas reported: I never prayed behind an Imam who was more brief and more perfect in prayer than the Messenger of Allah (may peace be upon him).


  Book 004, Number 0951:

  Anas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) would listen to the crying of a lad in the company of his mother, in prayer, and he would recite a short surah or a small surah.

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zou luisteren naar het huilen van knaap in het gezelschap van zijn moeder, in gebed, en hij zou korte surah of kleine surah reciteren.


  Book 004, Number 0952:

  Anas b. Malik reported the Messenger of Allah (may peace be upon him) having said: When I begin the prayer I Intend to make it long, but I hear a boy crying; I then shorten it because of his mother's feelings.


  Chapter 35: MODERATION IN THE ARTICLES OF PRAYER AND THEIR SHORTENING AND PERFECTION
  Hoofdstuk 35: MATIGING IN DE ARTIKELEN VAN HET GEBED EN HUN VERKORTEN EN PERFECTIE
  Book 004, Number 0953:

  Al-Bara' b. 'Azib reported: I noticed the prayer of Muhammad (may peace be upon him) and saw his Qiyam (standing), his bowing, and then going back to the standing posture after bowing, his prostration, his sitting between the two prostrations, and his prostration and sitting between salutation and going away, all these were nearly equal to one another.

  Vertaling:

  Al-Bara' b. 'Azib heeft overgeleverd: Ik merkte het gebed van Muhammad (vzmh) op en zag zijn Qiyam (staand), zijn buigen, en dan het teruggaan naar de staande houding na het buigen, zijn neerwerping, zijn zitting tussen de twee neerwerpingen, en zijn neerwerping en zittend tussen begroeting en weggaan, al deze waren aan elkaar bijna gelijk.


  Book 004, Number 0954:

  Hakam reported: There dominated in Kufa a man whose name was men- tioned as Zaman b. al-Ash'ath, who ordered Abu 'Ubaidah b. 'Abdullah to lead people in prayer and he accordingly used to lead them. Whenever he raised his head after bowing, he stood up equal to the time that I can recite (this supplication): O Allah! our Lord! unto Thee be the praise which would fill the heavens and the earth, and that which will please Thee besides them I Worthy art Thou of all praise and glory. None can prevent that which Thou bestowest, and none can bestow that whichthou preventest. And the greatness of the great will not avail him against Thee. Hakam (the narrator) said: I made a mention of that to Abd al-Rahman ibn Abi Laila who reported: I heard al-Bara' b. 'Azib say that the prayer of the Messenger of Allah (may peace be upon him) and his bowing, and when he lifted his head from bowing, and his prostration, and between the two prostrations (all these acts) were nearly proportionate. I made a mention of that to 'Ar b. Murrah and he said: I saw Ibn Abi Laili (saying the prayer), but his prayer was not like this.

  Vertaling:

  Hakam heeft overgeleverd: Er overheerste in Kufa een man genaamd Zaman b. al-Ash'ath, die tot Abu ' Ubaidah b. ' Abdullah opdracht gaf om mensen in gebed te leiden en hij heeft dienovereenkomstig hen geleid. Wanneer hij zijn hoofd na buiging ophief, stond hij gelijk aan de tijd dat ik kan reciteren (dit verzoekschrift): O Allah! onze Heer! Naar U is het lof dat de hemel en de aarde zouden vullen, en dat de gelieve naast hen U de Waardige kunst van U alle lof en de glorie. Niets kan dat verhinderen die U het meest bestowest, en niets dat het meest presenteert welk U kan verlenen. En de grootsheid van het geweldige zal hem niet tegen U helpen. Hakam (verteller) zei: Ik maakte een vermelding van dat Abd al-Rahman ibn Abi Laila die heeft overgeleverd: Ik hoorde al-Bara' b. ' Azib zeggen dat het gebed van de Boodschapper van Allah (vzmh) en zijn buiging, en tot hij zijn hoofd van buiging ophief, en zijn neerwerpen, en tussen de twee neerwerpingen (al deze handelingen) waren bijna aan elkaar gelijk. Ik maakte een vermelding aan 'Ar b. Murrah en hij zei: Ik zag Ibn Abi Laili (het gebed zeggen), maar zijn gebed was niet als deze.


  Book 004, Number 0955:

  Hakam reported: When Matar b. Najiya dominated Kufa he ordered Abu Ubaida to lead people in prayer, and the rest of the hadith is the same.


  Book 004, Number 0956:

  Thabit reported it on the authority of Anas: While leading you in prayer I do not shorten anything in the prayer. I pray as I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) leading us. He (Thabit) said: Anas used to do that which I do not see you doing; when he lifted his head from bowing he stood up (so long) that one would say: He has forgotten (to baw down in prostration). And when he lifted his head from prostration, he stayed in that position, till someone would say: He has forgotten (to bow down in prostration for the second sajda).

  Vertaling:

  Thabit meldde het op gezag van Anas: Tijdens het leiden van het gebed verkort ik niets in het gebed. Ik bid als de Boodschapper van Allah (vzmh) ons zag leiden. Hij (Thabit) zei: Anas heeft gedaan maar ik heb dat niet gezien; wanneer hij zijn hoofd van het buigen ophief staat hij op (zo lang) dat iemand zou zeggen: Hij is vergeten (te buigen in neerwerpen). En toen hij zijn hoofd van neerwerpen ophief, bleef hij in die positie, tot iemand zou zeggen: Hij is vergeten (te buigen in neerwerpen voor tweede sajda).


  Book 004, Number 0957:

  Thabit reported it on the authority of Anas: I have never said such a light and perfect prayer as I said behind the Messenger of Allah (may peace be upon him). The prayer of the Messenger. of Allah (may peace be upon him) was well balanced. And so too was the prayer of Abu Bakr well balanced. When it was the time of 'Umar b. al-Khattab he prolonged the morning prayer. When the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Allah listened to him who praised Him, he stood erect till we said: He has forgotten. He then prostrated and sat between two prostration till we said: He has forgotten.

  Vertaling:

  Thabit meldde het op gezag van Anas: Ik heb nooit een dergelijk lichten perfect gebed gezegd achter de Boodschapper van Allah (vzmh). Het gebed van de Boodschapper van Allah (vzmh) was goed evenwichtig. En zo was ook het gebed van Abu Bakr goed evenwichtig. Toen het de tijd van 'Umar b.al-Khattab was verlengde hij het ochtendgebed. Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Allah luisterde aan hem die hem prijst, hij stond zich rechtop tot wij zeiden: Hij is vergeten. Hij wierp dan neer en zat tussen twee neerwerpen tot wij zeiden: Hij is vergeten.


  Chapter 36: FOLLOWING THE IMAM AND ACTING AFTER HIM
  Hoofdstuk 36: VOLG DE IMAM EN HANDEL NA HEM
  Book 004, Number 0958:

  Al-Bara' (b. 'Azib), and he was no liar (but a truthful Companion of the Holy Prophet), reported: They used to say prayer behind the Messenger of Allah (may peace be upon him). I never saw anyone bending his back at the time when he (the Holy Prophet) raised his head, till the Messenger of Allah (may peace be upon him) placed his forehead on the ground. They then fell in prostration after him.

  Vertaling:

  Al-Bara ' (b. 'Azib), en hij was geen leugenaar (maar een eerlijke Metgezel van de Heilige Profeet), heeft overgeleverd: Zij hebben het gebed achter de Boodschapper van Allah (vzmh) gezegd. Ik zag nooit iemand zijn rug buigen wanneer hij (Heilige Profeet) zijn hoofd ophief, tot dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn voorhoofd op de grond plaatste. Zij werpen dan na hem neer.


  Book 004, Number 0959:

  Al-Bara' reported, and he was no liar: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Allah listened to him who praised Him, none of us bent his back till he (the Holy Prophet) prostrated; we then, afterwards, went down in prostration.

  Vertaling:

  Al-Bara' heeft overgeleverd en hij was geen leugenaar: Wanneer de boodschapper van Allah (vzmh) zei: Allah luisterde naar hem die Hem loofde, geen van ons boog zijn rug tot hij (de Heilige Profeet) neerwierp; wij dan, nadien, ging beneden in uitputting.


  Book 004, Number 0960:

  Al-Bara' reported: They (the Companions) said prayer with the Messenger of Allah (may peace be upon him), and they bowed when he (the Holy Prophet) bowed. and when he raised his head after bowing, he pronounced:" Allah listened to him who praised Him," and we kept standing till we saw him placing his face on the ground and then we followed him.

  Vertaling:

  Al-Bara ' heeft overgeleverd: Zij (de Metgezellen) zeiden gebed met de Boodschapper van Allah (vzmh), en zij bogen toen hij (Heilige Profeet) boog en toen hij zijn hoofd na het buigen ophief, sprak hij zich uit: "Allah luisterde aan hem die hem prijste," en wij hielden positie tot wij hem zagen zijn gezicht plaatsen op de grond en dan volgden wij hem.


  Book 004, Number 0961:

  Al-Bara' reported: When we were (in prayer) with the Messenger of Allah Allah (may peace be upon him) none of us bent his back till we saw he prostrated. Zuhair and others reported:" till we saw him prostrating".


  Book 004, Number 0962:

  'Amr b. Huraith reported: I said the dawn prayer behind the Apostle of (may peace be upon him) and heard him reciting: "And I call to witness the stars, running their courses and setting" (al-Qur'an, lxxxi. 15-16) and Done of us bent his back till he completed prostration.

  Vertaling:

  ' Amr b. Huraith heeft overgeleverd: Ik zei het dageraad gebed achter de Boodschapper (vzmh) en hoorde hem reciteren: "En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert, Zijn loop volgt en ondergaat (al-Qur'an, 81:15-16) en Gedaane van ons buig zijn rug tot hij neerwerpen voltooide.


  Book 004, Number 0963:

  ('Abdullah b ) Ibn Abi Aufa reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) raised his back from the rukd' he pronounced: Allah listened to him who praised Him. O Allah! our Lord! unto Thee be praise that would fill the heavens and the earth and fill that which will please Thee besides them.


  Book 004, Number 0964:

  'Abdullah b. Aufa reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to recite this supplication: O Allah! our Lord, unto Thee be praise that would fill the heavens and the earth and fill that which will please Thee besides them.


  Book 004, Number 0965:

  Abdullah b. Abu Aufa reported that the Apostle of Allah (may peace be upon him) used to recite (this supplication): O Allah! our Lord, unto Thee be praise that would fill the heavens and the earth and fill that which will please Thee besides (them). O Allah! purify me with snow, (water of) hail and with cold water; O Allah. cleanse me from the sins and errors just as a white garment is cleansed from dirt.

  Vertaling:

  Abdullah b. Abu Aufa heeft overgeleverd dat Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gereciteerd (dit verzoekschrift): O Allah! onze Heer, naar U is de lof dat de hemel en de aarde zou vullen en dat die gelieve U naast (hen) zal vullen. O Allah! zuiver me met sneeuw, (water of) hagel en met koud water; O Allah, reinigt mij van de zonden en fouten precies zoals een wit kledingstuk van vuiligheid is gereinigd.


  Book 004, Number 0966:

  This hadith with the same chain of transmitters has been narrated by Shu'ba, and in the narration of Mu'adh the words are:" just as the white garment is cleansed from filth," and in the narration of Yazid:" from dirt".


  Book 004, Number 0967:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) raised his head after bowing, he said: O Allah! our Lord, to Thee be the praise that would fill all the heavens and the earth, and all that it pleases Thee besides (them). O, thou art worthy of praise and glory, most worthy of what a servant says, and we all are Thy servants, no one can withhold what Thou givest or give what Thou withholdest, and riches cannot avail a wealthy person against Thee.


  Book 004, Number 0968:

  Ibn Abbas reported: When the Apostle of Allah (may peace be upon him) raised his head after bowing, he said: Allah! our Lord, to Thee be the praise that would fill the heavens and the earth and that which is between them, and that which will please Thee besides (them). Worthy art Thou of all praise and glory. No one can withhold what Thou givest, or give what Thou withholdest. And the greatness O! the great availeth not against Thee.


  Book 004, Number 0969:

  Ibn Abbas reported from the Apostle of Allah (may peace be upon him) the words:" And that would fill that which will please Thee besides (them)!" and he did not mention the subsequent (portion of supplication).


  Book 004, Number 0970:

  Ibn 'Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) drew aside the curtain (of his apartment) and (he saw) people in rows (saying prayer) behind Aba Bakr. And he said: Nothing remains of the glad tidings of apostlehood, except good visions which a Muslim sees or someone is made to see for him. And see that I have been forbidden to recite the Qur'an in the state of bowing and prostration. So far as Ruk'u is concerned, extol in it the Great and Glorious Lord, and while prostrating yourselves be earnest in supplication, for it is fitting that your supplications should be answered.

  Vertaling:

  Ibn ' Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) nam het gordijn terzijde (van zijn flat) en (hij zag) mensen in rijen die (gebed zeggen) achter Aba Bakr. En hij zei: Niets blijft van blije tijdingen van profeetschap, behalve goede visies die een Moslim ziet of iemand wordt gemaakt om voor hem te zien. En zie dat ik ben verboden om Qur'an in de staat van buigen en neerwerpen te reciteren. Wat betreft Ruk'u, hemelt daarin Geweldige en Glorierijk Heer, en terwijl neerwerpen in smeking ernstig is, voor het passend dat uw smeekbede zouden moeten beantwoord worden.


  Book 004, Number 0971:

  'Abdullah b. 'Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) drew aside the curtain and his head was bandaged on account of illness in which he died. He said: O Allah, have I not delivered (Thy Message)? (He repeated it) three times. Nothing has been left out of the glad tidings of apostlebood, but good vision. which a pious servant (of Allah) sees or someone else is made to see for him. He then narrated like the hadith transmitted by Sufyan.

  Vertaling:

  ' Abdullah B. ' Abbas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) nam het gordijn terzijde en zijn hoofd werd wegens ziekte verbonden waarin hij stierf. Hij zei: O Allah, heb ik (het bericht) niet geleverd? (Hij herhaalde het) drie keer. Niets is worden verlaten uit blije tijdings van apostlebood, maar de goede visie die een vrome dienaar (van Allah) ziet of iemand anders gemaakt om voor hem te zien. Hij vertelde toen hadith als die door Sufyan wordt overgebracht.


  Book 004, Number 0972:

  'Ali b. Abi Talib reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade me to recite (the Qur'an) in a state of bowing and prostration.

  Vertaling:

  ' Ali b. Abi Talib heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) verbood me om (Qur'an) in een staat van buiging en neerwerpen te reciteren.


  Book 004, Number 0973:

  'Ali b. Abi Talib reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade to recite the Qur'an, while I am in the state of bowing and prostration.


  Book 004, Number 0974:

  'Ali b. Abi Talib reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade me from the recitation (of the Qur'an) in bowing and prostration and I do not say that he forbade you.


  Book 004, Number 0975:

  'Ali reported: My loved one (the Holy Prophet) forbade me that I should recite (the Qur'an) in a state of bowing and prostration.


  Book 004, Number 0976:

  This hadith has been narrated by some other narrators, Ibn 'Abbas and others, and they all reported that 'Ali said: The Apostle of Allah (may peace be upon him) forbade me to recite the Qur'an while I am in a state of bowing and prostration, and in their narration (there is a mention of) forbiddance from that (recital) in the state of prostration as it has been transmitted by Zuhri, Zaid b. Aslam, al-Wahid b. Kathir, and Dawud b. Qais.


  Book 004, Number 0977:

  This hadith is transmitted on the authority of 'Ali, but he made no mention of" while in prostration".


  Book 004, Number 0978:

  Ibn 'Abbas reported: I was forbidden to recite (the Qur'an) while I was bowing, and there is no mention of 'Ali in the chain of transmitters.


  Chapter 37: WHAT IS TO BE RECITED IN BOWING AND PROSTRATION
  Hoofdstuk 37: WAT MOET IN BUIGEN EN NEERWERPEN WORDEN GERECITEERD
  Book 004, Number 0979:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The nearest a servant comes to his Lord when he is prostrating himself, so make supplication (in this state).

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Het meest dichtbijgelegen dienaar komt naar zijn Heer wanneer hij zichzelf neerwerpt, zo maakt smeekbede (in deze staat).


  Book 004, Number 0980:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to say while prostrating himself: O Lord, forgive me all my sins, small and great, first and last, open and secret.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd tijdens het neerwerpen van zichzelf: O Heer, vergeeft me al mijn zonden, klein en groot, eerste en laatste, open en geheime.


  Book 004, Number 0981:

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him') often said while bowing and prostrating himself:" Glory be to Thee, O Allah, our Lord, and praise be to Thee, O Allah, forgive me," thus complying with the (command in) the Qur'an.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei vaak tijdens het buigen en het neerwerpen van: " De glorie is aan U, O Allah, onze Heer, en het lof is aan U, O Allah, vergeeft me, "zo voldoend aan (bevel binnen) de Qur'an.


  Book 004, Number 0982:

  'A'isha reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) before his death recited often: Hallowed be Thou, and with Thy praise, I seek forgiveness from Thee and return to Thee. She reported: I said: Messenger of Allah, what are these words that I find you reciting? He said: There has been made a sign for me in my Ummah; when I saw that, I uttered them (these words of glorification for Allah), and the sign is:" When Allah's help and victory..... to the end of the surah.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) vr zijn dood vaak reciteerde: Geheiligd ben U, en met U lof, streef ik naar vergiffenis van U en terugkeer naar U. Zij heeft overgeleverd: Ik zei: Boodschapper van Allah (vzmh), wat zijn deze woorden dat ik u hoor reciteren? Hij zei: Er zijn een teken gemaakt voor me in mijn Ummah; toen ik dat zag, ik sprak hen (deze woorden van verheerlijking voor Allah) uit, en het teken is: "Wanneer de hulp en de overwinning van Allah..... aan het eind van surah.


  Book 004, Number 0983:

  'A'isha reported: Never did I, see the Apostle of Allah (may peace be upon him) after the revelation (of these verses):" When Allah's help and victory came." observin- his prayer without making (this supplication) or he said in it (supplication): Hallowed be Thee, my Lord, and with Thy praise, O Allah, forgive me.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: Nooit heb ik, gezien dat de Boodschapper van Allah (vzmh) na de openbaring (van deze verzen): "Toen de hulp en de overwinning van Allah kwamen." observin zijn gebed zonder het maken (dit smeekbede) of hij zei daarin (smeekbede): Geheiligd is U, mijn Heer, en met Uw lof, O Allah, vergeeft me.


  Book 004, Number 0984: [Dua]

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) recited often these words: Hallowed be Allah and with His praise, I seek the forgiveness of Allah and return to Him. She said: I asked: Messenger of Allah, I see that you often repeat the saying "Subhan allahi bihamdihi astag firullahi watubu ilaih" whereupon he said: My Lord informed me that I would soon see a sign in my Ummah, so when I see it I often recite (these) words: Hallowed be Allah and with His Praise, I seek forgiveness of Allah and return to Him. Indeed I saw it (when this verse) was revealed:" When Allah's help and victory came, it marked the victory of Mecca, and you see people entering into Allah's religion in troops, celebrate the praise of Thy Lord and ask His forgiveness. Surely He is ever returning to Mercy."

  Vertaling:

  A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) reciteerde vaak deze woorden: Geheiligd is Allah en met Zijn lof, streef ik naar de vergiffenis van Allah en terugkeer naar hem. Zij zei: Ik vroeg: Boodschapper van Allah, ik zie dat u vaak het gezegde herhaalt "Subhan allahi bihamdihi astag firullahi watubu ilaih" waarna hij zei: Mijn Heer deelde me mee dat ik spoedig een teken in mijn Ummah zou zien, zodat wanneer ik het zie reciteer ik (deze) woorden vaak: Geheiligd is Allah en met Zijn lof, streef ik naar de vergiffenis van Allah en terugkeer naar hem. Inderdaad zag ik het (wanneer dit vers) werd geopenbaard: "Toen de hulp en de overwinning van Allah kwamen, merkte het de overwinning van Mekka, en u ziet mensen binnengaan in de godsdienst van Allah in troepen, viert het lof van Uw Heer en vraagt Zijn vergiffenis. Zeker komt hij ooit op Genade terug."


  Book 004, Number 0985:

  Ibn Juraij reported: I asked 'Ata': What do you recite when you are in a state of bowing (in prayer)? He said:" Hallowed be Thou, and with Thy praise, there is no god but Thou." Son of Abd Mulaika narrated to me on the anthority of 'A'isha (who reported): I missed one night the Apostle of Allah (may peace be upon him) (from his bed). I thought that he might have gone to one of his other wives. I searched for him and then came back and (found him) in a state of bowing, or prostration, saying: Hallowed be Thou and with Thy praise; there is no god but Thou. I said: With my father mayest thou be ransomed and with my mother. I was thinking of (another) affair, whereas you are (occupied) in another one.

  Vertaling:

  Ibn Juraij heeft overgeleverd: Ik vroeg 'Ata': Wat reciteert u wanneer u in een staat van het buiging bent (in gebed)? Hij zei: "Geheiligd is Gij, en met Uw lof, er is geen god maar Gij." De zoon van Abd Mulaika vertelde aan me op gezag van A'isha (die) heeft overgeleverd: Ik miste n nacht de Boodschapper van Allah (vzmh) (van zijn bed). Ik dacht dat hij naar n van zijn andere vrouwen is misschien gegaan. Ik zocht naar hem en kwam toen en (vond hem) in een staat van buiging, of neerwerpen die zegt: "Geheiligd is Gij, en met Uw lof, er is geen god maar Gij." Ik zei: Met mijn het meest mayest vader wordt gij vrijgelaten en met mijn moeder. Ik dacht aan (een andere) zaak, terwijl u (bezig) bent in een andere.


  Book 004, Number 0986:

  'A'isha reported: One night I missed Allah's Messenger (may peace be upon him) from the bed, and when I sought him my hand touched the soles of his feet while he was in the state of prostration; they (feet) were raised and he was saying:" O Allah, I seek refuge in Thy pleasure from Thy anger, and in Thy forgiveness from Thy punishment, and I seek refuge in Thee from Thee (Thy anger). I cannot reckon Thy praise. Thou art as Thou hast lauded Thyself."

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: n nacht miste ik de Boodschapper van Allah (vzmh) van het bed, en toen ik naar hem zocht mijn hand raakte de zolen van zijn voeten terwijl hij in de staat van neerwerpen was; zij (voeten) werden opgeheven en hij zei: O Allah, ik zoek toevlucht in Uw genoegen van Uw woede, en in Uw vergiffenis van Uw straf, en ik zoek toevluchts in U van U (Uw woede). Ik kan Uw lof niet berekenen. Gij list aangezien Gij als Uwzelf loofde.


  Book 004, Number 0987:

  'A'isha reported that the Messenger of Allah (way peace he upon him) used to pronounce while bowing and prostrating himself: All Glorious, All Holy, Lord of the Angels and the Spirit.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft uitgesproken tijdens het buigen en het neerwerpen van: Glorierijk allen, Alle Heilige, Heer van de Engelen en de Geest.


  Book 004, Number 0988:

  This hadith has been narrated on the authority of 'A'isha by another chain of transmitters.


  Chapter 38: THE EXCELLENCE OF PROSTRATION AND EXHORTATION TO OBSERVE IT
  Hoofdstuk 38: DE VOORTREFFELIJKHEID VAN VERWERPEN EN VERMANING OM HET WAAR TE NEMEN
  Book 004, Number 0989:

  Ma'dan b. Talha reported: I met Thauban, the freed slave of Allah's Messenger (may peace be upon him), and asked him to tell me about an act for which, if I do it, Allah will admit me to Paradise, or I asked about the act which was loved most by Allah. He gave no reply. I again asked and he gave no reply. I asked him for the third time, and he said: I asked Allah's Messenger (may peace be upon him) about that and he said: Make frequent prostrations before Allah, for you will not make one prostration without raising you a degree because of it, and removing a sin from you, because of it. Ma'dan said that then lie met Abu al-Darda' and when he asked him, he received a reply similar to that given by Thauban.

  Vertaling:

  Ma'dan b. Talha heeft overgeleverd: Ik ontmoette Thauban, de bevrijde slaaf van de Boodschapper van Allah (vzmh), en vroeg hem om mij over een handeling te vertellen waarvoor, als ik het doe, Allah me aan Paradijs zal toelaten, of ik vroeg over de handeling die het meest van door Allah werd gehouden. Hij gaf geen antwoord. Ik vroeg opnieuw en hij gaf geen antwoord. Ik vroeg hem om de derde keer, en hij zei: Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) over dat en hij zei: Werp je veelvuldig neer vr Allah, als u n nederworp niet zult maken zonder dat het voor u een graad opheft, en een zonde uit u verwijdert wegens het. Ma'dan zei dat hij dan Abu al-Darda' ontmoette en aan hem vroeg en ontving hij een soortgelijkend antwoord dat gegeven werd door Thauban.


  Book 004, Number 0990:

  Rabi'a b. Ka'b said: I was with Allah's Messenger (may peace be upon him) one night and I brought him water and what he required. He said to me: Ask (anything you like). I said: I ask your company in Paradise. He (the Holy Prophet) said: Or anything else besides it. I said: That is all (what I require). He said: Then help me to achieve this for you by deyoting yourself often to prostration.

  Vertaling:

  Rabi'a b. Ka'b zei: Ik was met de Boodschapper van Allah (vzmh) n nacht en ik bracht hem water en hij vereiste wat. Hij zei aan me: Vraag (iets wat u van houdt). Ik zei: Ik vraag uw gezelschap in Paradijs. Hij (Heilige Profeet) zei: Iets anders behalve dit. Ik zei: Dat is alles (wat ik vereist). Hij zei: Dan help me om dit voor u deyoting te bereiken door aan vaak neer te werpen.


  Chapter 39: HOW THE LIMBS SHOULD WORK IN PROSTRATION AND FORBIDDANCE TO FOLD CLOTHING AND HAIR AND PLAITING OF HAIR IN THE PRAYER
  Hoofdstuk 39: HOE DE LEDEMATEN ZOUDEN MOETEN WERKEN IN NEERWERPEN EN VERBIEDEN OM KLEDING EN HAAR EN HET VLECHTEN VAN HAAR TE VOUWEN IN HET GEBED
  Book 004, Number 0991:

  Ibn 'Abbas reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) had been commanded that he should prostrate on the seven (bones) and he was forbidden to fold back the hair and clothing. And in the narration transmitted by Abu Rabi' (the words are):" on the seven bones and I was forbidden to fold back the hair and clothing". According to Abu'l-Rabi' (the seven bones are): The hands, the knees, and the (extremities) of the feet and the forehead.

  Vertaling:

  Ibn ' Abbas heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) was bevolen dat hij op zeven (beenderen) zou moeten neerwerpen en hij werd verboden terug om het haar en de kleding te vouwen. En in het verhaal dat door Abu Rabi ' wordt overgebracht (de woorden zijn): "op de zeven beenderen en ik werd verboden terug om het haar en de kleding te vouwen". Volgens abu'l-Rabi ' (de zeven beenderen zijn): De handen, de knien, en (uiteindes) van de voeten en het voorhoofd.


  Book 004, Number 0992:

  Ibn 'Abbas reported from the Apostle of Allah (may peace be upon him): I was commanded to prostrate myself on seven bones and not to fold back clothing or hair.


  Book 004, Number 0993:

  Ibn 'Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) had been commanded to prostrate on seven (bones) and forbidden to fold back hair and clothing.


  Book 004, Number 0994:

  Ibn Abbas reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I have been commanded to prostrate myself on seven bones:" forehead," and then pointed with his hand towards his nose, hands, feet, and the extremities of the feet; and we were forbidden to fold back clothing and hair.


  Book 004, Number 0995:

  Ibn Abbas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I was commanded to prostrate myself on the seven (bones) and forbidden to fold back hair and clothing. (The seven bones are): forehead, nose, bands, knees and feet.


  Book 004, Number 0996:

  Abdullah b. Abbas reported that he saw 'Abdullah b. al-Harith observing the prayer and (his hair) was plaited behind his head. He ('Abdullah b. 'Abbas) stood up and unfolded them. While going back (from the prayer) he met Ibn 'Abbas and said to him: Why is it that you touched my head? He (Ibn 'Abbas) replied: (The man who observes prayer with plaited hair) is like one who prays with his hands tied behind.

  Vertaling:

  Abdullah b. Abbas heeft overgeleverd dat hij 'Abdullah b. Al-Harith zag het gebed in acht nemen en (zijn haar) werd gevlecht achter zijn hoofd.Hij (' Abdullah B. 'Abbas) stond op en ontvouwde hen. Terwijl teruggaand (van het gebed) hij ontmoette Ibn 'Abbas en zei aan hem: Waarom is het dat u mijn hoofd aanraakte? Hij (Ibn 'Abbas) antwoordde: (De man die gebed met gevlecht haar waarneemt) is alsof een die bidt met zijn handen achter gebonden.


  Chapter 40: MODERATION IN PROSTRATION, PLACING THE PALMS ON THE EARTH (GROUND) AND KEEPING AWAY ELBOWS FROM THE SIDES AND THE BELLY FROM THE THIGHS WHILE PROSTRATING
  Hoofdstuk 40: MATIGING IN NEERWERPEN, DIE DE PALMEN OP DE AARDE (GROND) PLAATST EN WEG HOUDEND ELLEBOGEN VAN DE ZIJDEN EN HOUDT DE BUIK VAN DE DIJEN TIJDENS NEERWERPEN
  Book 004, Number 0997: [Dog]

  Anas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Observe moderation in prostration, and let none of you stretch out his forearms (on the ground) like a dog.

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Neem matiging in neerwerpen waar, en laat niemand van u zijn voorarmen uitrekken (op de grond) zoals een hond.


  Book 004, Number 0998:

  This hadith has been narrated by Shu'ba with the same chain of transmitters. And in the hidith transmitted by Ibn Ja'far (the words are):" None of you should stretch out his forearms like the stretching out of a dog."


  Book 004, Number 0999:

  Al-Bira' (b. 'Azib) reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said. When you prostrate yourself, place the palms of your hands on the ground and raise your elbows.

  Vertaling:

  Al-Bira' (b. 'Azib) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei. Wanneer u uzelf neerwerpt, plaats de palmen van uw handen op de grond en verhoog uw ellebogen.


  Book 004, Number 1000:

  'Abdullah b. Malik ibn Bujainah reported: When the Prophet (may peace be upon him) prostrated, lie spread out his arms so that the whiteness of his armpits was visible.

  Vertaling:

  ' Abdullah b. Malik ibn Bujainah heeft overgeleverd: Wanneer de Profeet (vzmh) neerwierp, lag zijn armen uitgespreid zodat de bleekheid van zijn oksels zichtbaar was.


  Book 004, Number 1001:

  This hadith has been narrated by Ja'far b. Rabi' with the same chain of transmitters. And in the narration transmitted by 'Amr b. al-Harith (the words are):" When the Messenger of Allah (rtiay peace be upon him) prostrated, he spread out his arms so that the whiteness of his armpits was visible." And in the narration transmitted by al-Laith (the words are:" When the Messenger of Allah (may peace be upon him) prostrated. he spread his hands from the armpits so that I saw their whiteness."


  Book 004, Number 1002:

  Maimuna reported: When the Apostle of Allah (may peace be upon him) prostrated himself, if a lamb wanted to pass between his arms, it could pass.

  Vertaling:

  Maimuna heeft overgeleverd: Wanneer Boodschapper van Allah (vzmh) zichzelf neerwierp, indien een lam tussen zijn armen wilde voorbijgaan, zou het kunnen voorbijgaan.


  Book 004, Number 1003:

  Maimuna, the wife of the Apostle of Allah (may peace be upon him), reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) prostrated himself, he spread his arms, i. e. he separated them so much that the whiteness of his armpits became visible from behind and when he sat (for Jalsa) he rested on his left thigh.

  Vertaling:

  Maimuna, de vrouw van Boodschapper van Allah (vzmh), heeft overgeleverd: Wanneer de Boodschapper van Allah (vzmh) neerwierp, spreidde hij zijn armen uit, d.w.z. zoveel scheidde hij hen dat de bleekheid van zijn oksels van achter zichtbaar werd en toen hij zat (voor Jalsa) hij rustte op zijn linkerdij.


  Book 004, Number 1004:

  Maimuna daughter of Harith reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) prostrated, he kept his hands so much apart from each other that when it was seen from behind the armpits became visible. Waki' said: That is their whiteness.


  Chapter 41: THE EXCELLENCE OF THE PRAYER AND THE WAY IT IS BEGUN AND THE EXCELLENCE OF RUKU' AND MODERATION IN IT, AND PROSTRATION AND MODERATION IN IT, ETC.
  Hoofdstuk 41: DE VOORTREFFELIJKHEID VAN HET GEBED EN DE MANIER HOE HET IS BEGONNEN EN DE VOORTREFFELIJKHEID VAN RUKU ' EN MATIGING DAARIN, EN NEERWERPING EN MATIGING DAARIN, ENZ.
  Book 004, Number 1005:

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to begin prayer with takbir (saying Allih-o-Akbar) and the recitation:" Praise be to Allah, the Lord of the Universe." When he bowed he neither kept his head up nor bent it down, but kept it between these extremes; when he raised his head after bowing he did not prostrate himself till he had stood erect; when he raised his head after prostration he did not prostrate himself again till he satup. At the end of every two rak'ahs he recited the tahiyya; and he used to place his left foot flat (on the ground) and raise up the right; he prohibited the devil's way of sitting on the heels, and he forbade people to spread out their arms like a wild beast. And he used to finish the prayer with the taslim.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft het gebed met takbir begonnen (zeggende allah-o-Akbar) en de recitatie: "Het lof is aan Allah, Heer van het Heelal." Toen hij boog hield hij noch zijn hoofd omhoog noch boog hem beneden, maar hield het tussen deze uitersten; toen hij zijn hoofd na het buigen ophief, hij neerwierp zichzelf niet tot hij recht had bevonden; toen hij zijn hoofd na het neerwerpen ophief hij niet zelf opnieuw neerwerp tot hij staat. Aan het eind van elke twee rak'ahs reciteerde hij tahiyya; en hij heeft zijn linkervoet plat geplaatst (op de grond) en het rechter op te heffen; hij belemmerde de manier van de duivel om op de hielen te zitten, en hij verbood mensen om hun armen zoals een wild dier uit te spreiden. En hij heeft het gebed met de taslim beindigd.


  Top
  Chapter 42: SUTRA FOR PRAYER
  Hoofdstuk 42: SUTRA VOOR GEBED
  Book 004, Number 1006:

  Musa b. Talha reported it on the authority of his father: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When one of you places in front of him so me. thing such as the back of a saddle, he should pray without caring who passes on the other side of it.

  Vertaling:

  Musa b. Talha meldde het op gezag van zijn vader: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer n van u zo voor hem mij ding zoals de rug van een zadel plaatst, hij zou moeten bidden zonder het geven om die de andere zijde daarvan doorgeeft.


  Book 004, Number 1007:

  Musa b. Talha reported on the authority of his father: We used to say prayer and the animals moved in front of us. We mentioned it to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and he said: If anything equal to the back of a saddle is in front of you, then what walks in front, no harm would come to him. Ibn Numair said: No harm would come whosoever walks in front.

  Vertaling:

  Musa b. Talha heeft overgeleverd op gezag van zijn vader: Wij hebben gebed gezegd en de dieren die voor ons worden bewogen. Wij vermeldden het aan de Boodschapper van Allah (vzmh) en hij zei: Indien iets naar de rug van een zadel evenaart, is voor u, dan welke gangen vooraan, geen kwaad aan hem zouden komen. Ibn Numair zei: Geen kwaad zou komen diegene wie in gangen loopt.


  Book 004, Number 1008:

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) was asked about sutra of a worshipper; he said: Equal to the back of the saddle.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) werd gevraagd over sutra van een aanbidder; hij zei: Gelijke aan de rug van het zadel.


  Book 004, Number 1009:

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) was asked in the expedition of Tabuk about the sutra the worshipper; he said: Like the back of the saddle.


  Book 004, Number 1010:

  Ibn Umar reported: When the Messenger of Allah (may peace he upon him) went out on the 'Id day, he ordered to carry a spear and it was fixed in front of him, and he said prayer towards its (direction), and the people were behind him. And he did it in the journey, and that is the reason why the Amirs carried it.

  Vertaling:

  Ibn Umar heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) op de 'Id day uitging, gaf hij opdracht om speer te dragen en het werd bevestigd voor hem, en hij zei gebed naar zijn (richting), en de mensen waren achter hem. En hij deed het in de reis, en dat is de reden waarom Amirs het droegen.


  Book 004, Number 1011:

  Ibn Umar reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) set up (sutra), and Abu Bakr said: He implanted iron-tipped spear and said prayer towards its direction. Ibn Abu Shaiba made this addition to it:" Ubaidullah said that it was a spear."


  Book 004, Number 1012:

  Ibn 'Umar said: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to place his camel (towards the Ka'ba) and said prayer in its direction.

  Vertaling:

  Ibn ' Umar zei: Boodschapper van Allah (vzmh) gebruikte om zijn kameel (naar Ka'ba) te plaatsen en zei gebed in zijn richting.


  Book 004, Number 1013:

  Ibn 'Umar reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to say prayer towards his camel. Ibn Numair said: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said prayer towards the camel.


  Book 004, Number 1014:

  Abu Juhaifa reported it on the authority of his father: I came to the Apostle of Allah (may peace be upon him) in Mecca and he was (at that time) at al- Abtah in a red leather tent. And Bilal stepped out with ablution water for him. (And what was left out of that water) some of them got it (whereas others could not get it) and (those who got it) rubbed themselves with it. Then the Apostle of Allah (may peace be upon him) stepped out with a red mantle on him and I was catching a glimpse of the whiteness of his shanks. The narrator said: He (the Holy Prophet) performed the ablution. and Bilal pronounced Adhan and I followed his mouth (as he turned) this side and that as he said on the right and the left:" Come to prayer, come to success." ' A spear was then fixed for him (on the ground). He stepped forward and said two rak'ahs of Zuhr, while there passed in front of him a donkey and a dog, and these were not checked. He then said two rak'ahs of the 'Asr prayer, and he then continued saying two rak'ahs till he came back to Medina.

  Vertaling:

  Abu Juhaifa meldde het op gezag van zijn vader: Ik kwam naar Boodschapper van Allah (vzmh) in Mekka en hij was (op dat ogenblik) in al - Abtah in een rode ledertent. En Bilal stapte uit met wassingswater voor hem. (En wat uit dat water uit kwam) sommige van hen kregen het (terwijl anderen niet) konden krijgen en (hen die het kregen) wreven zich met het. Dan stapte Boodschapper van Allah (vzmh) uit met een rode mantel op hem en ik ving een glimp van de bleekheid van zijn stelen. Verteller zei: Hij (Heilige Profeet) voerde de wassing en Bilal sprak Adhan uit en ik volgde zijn mond (aangezien hij draaide) deze kant en dat zoals hij zei op het rechter en de linkerzijde: "Kom naar gebed, kom aan succes." Een speer werd toen bevestigd voor hem (op de grond). Hij stapte voorwaarts en zei twee rak'ahs van Zuhr, terwijl daar voorbij ging een ezel en een hond over, en deze werden niet gecontroleerd. Hij zei toen twee rak'ahs van het ' Asr gebed, en hij bleef toen zeggend twee rak'ahs tot hij terugkwam naar Medina.


  Book 004, Number 1015:

  Abu Juhaifa reported on the authority of his father: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) (in Mecca at al-Abtah) in a red leather tent. and I saw Bilal take the ablution water (left by Allah's Messenger), and I saw the people racing, with one another to get that ablution water. If anyone got some of it, he rubbed himself with it, and anyone who did not get any got some of the moisture from his companion's hand. I then saw Bilal take a staff and fix it in the ground, after which the Messenger of Allah (may peace be upon him) came out quickly in a red mantle and led the people in two rak'ahs facing the staff, and I saw people and animals passing in front of the staff.


  Book 004, Number 1016:

  'Aun b. Abu Juhaifa narrated from the Apostle of Allah (may peace be upon him) on the authority of his father a hadith like that of Sufyan, and 'Umar b. Abu Za'ida made this addition: Some of them tried to excel the others (in obtaining water), and in the hadith transmitted by Malik b. Mighwal (the words are): When it was noon, Bilal came out and summoned (people) to (noon) prayer.


  Book 004, Number 1017:

  Abu Juhaifa reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) went at noon towards al-Batha', he performed ablution, and said two rak'ahs of the Zuhr prayer and two of the 'Asr prayer, and there was a spear in front of him. Shu'ba said and Aun made this addition to it on the authority of his father Abu Juhaifa: And the woman and the donkey passed behind it.


  Book 004, Number 1018:

  Shu'ba narrated the same on the basis of two authorities and in the hadith transmitted by Hakam (the words are): The people began to get water that was left out of his (the Prophet's) ablution.


  Book 004, Number 1019:

  Ibn 'Abbas reported: I came riding on a she-ass, and I was on the threshold of maturity, and the Messenger of Allah (may peace be upon him) was leading people in prayer at Mina. I passed in front of the row and got down, and sent the she-ass for grazing and joined the row, and nobody made any objection to it.

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd: Ik kwam berijdend op een zij-ezel, en ik was op de drempel van rijpheid en de Boodschapper van Allah (vzmh) leidde mensen in gebed in Mina. Ik ging voor de rij voorbij en werd beneden, en stuurde de zij-ezel voor het grazen en nam deel in de rij en niemand maakte enig bezwaar tegen het.


  Book 004, Number 1020:

  Abdullah b. Abbas reported that he came riding on a donkey, and the Messenger of Allah (may peace be upon him) was leading the people in prayer at Mina on the occasion of the Farewell Pilgrimage and (the narrator) reported: The donkey passed in front of the row and then he got down from it And joined the row along with the people.


  Book 004, Number 1021:

  This hadith has been narrated by Ibn 'Uyaina on the authority of al-Zuhri with the same chain of transmitters and he reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) was leading prayer at 'Arafa.


  Book 004, Number 1022:

  This hadith has been reported by Ma'mar on the authority of al-Zuhri with the came chain of transmitters, but here no mention has been made of Mina or 'Arafa, and he said: It was in the Farewell Pilgrimage or on the Day of Victory.


  Book 004, Number 1023:

  Abu Sa'id al-Khudri reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When any one of you prays he should not let anyone pass in front of him (if there is no sutra), and should try to turn him away as far as possible, but if he refuses to go, he should turn him away forcibly for he is a devil.

  Vertaling:

  Abu Sa'id Al-Khudri heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer iemand van u bidt zou hij niet iedereen moeten laten overgaan voor hem (als er geen sutra is), en zou moeten proberen om hem af te wijzen voor zover mogelijk, maar als hij weigert te gaan, hij zou hem gewelddadig weg moeten draaien want hij is een duivel.


  Book 004, Number 1024:

  Abu Salih al-Samman reported: I narrate to you what I heard and saw from Abu Sa'id al-Khudri: One day I was with Abu Sa'id and he was saying prayer on Friday turning to a thing which concealed him from the people when a young man from Banu Mu'ait came there and he tried to pass in front of him; he turned him back by striking his chest. He looked about but finding no other way to pass except in front of Abu Sa'id, made a second attempt. He (Abu Sa'id) turned him away by Striking his chest more vigorously than the first stroke. He stood up and had a scuffle with Abu Sa'id. Then the people gathered there He came out and went to Marwan and complained to him what had happened to him. Abu Sa'id too came to Marwan. Marwin said to him: What has happened to you and the son of your brother that he came to complain against you? Abu Sa'id said: I heard from the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: When any one of you prays facing something which conceals him from people and anyone tries to pass in front of him, he should be turned away, but if he refuses, he should be forcibly restrained from it, for he is a devil.

  Vertaling:

  Abu Salih Al-Samman heeft overgeleverd: Ik vertel aan u wat ik hoorde en zag van Abu Sa'id Al-Khudri: n dag was ik met Abu Sa'id en hij zei gebed op Vrijdag die aan een ding draait dat hem van de mensen verborg toen een jonge man van Banu Mu'ait daar kwam en hij probeerde om voor hem voorbijgaan; hij draaide hem terug door op zijn borst te slaan. Hij keek over maar vond geen andere weg om behalve voor Abu Sa'id voorbijgaan, maakte een tweede poging. Hij (Abu Sa'id) wees hem door op zijn borst krachtiger te slaan dan de eerste slag. Hij stond en had een handgemeen met Abu Sa'id. Toen verzamelden de mensen zich daar, hij kwam uit en ging naar Marwan en klaagde wat er was gebeurd. Abu Sa'id kwam ook naar Marwan. Marwan zei aan hem: Wat is gebeurd dat u en de zoon van uw broer tegen u kwam klagen? Abu Sa'id zei: Ik hoorde van de Boodschapper van Allah (vzmh) zeggen: Wanneer iemand van u het onder ogen zien van iets bidt wat hem van mensen verbergt en iedereen om voor hem probeert voorbijgaan, zou hij moeten worden afgewezen, maar als hij weigert, zou hij gewelddadig moeten worden beperkt, want hij is een duivel.


  Book 004, Number 1025:

  'Abdullah b. 'Umar reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When any one of you prays, he should not allow anyone to pass before him, and if he refuses, he should be then forcibly resisted, for there is a devil with him.


  Book 004, Number 1026:

  This hadith has been narrated by Ibn Umar by another chain of transmitters.


  Book 004, Number 1027:

  Busr b Sa'id reported that Zaid b Khalid al-Juhani sent him to Abu Juhaim in order to ask him what he had heard from the Messenger of Allah (may peace be upon him) with regard to the passer in front of the worshipper. Abu Juhaim reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: If anyone who passes in front of a man who is praying knew the responsibility he incurs, he would stand still forty (years) rather than to pass in front of him Abu Nadr said: I do not know whether he said forty days or months or years.

  Vertaling:

  Busr B Sa'id heeft overgeleverd dat Zaid B Khalid Al-Juhani hem naar Abu Juhaim stuurde om hem te vragen wat hij van de Boodschapper van Allah(vzmh) met betrekking naar voorbijganger voor aanbidder had gehoord. Abu Juhaim heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Indien iemand die voor een man voorbijgaat die bidt de verantwoordelijkheid kende die hij heeft opgelopen, hij zou veertig (jaren) steeds staan ipv voorbijgaan voor hem. Abu Nadr zei: Ik weet niet of hij veertig dagen, maanden of jaren zei.


  Book 004, Number 1028:

  This hadith has been narrated from Abu Juhaim Ansari by another chain of transmitters.


  Book 004, Number 1029:

  Sahl b. Sa'd al-Si'idi reported: Between the place of worship where the Messenger of Allah (may peace be upon him) prayed and the wall, there was a gap through which a goat could pass.


  Book 004, Number 1030:

  Salama b. Akwa' reported: He sought the place (in the mosque) where the copies of the Qur'an were kept and glorified Allah there, and the narrator made a mention that the Messenger of Allah (may peace be upon him) sought that place and that was between the pulpit and the qibla-a place where a goat could pass.

  Vertaling:

  Salama b. Akwa ' heeft overgeleverd: Hij zocht de plaats (in de moskee) waar de exemplaren van Qur'an werden gehouden en verheerlijkt Allah daar, en de verteller maakte een vermelding dat de Boodschapper van Allah (vzmh) die plaats zocht en dat was tussen de preekstoel en qibla- een plaats waar een geit zou kunnen voorbijgaan.


  Book 004, Number 1031:

  Yazid reported: Salama sought to say prayer near the pillar which was by that place where copies of the Qur'an were kept. I said to him: Abu Muslim. I see you striving to offer your prayer by this pillar. He said: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) seeking to pray by its side.

  Vertaling:

  Yazid heeft overgeleverd: Salama had tot doel om gebed dichtbij de pilaar te lezen die door die plaats was waar de exemplaren van Qur'an werden gehouden. Ik zei aan hem: Abu Moslim. Ik zie u ernaar strevend om uw gebed door deze pilaar aan te bieden. Hij zei: Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) willend door zijn zijde te bidden.


  Book 004, Number 1032:

  Abu Dharr reported: The Messenger of 'Allah (may peace be upon him) said: When any one of you stands for prayer and there is a thing before him equal to the back of the saddle that covers him and in case there is not before him (a thing) equal to the back of the saddle, his prayer would be cut off by (passing of an) ass, woman, and black Dog. I said: O Abu Dharr, what feature is there in a black dog which distinguish it from the red dog and the yellow dog? He said: O, son of my brother, I asked the Messenger of Allah (may peace be upon him) as you are asking me, and he said: The black dog is a devil.

  Vertaling:

  Abu Dharr heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer iemand van u staat voor het gebed en er een ding vr hem gelijk naar de rug van het zadel is dat hem bedekt en voor het geval dat er niet vr hem (een ding) gelijk aan de rug van het zadel zijn, zijn gebed door (het passeren van) ezel, vrouw, en zwarte Hond worden verbroken. Ik zei: O Abu Dharr, welke eigenschap is er bij een zwarte hond wat het van de rode hond en de gele hond onderscheiden? Hij zei: O, zoon van mijn broer, ik vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) aangezien u me vraagt,en hij zei: De zwarte hond is een duivel.


  Book 004, Number 1033:

  This hadith has been transmitted by Humaid b. Hilal on the authority of Yunus.


  Book 004, Number 1034:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: A woman, an ass and a dog disrupt the prayer, but something like the back of a saddle guards against that.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Een vrouw, een ezel en een hond onderbreken het gebed, maar iets als de rug van een zadel bewaakt tegen dat.


  Book 004, Number 1035:

  'A'isha reported: The Prophet (may peace be upon him) used to pray at night while I lay interposed between him and the Qibla like a corpse on the bier.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: De Profeet (vzmh) heeft s`nacht gebeden terwijl ik ingevoegd tussen hem en Qibla lag zoals een lijk op de bier.


  Book 004, Number 1036:

  'A'isha reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said his whole prayer (Tahajjud prayer) during the night while I lay between him and the Qibla. When he intended to say Witr (prayer) he awakened me and I too said witr (prayer).

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: De boodschapper van Allah (vzmh) zei zijn geheel gebed (Tahajjud gebed) tijdens de nacht terwijl ik tussen hem en Qibla lag. Toen hij van plan was Witr (gebed) te lezen hij wekte me en ik las ook witr (gebed).


  Book 004, Number 1037:

  'Urwa b. Zubair reported: 'A'isha asked: What disrupts the prayer? We said: The woman and the ass. Upon this she remarked: Is the woman an ugly animal? I lay in front of the Messenger of Allah (may peace be upon him) like the bier of a corpse and he said prayer.

  Vertaling:

  ' Urwa b. Zubair heeft overgeleverd: ' A'isha vroeg: Wat onderbreekt het gebed? Wij zeiden: De vrouw en de ezel. Op dit merkte zij op: Is de vrouw een lelijk dier? Ik lag voor de Boodschapper van Allah (vzmh) zoals de bier van een lijk en hij zei gebed.


  Book 004, Number 1038:

  Masruq reported: It was mentioned before'A'isha that prayer is invalidated (in case of passing) of a dog, an ass and a woman (before the worshipper, when he is not screened). Upon this 'A'isha said: You likened us to the asses and the dogs. By Allah I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying prayer while I lay on the bedstead interposing between him and the Qibla. When I felt the need, I did not like to wit to front (of the Holy Prophet) and perturb the Messenger of Allah (may peace be upon him) and quietly moved out from under its (i. e. of the bedstead) legs.

  Vertaling:

  Masruq heeft overgeleverd: Het was vermelde voor 'A'isha dat het gebed (in het geval van het voorbijgaan) van een hond, een ezel en een vrouw ongeldig wordt gemaakt (vr aanbidder, wanneer hij niet wordt doorgelicht). Op dit zei ' A'isha: U vergeleek ons met de ezels en de honden. Door Allah ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) het gebed lezen terwijl ik op de ledikant het invoegen tussen hem en Qibla lag. Toen ik de behoefte voelde, hield ik niet van aan voorzijde (van de Heilige Profeet) en niet gehouden de Boodschapper van Allah (vzmh) te verstoren en rustig bewegen van onder zijn (d.w.z. van het ledikant) benen.


  Book 004, Number 1039:

  Al-Aswad reported that 'A'isha said: You have made us equal to the dogs and the asses, whereas I lay on the bedstead and the Messenger of Allah (may peace be upon him) came there and stood in the middle of the bedstead and said prayer. I did not like to take off the quilt from me (in that state), so I moved away quietly from the front legs of the bedstead and thus came out of the quilt.

  Vertaling:

  Al-Aswad heeft overgeleverd dat ' A'isha zei: U hebt ons vergeleken aan de honden en de ezels, terwijl ik op ledikant lag en de Boodschapper van Allah (vzmh) kwam daar en stond zich in het midden van de ledikant en las gebed. Ik hield niet van het deken van me (in die staat) op te nemen, bijgevolg ik beweeg rustig weg van de voorste benen van het ledikant en kwam dus uit de deken.


  Book 004, Number 1040:

  'A'isha reported: I was sleeping in front of the Messenger of Allah (may peace be upon him) with my legs between him and the Qibla. When he prostrated himself he pinched me and I drew up my legs, and when be stood up, I stretched them out. She said: At that time there were no lamps in the houses.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: Ik sliep voor Boodschapper van Allah (vzmh) met mijn benen tussen hem en Qibla. Toen hij zichzelf neerwierp kneep hij me en ik tilde mijn benen op, en wanneer is opstond, strekte ik hen uit. Zij zei: In die tijd waren er geen lampen in de huizen.


  Book 004, Number 1041:

  Maimuna, the wife of the Apostle (may peace be upon him), reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said prayer and I (lay) opposite to him while I was in menses. Sometimes his clothes touched me when he prostrated.

  Vertaling:

  Maimuna, de vrouw van De profeet (vzmh), heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei gebed en ik (lag) tegengesteld aan hem terwijl ik in menstruatie was. Soms raakten zijn kleren me toen hij neerwierp.


  Book 004, Number 1042:

  'A'isha reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said prayer at night and I was by his side in a state of meanses and I had a sheet pulled over me a portion of which was on his side.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: De Profeet van Allah (vzmh) zei s`nachts gebed en ik was door zijn kant in een staat van menstruatie en ik had een blad dat over mij een gedeelte wordt getrokken waarvan aan zijn kant was.


  Chapter 43: PRAYER IN A SINGLE GARMENT
  Hoofdstuk 43: GEBED IN N ENKEL KLEDINGSTUK
  Book 004, Number 1043:

  Abu Huraira reported: An inquirer asked the Messenger of Allah (may peace be upon him) about the prayer in a single garment. He (the Holy Prophet) add: Has everyone of you two garments?

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Een ondervrager vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) over het gebed in n enkel kledingstuk. Hij (Heilige Profeet) voegt toe: Heeft iedereen van u twee kledingstukken?


  Book 004, Number 1044:

  A hadith like this has been narrated by Abu Huraira with another chain of transmitters.


  Book 004, Number 1045:

  Abu Huraira reported: A person addressed the Apostle of Allah (may peace be upon him) and said to him: Can any one of us say prayer in one garment? He said: Do all of you possess two garments?


  Book 004, Number 1046:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: None of you must pray in a single garment of which no part comes over his shoulders.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Niemand van u moet in n enkel kledingstuk bidden waarvan geen deel over zijn schouders komt.


  Book 004, Number 1047:

  Umar b. Abu Salama reported: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) praying in Umm Salama's house in a single garment, placing its two ends over his shoulders.

  Vertaling:

  Umar b. Abu Salama heeft overgeleverd: Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) bidden in het huis van Umm Salama in n enkel kledingstuk, plaatsend zijn twee einden over zijn schouders.


  Book 004, Number 1048:

  This hadith has been narrated by Hisham b. 'Urwa with the same chain of transmitters except (with this difference) that the word mutawashshihan was used and not the word mushtamilan.


  Book 004, Number 1049:

  'Umar b. Abu Salama reported: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying prayer in the house of Umm Salama in a single garment with its extremities crossing each other.

  Vertaling:

  ' Umar b. Abu Salama heeft overgeleverd: Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) gebed lezen dat in het huis van Umm Salama in n enkel kledingstuk met zijn uiteindes elkaar kruisend.


  Book 004, Number 1050:

  Umar b. Abu Salama reported: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) praying in a single garment with its ends crossing each other. 'Isa b. Hammad added:" placing on his shoulders".

  Vertaling:

  Umar b. Abu Salama heeft overgeleverd: Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) bidden in n enkel kledingstuk met zijn einden die elkaar kruisen. ' Isa b. Hammad voegde toe: "plaatsend op zijn schouders ".


  Book 004, Number 1051:

  Jabir reported: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) praying in a single garment crossing the two ends.


  Book 004, Number 1052:

  This hadith has been narrated by Sufyan with the same chain of transmitters and in the hadith transmitted by Numair the words are: I called upon the Messenger of Allah (may peace be upon him)."


  Book 004, Number 1053:

  Abu Zubair reported that he saw Jabir b. 'Abdullah praying in a single garment crossing Its ends even though he had the garments, and Jabir said: He saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) doing like this.


  Book 004, Number 1054:

  Abu Sa'id al Khudri reported: I visited the Apostle (may peace be upon him) and saw him praying on a reed mat on which he was prostrating himself. And I saw him praying in a single garment with ends crossed with each other.


  Book 004, Number 1055:

  This hadith has been narrated by A'mash with the came chain of transmitters, and in the narration of Abu Karaib the words are:" Placing its (mantle's) ends on his shoulders" ; and the narration transmitted by Abu Bakr and Suwaid (the words are):" the ends crossing with each other".


  Chapter 44: MOSQUES AND THE PLACE OF WORSHIP
  Hoofdstuk 44: MOSKEEN EN DE PLAATS VAN VERERING
  Book 004, Number 1056:

  Abu Dharr reported: I said: Messenger of Allah, which mosque was set up first on the earth? He said: Al-Masjid al-Haram (the sacred). I (again) said: Then which next? He said: It was the Masjid Aqsa. I (again) said: How long the space of time (between their setting up)? He (the Holy Prophet) said: It was forty years. And whenever the time comes for prayer, pray there, for that is a mosque; and in the hadith transmitted by Abu Kamil (the words are):" Whenever time comes for prayer, pray, for that is a mosque (for you)."

  Vertaling:

  Abu Dharr heeft overgeleverd: Ik zei: Boodschapper van Allah, welke moskee werd eerst op de aarde opgesteld? Hij zei: Al-Masjid Al-Haram (het heilige). Ik zei (opnieuw): Dan wat daarna? Hij zei: Het was de Masjid Aqsa. Ik zei (opnieuw): Hoe lang was de ruimte van tijd (tussen hun het opzetten)? Hij (Heilige Profeet) zei: Het was veertig jaren. En wanneer de tijd voor gebed komt, bid daar, daarvoor is een moskee; en in hadith die door Abu Kamil wordt overgebracht (de woorden zijn): "Wanneer de tijd voor gebed komt, bid, daarvoor is een moskee (voor u)."


  Book 004, Number 1057:

  Ibrahim b. Yazid al-Tayml reported: I used to read the Qur'an with my father in the vestibule (before the door of the mosque). When I recited the ayat (verses) concerning prostration, he prostrated himself. I said to him: Father, do you prostrate yourself in the path? He said: I heard Abu Dharr saying: I asked the Messenger of Allah (may peace be upon him) about the mosque that was first set up on the earth. He said: Masjid Harim. I said: Then which next? He said: The Masjid al-Aqsa. I said: How long is the space of time between the two? He said: Forty years. He (then) further said: The earth is a mosque for you, so wherever you are at the time of prayer, pray there.

  Vertaling:

  Ibrahim b. Yazid Al-Tayml heeft overgeleverd: Ik gebruikte om Qur'an met mijn vader in de voorhof te lezen (vr de deur van de moskee). Toen ik de ayat (verzen) betreffende neerwerpen reciteerde, neerwierp hij. Ik zei aan hem: Vader, neerwerp u zelf in de weg? Hij zei: Ik hoorde Abu Dharr zeggen: Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vzmh) over de moskee die eerst op de aarde werd opgezet. Hij zei: Masjid Harim. Ik zei: Dan wat daarna? Hij zei: Masjid Al-Aqsa. Ik zei: Hoe lang is de ruimte van tijd tussen de twee? Hij zei:Veertig jaren. Hij zei (toen) verder: De aarde is een moskee voor u, bijgevolg waar ook u ten tijde van gebed bent, bid daar.


  Book 004, Number 1058:

  Jabir b. 'Abdullah al-Ansari reported: The Prophet (may peace be upon him) said: I have been conferred upon five (things) which were not granted to anyone before me (and these are): Every apostle was sent particularly to his own people, whereas I have been sent to all the red and the black the spoils of war have been made lawful for me, and these were never made lawful to anyone before me, and the earth has been made sacred and pure and mosque for me, so whenever the time of prayer comes for any one of you he should pray whenever he is, and I have been supported by awe (by which the enemy is overwhelmed) from the distance (which one takes) one month to cover and I have been granted intercession.

  Vertaling:

  Jabir B. 'Abdullah Al-Ansari heeft overgeleverd: De Profeet (vzmh) zei: Ik ben op vijf (dingen) die niet aan iedereen vr mij werd verleend (en deze zijn): Iedere Profeet werd in het bijzonder naar zijn eigen mensen gestuurd, terwijl ik gestuurd ben naar alle rood en zwarte de buit van oorlog die voor me is wettig gemaakt, en deze werden nooit aan iedereen wettig gemaakt vr me, en de aarde en moskee is heilig en zuiver gemaakt voor me, zo telkens als de tijd van gebed komt voor iedereen van u zou hij moeten bidden wanneer hij is,en ik ben gesteund door awe (waardoor de vijand wordt overweldigd) van de afstand (die men) neemt n maand te bedekken en ik zijn tussenkomst verleend worden.


  Book 004, Number 1059:

  Jabir b. 'Abdullah related that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said, and he related like this.


  Book 004, Number 1060:

  Hudhaifa reported: The Messenger of Allah (may peace be npon him) said: We have been made to excel (other) people in three (things): Our rows have been made like the rows of the angels and the whole earth has been made a mosque for us, and its dust has been made a purifier for us in case water is not available. And he mentioned another characteristic too

  Vertaling:

  Hudhaifa heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wij zijn gemaakt om (andere) mensen in drie (dingen) over te treffen: Onze rijen zijn gemaakt als de rijen van de engelen en de gehele aarde is gemaakt tot een moskee voor ons, en zijn stof is gemaakt tot een zuiveringsinstallatie voor ons voor het geval dat het water niet beschikbaar is. En hij vermeldde ook een ander kenmerk.


  Book 004, Number 1061:

  Hudhaifa reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said like this.


  * Book 004, Number 1062:

  Abu Huraira deed verslag dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:

  Mij is superioriteit over de ander profeten in zes opzichten gegeven: Mij zijn woorden gegeven die bondig zijn maar omvattend in betekenis; ik ben geholpen door terreur (in de harten van de vijanden): buit is wettig voor mij: de aarde is voor mij schoon gemaakt en een plaats voor aanbidding; ik ben gezonden naar de hele mensheid en de lijn van profeten is gesloten met mij.


  Book 004, Number 1063:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I have been commissioned with words which are concise but comprehensive in meaning; I have been helped by terror (in the hearts of enemies): and while I was asleep I was brought the keys of the treasures of the earth which were placed in my hand. And Abu Huraira added: The Messenger of Allah (may peace be upon him) has left (for his heavenly home) and you are now busy in getting them.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Ik ben opgedragen met woorden die in het betekenen beknopt maar uitvoerig zijn; Ik ben geholpen door verschrikking (in de harten van vijanden): en terwijl ik in slaap was werd de sleutels van de schatten gebracht van de aarde die in mijn hand geplaatst werd. En Abu Huraira voegde toe: De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft (voor zijn hemels huis) verlaten en u bent nu bezig in het krijgen van hen.


  Book 004, Number 1064:

  Abu Huraira reported: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying a hadith like that of Yunus.


  Book 004, Number 1065:

  This hadith has been narratted by Abu Huraira by another chain of transmitters.


  Book 004, Number 1066:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I have been helped by terror (in the heart of the enemy) ; I have been given words which are concise but comprehensive in meaning; and while I was asleep I was brought the keys of the treasures of the earth which were placed in my hand.


  Book 004, Number 1067:

  Hammam b. Munabbih reported: That is what Abu Huraira reported to us from the Messenger of Allah (may peace be upon him) and he narrated (some) ahadith one of which is that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I have been helped by terror (in the hearts of enemies) and I have been given words which are concise but comprehensive in meaning.

  Vertaling:

  Hammam b. Munabbih heeft overgeleverd: Dat is wat Abu Huraira die aan ons van de Boodschapper van Allah (vzmh) wordt gemeld en hij vertelde (sommige) ahadith n waarvan is, dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Ik ben geholpen door verschrikking (in de harten van vijanden) en ik heb woorden gekregen die in het betekenen beknopt maar uitvoerig zijn.


  Chapter 45: BUILDING OF THE PROPHET'S MOSQUE IN MEDINA
  Hoofdstuk 45: DE BOUW VAN DE PROPHET'S MOSKEE IN MEDINA
  Book 004, Number 1068:

  Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) came to Medina and stayed in the upper part of Medina for fourteen nights with a tribe called Banu 'Amr b 'Auf. He then sent for the chiefs of Banu al-Najir, and they came with swords around their inecks. He (the narrator) said: I perceive as if I am seeing the Messenger of Allah (may peace be upon him) on his ride with Abu Bakr behind him and the chiefs of Banu al-Najjar around him till he alighted in the courtyard of Abu Ayyub. He (the narrator) said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said prayer when the time came for prayer, and he prayed in the fold of goats and sheep. He then ordered mosques to be built and sent for the chiefs of Banu al-Najjar, and they came (to him). He (the Holy Prophet) said to them: O Banu al-Najjar, sell these lands of yours to me. They said: No, by Allah we would not demand their price, but (reward) from the Lord. Anas said: There (in these lands) were trees and graves of the polytheists, and ruins. The Messenger of Allah (may peace he upon him) ordered that the trees should be cut, and the graves should be dug out, and the ruins should be levelled. The trees (were thus) placed in rows towards the qibla and the stones were set on both sides of the door, and (while building the mosque) they (the Companions) sang rajaz verses along with the Messenger of Allah (may peace be upon him):

  O Allah: there is no good but the good of the next world, So help the Ansar and the Muhajirin.

  Vertaling:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam naar Medina en bleef in het hogere deel van Medina voor veertien nachten met een stam genoemd van Banu ' Amr B ' Auf. Hij stuurde toen voor de leiders van Banu Al-Najir, en zij kwamen met zwaarden rond hun inecks. Hij (verteller) zei: Ik neem waar alsof ik de Boodschapper van Allah (vzmh) zie op zijn rit met Abu Bakr achter hem en de leiders van Banu Al-Najjar rond hem tot hij in de binnenplaats van Abu Ayyub landde. Hij (verteller) zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei gebed toen de tijd voor het gebed kwam, en hij bad in de vouw van geiten en schapen. Hij gaf opdracht om moskeen te bouwen en stuurde bericht voor de leiders van Banu Al-Najjar, en zij kwamen (naar hem). Hij (Heilige Profeet) zei aan hen: O Banu Al-Najjar, verkoopt dit land van u aan mij. Zij zeiden: Nee, door Allah wij zouden hun prijs, maar (beloning) van de Heer niet eisen. Anas zei: Daar (in deze landen) waren bomen en graven van polythesten, en runes. De Boodschapper van Allah (vzmh) gaf opdracht dat de bomen zouden moeten worden gekapt, en de graven zouden moeten worden uitgegraven, en de runes zouden moeten worden genivelleerd. De bomen (waren dus) in rijen naar Qibla en de stenen werden geplaatst aan beide kanten van de deur, en (tijdens het bouw van de moskee) zij (de Metgezellen) zongen rajaz verzen samen met de Boodschapper van Allah (vzmh):

  O Allah: er is geen goed maar het goede van de volgende wereld, helpt zo Ansar en Muhajirin.


  Book 004, Number 1069:

  Anas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to pray in the folds of the sheep and goats before the mosque was built.

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverd: De boodschapper van Allah (vzmh) heeft gebeden in de vouw van het schaap en geiten alvorens de moskee werd gebouwd.


  Book 004, Number 1070:

  Abu al-Tiyyah reported: I heard from Anas a narration like this from the Messenger of Allah (may peace be upon him).


  Chapter 46: CHANGE OF QIBLA FROM BAIT-UL-MAQDIS TO KA'BA
  Hoofdstuk 46: VERANDERING VAN QIBLA VAN BAIT-UL-MAQDIS NAAR KA'BA
  Book 004, Number 1071:

  Al-Bara' b. 'Azib reported: I said prayer with the Apostle (may peace be upon him) turning towards Bait-ul-Maqdis for sixteen months till this verse of Surah Baqara wis revealed:" And wherever you are turn your faces towards it" (ii. 144). This verse was revealed when the Apostle (may peace be upon him) had said prayer. A person amongst his people passed by the people of Ansar as they were engaged in prayer. He narrated to them (this command of Allah) and they turned their faces towards the Ka'ba.

  Vertaling:

  Al-Bara ' B. 'Azib heeft overgeleverd: Ik zei gebed met Profeet (vzmh) richtend zich naar Bait-Ul-Maqdis voor zestien maanden tot dit vers van Surah Baqara was geopenbaard: "En waar u ook moogt zijn, wendt uw aangezicht daarheen" (Quran 2:144). Dit vers werd geopenbaard toen de Profeet (vzmh) zijn gebed had gezegd. Een persoon onder zijn mensen ging door de mensen van Ansar voorbij aangezien zij met gebed bezig waren. Hij vertelde aan hen (dit bevel van Allah) en zij draaiden hun gezichten naar Ka'ba.


  Book 004, Number 1072:

  Abu Ishaq reported: I heard al-Bara' saying: We prayed with the Messenger of Allah (may peace be upon him) (with our faces) towards Bait-ul-Maqdis for sixteen months or seventeen months. Then we were made to change (our direction) towards the Ka'ba.

  Vertaling:


  Book 004, Number 1073:

  Ibn 'Umar reported: As the people were praying at Qibla' a man came to them and said: It has been revealed to file Messenger of Allah (may peace be upon him) during the night and he has been directed to turn towards the Ka'ba. So turn towards it. Their faces were towards Syria and they turned round towards Ka'ba.

  Vertaling:

  Ibn ' Umar heeft overgeleverd: Toen de mensen in Qibla baden kwam een man naar hen en zei: Het is geopenbaard aan Boodschapper van Allah (vzmh) tijdens de nacht en hij heeft opdracht gegeven om naar Ka'ba te draaien. Zo draai naar het. Hun gezichten waren naar Syri en zij draaiden zich naar Ka'ba om.


  Book 004, Number 1074:

  Ibn 'Umar reported: As the people were engaged in the morning prayer a man came to them. The rest of the hadith is the same.


  Book 004, Number 1075:

  Anas reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to pray towards Bait-ul-Maqdis, that it was revealed (to him):" Indeed We see the turning of the face to heaven, wherefore We shall assuredly cause thee to turn towards Qibla which shall please thee. So turn thy face towards the sacred Mosque (Ka'ba)" (ii. 144). A person from Banu Salama was going; (he found the people) in ruk'u (while) praying the dawn prayer and they had said one rak'ah. He said in a loud voice: Listen! the Qibla has been changed and they turned towards (the new) Qibla (Ka'ba) in that very state.

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gebeden richtend Bait-Ul-Maqdis, dat het (aan hem) werd geopenbaard:" Waarlijk, Wij zien uw aangezicht zich naar de hemel wenden, daarom zullen Wij u tot beheerder maken van de Qiblah, die u behaagt. Wend daarom uw aanaangezicht naar de Heilige Moskee (Ka'ba)"(Quran 2:144). Een persoon van Banu Salama ging langs; (hij vond de mensen) in ruk'u (tijdens) bidden het dageraad gebed en zij hadden n rak'ah gezegd. Hij zei in een luide stem: Luister! Qibla is veranderd en zij draaiden naar (nieuw) Qibla (Ka'ba) in die eigenlijke staat.


  Chapter 47: FORBIDDANCE TO BUILD MOSQUES ON THE GRAVES AND DECORATING THEM WITH PICTURES AND FORBIDDANCE TO USE THE GRAVES AS MOSQUES
  Hoofdstuk 47: VERBIED OM MOSKEEN TE BOUWEN OP DE GRAVEN EN HET VERFRAAIEN VAN HEN MET AFBEELDINGEN EN VERBIED OM DE GRAVEN ALS MOSKEEN TE GEBRUIKEN
  Book 004, Number 1076:

  'A'isha reported: Umm Habiba and Umm Salama made a mention before the Messenger of Allah (may peace be upon him) of a church which they had seen in Abyssinia and which had pictures in it. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When a pious person amongst them (among the religious groups) dies they build a place of worship on his grave, and then decorate it with such pictures. They would be the worst of creatures on the Day of judgment in the sight of Allah.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: Umm Habiba en Umm Salama maakten een vermelding vr de Boodschapper van Allah (vzmh) van een kerk die zij in Abessini hadden gezien en die afbeeldingen daarin had. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer een vrome persoon onder hen (onder de godsdienstige groepen) sterf bouwen zij een plaats van verering op zijn graf, en verfraaien het dan met dergelijke beelden. Zij zullen slechtst van schepselen op de Dag van oordeel in het gezicht van Allah zijn.


  Book 004, Number 1077:

  'A'isha reported: They (some Companions of the Holy Prophet) were conversing with one another in the presence of the Messenger of Allah (may peace be upon him) (during his last) illness. Umm Salama and Umm Habiba made a mention of the church and then (the hadith was) narrated.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: Zij (sommige Metgezellen van de Heilige Profeet) converseerden met elkaar in aanwezigheid van de Boodschapper van Allah (vzmh) (tijdens zijn laatste) ziekte. Umm Salama en Umm Habiba maakten een vermelding van de kerk en dan (de hadith was) verteld.


  Book 004, Number 1078:

  'A'isha reported: The wives of the Apostle of Allah (may peace be Upon him) made a mention of the church which they had seen in Abyssinia which was called Marya, and the rest of the hadith is the same.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: De vrouwen van Boodschapper van Allah (vzmh) maakten een vermelding van de kerk die zij in Abessini hadden gezien die Marya werd genoemd, en de rest van hadith is hetzelfde.


  Book 004, Number 1079:

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said during his illness from which he never recovered: Allah cursed the Jews and the Christians that they took the graves of their prophets as mosques. She ('A'isha) reported: Had it not been so, his (Prophet's) grave would have been in an open place, but it could not be due to the fear that it may not be taken as a mosque.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei tijdens zijn ziekte waarvan hij nooit terugkreeg: Allah vervloekte de Joden en de Christenen dat zij de graven van hun profeten als moskeen namen. Zij (' A'isha) heeft overgeleverd: Had het zo niet, zou zijn (Profeets) graf zou geweest zijn in een open plaatst, maar het kon niet aan de vrees dat toe te schrijven zijn het niet als moskee kan worden genomen.


  Book 004, Number 1080:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Let Allah destroy the Jews for they have taken the graves of their apostles as places of worship.


  Book 004, Number 1081:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Let there be curse of Allah upon the Jews and the Christians for they have taken the graves of their apostles as places of worship.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Laat daar vloek van Allah op de Joden en de Christenen zijn want zij hebben de graven van hun Profeten als plaatsen van verering genomen.


  Book 004, Number 1082:

  'A'isha and Abdullah reported: As the Messenger of Allah (may peace be upon him) was about to breathe his last, he drew his sheet upon his face and when he felt uneasy, he uncovered his face and said in that very state: Let there be curse upon the Jews and the Christians that they have taken the graves of their apostles as places of worship. He in fact warned (his men) against what they (the Jews and the Christians) did.

  Vertaling:

  ' A'isha en Abdullah hebben overgeleverd: Aangezien de Boodschapper van Allah (vzmh) op het punt staan zijn laatste adem, trok hij zijn blad op zijn gezicht en toen hij moeilijk voelde, bracht hij zijn gezicht aan het licht en zei in die eigenlijke staat: Laat daar vloek zijn op de Joden en de Christenen dat zij de graven van hun Profeten als plaatsen van verering hebben genomen. Hij waarschuwde in feite (zijn mensen) waartegen zij (de Joden en de Christenen) deden.


  Book 004, Number 1083:

  Jundub reported: I heard from the Apostle of Allah (may peace be upon him) five days before his death and he said: I stand acquitted before Allah that I took any one of you as friend, for Allah has taken me as His friend, as he took Ibrahim as His friend. Had I taken any one of my Ummah as a friend, I would have taken Abu Bakr as a friend. Beware of those who preceded you and used to take the graves of their prophets and righteous men as places of worship, but you must not take graves as mosques; I forbid you to do that.

  Vertaling:

  Jundub heeft overgeleverd: Ik hoorde van Profeet van Allah (vzmh) vijf dagen vr zijn dood en hij zei: Ik sta, vrijsprak vr Allah dat ik iemand van u als vriend nam, voor Allah heb mij als Zijn vriend genomen, aangezien hij Ibrahim als Zijn vriend nam. Had Ik iemand van mijn Ummah als vriend genomen, ik zou Abu Bakr als vriend hebben genomen. Let van degenen die u voorafgingen en gebruikten om de graven van hun Profeten en gerechtvaardige mensen als plaatsen van verering te nemen, maar u moet geen graven als moskeen nemen; Ik verbied u om dat te doen.


  Chapter 48: THE VIRTUE OF BUILDING THE MOSQUES AND EXHORTATION TO IT
  Hoofdstuk 48: DE DEUGD VAN DE BOUW VAN DE MOSKEEN EN VERMANING NAAR HET
  Book 004, Number 1084:

  Ubaidullah al-Khaulini reported: 'Uthman b. 'Affan listened to the opinion of the people (which was not favourable) when he rebuilt the mosque of the Messenger of Allah (may peace be upon him). Thereupon he said: You have not been fair to me for I have heard from the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: He who built a mosque for Allah, the Exalted, Allah would build for him a house in Paradise. Bukair said: I think he (the Holy Prophet) said: While he seeks the pleasure of Allah (by building the mosque). And in the narration of Ibn 'Isa (the words are):" (a house) like that (mosque) in Paradise."

  Vertaling:

  Ubaidullah Al-Khaulini heeft overgeleverd: 'Uthman B. 'Affan luisterde naar de mening van de mensen (dat niet gunstig was) toen hij de moskee van de Boodschapper van Allah (vzmh) herbouwde. Derhalve zei hij: U bent niet eerlijk aan mij geweest want ik heb van de Boodschapper van Allah (vzmh) horen zeggen: Hij die een moskee voor Allah bouwd, de Verhevene, Allah zou voor hem een huis in Paradijs bouwen. Bukair zei: Ik denk hij (Heilige Profeet) zei: Terwijl hij naar het genoegen van Allah streeft (door het bouwen van de moskee). En in het verhaal van Ibn 'Isa (de woorden zijn): "(een huis) zoals dat (moskee) in Paradijs".


  Book 004, Number 1085:

  Mahmud b. Labid reported: When 'Uthman b. 'Affan intended to build the mosque (of the Prophet) the people did not approve of it. They liked that it should be kept in the same state. Thereupon he said: I heard the Messtnger of Allah (may peace be upon him) say: He who built a mosque for Allah, Allah would build a house for him like it in Paradise.

  Vertaling:

  Mahmud b. Labid heeft overgeleverd: Wanneer 'Uthman B. 'Affan plande de moskee (van de Profeet) te bouwen keurde de mensen het niet goed. Zij hielden van dat het in de zelfde staat zou moeten worden gehouden. Derhalve zei hij: Ik hoorde kunnen de boodschapper van Allah (vzmh)zeggen: Hij die een moskee voor Allah bouwd, Allah zou een huis voor hem zoals het in Paradijs bouwen.


  Chapter 49: CONCERNING THE COMMAND OF PLACING ONE'S HANDS ON THE KNEES WHILE IN RUKU'AND ABROGATION OF AL-TATBIQ
  Hoofdstuk 49: BETREFFENDE HET BEVEL VAN HET PLAATSEN VAN ZIJN HANDEN OP DE KNIEN TERWIJL IN AFSCHAFFING RUKU' AND VAN AL-TATBIQ
  Book 004, Number 1086:

  Al-Aswad and 'Alqama reported: We came to the house of 'Abdullah b. Mas'ud. He said: Have these people said prayer behind you? We said: No. He said: Then stand up and say prayer. He neither ordered us to say Adhan nor Iqama. We went to stand behind him. He caught hold of our hands and mode one of us stand on his right hand and the other on his left side. When we bowed, we placed our hands on our knees. He struck our hands and put his hands together, palm to palm, then put them between his thighs. When he completed the prayer he said. There would soon come your Amirs, who would defer prayers from their appointed time and would make such delay that a little time is left before sunset. So when you see them doing so, say prayer at its appointed time and then say prayer along with them as (Nafl), and when you are three, pray together (standing in one row), and when you are more than three, appoint one amongst you as your Imam. And when any one of you bows he must place his hands upon his thighs and kneel down. and putting his palms together place (them within his thighs). I perceive as if I am seeing the gap between the fingers of the Messenger of Allah (may peace he upon him).

  Vertaling:

  Al-Aswad en 'Alqama hebben overgeleverd: Wij kwamen naar het huis van 'Abdullah b. Mas'ud. Hij zei: Hebben deze mensen gebed achter u gezegd? Wij zeiden: Nee. Hij zei: Dan sta op en zeg gebed. Hij gaf opdracht tot ons om noch Adhan noch Iqama te zeggen. Wij gingen ons achter hem staan. Hij greep onze handen en wees n van ons op zijn rechterkant en andere aan zijn linkerkant staan. Toen wij bogen, plaatsten wij onze handen op onze knien. Hij sloeg onze handen en dan zette zijn handen samen, palm aan palm, plaatste hen tussen zijn dijen. Toen hij het gebed voltooide zei hij. Er spoedig uw Amirs zou komen, die gebeden van hun benoemde tijd zouden uitstellen en dergelijke vertraging zouden maken dat wat tijd vr zonsondergang wordt verlaten. Zo wanneer u hen ziet zo te doen, zeg het gebed in zijn benoemde tijd en zeg dan het gebed samen met hen zoals (Nafl), en wanneer u met z`n drie bent, bid samen (staand in n rij), en wanneer u meer dan drie bent, stel een onder u als uw Imam. En wanneer iemand van u buigt moet hij zijn handen plaatsen op zijn dijen en neer knielen en zetten zijn palmen samen plaats (hen binnen zijn dijen). Ik neem waar alsof ik de opening tussen de vingers van de Boodschapper van Allah (vzmh) zie.


  Book 004, Number 1087:

  This hadith is narrated on the authority of Alqama and Aswad by another chain of transmitters and in the hadith transmitted by Ibn Mus-hir and Jabir the words are:" I perceive as if I am seeing the gap between the fingers of the Messenger of Allah (may peace be upon him) as he was bowing."

  Vertaling:

  Dit hadith wordt op gezag van Alqama en Aswad door een andere keten van overleveraars verteld en in hadith die door Ibn Mus-hir en Jabir wordt overgebracht de woorden zijn: "Ik neem waar alsof ik de opening tussen de vingers van de Boodschapper van Allah (vzmh) zie toen hij boog".


  Book 004, Number 1088:

  'Alqama and Aswad reported that they went to 'Abdullah. He said: Have (people) behind you said prayer? They said: Yes. He stood between them ('Alqama and Aswad). One was on his right aide and the other was on his left. We then bowed and placed our hands on our knees. He struck our hands and then putting his hands together, palm to palm, placed them between his thighs. When he completed the prayer he said: This is how the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to do.

  Vertaling:

  ' Alqama en Aswad hebben overgeleverd dat zij naar 'Abdullah gingen. Hij zei: Hebben (Mensen) achter u gebed gezegd? Zij zeiden: Ja. Hij bevond zich tussen hen ('Alqama en Aswad). Een was op zijn juiste assistenten andere was op zijn linkerzijde. Wij bogen en plaatsten toen onze handen op onze knien. Hij sloeg onze handen en dan zette zijn handen samen, palm aan palm, plaatste hen tussen zijn dijen. Toen hij het gebed voltooide zei hij: Dit is hoe de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gedaan.


  Book 004, Number 1089:

  Mus'ab b. Sa'd reported: I said prayer by the side of my father and placed my hands between my knees. My father said to me: Place your hands on your knees. I repeated that (the previous act) for the second time, and he struck at my hands and said: We have been forbidden to do so and have been commanded to place our palms on the knees.

  Vertaling:

  Mus'ab b. Sa'd heeft overgeleverd: Ik zei gebed aan de kant van mijn vader en plaatste mijn handen tussen mijn knien. Mijn vader zei aan me: Plaats uw handen op uw knien. Ik herhaalde dat (de vorige handeling) voor de tweede keer, en hij sloeg naar mijn handen en zei: Wij zijn verboden om dit te doen en zijn bevolen om onze palmen op de knien te plaatsen.


  Book 004, Number 1090:

  This hadith has been narrated by Abu Ya'fur with the same chain of transmitters up to these words: We have been forbidden from it and no mention of that has been made what follows it.


  Book 004, Number 1091:

  Ibn Sa'd reported: I bowed and my hands were in this state, i. e. they were put together, palm to palm, and were placed between his thighs. My father said: We used to do like this but were later on commanded to place them on the knees.

  Vertaling:

  Ibn Sa'd heeft overgeleverd: Ik boog en mijn handen waren in deze staat, d.w.z. werden zij samengebracht, palm aan palm, en werden geplaatst tussen zijn dijen. Mijn vader zei: Wij hebben het zo gedaan, maar werd later bevolen hen op de knien te plaatsen.


  Book 004, Number 1092:

  Mus'ab b. Sa'd b. Abu Waqqas reported: I said prayer by the side of my father. When I bowed I intertwined my fingers and placed them between my knees. He struck my hands. When he completed the prayer he said: We used to do that but then were commanded to lift (our palms) to the knees.

  Vertaling:

  Mus'ab b. Sa'd b. Abu Waqqas heeft overgeleverd: Ik zei gebed aan de kant van mijn vader. Toen ik boog strengelde ik mijn vingers ineen en plaatste hen tussen mijn knien. Hij sloeg naar mijn handen. Toen hij het gebed voltooide zei hij: Wij hebben het gedaan, maar werd bevolen om (onze palmen) naar de knien op te heffen.


  Chapter 50: SITTING ON THE BUTTOCKS
  Hoofdstuk 50: HET ZITTEN OP DE BILLEN
  Book 004, Number 1093:

  Tawus reported: We asked Ibn Abbas about sitting on one's buttocks (in prayer). (ala alqad mein) He said: It is sunnah. We said to him: We find it a sort of cruelty to the foot. Ibn 'Abbas said: It is the sunnah of your Apostle (may peace be upon him).

  Vertaling:

  Tawus heeft overgeleverd: Wij vroegen Ibn Abbas over het zitten op zijn billen (in gebed). (ala alqad mein) hij zei: Het is sunnah. Wij zeiden aan hem: Wij vinden het een soort wreedheid aan de voet. Ibn 'Abbas zei: Het is sunnah van uw Profeet (vzmh).


  Chapter 51: FORBIDDANCE OF TALKING IN PRAYER AND ABROGATION OF WHAT WAS PERMISSIBLE
  Hoofdstuk 51: VERBIED VAN HET SPREKEN IN GEBED EN AFSCHAFFING VAN WAT TOELAATBAAR WAS
  Book 004, Number 1094:

  Mu'awiya b. al-Hakam said: While I was praying with the Messenger of Allah (may peace be upon him), a man in the company sneezed. I said: Allah have mercy on you! The people stared at me with disapproving looks, so I said: Woe be upon me, why is it that you stare at me? They began to strike their hands on their thighs, and when I saw them urging me to observe silence (I became angry) but I said nothing. When the Messenger of Allah (may peace be upon him) had said the prayer (and I declare that neither before him nor after him have I seen a leader who gave better instruction than he for whom I would give my father and mother as ransom). I swear that he did not scold, beat or revile me but said: Talking to persons is not fitting during the prayer, for it consists of glorifying Allah, declaring his Greatness. and recitation of the Qur'an or words to that effect. I said: Messenger of Allah. I was till recently a pagan, but Allah has brought Islam to us; among us there are men who have recourse to Kahins.

  He said, Do not have recourse to them. I said. There are men who take omens. That is something which they find in their breasts, but let it not turn their way (from freedom of action). I said: Among us there are men who draw lines. He said: There was a prophet who drew lines, so if they do it as they did, that is allowable. I had a maid-servant who tended goats by the side of Uhud and Jawwaniya. One day I happened to pass that way and found that a wolf had carried a goat from her flock. I am after all a man from the posterity of Adam. I felt sorry as they (human beings) feel sorry. So I slapped her. I came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and felt (this act of mine) as something grievous I said: Messenger of Allah, should I not grant her freedom? He (the Holy Prophet) said: Bring her to me. So I brought her to him. He said to her: Where is Allah? She said: He is in the heaven. He said: Who am I? She said: Thou art the Messenger of Allah. He said: Grant her freedom, she is a believing woman.

  Vertaling:

  Mu'awiya b. al-Hakam zei: Terwijl ik met de Boodschapper van Allah (vzmh) bad, nieste een man in het gezelschap. Ik zei: Allah heeft genade op u! De mensen keurden het af, zodat ik zei: De narigheid is op me, waarom is het dat u me staar? Zij begonnen hun handen op hun dijen te slaan, en toen ik hen zag, aansporend mij om stilte (ik werd boos) maar ik zei niets. Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) het gebed had gezegd (en ik verklaar dat noch vr hem noch na hem een leider hebben gezien die betere instructie gaf dan hij voor wie ik mijn vader en moeder als losgeld zou geven). Ik zweer dat hij niet gescholden heeft, sla of scheldt mij uit maar zei: Spreken aan personen is niet passend tijdens het gebed, want het bestaat uit het verheerlijken van Allah, die kondigt zijn Grootsheid en recitatie van Qur'an of woorden verklaart aan dat effect. Ik zei: Boodschapper van Allah (vzmh). Ik was tot onlangs een heiden, maar Allah heeft Islam naar ons gebracht; onder ons zijn er mensen die toevlucht aan Kahins hebben.

  Hij zei, heeft geen toevlucht aan hen. Ik zei. Er zijn mannen die voortekens nemen. Dat is iets wat zij in hun borsten vinden, maar het hun manier (van vrijheid van actie) niet laten draaien. Ik zei: Onder ons zijn er mensen die lijnen trekken. Hij zei: Er was een Profeet die lijnen trok, zodat als zij het doen zoals zij, dat is toelaatbaar. Ik had een meisje-bediende die geiten weide door de kant van Uhud en Jawwaniya. n dag gebeurde dat ik die weg voorbijging en vond dat een wolf een geit van haar troep had gedragen. Ik ben na alle een man van het nageslacht van Adam. Ik voelde droevig aangezien zij (mensen) droevig voelen. Zo gaf ik haar een klap. Ik kwam naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en voelde (deze handeling van mijn) zoals iets erg ik zei: Boodschapper van Allah (vzmh), zou ik niet haar vrijheid moeten verlenen? Hij (Heilige Profeet) zei: Breng haar naar mij. Zo bracht ik haar naar hem. Hij zei aan haar: Waar is Allah? Zij zei: Hij is in de hemel. Hij zei: Wie ben Ik? Zij zei: U ben de Boodschapper van Allah. Hij zei: Verleen haar vrijheid, zij is een gelovige vrouw.


  Book 004, Number 1095:

  This hadith has been narrated by Yahya b. Abu Kathir with the same chain of transmitters.


  Book 004, Number 1096:

  Abdullah (b. Masu'd) reported: We used to greet the Messenger of Allah (may peace be upon him) while he was engaged in prayer and he would respond to our greeting. But when we returned from the Negus we greeted him and he did not respond to us; so we said: Messenger of Allah. we used to greet you when you were engaged in prayer and you would respond to us. He replied: Prayer demands whole attention.

  Vertaling:

  Abdullah (b. Masu'd) heeft overgeleverd: Wij hebben de Boodschapper van Allah (vzmh) begroet terwijl hij bezig was met gebed en hij aan onze groet zou antwoorden. Maar toen wij van Negus terugkeerden begroetten wij hem en hij antwoordde het niet aan ons; zo zeiden wij: Boodschapper van Allah (vzmh) wij hebben u begroet toen u met gebed bezig was en u zou aan ons antwoorden. Hij antwoordde: Het gebed eist gehele aandacht.


  Book 004, Number 1097:

  This hadith has been reported by A'mash with the same chain of transmitters.


  Book 004, Number 1098:

  Zaid b. Arqam reported: We used to talk while engaged in prayer and a person talked with a companion on his side in prayer till (this verse) was revealed:" And stand before Allah in devout obedience" (ii, 238) and we were commanded to observe silence (in prayer) and were forbidden to speak.

  Vertaling:

  Zaid b. Arqam heeft overgeleverd: Wij hebben gesproken tijdens het gebed en een persoon sprak met een metgezel aan zijn kant in het gebed tot (dit vers) werd geopenbaard: "En sta vr Allah in godsvruchtige gehoorzaamheid" (Quran 2:238) en wij werden bevolen om stilte (in gebed) in acht te nemen en werden verboden om te spreken.


  Book 004, Number 1099:

  A hadith like this has been transmitted by Isma'il b. Abu Khalid.


  Book 004, Number 1100:

  Jabir reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) sent me on an errand. I (having done the business assigned to me came back and) joined him as he was going (on a ride). Qutaiba said that he was saying prayer while he rode. I greeted him. He gestured to me. When he completed the prayer. he called me and said: You greeted me just now while I was engaged in prayer. (Qutaiba said): His (Prophet's face) was towards the east, as he was praying.

  Vertaling:

  Jabir heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) stuurde me op een boodschap. Ik ( heb de zaken afgehandeld en kwam terug en) sloot zich aan bij hem toen hij (op een rit) ging. Qutaiba zei dat hij gebed zei terwijl hij bereed. Ik begroette hem. Hij maakte een gebaar naar me. Toen hij het gebed voltooide riep hij me en zei: U begroette nu net mij terwijl ik met gebed bezig was. (Qutaiba zei): Zijn (Profeet gezicht) was naar het oosten, toen hij bad.


  Book 004, Number 1101:

  Jabir reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) sent me (on an errand) while he was going to Banu Mustaliq. I came to him and he was engaged in prayer on the back of his camel. I talked to him and he gestured to me With his hand, and Zuhair gestured with his hand. I then again talked and he again (gestured to me with his hand). Zuhair pointed with his hand towards the ground. I heard him (the Holy Prophet) reciting the Qur'an and making a sign with his head. When he completed the prayer he sa'id: What have you done (with regard to that business) for which I sent you? I could not talk with you but for the fact that I was engaged in prayer. Zuhair told that Abu Zubair was sitting with his face turned towards Qibla (as he transmitted this hadith). Abu Zuhair pointed towards Banu Mustaliq with his hand and the direction to which he pointed with his hand was not towards the Ka'ba.

  Vertaling:

  Jabir heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) stuurde me (op een boodschap) terwijl hij naar Banu Mustaliq ging. Ik kwam naar hem en hij was met gebed op de rug van zijn kameel bezig. Ik sprak aan hem en hij maakte gebaar naar me met zijn hand, en maakte gebaar met zijn hand. Ik sprak toen opnieuw en hij (maakte gebaar naar me met zijn hand). Zuhair richtte met zijn hand naar de grond. Ik hoorde hem (de Heilige Profeet) Qur'an reciteren en maakte een teken met zijn hoofd. Toen hij het gebed had voltooid zei hij: Wat hebt u gedaan (met betrekking tot die zaken) waarvoor ik u stuurde? Ik kon niet met u spreken voor het feit dat ik met gebed bezig was. Zuhair vertelde dat Abu Zubair met zijn gezicht gedraaid naar Qibla zat (toen hij dit hadith overbracht). Abu Zuhair richtte naar Banu Mustaliq met zijn hand en de richting waaraan hij met zijn hand richtte was niet naar Ka'ba.

  >
  Book 004, Number 1102:

  Jabir reported: We were in the company of the Messenger of Allah (may peace be upon him), and he sent me on an errand, and when I came back (I saw him) saying prayer on his ride and his face was not turned towards Qibla. I greeted him but he did not respond to me. As he completed the prayer, he said: Nothing prevented me from responding to your greeting but the fact that I was praying.


  Book 004, Number 1103:

  This hadith that the Messenger of Allah (may peace be upon him) sent Jabir on an errand has been reported by him through another chain of transmitters.


  Chapter 52: IT'IS ALLOWABLE TO CURSE SATAN DURING PRAYER AND SEEK THE PROTECTION (OF THE LORD) AND MINOR ACTS (OF COMMISSION) IN PRAYER
  Hoofdstuk 52: HET IS TOELAATBAAR OM SATAN TE VERVLOEKEN TIJDENS HET GEBED EN NAAR DE BESCHERMING (VAN DE HEER) TE ZOEKEN EN MINDER BELANGRIJKE HANDELINGEN (VAN DE COMMISSIE) IN GEBED
  * Book 004, Number 1104:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat hij hoorde de Boodschapper van Allah (vzmh) zeggen: Waarlijk een Ifriet (een sterke of machtige Jinn) van onder de Jinn spuugde gisternacht op mij, hij heeft geprobeerd mijn Salaah te breken. Allah liet mij hem echter overweldigen en ik wilde hem aan een van de zuilen in de moskee vastbinden, zodat jullie hem in de morgen konden zien. Toen herinnerde ik mij het gebed van mijn broeder Sulaiman: "Mijn Heer, vergeef mij, schenk mij een koninkrijk dat niemand na mij zal bezitten" (Qur'an 38:35).


  Book 004, Number 1105:

  This hadith has been transmitted by Ibn Abi Shaiba.


  Book 004, Number 1106:

  Abu Darda' reported: Allah's Messenger (may peace be upon him) stood up (to pray) and we heard him say:" I seek refuge in Allah from thee." Then said:" curse thee with Allah's curse" three times, then he stretched out his hand as though he was taking hold of something. When he finished the prayer, we said: Messenger of Allah, we heard you say something during the prayer which we have not heard you say before, and we saw you stretch out your hand. He replied: Allah's enemy Iblis came with a flame of fire to put it in my face, so I said three times:" I Seek refuge in Allah from thee." Then I said three times:" I curse thee with Allah's full curse." But he did not retreat (on any one of these) three occasions. Thereafter I meant to seize him. I swear by Allah that had it not been for the supplication of my brother Sulaiman he would have been bound, and made an object of sport for the children of Medina.

  Vertaling:

  Abu Darda 'heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) stond op (te bidden) en wij hoorden hem zeggen: "Ik zoek toevluchtsoord in Allah van thee." Dan zei: "vloek thee met de vloek van Allah" drie keer, toen rekte hij zijn hand uit alsof hij iets in bezit nam. Toen hij het gebed beindigde, zeiden wij: Boodschapper van Allah (vzmh), wij hoorden u iets zeggen tijdens het gebed die wij nooit eerder hebben horen zeggen, en wij zagen u uw hand uitrekken. Hij antwoordde: Allah`s vijand Iblis kwam met een vlam van vuur om hem in mijn gezicht te zetten, zodat ik driekeer zei: "Ik zoek toevluchtsoord in Allah van thee". Dan zei ik driekeer: "Ik vervloek thee met de volledige vloek van Allah". Maar hij ging (op om het even wie hiervan) drie gelegenheden niet terug. Daarna wilde ik hem grijpen. Ik zweer bij Allah dat was het niet voor smeekbede van mijn broer Sulaiman hij is gebonden, en maakte een voorwerp van sport voor de kinderen van Medina.


  Chapter 53: PERMISSIBILITY OF CARRYING CHILDREN IN PRAYER
  Hoofdstuk 53: TOELAATBAARHEID KINDEREN IN GEBED TE DRAGEN
  Book 004, Number 1107:

  Abu Qatadi reported: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying the prayer while he was carrying Umama, daughter of Zainab, daughter of the Messenger of Allah (may peace be upon him). and Abu'l-'As b. al-Rabi'. When he stood up, he took her up and when he prostrated he put her down, Yahya said: Malik replied in the affirmative.

  Vertaling:

  Abu Qatadi heeft overgeleverd: Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) het gebed zeggen terwijl hij Umama droeg, dochter van Zainab, dochter van de Boodschapper van Allah (vzmh) en abu'l-'As b. al-Rabi '. Toen hij opstond, nam hij haar op en toen hij hij neerwierp zette haar neer, Yahya zei: Malik antwoordde het bevestigend.


  Book 004, Number 1108:

  Abu Qatada al-Ansari reported: I saw the Apostle (may peace be upon him) leading the people in prayer with Umima, daughter of Abu'l-'As and Zainab, daughter of the Apostle of Allah (may peace be upon him), on his shoulder. When he bowed, he put her down, and when he got up after prostration, he lifted her again.


  Book 004, Number 1109:

  Abu Qatada reported: I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) leading the people in prayer with Umama daughter of Abu'l-'As on his neck; and when he prostrated he put her down.


  Book 004, Number 1110:

  Abu Qatada reported: As we were sitting in the mosque, the Messenger of Allah (may peace be upon him) came to us, and the rest of the hadith is the same except that he made no mention that he led people in this prayer.


  Chapter 54: THE PERMISSIBILITY OF MOVING TWO STEPS IN THE PRAYER
  Hoofdstuk 54: DE TOELAATBAARHEID VAN HET BEWEGEN VAN TWEE STAPPEN IN HET GEBED
  Book 004, Number 1111:

  Abu Hazim is reported on the authority of his father: Some people came to Sahl b. Sa'd and began to differ about the wood of which the (Prophet's pulpit was made. He (Sahl b. Sa'd) said: By Allah, I know of which wood it is made and who made it, and the day when I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) seated himself on it on the first day. I said to him: O Abu Abbas (kunyah of Sabl b. Sa'd), narrate to us (all these facts), He said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) sent a person to a woman asking her to allow her slave, a carpenter, to work on woods (to prepare a pulpit) so that I should talk to the people (sitting on it). Abu Hazim said: He (Sahl b. Sa'd) pointed out the name of (that lady) that day. So he (the carpenter) made (a pulpit) with these three steps.

  Then the Messengerof Allah (may peace be upon him) commanded it to be placed here (where it is lying now). It was fashioned out of the wood of al-Ghaba. And I saw the Messenger of Allah (may peace he upon him) standing upon it and glorifying Allah and the people also glorified Allah after him, while he was on the pulpit. He then raised (his head from prostration) and stepped back (on his heels) till he prostrated himself at the base of pulpit, and then returned (to the former place and this movement of one or two steps continued) till the prayer was complete. He then turned towards the people and said: O people, I have done it so that you should follow me and learn (my mode of) prayer.

  Vertaling:

  Abu Hazim heeft overgeleverd op gezag van zijn vader: Sommige mensen kwamen naar Sahl b. Sa'd en begonnen over het hout niet eens zijn waarvan Profeet's preekstoel werd gemaakt. Hij (Sahl b. Sa'd) zei: Door Allah, ik weet van welk hout het is gemaakt en wie het maakte, en de dag toen ik de Boodschapper van Allah (vzmh) zag zitten op de eerste dag. Ik zei aan hem: O Abu Abbas (kunyah van Sabl b. Sa'd), vertelt aan ons (al deze feiten), hij zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) stuurde een persoon naar een vrouw die haar vraagt om haar slaaf, een timmerman toe te staan, om aan hout (om een preekstoel klaar te maken) te werken zodat ik aan de mensen (zitting op het) zou moeten spreken. Abu Hazim zei: Hij (Sahl b. Sa'd) wees op de naam van (dat dame) die dag. Zo maakte hij (de timmerman) (een preekstoel) met deze drie stappen.

  Dan beval Boodschapper van Allah (vzmh) dat het hier werd geplaatst (waar het nu ligt). Het werd gemaakt uit het hout van Al-Ghaba. En ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) staan op het en verheerlijkende Allah en de mensen verheerlijkten ook Allah na hem, terwijl hij op de preekstoel was. Hij hief toen (zijn hoofd van neerwerpen) en stapte terug (op zijn hielen) tot hij bij de basis van preekstoel neerwierp, en keerde toen (naar de voormalige plaats en deze beweging van n of twee voortdurende stappen) tot het gebed volledig was. Hij draaide toen naar de mensen en zei: O mensen, ik heb het gedaan zodat u me zou moeten volgen en (mijn wijze van) gebed leren.


  Book 004, Number 1112:

  Abu Hazim reported: They (the people) came to Sahl b. Sa'd and they asked him of what thing the pulpit of the Apostle of Allah (may peace be upon him) was made, and the rest of the hadith is the same.


  Chapter 55: IT IS NOT ADVISABLE TO SAY PRAYER WHILE KEEPING ONE'S HAND ON ONE'S WAIST
  Hoofdstuk 55: HET IS NIET RAADZAAM OM GEBED TE ZEGGEN TIJDENS HET HOUDEN VAN EEN HAND OP EEN TAILLE
  Book 004, Number 1113:

  Abu Huraira reported from the Apostle of Allah (may peace be upon him) that he forbade keeping one's hand on one's waist while praying, and in the narration of Abu Bakr (the words are): The Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade to do so.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd van Boodschapper van Allah (vzmh) dat hij verbood het houden van zijn hand op zijn taille tijdens het bidden, en in het verhaal van Abu Bakr (de woorden zijn): De Boodschapper van Allah (vzmh) verbood om zo te doen.


  Chapter 56: IT IS FORBIDDEN TO REMOVE PEBBLES AND SMOOTH THE GROUND WHILE ENGAGED IN PRAYER
  Hoofdstuk 56: HET IS VERBODEN OM KIEZELSTENEN TE VERWIJDEREN EN DE GROND GLAD TE MAKEN TIJDENS HET GEBED
  Book 004, Number 1114:

  Mu'aiqib quoted the Apostle of Allah (may peace be upon him) mentioning the removal of pebbles from the ground where he prostrated himself. He (the Prophet) said: It you must do so, do it only once.

  Vertaling:

  Mu'aiqib citeerde de Boodschapper van Allah (vzmh) vermeldt voor de verwijdering van kiezelstenen van de grond waar hij zich neerwierp. Hij (Profeet) zei: Als u dit moet doen, doe het slechts eenmaal.


  Book 004, Number 1115:

  Mu'aiqib said: They asked the Apostle (may peace be upon him) about the removal of (pebbles) in prayer, whereupon he said: If you do it, do it only once.


  Chapter 57: FORBIDDANCE TO SPIT IN THE MOSQUE WHILE ENGAGED IN PRAYER
  Hoofdstuk 57: VERBODEN OM IN DE MOSKEE TE SPUGEN TIJDENS HET GEBED
  Book 004, Number 1116:

  Abdullah b. Umar reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) saw spit on the wall towards Qibla, and scratched it away and then turning to the people said: When any one of you prays, he must not spit in front of him, for Allah is in front of him when he is engaged in prayer.

  Vertaling:

  Abdullah b. Umar heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zag spuug op de muur naar Qibla, en kraste hem weg en draaiend dan naar de mensen en zei: Wanneer iemand van u bidt, moet hij niet voor hem spugen, voor Allah is voor hem wanneer hij met gebed bezig is.


  Book 004, Number 1117:

  Ibn Umar reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) saw sputum sticking to the Qibla wall of the mosque, the rest of the hadith is the same.

  Vertaling:

  Ibn Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) spuug zag plakken aan de muur van Qibla van de moskee, de rest van de hadith is het zelfde.


  Book 004, Number 1118:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) saw sputum sticking to the Qibla of the mosque. He scratched it off with a pebble and then forbade spitting on the right side or in front, but (it is permissible) to spit on the left side or under the left foot.

  Vertaling:

  Abu Sa'id al-Khudri heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) zag spuug plakken aan Qibla van de moskee. Hij kraste het weg met een kiezelsteen en verbood toen spuwen aan de juiste kant of vooraan, maar (het is toelaatbaar) om aan de linkerkant of onder de linkervoet te spugen.


  Book 004, Number 1119:

  Abu Huraira and Abu Sa'id narrated that the Messenger of Allah (may peace be upon him) saw sputum, and the rest of the hadith is the same.


  Book 004, Number 1120:

  'A'isha reported: The Apostle of Allah (may, peace be upon him) saw spittle or snot or sputum, sticking to the wall towards Qibla and scratched it off.


  Book 004, Number 1121:

  Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) saw some sputum in the direction of the Qibla of the mosque. He turned towards people and said: How Is it that someone amongst you stands before his Lord and then spits out in front of Him? Does any one of you like that he should be made to stand in front of someone and then spit at his face? So when any one of you spits, he must spit on his left side under his foot. But if he does not find (space to spit) he should do like this. Qasim (one of the narrators) spat in his cloth and then folded it and rubbed it.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zag wat speeksel in de richting van Qibla van de moskee. Hij draaide naar mensen en zei: Hoe is het dat iemand onder u vr zijn Heer staat en dan spuugt voor hem? Zou iemand van u houden om zich voor iemand te staan en dan in zijn gezicht te spugen? Zo wanneer iemand van u spuugt, moet hij aan zijn linkerkant onder zijn voet spugen. Maar indien hij (ruimte niet vindt te spugen) zou hij moeten doen als dit. Qasim (n van de verteller) spuwde in zijn doek en vouwde dan hem en wreef hem.


  Book 004, Number 1122:

  Abu Huraira reported: I perceive as if I am looking at the Messenger of Allah (may peace be upon him) folding up a part of his cloth with another one.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Ik neem waar alsof ik de Boodschapper van Allah (vzmh) kijk die een deel van zijn doek met een andere opvouwt.


  Book 004, Number 1123:

  Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When any one of you is engaged in prayer, he is holding intimate conversation with his Lord, so none of you must spit in front of him, or towards his right side, but towards his left side under his foot.

  Vertaling:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer iemand van u met gebed bezig is, houdt hij vertrouwelijk gesprek met zijn Heer, zo niemand van u moet voor hem, of naar zijn juiste kant, maar naar zijn linkerkant onder zijn voet spugen.


  Book 004, Number 1124:

  Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Spitting in a mosque is a sin, and its expiation is that it should be buried.

  Vertaling:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Het spugen in een moskee is een zonde, en zijn boetedoening is dat het zou moeten worden begraven.


  Book 004, Number 1125:

  Shu'ba reported: I asked Qatada about spitting, in the mosque. He said: I heard Anas b. Malik say: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: Spitting in the mosque is a sin, and its expiation is that it should be buried.


  Book 004, Number 1126:

  Abu Dharr reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said: The deeds of my people, good and bad, were presented before me, and I found the removal of something objectionable from the road among their good deeds, and the sputum mucus left unburied in the mosque among their evil deeds.

  Vertaling:

  Abu Dharr heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) zei: De daden van mijn mensen, goed en slecht, werden voorgesteld vr me, en ik vond de verwijdering van iets die onaangenaam is van de weg onder hun goede daden, en het speeksel slijm laat onbegraven in de moskee onder hun kwade daden.


  Book 004, Number 1127:

  Abdullah b. Shakhkhir reported on the authority of his father that he said: I said prayer with the Messenger of Allah (may peace be upon him) and saw him spitting and rubbing it off with his shoe.


  Book 004, Number 1128:

  'Abdullah b. Shakhkhir narrated it on the authority of his father that he said prayer with the Messenger of Allah (may peace be upon him), and he spat and then rubbed it off with his left shoe.

  Vertaling:

  ' Abdullah b. Shakhkhir vertelde het op gezag van zijn vader dat hij gebed zei met de Boodschapper van Allah (vzmh), en hij spuugde en wreef het toen weg met zijn linkerschoen.


  Chapter 58: PERMISSIBILITY OF WEARING SHOES IN PRAYER
  Hoofdstuk 58: TOELAATBAARHEID VAN HET DRAGEN VAN SCHOENEN IN GEBED
  Book 004, Number 1129:

  Sa'd b. Yazid reported: I said to Anas b. Malik: Did the Messenger of Allah (may peace be upon him) pray while putting on the shoes? He said: Yes.

  Vertaling:

  Sa'd b. Yazid heeft overgeleverd: Ik zei aan Anas b. Malik: Kan de Boodschapper van Allah (vzmh) bidden tijdens het zetten op de schoenen? Hij zei: Ja.


  Book 004, Number 1130:

  Sa'd b. Yazid Abu Mas'ama reported: I said to Anas like (that mentioned above).


  Chapter 59: IT IS NOT ADVISABLE TO PRAY WEARING A CLOTH WHICH HAS DESIGNS OR MARKINGS OVER IT
  Hoofdstuk 59: HET IS NIET RAADZAAM TE BIDDEN VAN HET DRAGEN VAN EEN DOEK DIE ONTWERPEN OF NOTERINGEN ERVAN HEEFT
  Book 004, Number 1131:

  'A'isha reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) prayed in a garment which had designs over it, so he (the Holy Prophet) said: Take it to Abu Jahm and bring me a plain blanket from him, because its designs have distracted me.

  Vertaling:

  ' A'isha heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) bad in een kledingstuk dat ontwerpen over het had, zo zei hij (Heilige Profeet): Neem hem naar Abu Jahm en breng aan me een eenvoudige deken van hem, omdat zijn ontwerpen me hebben afgeleid.


  Book 004, Number 1132:

  'A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) stood for prayer with a garment which had designs over it. He looked at these designs and after completing the prayer said: Take this garment to Abu Jahm b. Hudhaifa and bring me a blanket for it has distracted me just now.


  Book 004, Number 1133:

  'A'isha reported: The Apostle of Allah (way peace be upon him) had a garment which had designs upon it and this distracted him in prayer. He gave it to Abu Jahm and took a plain garment in its place which is known anbijaniya.


  STRONG>Chapter 60: WHEN FOOD IS BROUGHT BEFORE A MAN AND HE IS INCLINED TO TAKE IT, HE SHOULD NOT SAY PRAYER BEFORE EATING IT AND UNDESIRABILITY OF PRAYING WHILE FEELING THE CALL OF NATURE
  Hoofdstuk 60: WANNEER VOEDSEL VOOR EEN MAN IS GEBRACHT EN HIJ IS GENEIGD HEM TE NEMEN, ZOU HIJ GEEN GEBED MOETEN ZEGGEN ALVORENS TE ETEN EN ONGEWENSTHEID VAN HET BIDDEN TERWIJL HET VOELEN NAAR DE VRAAG VAN AARD
  Book 004, Number 1134:

  Anas b. Malik reported the Apostle of Allah (may peace be upon him) saying: When the supper is brought and the prayer begins, one, should first take food.

  Vertaling:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd Boodschapper van Allah (vzmh) zegt: Wanneer het avondmaal wordt gebracht en het gebed begint, zou men eerst het voedsel moeten nemen.


  Book 004, Number 1135:

  Anas b. Malik reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When the supper is brought before you, and it is also the time to say prayer, first take food before saying evening prayer and do not hasten (to prayer, leaving aside the food).

  Vertaling:

  Anas b. Malik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer het avondmaal voor u wordt gebracht, en het is ook de tijd om gebed te zeggen,neemt eerst voedsel alvorens avondgebed te zeggen en verhaast je niet (aan gebed, dat u het voedsel terzijde laat).


  Book 004, Number 1136:

  This hadith has been narrated on the authority of Anas by another chain of transmitters.


  Book 004, Number 1137:

  Ibn 'Umar reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When the supper is served to any one of you and the prayer also begins. (in such a case) first take supper, and do not make haste (for prayer) till you have (taken the food).


  Book 004, Number 1138:

  A hadith like this has been narrated from the Apostle of Allah (may peace be upon him) on the authority of Ibn 'Umar with another chain of transmitters.


  Book 004, Number 1139:

  Ibn Atiq reported: Al-Qasim was in the presence of 'A'isha (Allah be pleased with her) that I narrated a hadith and Qasim was a man who committed errors in (pronouncing words) and his mother was a freed slave-girl. 'A'isha said to him: What is the matter with you that you do not narrate as this son of my brother narrated (the ahaditb)? Well I know from where you picked it up. This is how his mother brought him up and how your mother brought you up. Qasim felt angry (on this remark of Hadrat 'A'isha) and showed bitterness towards her. When he saw that the table had been spread by 'A'isha, he stood up, 'A'isha, said: Where are you going? He said: (I am going) to say prayer. She said: Sit down (to take the food). He said: I must say prayer. She said: Sit down, ) faithless, for I have heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: No prayer can be (rightly said) when the food is there (before the worshipper), or when he is prompted by the call of nature.

  Vertaling:

  Ibn Atiq heeft overgeleverd: Al-Qasim was in aanwezigheid van ' A'isha (ra) dat ik een hadith vertelde en Qasim was een man die fouten in toevertrouwde (het uitspreken van woorden) en zijn moeder was een bevrijd slavin. ' A'isha zei aan hem: Wat is de kwestie met u dat u niet vertelt als deze zoon van mijn broer (ahaditb) vertelt? Goed ik weet waarvan u het oppakte. Zo bracht zijn moeder hem groot en hoe uw moeder u grootbracht. Qasim voelde boos (op deze opmerking van Hadrat ' A'isha) en toonde bitterheid naar haar.Toen hij zag dat de tafel door 'A'isha was uitgespreid, stond hij op: 'A'isha zei: Waar gaat u? Hij zei: (ik ga) om gebed te zeggen. Zij zei: Ga zitten (om het voedsel te nemen). Hij zei: Ik moet gebed zeggen. Zij zei: Ga zitten trouweloos, ik heb gehoord dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zegt: Geen gebed kan (terecht gezegd) zijn wanneer het voedsel daar is (vr de aanbidder), of wanneer hij door de vraag van aard wordt veroorzaakt (natuurlijke behoefte moet doen).


  Book 004, Number 1140:

  'Abdullah b. 'Atiq narrated from the Apostle (may peace be upon him) on the authority of 'A'isha, but he made no mention of the account of Qasim.


  Chapter 61: FORBIDDANCE TO EAT GARLIC, ONIONS, AND ANYTHING OF OFFENSIVE SMELL WHILE COMING TO THE MOSQUE
  Hoofdstuk 61: VERBODEN OM KNOFLOOK, UIEN, EN IETS VAN AANVALLENDE GEUR TE ETEN TERWIJL HET KOMEN NAAR DE MOSKEE
  Book 004, Number 1141:

  Ibn 'Umar reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said during the battle of Khaybar: He who ate of this plant, i. e. garlic, should not come to the mosques. In the narration of Zubair, there is only a mention of" battle" and not of Khaybar.

  Vertaling:

  Ibn ' Umar heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei tijdens de slag van Khaybar: Hij die van deze plant eet, d.w.z. knoflook, zou niet aan de moskeen moeten komen. In het verhaal van Zubair, is er slechts een vermelding van "strijd" en niet van Khaybar.


  Book 004, Number 1142:

  Ibn 'Umar reported: The Messenuer of Allah (may peace be upon him) said: He who eats of this (offensive) plant must not approach our mosque, till its odour dies: (plant signifies) garlic.

  Vertaling:

  Ibn ' Umar heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Hij die van deze (aanvallende) plant eet moet niet onze moskee benaderen, tot zijn geur sterft: (plant betekent) knoflook.


  Book 004, Number 1143:

  Ibn Suhaib reported: Anas was asked about the garlic; he stated that the Messenger of Allah (may peace be upon him) had said: He who eats of this plant (garlic) should not approach us and pray along with us.

  Vertaling:

  Ibn Suhaib heeft overgeleverd: Anas werd gevraagd over het knoflook; hij verklaarde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) had gezegd: Hij die van deze plant eet (knoflook) zou niet ons moeten benaderen en samen met ons bidden.


  Book 004, Number 1144:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: He who eats of this plant (garlic) should not approach our mosque and should not harm us with the odour of garlic.


  Book 004, Number 1145:

  Jabir reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade eating of onions and leek. When we were overpowered by a desire (to eat) we ate them. Upon this he (the Holy Prophet) said: He who eats of this offensive plant must not approach our mosque, for the angels are harmed by the same things as men.

  Vertaling:

  Jabir heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) verbood het eten van uien en prei. Toen wij door een wens werden overweldigd (om te eten) wij aten hen. Op dit zei hij (Heilige Profeet): Hij die van deze aanvallende plant eet moet onze moskee niet benaderen, voor de engelen worden door de zelfde dingen als mannen beschadigd.


  Book 004, Number 1146:

  Jabir reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: He who eats garlic or onion should remain away from us or from our mosque and stay in his house. A kettle was brought to him which had (cooked) vegetables in it, He smelt (offensive) odour in it. On asking he was informed of the vegetables (cooked in it). He said: Take it to such and such Companion. When he saw it, he also disliked eating it. (Upon this). he (the Holy Prophet) said: You may eat it, for I converse whom one with whom you do not converse.

  Vertaling:

  Jabir heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Hij die knoflook of ui eet zou vanaf ons of van onze moskee moeten wegblijven en blijft in zijn huis. Een ketel werd naar hem gebracht waarin (gekookte) groenten zat, hij smelt (aanvallende) geur daarin. Bij het vragen werd hij genformeerd over de groenten (die daarin worden gekookt). Hij zei: Neem hem naar zo'n en zo'n Metgezel. Toen hij het zag, hield hij ook niet van het eten. (Opdit), hij (de Heilige Profeet) zei: U kunt het eten, U kunt het eten, want ik converseer wie met wie u niet converseert.


  Book 004, Number 1147:

  Jabir b. 'Abdullah reported the Apostle of Allah (may peace be upon him) mying: He who eats of this (offensive) plant, i. e garlic, and sometirres he said: He who eats onion and garlic and leek, should not approach our mosque for the angels are harmed by the same things as the children of Adam.


  Book 004, Number 1148:

  Ibn Juraij has narrated it with the same chain of transmitters: He who eats of this plant, i. e. garlic, should not come to us in our mosque, and he made no mention of onions or leek.


  Book 004, Number 1149:

  Abu Sa'id reported: We made no transgression but Khaybar was conquered. We, the Companions of the Messenger of Allah (may peace be upon him), fell upon this plant. i e. garlic. because the people were hungry. We ate it to our heart's content and then made our way towards the mosque. The Messenger of Allah (may peace be upon him) sensed its odour and he said: He who takes anything of this offensive plant must not approach us in the mosque. The people said: Its (use) has been forbidden; its (use) bu been forbidden. This reached the Apostle of Allah (may peace be upon him) and he said: O people, I cannot forbid (the use of a thing) which Allah has made lawful, but (this garlic) is a plant the odour of which is repugnant to me.


  Book 004, Number 1150:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) along with his Companions happened to pass by a field in which onions were sown. The people stopped there and ate out of that, but some of them did not eat. Then they (Propbet's Companions) went to him. He (first) called those who had not eaten the onions and kept the others (who had taken onions) waiting till its odour vanished.


  Book 004, Number 1151:

  Ma'dan b. Talha reported: 'Umar b. Khattab, delivered the Friday sermon and he made a mention of the Apostle of Allah (may peace be upon him) and Abu Bakr. He (further) said: I saw in a dream that a cock pecked me twice, and I perceive that my death is near. Some people have suggested me to appoint my successor. And Allah would not destroy His religion. His caliphate and that with which He sent His Apostle (may peace be upon him) If death approaches me soon, the (issue) of Caliphate (would be decided) by the consent of these six men with whom the Messenger of Allah (may peace be upon him) remained well pleased till his death. And I know fully well that some people would blame me that I killed with these very hands of mine some persons who apparently professed (Islam). And if they do this (blame me) they are the enemies of Allah, and are non-believers and have gone astray. And I leave not after me anything which to my mind seems more important than Kalala.

  And I never turned towards the Messenger of Allah (may peace be upon him) (for guidance) more often than this Kalala, and he (the Holy Prophet) was not annoyed with me on any other (issue) than this: (And he was so perturbed) that he struck his fingers on my chest and said: Does this verse. that is at the end of Surat al-Nisa'. which was revealed in the hot season not suffice you? And if I live longer I would decide this (problem so clearly) that one who reads the Qur'an, or one who does not read it, would be able to take (correct), decisions (under its light). He ('Umar) further said: Allah! I call You witness on these governors of lands, that I sent them to (the peoples of these lands) so that they should administer justice amongst them, teach them their religion and the Sunnah of the Apostle of Allah (may peace be upon him), and distribute amongst them the spoils of war and refer to me that which they find difficult to perform. O people. you eat 'these two plants and these are onions and garlic. and I find them nothing but repugnant for I saw that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) sensed the odour of these two from a person in a mosque, he was made to go to al-Baqi'. So he who eats it should (make its odour) die by cooking it well.

  Vertaling:

  Ma'dan b. Talha heeft overgeleverd: 'Umar b. Khattab, bezorgde de preek van de Vrijdag en hij maakte een vermelding van Boodschapper van Allah (vzmh) en Abu Bakr. Hij zei (verder): Ik zag in een droom dat een haan me tweemaal pikte, en ik neem waar dat mijn dood dichtbij is. Sommige mensen hebben me voorgesteld om mijn opvolger te benoemen. En Allah zou Zijn godsdienst niet vernietigen. Zijn kalifaat en dat waarmee hij Zijn Boodschapper stuurde (vzmh) Als de dood me spoedig benadert, (kwestie) van kalifaat (worden beslist) door de toestemming van deze zes mensen met wie de Boodschapper van Allah (vzmh) goed tevreden bleef tot zijn dood. En ik weet heel goed dat sommige mensen me zouden beschuldigen dat ik met deze eigenlijke handen van mijn sommige personen doodde die blijkbaar beweerden (Islam). En als zij dit doen (beschuldig me) zij zijn de vijanden van Allah, en zijn ongelovigen die op een verkeerde pad zijn gegaan. En ik verlaat niet iets na me die naar mijn mening belangrijker schijnt dan Kalala.

  En ik draaide nooit naar de Boodschapper van Allah (vzmh) (voor begeleiding) vaker dan dit Kalala, en hij (Heilige Profeet) ergerde niet aan me op een ander (kwestie) dan dit: (En hij was zo verstoord) dat hij zijn vingers op mijn borst sloeg en zei: Dit vers dat aan het eind van Surat Al-Nisa is, welke werd geopenbaard in het hete seizoen u niet voldoende zijn? En als ik langer leef zou ik dit (probleem zo duidelijk) beslissen dat wie Qur'an leest of die het niet leest, zou kunnen nemen (verbeteren), besluiten (onder zijn licht). Hij ('Umar) zei verder: Allah! Ik roep u getuige op deze gouverneurs van landen, die ik hen stuurde (de volkeren van dit land) zodat zij rechtvaardigheid onder hen zouden moeten beheren, hen hun godsdienst en Sunnah van Boodschapper van Allah (vzmh) onderwijzen, en verdeel onder hen de buit van oorlog en verwijs naar me die zij moeilijk vinden te presteren. O mensen jullie eten deze twee planten en dit zijn uien en knoflook en ik vind hen niets dan weerzinwekkend voor ik zag dat toen de Boodschapper van Allah (vzmh) ontdekte de geur van deze twee personen in een moskee, werd hij gemaakt om naar al-Baqi te gaan. Zo hij die eet zou het (maak zijn geur) moeten sterven door het goed te koken.


  Book 004, Number 1152:

  This hadith has been narrated by Qatada with the same chain of transmitters.


  Chapter 62: IT IS FORBIDDEN TO CRY OUT FOR FINDING OUT THE LOST THING IN THE MOSQUE
  Hoofdstuk 62: HET IS VERBODEN TE HUILEN IN DE MOSKEE OM HET TE WETEN KOMEN VAN HET VERLOREN DING
  Book 004, Number 1153:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: If anyone bears a man crying out in the mosque about something lie has lost, he should say: May Allah not restore it to you, for the mosques were not built for this.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Indien iemand een man toelaat om te huilen in de moskee over iets dat ligt heeft verloren, zou hij moeten zeggen: Moge Allah het niet herstellen aan u, werd voor de moskees niet gebouwd voor dit.


  Book 004, Number 1154:

  Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) saying like this.


  Book 004, Number 1155:

  Sulaiman b. Buraida narrated it on the authority of his father that a man cried out in the mosque saying: Who had called out for the red camel? Upon this the Apostle of Allah (may peace be upon him) said: May it not be restored to you! The mosques are built for what they are meant.

  Vertaling:

  Sulaiman b. Buraida vertelde het op gezag van zijn vader dat een man huilde uit in de moskee zeggende: Wie voor de rode kameel had uitgeroepen? Op dit zei Boodschapper van Allah (vzmh): Mei het niet om aan u worden hersteld! De moskees worden gebouwd voorwat zij worden betekend.


  Book 004, Number 1156:

  Sulaiman b. Buraida reported on the authority of his father that when the Apostle of Allah (may peace be upon him) had said prayer a man stood up and said: Who called for a red camel? (Upon this) the Apostle of Allah (may peace be upon him) said: May it not be restored to you! The mosques are built for what they are meant.

  Vertaling:

  Sulaiman b. Buraida heeft overgeleverd op gezag van zijn vader dat wanneer de Boodschapper van Allah (vzmh) het gebed had gezegd een man stondop en zei: Wie riep voor een rode kameel? (Op dit) Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Mei het niet om aan u worden hersteld! De moskees worden gebouwd voor wat zij worden betekend.


  Book 004, Number 1157:

  Ibn Buraida narrated it on the authority of his father that a Bedouin came when the Apostle of Allah (may peace be upon him) had completed the morning prayer. He thrust his head in the door of the mosque, and then the hadith (as narrated above) was narrated.


  Book 004, Number 1158:

  This hadith has been reported by another chain of transmitters.


  Chapter 63: FORGETFULNESS IN PRAYER AND PROSTRATION AS COMPENSATION FOR IT
  Hoofdstuk 63: VERGEETACHTIGHEID IN GEBED EN NEERWERPEN ALS COMPENSATIE
  Book 004, Number 1159:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When any one of you stands up to pray. the devil comes to him and confuses him to that he does not know how much he has prayed. If any one of you have such an experience he should perform two prostrations while sitting down (in qa'da).

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer iemand van u opstaat om te bidden, de duivel komt naar hem en hem verwart dat hij niet weet hoeveel hij heeft gebeden. Als iemand van u zo`n dergelijke ervaring heeft zou hij twee neerwerpen moeten uitvoeren tijdens het gaan zitten (in qa'da).


  Book 004, Number 1160:

  This hadith has been narrated by al-Zubri with the same chain of transmitters.


  Book 004, Number 1161:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When there is a call to prayer the devil runs back breaking the wind so that he may not hear the call, and when the call is complete he comes back. And when the takbir is pronounced he again runs back, and when takbir is over he comes back and distracts a man saying: Remember such and such, remember such and such, referring to something the man did not have in his mind with the result that he does not know how much he has prayed; so when any one of you is not sure how much he has prayed. he should perform two prostrations while sitting (qa'da).

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer er een oproep is naar gebed de duivels rent achter breken de wind zodat hij de oproep niet kan horen, en wanneer de oproep voltooid is komt hij terug. En wanneer takbir wordt uitgesproken loopt hij opnieuw weg, en wanneer takbir over is komt hij terug en leidt een man af die zegt: Herinner u zo'n en zo'n, herinner u zo'n en zo'n, die naar iets verwijst waarnaar de man in zijn geest niet weet met het resultaat hoeveel hij heeft gebeden; zo wanneer iemand van u niet zeker is hoeveel hij heeft gebeden, zou hij twee neerwerpen moeten uitvoeren tijdens het zitten (qa'da).


  Book 004, Number 1162:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The devil takes to his heels breaking wind when the prayer begins. and the rest is the same but with this addition:" He (the devil) makes him think of pleasant things (or things productive of enjoyment) and of the things wished for, and reminds him of such needs which he had forgotten."

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: De duivel neemt naar zijn hielen die wind breken wanneer het gebed begint en de rest is het zelfde maar met deze toevoeging: "Hij (de duivel) maakt hem denken aan prettige (of dingen die productief zijn van plezier) en dingen die worden gewenst voor, en herinnert hem aan dergelijke behoeften die hij had vergeten".


  Book 004, Number 1163:

  'Abdullah b. Buhaina reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) led us two rak'ahs of prayer in one of the (obligatory) prayers and then got up and did not sit, and the people stood up along with him. When he finished the prayer and we expected him to pronounce salutation. he said:" Allah is Most Great" while sitting and made two prostrations before salutation and then pronounced (the, final) salutation.

  Vertaling:

  ' Abdullah b. Buhaina heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) leidde ons twee rak'ahs van gebed in n van de (verplichte) gebeden en dan opstond en heeft niet gezeten, en de mensen stonden samen met hem op. Toen hij het gebed beindigde verwachtten wij dat hij de begroeting de zou uitspreken, zei hij: "Allah is de Meest, Grootste" terwijl het zitten en twee neerwerpen maken vr de begroeting en dan uitgesproken (het, definitief) begroeting.


  Book 004, Number 1164:

  'Abdullah b. Buhaina al-Asadi, the ally of Abu al-Muttalib, reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) stood up in the noon prayer (though) he hadith sit (after the two rak'ahs). When he completed the prayer he performed two prostrations and said," Allah is the Most Great" in each prostration, while he was sitting before pronouncing salutation, and the people performed prostration along with him. That was a compensation for he had forgotten to observe jalsa (after two rak'ahs).

  Vertaling:

  ' Abdullah b. Buhaina al-Asadi, de bondgenote van Abu al-Muttalib, heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) stond op in het middaggebed (hoewel) hij niet zat (na twee rak'ahs). Toen hij het gebed voltooide voerde hij twee neerwerpen uit en zei, "Allah is de Meest Grootsts" in elke neerwerping, terwijl hij zat alvorens de begroeting te spreken, en de mensen neerwerpen samen met hem uitvoerden. Dat was een compensatie waarvoor hij was vergeten om jalsa (na twee rak'ahs) waar te nemen.


  Book 004, Number 1165:

  'Abdullah b. Malik ibn Buhaina al-Asadi reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) stood up (at the end of two rak'ahs) when he had to sit and proceeded on with the prayer. But when he was at the end of the prayer, he performed a prostration before the salutation and then pronounced the salutation.


  Book 004, Number 1166:

  Abu Sa'id al-Khudri reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When any one of you is in doubt about his prayer and he does Dot know how much he has prayed, three or four (rak'ahs), he should cast aside his doubt and base his prayer on what he is sure of then perform two prostrations before giving salutations. If he has prayed five rak'ahs, they will make his prayer an even number for him, and if he has prayed exactly four, they will be humiliation for the devil.

  Vertaling:

  Abu Sa'id al-Khudri heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer iemand van u in twijfel is over zijn gebed en hij stipt niet weet hoeveel hij gebeden heeft, drie of vier (rak'ahs) zou hij zijn twijfel opzij moeten werpen en zijn gebed baseren op wat hij van zeker is dan uitvoert twee neerwerpen alvorens begroetingen te geven. Als hij vijf rak'ahs heeft gebeden, zullen zij zijn gebed tot een even getal voor hem maken, en als hij precies vier heeft gebeden, zullen zij vernedering voor de duivel zijn.


  Book 004, Number 1167:

  This hadith has been narrated by Zaid b. Aslam with the same chain of transmitters and he said: He should perform two prostrations before the salutation, as it was mentioned by Sulaiman b. Bilal.


  Book 004, Number 1168:

  'Alqama narrated It on the authority of 'Abdullah (b. Mas'ud) who said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said the prayer; (the narrator added): He made some act of omission or commission when he pronounced salutation; it was said to him: Messenger of Allah, is there something new about the prayer? He (the Holy Prophet) said: What is it? They said: You said prayer in such and such away. He (the narrator) said: He (the Holy Prophet) turned his feet and faced the Qibla and performed two prostrations and then pronounced salutations, and then turned his face towards us and said: If there is anything new about prayer (new command from the Lord) I informed you of that. But I am a human being and I forget as you forget, so when I forget, remind me, and when any one of you is in doubt about his prayer, he should aim at what Is correct, and complete his prayer in that respect and then make two prostrations.

  Vertaling:

  ' Alqama vertelde het op gezag van 'Abdullah (b. Mas'ud) die zei: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei het gebed; (de verteller voegd toe): Hij maakte n of andere handeling van weglating of commissie toen hij begroeting uitsprak; het werd gezegd aan hem: Boodschapper van Allah (vzmh), is er iets nieuw over het gebed? Hij (Heilige Profeet) zei: Wat is het? Zij zeiden: U zei gebed in zo`n en zo`n weg. Hij (verteller) zei: Hij (Heilige Profeet) draaide zijn voeten en zag Qibla onder ogen en voerde twee neerwerpen uit en sprak toen begroetingen uit, en draaide zijn gezicht naar ons en zei: Indien er iets nieuw over het gebed is (nieuw bevel van Heer) ik zal u over dat informeren. Maar ik ben een menselijk wezen en ik vergeet aangezien u vergeet, zo wanneer ik vergeet, herinner me eraan, en wanneer iemand van u in twijfel is over zijn gebed, zou hij naar wat moeten streven wat correct is en zijn gebed voltooien in dat opzicht en maakt dan twee neerwerpen.


  Book 004, Number 1169:

  This hadith has been narrated by Mansur with the same chain of transmitters, with a slight modification of words.


  Book 004, Number 1170:

  This hadith is reported by Mansur with the same chain of transmitters, but with these words:" He should aim at correct (prayer) and it is advisable."


  Book 004, Number 1171:

  This hadith has been narrated by Mansur with the same chain of transmitters with the words: I, He should aim at what is correct and complete."


  Book 004, Number 1172:

  This hadith has been narrated by Mansur with the same chain of transmitters and said:" He should aim at correctness and that is right."


  Book 004, Number 1173:

  This hadith has been reported by Mansur with the same chain of transwitters and he said:" He should aim at what is according to him correct."


  Book 004, Number 1174:

  This hadith has been narrated by Mansur and he said:" He should aim at correctness."


  Book 004, Number 1175:

  'Abdullah (b. Mas'ud) reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said five rak'ahs of the noon prayer and when he completed the prayer, It was said to him: Has there been (commanded) an addition In prayer? He said: What is it? They said: You have said five rak'ahs, so he performed two prostrations.

  Vertaling:

  ' Abdullah (b. Mas'ud) heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) zei vijf rak'ahs van het middaggebed en toen hij het gebed voltooide, werd het gezegd aan hem: Is er (bevolen) een toevoeging in gebedt? Hij zei: Wat is het? Zij zeiden: U hebt vijf rak'ahs gezegd, zo verrichtte hij twee neerwerpen uit.


  Book 004, Number 1176:

  Alqama reported: He (the Holy Prophet) had led them five rak'ahs in prayer.


  Book 004, Number 1177:

  Ibrahim b. Suwaid-reported: 'Alqama led us in the noon prayer and be offered five rak'ahs; when the prayer was complete, the people said to him: Abu Shibl, you have offered five rak'ahs. He said: No, I have not done that. They said: Yes (you said five rak'ahs). He (the narrator) said: And I was sitting in a corner among people and I was just a boy. I (also) said: Yes, you have offered five (rak'ahs). He said to me: O, one-eyed, do you say the same thing? I said: Yes. Upon this he turned (his face) and performed two prostrations and then gave salutations, and then reported 'Abdullah as saying: The Messenger of Allah (may peace be upon him) led us in prayer and offered five rak'ahs. And as he turned away the people began to whisper amongst themselves. He (the Holy Prophet) said: What is the matter with you? They said: Has the prayer been extended? He said: No. They said: You have in fact said five rak'ahs. He (the Holy Prophet) then turned his back (and faced the Qibla) and performed two prostrations and then gave salutations and further said: Verily I am a human being like you, I forget just as you forget. Ibn Numair made this addition:" When any one of you forgets, he must perform two prostrations."


  Book 004, Number 1178:

  'Abdullah (b. Mas'ud) reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) led us five (rak'ahs in prayer). We said: Messenger of Allah, has the prayer been extended? He said: What is the matter? They said: You have said five (rak'ahs). He (the Holy Prophet) said: Verily I am a human being like you. I remember as you remember and I forget just as you forget. He then performed two prostrations as (compensation of) forgetfulness.

  Vertaling:

  ' Abdullah (b. Mas'ud) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei gebed en hij liet weg of beging (iets). Ibrahim (n van verteller van dit hadith) zei: Het is mijn twijfel, en het werd gezegd: Boodschapper van Allah, is er enige toevoeging aan het gebed geweest? Hij (Heilige Profeet) zei: Heel ik ben een menselijk wezen als u. Ik vergeet precies zoals u vergeet zo wanneer iemand van u vergeet, moet hij twee neerwerpen uitvoeren, en hij (Heilige Profeet) zat en draaide de Boodschapper van Allah (vzmh) (zijn gezicht naar Qibla) en voerde toen twee neerwerpen uit.


  Book 004, Number 1179:

  'Abdullah (b. Mas'ud) reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said prayer and he omitted or committed (something). Ibrahim (one of the narrators of this hadith) said: It is my doubt, and it was said: Messenger of Allah, has there been any addition to the prayer? He (the Holy Prophet) said: Verily I am a human being like you. I forget just as you forget so when any one of you forgets, he must perform two prostrations, and he (the Holy Prophet) was sitting and then the Messenger of Allah (may peace be upon him) turned (his face towards the Qibla) and performed two prostrations.


  Book 004, Number 1180:

  'Abdullah b. Mas'ud reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) performed two prostrations for forget fulness after salutation and talking.


  Book 004, Number 1181:

  Abdullah reported: We prayed along with the Messenger of Allah (may peace he upon him) and he committed or omitted (something). Ibrahim said: By Allah, this is a misgiving of mine only. We said: Messenger of Allah, is there something new about the prayer? He (the Holy Prophet) said: No. We told him about what he had done. He (the Holy Prophet) said: When a man commits or omits (something in prayer), he should perform two prostrations, and he then himself performed two prostrations.


  Book 004, Number 1182:

  Ibn Sirin reported Abu Huraira as saying: The Messenger of Allah (may peace be upon him) led us in one of the two evening prayers, Zuhr or 'Asr, and gave salutations after two rak'ahs and going towards a piece of wood which was placed to the direction of the Qibla in the mosque, leaned on it looking as if he were angry. Abu Bakr and Umar were among the people and they were too afraid to speak to him and the people came out in haste (saying): The prayer has been shortened. But among them was a man called Dhu'I-Yadain who said: Messenger of Allah, has the prayer been shortened or have you forgotten? The Apostle of Allah (may peace be upon him) looked to the right and left and said: What was Dhu'I-Yadain saying? They said: He is right. You (the Holy Prophet) offered but two rak'ahs. lie offered two (more) rak'ahs and gave salutation, then said takbir and prostrated and lifted (his head) and then said takbir and prostrated, then said takbir and lifted (his head). He (the narrator) says: It has been reported to me by Imran b. Husain that he said: He (their) gave salutation.

  Vertaling:

  Ibn Sirin heeft overgeleverd Abu Huraira zoals zeggend: De Boodschapper van Allah (vzmh) leidde ons in n of twee avond gebeden, Zuhr of 'Asr, en gaf begroetingen na twee rak'ahs en het ging naar een stuk hout dat naar de richting van Qibla in de moskee werd geplaatst, leunde erop en kijkt alsof hij boos was. Abu Bakr en Umar was onder de mensen en zij waren te bang om aan hem te spreken en de mensen kwamen uit haastig (zeggend): Het gebed is verkort. Maar onder hen was een man genoemd Dhu'I-Yadain die zei: Boodschapper van Allah, is het gebed verkort of bent u vergeten? Boodschapper van Allah (vzmh) keek naar rechts en links en zei: Wat zei Dhu'I-Yadain? Zij zeiden: Hij is juist. U (Heilige Profeet) bood aan maar twee rak'ahs, liggen aangeboden twee (meer) rak'ahs en gaf begroeting, zei dan takbir en neerwierp en opgeheven (zijn hoofd) en toen zei takbir op en neerwierp, dan zei takbir en opgeheven (zijn hoofd). Hij (verteller) zegt: Het is heeft overgeleverd naar me door Imran b. Husain die hij zei: Hij (hun) gaf begroeting.


  Book 004, Number 1183:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) led us in one of the evening prayers. And this hadith was narrated like one transmitted by Sufyan.


  Book 004, Number 1184:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) led us in the 'Asr prayer and gave salutation after two rak'ahs. Dhu'l-Yadain (the possessor of long arms) stood up and said: Messenger of Allah, has the prayer been shortened or have you forgotten? The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Nothing like this has happened (neither the prayer has been shortened nor have I forgotten). He (Dhu'l-Yadain) said: Messenger of Allah, something has definitely happened. The Messenger of Allah (may peace be upon him) turned towards people and said: Is Dhu'l-Yadain true (in his assertion)? They said: Messenger of Allah, he is true. Then the Messenger of Allah (may peace be upon him) completed the rest of the prayer. and then performed two prostrations while he was sitting after salutation.


  Book 004, Number 1185:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said two rak'ahs of the noon prayer and then gave salutation when a man from Band Sulaim came to him and said: Messenger of Allah. has the prayer been shortened, or have you forgotten? And the rest of the hadith is the same.


  Book 004, Number 1186:

  Abu Huraira reported: I offered with the Apostle of Allah (may peace be upon him) the noon prayer and the Messenger of Allah (may peace be upon him) gave salutation after two rak'ahs. A person from Bani Sulaim stood up, and the rest of the hadith was narrated as mentioned above.


  Book 004, Number 1187:

  'Imran b. Husain reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said the afternoon prayer and gave the salutation at the end of three rak'ahs and then went into his house. A man called al-Khirbaq, who bad long aims, got up and went to him, and addressed him as Messenger of Allah and mentioned to him what he had done. He came out angrily trailing his mantle, and when he came to the people he said: Is this man telling the truth? They said: Yes. He then said one rak'ah and then gave salutation and then performed two prostrations and then gave salutation.

  Vertaling:

  'Imran b. Husain heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei het middaggebed en gaf de begroeting aan het eind van drie rak'ahs en ging toen in zijn huis. Een man riep al-Khirbaq, die bad lange doelen, stondop en ging naar hem, en sprak hem als Boodschapper van Allah en vermeldde aan hem wat hij had gedaan. Hij kwam uit boos slepend zijn mantel, en toen hij naar de mensen kwam zei hij: Vertelt deze man de waarheid? Zij zeiden: Ja. Hij zei toen n rak'ah en gaf toen begroeting en voerde toen twee neerwerpen uit en gaf toen begroeting.


  Book 004, Number 1188:

  Imran b. Husain reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said three rak'ahs of the 'Asr prayer and then got up and went to his apartment. A man possessing large arms stood up and said: Messenger of Allah, bias the player been shortened? He came out angrily, and said the rak'ah which he had omitted and then gave salutation. then performed two prostrations of forgetfulness and then gave salutation.


  Chapter 64: PROSTRATION WHILE RECITING THE QUR'AN
  Hoofdstuk 64: NEERWERPEN TIJDENS HET RECITEREN VAN QUR'AN
  Book 004, Number 1189:

  Ibn 'Umar reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) while reciting the Qur'an recited its scarab containing sajda, and he performed prostration and we also prostrated along with him (but we were so overcrowded) that some of us could not find a place for our forehead (when prostrating ourselves).

  Vertaling:

  Ibn ' Umar heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) terwijl het reciteren van Qur'an reciteerde zijn scarab die sajda bevat, en hij verrichtte neerwerping uit en wij neerwierpen ook samen met hem (maar wij waren zo overladen) dat sommigen van ons geen plaats voor hun voorhoofd konden vinden (toen we onszelf neerwierpen).


  Book 004, Number 1190:

  Ibn 'Umar reported: Sometimes the Messenger of Allah (may peace be upon him) recited the Qur'an, and would pass by (recite) the verse of sajda and performed prostration and he did this along with us, but we were so crowded in his company that none of us could find a place for performing prostration. (and it was done on occasions) other than prayer.


  Book 004, Number 1191:

  Abdullah (b. 'Umar) reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) recited (Surah) al Najm and performed prostration during its recital and all those who were along with him also prostrated themselves except one old man who took a handful of pebbles or dust in his palm and lifted it to his forehead and said: This is sufficient for me. 'Abdullah said: 1 saw that he was later killed in a state of unbelief.

  Vertaling:

  Abdullah (b. 'Umar) heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) reciteerde (Surah) al Najm en terwijl hij reciteerde wierp hij zich neer en degenen wie ook samen met hem waren wierpen zich ook neer behalve n oude man die een handvol van kiezelstenen of stof in zijn palm nam en het aan zijn voorhoofd ophief en zei: Dit volstaat voor me. 'Abdullah zei: 1k zag dat hij later in een staat van ongeloof werd gedood.


  Book 004, Number 1192:

  'ta' b. Yasar reported that he had asked Zaid b. Thabit about recital along with the Imam, to which he said: There should be no recital along with the Imam in anything, and alleged that he recited:" By the star when it sets" (Surah Najm) before the Messenger of Allah (may peace be upon him) and he did not prostrate himself.

  Vertaling:

  ' Ta ' b. Yasar heeft overgeleverd dat hij Zaid b. Thabit over overweging samen met Imam had gevraagd, waaraan hij zei: Er zou geen overweging samen met Imam in iets moeten zijn, en beweerd dat hij reciteerde: "Door de ster wanneer het plaatst" (Surah Najm) vr de Boodschapper van Allah (vzmh) en hij neerwierp zelfzelf niet.


  Book 004, Number 1193:

  Abu Salama b. 'Abual-Rahman reported: Abu Huraira recited before them:" hen the heaven burst asunder" (al-Qur'an lxxxiv:1) and performed prostration. After completing (the prayer) he informed them that the Messenger of Allah (may peace be upon him) has prostrated himself at it (this verse).

  Vertaling:

  Abu Salama B. 'Abu al-Rahman heeft overgeleverd: Abu Huraira reciteerde vr hen: "Wanneer de hemel splijt" (al-Qur'an 84:1) en verrichte neerwerping. Na voltooiing (van het gebed) informeerde hij hen dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zichzelf neerwierp na (dat vers).


  Book 004, Number 1194:

  A hadith like this has been narrated by AbuSalama on the authority of Abu Huraira.


  Book 004, Number 1195:

  Abu Huraira reported: We performed prostration along with the Messenger of Allah (may peace be upon him) (as he recited these verses: )" When the heaven burst asunder" and" Read in the name of Thy Lord" (al-Qur'an xcvi:1).

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: Wij verrichten neerwerping samen met de Boodschapper van Allah (vzmh) uit (toen hij deze verzen reciteerde:) "Wanneer de hemel splijt" (al-Qur'an 84:1) en "Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper". (al-Qur'an 96:1).


  Book 004, Number 1196:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) prostrated himself (while reciting these verses)." When the heaven burst asunder" ;" Read in the name of Thy Lord".


  Book 004, Number 1197:

  A hadith like this has been transmitted by Abual-Rahman al-Araj on the authority of Abu Huraira.


  Book 004, Number 1198:

  Abu Rafi' reported: I said the night prayer along with Abu Huraira and as he recited: "When the heaven burst asunder," he performed prostration. I said to him: What prostration is this? He said: I prostrated myself (on this occasion of recital) behind Abu'I-Qasim (Muhammad may peace be upon him), and I would go on doing this till I meet him (in the next world). Ibn 'Abu al-A'la said: (Abu Huraira uttered this: ) I would not abandon performing prostration.

  Vertaling:

  Abu Rafi ' heeft overgeleverd: Ik zei het nachtgebed samen met Abu Huraira en toen hij reciteerde: "Wanneer de hemel splijt," hij verrichtte neerwerping uit. Ik zei aan hem: Welke neerwerping is dit? Hij zei: Ik wierp mezelf neer (bij deze gelegenheid van overweging) achter abu'I-Qasim (Muhammad vzmh), en ik zou dit blijven doen tot ik hem ontmoet (in de volgende wereld). Ibn 'Abu al-A'la zei: (Abu Huraira uitte dit:) ik zou het uitvoeren van neerwerpen niet verlaten.


  Book 004, Number 1199:

  This hadith has been narrated by Tamimi with the same chain of transmitters except for this that they made no mention of:" Behind Abu'l-Qasim" (may peace be upon him).


  Book 004, Number 1200:

  Abu Rafi' reported: I saw Abu Huraira performing prostration (while reciting this verse: )" When the heaven burst asunder." I said to him: Do you prostrate yourself (while reciting) i? He said: Yes, I saw my best Friend (may peace be upon him) prostrating himself on (the recital of this verse) and I shall continue prostrating till I meet him. Shu'ba asked: Do you mean (by Friend) the Apostle of Allah (may peace be upon him)? He said: Yes.


  Top
  Chapter 65: HOW JALSA IS TO BE OBSERVED <> HOE JALSA MOET WORDEN WAARGENOMEN
  * Book 004, Number 1201: Internationale nr: 1308 [Tawarruk]

  Abdullah b. Zubair narrated on the authority of his father: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) sat in prayer, he placed the left foot between his thigh and shank and stretched the right foot and placed his left hand or his left knee and placed his right hand on his right thigh, and raised his finger.

  Abdullah b. Zubair vertelde op gezag van zijn vader: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) in gebed zat, plaatste hij de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit en plaatste zijn linkerhand op zijn linkerknie en plaatste zijn rechterhand op zijn rechter dij, en hief zijn vinger op.


  * Book 004, Number 1202: Internationale nr: 1309 [Tashahhud]

  'Abdullah b. Zubair narrated on the authority of his father that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) sat for supplication, i.e. tashahhud (blessing and supplication), he placed his right hand on his right thigh and his left hand on his left thigh, and pointed with his forefinger, and placed his thumb on his (milddle) finger, and covered his knee with the palm of his left hand.

  'Abdullah b. Zubair vertelde op gezag van zijn vader dat toen het Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zat voor smeekbede, d.w.z. tashahhud (zegen en smeekbede), plaatste hij zijn rechterhand op zijn recht dij en zijn linkerhand op zijn linkerdij en wees met zijn wijsvinger, en plaatste zijn duim op zijn (middel) vinger en bedekte zijn knie met de palm van zijn linkerhand.


  * Book 004, Number 1203: Internationale nr: 1310 [Jalsa istarahat]

  Ibn 'Umar reported that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) sat for tashahhud he placed his left hand on his left knee, and his right hand on his right knee, and he raised his right finger, which is next to the thumb, making supplication in this way, and he stretched his left hand on his left knee. Another version on the authority of Ibn Umar says: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) sat for tashahhud, he placed his left hand on his left knee and placed his right hand on his right knee, and he formed a ring like (fifty-three) and pointed with his finger of attestation.

  Ibn 'Umar heeft overgeleverd dat toen de Boodschapper van Allah (vzmh) zat voor tashahhud plaatste hij zijn linkerhand op zijn linkerknie, en zijn rechterhand op zijn rechterknie, en hij hief zijn rechter vinger op, die naast de duim is, maakte op deze wijze smeekbede, en hij zijn linkerhand op zijn linkerknie uitrekte. Een andere versie op gezag van Ibn Umar zegt: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) zat voor tashahhud plaatste zijn linkerhand op zijn linkerknie en zijn rechterhand op zijn rechterknie, en hij vormde een ring als (drienvijftig) en richtte met zijn vinger van bevestiging.


  Book 004, Number 1204:

  'Ali b. 'Abual-Rahman al-Mu'awi reported: 'Abdullah b. Umar saw me playing with pebbles during prayer. After finishing the prayer he forbade me (to do it) and said: Do as the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to do. I said: How did Allah's Messenger (may peace be upon him) do? He said that he (the Messenger of Allah) sat at tashahhud, placed his right palm on the right thigh and closed all his fingers and pointed with the help of finger next to the thumb, and placed his left palm on his right thigh.


  Book 004, Number 1205:

  This hadith has been narrated by another chain of transmitters.

  Chapter 66: TASLIM AT THE COMPLETION OF THE PRAYER
  Hoofdstuk 66: TASLIM BIJ DE VOLTOOIING VAN HET GEBED
  Book 004, Number 1206:

  Abu Ma'mar reported: There was an Amir in Mecca who pronounced taslim twice. Abdullah said: Where did he get this sunnah? Al-Hakam said: There is a hadith to the effect that the Messenger of Allah (may peace be upon him) did like It.

  Vertaling:

  Abu Ma'mar heeft overgeleverd: Er was een Amir in Mekka die taslim tweemaal uitsprak. Abdullah zei: Waar heeft hij dit sunnah gekregen? Al-Hakam zei: Er is een hadith teneinde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) van het hield.


  Book 004, Number 1207:

  'Abdullah reported: An Amir or a person pronounced taslim twice. 'Abdullah said: Where did he get this sunnah?


  Book 004, Number 1208:

  'Amir b. Sa'd reported: I saw the Messenger of Allah (may peace be open him) pronouncing taslim on his right and on his left till I saw the whiteness of his cheek.

  Vertaling:

  ' Amir b. Sa'd heeft overgeleverd: Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) taslim uitsprekend op zijn rechter en op zijn linkerzijde tot ik de bleekheid van zijn wang zag.


  Chapter 67: DHIKR AFTER THE PRAYER
  Hoofdstuk 67: DHIKR NA HET GEBED
  Book 004, Number 1209:

  Ibn 'Abbas said: We used to know that Allah's Messenger (may peace be upon him) had finished his prayer when we heard the takbir (Allah-O-Akbar).

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas zei: Wij hebben geweten dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn gebed had beindigd toen wij takbir hoorden (Allah-o-Akbar).


  Book 004, Number 1210:

  Ibn 'Abbas reported: We knew the finishing of the prayer of the Messenger of Allah (may peace be upon him) through takbir. 'Amr (b. Dinar) said: I made a mention of it to Abu Mas'ud, hue he rejected it and said: I never narrated it to you. 'Amr said: He did narrate it before this.

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd: Wij kenden het beindigen van het gebed van de Boodschapper van Allah (vzmh) door takbir. 'Amr (b.dinar) zei: Ik maakte een vermelding van het aan de tint van Abu Mas'ud, hij keurde het af en zei: Ik vertelde het nooit aan u. 'Amr zei: Hij vertelde het vr dit.


  Book 004, Number 1211:

  Ibn 'Abbas reported: Dhikr (mentioning the name of Allah) in a loud voice after obligatory prayers was (a common practice) during the lifetime of the Apostle of Allah (may peace be upon him) ; and when I heard that I came to knew that they (the people) had finished the prayer.

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd: Dhikr die (de naam van Allah vermeldt) in een luide stem na verplichte gebeden was (een gemeenschappelijke praktijk) tijdens het leven van Boodschapper van Allah (vzmh); en toen ik dat hoorde kwam ik te weten dat zij (de mensen) het gebed hadden beindigd.


  Top
  Chapter 68: DESIRABILITY OF SEEKING REFUGE FROM THE TORMENT OF THE GRAVE
  Hoofdstuk 68: WENSELIJKHEID OM TOEVLUCHT VAN DE KWELLING VAN HET GRAF TE ZOEKEN
  * Book 004, Number 1212:

  'A'isha heeft overgeleverd:

  Heilige Profeet (vzmh) trad mijn huis binnen, toen een Joodse vrouw bij me was en zij vroeg: "Weet jij dat je in het graf ondervraagd zult worden?" De profeet beefde (toen hij dit hoorde) en zei: "Het zijn alleen de Joden die ondervraagd zullen worden". 'A'isha zei: Een paar nachten gingen voorbij en de profeet zei: "Weet je dat het aan mij is geopenbaard: 'Je zult ondervraagd worden in je graf?' 'A'isha zei: Ik hoorde de profeet bescherming vragen tegen bestraffing in het graf na deze.


  Book 004, Number 1213:

  Abu Huraira reported. I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) seeking refuge from the torment of the grave after this (after the revelation).


  Book 004, Number 1214:

  'A'isha reported: There came to me two old women from the old Jewesses of Medina and said: The people of the grave are tormented in their graves. I contradicted them and I did not deem it proper to testify them. They went away and the Messenger of Allah (may peace be upon him) came to me and I said to him: Messenger of Allah I there came to me two old women from the old Jewesses of Medina and asserted that the people of the graves would be tormented therein. He (the Prophet) said: They told the truth; they would be tormented (so much) that the animals would listen to it. She ('A'isha) said: Never did I see him (the Holy Prophet) afterwards but seeking refuge from the torment of the grave in prayer.

  Vertaling:

  'A'isha heeft overgeleverd: Er kwamen naar mij twee oude vrouwen van oude Jodinnen van Medina en zeiden: De mensen van het graf worden gekweld in hun graven. Ik sprak hen tegen en ik achtte het niet juist om hen te getuigen. Zij gingen weg en de Boodschapper van Allah (vzmh) kwam naar me en ik zei aan hem: Boodschapper van Allah(vzmh) Er kwamen naar mij twee oude vrouwen van oude Jodinnen van Medina en beweerden dat de mensen van de graven daarin worden gekweld. Hij(Profeet) zei: Zij vertelden de waarheid; zij worden gekweld (zo veel) dat de dieren naar het zouden luisteren. Zij ('A'isha) zei: Nooit zag ik hem (Heilige Profeet daarna) maar toevlucht zoeken van de kwelling van het graf in gebed.


  Book 004, Number 1215:

  Masruq reported this hadith on the authority of 'A'isha who said: Never did he (the Holy Prophet) say prayer after this in which I did not hear him seeking refuge from the torment of the grave.


  Book 004, Number 1216:

  'A'isha reported: 1 heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) seeking refuge from the trial of Dajjal (Antichrist) in prayer.


  Book 004, Number 1217:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (way peace be upon him) said: When any one of you utters tashahhud (in prayer) he must seek refuge with Allah from four (trials) and should thus say:" O Allah! I seek refuge with Thee from the torment of the Hell, from the torment of the grave, from the trial of life and death and from the evil of the trial of Masih al-Dajjal" (Antichrist).

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer iemand van u tashahhud uit (in gebed) moet hij toevluchtsoord met Allah zoeken van vier (proeven) en zou zo moeten zeggen: "O Allah! Ik zoek toevlucht met U van de kwelling van de Hel, van de kwelling van het graf, van de proef van het leven en dood en van het kwaad van de proef van Masih al-Dajjal"(Antichrist).


  Book 004, Number 1218:

  'A'isha, the wife of the Apostle of Allah (may peace be upon him) reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to supplicate in prayer thus:" O Allah! I seek refuge with Thee from the torment of the grave, and I seek refuge with Thee from the trial of the Masih al-Dajjal (Antichrist) and I seek refuge with Thee from the trial of life and death. O Allah! I seek refuge with Thee from sin and debt." She ('A'isha) reported: Someone said to him - (the Holy Prophet): Messenger of Allah! why is it that you so often seek refuge from debt? He said: When a (person) incurs debt, (he is obliged) to tell lies and break promise.

  Vertaling:

  'A'isha, de vrouw van Boodschapper van Allah (vzmh) heeft overgeleverd: Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gesmeekt in gebed dus: "O Allah! Ik zoek toevlucht met U van de kwelling van het graf, en ik zoek toevlucht met U van de proef van Masih al-Dajjal (Antichrist) en ik zoek toevlucht met U van de proef van het leven en dood. O Allah! Ik zoek toevlucht met U van zonde en schuld." Zij ('A'isha) heeft overgeleverd: Iemand zei aan hem (Heilige Profeet): Boodschapper van Allah! waarom is het dat u zo vaak toevluchts van schuld zoekt? Hij zei: Wanneer een (persoon) schuld op zijn hals haalt (hij is verplicht) om leugens te vertellen en belofte te breken.


  Book 004, Number 1219:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When any one of you completes the last tashahhud. he should seek refuge with Allah from four (trials). I. e. from the torment of Hell, from the torment of grave, from the trial of life and death. -and from the mischief of Masih at-Dajjal (Antichrist). This hadith has been narrated by al-Auza'i with the same chain of transmitters but with these words:" When any one of you completes the tashahhud" and he made no mention of the words" the last".


  Book 004, Number 1220:

  Abu Huraira reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said: O Allah! I seek refuge with Thee from the torment of the grave, and the torment of Hell, and the trial of life and death and the mischief of Masih al-Dajjal.


  Book 004, Number 1221:

  Abu Huraira reported the Messenger of Allah (may peace be upon him) as saying: Seek refuge with Allah from the torment of Hell, seek refuge with Allah from the torment of the grave, and seek refuge with Allah from the trial of Masih al-Dajjal and seek refuge with Allah from the trial of life and death.


  Book 004, Number 1222:

  A hadith like this has been transmitted by Ibn Tawus from his father on the authority of Abu Huraira.


  Book 004, Number 1223:

  A hadith like this has been transmitted by A'raj on the authority of Abu Huraira.


  Book 004, Number 1224:

  Abu Huraira reported that the Apostle of Allah (may peace be upon him) use (t to seek refuge from the torment of the grave, torment of Hell and the trial of Dajjal.


  Book 004, Number 1225:

  Ibn 'Abbas reported that the Messenger of Allah (may peace he upon him) used to teach them this supplication (in the same spirit) with which he used to teach them a surah of the Qur'an. He would thus instruct us:" Say, O Allah I seek refuge with Thee from the torment of Hell, and I seek refuge with Thee from the torment of the grave, and I seek refuge with Thee from the trial of Masih al-Dajjal and I seek refuge with Thee from the trial of life and death." Muslim b. Hajjaj said: It has reached me that Tawus said to his son: Did you make this supplication in prayer? He said: No. (Upon this) he (Tawus) said: Repeat the prayer. Tawus has narrated this hadith through three or four (transmitters) with words to the same effect.

  Vertaling:

  Ibn 'Abbas heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft hen dit smeekbede (in de zelfde geest) onderwezen waarmee hij hen surah van Qur'an heeft onderwezen. Hij zou ons zo instrueren: "Zeg, O Allah ik zoek toevlucht met U van de kwelling van Hel, en ik zoek toevlucht met U van de kwelling van het graf, en ik zoek toevlucht met U van de proef van Masih al-Dajjal en ik zoek toevlucht met U van de proef van het leven en dood." Moslim b. Hajjaj zei: Het heeft me dat bereikt dat Tawus aan zijn zoon zei: Maakte u dit smeekbede in het gebed? Hij zei: Nee. (Op dit) hij (Tawus) zei: Herhaal het gebed. Tawus heeft dit hadith door drie of vier (overdragers) met woorden naar het zelfde resultaat verteld.


  Chapter 69: EXCELLENCE OF DHIKR AFTER PRAYER AND ITS DESCRIPTION
  Hoofdstuk 69: VOORTREFFELIJKHEID VAN DHIKR NA GEBED EN ZIJN BESCHRIJVING
  Book 004, Number 1226:

  Thauban reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) finished his prayer, he begged forgiveness three times and said: O Allah! Thou art Peace, and peace comes from Thee; Blessed art Thou, O Possessor of Glory and Honour. Walid reported: I said to Auza'i: How Is the seeking of forgiveness? He replied: You should say:, I beg forgiveness from Allah, 1 beg forgiveness from Allah."

  Vertaling:

  Thauban heeft overgeleverd: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn gebed beindigde, hij bedelde drie keer vergiffenis en zei: O Allah! Gij kunstvrede, en vrede komt uit U; Gij Heilige kunst, O Bezitter van Glorie en Eer. Walid heeft overgeleverd: Ik zei aan Auza'i: Hoe is het streven naar van vergiffenis? Hij antwoordde: U zou moeten zeggen: "Ik vraagt vergiffenis van Allah, Ik vraagt vergiffenis van Allah."


  Book 004, Number 1227:

  'A'isha reported: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) pronounced salutation, he salutation longer than it took him to say: O Allah: Thou art Peace, and peace comes from Thee, blessed art Thou, Possessor of Glory and )Honour; and in the narration of Ibn Numair the words are:" O Possessor of Glory and Honour."


  Book 004, Number 1228:

  Ibn Numair narrated it with the same chain of transmitters and said: O Possessor of Glory and Honour.


  Book 004, Number 1229:

  A hadith like this has been transmitted by Abdullah b. Harith on the authority of A'isha except for the words that he (the Holy Prophet) used to say:" 0 Possessor of Glory and Honour."


  Book 004, Number 1230:

  Mughira b. Shu'ba wrote to Mu'awiya: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) finished the prayer and pronounced salutation he uttered (this supplication):" There is no god but Allah. He is alone, Who has no partner. To Him belongs the sovereignty and to Him praise is due and He is Potent over every. thing. O Allah! no one can withhold what Thou givest, or give what Thou withholdest, and the riches cannot avail a wealthy person with Thee."

  Vertaling:

  Mughira b. Shu'ba schreef aan Mu'awiya: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) het gebed beindigde en de begroeting had uitgesproken heeft hij (dit smeekbede) geuit: "Er is geen God behalve Allah. Hij is alleen, die geen partner heeft. Aan hem behoort de soevereiniteit en aan hem is het lof schuldig en hij is Machtig over elk ding. O Allah! niemand kan inhouden wat Gij het meest geeft, of geeft welk Gij het meest houdt, en de rijkdom kan niet baat een rijke persoon met U."


  Book 004, Number 1231:

  A hadith like this has been narrated by Mughira b. Shu'ba with another chain of transmitters. Abu Bakr and Abu Kuraib narrated in their narration (that Warrad reported): Mughira gave me dictation of it and 1 wrote it to Mu'awiya.


  Book 004, Number 1232:

  Warrad, the freed slave of Mughira b. Shu'ba, reported: Mughira b. Shu'ba wrote to Mu'awiya (it was Warrad who wrote this letter for him, i. e. Mughira): I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying:" When the salutation is pronounced." and the rest of the hadith is the same except this that he made no mention of:" He is Potent over everything."


  Book 004, Number 1233:

  Warrad, the scribe of Mughira b. Shu'ba, reported: Mu'awiya wrote to Mughira (the contents) of the hadith as transmitted by Mansur and A'mash.


  Book 004, Number 1234:

  Warrad, the scribe of Mughira b. Shu'ba, reported: Mu'awiya wrote to Mughira: Write to me anything which you heard from the Messenger of Allah (may peace be upon him). So he (Mughira) wrote to him (Mu'awiya): I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) uttering (these words) at the completion of prayer:" There is no god but Allah. He is alone and there is no partner with Him. Sovereignty belongs to Him and to Him is praise due and He is Potent over everything. O Allah! no one can withhold what Thou givest, or give what Thou withholdest, and riches cannot avail a wealthy person with Thee."


  * Book 004, Number 1235:

  Abu Zubair reported: Ibn Zubair uttered at the end of every prayer after pronouncing salutation (these words):" There is no god but Allah. He is alone. There is no partner with Him. Sovereignty belongs to Him and He is Potent over everything. There is no might or power except with Allah. There is no god but Allah and we do not worship but Him alone. To Him belong all bounties, to Him belongs all Grace, and to Him is worthy praise accorded. There is no god but Allah, to Whom we are sincere in devotion, even though the unbelievers should disapprove it." (The narrator said): He (the Holy Prophet) uttered it at the end of every (obligatory) prayer.

  Vertaling:

  Abu Zubair heeft overgeleverd: Ibn Zubair uitte aan het eind van elk gebed na het uitspreken van begroeting (deze woorden): "Er is geen god behalve Allah. Hij is alleen. Er is geen partner met hem. De soevereiniteit behoort tot hem en hij is Machtig over alles. Er is geen macht behalve met Allah. Er is geen God behalve Allah en wij aanbidden alleen maar hem. Aan hem behoor alle gulheid, tot hem behoort al Gunst, en aan hem is waardige lof verleend. Er is geen God behalve Allah, aan wie wij in toewijding oprecht zijn, alhoewel de ongelovigen het zouden moeten afkeuren." (De verteller zei): Hij (Heilige Profeet) uitte het aan het einde van ieder (verplicht) gebed.


  Book 004, Number 1236:

  Abu Zubair reported: Abdullah b Zubair used to say La ilaha il-Allah at the end of every prayer like the hadith narrated by Ibn Numair and he reported it in the end, and then reported Ibn Zubair saying: The Messenger of Allah (may peace be upon him) uttered La ilaha il-Allah at the end of every prayer.


  Book 004, Number 1237:

  Abu Zubair reported: I heard Abdullah b. Zubair addressing (people) on the pulpit and saying: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) pronounced salutation at the end of the prayer or prayers, and then he made a mention of the hadith as transmitted by Hisham b. 'Urwa.


  Book 004, Number 1238:

  Abu Zubair al-Makki reported that he had heard 'Abdullah b. Zubair uttering (the words) like that of the hadith (narrated above) at the end of the prayer after pronouncing salutation. He at the conclusion also said that he was making a mention of that from the Messenger of Allah (may peace be upon him).


  * Book 004, Number 1239:

  Abu Huraira reported: The poor amongst the emigrants came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and said: The possessors of great wealth have obtained the highest ranks and the lasting bliss lie (the Holy Prophet) said: How Is that? They said: They pray as we pray, and they observe fast as we observe fast, and they give charity but we do not give charity, and they set slaves free but we do not set slaves free. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Shall I teach you something by which you will catch upon those who have preceded you, and get ahead of those who come after you, only those who do as you do being more excellent than you? They said: Yes, Messenger of Allah. He (the Holy Prophet) said: Extol Allah, declare His Greatness, and Praise Him thirty-three times after every prayer.

  Abu Salih said: The poor amongst the emigrants returned to the Messenger of Allah (may peace upon him) saying: Our brethren, the possessors, of property have heard what we have done and they did the same. So the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: This is Allah's Grace which He gives to whom He wishes. Sumayy reported: I made a mention of this hadith to some members of my family (and one of them) said: You have forgotten; he (the Holy Prophet) had said (like this): "Extol Allah thirty-three time, praise Allah thirty-three times and declare His Greatness thirty-three times. Ibn 'Ajjan said: 1 made a mention of this hadith to Raja' b. Haiwata and he narrated to me a hadith like this from AbuSalih from the Messenger of Allah (may peace be upon him) on the authority of Abu Huraira.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De armen onder de emigranten kwamen naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en zeiden: De bezitters van grote rijkdom hebben de hoogste rangen verkregen en blijvende zaligheid rusten (de Heilige Profeet) zei: Hoe komt dat? Zij zeiden: Zij bidden aangezien wij bidden, en zij nemen snel waar aangezien wij snel waarnemen, en zij geven liefdadigheid maar wij geven geen liefdadigheid, en zij geven slaven vrij maar wij geven geen slaven vrij. Op dit zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Zal ik jullie iets onderwijzen wat u op hun zult vangen die u zijn voorafgegaan en een voorsprong nemen op degenen die na u komen, slechts hen die doen zoals u doet maar beter dan u? Zij zeiden: Ja, Boodschapper van Allah. Hij (Heilige Profeet) zei: Verheerlijk Allah, verklaart Zijn Grootsheid aan, en prijst hem driendertig keer na elk gebed.

  Abu Salih zei: De armen onder de emigranten keerden terug naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en zeiden: Onze broer, de bezitters, van bezit heeft gehoord wat wij hebben gedaan en zij deden het zelfde. Toen zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Dit is de Gunst van Allah die hij geeft aan wie hij wenst. Sumayy heeft overgeleverd: Ik maakte tot een vermelding van dit hadith aan sommige leden van mijn familie (en n van hen) zei: U bent vergeten; hij (Heilige Profeet) had (als dit) gezegd: "Heilig is Allah (Soebhan Allah) driendertig keer, alle lof zij Allah (Al-Hamdoe Lillah) driendertig keer en Allah is de Grootste (Allahoe Akbar) driendertig keer. Ibn 'Ajjan zei: Ik maakte een vermelding van dit hadith aan Raja' b. Haiwata en hij vertelde aan me een hadith als dit van AbuSalih van de Boodschapper van Allah (vzmh) op gezag van Abu Huraira.


  Book 004, Number 1240:

  Abu Huraira narrated it from the Messenger of Allah (may peace be upon him) that they (the poor among the emigrants) said: Messenger of Allah, the possessors of great wealth have obtained the highest ranks and lasting bliss, and the rest of the hadith is the same as transmitted by Qutaiba on the authority of Laith except that he inserted the words of Abu Salih in the narration of Abu Huraira that" the poor of the emigrants came back," to the end of the hadith,, but this addition was made that Suhail said (that every part of the supplication, i. e. Glorification of Allah, His Praise and declaration of His Greatness) should be uttered eleven times making the total as thirty-three.


  Book 004, Number 1241:

  Ka'b b. 'Ujra reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: There are certain ejaculations, the repeaters of which or the performers of which after every prescribed prayer will never be caused disappointment:" Glory be to Allah" thirty-three times." Praise be to Allah" thirty-three times, and" Allah is most Great" thirty-four times.


  * Book 004, Number 1242:

  Ka'b b. 'Ujra reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: There are certain ejaculations, the repeaters of which or the performers of which at the end of every prayer will never be caused disappointment: "Glory be to Allah thirty-three times, Praise be to Allah thirty-three times, and Allah is most Great thirty-four times".

  Vertaling:

  Ka'b b. 'Ujra heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: Er zijn bepaalde uitroepen, het herhalen waarvan de uitvoerders van wat aan het eind van elk gebed nooit teleurstelling zal veroorzaakt worden: "Heilig is Allah (Soebhan Allah) driendertig keer, alle lof zij Allah (Al-Hamdoe Lillah) driendertig keer, en Allah is de meest Grootste (Allahoe Akbar) vierendertig keer".


  * Book 004, Number 1243:

  Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: If anyone extols Allah after every prayer thirty-three times, and praises Allah thirty-three times, and declares His Greatness thirty-three times, ninety-nine times in all, and says to complete a hundred:" There is no god but Allah, having no partner with Him, to Him belongs sovereignty and to Him is praise due, and He is Potent over everything," his sins will be forgiven even If these are as abundant as the foam of the sea.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: Als iemand Allah verheerlijk (Soebhan Allah) na elk gebed driendertig keer, en alle lof zij Allah (Al-Hamdoe Lillah) driendertig keer, en kondigt Zijn Grootsheid (Allahoe Akbar) driendertig keer, negenennegentig keer over het geheel genomen, en zegt om honderd te voltooien: "Er is geen God behalve Allah, heeft geen partner met hem, naar hem behoort soevereiniteit en naar hem is lof schuld, en hij is Machtig over alles", zijn zonden zullen worden vergeven zelfs wanneer deze zijn even overvloedig als het schuim van het zee.


  Book 004, Number 1244:

  This hadith has been narrated by Abu Huraira by another chain of transmitters.


  Chapter 70: WHAT IS TO BE RECITED BETWEEN TAKBIR TAHRIMA AND RECITATION OF THE QUR'AN
  Hoofdstuk 70: WAT ZAL ER GERECITEERD WORDEN TUSSEN TAKBIR TAHRIMA EN RECITATIE VAN QUR'AN
  * Book 004, Number 1245:

  Abu Huraira reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) used to observe, silence for a short while between the takbir (at the time of opening the prayer) and the recitation of the Qur'an. I said to him: Messenger of Allah, for whom I would give my father and mother in ransom, what do you recite during your period of silence between the takbir and the recitation? He said: I say (these words):" O Allah, remove my sins from me as Thou hast removed the East from the West. O Allah purify me from sins as a white garment is purified from filth. O Allah! wash away my sins with water, snow and hall."

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft opgemerkt, stilte voor een tijdje tussen de takbir (op het tijdstip van het openen van het gebed) en voordracht van Qur'an. Ik zei aan hem: Boodschapper van Allah, voor wie ik mijn vader en moeder losgeld zou geven, wat reciteert u tijdens uw periode van stilte tussen takbir en voordracht? Hij zei: Ik zeg (deze woorden): "O Allah, verwijdert mijn zonden uit me aangezien Gij het Oosten uit het Westen heeft verwijderd. O Allah zuivert me van zonden aangezien een wit kledingstuk van vuiligheid wordt gezuiverd. O Allah! reinig mijn zonden met water, sneeuw en hal."


  * Book 004, Number 1246:

  Abu Huraira reported that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) stood up for the second rak'ah he opened it with the recitation of the praise of Allah, the Lord of universe (al-Fatiha), and he did not observe silence (before the recitation of al-Fatiha).

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat toen de Boodschapper van Allah (vzmh) opstond voor de tweede rak'ah hij opende het met de voordracht van het lof van Allah, Lord van heelal (al-Fatiha), en hij geen stilte in acht nam (vr de voordracht van al-Fatiha).


  Book 004, Number 1247:

  Anas reported: A man came panting and entered the row of worshippers and said: Praise be to Allah, much praised and blessed. When the Messenger of Allah (may peace be upon him) finished the prayer he said: Who amongst you uttered these words? The people remained silent. He (the Holy Prophet again said) -: Who amongst you uttered these words? He said nothing wrong. Then a man said: I came and had a difficulty in breathing, so I uttered them. He replied: I saw twelve angels facing one another as to who will take them up (to Allah).

  Vertaling:

  Anas heeft overgeleverd: Een man kwam hijgend en ging in de rij van aanbidders en zei: Alle lof zij Allah, veel geprijst en heilige. Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) het gebed beindigde zei hij: Wie onder u uitte deze woorden? De mensen bleven stil. Hij (Heilige Profeet) zei opnieuw: Wie onder u uitte deze woorden? Hij heeft niets verkeerd gezegd. Dan zei een man: Ik kwam en had moeilijkheden met ademhaling, zodat ik hen uitte. Hij antwoordde: Ik zag twaalf engelen om en ander aan te durven in verband die hen op (naar Allah) zal nemen.


  * Book 004, Number 1248:

  Ibn 'Umar reported: While we said prayer with the Messenger of Allah (may peace be upon him), one among the people said: Allah is truly Great, praise be to Allah in abundance. Glory be to Allah in the morning and the evening. The Messenger of Allah (may peace be upon, him) said: Who uttered such and such a word? A person among the people said: It is I, Messenger of Allah (who have recited these words). He (the Holy Prophet) said: It (its utterance) surprised me, for the doors of heaven were opened for It. Ibn 'Umar said: I have not abandoned them (these words) since I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying this.

  Vertaling:

  Ibn ' Umar heeft overgeleverd: Terwijl wij het gebed met de Boodschapper van Allah (vzmh) zeiden,iemand onder de mensen zei: Allah is echt Grootste, alle lof zij aan Allah in overvloed. De glorie is aan Allah 's morgens en de avond. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wie uitte zo`n dergelijk woord? Iemand onder de mensen zei: Dat ben ik, Boodschapper van Allah (die deze woorden hebben gereciteerd). Hij (Heilige Profeet) zei: Het (zijn uiting) verraste me, want de deuren van hemel werden geopend: Ibn Umar zei: Ik heb hen niet verlaten (deze woorden) sinds ik de Boodschapper van Allah (vzmh) dit hoorde zeggen.


  Chapter 71: DESIRABILITY OF GOING TO PRAYER WITH DIGNITY AND TRANQUILLITY AND FORBIDDANCE OF GOING TO IT IN HOT HASTE
  Hoofdstuk 71: WENSELIJKHEID VAN HET GAAN NAAR GEBED MET WAARDIGHEID EN KALMTE EN VERBIEDEN VAN HET GAAN NAAR IT IN HEET HAAST
  Book 004, Number 1249:

  Abu Huraira reported: I heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: When the Iqama has been pronounced for prayer, do not go running to it, but go walking in tranquillity and pray what you are in time for, and complete what you have missed.


  * Book 004, Number 1250:

  Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When the words of Iqama are pronounced, do not come to (prayer) running, but go with tranquillity, and pray what you are in time for, and complete (what you have missed) for when one of you is preparing for prayer he is in fact engaged in prayer.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer de woorden van Iqama uitgesproken zijn, kom niet naar (gebed) loopt, maar ga met kalmte, en bid wat u in tijd voor bent, en vervolledig (wat u hebt gemist) voor wanneer n van u voor gebed hij inderdaad klaarmaakt is bezig met gebed geweest.


  Book 004, Number 1251:

  Abu Huraira reported ahadith from the Messenger of Allah (may peace be upon him), and one of them is that the Messenger of Allah (may peace be upon), said: When the call is made for prayer come to it walking with tranquillity, and pray what you are in time for, and complete what you have missed.


  Book 004, Number 1252:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When the words of Iqama are pronounced, none of you should run to it (to join the prayer) but walk with tranquillity and dignity, and pray what you are in time for and complete what has gone before (what the Imam has completed).


  Book 004, Number 1253:

  Abdullah b. Abu Qatada reported on the authority of his father: While we said our prayer with the Messenger of Allah (may peace be upon him) he heard tumult. (At the end of the prayer) he (the Holy Prophet) said: What is the matter with you? They said: We hastened to prayer. He (the Holy Prophet) said: Don't do that; when you come for prayer, there should be tranquillity upon you. Pray (along with the Imam) what you can find and complete what preceded you.


  Book 004, Number 1254:

  This hadith has been narrated by Shaiban with the same chain of transmitters


  Chapter 72: WHEN SHOULD THE PEOPLE STAND UP FOR PRAYER
  Hoofdstuk 72: WANNEER ZOU DE MENSEN OPSTAAN VOOR HET GEBED
  * Book 004, Number 1255:

  Abu Qatada reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When the Iqama is pronounced do not get up till you see me Ibn Hatim was in doubt whether it was said:" When the Iqama is pronounced" or" When call is made".

  Vertaling:

  Abu Qatada heeft overgeleverd: De boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer de Iqama uitgesproken is staat niet tot u ziet mij Ibn Hatim was in twijfel op of het gezegd werd:" Wanneer de Iqama uitgesproken is" of "Wanneer oproep gemaakt is".


  * Book 004, Number 1256:

  Abu Salama, zoon van Abd Al-Rahman b. Auf heeft overgeleverd dat Abu Huraira zei: "Iqamah werd opgezegd en wij stonden op en maakten rechte rijen totdat hij (de profeet) op zijn plek van aanbidding stond voordat Takbir Tahrima werd opgezegd. Hij herinnerde iets en keerde terug en zei dat wij op onze plaats moesten blijven. Wij gingen wachten totdat hij terug kwam en had al een bad genomen en sprenkelde water over zijn hoofd en leidde het gebed".


  Book 004, Number 1257:

  Abu Salama reported Abu Huraira as saying: Iqama was pronounced. ant the people had formed themselves into rows. The Messenger of Allah (may peace be upon him) came out and stood at his place, and then pointed out with his hand that we should stand at our places. He then went away and took a bath and water trickled from his head and then led them in prayer.


  Book 004, Number 1258:

  Abu Salama reported on the authority of Abu Huraira that when Iqama was pronounced for the Messenger of Allah (may peace be upon him), the people occupied their places in the rows before the Apostle of Allah (way peace be upon him) stood up at his place.


  Book 004, Number 1259:

  Jabir b. Samura reported: Bilal summoned to prayer as the sun declined but did not pronounce Iqama till the Apostle of Allah (may peace be upon him) came out and the Iqama was pronounced on seeing him.


  Chapter 73: HE WHO CAME UP WITH THE RAKIAH, HE IN FACT CAME UP WITH THE PRAYER (LED IN CONGREGATION WITH THE IMAM)
  Hoofdstuk 73: HIJ DIE DE RAKIAH PRODUCEERDE, PRODUCEERDE HIJ INDERDAAD HET GEBED (DIE IN GROEP MET DE IMAM IS GELEID)
  Book 004, Number 1260:

  Abu Huraira reported the Apostle of Allah (may peace be upon him) as saying: He who finds a rak'ah of the prayer, he in fact finds the prayer.


  Book 004, Number 1261:

  Abu Huraira reported the Messenger of Allah (may peace be upon him) as saying: He who finds one rak'ah of the prayer with the Imam, he in fact finds the prayer.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd de boodschapper van Allah (vzmh) zoals zeggen: Hij die een rak'ah van het gebed met de Imam vindt, vindt hij inderdaad het gebed.


  Book 004, Number 1262:

  This hadith has been narrated on the authority of Malik and there is no mention of" along with the Imam" and In the hadith transmitted by Abdullah the words are:" he in fact finds the entire prayer".


  Book 004, Number 1263:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: He who finds one rak'ah at dawn before the rising of the sun, he in fact finds the dawn prayer. and he who finds one rak'ah of the afternoon prayer before sunset, he in fact finds the afternoon prayer.


  Book 004, Number 1264:

  A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: He who finds a prostration before sunset or at dawn (prayer) before the rising (of the sun) he Id fact finds that (prayer), and prostration implies a rak'ah.


  Book 004, Number 1265:

  This hadith is narrated by Abu Huraira with another chain of transmitters.


  * Book 004, Number 1266:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: He who finds (gets) a rak'ah of the afternoon (prayer) before the setting of the sun, he in fact gets (the full prayer), and he who gets a rak'ah of the morning (prayer) before the rising of the sun he in fact gets (the full prayer).

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd: De boodschapper van Allah (vzmh) zei: Hij die vindt (krijgt) een rak'ah van de namiddag (gebed) voor de instelling van de zon, hij krijgt inderdaad (het volledige gebed) en hij die een rak'ah van de morgen (gebed) krijgt voor de stijgen van de zon hij inderdaad krijgt (het volledige gebed).


  Book 004, Number 1267:

  This hadith has been reported by Ma'mar with another chain of transmitters.


  Chapter 74: TIMES OF PRAYER
  Hoofdstuk 74: TIJDEN VAN GEBED
  * Book 004, Number 1268:

  Ibn Shibab reported: 'Umar b. 'Abd al-'Aziz deferred the afternoon prayer somewhat and 'Urwa said to him: Gabriel came down and he led the Messenger of Allah (may peace be upon him) in prayer. 'Umar said to him: O 'Urwa, are you aware of what you are saying? Upon this he ('Urwa) said: I heard Bashir b. Abu Mas'ud say that he heard Abu Mas'ud say that he heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say: Gabriel came down and acted as my Imam, then I prayed with him, then I prayed with him, then I prayed with him. then I prayed with him. then I prayed with him. reckoning with his fingers five times of prayer.

  Vertaling:

  Ibn Shibab heeft overgeleverd: 'Umar b.' Abd Al-' Aziz het namiddaggebed enigszins uit en 'Urwa zei aan hem: Gabriel kwam Beneden in en hij leidde de boodschapper van Allah (vzmh) in gebed. 'Umar zei aan hem: O 'Urwa, bent u u bewust waarvan u zegt? Op dit zei hij ('Urwa): Ik hoorde Bashir b. Abu Mas'ud zeg dat hij Abu Mas'ud hoorde zeggen dat hij de boodschapper van Allah hoorde (vzmh) zeggen: Gabriel kwam beneden en handelde als mijn Imam, dan ik bad met hem, dan ik bad met hem, dan ik bad met hem, dan ik bad met hem, dan ik bad met hem, berekening met zijn vingers vijf tijden van gebed.


  * Book 004, Number 1269:

  Ibn Shibab reported: Umar b. 'Abd al-'Aziz one day deferred the prayer. 'Urwa b. Zubair came to him and informed him that one day as Mughira b. Shu'ba was in Kufa (as its governor), he deferred the prayer, Abu Mas'ud al-Ansari came to him and said: What is this, O Mughira? Did you know that it was Gabriel who came and said prayer and (then) the Messenger of Allah (may peace be upon him) said the prayer (along with him), then (Gabriel) prayed and the Messenger of Allah (may peace be upon him) also prayed, then (Gabriel) prayed and the Messenger of Allah (may peace be upon him) also prayed, then (Gabriel) prayed and the Messenger of Allah (may peace be upon him) prayed (along with him). then Gabriel prayed and the Messenger of Allah (may peace be upon him) also prayed (along with him) and then said: This is how I have been ordered to do. 'Umar (b. 'Abd al-'Aziz) said. O 'Urwa be mindful of what you are saying that Gabriel (peace be upon him) taught the Messenger of Allah (may peace be upon him) the times of prayer. Upon this 'Urwa said: This is how Bashir b. Abu Mas'ud narrated on the authority of his father and (also said): 'A'isha?, the wife of the Apostle (may peace be upon him). narrated it to me that the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to say the afternoon prayer, when the light of the sun was there in her apartment before it went out (of it).

  Vertaling:

  Ibn Shibab heeft overgeleverd: Umar b. 'Abd Al-' Aziz een dag stelde het gebed uit. 'Urwa b. Zubair kwam naar hem en informeerde hem dat een dag toen Mughira b. Shu'ba in Kufa (als zijn bestuurder) was, hij stelde het gebed, Abu Mas'ud Al-Ansari kwam uit waarnaar hem en zei: Wat is dit, O Mughira? Weet u niet dat het Gabriel was die kwam en gebed zei en (dan) de boodschapper van Allah (vzmh) zei het gebed (samen met hem), bad dan (Gabriel) en de boodschapper van Allah (vzmh) ook bad, bad dan (Gabriel) en de boodschapper van Allah (vzmh) ook bad, bad dan (Gabriel) en de boodschapper van Allah (vzmh) bad (samen met hem). dan Gabriel bad en de boodschapper van Allah (vzmh) ook bad (samen met hem) en zei dan: Dit is hoe ik besteld ben te doen. 'Umar (b. 'Abd Al-' Aziz) zei. O 'Urwa wees opmerkzaam waarvan u zegt dat Gabriel (vzmh) onderrichtte de boodschapper van Allah (vzmh) de tijden van gebed. Op dit 'Urwa zei: Dit is hoe Bashir b. Abu Mas'ud op de autoriteit van zijn vader en vertelde (zei ook): De echtgenote van de boodschapper (vzmh), vertelde het naar mij dat de boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd het namiddaggebed, toen het licht van de zon daar in haar appartement was voor het uit (van het) ging.


  * Book 004, Number 1270:

  A'isha reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) said the afternoon" prayer as the sun shone in my apartment, and the afternoon shadow did not extend further. Abu Bakr said: The afternoon shadow did not appear to extend further.

  Vertaling:

  Berichte: De Boodschapper van Allah (vzhm) zei de namiddag dat" gebed toen de zon in mijn appartement en de namiddagschaduw poetste verder heeft niet verlengd. Abu Bakr zei: De namiddagschaduw is niet verschenen verder te verlengen.


  Book 004, Number 1271:

  'A'isha, the wife of the Apostle (may peace be upon him), said that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said the afternoon prayer (at the time) when the sun shone in her apartment and its shadow did not extend beyond her apartment.


  Book 004, Number 1272:

  A'isha reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said the afternoon prayer (at a time) when the (light) of the sun was there in my apartment.


  * Book 004, Number 1273:

  Abdullah b. 'Amr reported the Apostle (may peace be upon him) saying: The time of the noon prayer (lasts) as long as it is not afternoon, and the time of the afternoon prayer (lasts) as long as the sun does not turn pale and the time of the evening prayer (lasts) as long as the spreading appearance of the redness above the horizon after sunset does not sink down, and the, time of the night prayer (lasts) by midnight and the time of the morning prayer (lasts) as long as the sun dots not rise.

  Vertaling:

  Abdullah b. heeft overgeleverd 's morgens de Boodschapper (vzmh) zeggen: De tijd van het middaggebed (duurt) zolang het niet namiddag is en de tijd van het namiddaggebed (duurt) zolang de zon bleek en de tijd van het avondgebed niet draait (duurt) zolang de verspreide verschijning van de roodheid boven de horizon nadat zonsondergang beneden niet zinkt en het, tijd van het nachtgebed (duurt) tegen middernacht en de tijd van Het ochtendgebed (duurt) zolang de zon niet verhoging stipt.


  Book 004, Number 1274:

  Abu Bakr b Abu Shaiban and Yahya b Abu Bukair both of them narrated this hadith with the same chain of transmitters.


  Book 004, Number 1275:

  'Abdullah b. 'Amr reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The time of the noon prayer is when the sun passes the meridian and a man's shadow is the same (length) as his height, (and it lasts) as long as the time for the afternoon prayer has not come; the time for the afternoon prayer is as long as the sun has not become pale; the time of the evening prayer is as long as the twilight has not ended; the time of the night prayer is up to the middle of the average night and the time of the morning prayer is from the appearance of dawn, as long as the sun has not risen; but when the sun rises, refrain from prayer for it rises between the horns of the devil.


  Book 004, Number 1276:

  'Abdullah b. 'Amr b. al-'As reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) was asked about the times of prayers. He said: The time for the morning prayer (lasts) as long as the first visible part of the rising sun does not appear and the time of the noon prayer is when the sun declines from the zenith and there is not a time for the afternoon prayer and the time for the afternoon prayer is so long as the sun does not become pale and its first visible part does not set, and the time for the evening prayer is that when the sun disappears and (it lasts) till the twilight is no more and the time for the night prayer is up to the midnight.


  Book 004, Number 1277:

  'Abdullah narrated it on the authority of his father Yahya: Knowledge cannot be acquired with sloth.


  Book 004, Number 1278:

  Sulaiman b. Buraida narrated it on the authority of his father that a person asked the Apostle of Allah (may peace be upon him) about the time of prayer. Upon this he said: Pray with us these two, meaning two days. When the sun passed the meridian. he gave command to Bilal who uttered the call to prayer. then lie commanded him and pronounced Iqama for noon prayer (Then at the tine of the afternoon prayer) he again commanded and Iqama for the afternoon prayer was pronounced when the sun was high, white and clear. He then commanded and Iqama for the evening prayer was pronounced, when the sun had set. He then commanded him and the Iqama for the night prayer was pronounced When the twilight had disappeared. He then commanded him and the Iqama for the morning prayer was pronounced, when the dawn had appeared. When it was the next day, he commanded him to delay the noon prayer till the extreme heat had passed and he did so, and he allowed it to be delayed till the extreme heat had passed. He observed the afternoon prayer when the sun was high, delaying it beyond the time he had previously observed it. He observed the evening prayer before the twilight had vanished; he observed the night prayer when a third of the night had passed; and he observed the dawn prayer when there was clear daylight. He (the Holy Prophet) then said: Where is the man who inquired about the time of prayer? He (the inquirer) said: Messenger of Allah I here I am. He (the Holy Prophet) said: The time for your prayer is within the limits of what you have seen.


  Book 004, Number 1279:

  Buraida narrated on the authority of his father that a man came to the Prophet (may peace be upon him) and asked about the times of prayer. He said: You observe with us the prayer. He commanded Bilal, and he uttered the call to prayer in the darkness of night preceding daybreak and he said the morning prayer till dawn had appeared. He then commanded him (Bilal) to call for the noon prayer when the sun had declined from the zenith. He then commanded him (Bilal) to call for the afternoon prayer when the sun was high. He then commanded him for the evening prayer when the sun had set. He then commanded him for the night prayer when the twilight had disappeared. Then on the next day he commanded him (to call for prayer) when there was light in the morning. He then commanded him (to call) for the noon prayer when the extreme heat was no more. He then commanded him for the afternoon prayer when the sun was bright and clear and yellowness did not blend with it. He then commanded him to observe the sunset prayer. He then commanded him for the night prayer when a third part of the night bad passed or a bit less than that. Harami (the narrator of this hadith) was in doubt about that part of the mentioned hadith which concerned the portion of the night. When it was dawn, he (the Holy Prophet) said: Where is the inquirer (who inquired about the times of prayer and added): Between (these two extremes) is the time for prayer.


  * Book 004, Number 1280:

  Abu Musa narrated on the authority of his father that a person came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) for inquiring about the times of prayers. He (the Holy Prophet) gave him no reply (because he wanted to explain to him the times by practically observing these prayers). He then said the morning player when it was daybreak, but the people could hardly recognise one another. He then commanded and the Iqama for the noon prayer was pronounced when the tan had passed the meridian and one would say that it was midday but he (the Holy Prophet) knew batter than them. He then again commanded and the Iqama for the afternoon prayer was pronounced when the sun was high. He then commanded and Iqama for the evening prayer was pronounced when the sun had sunk. He then commanded and Iqama for the night prayer was pronounced when the twilight had disappeared. He then delayed the morning prayer on the next day (so much so) that after returning from it one would say that the sun had risen or it was about to rise. He then delayed the noon prayer till it was near the time of afternoon prayer (as it was observed yesterday). He then delayed the afternoon prayer till one after returning from it would say that the sun had become red. He then delayed the evening prayer till the twilight was about to disappear. He then delayed the night prayer till it was one-third of the night. He then called the inquirer in the morning and said: The time for prayers is between these two extremes).

  Vertaling:

  Abu Musa vertelde op de autoriteit van zijn vader die een persoon naar de boodschapper van Allah kwam (vzmh) voor informeren naar de tijden van gebeden. Hij (de Heilige Profeet) gaf hem geen antwoord (omdat hij naar hem de tijden door praktisch wilde uitleggen opmerken deze gebeden). Hij zei dan dat de ochtendspeler toen het dageraad was, maar de mensen zouden amper n een andere kunnen herkennen. Hij beval dan en de Iqama voor de middag gebed werd uitgesproken toen de bruine kleur de meridiaan was voorbijgegaan en n zou zeggen dat het middag was, maar hij (de Heilige Profeet) wist deeg dan hen. Hij beval dan nog en de Iqama voor de namiddag gebed werd uitgesproken toen de zon hoog was. Hij beval dan en Iqama voor de avond gebed werd uitgesproken toen de zon gezonken was. Hij beval dan en Iqama voor de nacht gebed werd uitgesproken toen de schemering verdwenen was. Hij stelde dan het ochtendgebed op de volgende dag (zo veel zo) uit die nadat van het terugkeerde zou n zeggen dat de zon gestegen was of het was over om te stijgen. Hij stelde dan het middaggebed tot het was nabij de tijd van namiddaggebed uit (toen het gisteren werd opgemerkt). Hij stelde dan het namiddaggebed tot n uit nadat terugkeerde daarvan zou zeggen dat de zon rood was geworden. Hij stelde dan uit het avondgebed tot de schemering was over om te verdwijnen. Hij stelde dan uit het nachtgebed tot het was n derde van de nacht. Hij noemde dan de ondervrager' s morgens en zei: De tijd voor gebeden is tussen deze twee uitersten).


  Book 004, Number 1281:

  Abu Musa reported on the authority of his father that an Inquirer came to the Prophet (may peace be upon him) and asked him about the times of prayers, and the rest of the hadith is the same (as narrated above) but for these words:" On the second day he (the Holy Prophet) observed the evening prayer before the disappearance of the twilight."


  Chapter 75: DESIRABILITY OF SAYING THE NOON PRAYER WHEN THE EXTREME HEAT IS OVER
  Hoofdstuk 75: WENSELIJKHEID OM VAN HET MIDDAG GEBED TE ONDDERHOUDEN WANNEER DE EXTREME HITTE OVER IS
  * Book 004, Number 1282:

  Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (may peace he upon him) said: When it is very hot, say (the noon prayer) when the extreme beat passes away, for intensity of beat is from the exhalation of Hell.

  Vertaling:

  Abu Huraira heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei: Wanneer het heel heet is, zeg (het middaggebed) wanneer het extreme ritme weg voorbijgaat, voor intensiteit van ritme is van de uitwaseming van Hel.


  Book 004, Number 1283:

  Another hadith like this has been transmitted by Abu Huraira.


  Book 004, Number 1284:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When it is a hot day, (delay) the prayer till the extreme heat passes away, for the intensity of heat is from the exhalation of Hell.


  Book 004, Number 1285:

  Abu Huraira reported: Refrain from saying (the noon prayer) till the extreme heat passes away, for the Intensity of heat is from the exhalation of Hell.


  Book 004, Number 1286:

  Abu Huraira narrated this hadith from the Messenger of Allah (may peace be up on him) by another chain of transmitters.


  Book 004, Number 1287:

  Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: This heat is from the exhalation of Hell-fire, so delay the prayer till it is cool.


  Book 004, Number 1288:

  Hammam b. Munabbih reported: This is what Abu Huraira narrated to us from the Holy Prophet and he transmitted some ahadith-one of them was that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Let the heat become less severe before prayer, for the intensity of heat is from the exhalation of Hell.


  * Book 004, Number 1289:

  Abu Dharr reported: The Mu'adhdbin (the announcer of the hour of prayer) of the Messenger of Allah (may peace be upon him) called for the noon prayer. Upon this the Apostle of Allah (may peace be upon him) said: Let it cool down, let it cool down, or he said: Wait, wait for the intensity of heat is from the exhalation of Hell. When the heat is intense, delay the prayer till it becomes cooler. Abu Dharr said: (We waited) till we saw the shadow of the mounds.

  Vertaling:

  Abu Dharr heeft overgeleverd: De Mu'adhdbin (de omroeper van het uur van gebed) van de boodschapper van Allah (vzmh) noemde voor de middag gebed. Op deze de boodschapper van Allah (vzmh) zei: Verhuur het afkoelt, verhuur het afkoelt of hij zei: Wacht, wacht op de intensiteit van hitte is van de uitwaseming van Hel. Wanneer de hitte intens is, stel het gebed tot het wordt koeler uit. Abu Dharr zei: (Wij wachtten) tot wij zagen de schaduw van de heuvels.


  Book 004, Number 1290:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The Fire made a complaint before the Lord saying." O Lord, some parts of mine have consumed the others." So it was allowed to take two exhalations, one exhalation in winter and the other exhalation in summer. That is why you find extreme heat (in summer) and extreme cold (in winter).


  Book 004, Number 1291:

  Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When it is hot, make delay (in the noon prayer) till it cools down, for the intensity of beat is from the Exhalation of Hell; and lie also mentioned that the Hellfire complained to the Lord (about the congested atmosphere) and so it was permitted to take two exhalation during the whole year, one exhalation during the winter and one exhalation during the summer.


  Book 004, Number 1292:

  Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The Fire said to the Lord: O Lord! some parts of mine have consumed the others, so allow me to exhale (in order to find some relief from this congestion). It was granted permission to take two exhalations, one exhalation during the winter and the other exhalation during the summer So whatever you perceive in the form of intense cold or hurting cold is from the exhalation of Hell. And whatever you perceive in the form of extreme heat or intense beat is from the exhalation of Hell.


  Chapter 76: DESIRABILITY OF OBSERVING THE NOON PRAYER AT THE EARLIER HOUR (OF TIMES PRESCRIBED FOR IT) WHEN THERE IS NO INTENSE HEAT
  Hoofdstuk 76: WENSELIJKHEID OM VAN HET MIDDAG GEBED AAN HET VROEGERE UUR (VAN TIJDEN VOORGESCHREVEN VOOR IT) OP TE MERKEN WANNEER DAAR GEEN INTENS HITTE IS
  Book 004, Number 1293:

  Jabir b. Samura reported: The Apostle of Allah (may peace be upon him) used to offer the noon prayer when the sun declined.


  Book 004, Number 1294:

  Khabbab reported: We complained to the Messenger of Allah (may peace be upon him) (the difficulty of) saying prayer on the intensely heated (ground or sand), but he paid no heed to our complaint.


  Book 004, Number 1295:

  Khabbab reported: We came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) and we complained to the Messenger of Allah (may peace be upon him) about (saying prayer) on the extremely heated ground (or sand), but he paid no heed to us. Zuhair said: I asked Abu Ishaq whether it was about the noon prayer. He said: Yes. I again said whether it concerned the (offering) of the noon (prayer) in earlier hours. He said: Yes. I said: Did it concern expediting it? He said: Yes.

  Vertaling:

  Khabbab heeft overgeleverd: Wij kwamen naar de boodschapper van Allah (vzmh) en wij klaagden naar de boodschapper van Allah (vzmh) over (zeggene gebed) op het bijzonder verwarmde terrein (of zand), maar hij betaalde geen aandacht naar ons. Zuhair zei: Ik vroeg aan Abu Ishaq of het ongeveer het middaggebed was. Hij zei: Ja. Ik zei opnieuw of het het betrof (die aanbiedt) van de middag (gebed) in vroeg inuren. Hij zei: Ja. Ik zei: Heeft het bespoedigen het betroffen? Hij zei: Ja.


  Book 004, Number 1296:

  Anas b. Malik reported: We used to say (the noonprayer) with the Messenger of Allah (may peace be upon him) in the intense heat, but when someone amongst us found it hard to place his forehead on the ground, he spread his cloth and prostrated on it.


  Chapter 77: PREFERENCE FOR SAYING THE'ASR PRAYER AT THE COMMENCEMENT OF THE PRESCRIBED TIME
  Hoofdstuk 77: VOORKEUR VOOR HET ONDERHOUDEN VAN GEBED AAN DE PROMOTIEDAG VAN DE VOORGESCHREVEN KEER
  Book 004, Number 1297:

  Anas b. Malik reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to pray the afternoon prayer when the sun was h