Haroen Soebratie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


Concentratie tijdens het Gebed.

AL HAMDULILLAHI RABBIL `ALAMIEN 
AS SALAATU WASSALAAMU `ALA RASULENAA MUHAMMED
WA `ALAA AALIHIE WE SAHBIHIE ADJMA`IEN.

Iedereen weet wel dat we tijdens ons gebed concentratie nodig hebben, en dat dat erg belangrijk is. Maar zoals we in de praktijk vijf keer per dag merken, is dat niet altijd even makkelijk om dit ook inderdaad na te komen. Vaak vragen wij ons af: Hoe kunnen we onze concentratie tijdens het gebed verbeteren?

Deze les gaan wij proberen hierop een antwoord te geven, zodat je dat in de praktijk kunt gaan uitvoeren Insha 'Allah. Laten we eerst kijken naar voorbeelden van mensen die geen concentratie hebben:

In de tijd van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam liep er eens een man de moskee binnen, bad twee buigingen, en ging de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam groeten, die tegen hem zei: "Ga terug, en bidt, want je hebt niet gebeden." De man ging inderdaad terug, en deed zijn gebed opnieuw, ging weer naar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ,die weer zei: "Ga terug en bidt, want je hebt niet gebeden." De man deed hetzelfde, kwam terug naar de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam en voor de derde keer zei de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam "Ga terug en bidt, want je hebt niet gebeden." De man antwoordde verontwaardigd: "Bij degene die jou de waarheid heeft gezonden, ik kan niet beter dan wat u net heeft gezien!" De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Zeg Allahu Akbar, lees de Qur'aan, en buig, totdat je stabiel bent, sta weer op, totdat je stabiel bent. Kniel (soejoed) totdat je stabiel bent. Zit, totdat je stabiliseert, en kniel totdat je stabiliseert."

Hiervan leren wij dat wij rustig aan moeten bidden, dit zal onze concentratie verhogen, en niet dat juist tijdens het gebed de gekste dingen binnenschieten zoals "ik moet nog schoonmaken", "ik moet die nog bellen", "oh jah, dat moet ik tegen haar nog zeggen" en ga zo maar door.

Omar ibn al-Khattaab (ra) zei: "Een man bidt 60 jaar, en geen enkele buiging wordt van hem geaccepteerd." De metgezellen vroegen: "Waarom?" Hij zei: "Het zijn slechts bewegingen wat hij uitvoert." Ibn Hanbal zei: "Er komt een tijd, waarin mensen bidden, maar zij bidden niet."

Gevreesd wordt dat dat inderdaad de tijd is waarin we nu leven, want hoe gaan wij in vergelijking met de metgezellen met ons gebed om? Het is meer iets voor ons, waar we vanaf moeten, hoe sneller, hoe beter?

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Mensen die geen concentratie hebben in hun gebed, zij hebben er slechts de moeite aan overgehouden."

Dus wij die ons gebed zo mogelijk willen afronden, omdat we nog honderd-en-een dingen willen doen, hebben er eigenlijk niks aan, behalve dat we moeite voor niks hebben gedaan. Als er in de Koran wordt gesproken over het gebed, staat er nergens zoiets als: "Bidt!" Maar altijd: "en onderhoudt het gebed" (Surah al-Moezzamil 73:20)

In het Arabisch, staat er 'wa aqimo assalaat', waarbij 'qim' inhoudt dat je datgene perfect maakt, je doet je best dat het er prachtig uit gaat zien, kwalitatief ook goed in elkaar zit, je onderhoudt het dus. Zo ook met het gebed, het moet perfect zijn, het moet prachtig zijn, wij moeten het onderhouden, de tijden in de gaten houden etc. en een maat voor de kwaliteit is onze concentratie, want hoe hoger je concentratie, des te beter jouw gebed.

Hoe onderhoudt de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zijn gebed? Kijk naar de volgende vertellingen van de metgezellen en de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam : Hij, Sallalahu 'alaihi wasalam zei altijd: "Bilaal, ontspan ons ermee." Bedoeld wordt dus het gebed. Dus de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zag het gebed als een ontspanning voor hem en alle moslims om hem heen, in tegenstelling tot ons, wij zien het als een last, waar we zo snel mogelijk vanaf willen zijn, want anders mis je die film, of anders kom je daar te laat, of anders krijg je gezeur met die of anders?

Hij Sallalahu 'alaihi wasalam zei ook: "Het allerliefste in mijn leven is het gebed." Stel jezelf eens deze vraag: Wat is het allerliefste in mijn leven? Jouw geld? Jouw vrouw, Jouw man? Helaas zullen slechts weinig van ons hetzelfde als onze boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam antwoorden. Moge Allah (s.w.t.) ons vergeven en ons op zijn pad leiden.

Rabi'a ibn Ka'b zegt: "Ik hoorde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam tijdens zijn buiging zeggen: "O Allah, mijn gehoor, zicht, hersens, botten en zenuwen zijn allemaal tot U gericht." Subhan Allah, alles bij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam , is bij hem tot Allah gericht, het toppunt van concentratie. Denk je eens in, als jij deze zin tijdens jouw gebed zou zeggen, spreek je dan de waarheid?

Je zou nu misschien denken dat alleen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zo geconcentreerd tijdens zijn gebeden was, maar de metgezellen vertellen ons meer over gebeden van andere metgezellen (ra).

Soufiane at-Tawri: "Als je at-Tawri zag bidden, dacht je dat hij op dat moment zal overlijden!" Zo geconcentreerd was hij bezig met zijn gebeden, hij heeft de echte betekenis van de volgende overlevering begrepen: "Bidt het gebed van iemand die afscheid neemt." Dus afscheid van dit leven. Als jij wist dat het gebed wat je nu zal verrichten, jouw laatste gebed zal zijn: Hoe zal dat gebed dan zijn? Zal er ooit iemand zijn die zoiets over ons kan zeggen? Het ligt helemaal aan jezelf!

Sadam al-Asam, een grote islamitisch geleerde moge Allah Subhana wa ta'ala tevreden met hem zijn werd ooit gevraagd: "Hoe bidt jij?" Hij antwoordde: "Ik bid alsof de Ka'bah voor mij staat, en de siraat (lijn waar we op de Dag des Oordeels overheen zullen gaan, hangend boven het vuur van de hel) onder mijn voeten, en het paradijs aan mij linkerkant, en het vuur aan mijn rechterkant, en alsof de engels des doods voor mij staat, en de boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam achter mij staat. Als ik Allahu Akbar zeg, dan weet ik dat er niemand groter is dan Allah Subhana wa ta'ala , en de Qur'aan lees ik uit het diepste van mijn hart. Ik buig verkleind, en doe mijn soejoed vernederd tegenover Hem, en richt me volledig tot Allah Subhana wa ta'ala , en groet daarna. En ik weet niet of mijn gebed is aanvaard of niet?"

Subhan Allah, al deze concentratie, en hij twijfelt nog aan zijn gebed of het wel of niet is geaccepteerd, en hij zit er ook erg mee. Stel jezelf de vraag na elk gebed, zal dit gebed van mij zijn geaccepteerd? Of: Welk deel van dit gebed is van mij geaccepteerd? De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Een man bidt een gebed, en er wordt slechts de helft van geaccepteerd, of een kwart, of een achtste, of?." Hoeveel is van jou geaccepteerd? 100%? De helft? Een kwart?

Iemand anders die ook een bijzonder hoge concentratie tijdens het gebed had was: Omar ibn az-Zoubair. Deze man was de kleinzoon van Abu-Bakr (ra), zijn moeder was Asmaa' bint Abou bakr (ra), zijn tante Aicha (ra), de vrouw van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Omar had een gevaarlijke ziekte aan zijn been, waardoor zijn been geamputeerd moest worden. Ze stelden voor om hem te verdoven met verdovingsmiddelen, een drug, maar hij weigerde. Hij zei ik heb wat beters: Ik ga bidden, en wacht totdat ik in mijn soejoed ben, doe dan wat je wil. Omar (ra) begon aan zijn gebed, met een wonderbaarlijke concentratie, hij boog, stond weer op, en ging toen naar zijn soejoed, even later begonnen ze met een zaag(!!!) zijn been eraf te zagen en het enige wat ze van hem hoorden is: "Laa ilaaha illa Allah, Astaghfiro Allah, Alhamdolillaah, Allahu Akbar?."

En geen enkele schreeuw of iets dergelijks, zij gingen door, totdat het been ernstig begon te bloeden, waardoor ze met een pan heet water aankwamen, om het te verhelpen. Omar (ra) was toen buiten bewust zijn.

Toen hij wakker werd zei hij: "Bij Allah, ik heb niks gemerkt, totdat het hete water aan mijn been werd gezet." Maasha Allah!!! Geen woorden voor, hoe kan iemand zo ver weg zijn, zo dichtbij Allah, dat als zelfs je been wordt weggehaald, je er niks van merkt?!!??!!

Een laatste voorbeeld is Ali ibn abi-Taleb (ra). Als hij zich voorbereidde voor het gebed, tijdens zijn wassing, werd hij geel, en zo zenuwachtig, dat de metgezellen hem vroegen: "Ali, is alles goed met jou?" Hij antwoordde: "Weten jullie niet tussen wiens handen ik ga staan?"

((Hebben wij dit aspect eigenlijk wel door? Dat we tijdens het gebed voor Allah Subhana wa ta'ala staan?))

De mensen die het gebed verrichten kun je onderverdelen in 5 verschillende categorie?

Laten we naar ons zelf kijken. Hoe vaak per dag, halen wij nummertje 4? Hoe vaak per dag, maak je mee, wat de echte waarde is van deze vorm van aanbidding. Hoe vaak per dag maak je mee, wat deze belangrijke vorm van aanbidding, wat in de hemel verplicht is gesteld, inhoudt? En daar tegenover staat, hoe vaak per dag haal je nummer 1 en 2? En het moeilijkste: hoe vaak in je leven, heb je 5 meegemaakt? Nooit zeker. Wordt het niet eens tijd om je Imaan te vergroten, door kennis op te doen en jezelf zo nu en dan dwingen de Qur'aan te pakken, extra gebeden te verrichten en harder vechten tegen de saytaan.
Doe eens je best om toch die ene keer nummer 5 mee te maken, de hele wereld achter je te laten en alleen jij en Allah Subhana wa ta'ala te zijn. Want als jij dat 1 keer heb meegemaakt, zul je het nooit anders willen hebben.

En nu komt de belangrijkste vraag: "Hoe concentreer ik me op het gebed?" Er zijn vier dingen waar je je aan moet houden:

Wat houdt die tranen tegen? Het is absoluut niet zo dat jou hart te hard is, maar jij hebt er zelf voor gezorgd, door de vele zonden, fouten en overtredingen waarvoor je geen vergeving hebt gevraagd. Toon berouw, en houd ermee op, en het zal zeker invloed hebben. Er ging een man naar Ibn Hanbal en zei: "Ik zet 's nachts mijn water klaar (voor de wassing), en heb de intentie om op te staan voor het fadjr-gebed, slaap vroeg, en toch kan ik niet opstaan." Ibn Hanbal zei: "Jouw zonden hebben jou zo zwaar gemaakt."

Zo zwaar dat hij niet meer voor het fadjr-gebed kan opstaan. Hij die het fadjr-gebed niet op tijd kan verrichten, zorg ervoor dat je zonden die je tegenhouden er niet meer zijn!

Dus alle (kleine) zonden die hebt verricht, worden van je weggewassen. Zelfs van de diepste hoeken. Als je de wassing gaat verrichten, houd dan vanaf vandaag altijd deze overlevering in je achterhoofd. Na de wassing zoek je de Qibla (met ons gezicht gericht naar Mekka) op: Laat jezelf niet alleen fysiek naar de Qibla gericht zijn, maar vooral met je hart. Volg de woorden van Ibn Hanbal op, en doe alsof de Ka'bah voor je staat. Daarna zeg je Allahu Akbar: Allah is het grootst, en dit herhaal je het hele gebed door.

Waarom Allahu Akbar, en niet bijv. Subhana Allah? Als je daadwerkelijk bij elke keer dat je dit uitspreekt, van de betekenis bewust bent: Allah is het grootst, dan heb je een veel kleinere kans om tijdens je gebed af te dwalen. Want voordat je bent afgedwaald, zeg je alweer Allahu Akbar. Hoe kun je aan iets anders denken, als Allah voor jou het grootst is, heb je iets beters dan Allah gevonden, waar je je meer mee bezig kan houden? En owee dat je liegt tijdens het gebed. Je zegt dat Allah de grootste is, en intussen ben je met iets anders bezig?!

Kijk naar de plaats van Soejoed. Waarom? Stel je voor, dat je bij een belangrijke koning of president op bezoek bent, en je staat voor hem. Dan ben je ook niet naar alle hoeken in de kamer aan het kijken. Maar nu sta je voor jou Heer!!! Dan kun je het ook niet maken om ergens anders naar toe te kijken. Reciteer Surah al-Fatiha. En blijf je ook hier bewust van wat je zegt.

"Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De Barmhartige, de Genadevolle." Je dankt Allah, voor het feit dat je in staat bent het gebed te verrichten.

"Meester van de Dag des Oordeels." Wees ook hier ervan bewust van wat je zegt en bedenk je het moment dat je voor Allah Subhana wa ta'ala staat, op de dag des oordeels.

"U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp." Is er echt niemand anders waarop je rekent in dit leven? Hou dit bij

"Leid ons op het rechte pad, Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden." Je vraagt Allah hier om je op het rechte pad te leiden. Hoop dan ook op verhoor van je smeekbede.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zegt in een hadith Qudusi: "Als een dienaar tijdens zijn gebed Surah al-Fatiha reciteert, dan antwoord Allah Subhana wa ta'ala hem:

Toen Omar ibn Abd al-Aziz bad, hield hij korte stiltes na elke vers van Surah al-Fatiha. Zijn metgezellen (ra) vroegen hem naar de reden en hij zei: "Ik houd ervan om het antwoord van Allah te horen." Daarna lees je een Surah op. Velen van ons nemen de kortste soera, bijv. Surah Al-Ichlaas, om eerder klaar te zijn, maar als je je bewust bent van de grote betekenis van deze kleine Soera dan zul je er insha'Allah meer bij stil staan.

Je hebt drie soorten recitatie:

Dan komt de buiging, en je zegt drie keer "Subhana Rabiyya Al'adeem", Allah is de allermachtigste. En wel drie keer, want dan heeft het grotere kans dat ook je hart het verstaat en bewust word van wat je zegt. Ook hier zien we een link met "Allah is de grootste".

Bij het opstaan zeg je "Rabbanaa wa laka alhamd", Alle dank is aan u, O Allah. Waarom wordt er juist hier, op dit moment van het gebed, bedankt? Je dankt Allah Subhana wa ta'ala hier voor het feit dat je weer op kon staan, want Hij heeft vele wezens geschapen die altijd op vier poten lopen, maar de mens heeft een betere schepping, het feit dat hij rechtop kan staan op maar twee benen. Daarvoor dank je Allah Subhana wa ta'ala .

Bij de soejoed, zeg je "Subhana rabiyya Ala'laa", Machtig zij Allah, de allerhoogste. Merk op dat je in deze situatie erg klein bent, jouw gezicht tegen de grond, dat doe je voor niemand anders dan Allah Subhana wa ta'ala voel je ook klein, en dan voel je ook de macht van Allah Subhana wa ta'ala over je, Hij, de allerhoogste. Daarom is het zo, dat in deze situatie aanbevolen wordt om smeekbeden te verrichten, omdat je weet dat je klein bent tegenover Hem, en daarom verhoort Hij insha'Allah jou smeekbeden. De Soejoed wordt twee keer verricht dit om jou nederigheid te benadrukken.

Daarna komt de tahiyya, oftewel de groet, je zegt: "At-tahiyatoe lillaah." Dus gegroet zij Allah Subhana wa ta'ala "Wa az-Zakiyaatoe lillaah. At-tayyobaatoe wa Assalawaatoe lillaah." Alle gunsten zijn aan Allah Subhana wa ta'ala "Assalaamoe 'aleika ayyoha an-nabiyyoe wa rahmato Allahi ta'ala wa barakatoehoe." Hierbij groet je de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam , daarna jezelf en degenen die met jou bidden: "Assalaamoe 'alayna wa'ala 'ibadi Allahi Assalihien" De groet gaat door naar alle moslims. Daarna komt de getuigenis: "Ashhadoe anna laa ilaha illa Allah, wan anna Mohammadan rasoeloellah." Ik getuig dat er geen God is dan Allah, en dat Mohammed zijn profeet is.

Dit herhalen we vijf keer per dag. Laten we vanaf dit moment ons best doen om daadwerkelijk te begrijpen wat we zeggen, en dat ook op ons laten inwerken, en wij vragen Allah Subhana wa ta'ala om ons gebed dan te accepteren, Ameen.

Moge Allah ons helpen onze concentratie verbeteren, Ameen

Fi amaani Allah. (Moge Allah Subhana wa ta'ala ons beschermen)

WAL HAMDULILLAHI RABBIL `ALAMIEN

Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina