Door Rashied Soebratie

In naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

NOACH / NUH, DE VERSCHILLENDE VERHALEN VAN DE STORMVLOED.

De verhalen van Noach en de Stormvloed zijn bij ons bekend via de Koran en de Bijbel. Echter, wat niet bekend is bij de meeste mensen is dat de verhalen over de Stormvloed is overgeleverd door verschillende volkeren. In dit artikel geef ik een korte samenvatting en hoop dat de inzichten van menigen zullen veranderen.

Koran
Bijbel
De expeditie naar Ararat gebergte
De Maya; Olmeken en Azteken in Midden-Amerika
De Epos van Gilgamesj (Sumerië / Babylonië 3000 v.chr.)
India en Veda
Egypte
IJstijd
Expeditie naar de Zwarte Zee

Koran

Watervloed als verdelging voor het volk van Nuh 29:14 / 69:11

Nuh wordt gered in het Schip 7:64 / 10:73 / 11:36-48 / 21:76-77 / 23:27-29 / 27:19 / 29:15 / 54:13-14

Het volk van Nuh is tot het verdrinken gedoemd 71:25

Nuh vraagt om vergeving te schenken aan zijn volgelingen en zijn ouders 71:28

Het nageslacht van Nuh is gezegend 11:48 / 37:77 / 57:26

Het Schip van Nuh 7:64 / 10:73 / 11:40-44 

11:40 à      “Daarna, toen onze beschikking kwam en de oven kookte, zeiden Wij...”

Ook volgens Joodse overlevering “kookte het water van de zondvloed”.

11:44 à     “...en het water daalde en de beschikking was volvoerd. En het (schip)zette zich vast op al-Ğūdī (ڄۇﮉﻲ)”.

                  Volgens Ğalalayn: is een berg niet ver van Mosul in Irak. 

Mosul ligt diep in het continent het Midden-Oosten en grenst aan Turkeije. De mogelijkheid bestaat dat Nuh afkomstig is vanuit uiterste noorden van Turkeije. Het is een gebied met veel breuklijnen en aardverschuivingen. 

Commentaar van Yusuf Ali met betrekking tot Koran 11:44:

...The Ark rested on Mount Jūdī…”.  “ﻮﺍﺴﺘﻮﺕﻋﻠﻰﺍﻠﺠﻮﺪﻱ

De letters J, B en K zijn filologisch veranderlijk en Jūdī, Ğūdī, Kūdī zijn (woorden) geluiden die inelkaar passen. Er is geen twijfel mogelijk dat de naam in verband gebracht kan worden met “Kurd”, waarin de letter “R” een latere interpolatie is. Een oud Sumerische tekst noemt een volk Kūtī of Gūtū die gesitueerd was in het midden van Tigris regio, niet later dan 2000 v.chr. die regio is in Turkeije in het distrikt van Bothan waar Jābāl Jūdī is. De grote bergstreek van de Ararat plateau is nu een dominantie ervan. De “Wanmeer” bevatte gletsjers in de IJstijd en kan hevig regen veroorzaakt hebben en tegerlijkertijd gaan smelten. De regio heeft vele tradities die in verband gebracht kan worden met Nuh. Het is wel mogelijk als de Ark is vast gaan zitten op de lage pieken van Ararat plateau.

Top

Bijbel

à Noach en zijn Ark wordt verhaalt in Genesis 6:13. In zijn Ark bevonden zich 8 personen, deze zijn: Noach en zijn vrouw, zijn zonen Sem, Cham en Jafeth en hun vrouwen, zie Genesis 7:13. Volgens oude traditie en Genesis was Noach de eerste stichter van de Landbouw en vooral van de wijnbouw.

à De Bijbelse Noach kan ook vergeleken worden met de 11de zang van het Epos van Gilgamesj uit Babylonië.

à Een clou uit de Bijbel: “...later was Cham de vader van Kanaän”. Dit is de hele strook van Israël, Libanon en stukje

     Syrië en grenst ten zuid-oosten van Turkeije.

à Genesis 8:4 “...kwam de Ark op de bergen van Ararat te rusten”. Deze ligt ten zuid-oosten van Turkeije.

Top

De expeditie naar Ararat gebergte

Vanaf 1970 tot 1980 was er een expeditie met 13 mensen ondernomen o.l.v. Ron Wyatt om de berg  bloot te leggen. Men heeft een afdruk in de vorm van een schip, afdrukken van balken, houtfosielen en stenenankers gevonden. Men heeft een schatting gemaakt tussen 3000 en 2000 v.chr. 

à De geschreven geschiedenis begon ook ca. 3000 v.chr. volgens de algemene opvatting. De Epos van Gilgamesj is word ook van 3000 v. chr. gedateerd.


Deze foto laat artefacten zien die ze gevonden hebben op de plek.Deze foto laat een afdruk van de ark zien.
Deze foto zie je een stuk hout die ze ter plekke hebben uitgegraven.Deze foto laat een afdruk van de balken (romp van het schip) zien.Top

De Maya; Olmeken en Azteken in Midden-Amerika

Van deze vergane beschavingen weten wij dat ze ca. 12000 jaar oud zijn, getuige hun oude ruïnes. Het volgende verslag / overlevering van de Azteken komt uit een zeldzame verzameling Azteekse documenten die bekend zijn als de Vaticaans-Latijnse Codex:

“ Eerste zon, Matlactli Atl: duur 4008 jaar. Zij die toen leefden, aten water-mais met de naam atzitzintli. In dit tijdperk leefden de reuzen... De eerste zon werd vernietigd door water in het teken Matlactli Atl (tien water). Het werd Apachiohualiztli (overstroming, zondvloed) genoemd, de toverkunst van onafgebroken regen. De mensen werden veranderd in vissen. Sommigen beweren dat, beschermd door een oude boom die bij het water stond, slechts een paar kon ontsnappen. Anderen vertellen dat zeven paren zich verschuilden in een grot tot de vloed voorbij was en de wateren waren gezakt. Zij bevolkten de aarde opnieuw en werden in hun volken als goden vereerd...”

            Bron: G. Hancock “Het ontstaan en het einde van alles”, pag. 91

Top

De Epos van Gilgamesj (Sumerië / Babylonië 3000 v.chr.)

Uit spijkerschrift lezen wij dat koning Gilgamesj de landen van de wereld kende. Hij was wijs en doorgronde raadsels en kende geheimen en het verhaal over de dagen voor de overstroming. Over de overstroming werd aan hem verteld door Utnapisjtim, een koning die voor hem 1000 jaar eerder had geregeerd. Hij had de overstroming overleefd. Ea, de heer van wateren zei tegen hem:

“Trek je huis neer en bouw een boot, doe afstand van al je bezittingen en zoek leven, verwerp wereldlijk goed en red je ziel...bouw een boot... Breng het zaad van alle leven aan boord”. --- “Ik nam al mijn vrienden en verwanten aan boord, nam vee aan boord, wilde dieren van het open land... Het werd tijd. Toen het eerste licht van de zonsopgang zichtbaar werd, steeg een zwarte wolk vanaf beneden de lucht in; het donderde... Wanhoop steeg op naar de hemel toen de god van de storm het daglicht in duisternis veranderde, toen hij het land verpletterde als een kom...”. --- “Zes dagen en nachten woei de wind, stortvloeden en storm en overstromingen bedolven de wereld... Toen de zevende dag aanbrak, nam de storm uit het zuiden af, de zee werd kalmer, de vloed kwam tot bedaren. Ik keek over de wereld en er was stilte... De hele mensheid was tot klei wedergekeerd... Op de berg Nisir kwam de boot vast te zitten, hij zat vast en verroerde zich niet... Bij zonsopgang van de zevende dag bevrijdde ik een duif en liet haar vliegen. Zij vloog weg, maar omdat ze geen rustplaats vond, kwam ze terug. Ik liet een zwaluw los en zij vloog weg. Omdat ze geen rustplaats vond, kwam ze terug. Ik liet een raaf los, zij zag dat de wateren zich hadden teruggetrokken... en zij kwam niet terug.

                 Bron: H. McCall “Mesopotamische Mythen”

Note: Volgens de Bijbel komt Abraham uit Ur. Deze lag in Mesopotamië (niet ver van de huidige Bhagdad). En kwam uiteindelijk na Egypte in Kanaän terecht. Rekening houdend met de datering, heeft hij het verhaal meegenomen en overgedragen aan zijn nakomelingen die veel later het in een nieuw jasje hebben gestoken.

Top

India en Veda

Volgens Rigveda vertaald door Larousse op pag.362:

“Op een dag voerde een wijze man met de naam Manu zijn ceremoniele wassing uit, toen hij in de palm van zijn hand een kleine vis vond. Die smeekt Manu hem in leven te laten. Uit medeleven stopte hij hem in een kruik. De volgende dag was hij al zo gegroeid dat Manu hem naar een meer moest dragen. Al snel was het meer te klein. ‘Gooi mij in de zee’ zei de vis [een manifestatie van god Vishnu], ‘en ik zal mij prettiger voelen’. Toen waarschuwde hij Manu voor een naderende stormvloed. Hij stuurde hem een groot schip met het bevel twee exemplaren van iedere levende soort en zaden van iedere plant aan boord te nemen en daarna zelf aan boord te gaan”.

            Bron: Larousse “Rigveda” pag.362

àDe figuur Manu in de Rigveda werd 3000 jaar geleden aanbeden in India (ca.1000 v.chr.)

In de Veda komen Brahma en Saraswati voor die door diverse wetenschappers worden geidentificeerd als Abraham en Sara.

Top

Egypte

Een tekst in de tombe van farao Seti I (1305-1292 v.chr.), die vertelt over de vernietiging van de zondige mensheid door een stormvloed. De oorzaak van deze ramp wordt uitgelegd in hoofdstuk 175 van het “Boek der Doden” 

Daarin houdt de maangod Thoth het volgende betoog:

“ Zij hebben gevochten, zij hebben getwist, zij hebben kwaad gedaan, zij hebben vijandigheden begaan, zij hebben gemoord, zij hebben problemen en onderdrukking veroorzaakt... [Daarom] zal ik alles teniet doen wat ik gemaakt heb”.

            Bron: Wallis Budge 1934 “From Fetish to god in Ancient Egypt” pag.198

Top

IJstijd

Wetenschappelijke feiten:  In N-Amerika begon de laatste ijstijd ca. 115.000 jaar geleden. 17.000 jaar geleden nam de groei het snelst toe. Rond 15.000 jaar v. Chr. Bereikte de ijskap zijn maximale grootte. Rond 8000 v.chr. had zij zich in N-Amerika geheel teruggetrokken.

In Europa schoof een grote ijskap vanaf Schotland à Scandinavië à Britse eilanden à Zwitserland à Oostenrijk à Italië à Frankrijk.

Hoogtepunt was ca. 15.000 v.chr.  Vanaf 10.000 v.chr. begon het langzamerhand te dooien.

Kenmerk: vorst en overstroming door dooi en een hoge waterpeil en gepaard met aardbevingen. Aardbevingen gaat gepaard met vulkanische uitbarstingen in zee en kan zo het koken van water (Koran 11:40) tot gevolg hebben!

Top

Expeditie naar de Zwarte Zee

Robert Ballard begon in de zomer van 2000 aan boord van de Nothern Horizon met twee archeologen, Francesco Tore en Harun Ozdas. De Zwarte Zee met z’n 470.000 km² is het een van de grootste binnenzeeën ter wereld. Aan het begin van de mensheid was het een kleine meer. Ca. 50 meter onder de wateroppervlakte is het zo giftig dat paalwormen het niet kan overleven en dus geen hout of enig organisch matriaal kunnen aantasten.

Naar aanleiding van een nieuwe kijk op Noach’s vloed door William Ryan en Walter Pitman, die het ontstaan van de Zwarte Zee beschreven, besloot R. Ballard om een expeditie te ondernemen die gefinancieerd werd door National Geographic. Ryan en Pitman, beiden archeologen en geologen, beweren dat de Bosporus het begaf tijdens een vloedgolf dankzij dooi en had een kracht van 100 maal de Niagara watervallen. Binnen 100 dagen werd de Zwarte Zee gevormd. Zo’n ramp van grote omvang is generaties op generaties doorgegeven en mogelijk belandde het in Mesopotamië.

Dankzij de Argus, een mini duikboot, bewapend met diverse cameras, ontdekte men: bewerkte geschaafd hout. Deze lag op een diepte tussen 100 en 155 meter. Alles leek erop dat het ingestort was. Dit werd gemarkeerd als “plek 82”.

Met de Little Herc, een ander mini duikboot met betere en geavanceerde cameras, zag men: Aardewerk, bewerkt hout en werktuigen. Dit alles duidt erop dat mensen daar hebben geleefd. Op de laatste dag van de expeditie, vond men een schip met een mast die nog intact was. Op de mast zat er nog touw (van leer) eraan vast.

De vondst uit “plek 82” is ca. 1500 jaar oud (uit de Byzantijnse periode) en levert geen enkel bewijs voor Noach’s vloed. Maar dat er ooit een beschaving aanwezig was op de bodem van de Zwarte Zee, is een geweldig bewijs.Wie weet wat er in de toekomst te achterhalen valt met geavanceerde technieken. 

Bron: National Geographic Channel.

Rashied Soebratie, een instrument van Allah de Verhevene.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Klik hier

Top


Terug naar Haroen`s Religie pagina