Door drs. Ibrahim Bayrak

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


Abu Hurairah Radie Allahu anhoe praat met de Shaitan.

AL HAMDULILLAHI RABBIL `ALAMIEN 
AS SALAATU WASSALAAMU `ALA RASULENAA MUHAMMED
WA `ALAA AALIHIE WE SAHBIHIE ADJMA`IEN.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zamelde liefdadigheid in, bestaande uit graan en dadels. Hij verzamelde dit in een graanschuur en liet Abu Hurairah hierover waken. Aboe Hoerayrah vertelt: “Toen ik de eerste nacht waakte onder het maanlicht, kwam er een oude man (die in werkelijkheid de shaitan was) leunend op zijn wandelstok aanlopen en hij droeg een zak bij zich. Hij sprak Abu Hurairah aan, hij zei: “Geef mij van de bezittingen van Allah, ik heb namelijk kinderen en ik ben een oude man.” (in een overlevering van al-Boechari wordt er vermeldt dat hij meteen hiernaar greep, zonder toestemming te vragen) Abu Hurairah hield hem tegen en zei: “Bij Allah! Ik zal de Profeet (vrede zij met hem) hierover inlichten.” Hij zei: “Laat mij gaan.”, en hij begon zijn beklag te doen over zijn situatie, waarop hij (Abu Hurairah) hem liet gaan. In de tweede nacht kwam hij wederom en begon dadels te stelen. Hij werd door Abu Hurairah nogmaals in de kraag gegrepen, en hij liet hem uiteindelijk weer gaan. Toen het voorgaande zich wederom voordeed in de derde nacht, zei Abu Hurairah: “Bij Allah! Ik zal de Profeet (vrede zij met hem) hierover inlichten.”

Hij (de shaitan) zei: “O Abu Hurairah, ik zal je iets leren, wanneer je dit s`nachts zegt, de shaitan je niet zal naderen?” Hij (Abu Hurairah) zei: “(En) dat is?” Hij zei: “Ayaat-oel Koersie.” (de Troonvers; Soerat al-Baqarah 2:255) Abu Hurairah nam dit advies aan, ging naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah er kwam een man naar mij en zus en zo deed zich voor.” Hierop zij de Profeet (vrede zij met hem) met een glimlach op zijn gezicht: “Weet je met wie je drie maal hebt gesproken?” Hij (Abu Hurairah) zei: “Nee!” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) zei: “Dat was de shaitan en hij heeft jou de waarheid verteld, terwijl hij een leugenaar is.” Hij heeft jou één keer de waarheid verteld, terwijl hij normaal gesproken altijd leugens vertelt, behalve deze keer.

Het belang van Ayaat-oel Koersie en het reciteren ervan voor het slapen gaan.


Terug naar Haroen`s Religie pagina