Haroen Soebratie
Google
www soebratie.nl

Het verrichten van het Gebed (Salaat)
Aantal Rak`aat
Naam Farz
Hard- of Zachtop
Sunna voor Farz Sunna na Farz Naffiel Witr
Fadjr
2
Alle hardop
2
-
-
Zoehr
4
Alle zachtop
4
2
2
Asr
4
Alle zachtop
4
-
-
Maghriep
3
Eerste 2 hardop, laatste zachtop
-
2
2
Isha
4
Eerste 2 hardop, laatste 2 zachtop
4
2
2
3-5-7-9-11-13
Djoema
2
Alle hardop
4
2
2
Tahajjud
-
Alle zachtop
-
-
8
Ik raad het aan om eerst de RICHTLIJNEN VOOR SALAAT door te lezen voordat je met het namaaz begint.
Richtlijnen voor Salaat
Fadjr Namaaz Sunna (2 Rakaat) Fadjr Namaaz Farz (2 Rakaat)
Zoehr Sunna (4 Rakaat) Zoehr Farz (4 Rakaat) Zoehr Sunna (2 Rakaat) Zoehr Naffiel (2 Rakaat)
Asr Sunna (4 Rakaat) Asr Farz (4 Rakaat)
Maghriep Namaaz Farz (3 Rakaat) Maghriep Namaaz Sunna (2 Rakaat) Maghriep Namaaz Naffiel (2 Rakaat)
Isha Sunna (4 Rakaat) Isha Farz (4 Rakaat) Isha Sunna (2 Rakaat) Isha Naffiel (2 Rakaat)
Wietar Namaaz (3 Rakaat met 1 salaam)
Wietar Namaaz (3 Rakaat met 2 salaam)
Vergissen tijdens lezen Kazaa Namaaz Doewa na Azaan
Hadith overleveringen.
Kleur A 6 tellen langer lezen. Kleur A 4 tot 5 tellen. Kleur A 2 tellen. Kleur IE2 tot 4 tellen. Kleur N 2 tellen. Kleur D kalkala.

شَ → SJIEN → SJ صَ → SAD → S ضٍ → DAD → D طُ → TA ظُ → ZA غَ → GHAYIN → GH قُ → QAF → Q يَ → YA

Fadjr Namaaz Sunna (2 Rakaat)
Top
Als de tijd van het Gebed is aangebroken, doet men het volgende:
1. Men spreidt het gebedskleed uit in de richting van Mekka. (Als men niet in de Moskee is).
2. Men gaat rechtop staan op het einde van het gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Fadjr Namaaz Sunna (1e Rakaat)
3. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
4. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM. In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR.


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK. U bent Verheerlijkt, O Allah, en Geprezen; Uw Naam is gezegend; Uwe Majesteit is Verheven, en niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve U. (Muslim Book 4, Number 0788)
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM. Ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan, de verworpene.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 109 (Al Kafiroen)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ يأَيُّهَا الْكَـفِرُ ونَ - لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُ دُونَ - وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَ آ أَعْبُدُ - وَلا أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَ بَدتُّمْ - وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَآأَ عْبُدُ - لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL YA AIYYOEHAL KAFIROEN. 2. LA └BOEDOE MA T└BOEDOEN. 3. WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 4. WA LA └NA └BIDOEMMA └BATTOEM. 5. WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 6. LAKOEM DIE NOEKOEM WALI YA DIEN.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR.

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld). (Muslim 004.0991)
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Top
Fadjr Namaaz Sunna (2de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 112 (Al Ikhlash)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَح َدٌ - اللَّهُ الصَّمَ دُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُول َدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَد

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL HOE WALLAAHOE AHAD. 2. ALLAH HOESSAMAD. 3. LAM YALID WALAM YOOELAD. 4. WALAM YA KOELLAHOE KOEFOEWAN AHAB.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR.

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. en zegt ALLAHU AKBAR.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa: BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.
Ya Allah mai pana aur tere madad mangta ho azabe djahannam se, azabe qabar se, zindaghi aur maut ke fitne se, aur Massih Daddjaal ke fitne se.
Ya Allah, ik zoek bescherming bij U tegen de beproeving van het vuur en tegen de kwelling van het vuur. En ik zoek bescherming bij U tegen de kwelling van het graf. En ik zoek bescherming bij U tegen de beproeving van de wereld. En ik zoek bescherming bij U tegen de beproeving van Masieh Daddjaal.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Fadjr Namaaz Sunna (2 Rakaat) voltooid.

Fadjr Namaaz Farz (2 Rakaat)
Top
Als je met 2 of meer het gebed onderhoud is Iqama verplicht bij Farz gebed.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR, ASJHADOE ANLAA ILAHA ILLALLAH, ASJHADOE ANNA MOEHAMMADAR RASOELOELLAH, HAYYA ALAS SALAH, HAYYA ALAL FALAH, QAD QAMATIS SALAT, QAD QAMATIS SALAT, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LA ILAHA ILLALLAH.
(Bukhari 001.011.579-580)
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde van het gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.

Fadjr Namaaz Farz (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 113 (AL-Falaq)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ - مِن شَرّ مَا خَلَقَ - وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - وَمِن شَرّ النَّفَّـثَـتِ فِى الْعُقَدِ - وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL A OESOE BIRABBIL FALAK. 2 MIN SJARRI MA GALAK.3 WA MIN SJARRI GHAASIQIEN IZAA WAQAB. 4 WA MIN SJARRINNAFFA SJATI FIEL OEKAD. 5 WA MIN SJARRI HAASIDIN IZAA HASAD.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH
SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Fadjr Namaaz Farz (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 114 (An-Naas)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّا سِ - إِلَـهِ النَّاسِ - مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس ِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL A OESOE BIRABBINNAAS. 2. MAA LIKINNAAS. 3 ILA HINNAAS. 4 MIN SJARRIL WAS WASIL GANNAAS. 5. ALLAZIE YOEWAS WISOE FIE SOEDOE RINNAAS. 6. MINAL DJINNATI WANNAAS.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN TAYABAN MOEBARAKAN FIEH. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Ya Allah, tarief tere hi liye
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Fadjr Namaaz Farz (2 Rakaat) voltooid.

Na de TASLIEM bij een FARZ namaaz leest men meestal:
33 MAAL - SOEHHAANALLAH (Heilig is Allah)
33 MAAL - AL-HAMDOE LILLAAH (Alle lof zij Allah)
33 MAAL - ALLAHU AKBAR (Allah is groot)

1 MAAL - LA ILAHA IL LALLAH, WAHDAHU LA SHARIKA LAHU, LAHUL MULK WA LAHUL HAMD, WAHUWA ALA KULLI SHAI'IN QADIR (Er is geen god, behalve Allah, die alleen is zonder enig partner. Het Koninkrijk en het lof behoren tot Hem en Hij heeft macht over alles). (Muwatta Book 15, Number 15.7.22)

Daarna vraagt men DOEWA (Smeekbede) te beginnen met eerst Allah te prijzen, Soerah FATIHA, ALHAMDOE LILLAAHI ... en (Aytal Qoersie) is vereist en meerdere doewa's naar wens, dan DAROED, ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD ... dan je eigen doewa naar wens. Als je alleen leest, mag je op het einde van de namaaz doewa vragen.


Zoehr Namaaz Sunna (4 Rakaat)
Top
Als de tijd van het Gebed is aangebroken, doet men het volgende:
1. Men spreidt het gebedskleed uit in de richting van Mekka. (Als men niet in de Moskee is).
2. Men gaat rechtop staan op het einde van het gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Zoehr Namaaz Sunna (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 93 (Ad-Dhoeha)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
وَالضُّحَى - وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى - وَلَلاٌّخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الاّ ٍولَى - وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْ ضَى - أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً ف َآوَى - وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى - وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَى - فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَ رْ - وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبّ ِكَ فَحَدِّثْ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. WADDOEHA. 2. WALLAILI IZAA SADJA. 3. MAA WADDA AKA RABBOEKA WA MAA QALA. 4. WA LAL AAGIRATOE GAIROELLAKA MINAL OELAA. 5. WA LASAWFA YO╚TIEKA RABBOEKA FATARDAA. 6. ALAM YADJIDKA YATIEMAN FA AAWAA. 7. WAWA DJADAKA DALLAN FAHADAA. 8. WAWA DJADAKA A ILAN FA AGHANAA. 9. FA AMMAL YATIEMA FALAA TAQHAR. 10 WA AMMASSA ILA FALAA TANHAR. 11. WA AMMAA BINIĺMATI RABBIKA FAHADDIS.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Zoehr Namaaz Sunna (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 94 (As-Sjarh)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْ رَكَ - وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْ رَكَ - الَّذِى أَنقَضَ ظَهْ رَكَ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْ رَكَ - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً - فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَ بْ - وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALAM NASJRAH LAKA SADRAK. 2. WAWA D└NA ANKA WIZRAK. 3. ALLAZIE ANQADA ZAHRAK. 4. WARAF└NA LAKA ZIEKRAK. 5. FA INNA MA AL OESRI YOESRA. 6. INNA MA AL OESRI YOESRA. 7. FA IZAA FARAGHTA FANSAB. 8. WA ILAA RABBIKA FARGHAB.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men op de hielen zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de rechter grote teen gebogen op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de doewa: TAHIEJA.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.

Vanuit de zittende houding staat men op voor de 3de Rakaat. Terwijl men dit doet, zegt men weer; ALLAHU AKBAR en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.


Top
Zoehr Namaaz Sunna (3de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 95 (At Tin)

بِسْمِ الل َّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُ ونِ - وَطُورِ سِينِ ينَ - وَهَـذَا الْبَلَدِ الاٌّمِ ينِ - لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَـنَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِ يمٍ - ثُمَّ رَدَدْنَـهُ أَسْفَلَ سَـفِلِينَ - إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـلِحَـتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُ ونٍ - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّ ينِ - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَ ـكِمِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. WATTIENI WAZZAITOEN. 2. WA TOERISIE NIEN. 3. WA HAZAL BALADIL AAMIEN. 4. LAQAD GALADNAAL INSAANA FI IHSANI TAQ WIEM. 5. SJOEMMA RARAD NAHOE ASFALA SAFILIEN. 6. ILLAALLAZIENA AAMANOE WA AMILOESSALIHATI FALAHOEM ADJROEN GHAIROE MAMNOEN. 7. FAMAA YOEKAZZIEBOEKA B└DOE BIDDIEN. 8. ALAISAAL LAAHOE BI AHKAMIL HAKIMIEN.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH


In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de vierde Rakaat te beginnen.

Top
Zoehr Namaaz Sunna (4de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 96 (Al alaq)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَ قَ - خَلَقَ الإِنسَـنَ مِنْ عَلَ قٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الاٌّكْرَمُ - الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَ لَمِ - عَلَّمَ الإِنسَـنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - كَلاَّ إِنَّ الإِنسَـنَ لَيَطْ غَى - أَن رَّءَاهُ اسْت َغْنَى - إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْ عَى - أَرَأَيْتَ الَّذِى يَ نْهَى - عَبْداً إِذَا صَلَّىأَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى - أَوْ أَمَرَبِالتّ َقْوَى - أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَو َلَّى - أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَ ى - كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَـذِبَةٍ خَاطِئَةٍ - فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ - سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ - كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. IQR└ BISMI RABBIKALLAZIE GALAQ. 2. GALAQAL INSAANA MIN ALAQ. 3. IQR└ WA RABBOEKAL AAKRAM. 4. ALLAZIE ALLAMA BIL QALAM. 5. ALLAMAL INSAANA MAA LAM Y└LAM. 6. KALLA INNAL INSAANA LAYATGHAA. 7. ARRA AA HOES TAGHNAA. 8. INNA ILAA RABBIKARROEDJ AA. 9. ARA AYTALLAZIE YANHAA. 10. ABDAN IZAA SALLAA. 11. ARA AYTA INKANA ALAL HOEDAA. 12. AW AMARA BITAQWAA. 13. ARA AYTA INKAZZABA WA TAWALLAA. 14. ALAM Y└LAM BI ANNALAHA YARAA. 15. KALLAA LA ILLAM YANTA HILANAS FA AM BINNAA SIYA. 16. NAA SIYATIN KAZIBATIN GAATI A. 17. FALYAD OE NAADIYA. 18. SANAD OEZZABAA NIYA. 19. KALLA LAA TOET└ HOE WAS DJOED WAQ TARIEB. SADJDAH DOEN.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de vierde Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Zoehr Namaaz (4 Rakaat Sunna) voltooid.

Zoehr Namaaz Farz (4 Rakaat)
Top
Als je met 2 of meer het gebed onderhoud is Iqama verplicht bij Farz gebed.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR, ASJHADOE ANLAA ILAHA ILLALLAH, ASJHADOE ANNA MOEHAMMADAR RASOELOELLAH, HAYYA ALAS SALAH, HAYYA ALAL FALAH, QAD QAMATIS SALAT, QAD QAMATIS SALAT, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LA ILAHA ILLALLAH.

1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.

Zoehr Namaaz Farz (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 97 (Al Qadr)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
إِنَّا أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةِ الْقَ دْرِ- وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ رِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْ رٍ- تَنَزَّلُ الْمَلَـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْ رٍ- سَلَـمٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْ فَجْرِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. INNA ANZAL NAHOE FIE LAILATIEL QADR. 2. WA MA ADRAKA MAA LAILATIEL QADR. 3. LAILATOEL QADRIE GHAIROEMMIN ALFI SJAHR. 4. TANAZZALOEL MALA IKATOE WARROEHOE FIEHAA BI IZNI RABBIHIM MIN KOELLI AMR. 5 SALAMOEN HIYA HATTAA MATLA ILFADJR.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Zoehr Namaaz Farz (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 98 (Al Bayyinah)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيّ نَةُ - رَسُولٌ مّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّ رَةً - فِيهَا كُتُبٌ قَيّ مَةٌ - وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءتْهُمُ الْبَيّ نَةُ - وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَآء وَيُقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيّمَةِ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـلِدِينَ فِيهَآ أَوْلَـئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِي َّةِ - إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـلِحَـتِ أُوْلَـئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِي َّةِ - جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الاٌّنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رِّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. LAM YA KOENILLAZIENA KAFAROE MIN AHLIL KITABI WAL MOESJRIKIENA MOEN FAKKIENA HATTAA T└ TIYA HOEMOEL BAYYINA. 2. RASOELOEMMINALLAAHI YATLOE SOEHOE FAMMOE TAHHARAH. 3. FIEHAA KOE TOEBOEN QAYYIMA. 4. WA MAA TAFARRA QALLAZIENA OETOEL KITABA ILLAA MIM B└DI MAA DJA AT HOEMOEL BAYYINA. 5. WA MA OEMIROE ILLAA LIY└ BOEDOEL LAAHA MOEGLISIENA LA HOEDDIENA, HOENAFA A WA YOE KIEMOESSALATA WA YO╚ TOEZZAKATA WAZALIKA DIENOEL QAYYIMA. 6. INNALLAZIENA KAFAROE MIN AHLIL KITABI WAL MOESJRIKIENA FIE NAARI DJAHANNAMA GALIDIENA FIEHAA, OELA IKA HOEM SJARROEL BARIYA. 7. INNALLAZIENA AAMANOE WA AMILOESSALIHATI OELA IKA HOEM GAIROEL BARIYYA. 8. DJAZA OEHOEM INDARABBIHIM DJANNATOE ADNIN TADJRIE MIN TAHTIHAAL ANHAROE GALIDINA FIEHA ABADA, RADIYALLAAHOE ANHOEM WA RADOE AN, ZALIKA LIMAN GASJIYA RABBA.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de rechter grote teen gebogen op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de doewa: TAHIEJA.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.

Vanuit de zittende houding staat men op voor de 3de Rakaat. Terwijl men dit doet, zegt men weer; ALLAHU AKBAR en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.


Zoehr Namaaz Farz (3de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Geen Extra Soerah
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH


In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de vierde Rakaat te beginnen.

Zoehr Namaaz Farz (4de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Geen Extra Soerah
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de vierde Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Zoehr Namaaz (4 Rakaat Farz) voltooid.

Na de TASLIEM bij een FARZ namaaz leest men meestal:
33 MAAL - SOEHHAANALLAH (Heilig is Allah)
33 MAAL - AL-HAMDOE LILLAAH (Alle lof zij Allah)
33 MAAL - ALLAHU AKBAR (Allah is groot)

1 MAAL - LA ILAHA IL LALLAH, WAHDAHU LA SHARIKA LAHU, LAHUL MULK WA LAHUL HAMD, WAHUWA ALA KULLI SHAI'IN QADIR (Er is geen god, behalve Allah, die alleen is zonder enig partner. Het Koninkrijk en het lof behoren tot Hem en Hij heeft macht over alles). (Muwatta Book 15, Number 15.7.22)

Daarna vraagt men DOEWA (Smeekbede) te beginnen met eerst Allah te prijzen, Soerah FATIHA, ALHAMDOE LILLAAHI ... en (Aytal Qoersie) is vereist en meerdere doewa's naar wens, dan DAROED, ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD ... dan je eigen doewa naar wens. Als je alleen leest, mag je op het einde van de namaaz doewa vragen.


Zoehr Namaaz Sunna (2 Rakaat)
Top
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Zoehr Namaaz Sunna (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 99 (Az Zalzalah)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
إِذَا زُلْزِلَتِ الاْرْضُ زِلْزَال َهَا - وَأَخْرَجَتِ الارْضُ أَثْقَال َهَا - وَقَالَ الإِنسَـنُ مَا ل َهَا - يَوْمَئِذٍ تُحَدّثُ أَخْبَا رَهَا - بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا - يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لّيُرَوْاْ أَعْمَـلَ هُمْ - فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ - وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَ رَهُ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. IZAZOELZI LATIL AARDOE ZILZALAHAA. 2. WA AGRA DJATIL AARDOE ASJQAA LAHAA. 3. WA QALAL INSANOE MA LAHAA. 4. YAWMA IZIN TOE HADDISJOE AGBAA RAHAA. 5. BI ANNA RABBAKA AW HAA LAHAA. 6. YAW MA IZZIEYAS DOE ROENNASOE ASJTA TALLI YOERAW └MAA LAHOEM. 7 FA MAYY└MAL MISJKALA ZARRATIN GAY RAYYARAH. 8 WA MAYY└MAL MISJKALA ZARRATIN SJARRAYYARAH.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN. In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Top
Zoehr Namaaz Sunna (2de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 100 (Al Adiyat)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ وَالْعَـدِيَـتِ ضَب ْحاً - فَالمُورِيَـتِ قَ دْحاً - فَالْمُغِيرَتِ صُ بْحاً - فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً - فَوَسَطْنَ بِهِ جَم ْعاً - إِنَّ الإِنسَـنَ لِرَبِّهِ لَكَن ُودٌ - وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَه ِيدٌ - وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد ِيدٌ - أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُب ُورِ- وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّد ُورِ- إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. WAL ADIYATI DABHAA. 2. FALMO╚ RIYATI QADHAA. 3. FALMOE GHIERATI SOEBHAA. 4. FA ASJARNA BIHIE NAQ AA. 5. FA WASATNA BIHIE DJAM AA. 6. INNAL INSAANA LIRABBIHIE LAKANOED.7. WA INNAHOE ALAA ZALIKA LASJAHIED. 8. WA INNAHOE LIHOEBBIL GAIRI LASJADIED. 9. AFALAA Y└LAMOE IZA BO╚ SJIERA MAA FIL QOEBOER. 10. WA HOESSILA MAA FISSOEDOER. 11. INNA RABBAHOEM BIHIM YAWMA IZILLA GABIER.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Zoehr Namaaz (2 Rakaat Sunna) voltooid.

Zoehr Namaaz Naffiel (2 Rakaat)
Top
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Zoehr Namaaz Naffiel (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 101 (Al Qari'ah)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْقَارِعَةُ - مَا الْق َارِعَةُ - وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْق َارِعَةُ - يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْث ُوثِ - وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْ مَنفُوشِ - فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا هِ يَهْ نَارٌ حَامِي َةٌ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. AL QARI A. 2. MAL QARI A. 3. WA MA ADRAKA MAL QARI A. 4. YAW MA YA KOE NOENNASOE KAL FARASJIEL MABSJOES. 5. WA TA KOENOEL DJIBALOE KAL IHNIL MANFOES. 6. FA AMMAA MAN SJAQOELAT MAWAZIENOE. 7. FA HOEWAFIE ISJA TIR RADIYA. 8. WA AMMAA MAN GAFFAT MAWAZIENOE. 9. FA OEMMOEHOE HAAWIYA. 10. WA MA ADRAKA MAAHIYA. 11. NAROEN HAAMIYA.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Top
Zoehr Namaaz Naffiel (2de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 102 (At Takasoer)

أَلْهَـكُمُ التَّكَّاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَق َابِرَ- كَلاَّ سَوْفَ تَع ْلَمُونَ - ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَع ْلَمُونَ - كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ال ْيَقِينِ - لَتَرَوُنَّ ال ْجَحِيمَ - ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ال ْيَقِينِ - ثُمَّ لَتُسْـَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِي مِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHA KOEMOETTA KASJOER. 2. HATTA ZOER TOEMOEL MAQABIER. 3. KALLA SAWFA T└ LAMOEN. 4. SJOEMMA KALLA SAWFA T└ LAMOEN. 5. KALLA LAWT└ LAMOENA ILMAL YAQIEN. 6. LATARA WOENNAL DJAHIEM. 7. SJOEMMA LATARA WOENNAHAA AINAL YAQIEN. 8. SJOEMMA LATOES ALOENN A YAWMA IZIN ANIENNA IEM.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Zoehr Namaaz (2 Rakaat Naffiel) voltooid.

Daarna vraagt men DOEWA (Smeekbede) te beginnen met Soerah FATIHA, ALHAMDOE LILLAAHI ... en meerdere DOEWA`S naar wens en eindigen met DAROED, ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD ...
Asr Namaaz Sunna (4 Rakaat)
Top
Als de tijd van het Gebed is aangebroken, doet men het volgende:
1. Men spreidt het gebedskleed uit in de richting van Mekka. (Als men niet in de Moskee is).
2. Men gaat rechtop staan op het einde van het gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Asr Namaaz Sunna (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 103 (Al Ashr)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ- إِنَّ الإِنسَـنَ لَف ِى خُسْرٍ- إِلاَّ الَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـلِحَـتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْر ِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. WAL ASR. 2. INNAL INSAANA LAFIE GOESR. 3. ILLAL LAZIENA AAMANOE WA AMI LOESSALIHATI WA TAWASAW BIL HAQQI, WA TAWASAW BISSABR.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Asr Namaaz Sunna (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.

Extra Soerah 104 (Al Hoemazah)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - الَّذِى جَمَعَ مَالاً وَع َدَّدَهُ - يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَ خْلَدَهُ - كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِى الْ حُطَمَةِ - وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْ حُطَمَةُ - نَارُ اللَّهِ الْم ُوقَدَةُ - الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الاٌّ فْئِدَةِ - إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّ ؤْصَدَةٌ - فِى عَمَدٍ مُّم َدَّدَةِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. WAILOELLI KOELLI HOEMAZA TILLOEMAZA. 2. ALLAZIE DJMA A MA LAWWA ADDADA. 3. YAH SABOE ANNA MAALAHOE AGLADA. 4. KALLA, LAYOEM BAZANNA FIL HOETAMA. 5. WA MA ADRAKA MAAL HOETAMA. 6. NA ROELLAHIL MO╚QADA. 7. ALLATIE TATTALI OE ALAL AF IDA. 8. INNAHAA ALAI HIMMO╚SADA. 9. FI AMA DIMMOE MADDADA.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men dus op de hielen zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de rechter grote teen gebogen op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de doewa: TAHIEJA.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.

Vanuit de zittende houding staat men op voor de 3de Rakaat. Terwijl men dit doet, zegt men weer; ALLAHU AKBAR en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.


Top
Asr Namaaz Sunna (3de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.

Extra Soerah 105 (Al Fil)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـبِ الْفِيلِ - أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى ت َضْلِيلٍ - وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَ بَابِيلَ - تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ - فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍمَّ أْكُولِ
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALAM TARA KAIFA FA ALA RABBOEKA BI ASHABIL FIEL. 2. ALAM YADJ AL KAI DAHOEM FI TADLIEL. 3. WA ARSALA ALAIHIM TAIRAN ABA BIEL. 4. TARMIEHI M BI HIDJA RATIMMIEN SIDJ IEL. 5. FADJA ALAHOEM KA ASFIMM└ KOEL.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH


In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de vierde Rakaat te beginnen.

Top
Asr Namaaz Sunna (4de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.

Extra Soerah 106 (Qoeraisj)

لإِيلَـفِ قُرَ يْشٍ - إِيلَـفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَا لصَّيْفِ - فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـذَا ا لْبَيْتِ - الَّذِى أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَ هُم مِّنْ خوْف ٍ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. LI IEE LAFI QOERAISJ. 2. IE LA FIHIM RIH LATASSJIE TA IWASSAIF. 3. FAL Y└ BOEDOE RABBA HAZAL BAIT. 4. ALLAZIE AT AMA HOEMMIN DJOE IEWWA AAMANA HOEMMIN GAUF.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de vierde Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Asr Namaaz (4 Rakaat Sunna) voltooid.

Asr Namaaz Farz (4 Rakaat)
Top
Als je met 2 of meer het gebed onderhoud is Iqama verplicht bij Farz gebed.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR, ASJHADOE ANLAA ILAHA ILLALLAH, ASJHADOE ANNA MOEHAMMADAR RASOELOELLAH, HAYYA ALAS SALAH, HAYYA ALAL FALAH, QAD QAMATIS SALAT, QAD QAMATIS SALAT, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LA ILAHA ILLALLAH.

1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.

Asr Namaaz Farz (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 107 (Al Ma'oen)

أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِ الدِّينِ - فَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُّ ال ْيَتِيمَ - وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ - فَوَيْلٌ لِّلْمُ صَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَـتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ - وَيَمْنَعُون َ الْمَاعُونَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ARA AITALLAZIE YOE KAZZIBOE BIDDIEN. 2. FAZA LIKALLAZIE YADO╚ OEL YATIEM. 3. WA LAA YA HOEDDOE ALA T└ AMIL MISKIEN. 4. FA WAILOEL LIL MOESALLIEN. 5. ALLAZIENA HOEM AN SALATIHIM SAAHOEN. 6. ALLAZIENA HOEM YOERA OEN. 7. WA YAMNA OENAL MA OEN.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Top
Asr Namaaz Farz (2de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 108 (Al Kautsar)

إِنَّآ أَعْطَيْنَـكَ الْ كَوْثَرَ- فَصَلِّ لِرَبِّكَ و َانْحَرْ- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الاٌّبْتَرُ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. INNA └TAINA KAL KAWSJAR. 2. FASALLI LIRABBIKA WANHAR. 3. INNA SJANI AKA HOEWAL ABTAR.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men dus op de hielen zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de rechter grote teen gebogen op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de doewa: TAHIEJA.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.

Vanuit de zittende houding staat men op voor de 3de Rakaat. Terwijl men dit doet, zegt men weer; ALLAHU AKBAR en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.


Top
Asr Namaaz Farz (3de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Geen Extra Soerah
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH


In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de vierde Rakaat te beginnen.

Top
Asr Namaaz Farz (4de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Geen Extra Soerah
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de vierde Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Asr Namaaz (4 Rakaat Farz) voltooid.

Na de TASLIEM bij een FARZ namaaz leest men meestal:
33 MAAL - SOEHHAANALLAH (Heilig is Allah)
33 MAAL - AL-HAMDOE LILLAAH (Alle lof zij Allah)
33 MAAL - ALLAHU AKBAR (Allah is groot)

1 MAAL - LA ILAHA IL LALLAH, WAHDAHU LA SHARIKA LAHU, LAHUL MULK WA LAHUL HAMD, WAHUWA ALA KULLI SHAI'IN QADIR (Er is geen god, behalve Allah, die alleen is zonder enig partner. Het Koninkrijk en het lof behoren tot Hem en Hij heeft macht over alles). (Muwatta Book 15, Number 15.7.22)

Daarna vraagt men DOEWA (Smeekbede) te beginnen met eerst Allah te prijzen, Soerah FATIHA, ALHAMDOE LILLAAHI ... en (Aytal Qoersie) is vereist en meerdere doewa's naar wens, dan DAROED, ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD ... dan je eigen doewa naar wens. Als je alleen leest, mag je op het einde van de namaaz doewa vragen.


Maghriep Namaaz Farz (3 Rakaat)
Top
Als de tijd v/h Gebed is aangebroken, doet men het volgende:
1. Men spreidt het gebedskleed uit in de richting van Mekka. (Als men niet in de Moskee is).
2. Men gaat weer rechtop staan op het einde van het gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Als je met 2 of meer het gebed onderhoud is Iqama verplicht bij Farz gebed.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR, ASJHADOE ANLAA ILAHA ILLALLAH, ASJHADOE ANNA MOEHAMMADAR RASOELOELLAH, HAYYA ALAS SALAH, HAYYA ALAL FALAH, QAD QAMATIS SALAT, QAD QAMATIS SALAT, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LA ILAHA ILLALLAH.

Maghriep Namaaz Farz (1e Rakaat)
3. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
4. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 109 (Al Kafiroen)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ يأَيُّهَا الْكَـفِرُ ونَ - لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُ دُونَ - وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَ آ أَعْبُدُ - وَلا أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَ بَدتُّمْ - وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَآأَ عْبُدُ - لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL YA AIYYOEHAL KAFIROEN. 2. LA └BOEDOE MA T└BOEDOEN. 3. WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 4. WA LA └NA └BIDOEMMA └BATTOEM. 5. WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 6. LAKOEM DIE NOEKOEM WALI YA DIEN.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Maghriep Namaaz Farz (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IE N. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIR ATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 110 (An Nashr)

إِذَا جَآء نَصْرُ اللَّهِ وَا لْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ اللَّهِ أَفْوجاً - فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوبَا

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. IZAA DJA A NASROELLAHIWALFATH. 2. WARA AYTANNASA YAD GOELOENA FIDIE NILLAHI AFWA DJA. 3. FASABBIH BIHAMDI RABBIKA WASTAGH FIER, INNAHOE KANA TAWWABA.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men dus op de hielen zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de rechter grote teen gebogen op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de doewa: TAHIEJA.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.

Vanuit de zittende houding staat men op voor de 3de Rakaat. Terwijl men dit doet, zegt men weer; ALLAHU AKBAR en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.


Maghriep Namaaz Farz (3de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IE N. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIR ATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Geen Extra Soerah
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de derde Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Magriep Namaaz (3 Rakaat Farz) voltooid.

Na de TASLIEM bij een FARZ namaaz leest men meestal:
33 MAAL - SOEHHAANALLAH (Heilig is Allah)
33 MAAL - AL-HAMDOE LILLAAH (Alle lof zij Allah)
33 MAAL - ALLAHU AKBAR (Allah is groot)

1 MAAL - LA ILAHA IL LALLAH, WAHDAHU LA SHARIKA LAHU, LAHUL MULK WA LAHUL HAMD, WAHUWA ALA KULLI SHAI'IN QADIR (Er is geen god, behalve Allah, die alleen is zonder enig partner. Het Koninkrijk en het lof behoren tot Hem en Hij heeft macht over alles). (Muwatta Book 15, Number 15.7.22)

Daarna vraagt men DOEWA (Smeekbede) te beginnen met eerst Allah te prijzen, Soerah FATIHA, ALHAMDOE LILLAAHI ... en (Aytal Qoersie) is vereist en meerdere doewa's naar wens, dan DAROED, ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD ... dan je eigen doewa naar wens. Als je alleen leest, mag je op het einde van de namaaz doewa vragen.


Maghriep Namaaz Sunna (2 Rakaat)
Top
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Maghriep Namaaz Sunna (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IE N. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIR ATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 111 (Al Masad)

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَ بٍ وَتَبَّ - مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَم َا كَسَبَ - سَيَصْلَى نَاراً ذَا تَ لَهَبٍ - وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ا لْحَطَبِ - فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن م َّسَدٍ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. TABBAT YADAA ABIE LAHA BIEWWATAB. 2. MA AGHNA ANHOE MAA LOEHOE WA MAA KASAB. 3. SAYASLAA NARAN ZATA LAHAB. 4. WAMRA ATOEHOE HAMMAA LATAL HATAB. 5. FI DJIDI HAA HAB LOEMMIEMMASAB.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Maghriep Namaaz Sunna (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 112 (Al Ikhlash)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَح َدٌ - اللَّهُ الصَّمَ دُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُول َدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَد

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL HOE WALLAAHOE AHAD. 2. ALLAH HOESSAMAD. 3. LAM YALID WALAM YOOELAD. 4. WALAM YA KOELLAHOE KOEFOEWAN AHAB.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Maghriep Namaaz (2 Rakaat Sunna) voltooid.

Maghriep Namaaz Naffiel (2 Rakaat)
Top
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Maghriep Namaaz Naffiel (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM. Ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan, de verworpene.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IE N. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIR ATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 113 (AL-Falaq)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ - مِن شَرّ مَا خَلَقَ - وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - وَمِن شَرّ النَّفَّـثَـتِ فِى الْعُقَدِ - وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL A OESOE BIRABBIL FALAK. 2 MIN SJARRI MA GALAK.3 WA MIN SJARRI GHAASIQIEN IZAA WAQAB. 4 WA MIN SJARRINNAFFA SJATI FIEL OEKAD. 5 WA MIN SJARRI HAASIDIN IZAA HASAD.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Maghriep Namaaz Naffiel (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 114 (An-Naas)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّا سِ - إِلَـهِ النَّاسِ - مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس ِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL A OESOE BIRABBINNAAS. 2. MAA LIKINNAAS. 3 ILA HINNAAS. 4 MIN SJARRIL WAS WASIL GANNAAS. 5. ALLAZIE YOEWAS WISOE FIE SOEDOE RINNAAS. 6. MINAL DJINNATI WANNAAS.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Maghriep Namaaz (2 Rakaat Naffiel) voltooid.

Daarna vraagt men DOEWA (Smeekbede) te beginnen met Soerah FATIHA, ALHAMDOE LILLAAHI ... en meerdere DOEWA`S naar wens en eindigen met DAROED, ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD ...
Isha Namaaz Sunna (4 Rakaat)
Top
Als de tijd van het Gebed is aangebroken, doet men het volgende:
1. Men spreidt het gebedskleed uit in de richting van Mekka. (Als men niet in de Moskee is).
2. Men gaat rechtop staan op het einde van het gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Isha Namaaz Sunna (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 93 (Ad-Dhoeha)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
وَالضُّحَى - وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى - وَلَلاٌّخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الاّ ٍولَى - وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْ ضَى - أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً ف َآوَى - وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى - وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَى - فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَ رْ - وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبّ ِكَ فَحَدِّثْ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. WADDOEHA. 2. WALLAILI IZAA SADJA. 3. MAA WADDA AKA RABBOEKA WA MAA QALA. 4. WA LAL AAGIRATOE GAIROELLAKA MINAL OELAA. 5. WA LASAWFA YO╚TIEKA RABBOEKA FATARDAA. 6. ALAM YADJIDKA YATIEMAN FA AAWAA. 7. WAWA DJADAKA DALLAN FAHADAA. 8. WAWA DJADAKA A ILAN FA AGHANAA. 9. FA AMMAL YATIEMA FALAA TAQHAR. 10 WA AMMASSA ILA FALAA TANHAR. 11. WA AMMAA BINIĺMATI RABBIKA FAHADDIS.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Isha Namaaz Sunna (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 94 (As-Sjarh)

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْ رَكَ - وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْ رَكَ - الَّذِى أَنقَضَ ظَهْ رَكَ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْ رَكَ - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً - فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَ بْ - وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALAM NASJRAH LAKA SADRAK. 2. WAWA D└NA ANKA WIZRAK. 3. ALLAZIE ANQADA ZAHRAK. 4. WARAF└NA LAKA ZIEKRAK. 5. FA INNA MA AL OESRI YOESRA. 6. INNA MA AL OESRI YOESRA. 7. FA IZAA FARAGHTA FANSAB. 8. WA ILAA RABBIKA FARGHAB.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men dus op de hielen zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de rechter grote teen gebogen op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de doewa: TAHIEJA.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.

Vanuit de zittende houding staat men op voor de 3de Rakaat. Terwijl men dit doet, zegt men weer; ALLAHU AKBAR en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.


Top
Isha Namaaz Sunna (3de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 95 (At Tin)

بِسْمِ الل َّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُ ونِ - وَطُورِ سِينِ ينَ - وَهَـذَا الْبَلَدِ الاٌّمِ ينِ - لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَـنَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِ يمٍ - ثُمَّ رَدَدْنَـهُ أَسْفَلَ سَـفِلِينَ - إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـلِحَـتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُ ونٍ - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّ ينِ - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَ ـكِمِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. WATTIENI WAZZAITOEN. 2. WA TOERISIE NIEN. 3. WA HAZAL BALADIL AAMIEN. 4. LAQAD GALADNAAL INSAANA FI IHSANI TAQ WIEM. 5. SJOEMMA RARAD NAHOE ASFALA SAFILIEN. 6. ILLAALLAZIENA AAMANOE WA AMILOESSALIHATI FALAHOEM ADJROEN GHAIROE MAMNOEN. 7. FAMAA YOEKAZZIEBOEKA B└DOE BIDDIEN. 8. ALAISAAL LAAHOE BI AHKAMIL HAKIMIEN.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH


In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de vierde Rakaat te beginnen.

Top
Isha Namaaz Sunna (4de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 96 (Al alaq)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَ قَ - خَلَقَ الإِنسَـنَ مِنْ عَلَ قٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الاٌّكْرَمُ - الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَ لَمِ - عَلَّمَ الإِنسَـنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - كَلاَّ إِنَّ الإِنسَـنَ لَيَطْ غَى - أَن رَّءَاهُ اسْت َغْنَى - إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْ عَى - أَرَأَيْتَ الَّذِى يَ نْهَى - عَبْداً إِذَا صَلَّىأَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى - أَوْ أَمَرَبِالتّ َقْوَى - أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَو َلَّى - أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَ ى - كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَـذِبَةٍ خَاطِئَةٍ - فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ - سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ - كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. IQR└ BISMI RABBIKALLAZIE GALAQ. 2. GALAQAL INSAANA MIN ALAQ. 3. IQR└ WA RABBOEKAL AAKRAM. 4. ALLAZIE ALLAMA BIL QALAM. 5. ALLAMAL INSAANA MAA LAM Y└LAM. 6. KALLA INNAL INSAANA LAYATGHAA. 7. ARRA AA HOES TAGHNAA. 8. INNA ILAA RABBIKARROEDJ AA. 9. ARA AYTALLAZIE YANHAA. 10. ABDAN IZAA SALLAA. 11. ARA AYTA INKANA ALAL HOEDAA. 12. AW AMARA BITAQWAA. 13. ARA AYTA INKAZZABA WA TAWALLAA. 14. ALAM Y└LAM BI ANNALAHA YARAA. 15. KALLAA LA ILLAM YANTA HILANAS FA AM BINNAA SIYA. 16. NAA SIYATIN KAZIBATIN GAATI A. 17. FALYAD OE NAADIYA. 18. SANAD OEZZABAA NIYA. 19. KALLA LAA TOET└ HOE WAS DJOED WAQ TARIEB. SADJDAH DOEN.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de vierde Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Isha Namaaz (4 Rakaat Sunna) voltooid.

Isha Namaaz Farz (4 Rakaat)
Top
Als je met 2 of meer het gebed onderhoud is Iqama verplicht bij Farz gebed.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR, ASJHADOE ANLAA ILAHA ILLALLAH, ASJHADOE ANNA MOEHAMMADAR RASOELOELLAH, HAYYA ALAS SALAH, HAYYA ALAL FALAH, QAD QAMATIS SALAT, QAD QAMATIS SALAT, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LA ILAHA ILLALLAH.

Top
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Isha Namaaz Farz (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 98 (Al Bayyinah)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيّ نَةُ - رَسُولٌ مّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّ رَةً - فِيهَا كُتُبٌ قَيّ مَةٌ - وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءتْهُمُ الْبَيّ نَةُ - وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَآء وَيُقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيّمَةِ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـلِدِينَ فِيهَآ أَوْلَـئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِي َّةِ - إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـلِحَـتِ أُوْلَـئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِي َّةِ - جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الاٌّنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رِّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. LAM YA KOENILLAZIENA KAFAROE MIN AHLIL KITABI WAL MOESJRIKIENA MOEN FAKKIENA HATTAA T└ TIYA HOEMOEL BAYYINA. 2. RASOELOEMMINALLAAHI YATLOE SOEHOE FAMMOE TAHHARAH. 3. FIEHAA KOE TOEBOEN QAYYIMA. 4. WA MAA TAFARRA QALLAZIENA OETOEL KITABA ILLAA MIM B└DI MAA DJA AT HOEMOEL BAYYINA. 5. WA MA OEMIROE ILLAA LIY└ BOEDOEL LAAHA MOEGLISIENA LA HOEDDIENA, HOENAFA A WA YOE KIEMOESSALATA WA YO╚ TOEZZAKATA WAZALIKA DIENOEL QAYYIMA. 6. INNALLAZIENA KAFAROE MIN AHLIL KITABI WAL MOESJRIKIENA FIE NAARI DJAHANNAMA GALIDIENA FIEHAA, OELA IKA HOEM SJARROEL BARIYA. 7. INNALLAZIENA AAMANOE WA AMILOESSALIHATI OELA IKA HOEM GAIROEL BARIYYA. 8. DJAZA OEHOEM INDARABBIHIM DJANNATOE ADNIN TADJRIE MIN TAHTIHAAL ANHAROE GALIDINA FIEHA ABADA, RADIYALLAAHOE ANHOEM WA RADOE AN, ZALIKA LIMAN GASJIYA RABBA.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Isha Namaaz Farz (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 99 (Az Zalzalah)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
إِذَا زُلْزِلَتِ الاْرْضُ زِلْزَال َهَا - وَأَخْرَجَتِ الارْضُ أَثْقَال َهَا - وَقَالَ الإِنسَـنُ مَا ل َهَا - يَوْمَئِذٍ تُحَدّثُ أَخْبَا رَهَا - بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا - يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لّيُرَوْاْ أَعْمَـلَ هُمْ - فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ - وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَ رَهُ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. IZAZOELZI LATIL AARDOE ZILZALAHAA. 2. WA AGRA DJATIL AARDOE ASJQAA LAHAA. 3. WA QALAL INSANOE MA LAHAA. 4. YAWMA IZIN TOE HADDISJOE AGBAA RAHAA. 5. BI ANNA RABBAKA AW HAA LAHAA. 6. YAW MA IZZIEYAS DOE ROENNASOE ASJTA TALLI YOERAW └MAA LAHOEM. 7 FA MAYY└MAL MISJKALA ZARRATIN GAY RAYYARAH. 8 WA MAYY└MAL MISJKALA ZARRATIN SJARRAYYARAH.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men dus op de hielen zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de rechter grote teen gebogen op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de doewa: TAHIEJA.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.

Vanuit de zittende houding staat men op voor de 3de Rakaat. Terwijl men dit doet, zegt men weer; ALLAHU AKBAR en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.


Isha Namaaz Farz (3de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IE N. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIR ATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Geen Extra Soerah
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH


In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de vierde Rakaat te beginnen.

Isha Namaaz Farz (4de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IE N. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIR ATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Geen Extra Soerah
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de vierde Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Isha Namaaz (4 Rakaat Farz) voltooid.

Na de TASLIEM bij een FARZ namaaz leest men meestal:
33 MAAL - SOEHHAANALLAH (Heilig is Allah)
33 MAAL - AL-HAMDOE LILLAAH (Alle lof zij Allah)
33 MAAL - ALLAHU AKBAR (Allah is groot)

1 MAAL - LA ILAHA IL LALLAH, WAHDAHU LA SHARIKA LAHU, LAHUL MULK WA LAHUL HAMD, WAHUWA ALA KULLI SHAI'IN QADIR (Er is geen god, behalve Allah, die alleen is zonder enig partner. Het Koninkrijk en het lof behoren tot Hem en Hij heeft macht over alles). (Muwatta Book 15, Number 15.7.22)

Daarna vraagt men DOEWA (Smeekbede) te beginnen met eerst Allah te prijzen, Soerah FATIHA, ALHAMDOE LILLAAHI ... en (Aytal Qoersie) is vereist en meerdere doewa's naar wens, dan DAROED, ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD ... dan je eigen doewa naar wens. Als je alleen leest, mag je op het einde van de namaaz doewa vragen.


Isha Namaaz Sunna (2 Rakaat)
Top
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Isha Namaaz Sunna (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM. Ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan, de verworpene.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 100 (Al Adiyat)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ وَالْعَـدِيَـتِ ضَب ْحاً - فَالمُورِيَـتِ قَ دْحاً - فَالْمُغِيرَتِ صُ بْحاً - فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً - فَوَسَطْنَ بِهِ جَم ْعاً - إِنَّ الإِنسَـنَ لِرَبِّهِ لَكَن ُودٌ - وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَه ِيدٌ - وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد ِيدٌ - أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُب ُورِ- وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّد ُورِ- إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. WAL ADIYATI DABHAA. 2. FALMO╚ RIYATI QADHAA. 3. FALMOE GHIERATI SOEBHAA. 4. FA ASJARNA BIHIE NAQ AA. 5. FA WASATNA BIHIE DJAM AA. 6. INNAL INSAANA LIRABBIHIE LAKANOED.7. WA INNAHOE ALAA ZALIKA LASJAHIED. 8. WA INNAHOE LIHOEBBIL GAIRI LASJADIED. 9. AFALAA Y└LAMOE IZA BO╚ SJIERA MAA FIL QOEBOER. 10. WA HOESSILA MAA FISSOEDOER. 11. INNA RABBAHOEM BIHIM YAWMA IZILLA GABIER.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Isha Namaaz Sunna (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 101 (Al Qari'ah)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْقَارِعَةُ - مَا الْق َارِعَةُ - وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْق َارِعَةُ - يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْث ُوثِ - وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْ مَنفُوشِ - فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا هِ يَهْ نَارٌ حَامِي َةٌ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. AL QARI A. 2. MAL QARI A. 3. WA MA ADRAKA MAL QARI A. 4. YAW MA YA KOE NOENNASOE KAL FARASJIEL MABSJOES. 5. WA TA KOENOEL DJIBALOE KAL IHNIL MANFOES. 6. FA AMMAA MAN SJAQOELAT MAWAZIENOE. 7. FA HOEWAFIE ISJA TIR RADIYA. 8. WA AMMAA MAN GAFFAT MAWAZIENOE. 9. FA OEMMOEHOE HAAWIYA. 10. WA MA ADRAKA MAAHIYA. 11. NAROEN HAAMIYA.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Zoehr Namaaz (2 Rakaat Sunna) voltooid.

Isha Namaaz Naffiel (2 Rakaat)
Top
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Isha Namaaz Naffiel (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 102 (At Takasoer)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
أَلْهَـكُمُ التَّكَّاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَق َابِرَ- كَلاَّ سَوْفَ تَع ْلَمُونَ - ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَع ْلَمُونَ - كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ال ْيَقِينِ - لَتَرَوُنَّ ال ْجَحِيمَ - ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ال ْيَقِينِ - ثُمَّ لَتُسْـَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِي مِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHA KOEMOETTA KASJOER. 2. HATTA ZOER TOEMOEL MAQABIER. 3. KALLA SAWFA T└ LAMOEN. 4. SJOEMMA KALLA SAWFA T└ LAMOEN. 5. KALLA LAWT└ LAMOENA ILMAL YAQIEN. 6. LATARA WOENNAL DJAHIEM. 7. SJOEMMA LATARA WOENNAHAA AINAL YAQIEN. 8. SJOEMMA LATOES ALOENN A YAWMA IZIN ANIENNA IEM.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Isha Namaaz Naffiel (2de Rakaat)
Top
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 103 (Al Ashr)

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الإِنسَـنَ لَف ِى خُسْرٍ- إِلاَّ الَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـلِحَـتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. WAL ASR. 2. INNAL INSAANA LAFIE GOESR. 3. ILLAL LAZIENA AAMANOE WA AMI LOESSALIHATI WA TAWASAW BIL HAQQI, WA TAWASAW BISSABR.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Isha Namaaz (2 Rakaat Naffiel) voltooid.

Top
Let op: voor "WIETER NAMAAZ" Als men de "TAHADJOED" Namaaz leest moet men na de Isha Namaaz Naffiel (2 Rakaat) afsluiten met DOEWA.
Nadat je de "TAHADJOED" Namaaz heb gelezen dan pas leest men de "WIETAR NAMAAZ".
Leest men geen "TAHADJOED" Namaaz, dan staat men weer op na de Isha Namaaz Naffiel (2 Rakaat) om de "WIETAR NAMAAZ" te lezen.

Wietar Namaaz (3 Rakaat) met 1 Salaam

Top
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Wietar Namaaz (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 97 (Al Qadr)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
إِنَّا أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةِ الْقَ دْرِ- وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ رِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْ رٍ- تَنَزَّلُ الْمَلَـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْ رٍ- سَلَـمٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْ فَجْرِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. INNA ANZAL NAHOE FIE LAILATIEL QADR. 2. WA MA ADRAKA MAA LAILATIEL QADR. 3. LAILATOEL QADRIE GHAIROEMMIN ALFI SJAHR. 4. TANAZZALOEL MALA IKATOE WARROEHOE FIEHAA BI IZNI RABBIHIM MIN KOELLI AMR. 5 SALAMOEN HIYA HATTAA MATLA ILFADJR.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Top
Wietar Namaaz (2de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 109 (Al Kafiroen)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ يأَيُّهَا الْكَـفِرُ ونَ - لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُ دُونَ - وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَ آ أَعْبُدُ - وَلا أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَ بَدتُّمْ - وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَآأَ عْبُدُ - لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL YA AIYYOEHAL KAFIROEN. 2. LA └BOEDOE MA T└BOEDOEN. 3. WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 4. WA LA └NA └BIDOEMMA └BATTOEM. 5. WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 6. LAKOEM DIE NOEKOEM WALI YA DIEN.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de derde Rakaat te beginnen. Terwijl men dit doet, zegt men weer; ALLAHU AKBAR en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Top
Wietar Namaaz (3de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 112 (Al Ikhlash)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَح َدٌ - اللَّهُ الصَّمَ دُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُول َدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَد

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL HOE WALLAAHOE AHAD. 2. ALLAH HOESSAMAD. 3. LAM YALID WALAM YOOELAD. 4. WALAM YA KOELLAHOE KOEFOEWAN AHAB.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR en ga niet in de Roekoe maar blijf staan.

Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende "DOEWA KANOET":
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAHUMMA IENNA NASTA IENOEKA; WA NASTAGHFIROEKA; WA NASTAHDIEKA WA NOEMINOE BIKA; WA NATOEBOE AIEYKA; WA NATAWAKKALOE ALEYKA; WA NOESNIE ALEYKAL GAIRA; KOELLAHOE NASJKOEROEKA; WA LAA NAKFOEROEKA WA NACHLA OE; WA NATROEKOE MAN YAFDJOEROEK; ALLAAHOEMMA IEJA KANABOEDOE; WA LAKA NOSWALLIE; WA NASDJOEDOE WA ILAIKA NAS-A; WA NAHFIDOE, NARDJOE RAHMATAKA; WA NAGSHA AZA - BIKA IENNA AZA - BIKA BIEL KOEFFARI MOEL-HIEK.

Voor sommige mensen is het buitengewoon moeilijk om deze Qoenoet smeekgebed te lezen. Zij kunnen volstaan met 3X RABBANA ATINA FIEDDOENJA HASNATAUN; WA FIEL AGIRATI HASNATAUN; WA KINA AZA BAN-NAAR.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE WARH'AMNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de derde Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Wietar Namaaz (3 Rakaat) voltooid.

Daarna vraagt men DOEWA (Smeekbede) te beginnen met Soerah FATIHA, ALHAMDOE LILLAAHI ... en meerdere DOEWA`S naar wens en eindigen met DAROED, ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD ...
Top
Let op: voor "WIETER NAMAAZ" Als men de "TAHADJOED" Namaaz leest moet men na de Isha Namaaz Naffiel (2 Rakaat) afsluiten met DOEWA.
Nadat je de "TAHADJOED" Namaaz heb gelezen dan pas leest men de "WIETAR NAMAAZ".
Leest men geen "TAHADJOED" Namaaz, dan staat men weer op na de Isha Namaaz Naffiel (2 Rakaat) om de "WIETAR NAMAAZ" te lezen.

Wietar Namaaz (3 Rakaat) met 2 Salaam

Top
1. Men gaat weer rechtop staan op het einde v/h gebedskleed, met het gezicht naar Mekka.
Wietar Namaaz (1e Rakaat)
2. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie (NIJJAH) van belang is, maar niet uitspreek maar gedenk in je hart.
3. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorşhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
IENNIE WADJDJAHTO WADJ-HIYA LIEL-LAZIE FATA RAS SAMAA-WATI WAL ARDWA HANIE FAUN WA MA AANA MIENAL MOESH-RIKIEN. Waarlijk, heb ik mij oprechtelijk gewend tot Hem, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en ik ben niet van de afgodendienaars.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende woorden:
SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKAS MUKA WA TA`ALA DJADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUK.
A OEZO BILLAAHI MINASJSJEYTANIR RADJIEM.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.

Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 97 (Al Qadr)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
إِنَّا أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةِ الْقَ دْرِ- وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ رِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْ رٍ- تَنَزَّلُ الْمَلَـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْ رٍ- سَلَـمٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْ فَجْرِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. INNA ANZAL NAHOE FIE LAILATIEL QADR. 2. WA MA ADRAKA MAA LAILATIEL QADR. 3. LAILATOEL QADRIE GHAIROEMMIN ALFI SJAHR. 4. TANAZZALOEL MALA IKATOE WARROEHOE FIEHAA BI IZNI RABBIHIM MIN KOELLI AMR. 5 SALAMOEN HIYA HATTAA MATLA ILFADJR.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH

SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Dan ALLAHU AKBAR en blijft 5 tellen zitten: (Jalsa istarahat) en staat men weer overeind om de tweede Rakaat te beginnen.

Top
Wietar Namaaz (2de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 109 (Al Kafiroen)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ يأَيُّهَا الْكَـفِرُ ونَ - لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُ دُونَ - وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَ آ أَعْبُدُ - وَلا أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَ بَدتُّمْ - وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَآأَ عْبُدُ - لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL YA AIYYOEHAL KAFIROEN. 2. LA └BOEDOE MA T└BOEDOEN. 3. WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 4. WA LA └NA └BIDOEMMA └BATTOEM. 5. WA LA ANTOEN BIDOENA MA └BOED. 6. LAKOEM DIE NOEKOEM WALI YA DIEN.
Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de tweede Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa: BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.
Ya Allah mai pana aur tere madad mangta ho azabe djahannam se, azabe qabar se, zindaghi aur maut ke fitne se, aur Massih Daddjaal ke fitne se.
Ya Allah, ik zoek bescherming bij U tegen de beproeving van het vuur en tegen de kwelling van het vuur. En ik zoek bescherming bij U tegen de kwelling van het graf. En ik zoek bescherming bij U tegen de beproeving van de wereld. En ik zoek bescherming bij U tegen de beproeving van Masieh Daddjaal.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Wieter Namaaz (2 Rakaat) voltooid met salaam.

Top
In deze Rakaat leest men na SOERAH FATIHAH: achterelkaar Soerah 112 (Al Ikhlash) Soerah 113 (AL-Falaq) en Soerah 114 (An-Naas).

Wietar Namaaz (3de Rakaat)
Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt SOERAH FATIHAH:
Soerah Fatihah
بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
الْحَمْدُ للَّهِ رَ بِّ الْعَـلَم ِينَ - الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ - مَـلِكِ يَوْمِالدِّين ِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ ال ْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ع َلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَل اَ الضَّآلّ ِينَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. ALHAMDOE LILLAAHI RABBIL ALAMIEN. 2. AR RAHMANIR RAHIEM. 3. MALIKI YAWMIDDIEN. 4. IYYAAKA N└BOEDOE WA IYYAAKA NASTA IEN. 5. IHDINASSIRAATAL MOESTAQIEN. 6. SIRATALLADZIENA AN AMTA ALAYHIM, 7. GHAIRILMAGHDOEBI ALAYHIM WALAADDAALIEN. AMIEN.
Extra Soerah 112 (Al Ikhlash)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَح َدٌ - اللَّهُ الصَّمَ دُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُول َدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَد

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL HOE WALLAAHOE AHAD. 2. ALLAH HOESSAMAD. 3. LAM YALID WALAM YOOELAD. 4. WALAM YA KOELLAHOE KOEFOEWAN AHAB.

Extra Soerah 113 (AL-Falaq)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ - مِن شَرّ مَا خَلَقَ - وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - وَمِن شَرّ النَّفَّـثَـتِ فِى الْعُقَدِ - وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL A OESOE BIRABBIL FALAK. 2 MIN SJARRI MA GALAK.3 WA MIN SJARRI GHAASIQIEN IZAA WAQAB. 4 WA MIN SJARRINNAFFA SJATI FIEL OEKAD. 5 WA MIN SJARRI HAASIDIN IZAA HASAD.

Extra Soerah 114 (An-Naas)

بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَـنِ ال رَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّا سِ - إِلَـهِ النَّاسِ - مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس ِ

BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
1. KOEL A OESOE BIRABBINNAAS. 2. MAA LIKINNAAS. 3 ILA HINNAAS. 4 MIN SJARRIL WAS WASIL GANNAAS. 5. ALLAZIE YOEWAS WISOE FIE SOEDOE RINNAAS. 6. MINAL DJINNATI WANNAAS.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR en ga niet in de Roekoe maar blijf staan.


Hierna legt men de rechterhand over de linkerhand en zegt de volgende "DOEWA KANOET":
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAHUMMA IENNA NASTA IENOEKA; WA NASTAGHFIROEKA; WA NASTAHDIEKA WA NOEMINOE BIKA; WA NATOEBOE AIEYKA; WA NATAWAKKALOE ALEYKA; WA NOESNIE ALEYKAL GAIRA; KOELLAHOE NASJKOEROEKA; WA LAA NAKFOEROEKA WA NACHLA OE; WA NATROEKOE MAN YAFDJOEROEK; ALLAAHOEMMA IEJA KANABOEDOE; WA LAKA NOSWALLIE; WA NASDJOEDOE WA ILAIKA NAS-A; WA NAHFIDOE, NARDJOE RAHMATAKA; WA NAGSHA AZA - BIKA IENNA AZA - BIKA BIEL KOEFFARI MOEL-HIEK.

Voor sommige mensen is het buitengewoon moeilijk om deze Qoenoet smeekgebed te lezen. Zij kunnen volstaan met 3X RABBANA ATINA FIEDDOENJA HASNATAUN; WA FIEL AGIRATI HASNATAUN; WA KINA AZA BAN-NAAR.

Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte en zegt: ALLAHU AKBAR

Bij de woorden ALLAHU AKBAR buigt men zich voorover en zet men de handen op de kieen:
ROEKOE

In deze houding en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL AZIM daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Hierna richt men zich weer op en zegt; SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDA en brengt men de handen omhoog met de handpalmen naar voren op de gezichtshoogte.

Bij gemeenschappelijk gebed zegt alleen de Imam dit en geven de achter hem staande moeslims antwoord; RABBANA WA LAKAL HAMD HAMDAN KATHIRAN TAIYIBAN MUBARAKAN FIHI. Ya Allah, tarief tere hi liye hai, ba kasrat aise tarief djo sjirik se paak barkat wali.
Als men alleen bidt, kan men beide zinnen zeggen.
Dan zegt men ALLAHU AKBAR en gaat naar de SADJDAH houding.
Men laat zich eerst op je handen vallen dan op je kieen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handpalmen, terwijl het voorhoof en neus de grond aanraakt, aangezien de Profeet (vzmh) zei: Het gebed, van degene wiens neus de grond niet evenveel als het voorhoofd raakt, wordt niet geaccepteerd.
Dit zijn de zeven ledenmaten waarop hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich ter aarde wierp: de handpalmen, de knieŰn, de voeten en het gezicht (met gezicht wordt het voorhoofd en de neus bedoeld).
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE WARH'AMNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.

SADJDAH
In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Na de tweede SADJDAH van de derde Rakaat blijft men zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.

Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u Wietar Namaaz (3 Rakaat) voltooid.

Daarna vraagt men DOEWA (Smeekbede) te beginnen met Soerah FATIHA, ALHAMDOE LILLAAHI ... en meerdere DOEWA`S naar wens en eindigen met DAROED, ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD ...

Vergissen tijdens lezen

Top
Als je tijdens Namaaz lezen een vergissing maakt, zegt je ALLAHU akbar en ga je verder tot de TASLIEM, en na het einde van de Namaaz doe je een EXTRA SADJDAH.

SADJDAH

Na de tweede SADJDAH blijft men dus op de hielen zitten. Mannen zoals hierboven is afgebeeld, met de rechter grote teen gebogen op de grond. Deze wijst naar de "QIBLAH"
Vrouwen kunnen ook de voeten onder zich vouwen, of plat neerleggen. Daarna hef je je rechter wijsvinger op en blijf je opheffen, en bij het lezen van doewa op en neer bewegen tot je klaar ben met de doewa's. (Muslim Book 004, Number 1201/1203:)

In deze houding leest men de eerst: TAHIEJA.
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU, WAT-TAIYIBATU, AS-SALAMU ALAIKA AIYUHAN-NABIYYU WA RAH-MATUL-LAHI WA BARAKATUHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBADILLAHI AS-SALIHIN.
ASH-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH.
(Bukhari Volume 2, Book 22, Number 294:)

Daarna de tweede: "De Salawat" (DAROED).
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAAHOEMMA SALLI ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA SALEYTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.
ALLAAHOEMMA BARIEK ALAA MOEHAMMAD WA ALA AALI MOEHAMMAD; KAMAA BARAKTA ALA IBRAHIMA WA ALAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIEDOEN MADJIED.

Daarna de derde doewa:
BISMILLAAHIR RAHMANIRRAHIEM.
ALLAH HOEMMA IENNI A OESOE BIKA MIEN AZABE DJAHANNAM, WA MIEN AZABE QABAR, WA MIEN FITNE TIEL MAHIYA WAL MAMAAT, WA MIEN SHARIE FITNE TIEL MASIHI DADDJAAL.


ALLAHU AKBAR

Dit is het EXTRA SADJDAH die u moet doen.
SADJDAH

In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH. Onder het zeggen van ALLAHU AKBAR gaat men van de SADJDAH over in de zittende houding. In deze houding blijft de rechtervoet in de zelfde staande houding als in de SADJDAH met de toppen der tenen op de grond, terwijl de linkervoet met zijn rug in aanraking met de grond wordt gespreid, waarop men zit. De open handen worden met de rug boven op de kieen geplaatst met aaneengesloten vingers naar de QIBLA gericht en prevelt men; ALLAH HOEMAG FIERLIE WAR HAMNIE WAH DINIE WA AFINIE WAR ZOEKNIE WARH'AMNIE en gaat weer voorover terwijl men ALLAHU AKBAR zegt.
SADJDAH


In deze houding moeten beide hielen van je voeten aanraken, en zegt men mintens driemaal; SUBHANA RABBIYAL A'LA daarna SUBBUHUN QUDDUSUM RABBUL MALA'IKATI WAR-RUH.
Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts: ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.
Daarna zegt men naar links hetzelfde. Door het uitspreken van deze "TASLIEM", deze vredewens, heeft man als het ware het contact met de omgeving weer herstel.
ASSALAAMOE ALAIKOEM WA RAHMATOELLAAH.

Dus nu heb u, uw vergissing hersteld, is het een grote vergissing kan je beter stoppen, en over doen door opnieuw NIEJAT te doen van het zelde Namaaz waar je bezig was.

Kazaa Namaaz

Top
Kazaa Namaaz is Namaaz dat je om een of andere reden niet in staat was op tijd te lezen, als dat het geval is moet men het volgende doen:
Men leest eerst je Namaaz wat je moet lezen, als je klaar ben dan leest men de "KAZAA NAMAAZ" alleen de FARZ NAMAAZ de rest niet.
Voorbeeld: Zoehr Namaaz is 4 Sunna, 4 Farz, 2 Sunna en 2 Naffiel, dus men leest alleen FARZ NAMAAZ 4 Rakaat.

Doewa na Azaan

Top
ALLAAHOEMMA RABBA HADZIHID DA'WATIT TAAMMATTI WAS-SALATIL QA'IMATI ATI MOEHAMMADANNIL WASIELATA WAL FADIELATA WAD-DARADJATAR-RAFIE ATA WAB ASHOE MAQAMAM-MAHMOEDAN-NILLADZIE WA ATTAHOE INNAKA LAA TOECHLIEFOELMIE AAD.
Vertaling:
0 Allah! Heer van deze volkomen oproep en van het gebed dat nu begint, geef aan Mohammad Zijn eeuwige rechten van voorspraak, aanzien en de hoogste graad. En plaats Hem tijdens de herrijzenis, bovenaan in de "maqama Mahmoed" (de klasse van de veel geprezene) zoals U Hem beloofd heeft. Voorwaar! U zult nooit Uw belofte verbreken.

Richtlijnen voor Salaat

Top
De Fadjr namaaz:
Sunnat namaaz: De Profeet vzmh las in de 1e rakaat surah 109 en in de 2e rakaat surah 112.
De Witr namaaz:
Bukhari Internationale nr: 1170, The Prophet (p.b.u.h) used to offer thirteen Rakat of the night prayer (Tahajjud) and that included the Witr and two Rakat (Sunna) of the Fajr prayer.
Na de Witr namaaz mag je Nafiel namaaz lezen hoeveel je wil per 2 Rakaat, het totale namaaz moet oneven zijn.
Men verrichte Nafiel en Witr namaaz rijdend, tijdens reizen werd Witr ook verricht, behalve Farz namaaz werd niet rijdend gedaan, tenzij het niet anders kon.
Bij het vergeten van Dua Qanut in het Witr gebed, dan verricht men extra sadjdah Sahu.
De profeet vzmh verrichtte na de Witr namaaz, 2 Nafiel namaaz. Mocht je niet kunnen wakker worden voor de Tahajjud namaaz, vervangt deze 2 Nafiel namaaz de Tahajjud.
Umar Ibn Khattab was de enige metgesel die 3 rakaat Witr verrichtte met 1 salaam, deed geen tashahud in de 2de rakaat netals bij magrieb, maar stond na een poosje op voor de 3de rakaat (terwijl de Profeet vzmh heeft nooit 3 rakaat Witr met 1 salaam gelezen.)
Witr, vijf rakaat met 2 Rafa-ul-Yadain bij de 3de en 5de rakaat met 1 salaam.
Sunan an-Nasa'i internationale nr: 1719 en 1720, De boodschapper van Allah vzmh bad Witr met 7 en 9 rakaat, met 2 tashahud en 1 salaam.
Muslim internationale nr: 1737, De boodschapper van Allah vzmh bad Witr in alle tijden van de nacht, aan het begin van de nacht, in het midden en aan het einde, en (tegen het einde van zijn leven) eindigde zijn Witr vlak voor zonsopgang.

Hadith overleveringen.
Top

Dua.
Volume 2, Book 21, Number 253: [Dua] Bukhari

Narrated 'Ubada bin As-Samit:

The Prophet "Whoever gets up at night and says: 'La ilaha il-lallah Wahdahu la Sharika lahu Lahu-l-mulk, waLahu-l-hamd wahuwa 'ala kulli shai'in Qadir. Alhamdu lil-lahi wa subhanal-lahi wa la-ilaha il-lal-lah wa-l-lahu akbar wa la hawla Wala Quwata il-la-bil-lah' (None has the right to be worshipped but Allah. He is the Only One and has no partners. For Him is the Kingdom and all the praises are due for Him. He is Omnipotent. All the praises are for Allah. All the glories are for Allah. And none has the right to be worshipped but Allah, And Allah is Great And there is neither Might nor Power Except with Allah). And then says: Allahumma, Ighfir li (O Allah! Forgive me). Or invokes (Allah), he will be responded to and if he performs ablution (and prays), his prayer will be accepted."


Book 004, Number 0788: Internationale nr: 892 [Dua] Muslim

'Abda heeft overgeleverd: 'Umar ibn Al-Khattab was gewend deze woorden hardop te reciteren: 'Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala djadduka wa laa ilaha ghairuk' (Volmaakt bent U, O Allah! En U komt lof toe en gezegend is Uw naam, en verheven Uw majesteit en buiten U is niets of niemand waard aanbeden te worden). Qatada informeerde schriftelijk dat Anas bin Malik aan hem het volgende had verteld: 'Ik verrichte het gebed achter de Boodschapper van Allah (vzmh) en achter Abu Bakr, Umar en 'Uthman. Zij begonnen met (hardop te reciteren): AI-hamdu lillahi Rabb al-'Alamin (Alle Lof behoort aan Allah, de Heer van de werelden) en hebben Bismilla-hir-Rahma-nir-Rahim niet (hardop) gereciteerd aan het begin van de voordracht of aan het einde daarvan.


Volume 1, Book 1, Number 55: [Dua] Tirmidhi

'Umar bin Al-Khattab narrated that Allah's Messenger (peace_be_upon_him) said:

"Whoever performs Wudu, making Wudu well, then says: (Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, Allahummaj'alni minattawwabin, waj'alni minal mutatahhirin) 'I testify that none has the right to be worshipped but Allah Alone, there are no partners for Him. And I testify that Muhammad is His servant and Messenger. 0 Allah! Make me among the repentant, and make me among those who purify themselves.' Then eight gates of Paradise are opened for him, that he may enter by whichever of them he wishes." (Abu 'Eisa said:) There are narrations on this topic from Anas, and 'Uqbah bin 'Amir. Abu 'Eisa said: Zaid bin Hubbab (one of the narrators) has been contradicted in this Hadith of 'Umar. (He said:) 'Abdullah bin Salih, and others, reported it from Mu'awiyah bin Salih, from Rabi'ah bin Yazid, from Abu Idris from 'Uqbah bin 'Amir from 'Umar, and, from Abu 'Uthman from Jubair bin Nufair from 'Umar. There is incoherence (Idtirab) in this Hadith' chain. Not much of the Ahadith' reported on this topic are authentic. Muhammad said: "Abu Idris did not hear anything from 'Umar."

Comments:
This narration, just with the wording of the Declaration, exists in Sahih Muslim; and the addition of "Allahum-maj'al-nee minat-tawwabeena waj'alnee minal mutatahhireen" (0 Allah! Make me one of those who repent in abundance and make me of those who are clean and pure) this addition is proven authentic see Irwa'ul-Ghalil 1/135, and Al-Jami' As-Saghir 1/1112.


Rafa ul Yadain / Handen opheffen
Rafa ul Yadain / Handen opheffen <<<<<<< Sahih al-bukhari >>>>>>>>
Chapter 83: To raise both hands on saying the first Takbir simultaneously with opening the Salat (prayer)

Narrated Salim bin `Abdullah: [Rafa-ul-Yadain 3x]

"Mijn vader vertelde dat, Allah's boodschapper (vzmh) zijn beide handen ophief tot aan de schouders toen hij met het gebed begon (met de begin Takbir) en hij deed hetzelfde bij het opzeggen van de Takbir vˇˇr de ruku. En bij het opheffen van zijn hoofd van uit de ruku deed hij hetzelfde en hij zei het volgende; "Sami Allahu Liman hamida, Rabbana wa lakal hamd." En hij deed dat niet (opheffen van zijn handen) tijdens de sadjdah's."

Reference : Sahih al-Bukhari 735
In-book reference : Book 10, Hadith 129
English translation : * Vol 1, Book 12, Hadith 702:

Chapter 84: To raise both hands while saying the Takbir on opening As-Salat (the prayer), and while bowing and on raising up the head (after bowing)

Narrated `Abdullah bin `Umar: [Rafa-ul-Yadain 3x]

I saw that whenever Allah's Messenger stood for the prayer, he used to raise both his hands up to the shoulders, and used to do the same on saying the Takbir for bowing and on raising his head from it and used to say, "Sami Allahu Liman hamida". But he did not do that (i.e. raising his hands) in prostrations

Reference : Sahih al-Bukhari 736
In-book reference : Book 10, Hadith 130
English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 703:

Narrated Abu Qilaba: [Rafa-ul-Yadain 3x]

I saw Malik bin Huwairith saying Takbir and raising both his hands on starting the prayers and raising his hands on bowing and also on raising his head after bowing. Malik bin Huwairith said, "Allah's Messenger did the same."

Reference : Sahih al-Bukhari 737
In-book reference : Book 10, Hadith 131
English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 704:

Chapter 85: To what level should one raise one's hand.

Narrated `Abdullah bin `Umar: [Rafa-ul-Yadain 3x]

"Ik zag de boodschapper van Allah (vzmh) het gebed openen met de Takbir en hij hief zijn handen op tot aan zijn schouderhoogte bij het opzeggen van de Takbir. En bij het opzeggen van de Takbir vˇˇr de buiging (ruku) deed hij het zelfde. En als hij opzegde "Sami Allahu Liman hamida" deed hij het zelfde (handen opheffen) en dan zegde hij op "Rabbana wa lakal hamd." Maar hij deed dat niet (handen opheffen) tijdens de sadjdah's of tijdens het opheffen van zijn hoofd van uit de sadjdah's."

Reference : Sahih al-Bukhari 738
In-book reference : Book 10, Hadith 132
English translation : * Vol 1, Book 12, Hadith 705:

Chapter 86: To raise one's hands after finishing the second Rak'a (on standing for the third Rak'a)

Narrated Nafi`: [Rafa-ul-Yadain 4x]

Als 'Abdullah Ibn 'Umar het (verplichte) gebed begon met het opzeggen van de Takbir, dan hief hij zijn handen op. Als hij ging neerbuigen voor de ruku, hief hij zijn handen op vˇˇr de buiging en hij hief zijn handen ook op bij het opzeggen van "Sami Allahu Liman hamida" (tijdens het opstaan van uit de ruku). En hij deed hetzelfde (handen opheffen) bij het opstaan (uit de sadjdah) van uit de 2e Rakaat (na At-tah-yat voor het vervolgen van de 3e Rakaat). 'Abdullah Ibn 'Umar zei: "De Profeet van Allah SWT (vzmh) heeft het zelfde gedaan".

Reference : Sahih al-Bukhari 739
In-book reference : Book 10, Hadith 133
English translation : * Vol 1, Book 12, Hadith 706:

Sahin Muslim
Chapter 9: It Is Recommended To Raise The Hands Level With The Shoulders When Saying The Opening Takbir, When Bowing And When Rising From Bowing. But That Is Not To Be Done When Rising From The Prostration

Salim narrated it on the authority of his father who reported: [Rafa-ul-Yadain 3x]

I saw the Messenger of Allah raising his hands apposite the shoulders at the time of beginning the prayer and before bowing down and after coming back to the position after bowing. but he did not raise them between two prostrations.

Salim vertelde het op gezag van zijn vader die heeft overgeleverd: "Ik zag de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn handen opheffen tot aan de schouders, aan het begin van het gebed (begin Takbir) en (bij het uitspreken van de Takbir) vˇˇr het buigen naar beneden (ruku) en na het terugkomen uit de ruku in de staande houding. Maar hij hief zijn handen niet op tussen de twee neerwerpingen (sadjdah's).

Reference : Sahih al-Bukhari 390 a
In-book reference : Book 4, Hadith 24
English translation : * Book 004, Hadith 0758:

Abdullah Ibn Umar: [Rafa-ul-Yadain 3x]

Ibn Umar reported that the Messenger of Allah , when he stood up for prayer, used to raise his hands apposite the shoulders and then recited takbir (Allah-o-Akbar), and when he was about to bow he again did like it and when he raised himself from the ruku' (bowing posture) he again did like it, but he did not do it at the time of raising his head from prostration.

Abdullah Ibn Umar heeft overgeleverd over de Boodschapper van Allah (vzmh), dat als hij voor de aanvang van het gebed stond, hij zijn handen ophief tot aan zijn schouders en vervolgens de Takbir (Allah-o-Akbar) reciteerde. En wanneer hij ging buigen (voor de ruku) hij zijn handen weer ophief tot aan zijn schouders en wanneer hij van de ruku rechtop stond, deed hij dat weer handen opheffen. Maar dat deed hij niet tijdens het opheffen van zijn hoofd van uit de sadjdah.

Reference : Sahih al-Bukhari 390 b
In-book reference : Book 4, Hadith 25
English translation : * Book 004, Hadith 0759:

Abu Qilaba reported: [Rafa-ul-Yadain 3x]

Abu Qilaba reported that he saw Malik b. Huwairith raising his hands at the beginning of prayer and raising his hands before kneeling down, and raising his hands after lifting his head from the state of kneeling, and he narrated that the Messenger of Allah used to do like this.

Abu Qilaba heeft overgeleverd dat hij Malik bin Huwairith zijn handen zag opheffen aan het begin van het gebed en hem vervolgens zijn handen zag opheffen alvorens neer te buigen, en hem weer zijn handen zag opheffen na het opheffen van zijn hoofd van uit de staat van de buiging, en hij vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) dit zo heeft gedaan.

Reference : Sahih al-Bukhari 391 a
In-book reference : Book 4, Hadith 27
English translation : * Book 004, Hadith 0761:

Malik b. Huwairith reported: [Rafa-ul-Yadain 3x]

The Messenger of Allah raised his hands apposite his ears at the time of reciting the takbir (i. e. at the time of beginning the prayer) and then again raised his hands apposite the ears at the time of bowing and when he lifted his head after bowing he said: Allah listened to him who praised Him, and did like it (raised his hands up to the ears).

De Boodschapper van Allah (vzmh) hief zijn handen op tot aan zijn oren op het tijdstip van het reciteren van de Takbir (d.w.z. aan het begin van het gebed) en hij hief opnieuw zijn handen op tot aan zijn oren tijdens het neerbuigen (ruku) en wanneer hij zijn hoofd (na de ruku) ophief zei hij: "Allah luistert naar hen die Hem prijzen", en hij deed weer hetzelfde (zijn handen opheffen tot aan zijn oren).

Reference : Sahih al-Bukhari 391 b
In-book reference : Book 4, Hadith 28
English translation : * Book 004, Hadith 0762:

Muwatta Malik
EM>* Book 3, Number 3.4.17: English reference: Book 3, Hadith 17 [Rafa-ul-Yadain 3x]

Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Salim ibn Abdullah from Abdullah ibn Umar:

That the Messengerof Allah, may Allah bless him and grant him peace, used to raise his hands to the level of his shoulders when he began the prayer and when he raised his head from the ruku he raised them in the same way, saying, "Allah hears whoever praises him, our Lord and praise belongs to You." He did not raise them in the sujud.

Yahya vertelde mij van Malik van Ibn Shihab van Salim ibn Abdullah van Abdullah ibn Umar:

Dat de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, heeft zijn handen op het niveau van zijn schouders opgeheven toen hij het gebed begon, en toen hij zijn hoofd van de ruku ophief, deed hij het zelfde, zeggend; "Allah hoort wie hem prijst, onze Heer, alle lof is aan U." Hij hief zijn handen niet op tijdens de sadjdah's.


Sunan Abi Dawud

Narrated Wa'il ibn Hujr: [Rafa-ul-Yadain 3x]

I purposely looked at the prayer of the Apostle of Allah (peace_be_upon_him), how he offered it. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) stood up, faced the direction of the qiblah and uttered the takbir (Allah is most great) and then raised his hands in front of his ears, then placed his right hand on his left (catching each other).

When he was about to bow, he raised them in the same manner. He then placed his hands on his knees. When he raised his head after bowing, he raised them in the like manner. When he prostrated himself he placed his forehead between his hands.

He then sat down and spread his left foot and placed his left hand on his left thigh, and kept his right elbow aloof from his right thigh. He closed his two fingers and made a circle (with the fingers).

I (Asim ibn Kulayb) saw him (Bishr ibn al-Mufaddal) say in this manner. Bishr made the circle with the thumb and the middle finger and pointed with the forefinger.

Ik keek met opzet naar het gebed van de apostel van Allah (vzmh), hoe hij het aanbood. De Apostel van Allah (vzmh) stond op, keek in de richting van de qiblah en sprak de takbir uit (Allah is de grootste) en hief vervolgens zijn handen voor zijn oren, plaatste toen zijn rechterhand aan zijn linkerhand (ving elkaar op).

Toen hij op het punt stond te buigen, hief hij ze (zijn handen) op dezelfde manier op. Hij legde zijn handen vervolgens op zijn knieŰn. Toen hij zijn hoofd ophief na het buigen, hief hij ze (zijn handen) op dezelfde manier op. Toen hij zichzelf neerknielde, plaatste hij zijn voorhoofd tussen zijn handen.

Hij ging zitten en spreidde zijn linkervoet uit en plaatste zijn linkerhand op zijn linkerdij en hield zijn rechterelleboog afzijdig van zijn rechterdij. Hij sloot zijn twee vingers en maakte een cirkel (met de vingers).

Ik (Asim ibn Kulayb) zag hem (Bishr ibn al-Mufaddal) op deze manier zeggen. Bishr maakte de cirkel met de duim en de middelvinger en wees met de wijsvinger.

GradeSahih (Al-Albani)
Reference : Sunan Abi Dawud 726
In-book reference : Book 2, Hadith 336
English translation : * Book 3, Hadith 0725:

The above tradition has been transmitted by ĹAsim b. Kulaib through a different chain of narrators and to the same effect. This version has: [Rafa-ul-Yadain 3x]

ôHe then placed his right hand on the back of his left palm and his wrist and forearm.ö This also adds: ôI then came back afterwards in a season when it was severe cold. I saw the people putting on heavy clothes moving their hands under the clothes (i.e. raised their hands before and after bowing).ö

GradeSahih (Al-Albani)
Reference : Sunan Abi Dawud 727
In-book reference : Book 2, Hadith 337
English translation : Book 3, Hadith 0726:

Narrated Abu Hurairah: [Rafa-ul-Yadain 4x]

When the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) uttered the takbir (Allah is most great) for prayer (in the beginning), he raised his hands opposite to his shoulders; and when he bowed, he did like that; and when he raised his head to prostrate, he did like that; and when he got up at the end of two rak'ahs, he did like that.

GradeDa'if (Al-Albani)
Reference : Sunan Abi Dawud 738
In-book reference : Book 2, Hadith 348
English translation : Book 3, Hadith 0737:

Narrated Ali ibn Abu Talib: [Rafa-ul-Yadain 4x]

When the Messenger of Allah (peace_be_upon_him) stood for offering the obligatory prayer, he uttered the takbir (Allah is most great) and raised his hands opposite to his shoulders; and he did like that when he finished recitation (of the Qur'an) and was about to bow; and he did like that when he rose after bowing; and he did not raise his hands in his prayer while he was in his sitting position.

When he stood up from his prostrations after at-tah-yat (at the end of two rak'ahs), he raised his hands likewise and uttered the takbir (Allah is most great) and raised his hands so as to bring them up to his shoulders, as he uttered the takbir in the beginning of the prayer.

Als de boodschapper van Allah SWT (vzmh) aanving met het verrichten van het verplichte gebed, dan zegde hij de Takbir Allahu Akbar op en hij hief zijn handen aan weerszijden tot aan zijn schouderhoogte op. En hij hield ervan dat te doen na het beŰindigen van de Quran recitatie, vˇˇr de buiging van de ruku. En hij hield ervan dat te doen wanneer hij opstond na de buiging (ruku). En hij hief zijn handen niet op (tijdens zijn gebed) terwijl hij zich in de zittende houding bevond.

Als hij opstond van uit zijn sadjdah (na at-tah-yat, aan het einde van de 2e Rakaat), hief hij zijn handen eveneens op en zegde hij de Takbir Allahu Akbar op (om vervolgens het gebed met de 3e Rakaat te vervolgen). Hij hief zijn handen tot aan zijn schouderhoogte op, net zoals bij het opzeggen van de Takbir in het begin van het gebed (1e Rakaat).

GradeHasan Sahih (Al-Albani)
Reference : Sunan Abi Dawud 744
In-book reference : Book 3, Hadith 354
English translation : * Book 3, Hadith 0743:

Malik b. al-Huwairith said: [Rafa-ul-Yadain 3x]

I saw the Prophet (peace_be_upon_him) raise his hands when he uttered the takbir (Allah is most great), when he bowed and when he raised his head after bowing until he brought them to the lobes of his ears.

GradeSahih (Al-Albani)
Reference : Sunan Abi Dawud 745
In-book reference : Book 2, Hadith 355
English translation : Book 3, Hadith 0744:

Sunan An-Nasa'i
Chapter 49: Placement of the hands when prostrating

It was narrated that Wa'il bin Hujr said: [Rafa-ul-Yadain 3x]

"I came to Al-Madinah and said: 'I am going to watch the Messenger of Allah pray. He said the Takbir and raised his hands until I saw his thumbs near his ears. When he wanted to bow, he said the Takbir and raised his hands. Then he raised his head and said: 'Sami' Allahu liman hamidah (Allah hears the one who praises Him).' Then he said the Takbir and prostrated, and his hands were in the same position in relation to his ears as when he started the prayer." (Sahih)

Comments:
At the time of the commencement of prayer, the lifting of the two hands could be performed parallel to the ears or to the shoulders. In the same manner, in the posture of prostration, the hands could be placed parallel to the ears or to the shoulders as well as according to (he Tatbiq, which has already been described concerning the lifting of (he two hands - Rafa-ul-Yadain.

GradeSahih (Darussalam)
Reference : Sunan an-Nasa'i 1102
In-book reference : Book 12, Hadith 74
English translation : Vol 2, Book 12, Hadith 1103

Sunan At-Tirmidhi
Book 2, Number 0255: [Rafa-ul-Yadain 3x]

Narrated Salim:

Salim narrated from his father (Ibn 'Umar) who said: "I saw Allah's Messengera when he opened the Salat, raising his hands to the level of his shoulders; and (again) when he bowed, and when he raised his head from bowing." In his narration, Ibn Abi 'Umar added: "And he would not raise them between the two prostrations." (Sahih)

Vertaling:

Salim vertelde het verhaal van zijn vader (Ibn 'Umar) die zei: "Ik zag Allah's Boodschapper toen hij de Salaat opende, zijn handen opstrekkend naar het niveau van zijn schouders; en (opnieuw) toen hij boog, en toen hij zijn hoofd ophief van het buigen. "In zijn verhaal voegde Ibn Abi 'Umar eraan toe:" En hij zou ze niet omhoog brengen tussen de twee buigingen.'


Book 2, Number 0256: [Rafa-ul-Yadain 3x]

Narrated Abu 'Eisa:

Abu 'Eisa said: (Another chain) which is similar to the Hadith of Ibn Abi 'Umar (no. 255). He said: There are narrations on this topic from 'Umar, 'Ali, Wa'il bin Hujr, Malik bin Al-Huwairith, Anas, Abu Hurairah, Abu Humaid, Abu Usaid, Sahl bin Sa'd, Muhammad bin Maslamah, Abu Qatadah, Abu Musa Al-Ash'ari, Jabir, and 'Umair Al-Laithi. Abu 'Eisa said: The Hadith of Ibn 'Umar is a Hasan Sahih Hadith. The sayings of some of the people of knowledge among the Companions of the Prophet are in accord with this, among them are Ibn 'Umar, Jabir bin 'Abdullah, Abu Hurairah, Anas, Ibn 'Abbas, 'Abdullah bin Az-Zubair and others. And from those among the Tabi'in: Al-Hasan Al-Basri, 'Ata, Tawus, Mujahid, Nafi, Salim bin 'Abdullah, Sa'eed bin Jubair, and others. It is also the opinion of (Imam Malik, Ma'mar, A1-Awza'i, Ibn 'Uyainah,) 'Abdullah bin A1-Mubarak, Ahmad and Ishaq. 'Abdullah bin Al-Mubarak said: 'The Hadith about raising the hands is confirmed as authentic." And he mentioned the narration of Az-Zuhri from Salim, from his father.
He did not confirm the Hadith of Ibn Mas'ud; that the Prophet did not raise (his hands) except for the first time. This was narrated to us by Ahmad bin 'Abdah Al-Amuli: "Wahb bin Zam'ah narrated to us, from Sufyan bin 'Abdul-Malik, from 'Abdu1lah bin A1-Mubarak." (He said: Yahya bin Musa narrated to us, he said: "Isma'i1 bin Abi Uwais narrated to us, he said: 'Malik bin Anas held the view that the hands are raised in the Salat. Yahya said: 'Abdur-Razzaq narrated to us, he said: "Ma'mar held the view that the hands are raised in the Salat." And I heard Al-Jarfud bin Mu'adh saying: "Sufyan bin Uyainah, 'Umar bin Harun, and An-Nadr bin Shumail would raise their hands when they started the Salat, when they bowed, and when they raised their heads.") (Sahih)

Comments:
Imam Al-Bukhari stated in his booklet (Juz Raf ul-Yadain; which is about raising the hands before and after Ruku') that from none of the noble Companions is it proven contrary to raising hands before and after Ruku. Hafiz Ibn Hajar and ImŃa Muhammad bin Nasr Marwazi quoted that scholars of all cities, except the people of Al-Kufah, agreed that raising hands before and after Ruku is proven from the Shari'ah.

Vertaling:

Abu 'Eisa zei: (Een andere keten van overleveraars) die vergelijkbaar is met de Hadith van Ibn Abi' Umar (nr. 255). Hij zei: Er zijn vertellingen over dit onderwerp van 'Umar, Ali, Wa'il bin Hujr, Malik bin Al-Huwairith, Anas, Abu Hurairah, Abu Humaid, Abu Usaid, Sahl bin Sa'd, Muhammad bin Maslamah, Abu Qatadah, Abu Musa Al-Ash'ari, Jabir en 'Umair Al-Laithi. Abu 'Eisa zei: De Hadith van Ibn' Umar is een Hasan Sahih Hadith. De uitspraken van sommige van de mensen van kennis onder de metgezellen van de profeet zijn hiermee in overeenstemming, waaronder Ibn 'Umar, Jabir bin' Abdullah, Abu Hurairah, Anas, Ibn 'Abbas,' Abdullah bin Az-Zubair en anderen. En van degenen onder de Tabi'in: Al-Hasan Al-Basri, 'Ata, Tawus, Mujahid, Nafi, Salim bin 'Abdullah, Sa'eed bin Jubair en anderen. Het is ook de mening van (Imaam Malik, Ma'mar, Al-Awza'i, Ibn 'Uyainah) Abdullah bin A1-Mubarak, Ahmad en Ishaq. Abdullah bin Al-Mubarak zei: 'De Hadith over het opsteken van de handen wordt als authentiek bevestigd.'
Het verhaal van Az-Zuhri van Salim, van zijn vader. Hij bevestigde de Hadith van Ibn Mas'ud niet; dat de profeet niet opstond (zijn handen) behalve de eerste keer. Dit werd ons verteld door Ahmad bin 'Abdah Al-Amuli: "Wahb bin Zam'ah heeft ons verteld, van Sufyan bin' Abdul-Malik, van 'Abdul1ah bin Al-Mubarak.' Hij zei: Yahya bin Musa heeft ons verteld, hij zei: "Isma'il bin Abi Uwais heeft ons verteld, hij zei: 'Malik bin Anas was van mening dat de handen in de Salaat zijn toegenomen. Yahya zei: 'Abdur-Razzaq heeft ons verteld, hij zei: "Ma'mar was van mening dat de handen worden opgeworpen in de Salaat. "En ik hoorde Al-Jarfud bin Mu'adh zeggen:" Sufyan bin 'Uyainah, Umar bin Harun, en An-Nadr bin Shumail zouden hun [handen opheffen] toen ze de Salaat begonnen, toen ze bogen, en toen ze hun hoofd ophieven." (Sahih)

Opmerkingen:
Imam Al-Bukhari verklaarde in zijn boekje Juz Raf ul-Yadain; die gaat over het opheffen van de handen voor en na Ruku' (122 Hadith's) die uit geen van de nobele metgezellen is bewezen in tegenstelling tot het opheffen van de handen, voor en na Ruku. Hafiz Ibn Hajar en Imam Muhammad bin Nasr Marwazi geciteerd dat geleerden van alle steden, behalve de mensen van Al-Kufah, het ermee eens waren dat het opheffen van handen voor en na Ruku is bewezen van de Shari'ah.

Jalsa istarahat / Even blijven zitten ongeveer 5 tellen.

Narrated Aiyub: [Jalsa istarahat] Sahih al-Bukhari

Abu Qilaba said, "Malik bin Huwairith used to demonstrate to us the prayer of the Prophet at times other than that of the compulsory prayers. So (once) he stood up for prayer and performed a perfect Qiyam (standing and reciting from the Holy Qur'an) and then bowed and performed bowing perfectly; then he raised his head and stood straight for a while." Abu Qilaba added, "Malik bin Huwairith in that demonstration prayed like this Sheikh of ours, Abu Yazid." Abu Yazid used to sit for a while on raising his head from the second prostration before getting up.

Reference : Sahih al-Bukhari 802
In-book reference : Book 10, Hadith 197
English translation : Vol 1, Book 12, Hadith 767:

Vol 1, Book 12, Number 786: [Jalsa istarahat] Internationale nr: 823 Sahih al-Bukhari

Narrated Malik bin Huwairith Al-Laithi:

I saw the Prophet praying and in the odd Rakat, he used to sit for a moment before getting up.


* Vol 1, Book 12, Number 787: [Jalsa istarahat] Internationale nr: 824 Sahih al-Bukhari

Narrated Aiyub:

Abu Qilaba said, "Malik bin Huwairith came to us and led us in the prayer in this mosque of ours and said, I lead you in prayer but I do not want to offer the prayer but just to show you how Allah's Apostle performed his prayers." I asked Abu Qilaba, "How was the prayer of Malik bin Huwairith?" He replied, "Like the prayer of this Sheikh of ours i.e. 'Amr bin Salima." That Sheikh used to pronounce the Takbir perfectly and when he raised his head from the second prostration he would sit for a while and then support himself on the ground and get up.

Vertaling:

Abu Qilaba zei: "Malik bin Huwairith kwam naar ons toe en leidde ons in de gebed in deze moskee van ons en zei: 'Ik leid je in gebed, maar ik doe het gebed niet, maar gewoon om je te laten zien hoe Allah's Boodschapper het gebeden uitvoerde. "Ik vroeg Abu Qilaba:" Hoe was het gebed van Malik bin Huwairith? "Hij antwoordde:" Zoals het gebed van deze Sheik van de onze, d.w.z. 'Amr bin Salima'. Die Sheikh sprak de Takbir perfect uit en toen hij zijn hoofd ophief van de tweede uitputting (sadjdah) hij zou een tijdje zitten en dan zichzelf op de grond steunen en opstaan. (Zie Vol 1, Book 11, Number 645)


Vol 8, Book 74, Number 268: Internationale nr: 6251

Narrated Abu Hurairah:

A man entered the mosque while Allah's Apostle was sitting in one side of the mosque. The man prayed, came, and greeted the Prophet. Allah's Apostle said to him, "Wa 'Alaikas Salam (returned his greeting). "Go back and pray as you have not prayed properly." The man returned, repeated his prayer, came back and greeted the Prophet. The Prophet said, "Wa alaika-s-Salam (returned his greeting). Go back and pray again as you have not prayed properly." The man said at the second or third time, "O Allah's Apostle! Kindly teach me how to pray". The Prophet said, "When you stand for prayer, perform ablution properly and then face the Qibla and say Takbir (Allahu-Akbar), and then recite what you know from the Qur'an, and then bow with calmness till you feel at ease then rise from bowing, till you stand straight, and then prostrate calmly (and remain in prostration) till you feel at ease, and then raise (your head) and sit with calmness till you feel at ease and then prostrate with calmness (and remain in prostration) till you feel at ease, and then raise (your head) and sit with calmness till you feel at ease in the sitting position, and do likewise in whole of your prayer." And Abu Usama added, "Till you stand straight." (See Hadith Vol 1, Book 12, Number 759:)

Een man ging de moskee binnen terwijl Allah's Apostel aan ÚÚn kant zat van de moskee. De man bad, kwam en groette de profeet. Allah's Apostel zei tegen hem: "Wa 'Alaika-s-Salam (beantwoordde zijn begroeting). Ga terug en bid omdat je niet goed gebeden hebt. "De man kwam terug, herhaalde zijn gebed, kwam terug en begroette de profeet. De profeet zei: "Wa Alaika-s-Salam (beantwoordde zijn begroeting). Ga terug en bid opnieuw omdat je niet goed hebt gebeden. 'De man zei op het tweede of de derde keer, "O Allah's Boodschapper! Leer me vriendelijk hoe te bidden". De profeet zei: "Als je voor het gebed staat, moet je de wassing goed uitvoeren en kijk dan naar de Qibla en zeg Takbir (Allahu-Akbar) en reciteer wat je weet uit de koran en buig dan met kalmte tot je je op je gemak voelt en sta op van buigen, tot je rechtop staat, en dan rustig prosteren en in uitputting blijven tot je je op je gemak voelt, en til vervolgens (je hoofd) op en ga rustig zitten tot je je op je gemak voelt en dan ter aarde werpen met kalmte (en blijf in prostratie) tot je je op je gemak voelt en til vervolgens (je hoofd) op en blijf rustig tot je je voelt op je gemak in de zitpositie en doet hetzelfde in het geheel je gebed. "En Abu Usama voegde eraan toe:" Tot je recht staat." (See hadith Vol 1, Book 12, Number 759:)


Sahih Muslim
Book 004, Number 1201: Internationale nr: 1308

Abdullah b. Zubair narrated on the authority of his father: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) sat in prayer, he placed the left foot between his thigh and shank and stretched the right foot and placed his left hand or his left knee and placed his right hand on his right thigh, and raised his finger.

Vertaling:

Abdullah b. Zubair vertelde op gezag van zijn vader: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) in gebed zat, plaatste hij de linkervoet tussen zijn dij en enkel en rekte de rechtervoet uit en plaatste zijn linkerhand op zijn linkerknie en plaatste zijn rechterhand op zijn rechter dij, en hief zijn vinger op.

Uitleg: In Tashahud: Hef direct je rechterwijsvinger op en blijf opheffen, dan leest je AT-TAH-YAT en DAROED SHARIEF, en bij het lezen van dua's op en neer bewegen totdat je klaar ben met de dua's.


Top

Book 004, Number 1202: Internationale nr: 1309

'Abdullah b. Zubair narrated on the authority of his father that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) sat for supplication, i.e. tashahhud (blessing and supplication), he placed his right hand on his right thigh and his left hand on his left thigh, and pointed with his forefinger, and placed his thumb on his (milddle) finger, and covered his knee with the palm of his left hand.

Vertaling:

'Abdullah b. Zubair vertelde op gezag van zijn vader dat toen het Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zat voor smeekbede, d.w.z. tashahhud (zegen en smeekbede), plaatste hij zijn rechterhand op zijn recht dij en zijn linkerhand op zijn linkerdij en wees met zijn wijsvinger, en plaatste zijn duim op zijn (middel) vinger en bedekte zijn knie met de palm van zijn linkerhand.


Book 004, Number 1203: Internationale nr: 1310

Ibn 'Umar reported that when the Messenger of Allah (may peace be upon him) sat for tashahhud he placed his left hand on his left knee, and his right hand on his right knee, and he raised his right finger, which is next to the thumb, making supplication in this way, and he stretched his left hand on his left knee. Another version on the authority of Ibn Umar says: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) sat for tashahhud, he placed his left hand on his left knee and placed his right hand on his right knee, and he formed a ring like (fifty-three) and pointed with his finger of attestation.

Vertaling:

Ibn 'Umar heeft overgeleverd dat toen de Boodschapper van Allah (vzmh) zat voor tashahhud plaatste hij zijn linkerhand op zijn linkerknie, en zijn rechterhand op zijn rechterknie, en hij hief zijn rechter vinger op, die naast de duim is, maakte op deze wijze smeekbede, en hij zijn linkerhand op zijn linkerknie uitrekte. Een andere versie op gezag van Ibn Umar zegt: Toen de Boodschapper van Allah (vzmh) zat voor tashahhud plaatste zijn linkerhand op zijn linkerknie en zijn rechterhand op zijn rechterknie, en hij vormde een ring als (drieŰnvijftig) en richtte met zijn vinger van bevestiging.


Sahih al-Bukhari
* Volume 1, Book 12, Number 791: Internationale nr: 828

Narrated Muhammad bin 'Amr bin 'Ata':

I was sitting with some of the companions of Allah's Apostle and we were discussing about the way of praying of the Prophet. Abu Humaid As-Saidi said, "I remember the prayer of Allah's Apostle better than any one of you. I saw him raising both his hands up to the level of the shoulders on saying the Takbir; and on bowing he placed his hands on both knees and bent his back straight, then he stood up straight from bowing till all the vertebrate took their normal positions. In prostrations, he placed both his hands on the ground with the forearms away from the ground and away from his body, and his toes were facing the Qibla. On sitting In the second Rak'a he sat on his left foot and propped up the right one; and in the last Rak'a he pushed his left foot forward and kept the other foot propped up and sat over the buttocks."

Vertaling:

Ik zat bij enkele van de metgezellen van Allah's Apostel en wij waren het over de manier van bidden van de profeet. Abu Humaid As-Saidi zei: "Ik herinner me het gebed van Allah's Apostel beter dan iemand van jullie. Ik zag hem zijn beide handen omhoog heffen tot het niveau van de schouders bij het zeggen van de Takbir; en bij het buigen plaatste hij zijn handen op beide knieŰn en zijn rug recht gebogen, toen stond hij rechtop van buigen tot alle gewervelde botten hun normale posities innamen. In prostraties, plaatste hij beide handen op de grond met de onderarmen weg van de grond en weg van zijn lichaam, en zijn tenen werden geconfronteerd de Qibla. In de tweede Rak'a zat hij op zijn linkervoet en gestut de juiste; en in de laatste Rak'a duwde hij zijn linkervoet naar voren en hield de andere voet gestut en zat over de billen."


Sunan Abi Dawud
* Book 3, Number 0840: Sunan Abi Dawud

Narrated AbuHurayrah:

The Prophet (peace_be_upon_him) said: Does one of you kneel down in his prayer as a camel kneels down (i.e. put his knees before his hands).

De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Knielt een van jullie neer in zijn gebed hoe een [kameel] neerknielt (dat wil zeggen, legde zijn knieŰn voor zijn handen).

Top

Sunan at-Tirmidhi
Volume 1, Book 2, Number 269: Sunan at-Tirmidhi

Narrated Abu Hurairah:

That the Prophet said: "Is it that one of you intends to kneel in his Salat with the kneeling of the camel [kameel]?" (Hasan) Abu 'Eisa said: The Hadith of Abu Hurairah is a Gharib Hadith, we do not know of it as a narration of Abu Az-Zinad (one of the narrators), except from this route. This Hadith has been reported by 'Abdullah bin Sa'eed A1-Maqburi, from his father, from Abu Hurairah, from the Prophet. 'Abdullah bin Sa'eed Al-Maqburi is weak according to Yahya bin Sa'eed A1-Qattan and others.

Comments:
Shaikh Al-AlbanI discussed this issue with detail in Irwa'ul-Ghalil under Hadith: 357; and he gave preference to the hands being placed on the ground before the knees. This is the true meaning and goal of the authentic Hadith.


Sunan an-Nasa'i
Volume 1, Book 12, Number 1092: Sunan an-Nasa'i

Narrated Abu Hurairah:

It was narrated that Abu Hurairah said: "The Messenger of Allah said: 'When one of you prostrates, let him put his hands down before his knees, and not kneel like a camel." (Hasan)

Vertaling:

Er werd verteld dat Abu Hurairah zei: "De Boodschapper van Allah zei: 'Wanneer een van jullie knielt, laat hij zijn handen neerleggen voor zijn knieŰn, en niet knielen als een [kameel].


Mutawarrikan
Sahih al-Bukhari
Volume 1, Book 8, Number 410:

Narrated Abu Huraira:

Allah's Apostle said, "Do you consider or see that my face is towards the Qibla? By Allah, neither your submissiveness nor your bowing is hidden from me, surely I [see you from my back.]"

Top

Volume 1, Book 8, Number 411:

Narrated Anas bin Malik:

The Prophet led us in a prayer and then got up on the pulpit and said, "In your prayer and bowing, I certainly [see you from my back] as I see you (while looking at you.)"


Volume 1, Book 10, Number 505: Internationale nr: 527 Muslim Book 001, Number 0153:

Narrated 'Abdullah:

I asked the Prophet "Which deed is the dearest to Allah?" He replied, "To offer the prayers at their early stated fixed times." I asked, "What is the next (in goodness)?" He replied, "To be good and dutiful to your parents" I again asked, "What is the next (in goodness)?" He replied, 'To participate in Jihad (religious fighting) in Allah's cause." 'Abdullah added, "I asked only that much and if I had asked more, the Prophet would have told me more."


Volume 1, Book 11, Number 604: Internationale nr: 631

Narrated Malik:

We came to the Prophet and stayed with him for twenty days and nights. We were all young and of about the same age. The Prophet was very kind and merciful. When he realized our longing for our families, he asked about our homes and the people there and we told him. Then he asked us to go back to our families and stay with them and teach them (the religion) and to order them to do good things. He also mentioned some other things which I have (remembered or) forgotten. The Prophet then added, "Pray as you have seen me praying and when it is the time for the prayer one of you should pronounce the Adhan and the oldest of you should lead the prayer.


Volume 4, Book 54, Number 511:

Narrated 'Aisha:

I asked the Prophet about one's [looking here and there during the prayer.] He replied, "It is what Satan steals from the prayer of any one of you."


Sunan Abi Dawud
Book 3, Number 0863: Internationale nr: 864

Narrated AbuHurayrah:

Anas ibn Hakim ad-Dabbi said that he feared Ziyad or Ibn Ziyad; so he came to Medina and met AbuHurayrah. He attributed his lineage to me and I became a member of his lineage.

AbuHurayrah said (to me): O youth, should I not narrate a tradition to you? I said: Why not, may Allah have mercy on you?

(Yunus (a narrator) said: I think he narrated it (the tradition) from the Prophet (peace_be_upon_him):) The first thing about which the people will be called to account out of their actions on the Day of Judgment is prayer. Our Lord, the Exalted, will say to the angels - though He knows better: Look into the prayer of My servant and see whether he has offered it perfectly or imperfectly. If it is perfect, that will be recorded perfect.

If it is defective, He will say: See there are some optional prayers offered by My servant. If there are optional prayer to his credit, He will say: Compensate the obligatory prayer by the optional prayer for My servant. Then all the actions will be considered similarly.

Vertaling:

Anas ibn Hakim ad-Dabbi zei dat hij bang was voor Ziyad of Ibn Ziyad; dus hij kwam naar Medina en ontmoette AbuHurayrah. Hij schreef zijn afkomst aan mij toe en ik werd lid van zijn geslacht.

AbuHurayrah zei (tegen mij): O jeugd, zou ik u geen traditie moeten vertellen? Ik zei: Waarom niet, moge Allah u genadig zijn?

(Yunus (een verteller) zei: ik denk dat hij het (de traditie) heeft verteld van de Profeet (vzmh). Het eerste ding waarover de mensen op basis van hun daden verantwoording zullen afleggen op de Dag des Oordeels is het gebed. Onze Heer, de Verhevene, zal tot de engelen zeggen hoewel Hij beter weet: kijk in het gebed van Mijn dienaar en kijk of hij het perfect of onvolmaakt heeft aangeboden. Als het perfect is, wordt dat perfect opgenomen.

Als het defect is, zal Hij zeggen: Zie er zijn enkele optionele (sunnat) gebeden aangeboden door Mijn dienaar. Als er een facultatief (sunnat) gebed op zijn naam staat, zal Hij zeggen: het verplichte gebed compenseren door het optionele gebed voor Mijn dienaar. Dan zullen alle acties op dezelfde manier worden bekeken.


Sahih Muslim
Book 001, Number 0153: Reference: 85c Bukhari Volume 1, Book 10, Number 505:

It was heard from Abu 'Amr Shaibani that, pointing towards the house of Abdullah, he said: The owner of this house told me that he asked the Messenger of Allah (may peace be upon him): Which of the deeds are liked by Allah? He (the Holy Prophet) observed: Prayer at its proper time. I (again) said: What next? He replied: Then goodness to the parents. I (again) said: What then? He replied: Then Jihad in the cause of Allah. He ('Abdullah) said: This is what I was told (by the Holy Prophet). Had I questioned further, he would have made additions for me.


Top

Terug naar Haroen`s Religie pagina